Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Theo Chân Đức Thầy Kết Liên Cứu Quốc: Tưởng Nhớ Ngày Đức Huỳnh Phú Sổ Thọ Nạn

28/03/201100:00:00(Xem: 4990)
Theo Chân Đức Thầy Kết Liên Cứu Quốc: Tưởng Nhớ Ngày Đức Huỳnh Phú Sổ Thọ Nạn

Nguyễn Quang Duy
Dầu những kẻ vô tình với nước,
Cũng tỉnh hồn mơ ước tự do.
Tiếng vang độc lập reo hò,
Từ Nam chí Bắc nung lò khí thiêng.
Quyết phen này kết liên một khối,
Đem máu đào tắm gội giang san.
(Lời Kêu Gọi của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ)
Sáu câu thơ trên trong bài “Khuyến Nông” được Đức Thầy sáng tác vào tháng 4 năm 1945. Khi ấy ở Âu Châu Khối Đồng Minh đang thắng thế. Còn ở Việt Nam Nhật vừa đảo chánh Pháp. Người Nhật trao trả độc lập cho miền Bắc và miền Trung nhưng giữ lại miền Nam . Trước cảnh hàng triệu đồng bào miền Bắc đang chết vì trận đói do Pháp Nhật gây ra, Đức Thầy đã sáng tác bài thơ “Khuyến Nông” để kêu gọi nông dân miền Nam chăm lo cày cấy cứu đói miền Bắc và đòan kết chiến đấu để giành lại Tự Do.
Lịch sử dường như đang lập lại, Khối Tự Do ngày càng xóa dần các thể chế độc tài và độc tài cộng sản. Các dân tộc Bắc Phi và Trung Đông đang lần lượt đứng lên để giành lại tự do. Trong khi Việt Nam thiểu số cầm quyền cộng sản vẫn tiếp tục đưa đất nước vào con đường bị thuộc người Tàu, dân tình đói khổ, xã hội phân chia, nhân tâm ly tán, đạo lý suy đồi ... Lời kêu gọi tòan dân đứng lên giành lại Tự Do của Đức Thầy vì thế không phải chỉ còn nguyên giá trị như ngày nào, mà còn có thể xem là những lời Tiên Tri về vận mệnh đất nước. Tiên tri ngày Tòan Dân kết liên đứng lên giải thể bạo quyền cộng sản.
Người viết đã được sống trong một gia đình Phật Giáo Hòa Hảo tại vùng Đồng Tiến, Đồng Tháp (Mười), vào những năm 1980-81, nhờ vậy mới biết đến Đức Thầy và quan sát cuộc sống hành đạo của đồng bào Phật Giáo Hòa Hảo.
Người thanh niên, 19 tuổi, Hùynh Phú Sổ xuất thân từ Dân Tộc dựa vào lòng từ bi, bác ái, vị tha của Phật Giáo, chỉ trong thời gian rất ngắn đã quy tụ được hằng triệu người và xây dựng được Phật Giáo Hòa Hảo một Tôn giáo đang càng ngày càng phát triển.
Đức Thầy Hùynh Phú Sổ còn sáng lập Dân Xã Đảng, một Tổ Chức chính trị theo nguyên tắc “chủ quyền ở nơi tòan thể nhân dân”, với chủ trương “ Tòan Dân Chính Trị” và chống độc tài bất cứ hình thức nào. Hai mươi năm trước, các dân tộc Đông Âu và Liên Sô đã đứng lên giành lại tự do. Ngày nay các dân tộc Bắc Phi và Trung Đông đã kết liên đứng lên giải thể các chế độ độc tài. Có thế mới thấy tư tưởng “ Tòan Dân Chính Trị” là một tư tưởng đi trước thời đại để nhận rõ sức mạnh tòan dân, sẽ là yếu tố quyết định tự do cho Dân tộc.
