Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đai Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Tại Hoa-Kỳ - Kỳ IX năm 2012

12/04/201200:00:00(Xem: 14742)
Kể từ lần Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN tại Hoa Kỳ - Kỳ VIII (2008) đã được tổ chức tại Như Lai Thiền Viện ở San Diego Nam California. Theo chu kỳ cứ 4 năm một lần Ban Hưóng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ lại tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng để bầu lại Ban Hướng Dẩn với mục đích là chỉnh đốn lại hàng ngũ Huynh Trưởng, nhất là các Huynh Trưởng trong cấp lãnh đạo, cũng như khơi dậy tinh thần cầu tiến của các Huynh Trưởng trẻ để cho các bạn trẻ có cơ hội dứng lên lãnh nhiệm vụ để chia xẻ một phần trách nhiệm với các đàn Anh đàn Chị của mình hầu dẫn dắt các thế hệ đàn em theo đúng tinh thần và mục đích của người Phật Tử, vì đó chính là bổn phận và trách nhiệm của thành phần Huynh Trưởng. Và đây cũng là một dịp để cho các Anh Chị Trưởng có cơ duyên để gặp lại nhau và cùng nhau vui vầy trong tinh thần “Lục hòa, đoàn kết” của người Phật tử.

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đồng thuận quyết định tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng kỳ IX năm 2012, tại Tu Viện Năng Nhơn, 3653 Serria Rd., San Jose từ 6:00pm thứ Tư 4/4/2012 đến 7:00pm ngày Chủ Nhật 8/4/2012.

Thành phần tham dự có Chư tôn Giáo Phẩm GH Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ chúng minh và các huynh trưởng (HT) cấp Tín, cấp Tấn, cấp Dũng các phái đoàn có: Đại diện Ban Hướng Dẫn VN trên thế giới, BHD/GĐPTVN tại Hoa Kỳ, và 7 miền trực thuộc: Miển Liễu Quán, miền Quảng Đức, Miền Khánh Hòa, miền Thiện Hoa, miền Tố Liên, miền Phước Huệ, miền Khuôn Việt, và số người tham dự gần 100 HT.

Thành phần BTC có: Khối Hành Chánh. (VP/BHD Hoa Kỳ) phụ trách: Thông Tư, Thư Mời và bản “Đề Cương Tổ Chức”, soạn thảo cho Đại Hội những Đề Mục: Tham Dẩn, Mô Thức Tổ Chức, Mục Đích, Thời Gian, Địa Điểm, Thành Phần Tham Dự, Thành phần Đại Biểu, Điều Kiện Đại Biểu, Thành Phần Ban Tổ Chức, Nhiệm Vụ của Ban Tổ Chức, v.v… Khối Điều Hành.- Tiểu Ban Nghi Lễ lo phần Nghi Lễ cho việc cung nghinh quý Chư Tôn Đức, Tăng, Ni và hai (02) buổi khai mạc và bế mạc Đại Hội, các buổi Hội Thảo, các buổi Họp Khoáng Đại, Lễ Hiệp Kỵ, và buổi Lễ Thọ Cấp Tấn và Tín, và buổi Lễ Phát Nguyện của tân Ban Hướng Dẩn, v.v…

dai_hoi_gia_dinh_phat_tu_2012__2__medium

Hình ảnh Đai Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt-Nam.
Khối Vận Động, Khối Nghị Sự: Tu Chính Nội Quy, Quy Chế Huynh Trưởng mà Ban Hướng Dẩn GĐPTVN tại Hoa Kỳ đã nêu ra và Tu Chính trong kỳ Đại Hội IX để cho hợp với hiện tình thực tại.

Khối Yểm Trợ - Ban Tổ Chức Đại Hội đã ủy quyền cho Ban Hướng Dẫn Miền Liễu Quán (là điạ điểm Tổ Chức Đại Hội kỳ nầy) nhận lảnh phần Yểm Trợ cho Đại Hội như: Đưa đón, chuẩn bị nơi cư trú tươm tất và chu đáo.

