Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Những Bí Ẩn Của Lịch Sử - Võ Tắc Thiên, Nữ Hoàng Đế Duy Nhất Trong Lịch Sử Trung Hoa

03/03/200100:00:00(Xem: 11264)
Đường Thái Tông là một hoàng đế sáng suốt nhưng con ông, Cao Tông lại là một người tầm thường, không có tài cán gì. Sau khi lên ngôi, Đường Cao Tông không biết giải quyết việc triều chính như thế nào, mọi việc đều nhờ cậu là Trưởng Tôn VÔ Kỵ chỉ bảọ Về sau ông ta lập Võ Tắc thiên làm hoàng hậu thì tình hình thay đổi hẳn.

Võ Tắc Thiên tên thật là Chiều, người ở Văn Thuỷ, Tính Châu (nay là phí Đông huyệ Văn Thuỷ, tỉnh Sơn tây). Bà sinh vào năm 2 Trinh Quan, đời thái Tông, trong một gia đình quan lại cao cấp của nhà Đường. Võ Tắc Thiên là một cô gái có dung mạo tuyệt vời: mái tóc đen huyền óng mượt, khuôn mặt trái xoan với đôi mắt phượng long lanh.

Cha cô là Đô đốc, trông coi về hành chính quân sự của mấy châụ Về sau ông lại theo Lý Uyên và Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Lý Cát đánh đông dẹp bắc, có công lập nên nhà Đại Đường và được bổ nhiệm làm thượng thư Bộ công, được phong tước ứng Quốc công và trở thành một đại thần của nhà Đường.

Võ Tắc Thiên vốn là một tài nhân, cấp bậc thấp trong hàng phi tần của Đường Thái Tông, năm 14 tuổi đã hầu hạ trong cung. Lúc đó, trong chuồng ngựa của hoàng đế có con ngựa hay nhưng rất dữ, không ai cưỡi được. Một hôm, Đường Thái Tông dẫn các cung phi ra xem ngựa, ông chỉ vào con ngựa và nói với các cung phi "Trong các người có ai trị được con ngựa đó không""

Trong khi các cung phi lắc đầu lè lưỡi nhìn nhau thì có một cô bé 14 tuổi dũng cảm đứng lên nói: "Tâu bệ hạ, thiếp có thể làm được".

Thái Tông kinh ngạc nhìn cô, rồi hỏi có biện pháp gì, Võ Tắc Thiên nói: "Chỉ cần có ba vật, một là một cái roi sắt, hai là một cái búa sắt và ba là một con dao nhọn. Nếu ngựa ương bướng thì vụt bằng roi sắt, nếu vẫn chưa chịu thì đánh búa sắt vào đầu, nếu vẫn còn lồng lộn thì dùng dao cứa đứt cổ nó đi".

Đường Thái Tông cười ha hả, tuy thấy lời của Võ Tắc Thiên vẫn có tính của trẻ con, nhưng ông rất thích tính tình dứt khoát của cô.

Sau khi Đường Thái Tông mất, theo quy tắc của cung đình lúc đó, Võ Tắc Thiên phải vào tu ở am ni cô. Điều đó tất nhiên là cô không muốn. May mắn cho cô, khi còn là thái tử, Cao Tông đã có tình ý với Võ Tắc Thiên. Vì vậy, sau khi lên ngôi được hai năm, ông đã đón Võ Tắc Thiên từ am ni cô về và phong làm Chiêu Nghi, một cấp bậc trong hệ thống phi tần, chỉ đứng sau hàng phị Sau đó, vì say đắm Võ Tắc Thiên nên Cao Tông muốn phế Vương Hoàng Hậu và lập Võ Tắc Thiên lên thaỵ Ý định đó bị các lão thần hết sức phản đối, đặc biệt là Trưởng Tôn VÔ Kỵ, cậu ruột của Cao Tông, trước sau nhất định không chịụ

Võ Tắc Thiên ngầm lôi kéo một số đại thần, xui họ tìm cách vận động cho mình. Có người nói với Cao Tông: "Lập hoàng hậu là việc trọng đại nhưng là việc riêng trong nhà của bệ hạ, không ai có quyền can thiệp vào". Nghe vậy, Cao Tông liền quyết tâm phế Vương Hoàng Hậu và lập Võ Tắc Thiên lên thaỵ

Sau khi lên ngôi hoàng hậu, Võ Tắc Thiên liền thi thố mọi biện pháp quả đoán cay độc của mình, lần lượt giáng chức, đầy đi xa các đại thần phản đối mình. Ngay cả Trưởng Tôn VÔ Kỵ cũng bị buộc phải tự sát.

Không lâu sau, Cao Tông vốn đã rất nhu nhược, nay lại lăn ra ốm, suốt ngày nhức đầu hoa mắt, nhiều lúc không mở được mắt rạ Cao Tông thấy Võ Tắc thiên có tài lại thông hiểu chữ nghĩa, liền giao luôn toàn bộ công việc triều chính cho bà.

Võ Tắc Thiên nắm được quyền dần dần không coi Cao Tông ra gì nữạ Cao Tông muốn làm việc gì, nếu không được Võ Tắc Thiên đồng ý thì không có cách gì thực hiện được. Cao Tông trong lòng bực bội, đem tâm sự thổ lộ với tể tướng Thượng Quan Nghị Thượng Quan Nghi vốn chống đối lại việc Võ Tắc Thiên nắm triều chính liền nói: "Bệ hạ đã thấy hoàng hậu quá chuyên quyền thì không gì bằng phế bà ta đi".

