Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nghị Quyết Do 2 TNS Webb, Inhofe trình lên: Quân lực Mỹ Sẽ Giữ Hòa Bình Biển Đông

16/06/201100:00:00(Xem: 4931)

Nghị Quyết Do 2 TNS Webb, Inhofe trình lên: Quân lực Mỹ Sẽ Giữ Hòa Bình Biển Đông

WASHINGTON (VB) -- Bản tin sau đây do văn phòng Thượng Nghị Sĩ Jim Webb gửi tới Việt Báo, và sẽ được dịch toàn văn như sau.
Các Thượng Nghị Sĩ Webb, Inhofe trình nghị quyết lên án việc TQ sử dụng võ lực ở Biển Đông.
Washington, DC -- Các TNS Jim Webb (Dân chủ, VA) và James Inhofe (Cộng hòa, OK), chủ tịch và thành viên cao cấp trong tiểu bang Đối ngoại Thượng viện về Quan hệ Đông Á và Thái Bình Dương, hôm nay (Thứ Tư) trình 1 nghị quyết Thượng Viện lên án việc liên tục sử dụng võ lực của TQ tại Biển Đông và kêu gọi giải pháp hòa bình, đa phương cho các tranh chấp lãnh hải ở Đông Nam Á.
Bản nghị quyết như sau:
Nhan đề: Kêu gọi giaỉ pháp ôn hòa và đa phương cho tranh chấp lãnh hải ở Đông nam Á.
Xét rằng, vào ngày 9-6-2011, 3 tàu TQ, trong đó 1 tàu cá và 2 tàu an ninh biển, đã chạy vào, cắt dây cáp một taù thăm dò điạ chấn VN là Viking 2;
Xét rằng việc dùng võ lực xảy ra trong 200 hải lý của VN, vùng Đặc Quyền Kinh Tế của VN;
Xet1 rằng vào ngày 26-5-2011, một tàu an ninh biển từ TQ đã cắt dây cáp một tàu thăm dò khác từ VN, tàu Bình Minh, trong Biển Đông gần Vịnh Cam Ranh;
Xét rằng vào tháng 3-2011, chính phủ Phi Luật Tân báo cáo rằng các tàu tuần từ TQ tìm cách tông vào một trong các tàu khảo sát [của Phi];
Xét rằng, các sự kiện đó xảy ra trong lãnh hải tranh chấp ở Biển Đông, kể cả quần đảo Trường Sa, nơi gồm 21 đảo và rạn san hô, 50 đảo ngập nước, và 28 rạn san hô ngập nước bán phần trên vùng rộng 340,000 dặm vuông, và quần đảò Hoàng Sa, một nhóm đảo ỏở phía nam đảo Hải Nam, TQ;
Xét rằng TQ, VN, Phi, Đài Loan, Mã Lai, và Brunei đã tranh chấp chủ quyền vùng Trường Sa, và TQ và VN có tranh chấp chủ quyền ở Hoàng Sa;
Xét rằng chính phủ TQ đòi chủ quyền hầu hết trên vùng 648,000 dặm vuông ở Biển Đông, nhiều hơn bất cứ nước nào liên hệ đang tranh chấp;
Xét rằng vào năm 2002, ASEAN và TQ đã ký bản tuyên bố về ứng xử ở Biển Đông;
Xét rằng bản tuyên bố đòi hỏi tất cả các bên “tái xác nhận sự tôn trọng của họ đôái với và cam kết tự do lưu thông hàng hải và hàng không trên Biển Đông như nguyên tắc công nhận chung về luật quốc tế,” và phải “giải quyết tranh chấp lãnh hải bằng phượng tiện hòa bình, không đe dọa hay dùng võ lực”;
Xét rằng Biển Đông có nhiều đường thương mại vận tải quan trọng và cac1 điểmt iếp cận giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương;
