Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
EagleBrand-Vietbao-1230x152-12042022-viet

Góp Ý Đại Hội Đảng 10 (bài 3/3): Tại Sao Không Dựa Trên Quyền Lợi Tổ Quốc Và Dân Tộc Để Đánh Giá 30 Năm Hoạt Động Của Đảng Csvn?

20/02/200600:00:00(Xem: 25770)
- IV/- ĐỔI MỚI ĐẢNG - ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TẾ.

1)- ĐỔI MỚI ĐẢNG

Theo dự thảo báo cáo một lần nữa xác định rõ ràng:

Đảng Cộng Sản Việt Nam là đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội tiên phong của nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam; đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. (Mục XIV)

Điều này phù hợp với điều 4 hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam

“Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”

Ngoài ra sự xác định này cũng còn phù hợp với điều 1 của điều lệ Đảng :

Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của Tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân; chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, các nghị quyết của đảng và pháp luật của nhà nước ; có lao động, không bóc lột, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; có đạo đức và lối sống lành mạnh; gắn bó mật thiết với nhân dân; phục tùng tổ chức, kỷ luật của Đảng, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng. http://www.cpv.org.vn/content.asp"topic=2&subtopic=2

Tóm lại theo hiến pháp, theo điều lệ đảng, sự xác định của dự thảo báo cáo này là hợp lý, chưa có gì đổi mới.

2)- ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TẾ

Trong mục XIV đoạn 2 ghi : Đảng viên làm kinh tế tư nhân không giới hạn về quy mô phải gương mẫu chấp hành điều lệ đảng, pháp luật, chính sách của Nhà Nước và quy định cụ thể của Ban Chấp hành trung ương.

Trước khi so chiếu phần đảng viên làm kinh tế và phần đổi mới đảng, người viết trong khả năng hạn hẹp của mình đi tìm hiểu nguồn gốc và lý do tại sao đảng chấp thuận cho đảng viên làm kinh tế như sau:

Bỏ qua giai đoạn chiến tranh, cũng là giai đoạn đảng Cọng Sản trên danh nghĩa vẫn còn nằm trong vòng hoạt động bí mật. Như vậy quá trình hoạt động của đảng Cộng Sản , sau ngày chính thức công khai cho đến nay 30 năm được chia làm hai giai đoạn để phân tích:

* 1976-1986 Trong giai đoạn này đảng Cọng Sản nắm vững chuyên chính vô sản quyết tâm thực hiện Chủ Nghĩa Xã Hội trên đất nước Việt Nam, thông qua nghị quyết của đại hội IV. Trên cơ bản đảng viên là giai cấp vô sản, đảng viên gắn bó với đảng bằng lý tưởng Cọng Sản “ Vô Sản toàn thế giới đoàn kết lại”. Vì thế mọi nhu cầu sinh hoạt trong cuộc sống của cá nhân đảng viên và cả gia đình đảng viên đều do đảng bao cấp lo liệu. Đảng viên là một sinh vật công nghiệp được đảng lo cái ăn cái mặc, không những lo tương lai mà còn lo cưới vợ gã chồng, tổ chức cưới hỏi. Đảng viên chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là cống hiến cho đảng tuổi thanh xuân và bầu nhiệt huyết thôi.

Vì thế, theo nghị quyết đại hội IV, đảng không những đóng vai trò lãnh đạo Nhà Nước mà còn đóng vai trò quản gia nội trợ lo cho đảng viên đầy đủ chỉ tiêu mỗi năm bao nhiêu bó rau muốn, bao nhiêu lít nước chấm bao nhiêu thước vải. Trong thực tế , đảng còn đóng vai ông tơ bà nguyệt, đảng đồng ý xe duyên thì đảng viên mới được lập gia đình, nếu đảng chưa đồng ý mà đảng viên lở yêu thương nhau thì ráng mà chịu.

Đảng viên trong thời gian này cuộc sống đầy đủ. mức sinh hoạt xã hội đều ngang nhau. Cái cảnh người cán bộ đảng viên mỗi buổi sáng vào cơ quan đã thấy để sẵn trên bàn bình trà nóng, ít điểm tâm, lại thêm vài tờ báo chùa nữa thì cuộc đời hạnh phúc làm sao. Đảng đã thực hiện mục tiêu: “Độc lập, tự do, hạnh phúc” CHO ĐẢNG VIÊN CS” (chứ không phải cho nhân dân Việt Nam). Vì thế mới có bài hát một thời vang vọng “Đảng cho ta mùa xuân”. Đánh dấu một giai đoạn người dân ngoài đảng không bao giờ có mùa xuân.

