Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Đai Hội Huynh Trưởng GĐPTVN Tại Hoa-Kỳ - Kỳ IX năm 2012

12/04/201200:00:00(Xem: 15594)
Kể từ lần Đại Hội Huynh Trưởng GĐPTVN tại Hoa Kỳ - Kỳ VIII (2008) đã được tổ chức tại Như Lai Thiền Viện ở San Diego Nam California. Theo chu kỳ cứ 4 năm một lần Ban Hưóng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ lại tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng để bầu lại Ban Hướng Dẩn với mục đích là chỉnh đốn lại hàng ngũ Huynh Trưởng, nhất là các Huynh Trưởng trong cấp lãnh đạo, cũng như khơi dậy tinh thần cầu tiến của các Huynh Trưởng trẻ để cho các bạn trẻ có cơ hội dứng lên lãnh nhiệm vụ để chia xẻ một phần trách nhiệm với các đàn Anh đàn Chị của mình hầu dẫn dắt các thế hệ đàn em theo đúng tinh thần và mục đích của người Phật Tử, vì đó chính là bổn phận và trách nhiệm của thành phần Huynh Trưởng. Và đây cũng là một dịp để cho các Anh Chị Trưởng có cơ duyên để gặp lại nhau và cùng nhau vui vầy trong tinh thần “Lục hòa, đoàn kết” của người Phật tử.

Ban Hướng Dẫn Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ đã đồng thuận quyết định tổ chức Đại Hội Huynh Trưởng kỳ IX năm 2012, tại Tu Viện Năng Nhơn, 3653 Serria Rd., San Jose từ 6:00pm thứ Tư 4/4/2012 đến 7:00pm ngày Chủ Nhật 8/4/2012.

Thành phần tham dự có Chư tôn Giáo Phẩm GH Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ chúng minh và các huynh trưởng (HT) cấp Tín, cấp Tấn, cấp Dũng các phái đoàn có: Đại diện Ban Hướng Dẫn VN trên thế giới, BHD/GĐPTVN tại Hoa Kỳ, và 7 miền trực thuộc: Miển Liễu Quán, miền Quảng Đức, Miền Khánh Hòa, miền Thiện Hoa, miền Tố Liên, miền Phước Huệ, miền Khuôn Việt, và số người tham dự gần 100 HT.

Thành phần BTC có: Khối Hành Chánh. (VP/BHD Hoa Kỳ) phụ trách: Thông Tư, Thư Mời và bản “Đề Cương Tổ Chức”, soạn thảo cho Đại Hội những Đề Mục: Tham Dẩn, Mô Thức Tổ Chức, Mục Đích, Thời Gian, Địa Điểm, Thành Phần Tham Dự, Thành phần Đại Biểu, Điều Kiện Đại Biểu, Thành Phần Ban Tổ Chức, Nhiệm Vụ của Ban Tổ Chức, v.v… Khối Điều Hành.- Tiểu Ban Nghi Lễ lo phần Nghi Lễ cho việc cung nghinh quý Chư Tôn Đức, Tăng, Ni và hai (02) buổi khai mạc và bế mạc Đại Hội, các buổi Hội Thảo, các buổi Họp Khoáng Đại, Lễ Hiệp Kỵ, và buổi Lễ Thọ Cấp Tấn và Tín, và buổi Lễ Phát Nguyện của tân Ban Hướng Dẩn, v.v…

dai_hoi_gia_dinh_phat_tu_2012__2__medium

Hình ảnh Đai Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt-Nam.
Khối Vận Động, Khối Nghị Sự: Tu Chính Nội Quy, Quy Chế Huynh Trưởng mà Ban Hướng Dẩn GĐPTVN tại Hoa Kỳ đã nêu ra và Tu Chính trong kỳ Đại Hội IX để cho hợp với hiện tình thực tại.

Khối Yểm Trợ - Ban Tổ Chức Đại Hội đã ủy quyền cho Ban Hướng Dẫn Miền Liễu Quán (là điạ điểm Tổ Chức Đại Hội kỳ nầy) nhận lảnh phần Yểm Trợ cho Đại Hội như: Đưa đón, chuẩn bị nơi cư trú tươm tất và chu đáo.