Vào lúc 10:00am thứ Bảy 7/4/2012 đã khai mạc Đại Hội Đồng, lễ Tưởng Niêm, và Hiệp Kỵ. Chư Tôn Đức hiện diện chứng minh có: Đại Lão HT Thích Thắng Hoan Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ, HT Thích Minh Đạt Lãnh đạo tinh thần Cộng Đồng Phật Giáo tại CA, và Cố vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tại Hoa Kỳ, HT Thích Nguyên Siêu TTK HĐĐH/GHPGVNTN Hoa Kỳ, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tại Hoa Kỳ, TT Thích Hạnh Tuấn Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN Hoa Kỳ, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tại Hoa Kỳ, TT Thích Nhật Huệ Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN Hoa Kỳ, Viện chủ TV Năng Nhơn, TT Thích Từ Lực Trụ Trì Chùa Phổ Từ, Hayward, TT Thích Thiện Nhơn, ĐĐ Thích Trung Tịnh, và Tăng chúng chùa Kim Quang Sacramento, Ni Sư Thích Nữ Đồng Kính và Ni Chúng Thiền Viện Vô ưu, Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên Tổng Vụ Phó kiêm TTK Tổng Vụ Ni Bộ GHPGVNTN tại Hoa Kỳ , và Ni chúng Tịnh Xá Ngọc Hòa San Jose, Ni SưThích Nữ Phổ Châu và Ni chúng chùa Phổ Từ, Đại Chúng Đạo Tràng Chùa Kim Quang Sacto, các HT Cấp Dũng: Tâm Vinh Đoàn Văn Lộc Chủ Tịch Hội Đồng Cấp Dũng-Tấn GĐPTVN tại Hoa Kỳ, HT Tâm Minh Vương Thúy Nga, BĐD/GĐPTVN tại Hải Ngoại, HT Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai Trưởng Ban HD/GĐPTVN tại Hải ngoại và các HT thành viên BHD, Quý HT Trưởng Ban và các thành viên BHD các miền, cùng 28 Phái đoàn HT đại diện; giới truyền thông báo chí, các cựu huynh truởng GĐPTVN, v.v...

Sau nghi lễ khai mạc, HT Tâm Duy Phan Duy Chiêm Trưởng BTC Đại Hội IX ngỏ lời chào mừng.Ông ngỏ lời chào mừng Chư Tôn Đức Tăng Ni, các Phái đoàn và các HT các miền, sau đó ông trình bày “GĐPT là một tổ chức lấy Bi Trí Dũng là châm ngôn, làm ngọc đuốc soi đường…và thể hiện mục đích của tổ chức là: Đào tạo Thanh, Thiếu, Đồng niên trở thành phật tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội theo tình thần Phật giáo…” và ông cũng cho biết “Tổ chức GĐPTVN đã có truyền thống hơn 70 năm tại quê nhà, và hơn 30 năm ở hải ngoại, luôn cố gắng ứng dụng tinh thần dung hóa của thiền sư Vạn Hạnh, và tinh thần khai phóng của đạo Phật vào nề nếp sinh hoạt, đem ánh sáng của giáp pháp để giáo hóa xã hội chứ không để xã hội hóa Phật giáo, khai sinh một lộ trình để tạo dụng sự cân bằng trong đời sống giữa vật chất và tâm linh…” Sau đó ông cho biết mục đích của Đại Hội: “Là điểm khởi đầu cho một giai đoạn mới, là nơi hội tụ những ước vọng và sự đặt để những vấn đề. Điểm chính vẫn là con người và sự tổ chức bên cạnh thực tế và môi trường. Nguời Huynh Trưởng trang bị đầy đủ những hành trang cần thiết thì hành trình dẫu gặp chướng ngại cũng dễ vượt qua….”. Ông kỳ vọng “Đại Hội sẽ có một Tân Ban Hướng Dẫn Trung ương tích tụ sinh lực để chuyển hóa tổ chức trong vận hành dung hóa và tương hợp với nhu cầu thực tế…v.v.” Ông kêu gọi “tinh thần dấn thân, sáng tạo, năng động của tuổi trẻ …” để “hợp sức đồng tâm, chung lòng xây dựng phát triển tổ chức để song hành với sự phát triển của xã hội”