Xét rằng, mặc dù không phải một thành phần trong cuộc tranh chấp naỳ, Hoa Kỳ có lợi ích an ninh và lợi ích kinh tế quốc gia để bảo đảm rằng không bên nào dùng võ lực đơn phương để tranh chủ quyền lãnh hải ở Đông Á;
Xét rằng vào tháng 9-2010, chính phủ TQ cũng cố ý khiêu khích trong vùng quần đảo Senkaku, nơi thuộc quyền hành chánh cuả Nhật ở Biển Đông Trung Hoa;
Xét rằng hành vi của TQ ở Biển Đông cũng ảnh hưởng tới các tàu chiến và thương thuyền Hoa Kỳ lưu hành qua hàng không và hàng hải, kể cả vụ đụng chạm một phi cơ tác chiến của TQ với một phi cơ do thám Hoa Kỳ năm 2001, sự sách nhiễu đối với taù Mỹ USNS Impeccable tháng 3-2009, và việc đụng một tàu ngầm TQ với dây cáp quang năng của tàu Mỹ USS John McCain vào tháng 6-2009;
Xét rằng vào ngày 23-7-2010, Ngoaị Trưởng Hillary Clinton tuyên bố trong Diễn Đàn Khu Vực ASEAN rằng, “Hoa Kỳ, như mọi nươc khác, có lợi ích quốc gia trong việc tư do hàng hải, tiếp cận với các quan điểm hàng hải Châu Á, và tôn trọng luật quốc tế ở Biển Đông”;
Xét rằng Ngoạị Trưởng Clinton bảy tỏ ủng hộ của Mỹ đối với bản tuyên bố ứng xử ở Biển Đông giữa ASEAN-TQ năm 2002, và tuyên bố, “Hoa Kỳ ủng hộ tiến trình ngoaị giao hơp tác bởi các bên trong việc giaả quyết tranh chấp lãnh hải mà không cưỡng ép”;
Xét rằng vào ngày 11-10-2010, Bộ Trưởng Quốc Phòng Robert Gates tuyên bố trong Hội Nghị Bộ Trưởng Quốc Phoìng ASEAN, “Lập trường Mỹ về an ninh hàng hải vẫn rõ ràng: chúng tôi có lợi ích quốc gia về tự do lưu hành; trong thương mại và phát triển kinh tế không bị ngăn chận; và trong tôn trọng luật quốc tế”;
Xét rằng, Bộ Trưởng gates nói thêm, “Hoa Kỳ luôn luôn sử dụng các quyền của Mỹ và ủng hộ các quyền của nước khác trong việc thông thương, và điều hành trong, các vùng biển quốc tế”;
Xét rằng, vào ngày 3-6-2011, trong Đối Thoại Shangri-La tại Singapore, Bộ Trưởng Gates nói, “an ninh hàng hải vẫn là vấn đề quan trọng đặc biệt cho khu vực, với các vấn đề tranh chấp lãnh hải và việc sử dụng thích nghi các vùng biển đang có thách thức tiếp diễn đối với ổn định và thịnh vượng khu vực”:
Do vậy, bây giờ, Thượng Viện:
(1) tái khẳng định ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đôái với giải pháp ôn hòa trong tranh chấp lãnh hải Biển Đông, và cam kết tiếp tục nỗ lực tạo ra tiến trình ôn hòa, đa phương để giaỉ quyết tranh chấp trong cách phù hợp với luật quốc tế;
(2) lên án việc dùng võ lực bằng tàu hải quân và tàu an ninh biển của TQ trong Biển Đông;
(3) kêu gọi các bên trong cuộc tranh chấp hãy tự chế không đe dọa dùng võ lực hay dùng võ lực để giành lãnh hải; và
(4) ủng hộ việc tiếp tục việc hoạt động của Quân Lực Hoa Kỳ để bảo đảm và bảo vệ quyền tự do thông thương trong hàng hải và hàng không ở Biển Đông.


