Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Mặt Trận Thổi Loa Kèn, Dọa Ma ‘diễn Biến Hòa Bình’?

10/09/200400:00:00(Xem: 4336)
Hoa Thịnh Đốn.- Đại hội lần VI của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, con đẻ của đảng Cộng sản Việt Nam, sẽ diễn ra ngày 21-9-2004 nhưng Ủy ban Trung ương của tổ chức do Phạm Thế Duyệt cầm đầu, đã phổ biến rộng rãi bản Báo cáo phản ảnh một tình trạng rối ren, mất định hướng trong nội bộ Đảng và Nhà nước.
Theo tài liệu phổ biến trong báo Nhân Dân, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng CSVN ngày 7-9-2004, kỳ họp lần VI có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá tình hình hoạt động của Mặt trận của nhiệm kỳ khóa V để rút ra những bài học kinh nghiệm cho nhiệm kỳ mới.
Nhưng Báo cáo dài 20 trang của tổ chức chính trị rường cột của Đảng chỉ cho thấy bên cạnh một số việc làm được thì đội ngũ cán bộ của Mặt trận và guồng máy cai trị của Đảng và Nhà nước lại bị chìm ngập trong vô số những tệ nạn như : Quan liêu, tham nhũng, mất định hướng, vô kỷ luật, coi thường dân, tự tung tự tác, gây chia rẽ nội bộ, làm mất lòng dân.
Báo cáo viết : " Vui mừng phấn khởi trước những thành tựu to lớn đã đạt được, song nhân dân ta cũng rất băn khoăn trước tình hình đất nước còn nhiều vấn đề đáng quan tâm : Đó là mức dộ phát triển kinh tế vẫn chưa tương xứng với mức đầu tư và tiềm năng của đất nước. Chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức mạnh cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Việc thực hiện chính sách phát triển các thành phần kinh tế vẫn còn chậm, vẫn chưa phát huy được nội lực của đất nước; hiệu lực quản lý của Nhà nước còn nhiều hạn chế; chất lượng giáo dục, đào tạo, và chăm sóc sức khoẻ nhân dân vẫn là nỗi bức xúc của toàn xã hội; khoa học công nghệ chậm phát triển; đời sống văn boá, đạo đức xã hội nhiều mặt bị xuống cấp, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội (ma túy, mại dâm, trộm cướp, cờ bạc ....) ở nhiều nơi tăng lên; đời sống nhân dân ở vùng sâu, vùng xa...còn nhiều khó khăn, thiếu thốn; môi trường sống bị hủy hoại nghiêm trọng. Nhân dân còn nhiều băn khoăn trước tình hình cuộc vận động xây dựng và chỉnh đốn Đảng, cuộc cải cách hành chính tiến hành trong những năm qua vẫn chưa đem lại những kết quả mong muốn. Nhân dân bất bình trước tệ nạn tham nhũng, lãng phí, quan liêu, mất dân chủ...chưa được ngăn chặn có hiệu quả, tình trạng ":hám danh, hám lợi", chạy chức, chạy bằng, chạy quyền, chạy tội trong một bộ phận cán bộ viên chức tuy đã bị xã hội lên án mạnh mẽ những vẫn chưa giảm..."
Đó cũng là bức tranh đen tối của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được Nguyễn Tấn Dũng, Phó Thủ tướng báo cáo trước Quốc hội hồi tháng 5-2004. Dũng nói : " Trước mắt, cần đề cao chế độ thủ trưởng trong cơ quan hành chính nhà nước, chấn chỉnh kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, hướng vào chống sách nhiễu, cửa quyền, vô trách nhiệm khi giải quyết công việc của dân, của doanh nghiệp và chống đục khóet, lãng phí của công, đặc biệt là trong quản lý đất đai và vốn đầu tư của nhà nước, trong chi tiêu ngân sách (kể cả việc sử dụng các phương tiện công vào mục đích riêng). Việc xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính đi đôi với thực hiện nghiêm chỉnh các quy chế dân chủ, công khai trong hoạt động của các cơ quan hành chính,công chức là giải pháp quan trọng nhất trong lúc này để làm trong sạch bộ máy, chống quan liêu, tham nhũng, nâng cao uy tín và hiệu lực quản lý nhà nước..."