dai_hoi_gia_dinh_phat_tu_2012__3__medium

Hình ảnh Đai Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt-Nam.
Trong diễn văn khai mạc, HT Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai Truởng BHD Trung Uơng GĐPTVN Hải Ngoại tại HK Nhiệm kỳ VIII phát biểu “Ngày nay GĐPTVN không còn là một phong trào mà là một thực thể sống đang tồn tại trong lòng Dân Tộc và Đạo Pháp. Với Dân Tộc, GĐPT đã đồng hành từ ngày thành lập cho đến ngày nay và mãi mãi về sau. Do đó bao triều đại, bao thể chế hưng phế, GĐPTVN vẫn giữ vững hướng đi, mục đích giáo dục vẫn không thay đổi. Đối với Đạo Pháp, GĐPTVN luôn bảo vệ như người qua sông bảo vệ chiếc bè…Từ đó Áo lam, Hoa Sen Trắng đã hiện diện khắp nơi trên quả địa cầu để góp phần điểm tô cho cuộc sống, nguyện làm đẹp cho cuộc đời bằng hạnh nguyện dấn thân, không mong cầu danh lợi. Phát tâm “Vô ma khảo bất thành đại đạo” là chí nguyện để vượt qua khó khăn trong quá trình thực hiện Phật sự.” Và theo ông thì “Đại Hội HT/GĐPTVN tại Hoa Kỳ, kỳ IX mang một ý nghĩa trọng đại, thâm sâu hướng vào tâm tư của người Huynh Trưởng: Làm Mới Tổ Chức trong phương châm : Lý Tưởng-Ý Thức-Trách Nhiệm để định hướng cho một bối cảnh tương lai của GĐPTVN hội nhập vào văn hóa bản địa với Bản Sác dân Tộc đượm tinh thần Phật Giáo trong một xã hội mới.” Ông kêu gọi tinh thần Lục Hòa …kiên trung với Giáo Hội PGVNTN.” Ông cũng không quên tán thán công đức của anh chị em trong BTC và Tu Viện Năng Nhơn. Ông tâm tình với các anh chị em HT trong tinh thần đoàn kết yêu thương và khẳng định “Con đường chúng ta đi là đúng, mãi mãi là con đường đạo đức vững bền trong muôn đời sau.” Sau cùng ông tuyên bố Khai Mạc Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc Hoa Kỳ kỳ IX.

Đại Hội cũng được nghe diễn từ của BHD/GĐPTVN do HT Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp tuyên đọc.

Tiếp theo là lời phát biểu chúc mừng Đại Hội của BHD/GĐPTVN tại VN của Nguyên Tín Nguyễn Châu từ VN qua băng truyền hình.

Sau cùng là đạo từ chứng minh của Đại Lão HT Thích Thắng Hoan. Trong đạo từ chứng minh, Đại Lão HT Thích Thắng Hoan nhắn nhủ “GĐPT không phụng sự cho một lý tưởng hay chủ nghĩa nào khác. Giáo Hội và GĐPTVN như 2 cánh của con chim đại bàng…” HT cũng sơ lược sự hình thành GĐPTVN qua các thời kỳ, và Ngài kết luận rằng Giáo Hội PGVNTN là đại diện cho truyền thống của Dân Tộc Việt… xây dựng và phát huy truyền thống của Dân Tộc…

dai_hoi_gia_dinh_phat_tu_2012__4__medium

Hình ảnh Đai Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt-Nam.
Cuối cùng BTC nói lời cảm tạ. Và chụp hình lưu niệm.

Sau đó Chư Tôn Đức Tăng Ni rời phòng hội, các HT ngồi lại tu chính nội quy, nghe pháp thoại và có văn nghệ chào mừng vào buổi tối.

Bước sang Chủ Nhật 8/4/2012, ngày cuối cùng của đại hội. tổng kết các cuộc hội thảo khoáng đại trong những ngày vừa qua, đọc thông qua Nghị Quyết và đúc kết thành quả Đại Hội và công cử Ban Hướng Dẫn Nhiệm Kỳ mới.