Sau đây là toàn văn bản Anh văn do văn phòng TNS Jim Webb gửi tới Việt Báo.

Senators Webb, Inhofe Introduce Resolution Condemning China's Use of Force in South China Sea


Washington, DC-Senators Jim Webb (D-VA) and James Inhofe (R-OK), chair and ranking member of the Senate Foreign Relations East Asian and Pacific Affairs Subcommittee, respectively, today introduced a Senate resolution condemning the repeated use of force by China in the South China Sea and calling for a peaceful, multilateral resolution to maritime territorial disputes in Southeast Asia.The text of the resolution is below:

Title: Calling for a peaceful and multilateral resolution to maritime territorial disputes in Southeast Asia.


Whereas, on June 9, 2011, 3 vessels from China, including 1 fishing vessel and 2 maritime security vessels, ran into and disabled the cables of an exploration ship from Vietnam, the VIKING 2;

Whereas that use of force occurred within 200 nautical miles of Vietnam, an area declared by Vietnam as its Exclusive Economic Zone;

Whereas, on May 26, 2011, a maritime security vessel from China cut the cables of another exploration ship from Vietnam, the BINH MINH, in the South China Sea in waters near Cam Ranh Bay;

Whereas, in March 2011, the Government of the Philippines reported that patrol boats from China attempted to ram 1 of its surveillance ships;

Whereas those incidents occurred within disputed maritime territories of the South China Sea, including the Spratly Islands, composed of 21 islands and atolls, 50 submerged land atolls, and 28 partly submerged reefs over an area of 340,000 square miles, and the Paracel Islands, a smaller group of islands located south of China's Hainan Island;

Whereas China, Vietnam, the Philippines, Taiwan, Malaysia, and Brunei have disputed territorial claims over the Spratly Islands, and China and Vietnam have a disputed claim over the Paracel Islands;

Whereas the Government of China claims most of the 648,000 square miles of the South China Sea, more than any other nation involved in those territorial disputes;

Whereas, in 2002, the Association of Southeast Asian Nations and China signed a declaration on the code of conduct of parties in the South China Sea;

Whereas that declaration committed all parties to those territorial disputes to "reaffirm their respect for and commitment to the freedom of navigation in and overflight above the South China Sea as provided for by the universally recognized principles of international law," and to "resolve their territorial and jurisdictional disputes by peaceful means, without resorting to the threat or use of force";

Whereas the South China Sea contains vital commercial shipping lines and points of access between the Indian Ocean and Pacific Ocean;

Whereas, although not a party to these disputes, the United States has a national economic and a security interest in ensuring that no party uses force unilaterally to assert maritime territorial claims in East Asia;

Whereas, in September 2010, the Government of China also deliberately provoked a controversy within the waters of the Senkaku Islands, territory under the legal administration of Japan in the East China Sea;

Whereas the actions of the Government of China in the South China Sea have also affected United States military and maritime vessels transiting through international air space and waters, including the collision of a fighter plane of the Government of China with a United States surveillance plane in 2001, the harassment of the USNS IMPECCABLE in March 2009, and the collision of a Chinese submarine with the sonar cable of the USS JOHN MCCAIN in June 2009;

Whereas, on July 23, 2010, Secretary of State Hillary Clinton stated at the Association of Southeast Asian Nations Regional Forum that "the United States, like every nation, has a national interest in freedom of navigation, open access to Asia's maritime comments, and respect for international law in the South China Sea";

Whereas Secretary Clinton further expressed the support of the United States for the declaration by the Association of Southeast Asian Nations and China in 2002 on the code of conduct of parties in the South China Sea, and stated, "The United States supports a collaborative diplomatic process by all claimants for resolving the various territorial disputes without coercion.";

Whereas, on October 11, 2010, Secretary of Defense Robert Gates stated at the Association of Southeast Asian Nations Defense Minister's Meeting, "The U.S. position on maritime security remains clear: we have a national interest in freedom of navigation; in unimpeded economic development and commerce; and in respect for international law.";

Whereas Secretary Gates further maintained "The United States has always exercised our rights and supported the rights of others to transit through, and operate in, international waters.";

Whereas, on June 3, 2011, at the Shangri-La Dialogue in Singapore, Secretary Gates stated that "[m]aritime security remains an issue of particular importance for the region, with questions about territorial claims and the appropriate use of the maritime domain presenting on-going challenges to regional stability and prosperity": Now, therefore, be it

Resolved, That the Senate-

(1) reaffirms the strong support of the United States for the peaceful resolution of maritime territorial disputes in the South China Sea, and pledges continued efforts to facilitate a multilateral, peaceful process to resolve these disputes in a manner consistent with customary international law;

(2) condemns the use of force by naval and maritime security vessels from China in the South China Sea;

(3) calls on all parties to the territorial dispute to refrain from threatening force or using force to assert territorial claims; and

(4) supports the continuation of operations by the United States Armed Forces to assert and defend freedom of navigation rights in international waters and air space in the South China Sea.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.