Như vậy trong thời gian này, nếu ai đặt ra vấn đề đảng viên làm kinh tế chắc chắn phải đắc tội mất quan điểm lập trường giai cấp, phải phản tỉnh, phải phê và tự phê, khó tránh khỏi trù dập, tù đày, cải tạo.

Đây là giai đoạn vàng son cũng là giai đoạn đỉnh cao của Đảng Cộng Sản đứng trên lập trường chuyên chính VÔ SẢN. Thế nhưng đất nước và dân tộc Việt Nam phải trả giá giai đoạn này là toàn xã hội rơi vào bóng đen của nghèo đói, của đau khổ, của nguyền rủa oán than.

May mắn thay! Liên Xô và khối XHCN sụp đổ, (nếu không có sự kiện này, giai đoạn này vẫn còn tiếp tục" và người viết không còn cơ hội để viết tiếp giai đoạn sau). Bầu sữa công nghiệp của khối XHCN không còn nữa ( Chú ý: trong bầu sữa này có một loại sửa mang tên là SỬA QUỐC NHỤC làm ra từ nguyên liệu là thức ăn súc vật như đã trình bày ở trên). Đảng Cọng Sản phải tự sinh tồn, phải tự mưu sinh để sống. Đảng không còn đủ khả năng bao cấp công nghiệp nữa, đành phải tuyên bố với đảng viên, hủy bỏ BAO CẤP, ngoài đồng lương trả công theo công việc ra thì cuộc sống của đảng viên mạnh ai nấy lo. Từ đây mở đầu cho giai đoạn ĐỔI MỚI.

Như vậy có thể tóm tắt lý do đổi mới như sau để trả lời cho câu hỏi có phải đường lối đổi mới của đảng là tài tình sáng tạo, là thiên tài của đảng Cọng Sản không"

-Trên hết và trước hết là bầu sữa công nghiệp XHCN bị cắt.

-Đảng viên đói, chế độ bị đe dọa lung lay, không còn cách để chọn lựa đảng phải bắt chước người dân làm kinh tế để sống. Bằng chứng là người dân lao động Việt nam trong thời gian này không được uống sửa công nghiệp XHCN, bị tước đoạt tài sản, bị cấm đoán làm ăn, bị chà đạp, phân biệt đối xử , vì sinh tồn phải lén lút làm kinh tế tư nhân mà vẫn sống nhăn răng! sống khỏe, sống mạnh và sống vươn lên, chỉ còn thiếu một điều là chưa có SỐNG HÙNG mà thôi.

-Một điều chú ý ở đây không phải vì DÂN ĐÓI, XÃ HỘI BẾ TẮC, ĐEN TỐI mà đảng động lòng đổi mới. Bằng chứng sau thời kỳ đấu tố cải cách ruộng đất ở miền Bắc, người dân đói khát, xã hội bế tắt, đen tối, thậm chí đảng viên bất mãn mà đảng có đổi mới đâu" (Vì lúc này còn có sửa công nghiệp XHCN). Đổi mới chỉ để cứu đảng, để cứu đảng viên trước hết, chứ không phải cứu dân tộc. Từ nghị 6, 7, 8, 9, đều độc quyền kinh tế quốc doanh chủ đạo, đây là bầu sửa của đảng, và kinh tế tư nhân chỉ là những con cá nằm trên thớt đảng muốn chặt lúc nào thì chặt.

* Giai đoạn từ 1986 đến nay: Sau khi khối XHCN sụp đổ, đảng không chính thức khuyến khích, nhưng không cấm đoán, mắt nhắm, mắt mở để cho đảng viên làm kinh tế tư nhân bởi những lý do khởi đầu để sinh tồn như sau:

-Đảng không còn bao cấp nữa,

-Đồng lương chết đói, chỉ đủ mua 10 ngày gạo giá thị trường.

Đảng viên chỉ có hai cách lựa chọn tùy theo hoàn cảnh của mỗi đảng viên :

-Người có chức quyền bắt buộc phải tham nhũng, hối lộ. Nếu không tham nhũng thì lợi dụng chức quyền để làm kinh tế mà dễ dàng nhất là những loại kinh tế không vốn, hoặc kinh tế bằng nước bọt, bằng con dấu, bằng đầu gối.

