Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khi Mà Quyền Lực Của Người Dân Chưa Được Xác Lập Bằng Chính Sức Mạnh Của Toàn Dân Thì Hiến Pháp Chỉ Là Một Món Đồ Mã

12/03/201100:00:00(Xem: 5042)
Nhân đọc bài “Hiến Pháp Việt Nam Cần Được Sửa Đổi Một Cách Căn Bản” nội dung ghi lại cuộc phỏng vấn của Duy Ái dành cho ông Mai Văn Lĩnh, đăng trên trang mạng của đài VOA, tôi có một vài lời muốn gởi đến toàn dân và 1001 Ghonim của Việt Nam.


KHI MÀ QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN CHƯA ĐƯỢC XÁC LẬP BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN THÌ HIẾN PHÁP CHỈ LÀ MỘT MÓN ĐỒ MÃ. Chỉ có quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể đẻ ra một hiến pháp dân chủ khả thi để từ đó hình thành một nền dân chủ thực sự. Tuyệt đối không có chuyện một hiến pháp đồ mã lại có thể đẻ ra quyền lực của người dân và một nền dân chủ đích thực. Chính vì sự thật này mà các nền dân chủ --thực sự và bền vững-- trên thế giới đều PHẢI BẮT ĐẦU TỪ SỰ XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN. Không có một con đường khác. Không có một tiến trình khác. Và do đó, không có một sự lựa chọn nào khác.


TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ CHUYỆN NGƯỜI DÂN CẦU XIN TẶC ĐẢNG TIẾM QUYỀN ĐẤT NƯỚC BAN CHO ÂN HUỆ DÂN CHỦ MÀ CÓ THỂ TỪ ĐÓ ĐẺ RA ĐƯỢC MỘT NỀN DÂN CHỦ ĐÍCH THỰC. Chỉ có hiến pháp đích thực được khai sinh từ quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể đẻ ra một nền dân chủ thực sự. Chỉ có hiến pháp đích thực được khai sinh từ quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể đẻ một cơ chế điều hành đất nước biết tùng phục ý muốn của dân. Chỉ có hiến pháp đích thực được khai sinh từ quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể đẻ ra những đảng phái chính trị vì dân và tuyệt đối không dám tiếm đoạt đất nước từ tay của người dân. Chính vì qui luật này mà các nền dân chủ --thực sự và bền vững-- trên thế giới đều PHẢI BẮT ĐẦU TỪ SỰ XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN. Không có một con đường khác. Không có một tiến trình khác. Và do đó, không có một sự lựa chọn nào khác.


TUYỆT ĐỐI KHÔNG CÓ CHUYỆN MỘT TẶC ĐẢNG LỢI DỤNG LÒNG TIN ĐỂ TIẾM ĐOẠT ĐẤT NƯỚC TỪ TAY NGƯỜI DÂN RỒI ÁP ĐẶT MỘT THỂ CHẾ ĐỘC TÀI TOÀN TRỊ MÀ CÓ THỂ TỰ MÌNH ĐẺ RA MỘT NỀN DÂN CHỦ THỰC SỰ. Chỉ có quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể đẻ ra một hiến pháp dân chủ thực sự để từ đó kiến tạo một nền dân chủ thực sự cho đất nước. Chỉ có quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể bảo đảm được sự ra đời cũng như sự bền vững của một hiến pháp lý tưởng. Chỉ có quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể bảo đảm được sự ổn định và thịnh vượng của quốc gia. Chỉ có quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân mới có thể bảo đảm được tự do, no ấm và an ninh cho toàn dân. Chính vì qui luật này mà các nền dân chủ --thực sự và bền vững-- trên thế giới đều PHẢI BẮT ĐẦU TỪ SỰ XÁC LẬP QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI DÂN BẰNG CHÍNH SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN. Không có một con đường khác. Không có một tiến trình khác. Và do đó, không có một sự lựa chọn nào khác.


