Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đai Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Tại Hoa-Kỳ - Kỳ IX năm 2012

12/04/201200:00:00(Xem: 14818)
Kể từ lần Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN tại Hoa Kỳ - Kỳ VIII (2008) đã được tổ chức tại Như Lai Thiền Viện ở San Diego Nam California. Theo chu kỳ cứ 4 năm một lần Ban Hưóng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ lại tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng để bầu lại Ban Hướng Dẩn với mục đích là chỉnh đốn lại hàng ngũ Huynh Trưởng, nhất là các Huynh Trưởng trong cấp lãnh đạo, cũng như khơi dậy tinh thần cầu tiến của các Huynh Trưởng trẻ để cho các bạn trẻ có cơ hội dứng lên lãnh nhiệm vụ để chia xẻ một phần trách nhiệm với các đàn Anh đàn Chị của mình hầu dẫn dắt các thế hệ đàn em theo đúng tinh thần và mục đích của người Phật Tử, vì đó chính là bổn phận và trách nhiệm của thành phần Huynh Trưởng. Và đây cũng là một dịp để cho các Anh Chị Trưởng có cơ duyên để gặp lại nhau và cùng nhau vui vầy trong tinh thần “Lục hòa, đoàn kết” của người Phật tử.

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đồng thuận quyết định tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng kỳ IX năm 2012, tại Tu Viện Năng Nhơn, 3653 Serria Rd., San Jose từ 6:00pm thứ Tư 4/4/2012 đến 7:00pm ngày Chủ Nhật 8/4/2012.

Thành phần tham dự có Chư tôn Giáo Phẩm GH Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ chúng minh và các huynh trưởng (HT) cấp Tín, cấp Tấn, cấp Dũng các phái đoàn có: Đại diện Ban Hướng Dẫn VN trên thế giới, BHD/GĐPTVN tại Hoa Kỳ, và 7 miền trực thuộc: Miển Liễu Quán, miền Quảng Đức, Miền Khánh Hòa, miền Thiện Hoa, miền Tố Liên, miền Phước Huệ, miền Khuôn Việt, và số người tham dự gần 100 HT.

Thành phần BTC có: Khối Hành Chánh. (VP/BHD Hoa Kỳ) phụ trách: Thông Tư, Thư Mời và bản “Đề Cương Tổ Chức”, soạn thảo cho Đại Hội những Đề Mục: Tham Dẩn, Mô Thức Tổ Chức, Mục Đích, Thời Gian, Địa Điểm, Thành Phần Tham Dự, Thành phần Đại Biểu, Điều Kiện Đại Biểu, Thành Phần Ban Tổ Chức, Nhiệm Vụ của Ban Tổ Chức, v.v… Khối Điều Hành.- Tiểu Ban Nghi Lễ lo phần Nghi Lễ cho việc cung nghinh quý Chư Tôn Đức, Tăng, Ni và hai (02) buổi khai mạc và bế mạc Đại Hội, các buổi Hội Thảo, các buổi Họp Khoáng Đại, Lễ Hiệp Kỵ, và buổi Lễ Thọ Cấp Tấn và Tín, và buổi Lễ Phát Nguyện của tân Ban Hướng Dẩn, v.v…

dai_hoi_gia_dinh_phat_tu_2012__2__medium

Hình ảnh Đai Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt-Nam.
Khối Vận Động, Khối Nghị Sự: Tu Chính Nội Quy, Quy Chế Huynh Trưởng mà Ban Hướng Dẩn GĐPTVN tại Hoa Kỳ đã nêu ra và Tu Chính trong kỳ Đại Hội IX để cho hợp với hiện tình thực tại.

Khối Yểm Trợ - Ban Tổ Chức Đại Hội đã ủy quyền cho Ban Hướng Dẫn Miền Liễu Quán (là điạ điểm Tổ Chức Đại Hội kỳ nầy) nhận lảnh phần Yểm Trợ cho Đại Hội như: Đưa đón, chuẩn bị nơi cư trú tươm tất và chu đáo.