Ngược lại, những người theo chủ nghĩa quốc tế cộng sản phải dùng bạo lực để cướp và nắm độc quyền chính trị nhưng lại đang bị lịch sử đào thải. Cộng sản Việt Nam rồi cũng sẽ bị tiêu diệt khi tòan dân một lòng đứng dậy. Học lời giảng, học tư tưởng của Đức Hùynh Phú Sổ mỗi người được giác ở một góc cạnh khác nhau và mỗi thời điểm có thể tiếp nhận lời giảng của Đức Thầy một cách khác. Người viết xin được gởi đến bạn đọc vài suy nghĩ về Bốn Điều Ân được Đức Thầy truyền giảng trong hòan cảnh hiện nay. Cũng xin được viết để tỏ lòng tri ân những chiến sỹ dân chủ đang vì tự do, vì dân chủ, vì vẹn tòan lãnh thổ, ngày đêm đấu tranh giải thể bạo quyền cộng sản. Đặc biệt xin gởi đến Cụ Lê Quang Liêm và anh chị trong Đòan Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo Yêu Nước, những con dân Việt Nam đầy ý chí kiên cường bất khuất sống “vì Đạo vì Thấy” và sẵn sàng chết “vì Đạo vì Thấy”.
Ân Đất Nước
Ân đất nước là điều ân thứ hai trong bốn điều Ân, là điều Ân cần được suy ngẫm nhất trong hòan cảnh đất nước hiện nay. Ân đất nước truyền dạy con dân phải bảo vệ đất nước khi bị kẻ xâm lăng , xây dựng đất nước cho được cường thạnh, cứu nguy đất nước khi bị ngọai bang thống trị, tùy tài tùy sức hy sinh cho xứ sở. Nếu không làm được như trên thì phải tránh làm cho nước nhà đau khổ và chớ tiếp tay với ngọai bang xâm lược làm tổn hại đến đất nước.
Phật Giáo Hòa Hảo là một tôn giáo xuất thân từ lòng dân tộc, sinh tồn và phát triển gắn liền với vận mệnh của quê hương đất nước. Theo lời Đức Thầy truyền dạy để đáp đền Ân Đất Nước hằng triệu tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo đã hy sinh chống Pháp giành độc lập, chống cộng sản để bảo vệ và xây dựng miền Nam Tự Do và đang tiếp tục đấu tranh giành lại tự do, dân chủ và công bằng xã hội.
Ngược lại những người cộng sản theo quốc tế, lấy đấu tranh giai cấp làm phương tiện cướp và cầm quyền. Trong tư tưởng người cộng sản lấy quốc tế cộng sản, lấy ngọai bang làm đồng chí anh em. Hòang sa, Trường sa, Bản Giốc và nhiều phần đất nước quê hương hiện đang trong tay quân giặc. Bauxite Tây Nguyên , rừng Việt Nam cũng không thóat khỏi tay Tàu cộng. Ngay cả Bộ Chính Trị đảng Cộng sản Việt Nam phải được Tàu cộng phê chuẩn chấp nhận nên bọn họ được ví như những thái thú trong thời Bắc Thuộc .
Nhưng những người cộng sản lại xem những người đồng chủng không chấp nhận cộng sản là kẻ thù và sẵn sàng ra tay đàn áp tiêu diệt. Nhục mất nước, nhục làm thân nô lệ nhưng lại tàn ác với dân cũng chỉ vì những người cộng sản đã bán rẻ linh hồn và thể xác cho ngọai bang Trung cộng. Để tiếp tục cầm quyền thiểu số lãnh đạo cộng sản luôn sẵn sàng làm tay sai cho Tàu cộng, tiếp tục đàn áp dân lành và bán đứng quê hương đất nước.
Từ các Cuộc Cách Mạng tại Bắc Phi và Trung Đông, hương Hoa Lài đang tỏa đến Việt Nam . Để giữ gìn và làm tròn Ân Đất Nước, các tín đồ Hòa Hảo đang tiếp tục theo chân Đức Thầy cùng Dân Tộc đứng lên cứu quốc.