-Chọn lựa thứ hai cho loại đảng viên không có chức quyền, là làm kinh tế tư nhân lén lút. Tình trạng này đảng gọi là “CHÂN TRONG CHÂN NGOÀI” mà chân ngoài dài hơn chân trong, dân có chuyện đến nhờ việc quan, thì cố mà chờ quan chạy cho xong chân ngoài rồi mới đến làm thủ tục “Đầu tiên” của chân trong. Nếu không có thủ tục “Tiền đâu” thì dân tiếp tục chờ, quan bận đi họp ở bàn nhậu.

Cả hai loại hình kinh tế này có chung một đặc điểm: Lời thì ăn, đảng viên chia chác nhau, lổ nhà nước chịu, thực tế là mồ hôi nước mắt của người dân đóng thuế.

Nhờ vậy mà sau một thời gian đổi mới, phần lớn đảng viên đã trở thành những TƯ BẢN ĐỎ, nhưng lại không muốn mất đi tư cách đảng viên vô sản ở vị trí béo bở của mình. Họ có tài sản rồi, lại bắt đầu biết sợ, biết lạnh cẳng, không muốn trở thành đối tượng đấu tranh giai cấp sau này. Vì thế nhu cầu hợp pháp hóa tài sản là nhu cầu bức bách.

Một số cán bộ đảng viên đã làm áp lực với đảng để sửa đổi điều lệ cho đảng viên làm kinh tế, nếu không đươc, đảng viên sẽ bỏ đảng, trốn chạy khi thỏa mãn được tham vọng của mình, vì sợ bị đấu tố sau này.

Hiện tượng “ĐẢNG VIÊN BỎ ĐẢNG” hay “ CHIA TAY Ý THỨC HỆ” (từ của Hà Sỹ Phu) là điều không tránh khỏi.

Đứng trước một vấn đề sinh tử của đảng là : “ CHO ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TẾ “ hay là “ĐẢNG VIÊN BỎ ĐẢNG ”. Có hai chọn lựa:

1)- Để ĐẢNG VIÊN BỎ ĐẢNG: Nếu điều này xảy ra thì đảng Cộng Sản sẽ tan nát hay rơi vào sự khủng hoảng nhân sự nghiêm trọng. Và không còn đủ số lượng cán bộ đảng viên rải cùng khắp trong các cơ quan đoàn thể để thực hiện QUYỀN LÃNH ĐẠO TOÀN DIỆN của đảng. Như vậy sẽ kéo theo sự sụp đổ cả guồng máy và thể chế chính trị mà đảng đã cố duy trì trong 30 năm qua. Đảng muốn tồn tại, muốn duy trì số lượng đảng viên hiện nay không còn cách nào khác hơn là chọn giải pháp thứ hai.

2)- Chính thức chấp thuận cho ĐẢNG VIÊN LÀM KINH TẾ TƯ NHÂN đây là chọn lựa chẳng đặng đừng của đảng Cọng Sản. Thế nhưng chọn lựa giải pháp này cũng không dễ dàng, nếu đảng không đủ dũng cảm đi những bước kế tiếp như sau:

a)- TỪ BỎ CHỦ NGHĨA CỌNG SẢN: Điều cơ bản của lý thuyết Cọng Sản của Mac - Lenin là CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN và ĐẤU TRANH GIAI CẤP. Nay đảng Cọng Sản chấp thuận chính thức cho đảng viên làm kinh tế, đại đa số đảng viên sẽ không còn là giai cấp vô sản. Đảng đã chính thức từ bỏ chuyên chính vô sản, từ bỏ đấu tranh giai cấp(").Như vậy, nếu đảng làm kinh tế tư bản mà còn kiên định chủ nghĩa Mac-Lenin là một sự ngụy biện, là trò lừa bịp, mập mờ đánh lận con đen. Một bằng chứng gian lận không minh bạch, trước khi bước chân vào tổ chức WTO. Khó tránh khỏi thưa kiện sau này" theo phong tục và tập quán công pháp quốc tế chứ không phải theo luật pháp Việt Nam.