Một hiến pháp không có sự bảo chứng bởi quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân thì dù cho mỗi lời mỗi chữ có đẹp như “rồng bay phụng múa” hay có hay như “phung châu nhã ngọc” đi nữa nó cũng chỉ là một món đồ mã không hơn không kém. Một hiến pháp không có sự bảo chứng bởi quyền lực của người dân xác lập bằng chính sức mạnh của toàn dân thì dù cho có được đặt trong điện đài bằng ngọc để thờ phượng và được bất cứ ai hay tất cả mọi người tụng niệm mỗi ngày đi nữa nó cũng chỉ là một món đồ mã. Bởi vì sự thật rất đơn giản này, nếu MUỐN CÓ ĐƯỢC MỘT NỀN DÂN CHỦ ĐÍCH THỰC, MỌI NGƯỜI PHẢI ĐỨNG LÊN (hãy can đảm đứng lên) XÁC LẬP SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN ĐỂ RỒI VỚI QUYỀN LỰC NÀY CỦA DÂN CÓ THỂ BẢO CHỨNG CHO MỘT HIẾN PHÁP LÝ TƯỞNG VÀ TỪ ĐÓ KIẾN TẠO MỘT QUỐC GIA LÝ TƯỞNG.Đừng tiếp tục theo đuổi một ảo tưởng chắc chắn không bao giờ biến thành sự thật. Một tặc đảng sẽ không bao giờ tự mình biến thành một chính đảng yêu nước, yêu dân, khiêm tốn và tự trọng. Chỉ có 1001 Ghonim của Việt Nam mang trát lệnh lịch sử trong tay đến lôi chúng xuống khỏi vũ đài chính trị thì cái hy vọng có được một nền dân chủ thực sự cho đất nước mới có cơ hội biến thành sự thật. Đừng tiếp tục chờ đợi những hứa hẹn sẽ không bao giờ được thực hiện. Một tặc đảng đã dám tiếm đoạt đất nước từ tay dân, đã dám mãi quốc cầu vinh ngay trước mắt dân, đã dám chà đạp sĩ phu, trù dập trí thức, đánh đập người tu, trấn lột đồng bào, bịt miệng quần chúng, cấm đoán thanh niên yêu nước, khinh miệt tiền nhân, bội tín với mọi người . . . một cách công khai và táo tợn thì sẽ không bao giờ tự biết phục tùng mệnh lệnh của dân hoặc tôn trọng lời hứa dù có chờ đến một ngàn năm rồi một ngàn năm nữa “cho đến khi nước cạn đá mòn”. Chỉ có 1001 Ghonim của Việt Nam mang trát lệnh lịch sử trong tay đến lôi chúng xuống khỏi vũ đài chính trị thì cái hy vọng có được một nền chính trị sạch mới có cơ hội thành hình. Bởi vì sự thật rất đơn giản này, nếu MUỐN CÓ ĐƯỢC MỘT NỀN DÂN CHỦ ĐÍCH THỰC, MỌI NGƯỜI PHẢI ĐỨNG LÊN (hãy can đảm đứng lên) XÁC LẬP SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN ĐỂ RỒI VỚI QUYỀN LỰC NÀY CỦA DÂN CÓ THỂ BẢO CHỨNG CHO MỘT HIẾN PHÁP LÝ TƯỞNG VÀ TỪ ĐÓ KIẾN TẠO MỘT QUỐC GIA LÝ TƯỞNG.


Đừng tiếp tục để cho những PR của chế độ giả danh đấu tranh cho dân chủ dẫn đi vòng vòng chân núi, tính bằng km đường thì tưởng rằng đã đi xa lắm nhưng nhìn chỗ đánh dấu khởi hành mới thấy rõ chỗ lanh quanh. Chí sĩ chân chính của đất nước không thể không biết, không thể nào không thấy, không thể nào không hiểu là những con chó của trường đua cật lực chạy theo sau khúc xương cao su hết vòng này sang vòng khác, hết ngày này qua ngày khác, theo sự điều khiển của nhân viên trường đua, chỉ cho kết quả sau cùng là “được trở về chuồng chó. Chỉ có 1001 Ghonim của Việt Nam mang trát lệnh lịch sử trong tay đến lôi tặc đảng khỏi vũ đài chính trị thì cái hy vọng có được một cơ chế điều hành đất nước của dân, do dân và vì dân mới có cơ hội thành hình. Bởi vì sự thật rất đơn giản này, nếu MUỐN CÓ ĐƯỢC MỘT NỀN DÂN CHỦ ĐÍCH THỰC, MỌI NGƯỜI PHẢI ĐỨNG LÊN (hãy can đảm đứng lên) XÁC LẬP SỨC MẠNH CỦA TOÀN DÂN ĐỂ RỒI VỚI QUYỀN LỰC NÀY CỦA DÂN CÓ THỂ BẢO CHỨNG CHO MỘT HIẾN PHÁP LÝ TƯỞNG VÀ TỪ ĐÓ KIẾN TẠO MỘT QUỐC GIA LÝ TƯỞNG.


Ở thời điểm lịch sử này, toàn dân có quyền chọn lựa là làm một con ếch ngoan ngoãn ngồi yên trong nồi cho đến khi bị luộc chính hay là tự dùng đôi chân mạnh mẽ để nhảy vọt ra ngoài khi nhìn thấy khe hở cơ hội. Nhưng nếu đã chọn làm con ếch ngoan thì xin đừng trách sao bị bạo quyền áp bức, bốc lột. Tự Do không thể van xin mà có được. Thiên thời là bây giờ, Trời đang cho nhân loại dân trát lệnh lịch sử quét sạch tất cả chế độ độc tài bạo cường còn sót lại. Địa lợi là ngay trên đất Việt, nơi chôn nhau cắt rốn. Nhân hòa nằm ngay trong trái tim của mỗi người. Tự Do sẽ không bao giờ đến nếu 87 triệu con tim đều ương hèn và vô cảm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.