Nói vắn tắc những người đấu tranh cho tự do hay các tín đồ Hòa Hảo theo lời Đức Thầy dạy dựa vào dân tộc chiến đấu cho quyền lợi Tổ Quốc quyền Dân Tộc. Trong khi thiểu số cầm quyền cộng sản dựa vào ngọai bang Trung cộng, vì quyền lợi cá nhân hay quyền lợi ngọai bang. Thế và lực của Phong Trào dân chủ là dựa vào Dân Tộc còn thế và lực của bạo quyền cộng sản là từ đàn anh Trung cộng. Dân càng ngày càng trực diện đối đầu với bạo quyền cộng sản. Trung cộng thì phải đối đầu với dân chúng Trung Hoa và thế giới tự do. Thế và lực vì vậy càng ngày càng nghiêng về phía dân tộc và Phong trào dân chủ Việt Nam .
Ở mặt khác, vì thiểu số cộng sản đang cầm quyền nên không thể tránh được có những tín đồ Hòa Hảo buộc lòng phải làm việc trong bộ máy cai trị của bạo quyền cộng sản. Bộ máy Quân Đội hay Cảnh sát cũng phải thâu dụng các tín đồ Hòa Hảo . Đây là lúc để tròn Ân Đất Nước những người này quay lại với Đức Thầy với Dân Tộc Việt Nam .

Bài học từ cuộc Cách Mạng Hoa Lài cho thấy Thế Giới Tự Do luôn đừng về phía quần chúng nhân dân là những người có quyền chọn lựa thể chế chính trị cho dù cuộc nổi dậy có vũ trang bạo động. Bài học từ Lybia cho thấy nếu thiểu số cầm quyền cộng sản nổ súng vào dân thì họ đã gây tội ác chống nhân loại, họ là mối đe dọa cho hòa bình và an ninh thế giới. Và thế giới tự do sẽ can thiệp mang Tự Do đến cho những người yêu chuộng Tự Do. Đã đến lúc các tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo nói riêng, người Việt nói chung trong Quân Đội hay Công An cộng sản vững tin mang khí giới quay về với với Đức Thầy với Dân tộc góp một bàn tay giải thể bạo quyền cộng sản.
Ân Tổ Tiên Cha Mẹ
Dân tộc Việt Nam lấy lòng biết ơn cha mẹ tổ tiên làm nền tảng gia đình và xã hội. Vì thế các tôn giáo đều hòa đồng với dân tộc chấp nhận và khuyến khích tín đồ phải hiếu nghĩa thờ cúng cha mẹ, ông bà, tổ tiên.
Ở Phật Giáo Hòa Hảo, Đức Thầy đặt ân tổ tiên cha mẹ lên trên ân tam bảo. Có ông bà cha mẹ mới có chúng ta. Có đất nước mới có chúng ta. Có chúng ta mới có việc giữ gìn Tam Bảo: Phật, Pháp, Tăng.
Đức Thầy còn dạy rằng chúng ta cần sáng suốt: “Nếu cha mẹ có làm điều gì lầm lẫn trái với nhân-đạo, ta rán hết sức tìm cách khuyên-lơn ngăn cản.” Lấy ví dụ cha mẹ chúng ta theo cộng sản đàn áp người dân làm việc thất nhân tâm thì bổn phận làm con phải khuyên lơn cha mẹ quay về với dân tộc.
Đức Thầy cũng dạy: “Còn đền ơn tổ-tiên, đừng làm điều gì tồi tệ, điếm nhục tông môn, ...” trong lúc này lời dạy cũng dành cho những người hiện đang trong bộ máy cai trị của bạo quyền cộng sản đừng làm điều tồi bại điếm nhục gia phong. Người trong đảng thì xây dựng cơ sở để sửa sọan ngày đứng lên giải thể bạo quyền cộng sản. Người trong bộ máy Cảnh sát hay Quân Đội thì chớ nổ súng vào dân mà phải xây dựng cơ sở để đón ngày mang khí giới về bảo vệ nhân dân, bảo vệ thôn làng, bảo vệ quê hương, bảo vệ xứ sở.
Ân Tam Bảo
Ân Tam Bảo là ân Phật, Pháp, Tăng đã khai mở trí óc cho chúng ta sáng suốt. Phật giáo Hòa Hảo lấy tinh thần từ bi, bác ái, vị tha này của Đức Phật làm căn bản cho Đạo Nhân và lấy Chánh (Sự Thật) làm nền tảng xây dựng Đạo Hạnh.
