Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trưng Nữ Vương (40-43): Anh Thư Khởi Nghĩa Mở Đường

20/04/201100:00:00(Xem: 3478)

Trưng Nữ Vương (40-43): Anh Thư Khởi Nghĩa Mở Đường

le_tuong_niem_2_ba_trung__1_-large-content: Cô Cung Hoàng Kim, Hoa Hậu Toàn-Quốc Hoa Kỳ 2011 (America's US Miss 2011).

le_tuong_niem_2_ba_trung__2_-large-content: Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Hai Bà Trưng, được tổ chức tại trụ sở Cộng Đồng Người Việt Dallas, TX, USA, vào Chủ Nhật, ngày 3.4.2011.

CUNG HOÀNG KIM

Vào đầu thế kỷ thứ I, (theo Ngô Thời Sĩ), nước Việt xưa của ta chỉ gồm 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân, và Nhật Nam, lúc đó đang bị đô hộ dưới thời nhà Đông Hán (25-220) Sau Tây Lịch (STL) của Tầu. Theo Sử Việt, quan Thái Thú người Tầu của quận Giao Chỉ là Tô Định, vô cùng bạo ngược, với dân Việt bị trị, làm lắm điều tàn ác, người người oán hận. 

Trưng Trắc sinh năm 14 (Sau Tây Lịch), quê ở Mê Linh (Phúc Yên ngày nay). Cha là Trưng Định, làm quan Lạc Tướng ở huyện Mê Linh. Mẹ là bà Man Thiên, tức Trần Thị Đoan, dòng dõi Hùng Vương.

Đặng Thi Sách, con trai ông Đặng Tập ở Chu Diên, cũng thuộc dòng dõi Lạc Tướng, người khôi ngô, giỏi võ nghệ, có tinh thần yêu nước. Được tin ở Mê Linh có hai nữ-lưu có ý chí kiên-cường, nên tìm đến kết thân. Thi Sách và Trưng Trắc cùng chung chí hướng, tài giỏi võ nghệ, tâm đầu ý hợp, nên kết nghĩa phu thê.

Năm 39, Tô Định giết Thi Sách vì ông khởi nghĩa chống Tầu. Vừa giận thù nhà, vừa hận nợ nước, nên năm 40 (Canh Tý), Trưng Trắc cùng với em là Trưng Nhị, chiêu binh mãi mã, phất cờ khởi nghĩa, đánh quân nhà Hán. Sau khi làm lễ để tang chồng, Trưng Trắc thảo một Tờ Hịch, kể tội ác của quân Hán Tầu, và kêu gọi dân chúng khắp nơi đứng dậy, chống giặc thù.

Dưới bóng cờ nương tử, nghĩa binh Mê Linh phá quận cai trị Giao Chỉ của nhà Hán, ngày càng có thêm nhiều đoàn quân Việt, từ các nơi đổ về dưới bóng cờ khởi nghĩa, nhằm tiêu diệt quân xâm lăng. Chẳng bao lâu, quân của Hai Bà Trưng đã đánh hạ được tất cả 65 thành, Tô Định khiếp sợ, chạy về Nam Hải. Tin thắng trận bay đi, cư dân các quận Hợp Phố (Quảng Đông ngày nay), Cửu Chân, và Nhật Nam (Bắc Việt và Bắc Trung Việt ngày nay) hưởng ứng rất đông, theo tiếng gọi của hai vị nữ anh-thư. Thanh thế của lực lượng khởi nghĩa do Hai Bà Trưng lãnh đạo: thật lừng lẫy !!!

Trưng Trắc lên ngôi vua, tự xưng là Trưng Nữ Vương, đóng đô ở quê nhà là Mê Linh, chấm dứt 150 năm Bắc Thuộc đầu tiên của quân xâm lăng Tầu, từ Trước Tây Lịch (TTL) đến Sau Tây Lịch (STL) tức là (111TTL - 40 STL). Trưng Trắc lên ngôi vua, phong cho Trưng Nhị làm Bình Khôi Tướng Quân, nắm giữ toàn thể quân lực.

Mã Viện (14 TTL - 49 STL) đã về hưu trí, nhưng vua nhà Hán phải mời Mã Viện ra cầm quân trở lại, đủ thấy sức kháng-cự của Hai Bà Trưng rất mạnh mẽ, làm cho nhà Hán phải lo ngại, gởi một danh tướng Tầu đi đánh dẹp.