Vào lúc 10:00am thứ Bảy 7/4/2012 đã khai mạc Đại Hội Đồng, lễ Tưởng Niêm, và Hiệp Kỵ. Chư Tôn Đức hiện diện chứng minh có: Đại Lão HT Thích Thắng Hoan Chánh Văn Phòng Hội Đồng Giáo Phẩm GHPGVNTN Hoa Kỳ, HT Thích Minh Đạt Lãnh đạo tinh thần Cộng Đồng Phật Giáo tại CA, và Cố vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tại Hoa Kỳ, HT Thích Nguyên Siêu TTK HĐĐH/GHPGVNTN Hoa Kỳ, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tại Hoa Kỳ, TT Thích Hạnh Tuấn Tổng Vụ Trưởng Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN Hoa Kỳ, Cố Vấn Giáo Hạnh GĐPTVN tại Hoa Kỳ, TT Thích Nhật Huệ Tổng Vụ Phó Tổng Vụ Thanh Niên GHPGVNTN Hoa Kỳ, Viện chủ TV Năng Nhơn, TT Thích Từ Lực Trụ Trì Chùa Phổ Từ, Hayward, TT Thích Thiện Nhơn, ĐĐ Thích Trung Tịnh, và Tăng chúng chùa Kim Quang Sacramento, Ni Sư Thích Nữ Đồng Kính và Ni Chúng Thiền Viện Vô ưu, Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên Tổng Vụ Phó kiêm TTK Tổng Vụ Ni Bộ GHPGVNTN tại Hoa Kỳ , và Ni chúng Tịnh Xá Ngọc Hòa San Jose, Ni SưThích Nữ Phổ Châu và Ni chúng chùa Phổ Từ, Đại Chúng Đạo Tràng Chùa Kim Quang Sacto, các HT Cấp Dũng: Tâm Vinh Đoàn Văn Lộc Chủ Tịch Hội Đồng Cấp Dũng-Tấn GĐPTVN tại Hoa Kỳ, HT Tâm Minh Vương Thúy Nga, BĐD/GĐPTVN tại Hải Ngoại, HT Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai Trưởng Ban HD/GĐPTVN tại Hải ngoại và các HT thành viên BHD, Quý HT Trưởng Ban và các thành viên BHD các miền, cùng 28 Phái đoàn HT đại diện; giới truyền thông báo chí, các cựu huynh truởng GĐPTVN, v.v...

Sau nghi lễ khai mạc, HT Tâm Duy Phan Duy Chiêm Trưởng BTC Đại Hội IX ngỏ lời chào mừng.Ông ngỏ lời chào mừng Chư Tôn Đức Tăng Ni, các Phái đoàn và các HT các miền, sau đó ông trình bày “GĐPT là một tổ chức lấy Bi Trí Dũng là châm ngôn, làm ngọc đuốc soi đường…và thể hiện mục đích của tổ chức là: Đào tạo Thanh, Thiếu, Đồng niên trở thành phật tử chân chính, góp phần xây dựng xã hội theo tình thần Phật giáo…” và ông cũng cho biết “Tổ chức GĐPTVN đã có truyền thống hơn 70 năm tại quê nhà, và hơn 30 năm ở hải ngoại, luôn cố gắng ứng dụng tinh thần dung hóa của thiền sư Vạn Hạnh, và tinh thần khai phóng của đạo Phật vào nề nếp sinh hoạt, đem ánh sáng của giáp pháp để giáo hóa xã hội chứ không để xã hội hóa Phật giáo, khai sinh một lộ trình để tạo dụng sự cân bằng trong đời sống giữa vật chất và tâm linh…” Sau đó ông cho biết mục đích của Đại Hội: “Là điểm khởi đầu cho một giai đoạn mới, là nơi hội tụ những ước vọng và sự đặt để những vấn đề. Điểm chính vẫn là con người và sự tổ chức bên cạnh thực tế và môi trường. Nguời Huynh Trưởng trang bị đầy đủ những hành trang cần thiết thì hành trình dẫu gặp chướng ngại cũng dễ vượt qua….”. Ông kỳ vọng “Đại Hội sẽ có một Tân Ban Hướng Dẫn Trung ương tích tụ sinh lực để chuyển hóa tổ chức trong vận hành dung hóa và tương hợp với nhu cầu thực tế…v.v.” Ông kêu gọi “tinh thần dấn thân, sáng tạo, năng động của tuổi trẻ …” để “hợp sức đồng tâm, chung lòng xây dựng phát triển tổ chức để song hành với sự phát triển của xã hội”