Ngược lại, người cộng sản lấy đấu tranh giai cấp, lấy bạo lực cách mạng, lấy tuyên truyền dối trá làm công cụ để cướp và nắm quyền. Cho nên sau sáu mươi năm đảng Cộng sản cầm quyền, Việt Nam trở thành một nơi văn hóa suy đồi, xã hội bất công, loạn lạc, Đạo giáo trong hồi mạc vận.
Người tín đồ Hòa Hảo trước tiên phải tu thân sau đó phải truyền giảng Phật Pháp đến chúng sinh. Dưới chế độ cộng sản, mọi quyền tự do đều bị tước đọat, kể cả quyền tự do tôn giáo. Chính vì thế đấu tranh cho Tự Do cũng là để đền Ân Tam Bảo và giữ gìn Đạo Pháp.
Ngòai việc dựa trên tinh thần Phật giáo và lời dạy của Đức Thầy, Phật Gáo Hòa Hỏa còn xây dựng một cơ cấu tổ chức xuống đến hạ tầng cơ sở nông thôn miền Tây Nam phhần. Chính vì thế sau khi chiếm được miền Nam , cộng sản đã không ngừng xuống tay đàn áp Phật Giáo Hòa Hảo. Bao tín đồ Hòa Hảo đã hy sinh hay còn đang bị giam cầm trong lao tù cộng sản chỉ vì đồng tâm thực hiện Tứ Ân Đức Thầy giảng dạy.
Ân Đồng Bào – Nhân Loại
Ân Đồng Bào – Nhân Loại là ân từ sự giúp đỡ của những người chung quanh.
Trong hoàn cảnh Việt Nam chúng ta cũng tri ân những những người đã giúp đỡ hay đã hy sinh để duy trì một miền Nam tự do (1954-1975). Chúng ta cũng tri ân thế giới tự do đã mở rộng bàn tay đón nhận những người tỵ nạn cộng sản Việt Nam và tiếp tục hỗ trợ nỗ lực mang tự do dân chủ đến với Việt Nam.
Đức Thầy giảng: “Đồng-bào ta và ta có một liên-quan mật-thiết không thể rời nhau, chẳng thể chia nhau và chẳng khi nào có ta mà không có đồng-bào, hay có đồng-bào mà không có ta. Thế nên ta phải ráng giúp đỡ họ hầu đền đáp cái ơn mà ta đã thọ trong muôn một.” Chúng ta ao ước Việt Nam có tự do, thì chúng ta cũng phải mang ơn những chiến sỹ Dân chủ Quốc Nội đang ngày đêm đấu tranh để giành lại tự do. Xin góp một bàn tay, một tấm lòng để yểm trợ các chiến sỹ tại quê nhà để tỏ lòng tri ân những người đang ra sức đấu tranh.
Lời thầy kêu gọi kết liên chiến đấu để giành lại tự do năm 1945 nay vẫn còn nguyên giá trị. Đất nước đang trong hồi mạc vận, độc lập dân tộc mất dần vào tay Tàu cộng, để đền đáp Tứ Ân chúng ta cần góp công, góp sức, góp trí để vận động tòan dân đứng lên giải thể bạo quyền cộng sản. Đó chính là nỗ lực của Cụ Lê Quang Liêm và anh chị trong Đòan Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo Yêu Nước những người tiên phong theo chân Đức Thầy Hùynh Phú Sổ đền đáp Tứ Ân đứng lên cứu quốc.
Cũng vào tháng 4 năm 1945, Đức Thầy đã sáng tác bài thơ “Gọi Đòan Tráng Sĩ” để kêu gọi thanh niên hy sinh xây dựng nền tự do cho dân tộc. Tám câu đầu của bài thơ như sau:
Hãy tỉnh giấc hỡi muôn ngàn tráng sĩ,
Nhìn thời xưa hùng vĩ nước nhà ta.
Bắc Nam một giải san hà,
Mồ hôi giọt máu ông cha tài bồi.
