Hôm nay,  

Hội Phật Học Đuốc Tuệ Hội Thảo Về Hoằng Pháp Của Người Cư Sĩ: Hoằng Pháp Là Đem Lại Sự An Lạc Cho Mọi Người

14/12/201100:00:00(Xem: 7762)

Hội Phật Học Đuốc Tuệ Hội Thảo Về Hoằng Pháp Của Người Cư Sĩ: Hoằng Pháp Là Đem Lại Sự An Lạc Cho Mọi Người

duoc_tue_hoi_luan__1_-large-content: Cư sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả, Hội Trưởng Hội Phật Học Đuốc Tuệ đọc diễn văn khai mạc hội thảo. (Photo VB)

duoc_tue_hoi_luan-large-content: Quang cảnh trong cuộc hội thảo tại Trung Tâm Sangha. (Photo VB)

HUNTINGTON BEACH (VB) -- Khoảng 200 chư tôn đức Tăng, Ni, nhân sĩ tri thức và đồng hương Phật tử tham dự buổi hội thảo với chủ đề Sự Đóng Góp Của Người Cư Sĩ Trong Công Cuộc Hoằng Pháp Tại Hải Ngoại” được tổ chức tại Trung Tâm Sangha, Thành Phố Huntington Beach, California, Hoa Kỳ, vào chiều Chủ Nhật, ngày 11 tháng 12 năm 2011.

Quang lâm tham dự gồm có Đại Đức Thích Minh Tuệ, Sư Cô Thích Nữ Nguyên Thẩm, Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County, Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam Tại Hoa Kỳ, Nhóm Thiền Sinh Sợi Nắng, Nhóm Thiền Sinh Xóm Dừa, Nhóm Mắt Thương Nhìn Đời, Hội Phật Tử Lạc Pháp, Hội Phật Học Đuốc Tuệ, v.v…

Chủ tọa cuộc hội thảo là Cư Sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả, Hội Trưởng Hội Phật Học Đuốc Tuệ. Điều hợp hội thảo gồm các vị Cư Sĩ Tâm Cát, Cư Sĩ Minh Trí, và Cư Sĩ Minh Đức. Các thuyết trình viên gồm có các Cư Sĩ Tâm Diệu Nguyễn Xuân Quang, Nguyên Lượng Nguyễn Phước Trí, Joe Đỗ Vinh, Tâm Quang Vĩnh Hảo, và Chân Văn Đỗ Quý Toàn.

Mở đầu chương trình hội thảo là phần trang nghiêm niệm danh hiệu đức Bổn Sư ba lần để cầu chư Phật gia bị cho cuộc hội thảo được thành tựu viên mãn. Sau khi niệm Phật, hội trường trở nên yên tịnh và cử tọa lắng tâm để theo dõi các phần thuyết trình của các diễn giả.

Cư Sĩ Mật Nghiêm Đặng Nguyên Phả, trong lời khai mạc, đã bày tỏ niềm hoan hỷ được đón tiếp chư vị thiện hữu tri thức đã đến tham dự đông đủ. Cư Sĩ Mật Nghiêm nói rằng chúng ta thường nghe nói “Tứ chúng đồng tu,” tức là bốn chúng đệ tử Phật, gồm 2 chúng xuất gia Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni và 2 chúng tại gia nam và nữ cư sĩ cùng tu tập. Cư sĩ Mật Nghiêm nhấn mạnh rằng tu là học, hành và hoẳng pháp. Tăng, Ni thì tuyên Pháp, còn cư sĩ thì đem đạo vào đời, cũng tức là hoằng pháp. Cư sĩ Mật Nghiêm đặt vấn đề rằng hội thảo để chúng ta cùng nhau thảo luận cách làm sao người cư sĩ sống trong thế giới vật chất cám dỗ mà vẫn giữ được bản sắc của người Phật tử và của dân tộc. Riêng đối với giới trẻ thì làm sao để giữ con em mình không đánh mất nguồn gốc dân tộc và đạo pháp. Cư sĩ Mật Nghiêm cũng nghiêm túc nêu ra thao thức rằng chúng ta hiện giờ tu hành thế nào, đã tu chưa. Nhân đấy, Cư sĩ Mật Nghiêm cũng kêu gọi chư vị thức giả đóng góp bài vở để hoàn thành cuốn Kỷ Yếu từ nay đến cuối năm.

Trước khi bắt đầu phần thuyết trình, Cư Sĩ Tâm Cát đã trình bày sơ lược một vài nội quy của hội thảo để giúp cho cuộc hội thảo đạt được thành quả tốt nhất.