dai_hoi_gia_dinh_phat_tu_2012__3__medium

Hình ảnh Đai Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt-Nam.
Trong diễn văn khai mạc, HT Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai Truởng BHD Trung Uơng GĐPTVN Hải Ngoại tại HK Nhiệm kỳ VIII phát biểu “Ngày nay GĐPTVN không còn là một phong trào mà là một thực thể sống đang tồn tại trong lòng Dân Tộc và Đạo Pháp. Với Dân Tộc, GĐPT đã đồng hành từ ngày thành lập cho đến ngày nay và mãi mãi về sau. Do đó bao triều đại, bao thể chế hưng phế, GĐPTVN vẫn giữ vững hướng đi, mục đích giáo dục vẫn không thay đổi. Đối với Đạo Pháp, GĐPTVN luôn bảo vệ như người qua sông bảo vệ chiếc bè…Từ đó Áo lam, Hoa Sen Trắng đã hiện diện khắp nơi trên quả địa cầu để góp phần điểm tô cho cuộc sống, nguyện làm đẹp cho cuộc đời bằng hạnh nguyện dấn thân, không mong cầu danh lợi. Phát tâm “Vô ma khảo bất thành đại đạo” là chí nguyện để vượt qua khó khăn trong quá trình thực hiện Phật sự.” Và theo ông thì “Đại Hội HT/GĐPTVN tại Hoa Kỳ, kỳ IX mang một ý nghĩa trọng đại, thâm sâu hướng vào tâm tư của người Huynh Trưởng: Làm Mới Tổ Chức trong phương châm : Lý Tưởng-Ý Thức-Trách Nhiệm để định hướng cho một bối cảnh tương lai của GĐPTVN hội nhập vào văn hóa bản địa với Bản Sác dân Tộc đượm tinh thần Phật Giáo trong một xã hội mới.” Ông kêu gọi tinh thần Lục Hòa …kiên trung với Giáo Hội PGVNTN.” Ông cũng không quên tán thán công đức của anh chị em trong BTC và Tu Viện Năng Nhơn. Ông tâm tình với các anh chị em HT trong tinh thần đoàn kết yêu thương và khẳng định “Con đường chúng ta đi là đúng, mãi mãi là con đường đạo đức vững bền trong muôn đời sau.” Sau cùng ông tuyên bố Khai Mạc Đại Hội Huynh Trưởng Toàn Quốc Hoa Kỳ kỳ IX.

Đại Hội cũng được nghe diễn từ của BHD/GĐPTVN do HT Tâm Đăng Nguyễn Văn Pháp tuyên đọc.

Tiếp theo là lời phát biểu chúc mừng Đại Hội của BHD/GĐPTVN tại VN của Nguyên Tín Nguyễn Châu từ VN qua băng truyền hình.

Sau cùng là đạo từ chứng minh của Đại Lão HT Thích Thắng Hoan. Trong đạo từ chứng minh, Đại Lão HT Thích Thắng Hoan nhắn nhủ “GĐPT không phụng sự cho một lý tưởng hay chủ nghĩa nào khác. Giáo Hội và GĐPTVN như 2 cánh của con chim đại bàng…” HT cũng sơ lược sự hình thành GĐPTVN qua các thời kỳ, và Ngài kết luận rằng Giáo Hội PGVNTN là đại diện cho truyền thống của Dân Tộc Việt… xây dựng và phát huy truyền thống của Dân Tộc…

dai_hoi_gia_dinh_phat_tu_2012__4__medium

Hình ảnh Đai Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt-Nam.
Cuối cùng BTC nói lời cảm tạ. Và chụp hình lưu niệm.

Sau đó Chư Tôn Đức Tăng Ni rời phòng hội, các HT ngồi lại tu chính nội quy, nghe pháp thoại và có văn nghệ chào mừng vào buổi tối.

Bước sang Chủ Nhật 8/4/2012, ngày cuối cùng của đại hội. tổng kết các cuộc hội thảo khoáng đại trong những ngày vừa qua, đọc thông qua Nghị Quyết và đúc kết thành quả Đại Hội và công cử Ban Hướng Dẫn Nhiệm Kỳ mới.

Vào buổi chiều lúc 2:00pm lễ Phát Nguyện của Tân Ban Hướng Dẫn và lễ Bế Mạc.

Đại Hội hoàn mãn vào lúc 4:00pm ngày Chúa Nhật 8/4/2012. Sau khi hoàn mãn một số HT còn ở lại tâm tình trò chuyện và viếng thăm một số thắng cảnh tại SJ. Họ đến từ khắp các tiểu bang của HK. Một Huynh trưởng cho biết tất cả các HT về tham dự đại hội đều tự túc mọi phương tiện.

