Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tài Liệu Chiến Sử Việt Nam, Hiệp Định Genève, 50 Năm Nhìn Lại

28/08/200400:00:00(Xem: 4922)
8/1954: LỰC LƯỢNG GIÁO PHÁI SÁT NHẬP QUÂN ĐỘI QUỐC GIA
Vương Hồng Anh tổng hợp. Kỳ 16
LTS. Trong tinh thần tưởng niệm 50 năm ngày đất nước chia đôi theo Hiệp định Genève, VB giới thiệu đến bạn đọc loạt bài chiến sữ " Vĩ tuyến 17, Hiệp định Genève, 50 năm nhìn lại", đăng vào số báo thứ Bảy hàng tuần. Loạt bài này được biên soạn dựa theo các tài liệu sau đây: Quân lực VNCH trong giai đoạn 1946-1955( Khối Quân sử/Phòng 5/Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH); Đông Dương Hấp Hối của cựu Đại tướng Quân đội Pháp Henri Navarre; hồi ký của các cựu Tướng lãnh VNCH: cựu Trung tướng Trần Văn Đôn, cựu Thiếu tướng Đỗ Mậu, cựu Đại tướng Cao Văn Viên; Việc từng ngày 1945-1964 của tác giả Đoàn Thêm; tài liệu riêng của VB.
* Lược ghi các sự kiện trong tháng 8/1954
Như đã trình bày trong phần trước, sau khi ngưng bắn, dựa theo các điều khoản ghi ở phụ lục của hiệp định, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Quốc Gia Việt Nam tiến hành tiếp thu các phần đất trong khu vực kiểm soát của Việt Minh (danh xưng của CSVN lúc bấy giờ) được tiến hành như sau:
-Sau 15 ngày ngưng bắn (tại Trung Việt: 1-8-1954, tại Nam Việt: 11-8-1954), tổ chức hành quân chiếm lại, tiếp thu các địa phương sau đây:Tỉnh Kon tum; phiá nam tỉnh Quảng Nam; phần phiá Bắc tỉnh Phú Yên; thị trấn Long Mỹ.
-Sau 80 ngày ngưng bắn, tổ chức hành quân chiếm lại, tiếp thu:Vùng Hàm Tân và Xuyên Mộc; phần Bắc tỉnh Quảng Ngãi tới sông Trà Khúc.
- Sau 100 ngày, tổ chức hành quân chiếm lại, tiếp thu:Vùng Đồng Tháp Mười; phần Nam tỉnh Quảng Ngãi nằm giữa Sông Vệ và tỉnh Bình Định.
-Sau 200 ngày, tổ chức hành quân chiếm lại, tiếp thu:Khu vực Mũi Cà Mau
-Sau 300 ngày, tổ chức hành quân chiếm lại, tiếp thu: Phần chót của tỉnh Quảng Ngãi và tỉnh Bình Định
* Tháng 8/2954: Các binh đội của Lực lượng Giáo phái sát nhập vào Quân đội Quốc gia VN.
Theo tài liệu của Khối Quân sử Phòng 5/Bộ Tổng Tham mưu QL.VNCH, kế hoạch sát nhập binh đội và quân nhân các lực lượng giáo phái tại miền Nam vào Quân Đội Quốc gia VN được đề cập từ trước Hiệp định Genève vài tháng, nghĩa là từ khi nội các của Thủ tướng Ngô Đình Diệm bắt đầu thành hình. Theo quan điểm của Bộ Quốc phòng Quốc gia VN, việc sát nhập này nhằm vào các lực lượng võ trang giáo phái của Hòa Hảo và Cao Đài, là hai lực lượng giáo phái chính yếu. Chính phủ Quốc gia muốn kết hợp tất cả mọi lực lượng võ trang vào một mối, dưới sự chỉ huy thống nhất của Bộ Tổng Tham Mưu Quân đội Quốc gia VN. Việc sát nhập được ấn định bởi dụ số 24 QP ngày 10-4-1954, nhưng kế hoạch này chỉ được xúc tiến từ sau ngày đình chiến.
Tài liệu của Khối Quân sử/ Phòng 5/BTTM ghi rằng "biện pháp đầu tiên của Chính phủ Quốc gia là gây áp lực bằng cách không tiếp tục tài trợ ngân khoản cho giáo phái như từ trước Pháp vẫn làm, nhằm buộc các giáo phái phải sát nhập ngay binh đội của mình vào Quân đội Quốc gia VN, đồng thời buộc các giáo phái phải trao quyền kiểm soát lãnh thổ mà họ đã giữ trong nhiều năm.Lúc đó, Bình Xuyên chống đối chính phủ, còn các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo thì không rõ ràng, nửa muốn hợp tác, nửa lại không. Chung quy, các giáo phái còn chờ đợi hay đúng hơn là còn muốn vận động cho một sự biến chuyển có lợi cho họ."Trong giai đoàn đầu của kế hoạch sát nhập, Chính phủ Quốc gia VN đã dành cho các giáo phái một vài đặc quyền để dễ kết nạp. Những đặc quyền này nội dung như sau:

Công nhận Quân đội Cao Đài và Quân đội Hòa Hảo trong Quân đội Quốc gia VN.
Quân đội Giáo phái được mang quân kỳ có màu sắc quốc gia, các đơn vị giáo phái cấp tiểu đoàn, đại đội được mang hiệu kỳ có biểu tượng riêng, quân phục giống như Quân đội Quốc gia, nhưng khác ở điểm được mang mũ chào mào (calot) có gắn huy hiệu riêng của giáo phái, để tượng trưng truyền thống của họ.
Mỗi giáo phái được thiết lập một sở đặc biệt cạnh Bộ Quốc phòng, để chuyển đạt chỉ thị của Bộ cho các bộ chỉ huy của giáo phái.
Các toán sĩ quan liên lạc của Bộ Tổng Tham Mưu cũng được đặt tại mỗi bộ chỉ huy giáo phái, để phụ trách liên lạc và cố vấn về các vấn đề về tổ chức, quân số, huấn luyện, hành quân và tiếp vận.
Về phương diện đào tạo: hạ sĩ quan và binh sĩ do giáo phái đào tạo, sĩ quan do trường Sĩ quan Thủ Đức và Đà Lạt đào tạo.

Sau khi ấn định những đặc khoản này, Chính phủ Quốc gia Việt Nam ban hành lệnh sát nhập kể từ ngày 1-8-1954 các binh đội của giáo phái:
1 binh đội thuộc lực lượng Cao Đài của Trung tướng Nguyễn Thành Phương: 3 ngàn người
1 binh đội thuộc lực lượng Hòa Hảo của Trung tướng Trần Văn Soái: 3 ngàn người
1 binh đội thuộc lực lượng Hòa Hảo của Thiếu tướng Nguyễn Giác Ngộ: 3 ngàn người.
Với những thành phần giáo phái này, những trung đoàn giáo phái sau nay đã được thành lập:
-Trung đoàn 58 thành lập 1-8-1954 gồm các đơn vị:
Bộ chỉ huy Trung đoàn+ Đại đội Công vụ
Các Tiểu đoàn 533, 534, 535.
1 Sở đặc biệt.
1 trung tâm huấn luyện.
Nguồn gốc: binh đội 3 ngàn quân thuộc lực lượng Cao Đài của Trung tướng Nguyễn Thành Phương
-Trung đoàn 59 thành lập 1-8-1954, gồm các đơn vị:
Bộ chỉ huy Trung đoàn+ Đại đội Công vụ.
Các tiểu đoàn 536, 537, 538.
1 Sở đặc biệt.
2 trung tâm huấn luyện
Nguồn quân số: binh đội 3 ngàn quân của lực lượng Hòa Hảo của Trung tướng Trần Văn Soái.
-Trung đoàn 57 thành lập ngày 1-8-1954 gồm:
Bộ chỉ huy Trung đoàn+ Đại đội Công vụ
Các Tiểu đoàn 513, 522 và 532.
1 Sở đặc biệt
Nnguồn quân số: binh đội 3 ngàn quân của lực lượng Hòa Hảo của Thiếu tướng Nguyễn Giác Ngộ.
6 tháng sau, vào mùa Xuân 1955, thêm 1 binh đội 2,600 người thuộc lực lượng Cao Đài của Tướng Trịnh Minh Thế về hợp tác với Chính phủ Quốc gia, một trung đoàn giáo phái được thành lập, đó là Trung đoàn 60 thành lập ngày 1-2-1955 với các đơn vị:
Bộ chỉ huy Trung đoàn+Đại đội Công vụ
Các tiểu đoàn 542, 543, 544
Cuối tháng 3/1955, một binh đội khác gồm 5 ngàn người thuộc lực lượng củaTrung tướng Nguyễn Thành Phương về hợp tác, và Trung đoàn giáo phái thứ 5 được thành lập vào ngày 1-4-1955 với các đơn vị sau đây:
Bộ chỉ huy Trung đoàn+ Đại đội Công vụ
Các tiểu đoàn 546, 547, 548. (Ngoài số quân sĩ được phối trí để thành lập trung đoàn, số quân nhân còn lại gia nhập với tư cách cá nhân và được bổ sung cho các đơn vị khác.
Vào đầu tháng 8/1954, Thiếu tướng Nguyễn Giác Ngộ hợp tác chặt chẻ với Chính phủ Quốc gia Việt Nam. Một binh đội gồm 2 ngàn quân sĩ thuộc lực lượng của Tướng Nguyễn Giác Ngộ lại được chấp thuận gia nhập Quân đội Quốc gia Việt Nam thêm 1 Trung đoàn nữa, đó là Trung đoàn giáo phái thứ 6 được thành lập với danh hiệu Trung đoàn 63 gồm các đơn vị sau đây:
Bộ chỉ huy Trung đoàn+ Đại đội Công vụ; Các Tiểu đoàn 550, 551, 662. (Kỳ sau: Các cuộc hành quân bình định tại miền Tây)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.