Diễn giả đầu tiên là Cư Sĩ Tâm Diệu Nguyễn Xuân Quang, chủ biên trang mạng Phật Giáo Thư Viện Hoa Sen - www.thuvienhoasen.org -- với đề tài “Vận Dụng Bài Học Lịch Sử Cận Đại Về Hoằng Pháp Của Các Cư Sĩ Tiền Bối.” Cư sĩ Tâm Diệu đưa ra 3 hình ảnh tiêu biểu của người cư sĩ trong giai đoạn chấn hưng Phật Giáo Việt Nam cận đại. Đó là 3 vị Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám, Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền, và Cư Sĩ Đoàn Trung Còn. Theo Cư sĩ Tâm Diệu, Cư Sĩ Tâm Minh Lê Đình Thám là người sáng lập Hội An Nam Phật Học tại Huế, Gia Đình Phật Hóa Phổ, và Báo Viên Âm, với 3 mục tiêu: Giáo dục tuổi trẻ bằng Phật Pháp, đào tạo Tăng tài, và hoằng pháp qua tuyền thông báo chí. Cũng theo Cư sĩ Tâm Diệu, Cư Sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền là người sáng lập Hội Phật Học Nam Việt, xây dựng ngôi chùa lịch sử là Chùa Xá Lợi tại Sài Gòn, và Tạp Chí Từ Quang từ năm 1951 tới năm 1975. Cư sĩ Đoàn Trung Còn, theo Cư sĩ Tâm Diệu, là người sáng lập Phật Học Tùng Thư và Trí Thức Tùng Thư, biên soạn bộ Phật Học Từ Điển gồm 3 tập dày trên 2,400 trang, đồng sáng lập Tịnh Độ Tông Việt Nam, đến năm 1970 thì xuất gia với pháp danh Thích Hồng Tại. Cả ba vị cư sĩ trên đều là những cư sĩ đã cống hiến đời mình cho sự nghiệp hoằng pháp rất hiệu quả tại Việt Nam.

Diễn giả thứ 2 là Cư sĩ Nguyên Lượng Nguyễn Phước Trí, Hội Trưởng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Orange County, với đề tài “Kinh Nghiệm Sinh Hoạt Hoằng Pháp Của Cư Sĩ Lúc Hợp Tác Với Các Tự Viện.” Cư sĩ Nguyên Lượng nói rằng đệ tử Phật có hai chúng: Xuất gia và tại gia. Chúng Xuất gia lo truyền đăng đạo pháp, và chúng tại gia lo gìn giữ chất liệu Phật Pháp cho trường tồn. Cư sĩ Nguyên Lượng kể về sinh hoạt của Hội Cư Sĩ Orange County trong 20 năm qua và công tác làm tài xế đưa đón các cụ già đến Chùa tụng kinh, nghe pháp vào mỗi tối Thứ Sáu hằng tuần. Cư sĩ nói rằng khi chở các bác, các cụ đi chùa thì gặp rất nhiều trường hợp nghịch duyên, nhưng ông nghĩ rằng đây là công tác chở một vị Phật tương lai nên cảm thấy việc làm có ý nghĩa và không phiền não. Cư sĩ Nguyên Lượng nhấn mạnh đến 4 điều kiện mà qua đó ông thực hành để làm công tác hoằng pháp: Nói để nghe và hiểu, nhìn thấy đối tượng là ai, thấy từng hoàn cảnh của mỗi đối tượng, và biết rõ mình đang ở đâu.

Diễn giả thứ 3 là Cư sĩ Joe Đỗ Vinh, Ủy Viên Kế Hoạch của Thành Phố Garden Grove và cũng là người ra tranh cử chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang California trong mùa bầu cử sắp tới, đại diện cho Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, với đề tài được ghi trong chương trình của Ban Tổ Chức là “Kinh Nghiệm Hoằng Pháp Của Tổng Hội Cư Sĩ Phật Giáo Việt Nam taị Hoa Kỳ.” Ông Đỗ Vinh khi thuyết trình đã không nói vào đề tài mà nói về vấn đề “dấn thân,” được ghi trên khẩu hiệu của Hội Phật Học Đuốc Tuệ là “Vì Đời Phụng Sự, Vì Đạo Dấn Thân.” Theo ông Đỗ Vinh, đi học, làm việc đều là hình thái của dấn thân. Ông Đỗ Vinh nêu ý kiến là để hoằng pháp được thành tựu cho giới trẻ tại Hoa Kỳ thì phải dùng đến tiếng Anh, vì giới trẻ tại đây đa phần chỉ thông thạo Anh Ngữ.

