Hôm nay,  

Từ Ân Thiền Đường: Thông Bạch Mời Dự Thiền Thất 7 Ngày

15/11/201100:00:00(Xem: 4952)

Từ Ân Thiền Đường: Thông Bạch Mời Dự Thiền Thất 7 Ngày

Sau đây là Thông Bạch Mời Dự Thiền Thất 7 Ngày của Từ Ân Thiền Đường, Santa Ana.

TỪ ÂN THIỀN ĐƯỜNG

4310 W. 5th Street, Santa Ana, CA 92703

Điện thoại: 714-265-2357

website: http://www.tosuthien.org hoặc http://www.tuanthienduong.org

email: contact@tosuthien.org

Thông Bạch

Kính gởi: Chư Tăng Ni, quý Phật Tử và các bạn đồng tham:

Kỳ thiền thất 7 ngày tu tập theo Pháp môn Tổ Sư Thiền do Cố Hoà Thượng Thiền sư Thích Duy Lực hoằng dương sẽ bắt đầu từ ngày 8/01/2012 đến ngày 14/01/2012; và tiếp theo là Lễ Tưởng Niệm năm thứ mười hai ngày viên tịch của Cố Hoà Thượng Khai sơn Tổ Đình Từ Ân (nam Califonia), Thiền sư Thích Duy Lực, vào lúc 11 giờ trưa ngày 15/01/2012.

Thời khóa biểu tu tập của 7 ngày thiền thất là từ 5:00 giờ sáng cho đến 8:00 giờ tối mỗi ngày.

Chương trình lễ tưởng niệm như sau:

8:00AM - 9:00AM: cung đón chư tăng, ni và chư phật tử về TATĐ

9:00AM - 10:00AM: chuẩn bị lễ phẩm dâng cúng lên bàn Phật và bàn thờ Hòa Thượng.

10:00AM - 12:00PM: chính thức cử hành lễ

- Tọa hương từ 10:00AM - 10:40AM

- Đi hương từ 10:40AM - 11:00AM

- Tọa hương từ 11:00AM - 11:30AM

- Lễ Phật, lễ chư vị Tổ Sư, và lễ Hòa Thượng

- Tuyên đọc tiểu sử Hòa Thượng

- Tứ hoằng thệ nguyện, Cảm tạ và lễ kết thúc

12:00PM: thọ trai.

Ban tổ chức kính mời quý vị quang lâm về tham dự tuần thiền thất và lễ giổ Hòa Thượng cùng đại chúng Từ Ân Thiền Đường.

Nay Thông Bạch

Tỳ Kheo Thích Minh Ngọc

T/M đại chúngTừ Ân Thiền Đường

Tiểu Sử Thiền Sư Thích Duy Lực

(1923 - 2000)

Hòa Thượng Duy Lực thuộc đời 89 Thiền Tông tính từ Tổ Ma Ha Ca Diếp. Sư đã theo tu học với các bậc thiện tri thức thuộc cả hai tông Lâm Tế và Tào Động, và trong suốt thời gian hoằng pháp, đã hướng dẫn tứ chúng tu tập pháp môn Tổ Sư Thiền khán thoại đầu.

THỜI KỲ TẠI GIA

Sư sinh năm 1923, pháp hiệu Thượng Duy Hạ Lực, tự Giác Khai, người Triều Châu, Quảng Đông, Trung Quốc. Tục gia họ La. Ở quê hương tốt nghiệp tiểu học, lúc 16 tuổi theo cha đến Việt Nam. Lúc đầu làm mướn, rảnh thì tự học. Đến 20 tuổi đậu làm giáo viên tiểu học. Kế thi đậu bằng giáo sư Hoa Văn, Sư đi dạy ở các trường trung tiểu học Hoa Văn tại Việt Nam và Kampuchia. Đồng thời, Sư theo học ngành Đông y; trải qua 10 năm, Sư tốt nghiệp và được mời làm Đông y sĩ tại chùa Cư Sĩ Lâm (chùa của các vị cư sĩ người Hoa,) Cần Thơ, liên tiếp trong 8 năm.

Trong chùa có bộ Tục Tạng Kinh gồm 150 tập. Lúc đầu Sư định xem hết toàn bộ, nhưng trải qua một năm mới xem tới tập thứ bảy. Do đó Sư bỏ ý đọc toàn tạng mà chỉ xem các tác phẩm của Thiền tông, đồng thời Sư y chỉ học Tổ Sư Thiền với Pháp sư DIỆU DUYÊN, người đã từng nhiều năm thân cận với các thiền sư Lai Quả và Hư Vân, là các thiền sư kiến tánh thời cận đại. Từ đó, Sư chuyên tham thoại đầu. Khổ tham mấy năm, nhân đọc Trung Quán Luận đến câu: "Vì có nghĩa KHÔNG, nên tất cả pháp được thành," Sư đốn ngộ ý chỉ: “vì do sự KHÔNG mà hiển bày sự Dụng.”