Trải qua cũng lắm hồi vận bỉ,
Rồi anh em tráng sĩ đứng lên.
Liều mình đục pháo xông tên,
Liều mình giết giặc xây nền Tự Do.
( Lời Kêu Gọi của Đức Thầy Huỳnh Phú Sổ )
Trong mùa Đức Thầy thọ nạn, những vần thơ được Đức Thầy sáng tác năm nào như truyền lại để sửa sọan kêu gọi con dân nước Việt hãy kết liên đứng lên cứu Quốc giải thể bạo quyền cộng sản. Trong thế tất thắng của dân tộc, còn đợi gì chưa nắm tay nhau, chung lòng, chung sức, chung chí hướng nối bước lên đường Đức Thầy đã đi mang lại Tự Do cho Việt Nam quê hương yêu dấu của chúng ta.
Nguyễn Quang Duy
Melbourne, Úc Đại Lợi
26/3/2011
Tài liệu liên quan:
Hiệu Triệu của Cụ Lê Quang Liêm Ủng Hộ “Cẩm Năng Yêu Nước” Của Phong Trào Tuổi Trẻ Yêu Nước, Giáo Hội Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy số 75/TB/TƯ, ngày 10 tháng 2 năm 2011
Thông Báo Thành Lập Đòan Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo Yêu Nước, của Tổng Vụ Trưởng Truyền Thông Trương Thành Long, Giáo Hội Trung Ương Tổng Vụ Truyền Thông, Số 101/TT/TƯ, ngày 23 tháng 2 năm 2011.
Lời Phản Đối Tối Hậu của Cụ Lê Quang Liêm về việc Công An cộng sản đàn áp thành viên Đòan Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo Yêu Nước, Giáo Hội Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Số 162/VT/TƯ, ngày 14 tháng 3 năm 2011
Bản Tin Khẩn Cấp của Cụ Lê Quang Liêm về việc Công An cộng sản Khủng Bố Tín Đồ Phật Giáo Hòa Hảo Đại Lễ 25/2 âl Tân Mão (29-3-2011) kỷ niệm năm thứ 64 ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ bị Việt Minh Cộng Sản (VMCS) ám hại, Giáo Hội Trung Ương Phật Giáo Hòa Hảo Thuần Túy, Số 216/BT/TƯ, ngày 24 tháng 3 năm 2011.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sau ngày 30/4/1975, nếu phe chiến thắng đã có những chính sách mang lại sự hoà giải quốc gia, đối xử nhân bản với bên thua trận, thay vì cải tạo học tập, càn quét và thiêu huỷ văn hoá miền Nam, đánh tư sản mại bản, thì đã không có hàng triệu người bỏ nước ra đi và người Việt sẽ chẳng mấy ai còn nhớ đến một đất nước của quá khứ, tuy chưa hoàn toàn tự do dân chủ nhưng so với Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thì người dân đã được tự do hơn bây giờ rất nhiều.
Tất nhiên phải “thành công” vì đảng một mình một chợ, không có ai cạnh tranh hay đòi chia phần. Nhưng việc đảng chọn cho dân bầu chỉ để tuyên truyền cho phương châm “ý đảng lòng dân”, trong khi người dân không có lựa chọn nào khác mà buộc phải đi bỏ phiếu để tránh bị làm khó trong cuộc sống.
Âm nhạc dễ đi vào lòng người, với hình bóng mẹ, qua lời ca và dòng nhạc, mỗi khi nghe, thấm vào tận đáy lòng. Trước năm 1975, có nhiều ca khúc viết về mẹ. Ở đây, tôi chỉ đề cập đến những ca khúc tiêu biểu, quen thuộc đã đi vào lòng người từ ngày sống trên quê hương và hơn bốn thập niên qua ở hải ngoại.
Những bà mẹ Việt xưa nay rất chơn chất thật thà, rất đơn sơ giản dị cả đời lo cho chồng con quên cả thân mình. Sử Việt nghìn năm đương đầu với giặc Tàu, trăm năm chống giặc Tây. Những bà mẹ Việt bao lần âm thầm gạt lệ tiễn chồng con ra trận, người đi rất ít quay về. Những bà mẹ âm thầm ôm nỗi đau, nỗi nhớ thương da diết.