Diễn giả thứ 4 là Cư Sĩ Tâm Quang Vĩnh Hảo, Chủ Biên Báo Chánh Pháp, với đề tài “Cư Sĩ và Việc Hoằng Pháp.” Mở đầu phần thuyết trình, Cư sĩ Tâm Quang đã trích lời Phật khuyến tấn cho 60 vị A La Hán đầu tiên đi hoằng pháp mà Cư Sĩ Tâm Quang cho đó là tuyên ngôn hoằng pháp trong đạo Phật. Lời Phật dạy trong Đại Phẩm của Luật Tạng rằng, “Này các Tỳ Kheo!... Hãy lên đường vì lợi lạc của nhiều người, vì hạnh phúc của số đông, vì lòng lân mẫn đối với thế gian, vì lợi lạc, vì hạnh phúc của trời và người…” Cư sĩ Tâm Quang nhấn mạnh đến mục tiêu của hoằng pháp là đem lại hạnh phúc cho nhiều người chứ không phải vì mục đích nào khác. Cư sĩ Tâm Quang cũng giải thích về ý nghĩa của người cư sĩ là 'người tại gia theo đạo Phật, đã quy y Tam Bảo, giữ năm giới và hộ trì Tam Bảo.” Theo Cư sĩ Tâm Quang thì quy y Tam Bảo, giữ giới, thực hành bố thí chính là hoằng pháp.

Diễn giả thứ 5 là Cư Sĩ Chân Văn Đỗ Quý Toàn, nhà thơ, giáo sư, nhà bình luận, nhà giáo thọ, trong phần thuyết trình đã nhắc lại ý nghĩa về hoằng pháp trong Phật Giáo là đem lại sự an lạc, hạnh phúc cho người khác. Cư sĩ Chân Văn nói rằng sở dĩ người cư sĩ phải hoằng pháp vì là người con Phật. Là con Phật thì không ai nói rằng tôi theo Phật cho tôi, mà không care gì tới ai hết. Cư sĩ Chân Văn nhấn mạnh rằng khi người con Phật sống đúng theo lời Phật dạy thì đã hoằng pháp rồi. Nhân đó, Cư sĩ Chân Văn kể chuyện về việc cách nay nhiều năm lúc ông còn ở Canada dự một hội thảo đa tôn giáo tại Montreal tại một trường học cho các học sinh lớp 9, ông đã nói đến việc chỉ cần sống theo tình thần của Phật dạy là có được an lạc chứ không phải bỏ đạo của mình. Cư sĩ Chân Văn nói rằng đó là điểm đặc biệt của Phật Giáo mà không một tôn giáo nào khác có được.

Sau phần thuyết trình của 5 diễn giả là phần hội thảo để người tham dự có thể chia xẻ quan điểm và kinh nghiệm cũng như nêu các câu hỏi liên quan tới những đề tài đã thuyết trình.

Những cuộc hội thảo như vầy là cơ hội giá trị để người cư sĩ có thể trao đổi, tìm hiểu và biết cách làm sao góp phần vào việc đem Phật Pháp đến cho mọi người để cùng nhau tu tập và lợi lạc trong cuộc sống.