Như vậy là tình hình vẫn nằm nguyên một chỗ, chẳng những không có tiến bộ mà còn lan rộng ra. Báo cáo của Phạm Thế Duyệt viết tiếp : "Nhân dân ta lo lắng trước những yếu tố có thể tác động bất lợi đến việc củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Lòng tin của một bộ phận nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ chưa thật vững chắc. Nhiều chủ trương, chính sách đã có vẫn chậm được thể chế hoá nên chưa phát huy cao sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc... Sự phân hóa giàu nghèo tiếp tục gia tăng, đời sống, việc làm, dân chủ và công bằng xã hội đối với một bộ phận nhân dân chưa được đảm bảo, vẫn còn những yếu tố gây mất ổn định xã hội như : mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân xẩy ra ở một số nơi; tình trạng khiếu kiện kéo dài; vẫn còn sự nghi kỵ; hẹp hòi và thái độ phân biệt đối xử trong các lĩnh vực kinh tế, xã hội và tình trạng vừa thiếu dân chủ, vừa thiếu kỷ cương. Một trong những biểu hiện đó là số vụ khiếu kiện vượt cấp chưa giảm, hành vi chống người thi hành công vụ, tham ô của công, của tập thể có xu hướng lan rộng..."
Xem ra ba chữ "một bộ phận" chứ không phải nhiều bộ phận đã được Duyệt chủ tâm sử dụng để nói đến một số nhỏ người dân đã mất lòng tin vào Đảng và Nhà nước là do lỗi của một thiểu số cán bộ. Nhưng thực tế đã có nhiều bộ phận cán bộ, công chức coi dân như rơm rác, đạp lên luật pháp để tham nhũng, bóc lột khiến nhân dân không còn tin vào những chủ trương đầu môi chót lưỡi của Đảng nữa.
Nhưng Duyệt, cũng như Bộ Chính trị của Đảng CSVN chỉ biết che lấp những "thiếu sót, bất cập" của cán bộ bằng cách đổ tội cho điều được gọi là "những âm mưu và hành động chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch và phần tử xấu." để thực hiện chủ trương "Diễn biến hoà bình" nhằm gây khó khăn cho Việt Nam tiến đến lật đổ chế độ.

Nhóm chữ "Diễn biến hoà bình" được Hà Nội dùng để che đậy sự chống đối của các Nhà Dân chủ trong nước và đồng bào thiểu số đòi lại đất, đòi tự do tôn giáo ở vùng lãnh thổ Tây bắc (ở miền Bắc) và ở Tây nguyên (ở trong Nam).
Duyệt bảo bên cạnh những khó khăn ở trong nước, Việt Nam còn phải đối phó với những "âm mưu" từ bên ngoài đang tìm cách xuyên tạc, phá hoại để kìm hãm sự phát triển. Báo cáo viết : "Mặt khác, trong lúc nhân dân ta quyết tâm phấn đấu giữ vững môi trường hoà bình ổ định để phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá thì các thế lực thù địch vẫn tìm mọi cách thực hiện âm mưu "diễn biến hoà bình", xuyên tạc lịch sử, lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xúi dục, kích động ly khai đồng bào dân tộc thiểu số ở Tây nguyên và các vùng miền khác nhằm hỗ trợ các phần tử chống đối gây rối trật tự, an toàn xã hội, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc."
Thế rồi, Duyệt lại lôi kéo "Diễn biến hoà bình" vào hàng ngũ "thủ phạm" đã làm hỏng nhiều cố gắng của Nhà nước : " Những thách thức đó, cộng với những khuyết điểm, yếu kém trong công tác quản lý Nhà nước của một số cán bộ, đảng viên, công chức, tệ quan liêu, nạn tham nhũng, buôn lậu, lãng phí và các tệ nạn xã hội khác đang là những khó khăn, trở ngại trên con đường phát triển đất nước."
