Thư ngỏ kính gửi Cộng Đồng Việt Nam: Xin Giúp Diễn Hành Lễ Độc Lập Mỹ 2011 Vùng Hoa Thịnh Đốn

20/06/201100:00:00(Xem: 4214)

Thư ngỏ kính gửi Cộng Đồng Việt Nam: Xin Giúp Diễn Hành Lễ Độc Lập Mỹ 2011 Vùng Hoa Thịnh Đốn

Ngày 18 Tháng Năm, năm 2011.

Thư ngỏ kính gửi Cộng Đồng Việt Nam
Kính thưa quý vị thành viên:

Chúng tôi rất vui mừng để thông báo rằng Cộng Đồng chúng ta đã được chọn lựa để tham dự Diễn Hành Ngày Lễ Độc lập ngày 4 Tháng 7, 2011 tại Washington D.C.
Chúng tôi đã nhanh chóng mời những người tình nguyện, và những người trình diễn, cũng như gây qũy cho buổi lễ. Chúng tôi rất lấy làm khích lệ sự bành trướng này, và hy vọng qúy vị sẽ yểm trợ để động viên cộng đồng chúng ta làm một cuộc trình diễn tột mức.
Được chấp nhận tham dự trễ, chúng tôi muốn nhân cơ hội này làm sáng tỏ một số vấn đề, ước mong quý vị hiểu rõ:
• Cộng Đồng của chúng ta đã xuất hiện diễn hành năm ngoái (2010) - Cho dù chúng ta không có giấy phép được trình diễn - đã phản ảnh không tích cực của Cộng Đồng chúng ta. Ban Tổ Chức Diễn Hành đã than phiền là chúng ta quá khích, và không tôn trọng luật lệ của họ.
• Qua cuộc vận động tích cực, chúng ta đã thuyết phục được văn phòng Thượng Nghị Sĩ Jim Webb và Dân Biểu Jim Moran đã can thiệp để việc xét đơn được công bằng, vô tư, và trong sáng.
• Sự tham gia năm nay của chúng ta vào lịch sử cổ truyền của nước Mỹ sẽ không được coi như là điều đương nhiên, mà phải coi mỗi lần tham dự là lần chót diễn hành của chúng ta.
• Để bảo đảm cho chúng ta có cơ hội đi diễn hành trong tương lai, Cộng Đồng chúng ta phải đoàn kết với nhau, và chứng tỏ là chúng ta được quyền tham gia với đầy đủ phẩm chất. Có nghĩa là chúng ta phải trình diễn thiện nghệ và hấp dẫn.

Tóm lại: Chúng ta được chấp nhận đi diễn hành năm nay là do sự phấn đấu vô cùng khó khăn. Và chúng ta cần chứng tỏ rằng Cộng Đồng Người Mỹ Gốc Việt chúng ta thực sự quyết tâm tham gia ngày đại lễ này. Xuyên qua các việc vận dộng, chúng ta đã tự mình chứng tỏ đầy dủ khả năng để văn phòng quốc hội Hoa Kỳ yểm trợ nỗ lực của chúng ta. Bây giờ chúng ta phải chứng tỏ là chúng ta được quyền là một phần trong trong cuộc diễn hành hàng năm này,