Cao Tông vốn là người không có chủ kiến, nghe Thượng Quan Nghi nói thế liền bảo: "Được, thế thì khanh khởi thảo giúp trẫm một chiếu thư, phế hoàng hậu".

Câu chuyện giữa hai người bị một thái giám nghe thấỵ Bọn thái giám đều là tâm phúc của Võ Tắc Thiên nên nghe lỏm được chuyện ấy, liền báo gấp cho Võ Tắc thiên biết. Khi Thượng Quan Nghi vừa thảo xong chiếu thư, đưa cho Cao tông xem thì Võ Tắc Thiên xồng xộc chạy vàọ Bà ta lớn tiếng quát hỏi Cao Tông: "Thế này là thế nàỏ Các ngươi đang bầy trò con nít gì vậỷ"

Cao Tông thấy Võ Tắc Thiên thì sợ quá, vội giấu thư mà Thượng Quan Nghi vừa đưa cho vào ống tay áo, rồi lắp bắp nói: "Trẫm vốn không có ý đó. Đó là Thượng Quan Nghi xui trẫm làm".

Võ Tắc Thiên lập tức hạ lệnh bắt giết Thượng Quan Nghị

Từ đó về sau, lúc nào Đường Cao Tông lâm triều đều có Võ Tắc Thiên ngồi bên giám thị. Bất kỳ việc lớn việc nhỏ, đều phải được hoàng hậu gật đầu đồng ý mới thì hành được.

Năm 683, Cao Tông chết, Võ Tắc Thiên lần lượt lập hai con làm hoàng đế - Trung Tông Lý Hiển và Duệ Tông Lý Đán, nhưng đều không hài lòng về họ. Bà phế Trung Tông, giam lỏng Duệ Tông, rồi lấy danh nghĩa Thái hậu, lâm triều chấp chính. Làm như vậy, lại gặp phải sự phản đối của một số đại thần và tông thất.

Có một đại thần là Từ Kính Nghiệp. Từ Kính Nghiệp nhờ Lạc Tân Vương viết hịch thảo phạt Võ Tắc Thiên, lời văn lâm ly hùng tráng. Võ Tắc Thiên xem bài hịch, không nổi giận mà còn khen hay, rồi trách tể tướng sao không thu dụng được người tài giỏi như Lạc Tân Vương. Điều này cho thấy Võ Tắc Thiên là người biết phát hiện và trọng dụng nhân tàị Từ Kính Nghiệp bị Võ Tắc Thiên giáng chức, liền lợi dụng việc đó, khởi binh ở Dương Châu chống lại triều đình vào năm 684.

Võ Tắc Thiên bàn với tể tướng Bùi Viêm về chuyện dẹp Từ Kính Nghiệp. Bùi Viêm nói: "Hiện nay hoàng đế đã lớn tuổi mà vẫn không được cầm quyền, thiên hạ mới có cớ làm bậỵ Nếu Thái hậu trả lại quyền cho hoàng đế thì cuộc nổi loạn của Từ Kính Nghiệp tự nhiên sẽ dẹp được."

Võ Tắc Thiên cho Bùi Viêm là người cùng một giuộc với Từ Kính Nghiệp, muốn buộc mình rời khỏi quyền lực, liền nổi giận bắt giam Bùi Viêm rồi phái đại tướng đem 30 vạn quân đi thảo phạt. Từ Kính Nghiệp thế cô, quân ít, chống lại một thời gian ngắn, rồi thất bạị

Sau đó có hai tông thất nhà Đường là Việt vương Lý Trinh và Lang Nha Vương Lý Xung khởi binh chống lại Võ Tắc Thiên, cũng đều bị trấn áp.

Sau hai cuộc khởi binh trên, toàn quốc lại khôi phục được sự ổn định, không còn ai dám chống lại Võ Tắc Thiên nữạ Võ Tắc Thiên muốn củng cố vững được quyền thống trị nhưng không thoả mãn với cương vị Thái Hậu chấp chính mà muốn chính thức lên làm Hoàng đế.

Có một nhà sư đoán biết tâm tư của Võ Tắc Thiên, liền nguỵ tạo một bộ kinh Phật, dâng lên Võ Tắc Thiên. Bộ kinh đó nói, Võ Tắc Thiên vốn là Phật Di lặc đầu thai xuống trần gian. Phật tổ phái bà xuống trần là để thay Hoàng đế Đại đường mà cai trị thiên hạ.

Mấy tháng sau, một viên quan là Phó Du Nghệ tổ chức được hơn 900 người ở vùng Quan Trung, liên danh dâng một bức thư thỉnh cầu Thái Hậu lên ngôi Hoàng Đế. Võ Tắc Thiên làm bộ từ chối nhưng lại thăng chức cho Du Nghệ. Kết quả, ngày càng có nhiều thư dâng lên thỉnh cầu bà làm Hoàng Đế. Những người dâng thư thỉnh cầu thuộc đủ các giới: quan chức văn võ, vương công quý tộc, thủ lĩnh các bộ tộc, hoà thượng, đạo sĩ, dân chúng các địa phương... tất cả có tới 6 vạn ngườị

Năm 690, tháng chín, Võ Tắc Thiên tiếp nhận lời thỉnh cầu của trăm họ, tự xưng là Thần Thánh Hoàng Đế, đổi quốc hiệu là Chụ Bà trở thành nữ hoàng đế duy nhất trong lịch sử Trung Quốc.

(Còn tiếp một kỳ)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.