Vào buổi chiều lúc 2:00pm lễ Phát Nguyện của Tân Ban Hướng Dẫn và lễ Bế Mạc.

Đại Hội hoàn mãn vào lúc 4:00pm ngày Chúa Nhật 8/4/2012. Sau khi hoàn mãn một số HT còn ở lại tâm tình trò chuyện và viếng thăm một số thắng cảnh tại SJ. Họ đến từ khắp các tiểu bang của HK. Một Huynh trưởng cho biết tất cả các HT về tham dự đại hội đều tự túc mọi phương tiện.

Tưởng cũng nên biết, theo Thích Minh Châu thì: “Gia đình Phật tử là một tổ chức giáo dục thanh thiếu nhi, dựa trên nền tảng tinh thần đạo Phật, tạo cho thanh thiếu nhi một đời sống chơn chánh lợi ích cho mình, cho mọi người. Cho nên Gia đình Phật tử chỉ áp dụng những phương tiện trong sạch chơn chánh để thực hiện mục đích của mình.

Gia đình Phật tử không lôi cuốn thanh thiếu nhi cho đông để làm vây cánh đối lập với các đoàn thể khác; Gia đình Phật tử không dựa vào áp lực chính trị, không dựa vào sức mạnh khủng bố để mở rộng thế lực.

Gia đình Phật tử không dùng những danh lợi vật chất, những cách tuyên truyền nhồi sọ để dụ dỗ mê hoặc thanh thiếu nhi. Gia đình Phật tử chỉ biết giới thiệu một cách vô tư một lối sống chân chánh hợp với lẽ phải, thuận với tuổi trẻ, đúng với tinh thần Bi, Trí, Dũng. Thanh thiếu nhi vào Gia đình Phật tử chỉ vì thấy đời sống của Gia đình Phật tử hợp với chí hướng của mình, có lợi cho chính mình, nên vui lòng sung sướng và vinh hạnh được làm một Phật tử trong đại Gia đình Phật tử.

dai_hoi_gia_dinh_phat_tu_2012_medium

Hình ảnh Đai Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt-Nam.
Gia đình Phật tử ra đời, giới thiệu cho thanh niên một lý tưởng Trong lúc đào tạo một thế hệ mới, biết sống đúng với nghĩa căn bản của con người, Gia đình Phật tử giúp các Huynh trưởng hiểu các em mình, thương các em, biết hy sinh cho các em. Gia đình Phật tử là sợi dây liên lạc thắt chặt tình anh em giữa thanh niên Việt Nam và thanh niên các nước, giữa thanh niên với thiếu nhi, giúp cho tuổi trẻ hiểu rằng phải biết sống trong tình thân hữu, nâng đỡ dìu dắt hy sinh cho nhau.”