Như quý vị đã biết, trong năm 2010, Cộng Đồng chúng ta đã bị Ban Tổ
Chức từ chối không cho phép tham gia diễn hành. Ban tổ chức này là một công ty tư nhân được cơ quan U.S. Park Services thuê để xét những đơn xin tham gia. Bất chấp cho sự đóng góp dài hạn và liên tục của chúng ta đã đi diễn hành 19 năm, Ban Tổ Chức đã từ chối không châp thuận cho chúng ta tham dự, họ lấy lý do là muốn cho một nhóm khác có cơ hội tham gia. Ban Tổ chức muốn chúng ta tôn trọng quyết định của họ. Chúng tôi đã đến buổi họp Cộng Đồng vào tháng 5, 2010 trình bày vấn đề, và đề nghị là Cộng Đồng chúng ta tạm nghỉ năm 2010, và dồn nỗ lực cho năm 2011. Nhưng đa số đã không đồng ý, bằng lòng bỏ thăm ủng hộ cho Cộng Đồng tham gia chung với một nhóm cựu chiến binh Hoa Kỳ đã có giấy phép. Ban Tổ Chức ngày lễ July 4 đã không hài lòng, và dùng lời lẽ chỉ trích thành viên của chúng ta trong ngày diễn hành.
Sau khi tiếp xúc qua emails nhiều lần, và đến gặp tận mặt với Ban Tổ Chức, chúng tôi liên lạc với văn phòng Thượng Nghị Sĩ Jim Webb để xin giúp đỡ, Sự thật ra là chúng tôi rất bất bình về cách cư xử của Ban Tổ Chức trong khi tiếp xúc. Sau cùng thì họ trả lời dễ chịu hơn, khi có sự để ý của Thượng nghị Sĩ Webb.

Đến tháng Giêng (January) 2011, chúng tôi kêu Ban Tổ Chức để xin đơn tham dự diễn hành. Họ có gửi đơn cho chúng tôi để điền vô. Có một số người trẻ phụ giúp để làm tài liệu. Và chỉ một thời gian ngắn ngủi sau khi nhận đơn và DVD mẫu , chúng tôi nhận được thư từ chối. (Xin xem thư từ chối đính kèm). Ban Tổ Chức nói rằng: “Lễ Diễn Hành có được “Ấn Định” (standards)”, và chúng tôi không đạt mức ấn định đó. Chúng tôi lập tức gọi và nói chuyện với người giám đốc chương trình, người này nói với chúng tôi là chúng tôi bị từ chối, vì chúng tôi nạp đơn quá trễ, tất cả giấy phép đã hoàn tất tháng từ tháng 9, 2010.
Chúng tôi đã hỏi họ, nếu đó là trường hợp - Tại sao không báo cho chúng tôi biết sớm từ năm ngoái". Ngưòi giám đốc trả lời: “Standards” không phải là lý do chúng tôi bị từ chối, mà lý do chính là danh sách thăm dự đã đầy rồi. và họ muốn cho những hội đoàn khác có cơ hội. Chúng tôi trả lời họ, đó có thể là trường hợp, nhưng chúng tôi không thấy trong đơn từ nói rõ vấn đề này, nhất là vấn đề “Standards” cũng không thấy đề ra. Họ nhanh chóng đề nghị chúng tôi lên Phila để đi diễn hành, Chúng tôi đã trả lời điều đó: “Cảm ơn, Nhưng thủ đô của nước Mỹ là Washington D.C. và Cộng Đồng chúng tôi sinh sống ở D.C. do đấy chúng tôi muốn đóng góp diễn hành tại nơi chúng tôi sống”. Ban Tổ Chức trả lời cho chúng tôi biết rằng họ đã đẩy tất cả những Cộng Đồng khác lên Philadelphia đi diễn hành năm ngoái (2010) – Nhóm Filipino Heritage Group (gần 200 đoàn viên), và tất cả những cộng đồng người Mỹ gốc Á Châu đều bị từ chối không cho giấy phép đi Parade, Những Cộng Đồng này, hoặc lên Phila đi diễn hành , hay ở nhà.