Tháng Chạp, năm 41, vua Hán Quang Võ đã phong Mã Viện làm Phục Ba Tướng Quân, mang 20 vạn quân (200.000 = 2 trăm ngàn quân) sang nước Việt, đánh Hai Bà. Trận kịch-chiến dữ-dội đầu tiên giữa Đại Quân (quân đội Tầu, vũ khí tốt, được luyện-tập giỏi hằng ngày) của Mã Viện, với Dân Binh (dân thường, không đủ vũ khí, thường trốn lánh trong rừng núi khi tập luyện) do Trưng Nữ Vương thống lĩnh, đã diễn ra ở Lăng Bạc. Quân Mã Viện trên các triền đất cao, giữa vùng Lăng Bạc bị Trưng Nữ Vương đem quân tới chận đánh. Dù thắng lợi, nhưng quân sĩ Việt đã hy sinh quá nhiều. Trước tổn thất lớn đó, Trưng Nữ Vương thu quân về, giữ Cấm Khê.

Mã Viện về Tầu, xin tăng cường thêm quân, rồi tiếp tục kéo binh qua Giao Chỉ, xâm lược. Qua bốn trận thư-hùng với quân địch, hàng vạn quân dân Việt đã bị giết và bị bắt. Nhưng vì không chịu đầu hàng, muốn chống trả với quân giặc đến cùng, Trưng Nữ Vương đã bỏ Cấm Khê, lui quân về đến Hát Giang. Nơi đây, vì quân ít (chỉ còn 10.000 quân), thế cô và cùng đường, hai vị anh thư không muốn rơi vào tay quân địch, bèn gieo mình xuống sông Hát tự vận, để bảo toàn danh tiết. Đó là ngày Mùng 6 Tháng 2, năm Quý Mão (năm 43). Theo Nam Sử, bà Trưng Trắc hưởng dương 29 tuổi và Trưng Nhị hưởng dương 26 tuổi.

Hai Bà Trưng đã được sử sách Việt Nam và thế giới ghi lại, là hai người Việt địa phương đầu tiên, đặc biệt là phụ nữ, đã can đảm đứng lên chiêu binh, chống lại quân Tầu ngoại xâm, nói lên ý chí độc-lập đã có từ ngàn xưa của người Việt, giành lại độc lập cho dân-tộc trong 3 năm, nhằm tạo-dựng một quốc gia riêng biệt, thoát khỏi ách thống-trị lâu đời của giặc Tầu. Đó là sự hy sinh cao cả của hai bậc nữ lưu, mà dân tộc Việt đời đời ghi nhớ và tri ân.

Về sau, vua Tự Đức nhà Nguyễn (trị vì 1847-1883) đã ngự phê: "Hai Bà Trưng thuộc phái quần thoa, vậy mà đã quyết tâm khởi nghĩa, làm chấn-động cả triều đình nhà Hán. Dẫu rằng thế lực cô đơn, không được thời thuận lợi, nhưng cũng đủ làm phấn-khởi lòng người, lưu danh sử sách. Kìa những bọn nam tử, lại chịu khép nép làm tôi tớ cho người; nhất là vì lợi-danh mà phản-bội đất nước, mặt dầy - đáng thẹn lắm ư!"

So sánh Lịch Sử Bảo Vệ Đất Nước của Hai Bà Trưng thời xưa và của đảng CS cùng chính quyền VC thời nay, chúng ta thấy không những bọn cầm quyền VC không giữ được bờ cõi, mà còn bán các phần đất Việt cho Tầu Cộng (TC), để lấy tiền làm giàu hoặc trao đổi quyền lợi và địa vị với TC, như: Ải Nam Quan, Thác Bản Giốc, vài phần lãnh hải ở các bờ biển Đà Nẵng, Côn Đảo... Chúng còn cho phép Tầu Cộng vào sâu hơn trong đất Việt, ở Tây Nguyên (phía Tây của các vùng cao nguyên), khai thác quặng bauxite, gây ô nhiễm môi trường và bệnh tật cho cư dân Việt, ở xung quanh khu vực đó. Người Việt trong nước lên tiếng thì bị công an VC bịt miệng, đánh đập, bắt bỏ tù. Nên người Việt hải ngoại ở Bắc Cali (ngày 30.9.2010) và Nam Cali (ngày 5.2.2011), cùng nhiều nơi khác, phải lên tiếng thay cho đồng bào bị áp bức, trong nước, bằng những cuộc Biểu Tình phản đối Trung Cộng (TC) xâm lăng lãnh thổ Việt Nam.