Vào lúc 10:00am thứ Bảy 7/4/2012 đã khai mạc Đại Hội Đồng, lễ Tưởng Niêm, và Hiệp Kỵ. Chư Tôn Đức hiện diện chứng minh có: Đại Lão HT Thích Thắng Hoan Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ, HT Thích Minh Đạt Lãnh đạo tinh thần Cộng Đồng Phật Giáo tại CA, và Cố vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tại Hoa Kỳ, HT Thích Nguyên Siêu TTK HĐĐH/GHPGVNTN Hoa Kỳ, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tại Hoa Kỳ, TT Thích Hạnh Tuấn Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN Hoa Kỳ, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tại Hoa Kỳ, TT Thích Nhật Huệ Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN Hoa Kỳ, Viện chủ TV Năng Nhơn, TT Thích Từ Lực Trụ Trì Chùa Phổ Từ, Hayward, TT Thích Thiện Nhơn, ĐĐ Thích Trung Tịnh, và Tăng chúng chùa Kim Quang Sacramento, Ni Sư Thích Nữ Đồng Kính và Ni Chúng Thiền Viện Vô ưu, Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên Tổng Vụ Phó kiêm TTK Tổng Vụ Ni Bộ GHPGVNTN tại Hoa Kỳ , và Ni chúng Tịnh Xá Ngọc Hòa San Jose, Ni SưThích Nữ Phổ Châu và Ni chúng chùa Phổ Từ, Đại Chúng Đạo Tràng Chùa Kim Quang Sacto, các HT Cấp Dũng: Tâm Vinh Đoàn Văn Lộc Chủ Tịch Hội Đồng Cấp Dũng-Tấn GĐPTVN tại Hoa Kỳ, HT Tâm Minh Vương Thúy Nga, BĐD/GĐPTVN tại Hải Ngoại, HT Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai Trưởng Ban HD/GĐPTVN tại Hải ngoại và các HT thành viên BHD, Quý HT Trưởng Ban và các thành viên BHD các miền, cùng 28 Phái đoàn HT đại diện; giới truyền thông báo chí, các cựu huynh truởng GĐPTVN, v.v...

Sau nghi lễ khai mạc, HT Tâm Duy Phan Duy Chiêm Trưởng BTC Đại Hội IX ngỏ lời chào mừng.Ông ngỏ lời chào mừng Chư Tôn Đức Tăng Ni, các Phái đoàn và các HT các miền, sau đó ông trình bày “GĐPT là một tổ chức lấy Bi Trí Dũng là châm ngôn, làm ngọc đuốc soi đường…và thể hiện mục đích của tổ chức là: Đào tạo Thanh, Thiếu, Đồng niên trở thành phật tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội theo tình thần Phật giáo…” và ông cũng cho biết “Tổ chức GĐPTVN đã có truyền thống hơn 70 năm tại quê nhà, và hơn 30 năm ở hải ngoại, luôn cố gắng ứng dụng tinh thần dung hóa của thiền sư Vạn Hạnh, và tinh thần khai phóng của đạo Phật vào nề nếp sinh hoạt, đem ánh sáng của giáp pháp để giáo hóa xã hội chứ không để xã hội hóa Phật giáo, khai sinh một lộ trình để tạo dụng sự cân bằng trong đời sống giữa vật chất và tâm linh…” Sau đó ông cho biết mục đích của Đại Hội: “Là điểm khởi đầu cho một giai đoạn mới, là nơi hội tụ những ước vọng và sự đặt để những vấn đề. Điểm chính vẫn là con người và sự tổ chức bên cạnh thực tế và môi trường. Nguời Huynh Trưởng trang bị đầy đủ những hành trang cần thiết thì hành trình dẫu gặp chướng ngại cũng dễ vượt qua….”. Ông kỳ vọng “Đại Hội sẽ có một Tân Ban Hướng Dẫn Trung ương tích tụ sinh lực để chuyển hóa tổ chức trong vận hành dung hóa và tương hợp với nhu cầu thực tế…v.v.” Ông kêu gọi “tinh thần dấn thân, sáng tạo, năng động của tuổi trẻ …” để “hợp sức đồng tâm, chung lòng xây dựng phát triển tổ chức để song hành với sự phát triển của xã hội”