Lập luận của người cầm đầu Mặt trận Tổ quốc là thứ lý luận muốn lật ngược thế cờ bằng cách đặt lưỡi cày trước con trâu. Bởi lẽ "các thế lực thù địch" hay "diễn biền hoà bình" chỉ là những "kẻ thù vô hình" do Đảng và Mặt trận tưởng tượng ra rồi vẽ cánh thêm râu để một mặt che lấp sự thiếu khả năng lãnh đạo của mình và mặt khác đem hù họa và chăng bẫy những ai chống lại chính sách cai trị độc tài của Đảng.
HỨA VÀ HẸN
Để chống lại, Duyệt chỉ thị cho cán bộ Mặt trận phải :"Phối hợp với các chức năng tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu và hành động chia rẽ, phá hoại của các thế lực thù địch, nhận rõ nhiệm vụ bảo vệ Tổ 1uốc trong tình hình mới và bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ, bảo vệ trật tự an toàn xã hội...Kiên quyết đấu tranh làm thất bại các luận điệu và mọi hành động xuyên tạc của các thế lực thù địch nhằm ly khai chia rẽ các tôn giáo, các dân tộc hòng sử dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền để can thiệp vào công việc nội bộ nước ta, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc..."
Đó là lối nói quen thuộc không riêng gì của Duyệt mà của nhiều cấp lãnh đạo trong Đảng, kể cả Nông Đức Mạnh -- Tổng Bí thư Đảng - cũng chỉ có bằng ấy chữ để nói. Đội ngũ cán bộ có chức có quyền cũng đã thuộc lòng những câu viết như thế nên đâu đâu người dân cũng nghe lập lại như nghe một cuộn băng phát ra từ một chiếc máy. Chẳng hạn như việc người dân không muốn tham gia vào các tổ chức của Mặt trận, của Nhà nước và của Đảng và sự kiện học sinh, sinh viên muốn đứng xa Đảng là một điển hình.
Duyệt nhìn nhận : " Việc tập hợp nhân dân vào Mặt trận và các đoàn thể, các tổ chức xã hội vẫn còn nhiều hạn chế, nhất là ở khu vực kinh tế tư nhân, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và các vùng kinh tế còn nhiều khó khăn. Nhìn chung, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp vẫn chưa có nhiều hình thức, biện pháp thích hợp và hấp dẫn để thu hút ngày càng đông đảo các lực lượng xã hội tham gia vào tổ chức..."
Vấn đề là tham gia vào các tổ chức của Mặt trận để ăn cái giải gì trong khi bụng đói chưa ăn bữa sáng đã lo tìm đâu ra bữa tối thì cán bộ lại ngày một giàu thêm, nhà nhà cao vút, nhà nhà có xe "
Duyệt còn ve vãn nhân dân bằng lời kêu gọi cán bộ của Mặt trận phải tăng cường "Vận động nhân dân giám sát việc thực hiện cải cách hành chính, phát hiện, tố giác và tích cực đấu tranh chống bệnh quan liêu, tội tham nhũng và các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, lợi dụng chức quyền để nhũng nhiễu, gây phiền hà cho dân, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ công chức "thực sự là công bộc của dân", "cần,kiệm,liêm,chính, chí công, vô tư", làm việc với phong cách "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân..."
Ôi cha nghe sao mà mát lòng mát dạ đến thế ! Nếu mà cán bộ nhà nước Cộng sản Việt Nam làm được những việc này thì có lẽ không người dân nào lại muốn cho Đảng rút lui, cứ việc lãnh đạo muôn năm cho "dân giàu, nước mạnh" !
Chết một nỗi là đã có không biết bao nhiêu thế hệ người Việt Nam, kể từ năm 1945 đến bây giờ cũng chỉ vì lỡ dại nghe theo những lời đao to buá lớn như thế của đảng CSVN mà đã tán gia bại sản và hoang phí tài năng của cả cuộc đời để đổi lấy hai bàn tay trắng và lũ con cháu nghèo mạt rệp. -/-
Phạm Trần (9-04)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.