Và cũng thấu suốt được rằng tất cả các câu:

"KHÔNG sanh nơi đại giác (tự tánh,)

Như biển nổi một bọt (nước),

Vô số nước hữu lậu,

Đều từ KHÔNG sanh khởi" trong Kinh Lăng Nghiêm,

câu: “Lấy VÔ TRỤ làm gốc” của Lục Tổ Huệ Năng,

và câu: “Từ gốc VÔ TRỤ lập tất cả pháp” của Ngài Duy Ma Cật,

đều cùng một ý chỉ: "Vô trụ tức là tánh KHÔNG, chân như thể KHÔNG mà hiển sự Dụng". 

Chư Phật và chúng sanh thể dụng đồng khắp không gian và thời gian, như nói tại thánh bất tăng. tại phàm bất giảm; dù là phàm phu, dụng của Phật Tánh chẳng kém chư Phật, lại cũng chẳng tạm ngưng, vì chúng sanh ứng dụng hàng ngày mà chẳng tự biết thôi.

THỜI KỲ XUẤT GIA

Khi 50 tuổi, Sư đến Từ Ân Thiền Tự ở Chợ Lớn Việt Nam theo Hòa Thượng Hoằng Tu xuất gia. Đến ngày 02 tháng 04 năm 1977, Sư thừa lệnh ân sư bắt đầu hoằng dương Tổ Sư Thiền tại Từ Ân Thiền Tự. Hai năm sau, tứ chúng Phật tử đến dự thiền thất rất đông, thường tới hơn 300 người mỗi kỳ.

Năm 1989, Sư đến California Hoa Kỳ sáng lập Từ Ân Thiền Đường. Người đến học thiền gồm có người Tây Phương lẫn người Á Châu, trong đó người Việt Nam chiếm phần đông. Sư thường được Phật tử các nơi như Canada, Australia v.v... mời đến hoằng pháp. Cũng nhiều lần Sư được một số thiền viện người Mỹ mời đến giảng về Tổ Sư Thiền.

Những lần về Việt Nam, Sư được mời đi thuyết Pháp và dẫn chúng tu tập Tổ Sư Thiền tại nhiều nơi, trong đó có Phật Viện Đại Tùng Lâm Việt Nam. Sư cũng còn tổ chức một vườn rau sạch tại Củ Chi, không sử dụng phân bón hóa học và thuốc sát trùng, và một đông y viện chẩn bịnh phát thuốc miễn phí tại Long Thành, Đồng Nai.

Hóa duyên đã mãn, Sư thâu thần thị tịch tại California Hoa Kỳ lúc 10 giờ 30 sáng ngày 7 tháng 1 năm 2000, nhằm ngày 01 tháng 12 năm Kỷ Mão, (ngày giờ California Hoa Kỳ,) trụ thế 77 năm.

DI SẢN VÀ VÀI NÉT CHÍNH TRONG VIỆC HOẰNG PHÁP

Ngoài việc trực tiếp thuyết pháp và hướng dẫn tu pháp môn Tổ Sư Thiền, Sư còn biên soạn lại một số kinh sách và trước tác một số sách tiếng Hoa, tựa đề lên tới hơn 10 tác phẩm. Sư cũng đã dịch kinh Phật và ngữ lục của chư Tổ từ tiếng Hoa sang tiếng Việt, và trước tác một số sách bằng tiếng Việt, tổng số gần 30 tác phẩm. Những sách này đã được xuất bản và phát hành tại Đài Loan, Việt Nam và Mỹ.

Bên cạnh những kinh sách kể trên, những chỉ dạy cùng hướng dẫn của Sư cũng còn được lưu truyền lại trong những đĩa thu âm và đĩa thu hình, ghi lại những buổi nói pháp cùng những câu Sư trả lời các câu hỏi đủ loại của thính chúng. Nội dung những điều này cũng đã được một số đệ tử của Sư chép lại và xuất bản thành một bộ sách mang tên "Duy Lực Ngữ Lục."

Cách dùng chữ và lối diễn tả của Sư dù là khi nói hay khi viết đã cho thấy Sư không câu nệ hình thức mà chỉ chú trọng nội dung, không gò bó trau chuốt câu văn mà chỉ quan tâm đến việc giúp người đọc, người nghe có thể "được ý quên lời." Tùy theo nhu cầu của thính chúng mà Sư dịch thuật hoặc trước tác kinh sách để truyền bá kinh điển đại thừa liễu nghĩa, tạo điều kiện giúp chúng nhân tu tập pháp môn Tổ Sư Thiền.