Ngay sau khi cãi với họ, chúng tôi tìm đến văn phòng Dân Biểu Jim Moran, và văn phòng Thượng Nghị Sĩ Jim Webb tường trình trường hợp của chúng tôi. Chúng tôi không muốn được biệt đãi, nhưng chúng tôi muốn biết rõ ràng việc xét đơn, ai là người thực sự có thẩm quyền chấp nhận cho cộng đồng chúng tôi được trình diễn. Ngay khi mà National Park Services là đồng chủ tịch trong chương trình này – Có phải nhân viên chính phủ trách nhiệm công việc này – Có phải sự sai lầm của Ban Tổ Chức tư nhân này đã nói dối chúng tôi. Rất may cho cho chúng tôi, cả hai vị dân cử, dân biểu Jim Moran, và thượng nghị sĩ Jim Webb đều đánh giá cao cộng đồng của chúng ta, và nhân viên của hai vị này đã nhiệt tình thay nhau điều tra vụ này. Văn phòng dân biểu Jim Moran đã đòi hỏi Park Services phải trách nhiệm công việc này. kết quả nhẹ nhàng là Ban Tổ Chức đã gửi cho chúng tôi một lá thư lời lẽ dịu dàng là Mời Cộng Đồng chúng ta tham gia lễ diễn hành 2011. Xin coi thư đính kèm số 2.

Năm 1975, khi còn là những người tỵ nạn, chúng ta có thể kêu lên là không hiểu luật lệ, luật pháp, và chúng ta cũng có thể kêu lên là chúng ta nghèo, chúng ta không đủ học thức, và chúng ta không có quen biết những nhân vật chính trị Hoa Kỳ. Hôm nay 36 năm qua, chúng ta không còn có thể kêu lên những điều trên được nữa. Cộng Đồng của chúng ta đã huy hoàng rực rỡ - Đầy đủ huấn luyện chuyên môn - Thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra, và được giáo dục ở Mỹ. Đang điều hành, xoay chuyển nhiều khía cạnh kinh tề Hoa Kỳ.
Chúng ta không thể bỏ qua cơ hội cho Cộng Đồng Việt Nam Tham Gia Diễn Hành July 4 năm nay. Chúng ta phải tích cực đóng góp gây qũy để cho thế hệ trẻ trong cộng đông chúng ta có khả năng trình diễn hạng nhất, và xây một chiếc xe hoa với lý tưởng tự do.
Có rất nhiều bậc trưởng thượng trong Cộng Đồng chúng ta đã bỏ rất nhiều thì giờ viết lách, đòi hỏi nhân quyền, tự do, và để hỗ trợ tinh thần ấy, chúng tôi đề nghị, thay vì chúng ta nói về những đề tài đó, thì đây là lúc chúng ta hãy hành động và làm một phần nhỏ cho chuyện đó. Chúng ta không còn là những người nghèo khổ, chúng ta không phải còn làm hai ba việc để kiếm miếng ăn cho gia đình, hay chúng phải lo lắng quan tâm chờ đợi đồng lương của tuần lễ kế. Chúng ta đang sống thoải mái trong tự do, và có cơ hội làm việc cho gia đình. Chúng ta có thể nào giúp tiền cho Cộng Đồng, và xin tiền cho Cộng Đồng để đề cao giá trị của Dân Chủ, Tự Do, nhất là trong ngày Sinh Nhật của Nước Mỹ".

Chúng tôi hy vọng rằng quý vị sẽ cho, sẽ giúp tận tình, bởi vì chúng ta không biết là chúng ta sẽ có cơ hội để được đi diễn hành sang năm (2012) hay không – Chúng ta phải cố gắng tổ chức đẹp, có tầm vóc, hoàn chỉnh cho năm nay như là năm cuối cùng chúng ta được chấp nhận.

Chúng tôi xin cảm ơn sự giúp đỡ cao đẹp này. Chúng tôi đã nợ những bậc bề trên một ân tình lớn là đã đem chúng tôi ra khỏi nước Việt Nam năm 1975, nuôi nấng chúng tôi thành những người như hôm nay. Và cho chúng tôi thấm nhuần ý nghĩa Cộng Đồng Việt Nam. Nhưng không thể có Cộng Đồng Người Việt chúng ta hiện diện trong ngày July 4 Diễn Hành, nếu không có sự trợ giúp thực tế của qúy vị. Xin, xin hãy giúp chúng tôi thực hiện cuộc diễn hành to lớn nhất năm nay. Đoàn diễn hành của chúng ta sẽ vững mạnh khi có hỗ trợ của cộng đồng. Nếu chúng ta quan tâm đến những cuộc diễn hành của chúng ta được tiếp tục – Thì đây là lúc chúng ta chứng tỏ sự trợ giúp tài chánh.