dai_hoi_gia_dinh_phat_tu_2012__3__medium

Hình ảnh Đai Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt-Nam.
Trong diễn văn khai mạc, HT Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai Truởng BHD Trung Uơng GĐPTVN Hải Ngoại tại HK Nhiệm kỳ VIII phát biểu “Ngày nay GĐPTVN không còn là một phong trào mà là một thực thể sống đang tồn tại trong lòng Dân Tộc và Đạo Pháp. Với Dân Tộc, GĐPT đã đồng hành từ ngày thành lập cho đến ngày nay và mãi mãi về sau. Do đó bao triều đại, bao thể chế hưng phế, GĐPTVN vẫn giữ vững hướng đi, mục đích giáo dục vẫn không thay đổi. Đối với Đạo Pháp, GĐPTVN luôn bảo vệ như người qua sông bảo vệ chiếc bè…Từ đó Áo lam, Hoa Sen Trắng đã hiện diện khắp nơi trên quả địa cầu để góp phần điểm tô cho cuộc sống, nguyện làm đẹp cho cuộc đời bằng hạnh nguyện dấn thân, không mong cầu danh lợi. Phát tâm “Vô ma khảo bất thành đại đạo” là chí nguyện để vượt qua khó khăn trong quá trình thực hiện Phật sự.” Và theo ông thì “Đại Hội HT/GĐPTVN tại Hoa Kỳ, kỳ IX mang một ý nghĩa trọng đại, thâm sâu hướng vào tâm tư của người Huynh Trưởng: Làm Mới Tổ Chức trong phương châm : Lý Tưởng-Ý Thức-Trách Nhiệm để định hướng cho một bối cảnh tương lai của GĐPTVN hội nhập vào văn hóa bản địa với Bản Sác dân Tộc đượm tinh thần Phật Giáo trong một xã hội mới.” Ông kêu gọi tinh thần Lục Hòa …kiên trung với Giáo Hội PGVNTN.” Ông cũng không quên tán thán công đức của anh chị em trong BTC và Tu Viện Năng Nhơn. Ông tâm tình với các anh chị em HT trong tinh thần đoàn kết yêu thương và khẳng định “Con đường chúng ta đi là đúng, mãi mãi là con đường đạo đức vững bền trong muôn đời sau.” Sau cùng ông tuyên bố Khai Mạc Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc Hoa Kỳ kỳ IX.

Đại Hội cũng được nghe diễn từ của BHD/GĐPTVN do HT Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp tuyên đọc.

Tiếp theo là lời phát biểu chúc mừng Đại Hội của BHD/GĐPTVN tại VN của Nguyên Tín Nguyễn Châu từ VN qua băng truyền hình.

Sau cùng là đạo từ chứng minh của Đại Lão HT Thích Thắng Hoan. Trong đạo từ chứng minh, Đại Lão HT Thích Thắng Hoan nhắn nhủ “GĐPT không phụng sự cho một lý tưởng hay chủ nghĩa nào khác. Giáo Hội và GĐPTVN như 2 cánh của con chim đại bàng…” HT cũng sơ lược sự hình thành GĐPTVN qua các thời kỳ, và Ngài kết luận rằng Giáo Hội PGVNTN là đại diện cho truyền thống của Dân Tộc Việt… xây dựng và phát huy truyền thống của Dân Tộc…

dai_hoi_gia_dinh_phat_tu_2012__4__medium

Hình ảnh Đai Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt-Nam.
Cuối cùng BTC nói lời cảm tạ. Và chụp hình lưu niệm.

Sau đó Chư Tôn Đức Tăng Ni rời phòng hội, các HT ngồi lại tu chính nội quy, nghe pháp thoại và có văn nghệ chào mừng vào buổi tối.

Bước sang Chủ Nhật 8/4/2012, ngày cuối cùng của đại hội. tổng kết các cuộc hội thảo khoáng đại trong những ngày vừa qua, đọc thông qua Nghị Quyết và đúc kết thành quả Đại Hội và công cử Ban Hướng Dẫn Nhiệm Kỳ mới.

Vào buổi chiều lúc 2:00pm lễ Phát Nguyện của Tân Ban Hướng Dẫn và lễ Bế Mạc.