b)- SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ĐẢNG: Đảng viên làm kinh tế tư nhân sẽ trở thành những ông chủ tương lai, không còn thuộc giai cấp vô sản, quyền lợi của giai cấp hữu sản thường đối nghịch với quyền lợi giai cấp công nhân, vô sản. Như vậy đảng đã tự đánh mất đi vai trò tiên phong của giai cấp công nhân. Nếu đảng Cộng Sản vẫn duy trì điều này thì chính đảng đã tiếm đoạt danh xưng này đáng ra phải có của những công nhân thực tế đang làm việc, đang đình công tranh đấu cho đồng lương chết đói trong các hãng xưởng hiện nay.

c)- SỬA ĐỔI ĐIỀU 4 HIẾN PHÁP:

Theo điều 4 nêu trên ghi rõ: “Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật.”.

Như trên đã chứng minh đảng không còn đủ tư cách của đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, thì cũng không thể trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động. Bởi vì bản chất quyền lợi giai cấp tư sản (đảng viên là những ông chủ làm kinh tế tư nhân) và quyền lợi của giai cấp công nhân và nhân dân lao động luôn luôn đối kháng nhau theo chủ nghĩa Mac.

Do đó đảng phải sửa đổi hiến pháp, nếu không, đảng đã vi phạm hiến pháp khi chấp nhận cho đảng viên làm kinh tế. Trường hợp đảng không thực hiện điều này e khó tránh khỏi một ngày nào đó ĐẢNG phải vác chiếu ra tòa, trả lời trước công luận về TỘI VI PHẠM HIẾN PHÁP này, một khi đảng đã chấp thuận cho nhân dân khiếu tố khiếu nại để thu hồi những văn bản vi hiến vi luật.

d)- Hủy bỏ sự KIÊN ĐỊNH CHỦ NGHĨA MÁC - LENIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH:

Thật vậy nếu đảng chấp thuận từ bỏ chủ nghĩa Cọng Sản, sửa đổi điều lệ đảng, cũng như sửa đổi hiến pháp thì việc kiên định chủ nghĩa Mac - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh là dư thừa không cần thiết.

Tóm lại so sánh nội dung đã trình bày ở hai phần : Đổi mới đảng và đảng viên làm kinh tế ở trên cho thấy kết quả như sau: Đây là một nghịch lý mang tính ĐỐI KHÁNG NỘI TẠI không thể hòa nhập nhau được. Chỉ có thể chọn một trong hai.

Đây chính là hệ quả tất yếu phải xảy nếu còn tiếp tục xây dựng nền kinh tế định hướng XHCN.

Để giải quyết dứt điểm tình trạng này, và không còn tranh cải sau này, đảng yên tâm làm ăn, người viết đề nghị đảng CẮT BỎ CÁI ĐUÔI định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa vậy.

V/- TỔNG KẾT 30 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM:

Sau 20 năm đổi mới với thành quả kinh tế rất đáng tự hào như là dự thảo báo cáo, thì giờ đây cũng nên làm một tổng kết 30 năm hoạt động của đảng Cộng Sản Việt Nam, một chặng đường dài so với đời người, nhưng so với chiều dài lịch sử thỉ chỉ là một bước khởi đầu cho sự nghiệp chính trị một chế độ mà thôi. Bước khởi đầu thành công thì đó sẽ là nền tảng cơ bản vững chắc để tiến bước thứ hai. Điều này rất hợp lý khi đảng đã làm lể kỷ niệm 30 năm chấm dứt chiến tranh, kêu gọi xếp lại qua khứÔ, xây dựng tương lai, thế mà đảng CS không dám nhìn lại thành tích 30 năm hoạt động của mình thì đây là NGHỊCH LÝ TRONG TẤT CẢ NGHỊCH LÝ. Phải chăng đảng sợ đối diện với chính mình " Không dám nhìn vào thực tế" Không dám đối diện với trang sử do mình tự hào, kiêu hảnh viết ra"

Phần đúc kết này đáng ra phải có trong nội dung bản dự thảo báo Đại hội 10, nhưng tiếc thay ban dự thảo báo cáo là những ủy viên trung ương đảng đã lở quên (hay cố tình quên) sự việc này" Là một thiếu sót lớn.