Tưởng cũng nên biết, theo Thích Minh Châu thì: “Gia đình Phật tử là một tổ chức giáo dục thanh thiếu nhi, dựa trên nền tảng tinh thần đạo Phật, tạo cho thanh thiếu nhi một đời sống chơn chánh lợi ích cho mình, cho mọi người. Cho nên Gia đình Phật tử chỉ áp dụng những phương tiện trong sạch chơn chánh để thực hiện mục đích của mình.

Gia đình Phật tử không lôi cuốn thanh thiếu nhi cho đông để làm vây cánh đối lập với các đoàn thể khác; Gia đình Phật tử không dựa vào áp lực chính trị, không dựa vào sức mạnh khủng bố để mở rộng thế lực.

Gia đình Phật tử không dùng những danh lợi vật chất, những cách tuyên truyền nhồi sọ để dụ dỗ mê hoặc thanh thiếu nhi. Gia đình Phật tử chỉ biết giới thiệu một cách vô tư một lối sống chân chánh hợp với lẽ phải, thuận với tuổi trẻ, đúng với tinh thần Bi, Trí, Dũng. Thanh thiếu nhi vào Gia đình Phật tử chỉ vì thấy đời sống của Gia đình Phật tử hợp với chí hướng của mình, có lợi cho chính mình, nên vui lòng sung sướng và vinh hạnh được làm một Phật tử trong đại Gia đình Phật tử.

dai_hoi_gia_dinh_phat_tu_2012_medium

Hình ảnh Đai Hội Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt-Nam.
Gia đình Phật tử ra đời, giới thiệu cho thanh niên một lý tưởng Trong lúc đào tạo một thế hệ mới, biết sống đúng với nghĩa căn bản của con người, Gia đình Phật tử giúp các Huynh trưởng hiểu các em mình, thương các em, biết hy sinh cho các em. Gia đình Phật tử là sợi dây liên lạc thắt chặt tình anh em giữa thanh niên Việt Nam và thanh niên các nước, giữa thanh niên với thiếu nhi, giúp cho tuổi trẻ hiểu rằng phải biết sống trong tình thân hữu, nâng đỡ dìu dắt hy sinh cho nhau.”