Xin đi vô website tại dcvietnam.org hay là Facebook (Vietnamese Americans Celebrating Freedom). Hay gửi thẳng check cho:
Vietnamese Americans Celebrating Freedom (VACF)
P.O. box 1593 Herndon, VA 20172- 1593.


Sau hết kính mời qúy vị đến xem buổi thực tập tại sở Cảnh Sát tại Mason District
Ngày 4 Tháng 6, 2011 từ 2:00pm. đến 3:30pm. Chúng tôi sẽ có dịp trình bày rõ ràng vấn đề hơn.

Xin bày tỏ lòng biết ơn đến qúi vị tiếp tục yểm trợ thiết thực cho Cộng Đồng Việt Nam để bảo đảm là Công Đồng chúng ta tiếp tục là một phần trong truyền thống vĩ đại của nước Mỹ.

Trân trọng.
Luật sư Đinh Thúy Uyên.. 
Đinh Uyên Minh. MPP (Master Public Policy).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sky River Casino ăn Tết Nguyên Đán thật hào hứng với chương trình 'Quẹt & Trúng - Swipe & Win*'!
Trên Đại Lộ Bolsa (Đại Lộ Trần Hưng Đạo) vào sáng Chủ Nhật 22 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày Mùng Một Tết Quý Mão, hàng ngàn đồng hương đã tham dự cuộc diễn hành Tết do Thành Phố Westminster tổ chức với chủ đề “Xuân Hy Vọng”.
Nhờ ngày Tết rơi vào các ngày nghỉ cuối tuần ở Hoa Kỳ, không khí đón Tết tưng bừng và rầm rộ diễn ra tại các cơ sở tôn giáo, các chùa, nhà thờ, thánh thất, hội quán… Trong khi một số cơ sở tôn giáo trang nghiêm làm nghi thức đón Tết, một số chùa tổ chức văn nghệ Xuân và trực tiếp truyền hình, và một số nơi đốt pháo rền vang trước sân chùa, sân nhà thờ, thánh thất, hội quán… Phóng viên Việt Báo đã đi viếng Tết nhiều chùa để ghi nhận bầu không khí Tết trang nghiêm đậm đà hồn dân tộc.
Bất cứ nơi nào trên trái đất này, lòng mộ đạo của con nguời vẫn đầy ắp trong tim dù mưa hay nắng, dù mùa Đông hay mùa Xuân. Mọi người sinh ra là đã có sự tín ngưỡng ở trong lòng, vì thế dù gặp khó khăn thế nào con người cũng vượt qua. Người nghèo hay người giàu cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, người nào có lòng tín ngưỡng và cầu nguyện một cách nhiệt thành sẽ được phù hộ, sẽ được ban phước lành.
Chùa Phật Tổ trân trọng thông báo mùng 1 Tết tức ngày 22 tháng 1 và rằm tháng giêng tức ngày 5 tháng 2 năm 2023 Quý Phật Tử có thể đậu xe tại Long Beach City College Pacific Coast Campus 1305 E Pacific Coast Highway, Long Beach 90806 ( lệ phí cho mỗi chiếc xe $2 trả cho college ) sẽ có xe đưa đón về Chùa Lễ Phật và dùng cơm chay. Kính chúc quý Phật tử gần xa năm Quý Mão thân tâm Thường An Lạc. A di dà Phật.