Dựa trên thông tin giới hạn của một người ngoài đảng chắc chắn còn thiếu sót, người viết được biết hiện nay có hai đánh giá khác biệt nhau trên căn bản quyền lợi khác nhau:

1)- Dựa trên QUYỀN LỢI VÀ LẬP TRƯỜNG GIAI CẤP VÔ SẢN:

•Từ năm 1975 đến 1986 đảng CS đã vinh quang nắm vững chuyên chính vô sản theo chủ thuyết Mac Lenin, đạt được thắng lợi vẻ vang trong đấu tranh giai cấp xóa bỏ hoàn toàn 4 giai cấp: Trí, Phú, Địa, Hào qua những biện pháp cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp... vv.. và vv..

•Từ năm 1986 cho đến nay: Đảng làm kinh tế định hướng XHCN, do đó đã buông lơi chuyên chính vô sản, không những không đấu tranh giai cấp nữa mà còn dung dưỡng chứa chấp giai cấp tư bản dù đó là loại tư bản xanh hay tư bản đỏ. Bùi Tiến Dũng, tư bản đỏ, cán bộ đảng viên cao cấp cá độ trên dưới 2 triệu đô la Mỹ một tháng so với lương của người công nhân đang đình công vì lương chết đói cơ bản một tháng là 480. 000 DVN Nam tương đương 30 USD/tháng (tính theo hối suất 15. 000 DVN# 1 đô la). Đã chứng minh cho sự thật này.

Dựa theo diễn tiến thời gian và hoạt động như trên và dựa theo quyền lợi và lập trường giai cấp vô sản thì có thể tổng kết rằng Đảng Cọng Sản đã từng bước PHẢN BỘI HỢP PHÁP trên con đường xa rời lý tưởng Cọng Sản là CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN và ĐẤU TRANH GIAI CẤP. Trên lý thuyết, đảng vẫn kiên định đi theo chủ nghĩa Mac - Lenin nhưng trong thực hiện là con đường CHỦ NGHĨA TƯ BẢN. Đảng đã không còn thực hiện lý tưởng Cọng Sản đó là ĐẤU TRANH GIAI CẤP. Như vậy sự nghiệp “cách mạng vô sản” của đảng CSVN phải tự tuyên bố PHÁ SẢN.

Vai trò lãnh đạo của đảng phải chấm dứt. Nếu đảng muốn tồn tại thì phải đổi tên đảng, sửa cương lỉnh và điều lệ.

b)- Dựa trên QUYỀN LỢI THỰC TẾ CỦA ĐẢNG:

Có nhiều đảng viên đã không đồng ý với kết luận trên, bởi lý do bây giờ đảng viên không còn thuộc giai cấp vô sản nữa, nên dựa vào quyên lợi giai cấp vô sản để đánh giá là không chính xác. Vì thế đã dựa trên quyền lợi thực tế của đảng để đưa ra tổng kết khác như sau:

•Từ 1975-1986 Đảng đã làm đúng vai trò lịch sử của mình, trong thời gian này toàn bộ đời sống đảng viên và gia đình đều được bảo bọc lo toan trong ngoài thì việc đấu tranh giai cấp là đúng cho dù có hậu quả nào chăng nữa cũng chẳng có ảnh hưởng gì đến cái lông chân của đảng viên. Nhân danh quyền lực vô sản, đảng đã tướt đoat hết tài sản nhân dân vào tay đảng. Một thắng lợi VẼ VANG.

•Từ 1986 đến nay: Đảng đã chấm dứt bao cấp, không còn lo cuộc sống cho đảng viên nữa, mặc nhiên phải cho đảng viên làm kinh tế từ hệ thống kinh tế quốc doanh độc quyền chủ đạo đến kinh tế tư nhân. Một loại hình “KINH TẾ DƯỚI BÓNG QUYỀN LỰC”. Nhờ đó đảng viên đã có xe hơi nhà lầu, vợ hai, vợ ba giàu có ngang tầm với giai cấp trưởng giả thế giới. Đảng hoàn toàn lột xác qua đổi mới, theo phong cách “tay cầm đô la, miệng hô hào theo Hồ Chí Minh”

Tóm lại dựa trên quyền lợi thực tế của đảng mà tổng kết thì chặng đường 30 năm hoạt động của đảng là một chặng đường thành công rực rở, TAY TRẮNG XÂY DỰNG LÂU ĐÀI cho nhiều đời con cháu ăn ở sau này. Thì không có lý do gì để chấm dứt vai trò lãnh đạo của đảng Cọng Sản.