Khi hướng dẫn mọi người, bên cạnh việc giới thiệu và giải thích cách thức Tham Thoại Đầu, Sư còn thường xuyên nhấn mạnh đến một số yếu tố then chốt vô cùng cần thiết cho việc tu tập, như:

Sư luôn nhắc đến vấn đề Phá Ngã Chấp

- thực hành 9 chữ VÔ SỞ ĐẮC, VÔ SỞ CẦU, VÔ SỞ SỢ

- và nhấn mạnh đến Tin Tự Tâm và Khởi Nghi Tình khi tu tập.

Sư biện tài vô ngại, kiến giải Phật pháp rộng rãi cao thâm, song không bao giờ đặt nặng đến tri kiến. Trong mọi cuộc nói pháp hay những khi trả lời câu hỏi của thính chúng, Sư luôn luôn dẫn mọi người trở lại việc tu tập. Sư thường xuyên nhắc rằng những gì Sư nói với mọi người chỉ nhằm mục đích giúp mọi người củng cố được lòng tin tự tâm để mà tiếp tục tu tập đến kiến tánh, chứ không phải để thêm kiến giải.

DỊCH THUẬT và CHÚ GIẢI:

Kinh Lăng Nghiêm

Kinh Lăng Già

Kinh Pháp Bảo Đàn

Kinh Viên Giác

Kinh Duy Ma Cật

Đại Huệ Ngữ Lục

Lâm Tế Ngữ Lục

Đại Thừa Tuyệt Đối Luận

Tham Thiền Cảnh Ngữ (tác giả: Hòa Thượng Bác Sơn)

Thiền Thất Khai Thị Lục (tác giả: Lai Quả Thiền Sư)

Tham Thiền Phổ Thuyết (thượng + hạ)

Bá Trượng Quảng Lục và Ngữ Lục

Nam Tuyền Ngữ Lục (Bảo Tạng Luận)

Triệu Luận Lược Giải

Truyền Tâm Pháp Yếu

Trung Phong Pháp Ngữ

Cội Nguồn truyền Thừa

Chư Kinh Tập Yếu (Kim Cang - Bát Nhã - Pháp Hoa 

Hoa Nghiêm - Duy Ma Cật - Viên Giác)

Tín Tâm Minh Tịch Nghĩa Giải

TRƯỚC TÁC:

Góp Nhặt Lời Phật Tổ và Thánh Hiền

Công Án Của Phật Thích Ca & Tổ Đạt Ma

Phật pháp với Thiền Tông

Phật Pháp và Khoa Học

Đường Lối Tham Tổ Sư Thiền

Danh Từ Thiền Học

Vũ Trụ Quan Thế Kỷ 21 (Yếu Chỉ Trung Quán Luận - Yếu Chỉ Phật Pháp)

Yếu Chỉ Trung Quán Luận

Yếu Chỉ Phật Pháp...