Hèn hơn nữa, khi tầu lớn của Trung Cộng tấn công các thuyền chài nhỏ của ngư dân Việt ở các bãi biển VN: đã uy hiếp, đánh đập, bắt trói và quỳ trong tầu TC, và bắt ký tên vào Giấy Nhận Tội đã "xâm phạm phần biển của TC", thì bọn cầm quyền VC câm như hến!!! VC còn bắt dân ta nói, là đã bị "tầu Lạ" tấn công, chứ không được nêu tên đích-danh kẻ thù là "tầu Trung Cộng". Do đó, bây giờ dân ta ở VN có thêm một câu tục ngữ về VC: "Hèn với giặc, ác với dân."

Điều cuối cùng CHK xin nhắc là: Hai Bà Trưng đã khởi nghĩa chống Tầu vào năm 40 Dương Lịch (cách đây 1971 năm) với một Lá Cờ Vàng. Như vậy, Lá Cờ Vàng chính nghĩa đã cùng sống với dân tộc Việt gần hai ngàn năm, và chắc chắn sẽ là lá cờ Truyền Thống và Tự Do của Việt Nam mãi mãi.

Dallas, TX, ngày 27.3.2011

Hoa Hậu Toàn-Quốc Hoa Kỳ 2011 (America's US Miss 2011), Cô CUNG HOÀNG KIM viết lại, dựa vào sưu tầm riêng, và sự biên soạn từ internet của hai tác giả Vương Trùng Dương (không ghi thời gian) và Trần Gia Phụng (March 24, 2007), cho Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương và Hai Bà Trưng, được tổ chức tại trụ sở Cộng Đồng Người Việt Dallas, TX, USA, vào Chủ Nhật, ngày 3.4.2011.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Thành Phố Westminster có vẻ đã sẵn sàng trong tuần này để giao công việc tổng quản trị thành phố cho Chu Thai, nhưng ngay trong cuộc họp đầu của hội đồng thành phố vào tối Thứ Tư, ngày 8 tháng 7 năm 2020, Luật Sư Thành Phố Dick Jones đã đề nghị hoãn lại, theo bản tin của Báo Orange County Register cho biết hôm 9 tháng 7. Các nhà hoạt động địa phương đã liên hệ với Tòa Thị Chánh bày tỏ quan ngại về sự báo động mà họ thấy trong lịch sử làm việc của Thai. Ghi nhận “sự tranh cãi khởi lên,” theo Jones cho biết, “Chúng tôi đã xác định rằng kiểm tra lý lịch đối với chức vụ tổng quản trị thành phố đã chưa được hoàn tất.”
Chuyên gia có bằng hành nghề kiểm tra hàng năm và ý thức là cách phòng tránh tốt nhất cho các mối nguy hiểm tiềm ẩn khi ở trong hồ bơi, bồn tắm nước nóng và spa.
Các tài xế thương mại có thể tiếp tục cung cấp các mặt hàng và nguyên liệu cần thiết trong đại dịch COVID-19 mà không cần phải lo lắng về bằng lái hoặc chứng nhận y tế hết hạn sau khi Ủy Ban Xe Cơ Giới California (California Department of Motor Vehicle) công bố thêm một loạt gia hạn mới. Theo hướng dẫn mới được cập nhật từ Văn Phòng An Toàn Xe Cơ Giới Liên Bang, DMV đã công bố gia hạn đến hết tháng chín cho tất cả các bằng lái thương mại, giấy phép học, giấy chứng nhận và giấy phép đã hết hạn trong vòng tháng ba đến tháng chín năm 2020. Một quyết định gia hạn trước đó sẽ hết hiệu lực vào cuối tháng sáu.
Nhiều nhà chuyên môn đã tìm cách giúp người dân Mỹ chuẩn bị đời sống tinh thần vững vàng để vượt qua mùa đại dịch. Tiến Sĩ Giáo Dục Bạch Xuân Khỏe là một trong số này. Thực ra, Tiến Sĩ Khỏe không xa lạ đối với cộng đồng giáo dục California. Là một giáo viên trung học tại Sacramento, trước đây anh đã từng có những buổi huấn luyện cho các giáo viên thuộc các học khu California về chủ đề ứng dụng thực tập Chánh Niệm (Mindfulness) tại các trường học, giúp học sinh tăng cường khả năng học tập, và có sức khỏe tâm lý vững vàng hơn. Trong mùa dịch COVID-19, những buổi hướng dẫn của anh đã được thực hiện theo dạng trực tuyến trên mạng. Đại Học Stanford và The California Teachers Association (CTA) đã phối hợp tổ chức hai buổi webinar: vào ngày 21 tháng 04 có chủ đề “Mindfulness and Self-Care for Educators in the Time of Pandemic”, và ngày 5 tháng 5 có chủ đề “The Science of Mindfulness and Self-Care”. Hai diễn giả là Tiến Sĩ Bạch Xuân Phẻ và Jason Dilg- Giám Đốc Điều Hành của tổ chức Be Mindfu