Đến đây có người CẮT CỚ hỏi người viết rằng: TẠI SAO KHÔNG DỰA TRÊN QUYỀN LỢI CỦA TỔ QUỐC, QUYỀN LỢI DÂN TỘC ĐỂ TỔNG KẾT 30 NĂM HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN"

Người viết xin trả lời: Theo điều 4 hiến pháp ghi rõ: “ Đảng Cộng Sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc.Như vậy, theo hiến pháp Việt Nam của đảng Cọng Sản là KHÔNG CÓ TỔ QUỐC. Quyền lợi của tổ quốc không có ghi trong hiến pháp XHCN. Tổ quốc là gì" theo lý tưởng Cọng Sản thì khái niệm tổ quốc không là cái gì cả. Tại sao bắt người viết phải dựa trên quyền lợi tổ quốc để đánh giá thành tích hoạt động của đảng Cộng Sản Việt Nam"

Đảng Cộng Sản đã làm theo hiến pháp do đảng soạn thảo và đã xếp hạng thứ tự ưu tiên quyền lợi dựa vào điều 4 hiến pháp, như sau :

•Thứ nhất quyền lợi đảng CSViệt Nam.

•Thứ hai quyền lợi của giai cấp công nhân do Đảng đại diện cũng là của Đảng.

•Thứ ba quyền lợi nhân dân lao động do Đảng đại diện cũng là của Đảng.

•Sau chót mới là quyền lợi của cả DÂN TỘC. Tất cả quyền lợi đều gom vào Đảng cả. Như vậy quyền lợi dân tộc Việt Nam còn cái gì để đánh giá"

Thực tế người dân trên đất nước xã hội chủ nghĩa đâu có quyền ăn nói để mà đặt ra câu hỏi vớ vẩn này. Nếu ai muốn sống ngẩng đầu cao lên làm người, và đặt câu hỏi này, thì chính đó là: bọn gián điệp, bọn phản động theo luật pháp CHXHCNVN phải ĐI TÙ! ĐI TÙ! CẢI TẠO! CẢI TẠO! QUẢN CHẾ! QUẢN CHẾ!

Thật là đắng cay chua chát cho một dân tộc trên 80 triệu người có miệng mà không được nói là vậy.

VI/- DỰ BÁO KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẢNG 10:

Dựa vào nguồn thông tin trên báo và đài của Nhà nước XHCNVN có thể đưa ra hai dự báo kết quả đại hội đảng 10 khác nhau tùy theo vị trí đứng của mỗi người như sau:

1)- Theo vị trí của người làm ra dự thảo, nắm toàn bộ quyền lực: Bản dự thảo không cần gì thay đổi. Đại biểu tham dự đại hội chỉ cần dán băng keo ngậm miệng lại, nhắm mắt gật đầu là thành công, sự nghiệp đảng cứ thế mà tiến lên.

Với kết quả này, người viết không còn gì để mà nói, chỉ có một lời nhắn nhủ trước khi tạm biệt là những ai ĐÃ LỞ THÊM MỘT LẦN TIN vào Đảng “tôn trọng ý kiến khác biệt”, mà góp ý, nên chuẩn bị tâm lý để hưởng thụ cái hạnh phúc cơm ăn khỏi mất tiền mua, ngủ có lính hầu.

Riêng những ai còn ưu tư với đất nước mà vì một lý do nào đó trong thời gian qua chưa kịp đóng góp ý kiến, nên tiếp tục ngậm miệng, tiếp tục gục đầu trong nghịch lý của im lặng. “THỜI CƠ VÀNG CỦA DÂN TỘC” đã đi qua. Hãy tiếp tục gặm nhấm cuộc đời còn lại trong điệp khúc bịp bợm, dối trá của đảng có từ thời đồ đá cho đến thời chủ nghĩa Cọng Sản Khoa Học sau này: “ con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là đúng đắn, là sáng tạo của đảng ta, là phù hợp với thực tiễn Việt Nam”.