Ý kiến bạn đọc
21/11/201118:49:29
Khách
If you're raeding this, you're all set, pardner!
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Westminster, CA – Học Khu Westminster hân hoan tổ chức mừng lễ tốt nghiệp của các học sinh đầu tiên trong chương trình Song Ngữ Tiếng Việt (VDLI) tiên phong của học khu. Đây là khóa học sinh đầu tiên ra trường và các em sẽ được ghi nhận tại buổi lễ tốt nghiệp đặc biệt được tổ chức vào thứ Ba, ngày 28 tháng Năm, lúc 6:00 giờ chiều tại phòng Gymnasium của Trường Trung Cấp Warner (14171 Newland St, Westminster, CA 92683).
Tháng 5 là một tháng thú vị đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á và đảo Thái Bình Dương (AAPI). Tháng Di sản AAPI tháng 5 không chỉ là một lễ kỷ niệm kéo dài một tháng nhằm tri ân các thế hệ AAPI đã định hình nên lịch sử đất nước chúng ta, mà còn là lúc chúng ta tôn vinh và ghi nhận thế hệ cha ông đã dũng cảm hy sinh cho tự do của chúng ta. Khi chúng ta kỷ niệm Ngày Chiến Sĩ Trận Vong, kỷ niệm những gì cộng đồng của chúng ta đã đạt được và hy sinh, tôi khuyến khích tất cả chúng ta ngay tại California này hãy góp phần tôn vinh cộng đồng của mình bằng cách giữ cho cộng đồng không có rác và sạch đẹp.
Chùa Liên Hoa tọa lạc tại số 9561 Bixby Ave, Thành phố Garden Grove do Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới làm Viện Chủ đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2568-DL.2024 vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 19 Tháng 5 năm 2024, với sự tham dự của hàng trăm đồng hương Phật tử. Chư tôn đức chứng minh ngoài Đại Lão HT. Thích Chơn Thành còn có Hòa Thượng Thích Tâm Vân cùng một số chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni đến từ các chùa và tu viện tại Miền Nam California.
Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng đã tổ chức lễ mãn khóa niên học 2023 - 2024 vào lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật ngày 19 tháng 5 năm 2024, tại hội trường Jordan Intermediate School, 9821 Woodbury road, Garden Grove
Giải thích về tình trạng thanh thiếu niên gốc Việt trong nhiều năm qua gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần, bà Tricia cho rằng một phần nguyên nhân là vì những xung đột về văn hóa thường có trong một gia đình gốc Việt.
Chiều Thứ Bảy 18-5-2024, nhằm ngày mười một tháng tư âm lịch, tại chùa Viên Giác thành phố Oklahoma, tiểu bang Oklahoma, mấy trăm đồng hương và Phật tử tề tựu mừng Phật Đản, Phật lịch 2568, trong một ngày thời tiết khá nóng. Giống như lễ mừng Phật đản tại các chùa, với nghi lễ tụng kinh, Hòa thượng Thích Giác Đồng nói về ý nghĩa Phật Đản, Thượng tọa Thích Nguyên Nguyện đọc đạo từ của Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ, lễ dâng hoa cúng Phật, lễ Tắm Phật.
Harrah’s Resort Southern California chính thức chào đón nghệ sĩ hài kiêm diễn viên nổi tiếng Martin Short với tư cách là vị thị trưởng mới nhất của Funner, California hôm nay, kế nhiệm các cựu thị trưởng Jane Lynch, Rob Riggle và David Hasselhoff. Thị trưởng Marty, trong bộ vest màu tím và thắt nơ đặc trưng của mình, đã tuyên thệ nhậm chức trước sự ủng hộ tích cực của người dân Funner, California và xa hơn.
‘Bít-tết thượng hạng’. Trứng cá Caviar. Thịt bò Wagyu. Tôm hùm. Chỉ riêng tên gọi những món này nghe cũng đã thấy ngon rồi. Tuy vậy, khi đem phối hợp với một khung cảnh hiện đại, hoàn toàn mới, và trên 200 loại rượu vang bên trong nhà hàng Great Oak Steakhouse được tân trang toàn bộ này, thực khách sẽ có được một trải nghiệm ẩm thực để nhớ mãi và để trở lại. Pechanga Resort Casino hãnh diện giới thiệu lại nhà hàng đặc trưng của mình, The Great Oak Steakhouse, sau một công trình tân trang toàn diện kéo dài bảy tháng. Từ mặt tiền phía trước tới nhà bếp phía sau, cả không gian rộng 8,000 sqft này đã được làm mới lại hoàn toàn.
Nhân ngày Mother's Day, ca sĩ Kim Khuyến đã tổ chức buổi ca nhạc vào lúc 6 giờ chiều Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024 tại Golden Sea Restaurant & Banquet, 9802 Katella Ave, Anaheim, CA 92804. Đông đảo các người con đã đưa cha mẹ đến tham dự buổi ca nhạc đặc biệt này. Trong số quan khách có Dân Biểu Tạ Đức Trí và phu nhân, cựu Phó Thị Trưởng Garden Grove, cô Thu Hà Nguyễn. Niên trưởng Trần Quan An và phu nhân, ông bà Hứa Trung Lập, cô Huỳnh Trâm Anh, phu quân và hai con gái. Các ca sĩ đến tham dự có Châu Ngọc Hà, Thiên Tôn, Như Mai, Kim Khuyến, Hoàng Tuấn, Yên Thư, Thanh Sang, Quỳnh Trâm, Quỳnh Thúy, Huy Tuấn, Ngọc Hồ, Thành Lễ, Vân Khanh,, Đoàn Múa của Trường Múa Ballet, Ban Vũ của Vũ đoàn Việt Cầm. Ngoài ra còn có ban hợp ca của Hội Đồng Hương Bà Rịa – Phước Tuy và nhiều thân hữu đến giúp vui. Đặc biệt có song thân của cô Amanda Nguyễn, người con gái Việt Nam đầu tiên sắp bay vào quỹ đạo sẽ đến tham dự.
Vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy ngày 11 tháng 5 năm 2024, tại hội trường Thư Viện Việt Nam số 10872 Westminster Ave, Suite 214 & 215, Garden Grove, CA 92843, Thư Viện Việt Nam đã tổ chức buổi tiếp tân Kỷ Niệm 25 Năm Thành Lập. Điều hợp chương trình do nhà báo Du Miên. Tham dự buổi kỷ niệm ngoài quý vị nhân sĩ các thành viên, các thiện nguyện viên, các vị mạnh thường quân còn có quý vị đại diện cộng đồng, hội đoàn, đoàn thể, một số quý vị dân cử, quý cơ quan truyền thông và đồng hương.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.