Lê Bình

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Một phong trào biểu tình chống chế độ và chống Xi, do dân chúng và phần đông giới trẻ, sinh viên các Đại học, phát động hôm 24/11/22, nhiều người cho là lớn nhứt từ 33 năm nay. Dân chúng các thành phố lớn, sinh viên từ nhiều Đại học xuống đường tố cáo biện pháp ác ôn « Zéro Covid » của Xi chống dịch Vũ Hán là giết người, trong lúc thế giới cũng chống dịch nhưng không ai làm như vậy...
Coi như là hết thuốc! Bây giờ thì tôi hiểu thế nào là một nhà tù lớn. Tuy không có chấn song nhưng kẻ ở bên trong cũng hoàn toàn bị cắt đứt mọi liên lạc với thế giới bên ngoài...
Đến hôm nay thứ sáu 2 tháng 12 giải túc cầu thế giới năm 2022 đã đi được nửa đoạn đường. Cũng như bất kỳ một cuộc tranh đua thể thao nào phải có kẻ thắng người thua. Kẻ thắng thì vui mừng hớn hở vì đã đem lại vinh quang cho xứ sở và dân tộc mình. Kẻ thua thì viện lý do nầy hay lý do khác vì mình đã bị xử ép để tránh sự chỉ trích của những người hâm mộ. Nhưng đó là những sự kiện thường tình lúc nào cũng xẩy ra.
Bài này sẽ phân tích về một số ý chỉ trong hai hội đầu trong Cư Trần Lạc Đạo Phú của Vua Trần Nhân Tông (1258-1308), người sáng lập dòng Thiền Trúc Lâm. Bài phú này có 10 phần, chữ xưa gọi là 10 hội, chỉ ra đường lối của Thiền Trúc Lâm.
Một người nghĩ rằng, người kia làm chuyện lầm lỗi, vì muốn chống đối, người này làm chuyện có lỗi để gây tiếng vang, phản đối lại sự lầm lỗi của người kia. Vậy thì ai có lỗi? Và lỗi nào nặng hơn? Có lẽ, bạn đọc nghĩ rằng, tôi đang muốn nói về chuyện luật tử hình. Lý luận này: một kẻ cố ý giết người, hoặc giết nhiều người, cần phải đền tội bằng cái chết. Mắt đền mắt. Răng đền răng. Đúng và hữu lý. Nhưng lý luận kia: Trong xã hội văn minh, trừng phạt là thứ yếu, giáo dục, cải thiện người xấu trở thành tốt mới là mục tiêu nhân bản. Người phạm tội, có quyền được hưởng, ít nhất, một cơ hội để hối lỗi, để trở thành người tốt hơn. Cả hai lý luận đều đúng. Có lý luận thứ ba: Giết người là có tội, dù là lý do gì, ngoại trừ phải tự vệ trong tình trạng khẩn cấp. Như vậy, khi tòa án kết tội tử hình, chính tòa án (luật pháp, thẩm phán, và công tố viên) đã phạm tội giết người.
Dư âm cuộc cách mạng Mùa Xuân Ả Rập năm 2010 ở Trung Đông, Bắc Phi châu và sự tan rã của Thế giới Cộng sản ở Nga năm 1992, đang là mối lo hàng đầu của đảng CSVN, sau hơn 35 năm đổi mới. Dưới lăng kính bảo vệ an ninh quốc gia, nhà nước Cộng sản Việt Nam (CSVN) coi mọi phản ứng của dân trong cuộc sống, kể cả các hoạt động đòi dân chủ, tự do và nhân quyền v.v… đều là “diễn biến hòa bình” nhằm phát triển “cách mạng mầu” để lật đổ đảng CSVN...
Cuộc chiến hiện nay tại Ukraine, chẳng cần nói nhiều, đã là một bài học rất lớn cho Hoa Kỳ, và có lẽ nó sẽ được dùng làm chuẩn mực cho những xung đột trong tương lai giữa Hoa Kỳ và các thế lực thù địch trên thế giới...
Vậy bằng cách nào mà cuốn tạp chí BK, số cuối cùng (phát hành vào ngày 20 tháng 4 năm 1975) đã không bị ném vào mồi lửa, không trở thành giấy gói xôi, không bị thu hồi, tịch thu, tiêu hủy” và vẫn có thể xuất hiện “nguyên con” trên trang web của Tạp Chí Thế Kỷ 21 vào ngày 2 tháng 4 năm 2017? Đây là câu hỏi mà qúi vị lãnh đạo của chính phủ hiện hành ... cần “suy ngẫm” để có thể ban hành những nghị quyết, hay nghị định đỡ ngớ ngẩn (và lạc hậu) hơn chút xíu...
✱ Reuters: Nga đang hy vọng rằng đảng Cộng hòa kiểm soát Quốc hội - Chính quyền Biden sẽ gặp khó khăn trong việc thúc đẩy Quốc hội thông qua các chương trình viện trợ cho Kyiv. ✱ Military: Các nhà vận động hành lang làm việc cho các nhà thầu quốc phòng, đã từng làm việc cho chính phủ liên bang trước đây - cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã từng làm việc văn phòng quan hệ chính phủ của Raytheon. ✱ Al Jazeera: Nhiều dự luật trong quá khứ, đã được Hạ viện và Thượng viện thông qua trong nhiều thập kỷ mà không bị thất bại. ✱ Bilderbergmeetings Co. UK: Chính quyền Biden đã coi Nga và Trung Quốc là đối tác trong thách thức đối với “trật tự thế giới”- Sự cạnh tranh toàn diện với Trung Quốc đang trở thành một nguyên tắc trong các chính sách kinh tế, đối ngoại và an ninh của Hoa Kỳ...
Nhiều người nghĩ ngay đến con số 18 tỷ kiều hối USD chuyển về Việt Nam năm 2021. Đó thật ra không phải là điều nên mất thời gian bàn tính vì đó là một thực thể không thay đổi được. Những người gởi có những lý do riêng không ai lay chuyển được và người Việt trong nước đều muốn nhận những đồng tiền gởi về. Nhưng còn những món tiền khổng lồ khác từ những chương trình viện trợ đủ mọi kiểu cho dân VN từ những chính phủ Âu-Mỹ mà người dân không hay biết, những nguồn tài trợ đã từ lâu bị thất thoát, hoặc cả biến mất mà không ai đặt câu hỏi. Đây là một địa hạt cần soi giọi.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.