2)- Theo sự LẠC QUAN HY VỌNG của những người góp ý: Bản dự thảo sẽ được sửa đổi toàn hảo, và không ai có thể bới lông tìm vết, để có thể tìm ra hai chữ nhỏ nhoi: ”NGHỊCH LÝ” nữa. Không còn nghịch lý, không còn bàn cải. đại hội nhất trí 100% (")đảng một lần nữa đă TÀI TÌNH, SÁNG TẠO tổ chức đại hội đảng 10 thành công tuyệt vời. Pháo bông nổ rền trời, xe hoa tự phát của nhân dân đón mừng ngày hội mới, chỉ trong một tuần tất cả các nhà máy bia rượu, thuốc lá trong nước đã hoàn thành vượt bực chỉ tiêu sản xuất cả năm, vì đáp ứng nhu cầu cùng nhau ta uống rượu mừng.

Nếu tình huống này xãy ra, người viết bổ sung thêm một đề nghị vào trong dự thảo báo cáo đại hội: Vấn đề “HÒA HỢP, HÒA GIẢI DÂN TỘC” phải trở thành một quốc sách của dân tộc. Đó là nguồn hạnh phúc trên tất cả các nguồn hạnh phúc. Ý thức hệ qua rồi, chiến tranh thực sự chấm dứt. Thì hận thù không còn lý do để tồn tại. ( Có thể đọc thêm bài viết “ Hòa Hợp, Hòa Giải Dân Tộc ” của Thiên Đức ở mục “Chiến tranh nhìn từ nhiều phía” http://www.talawas.de/ ).

Trong bài viết này, người viết đưa ra một “HÀNH TRÌNH BA BƯỚC” để thật sự hoà giải dân tộc, cùng nhau xây dựng đất nước mà KHÔNG PHẢI HY SINH TẦNG LỚP LÃNH ĐẠO hiện tại, không đổ vở hận thù, không gây bất ổn xã hội chính trị, không đưa đến một cuộc nội chiến hay loạn sứ quân trong tình hình ly tán nhân tâm hiện nay.

Đây là công việc mà đảng Cộng Sản phải làm chứ không ai khác. Tất cả phải: “CÙNG NHAU xếp lại quá khứ, hướng về tương lai”. Chỉ một bên xếp lại quá khứ, không đủ, cũng chẳng làm sao xây dựng tương lai thành công.

KẾT LUẬN:

Để kết thúc bài góp ý, người viết xin mượn thông tin từ báo chí CHXHCNVN trong thời gian qua có phổ biến một mẫu tin ngắn như sau: Công An Nhân Dân đã xóa sổ một công ty cá độ về “Kết quả đại hội đảng 10”. Nữ Tổng giám đốc đã bị tống giam. Dân ghiền cờ bạc không được cá độ, bèn xoay qua bàn SỐ ĐỀ cái tên “ ĐẠI HỘI ĐẢNG 10”. Có 2 trường phái:

•Trường phái Cờ Gian Bạc Lận: cho rằng đại hội mang số 10 là số bù, phải phù xù bài làm lại, với bản tính của trường phái này là “Ăn lùa, thua giựt”, nên dở chiêu bốc ném mắm tôm, hăm dọa, tù đày để không còn đối thủ, ta trở thành ĐỘC TÔN BẤT BẠI. Biểu tượng của trường phái này là “ Bình Mới Rượu Củ” với nhản hiệu “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”.

•Trường phái giang hồ mã thượng: cho rằng đại hội 10 cũng là số bù, thua rồi, chấp nhận chung đủ, (chứ không có xù), mời đấu thủ bày cờ chơi tiếp. Ngoài cuộc chơi, chúng ta là bạn, không có hận thù giai cấp. Biểu tượng của trường phái này là BÌNH MỚI, RƯỢU MỚI với nhãn hiệu cầu chứng quốc tế không gian lận, không tráo trở mang tên: TỰ DO, DÂN CHỦ.

Ai dám đánh cá bên nào thắng" Giải thường là1.8 triệu đô la Mỹ và cái còng số 8.

Riêng người viết không có máu cờ bạc, lại bị méo mó nghề nghiệp thuốc Nam, học từ trại cải tạo, giải đoán số 10 của đại hội Đảng không mang ý nghĩa bù mà là THẬP (10)... THẬP TOÀN như ý nghĩa của những viên thuốc THẬP TOÀN ĐẠI BỔ vậy. Nếu dùng viên thuốc này đủ mạnh có thể trị được ác chứng “TRÊN BẢO DƯỚI KHÔNG NGHE” (mượn chữ của Lê Nhân). Đây là lời góp ý sau cùng về bản dự thảo cũng là lời kết vậy.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.