Độc giả có thể liên lạc với Hội Phật Học Đuốc Tuệ ở số điện thoại: (714) 454-6286. 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Westminster, CA – Học Khu Westminster hân hoan tổ chức mừng lễ tốt nghiệp của các học sinh đầu tiên trong chương trình Song Ngữ Tiếng Việt (VDLI) tiên phong của học khu. Đây là khóa học sinh đầu tiên ra trường và các em sẽ được ghi nhận tại buổi lễ tốt nghiệp đặc biệt được tổ chức vào thứ Ba, ngày 28 tháng Năm, lúc 6:00 giờ chiều tại phòng Gymnasium của Trường Trung Cấp Warner (14171 Newland St, Westminster, CA 92683).
Tháng 5 là một tháng thú vị đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á và đảo Thái Bình Dương (AAPI). Tháng Di sản AAPI tháng 5 không chỉ là một lễ kỷ niệm kéo dài một tháng nhằm tri ân các thế hệ AAPI đã định hình nên lịch sử đất nước chúng ta, mà còn là lúc chúng ta tôn vinh và ghi nhận thế hệ cha ông đã dũng cảm hy sinh cho tự do của chúng ta. Khi chúng ta kỷ niệm Ngày Chiến Sĩ Trận Vong, kỷ niệm những gì cộng đồng của chúng ta đã đạt được và hy sinh, tôi khuyến khích tất cả chúng ta ngay tại California này hãy góp phần tôn vinh cộng đồng của mình bằng cách giữ cho cộng đồng không có rác và sạch đẹp.
Chùa Liên Hoa tọa lạc tại số 9561 Bixby Ave, Thành phố Garden Grove do Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới làm Viện Chủ đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2568-DL.2024 vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 19 Tháng 5 năm 2024, với sự tham dự của hàng trăm đồng hương Phật tử. Chư tôn đức chứng minh ngoài Đại Lão HT. Thích Chơn Thành còn có Hòa Thượng Thích Tâm Vân cùng một số chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni đến từ các chùa và tu viện tại Miền Nam California.
Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng đã tổ chức lễ mãn khóa niên học 2023 - 2024 vào lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật ngày 19 tháng 5 năm 2024, tại hội trường Jordan Intermediate School, 9821 Woodbury road, Garden Grove
Giải thích về tình trạng thanh thiếu niên gốc Việt trong nhiều năm qua gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần, bà Tricia cho rằng một phần nguyên nhân là vì những xung đột về văn hóa thường có trong một gia đình gốc Việt.
Chiều Thứ Bảy 18-5-2024, nhằm ngày mười một tháng tư âm lịch, tại chùa Viên Giác thành phố Oklahoma, tiểu bang Oklahoma, mấy trăm đồng hương và Phật tử tề tựu mừng Phật Đản, Phật lịch 2568, trong một ngày thời tiết khá nóng. Giống như lễ mừng Phật đản tại các chùa, với nghi lễ tụng kinh, Hòa thượng Thích Giác Đồng nói về ý nghĩa Phật Đản, Thượng tọa Thích Nguyên Nguyện đọc đạo từ của Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ, lễ dâng hoa cúng Phật, lễ Tắm Phật.
Harrah’s Resort Southern California chính thức chào đón nghệ sĩ hài kiêm diễn viên nổi tiếng Martin Short với tư cách là vị thị trưởng mới nhất của Funner, California hôm nay, kế nhiệm các cựu thị trưởng Jane Lynch, Rob Riggle và David Hasselhoff. Thị trưởng Marty, trong bộ vest màu tím và thắt nơ đặc trưng của mình, đã tuyên thệ nhậm chức trước sự ủng hộ tích cực của người dân Funner, California và xa hơn.
‘Bít-tết thượng hạng’. Trứng cá Caviar. Thịt bò Wagyu. Tôm hùm. Chỉ riêng tên gọi những món này nghe cũng đã thấy ngon rồi. Tuy vậy, khi đem phối hợp với một khung cảnh hiện đại, hoàn toàn mới, và trên 200 loại rượu vang bên trong nhà hàng Great Oak Steakhouse được tân trang toàn bộ này, thực khách sẽ có được một trải nghiệm ẩm thực để nhớ mãi và để trở lại. Pechanga Resort Casino hãnh diện giới thiệu lại nhà hàng đặc trưng của mình, The Great Oak Steakhouse, sau một công trình tân trang toàn diện kéo dài bảy tháng. Từ mặt tiền phía trước tới nhà bếp phía sau, cả không gian rộng 8,000 sqft này đã được làm mới lại hoàn toàn.
Nhân ngày Mother's Day, ca sĩ Kim Khuyến đã tổ chức buổi ca nhạc vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024 tại Golden Sea Restaurant & Banquet, 9802 Katella Ave, Anaheim, CA 92804. Đông đảo các người con đã đưa cha mẹ đến tham dự buổi ca nhạc đặc biệt này. Trong số quan khách có Dân Biểu Tạ Đức Trí và phu nhân, cựu Phó Thị Trưởng Garden Grove, cô Thu Hà Nguyễn. Niên trưởng Trần Quan An và phu nhân, ông bà Hứa Trung Lập, cô Huỳnh Trâm Anh, phu quân và hai con gái. Các ca sĩ đến tham dự có Châu Ngọc Hà, Thiên Tôn, Như Mai, Kim Khuyến, Hoàng Tuấn, Yên Thư, Thanh Sang, Quỳnh Trâm, Quỳnh Thúy, Huy Tuấn, Ngọc Hồ, Thành Lễ, Vân Khanh,, Đoàn Múa của Trường Múa Ballet, Ban Vũ của Vũ đoàn Việt Cầm. Ngoài ra còn có ban hợp ca của Hội Đồng Hương Bà Rịa – Phước Tuy và nhiều thân hữu đến giúp vui. Đặc biệt có song thân của cô Amanda Nguyễn, người con gái Việt Nam đầu tiên sắp bay vào quỹ đạo sẽ đến tham dự.
Vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024, tại hội trường Thư Viện Việt Nam số 10872 Westminster Ave, Suite 214 & 215, Garden Grove, CA 92843, Thư Viện Việt Nam đã tổ chức buổi tiếp tân Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập. Điều hợp chương trình do nhà báo Du Miên. Tham dự buổi kỷ niệm ngoài quý vị nhân sĩ các thành viên, các thiện nguyện viên, các vị mạnh thường quân còn có quý vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, một số quý vị dân cử, quý cơ quan truyền thông và đồng hương.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.