Đại Hội hoàn mãn vào lúc 4:00pm ngày Chúa Nhật 8/4/2012. Sau khi hoàn mãn một số HT còn ở lại tâm tình trò chuyện và viếng thăm một số thắng cảnh tại SJ. Họ đến từ khắp các tiểu bang của HK. Một Huynh trưởng cho biết tất cả các HT về tham dự đại hội đều tự túc mọi phương tiện.

Tưởng cũng nên biết, theo Thích Minh Châu thì: “Gia đình Phật tử là một tổ chức giáo dục thanh thiếu nhi, dựa trên nền tảng tinh thần đạo Phật, tạo cho thanh thiếu nhi một đời sống chơn chánh lợi ích cho mình, cho mọi người. Cho nên Gia đình Phật tử chỉ áp dụng những phương tiện trong sạch chơn chánh để thực hiện mục đích của mình.

Gia đình Phật tử không lôi cuốn thanh thiếu nhi cho đông để làm vây cánh đối lập với các đoàn thể khác; Gia đình Phật tử không dựa vào áp lực chính trị, không dựa vào sức mạnh khủng bố để mở rộng thế lực.

Gia đình Phật tử không dùng những danh lợi vật chất, những cách tuyên truyền nhồi sọ để dụ dỗ mê hoặc thanh thiếu nhi. Gia đình Phật tử chỉ biết giới thiệu một cách vô tư một lối sống chân chánh hợp với lẽ phải, thuận với tuổi trẻ, đúng với tinh thần Bi, Trí, Dũng. Thanh thiếu nhi vào Gia đình Phật tử chỉ vì thấy đời sống của Gia đình Phật tử hợp với chí hướng của mình, có lợi cho chính mình, nên vui lòng sung sướng và vinh hạnh được làm một Phật tử trong đại Gia đình Phật tử.

dai_hoi_gia_dinh_phat_tu_2012_medium

Hình ảnh Đai Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt-Nam.
Gia đình Phật tử ra đời, giới thiệu cho thanh niên một lý tưởng Trong lúc đào tạo một thế hệ mới, biết sống đúng với nghĩa căn bản của con người, Gia đình Phật tử giúp các Huynh trưởng hiểu các em mình, thương các em, biết hy sinh cho các em. Gia đình Phật tử là sợi dây liên lạc thắt chặt tình anh em giữa thanh niên Việt Nam và thanh niên các nước, giữa thanh niên với thiếu nhi, giúp cho tuổi trẻ hiểu rằng phải biết sống trong tình thân hữu, nâng đỡ dìu dắt hy sinh cho nhau.”