Lê Bình

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Những năm gần đây sự việc Trung Quốc chiếm đảo, vét cát dưới đáy biển xây dựng căn cứ quân sự, xây phi trường, đặt tên lửa tại biển Đông khiến người ta vô tâm quên mất rằng cánh tay dài của Đại Hán đã vươn qua biển thò đến tận Phnom Penh tự thuở nào. Dưới mắt nhiều quan sát viên quốc tế thì Campuchia ngày nay là một tỉnh của Trung Quốc, và Thủ tướng Hun Sen là một bí thư tỉnh ủy của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không hơn không kém.Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự trên đất Campuchia là mối đe dọa nghiêm trọng cho các quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á, và Hoa Kỳ chắc chắn không thể không nhận ra hiểm họa to lớn đó. Trong buổi tường trình lên Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ hôm tháng Giêng năm 2019, Giám đốc Sở Tình báo Quốc gia, lúc đó là ông Dan Coats, đã cảnh báo rằng “Campuchia đang có nguy cơ biến thành một quốc gia độc tài, và điều đó sẽ mở đường cho Trung Quốc thiết lập các căn cứ quân sự trên miền đất ấy.”
Ngày 22 tháng 6 năm 2020, dự luật An Ninh Quốc Gia về Hồng Kông được đưa ra tại quốc hội của Đảng Cộng Sản Trung Hoa để thông qua, và đêm 30 tháng 6 rạng sáng ngày 1 tháng 7, 2020, sau một phiên họp kín của Ủy Ban Thường Vụ Đại Biểu Nhân Dân (mà thế giới gọi là quốc hội bù nhìn tại Bắc Kinh) dự luật này đã trở thành luật. Ngày mà Luật An Ninh Quốc Gia về Hồng Kông này ra đời cũng trùng ngày mà Hồng Kông được trao trả lại cho China 23 năm trước 01-07-1997 theo thể chế “một nước hai chế độ” (one country two systems). Theo đó Hồng Kông vẫn còn quyền tự trị trong 50 năm từ 1997 đến 2047, và trên lý thuyết Hồng Kông chỉ lệ thuộc vào Bắc Kinh về quân sự và ngoại giao mà thôi.
“Ngày 11/07/1995: Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.” Với quyết định lịch sử này, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng sản đã ghi dấu “gác lại qúa khứ, hướng tới tương lai” được 25 năm vào ngày 11/07/2020. Nhưng thời gian ¼ Thế kỷ bang giao Mỹ-Việt đã đem lại những bài học nào cho hai nước cựu thù, hay Mỹ và Việt Nam Cộng sản vẫn còn những cách biệt không hàn gắn được ?
Trước 1975, ở bùng binh ngã Sáu (kế góc đường Gia Long và Lê Văn Duyệt) có cái biển nhỏ xíu xiu: Sài Gòn – Nam Vang 280 KM. Mỗi lần đi ngang qua đây, tôi đều nhớ đến cái câu ca dao mà mình được nghe từ thưở ấu thơ: Nam Vang đi dễ khó về… Bây giờ thì đi hay về từ Cambodia đều dễ ợt nhưng gần như không còn ma nào muốn hẻo lánh tới cái Xứ Chùa Tháp nghèo nàn này nữa. Cũng nhếch nhác ngột ngạt thấy bà luôn, ai mà tới đó làm chi… cho má nó khi. Thời buổi này phải đi Sing mới đã, dù qua đây rất khó và về thì cũng vậy – cũng chả dễ dàng gì.
Càng gần ngày tranh cử, càng nhiều người biểu lộ yêu mến Tổng thống Donald Trump và ngược lại cũng lắm người bày tỏ chán ghét ông Trump. Có những người ghét ông chỉ vì họ yêu chủ nghĩa xã hội, yêu chủ nghĩa vô chính phủ, lợi dụng cơ hội ông George Floyd bị cảnh sát đè cổ chết đã chiếm khu Capitol Hill, nội đô Seattle, tiểu bang Washington, trong suốt ba tuần trước khi bị giải tán. Nhân 244 năm người Mỹ giành được độc lập từ Anh Quốc, và sau biến cố George Floyd, thử xem nền dân chủ và chính trị Hoa Kỳ sẽ chuyển đổi ra sao?