Mở lịch Việt Nam ra, thấy đề ngày tết Nguyên Đán sắp tới là ngày Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2023. Thử xét lại xem có thật đúng như vậy không, ngộ nhỡ năm nay cũng rơi vào trường hợp Tết Việt Nam đến trước Tết Trung Hoa một ngày như đã có lần xảy ra trước đây. Biết đâu chừng năm nay mùng Một Tết Trung Hoa lại là Chủ Nhật January 22, nhưng Tết Việt Nam là thứ Bảy January 21? Quyển lịch đang dùng biết là nó được tính theo múi giờ Trung Hoa hay múi giờ Việt Nam? Xin mời nhìn vào cách các nhà soạn Âm lịch xác định ngày Tết tùy theo múi giờ địa phương. (Quy Ước: Dưới đây, các tháng Âm lịch viết bằng chữ, như tháng Hai, Ba, hay Giêng, Chạp. Các tháng Dương lịch viết bằng số, như tháng 2, 3, hay January, December).
Trên thế giới chỉ có dân tộc Việt Nam nói riêng và nói chung là dân Á Đông (Tầu, Nhật, v.v…) là yêu mến ngày Tết và trọng mùa xuân hơn cả. Mùa xuân là mùa đem lại sức sống mới cho vạn vật: cây cối đâm chồi nẩy nụ, rồi hoa đua nở, cầm thú vui tươi và người người như trẻ ra. Người ta sửa soạn đón xuân ăn Tết với niềm vui rộn rã tràn ngập tâm hồn. Và người Việt Nam ăn Tết lâu hơn mọi dân tộc khác.
Chúng ta đã cảm thấy hân hoan khi đón chào năm mới Quý Mão 2023 sắp đến. Mọi người chắc hẳn sẽ cùng bên nhau ăn uống. Hút thuốc và uống rượu là những điều thường được làm khi đoàn tụ với người thân và bằng hữu để đón Tết. Thế nhưng việc hút thuốc cùng nhau hay mời nhau điếu thuốc có thật sự cần thiết để đón mừng năm mới không? Tiến sĩ Shu-Hong Zhu, Giáo sư Y Học Gia Đình và Sức Khoẻ Cộng Đồng tại Đại học California, San Diego (UCSD) cho biết: “Khói thuốc lá có hơn 7.000 loại hóa chất và khoảng 70 chất trong số đó được biết là gây ung thư. Hít phải khói thuốc lá do người khác hút có thể tác hại như là tự hút và cũng có thể gây hại cho thú cưng. Cách tốt nhất để ăn mừng là tránh những nơi hút thuốc, không mời mọc thuốc lá và bỏ hút thuốc."
Sky River Casino ăn Tết Nguyên Đán thật hào hứng với chương trình 'Quẹt & Trúng - Swipe & Win*'! Trong một thời gian giới hạn vào ngày 29 Tháng Một, 2023, từ 8AM tới 8PM, mọi Hội Viên Sky River Rewards có thể kiếm được 88 Điểm Tier Credit khi chơi những máy kéo và bài bàn ưa chuộng của mình! Sau đó, chỉ cần quẹt thẻ của mình ở bất kỳ một kiosk khuyến mãi nào để nhận giải thưởng.
Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel hôm nay đã công bố lễ hội mừng Tết Nguyên Đán, bao gồm phần trang hoàng đậm chất truyền thống, biểu diễn múa lân để mang lại may mắn và tài lộc, nhiều đợt rút thăm thắng tiền mặt và các giải thưởng, cũng như những món ăn thịnh soạn tại Serrano Buffet. Lễ đón Tết Nguyên Đán tại Yaamava’ sẽ bắt đầu với phần trang hoàng lễ hội nhằm tôn vinh truyền thống thường niên của người Châu Á. Ý tưởng thiết kế năm nay được kiến tạo nhằm đưa khách tham quan vào một dòng chảy tương tác của các thiết kế phối hợp chặt chẽ mang lại sức sống và vận may của chú thỏ. Với chủ đề “Yaamava’s Great Fortune”, vô số chú thỏ đã được giao nhiệm vụ mang lại sức mạnh, tuổi thọ và may mắn
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.