Lê Bình

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Theo như công bố từ Tổng Thống Donald Trump vào cuối tuần qua, nữ thẩm phán Amy Coney Barrett đã chính thức được đề cử vào Tối Cao Pháp Viện và sẽ đệ trình lên Thượng Viện Hoa Kỳ để bắt đầu quá trình chuẩn thuận
Nhà văn Võ Hồng ví von: “Bụng to như bụng xe đò.” Nhận xét của ông, rõ ràng (và hoàn toàn) không… trật! Xe đò thường đầy khách mới chịu rời bến nhưng trên đường đi tài xế vẫn luôn dừng bánh “hốt” thêm mấy con nhạn là đà để kiếm thêm chút đỉnh. Khách lên sau thì ngồi ghế súp.
Cuộc Họp Thường Niên lần thứ 75 của Liên Hiêp Quốc năm nay diễn ra trong hoàn cảnh chưa từng thấy trong lich sử do tác động của đại dịch Covid-19. Các hội trường, các cơ sở của LHQ ở New York vắng hoe ngay trong thời điểm diễn ra buổi họp khoáng đại thường niên kể từ ngày 21-9-đến ngày 02-10-2020.
Chủ Nhật, 27 tháng 9, năm 2020 – Gần 200 người Mỹ gốc Việt và đồng minh đủ mọi lứa tuổi đã tổ chức trên mạng một buổi họp rầm rộ để vận động cho cuộc bầu cử có khả năng quyết định đường hướng tương lai của Hoa Kỳ.
Việc qua đời của Thẩm Phán Ruth Ginsberg và Tổng Thống Donald Trump đề cử Tân Thẩm Phán Amy Coney để được Thượng Nghị Viện (với đa số thuộc đảng Cộng Hòa) gấp rút thông qua không đầy 40 ngày trước bầu cử đã khiến báo chí và dư luận nổi lên làn sóng tranh luận gay gắt gọi đây là cuộc chiến văn hóa sống còn trong nước Mỹ. CNN hôm 09/26/2020 chạy hàng đầu bài bình luận rằng đây là cuộc đão chánh do phe bảo thủ chuẩn bị từ nửa thế kỷ nay [1]. Bài viết này sẽ tìm hiểu giữa Tòa Án Tối Cao lại có liên hệ gì đến cuộc chiến văn hóa vốn âm ỷ trong suốt 50 năm nhưng nay bùng nổ làm rạn nứt xã hội Hoa Kỳ, không kém gì cuộc Cách Mạng Văn Hóa tại Trung Quốc vào thập niên 70. Nhưng trước cả cuộc chiến văn hóa của thập niên 60 còn có cuộc chiến kinh tế từ thập niên 30. Sau Đại Khủng Hoảng 1929 Tổng Thống Franklin Roosevelt đưa ra chương New Deal bảo vệ công đoàn và quyền lợi người lao động theo mô hình Dân Chủ Xã Hội do John M. Keynes đề xướng. Ngược lại không ít dân Mỹ chủ trương tiếp tục tư bản
Ở Việt Nam, một tờ báo được cung cấp 3 thẻ phóng viên quân đội. Cục An Ninh Quân Đội điều tra rất cẩn thận, từ cá nhân ký giả, cha mẹ, ông nội bà nội, có ai vào theo Việt Cộng không? Có ông bà, cha mẹ đi vào rừng với Mặt Trận giải phóng miền Nam hay không?
Hơn hai phần ba thế kỷ qua, chế độ toàn trị và bạo ngược hiện hành ở Việt Nam chưa hề mang lại an bình hay phúc lợi cho bất cứ ai (ngoài đám lãnh đạo) nên cứ “yên tâm đi” và “đừng lo lắng quá” e không phải là thái độ tương thích để có thể sống với cái nhà nước tráo trở này.
Năm nay, 2020, cháy rừng không những tại California mà còn bùng phát tại cả chục tiểu bang ở Miền Tây nước Mỹ làm hàng triệu mẫu tây đất rừng bị thiêu rụi. Tình trạng cháy rừng ngày càng trầm trọng. Trong cuộc họp với Tổng Thống Donald Trump hôm 14 tháng 9 năm 2020, Thống Đốc California Gavin Newsom và nhiều lãnh đạo Miền Tây khác đều nói rằng cháy rừng sở dĩ ngày càng dữ dội là do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu. Trong khi đó TT Trump cho rằng các tiểu bang Miền Tây đã không dọn sạch bụi cây và gỗ mục để cho cây cỏ dễ cháy chất đống trong rừng. “Khi cây ngã xuống sau một thời gian ngắn, khoảng 18 tháng, chúng sẽ biến thành cây rất khô. Chúng trở thành những que diêm… các bạn biết đó, không có nước đổ xuống và chúng trở nên rất, rất – chúng dễ bị cháy,” theo Trump phát biểu tại California hôm 14 tháng 9. Phụ Tá Giáo Sư dạy về Lịch Sử tại Đại Học Oregon là Steven C. Beda, cũng là sử gia về môi trường đã nghiên cứu về các khu rừng tại Bở Biển Thái Bình Dương cho biết
Trước tình trạng dịch Vũ Hán lây lan mạnh trở lại, riêng ở Pháp trong vài ngày qua, cứ mỗi 24 giờ, có tới trên dưới 10000 trường hợp bị nhiễm, tuy chánh quyền chưa chánh thức thừa nhận đợt 2 dẫng tới, bổng xuất hiện «phong trào chống mang mặt-nạ» phòng bịnh, chống đóng cửa.
Tại Thượng Viện, được xem là tay chiến lược gia lão luyện của phe Cộng Hòa, McConnell được bầu làm lãnh đạo khối thiểu số khi Thượng Viện rơi vào tay Đảng Dân Chủ năm 2006 rồi trở thành lãnh đạo khối đa số tại Thượng Viện trong sáu năm qua, khi đảng Cộng Hòa giành lại phần thắng vào năm 2014.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.