Tôi có dịp sống qua nhiều nơi và nhận thấy là không nơi đâu mà những từ ngữ “tổ quốc,” “quê hương,” “dân tộc” … được nhắc đến thường xuyên – như ở xứ sở của mình: tổ quốc trên hết, tổ quốc muôn năm, tổ quốc anh hùng, tổ quốc thiêng liêng, tổ quốc bất diệt, tổ quốc muôn đời, tổ quốc thân yêu, tổ quốc trong tim … “Quê hương” và “dân tộc” cũng thế, cũng: vùng dậy, quật khởi, anh dũng, kiên cường, bất khuất, thiêng liêng, hùng tráng, yêu dấu, mến thương …
Nhà xuất bản sách của Bolton, chắc sẽ nhận được khoản thu nhập lớn. Riêng Bolton, chưa chắc đã giữ được hai triệu đô la nhuận bút, nếu bị thua kiện vì đã không tôn trọng một số hạn chế trong quy định dành cho viên chức chính quyền viết sách sau khi rời chức vụ. Điều này đã có nhiều tiền lệ. Là một luật gia, chắc chắn Bolton phải biết. Quyết định làm một việc hệ trọng, có ảnh hưởng tới đại sự, mà không nắm chắc về kết quả tài chính, không phải là người hành động vì tiền. Hơn nữa, nếu hồi ký của Bolton có thể giúp nhiều người tỉnh ngộ, nhìn ra sự thật trước tình hình đất nước nhiễu nhương, thì cũng có thể coi việc làm của ông là thái độ can đảm, được thúc đẩy bởi lòng yêu nước. Không nên vội vàng lên án Bolton, khi ông từ chối ra làm chứng trước Hạ Viện, nếu không bị bắt buộc. Nếu có lệnh triệu tập, ông đã tuân theo. Không có lệnh, ông không ra, vì thừa biết, với thành phần nghị sĩ Cộng Hòa hiện tại, dù ra làm chứng, ông cũng chẳng thay đổi được gì. Dân Biểu Schiff nói: “John Bolton,
Thưở sinh thời – khi vui miệng – có lần soạn giả Nguyễn Phương đã kể lại lúc đưa đám cô Năm Phỉ, và chuyện ông Chín Trích đập vỡ cây đàn: “Ngày cô Năm Phỉ mất, người đến viếng tang nghe nhạc sĩ Chín Trích đàn ròng rã mấy ngày liên tiếp bên quan tài… Ông vừa đờn vừa khóc. Đến lúc động quan, trước khi đạo tỳ đến làm lễ di quan, nhạc sĩ Chín Trích đến lậy lần chót, ông khóc lớn:’ Cô Năm đã mất rồi, từ nay Chín Trích sẽ không còn đờn cho ai ca nữa…’ Nói xong ông đập vỡ cây đờn trước quan tài người quá cố. “Việc xảy quá đột ngột và trong hoàn cảnh bi thương của kẻ còn đang khóc thương người mất, mọi người im lặng chia sẻ nỗi đau của gia đình người quá cố và của nhạc sĩ Chín Trích. Khi hạ huyệt thì người nhà của cô Năm Phỉ chôn luôn cây đàn gãy của nhạc sĩ Chín Trích xuống mộ phần của cô Năm Phỉ.” (Thời Báo USA, số 321, 18/02/2011, trang 67)
Đai sứ Mỹ, Daniel Krintenbrink, phát biểu chiều ngày 2/7 tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 25 năm binh thường hóa quan hệ ngoại giao Việt-Mỹ: “Washington sẽ triển khai các hoạt động ngoại giao, hàng hải, và quân sự để bảo đảm hòa bình, ổn định Biển Đông”. Đại Sứ Kritenbrink cho hay, Mỹ sẽ triển khai các hoạt động theo 3 hướng: 1- Tăng hoạt động ngoại giao với các nước trong khu vực, trong đó có ASEAN. 2- Hỗ trợ các nước tăng cường hàng hải, để bảo vệ lợi ích của mình. 3- Phát triển năng lực quân sự Mỹ, trong đó có các hoạt động bảo vệ hàng hải.
Theo các hãng thông tấn và truyền hình lớn của Hoa Kỳ, vào ngày 27/6/2020, Đảng Dân Chủ Quận Hạt Orange đã thông qua nghị quyết khẩn cấp yêu cầu Ban Giám Sát Quận Hạt đổi tên Phi Trường John Wayne (tài tử đóng phim cao-bồi Miền Tây) vì ông này theo chủ nghĩa Da Trắng Là Thượng Đẳng và những tuyên bố mù quáng (bigot). Sự kiện gây ngạc nhiên cho không ít người. Bởi vì đối với các kịch sĩ, ca sĩ, nhạc sĩ, văn-thi-sĩ, họa sĩ, nhất là các tài tử điện ảnh…họ đều có cuộc sống cởi mở, đôi khi phóng túng, buông thả và ít liên hệ tới chính trị. Và nếu có bộc lộ khuynh hướng chính trị thì thường là cấp tiến (Liberal). Vậy tại sao John Wayne lại “dính” vào một vụ tai tiếng như thế này?
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.