11 giờ sáng ngày 4 tháng 7/2020 trước tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ thành phố Westminster, được mệnh danh lả thủ phủ của người Việt Nam chống Cộng Sản, đồng bào báo chí truyền thông đã đợi sẵn đoàn xe Jeep của ông Phạm Công, chủ tịch Hội cựu quân nhân Việt Mỹ và đồng minh, kiêm chủ tịch hội Quân Xã Việt Mỹ từ từ tiến đến. Ký giả Thanh Phong của báo Viễn Đông, ký giả Thanh Huy của Việt Báo, đang đứng dưới bóng cây đợi đoàn xe Jeep tới, cả hai ông là sĩ quan QLVNCH đã ở tù nhiều năm dưới chế độ Cộng Sản, ngồi bút của các ông rất sắt bén.
Chương trình vay CalHome với khoản trả góp 30 năm, không yêu cầu thanh toán hàng tháng, không vượt quá $60,000, với 3% tiền lời tích lũy đơn giản hàng năm cho hết kỳ vay. Chương trình được đề xuất để thêm khoản tiền vay (ngoài số tiền người nộp đơn đã được ngân hàng chánh chấp thuận cho vay) và hỗ trợ những gia đình có thu nhập thấp hoặc rất thấp để đủ khả năng chi trả tiền nhà so với giá trị thực sự của một căn nhà theo định giá thị trường hiện nay.
Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster Sergio Contreras Tiếp Tục Nhận Được Những Sự Hỗ Trợ Quan Trọng Khi Hiệp Hội Y Tế Quận Cam Kết Hợp Với Liên Minh Yểm Trợ Cuộc Vận Động Vào Chức Vụ Giám Sát Quận Cam Sau nhiều tuần lễ gây tranh cãi, khởi đi từ việc các chuyên viên y tế của Quận Cam hủy bỏ lệnh bắt buộc mang khẩu trang ở nơi công cộng dưới áp lực chính trị nặng nề từ Ban Giám Sát Quận Cam, sau đó là tình trạng gia tăng những trường hợp lây nhiễm và nhập viện vì COVID-19, hôm nay nghị viên hội đồng thành phố Westminster, ông Sergio Contreras đã được sự đề cử của Hiệp Hội Y Khoa Quận Cam (OCMA) trong việc vận động đưa ông vào chức vụ Giám Sát Viên Quận Cam.
Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy ngày 4 tháng 7 ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ, một số Hậu Duệ thuộc các quân binh chủng Quân Lực Việt nam Cộng Hòa phối hợp cùng Hội Quân Nhân Việt Mỹ, Hội Quân Xa do ông Phạm Công làm Hội Trưởng đã tổ chức buổi chào Quốc Kỳ và lễ đặt vòng hoa tưởng niệm nhân ngày lễ Độc Lập Hoa Kỳ.
Ban Phục Vụ Cộng Đồng Thành phố Garden Grove giới thiệu chương trình Preschool ‘Kare Bears’ niên khoá Mùa Thu/Mùa Đông 2020 cho các em nhỏ từ 3-4 tuổi, nhằm giúp các em có chuẩn bị trước khi vô học mẫu giáo. Các lớp sẽ bắt đầu ghi danh vào ngày Thứ Tư, 8 tháng Bảy, 2020, lúc 6:00 giờ chiều. Để đủ điều kiện, trẻ em phải biết tự đi vệ sinh và đủ 3 tuổi trước ngày 1 tháng Chín năm 2020. Việc đăng ký ghi danh sẽ qua hệ thống xổ số trực tiếp, được đặt tại Trung tâm Hội nghị Cộng đồng Garden Grove, tại 11300 Stanford Avenue.
Sở cảnh sát Garden Grove nhắc nhở cộng đồng để có được ngày lễ July 4 an toàn, trong dịp lễ này, chỉ có thể đốt pháo bông vào ngày Thứ Bảy, 4 tháng Bảy, từ 10:00 giờ sáng đến 10:00 giờ tối và có ký hiệu 'California State Fire Marshal.'
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.