Trước công luận, Eisenhower lập luận là cuộc chiến không còn nằm trong khuôn khổ chống thực dân mà mang một hình thức chiến tranh ủy nhiệm để chống phong trào Cộng Sản đang đe doạ khắp thế giới. Dân chúng cần nhận chân ra vấn đề bản chất của Việt Minh là Cộng Sản và chỉ nhân danh đấu tranh giành độc lập cho Việt Nam; quan trọng nhất là phải xem ông Hồ chí Minh là một cánh tay nối dài của Liên Xô. Đó là lý do cộng đồng quốc tế cần phải tiếp tục hỗ trợ cho Pháp chiến đấu.
Dù vẫn còn tại thế e Trúc Phương cũng không có cơ hội để dự buổi toạ đàm (“Sự Trở Lại Của Văn Học Đô Thị Miền Nam”) vào ngày 19 tháng 4 vừa qua. Ban Tổ Chức làm sao gửi thiệp mời đến một kẻ vô gia cư, sống ở đầu đường xó chợ được chớ? Mà lỡ có được ai quen biết nhắn tin về các buổi hội thảo (tọa đàm về văn học nghệ thuật miền Nam trước 1975) chăng nữa, chưa chắc ông Nguyễn Thế Kỷ – Chủ Tịch Hội Đồng Lý Luận, Phê Bình Văn Học, Nghệ Thuật – đã đồng ý cho phép Trúc Phương đến tham dự với đôi dép nhựa dưới chân. Tâm địa thì ác độc, lòng dạ thì hẹp hòi (chắc chỉ nhỏ như sợi chỉ hoặc cỡ cây tăm là hết cỡ) mà tính chuyện hoà hợp hay hoà giải thì hoà được với ai, và huề sao được chớ!
Lời người dịch: Trong bài này, Joseph S. Nye không đưa ra một kịch bản tồi tệ nhất khi Hoa Kỳ và Trung Quốc không còn kiềm chế lý trí trong việc giải quyết các tranh chấp hiện nay: chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra cho nhân loại. Với 8000 đầu đạn hạt nhân của Nga, khoảng 270 của Trung Quốc, với 7000 của Mỹ, việc xung đột hai nước, nếu không có giải pháp, sẽ là nghiêm trọng hơn thời Chiến tranh Lạnh.
Kính thưa mẹ, Cứ mỗi tháng 5 về, nước Mỹ dành ngày Chủ Nhật của tuần đầu tiên làm Ngày của Mẹ (Mother's Day), ngày để tôn vinh tất cả những người Mẹ, những người đã mang nặng đẻ đau, suốt đời thầm lặng chịu thương, chịu khó và chịu khổ để nuôi những đứa con lớn khôn thành người.
Khoảng 4.500 người đã được phỏng vấn, trong đó có khoảng 700 người gốc Á. 49% những người được hỏi có nguồn gốc châu Á đã từng trải qua sự phân biệt chủng tộc trong đại dịch. Trong 62 phần trăm các trường hợp, đó là các cuộc tấn công bằng lời nói. Tuy nhiên, 11% cũng bị bạo hành thể xác (koerperliche Gewalt) như khạc nhổ, xô đẩy hoặc xịt (phun) thuốc khử trùng.
Nguyệt Quỳnh: Anh còn điều gì khác muốn chia sẻ thêm? Trịnh Bá Phương: Trong cuộc đấu tranh giữ đất, nhóm chúng tôi đã tham gia các phong trào khác như bảo vệ cây xanh, bảo vệ môi trường, tham gia biểu tình đòi tự do cho các nhà yêu nước, tham gia các phiên toà xét xử người yêu nước bị nhà nước cộng sản bắt giam tuỳ tiện. Và hướng về biển đông, chống sự bành trướng của Bắc Kinh khi đã cướp Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam! Và mới đây là phản đối bè lũ bán nước đã đưa ra dự luật đặc khu và dự luật an ninh mạng.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.