Trân Trọng Cúng Dường Phật Ngọc

27/10/201000:00:00(Xem: 2524)

Trân Trọng Cúng Dường Phật Ngọc

Chư Tăng, Ni chụp hình lưu niệm trước tôn tượng Phật Ngọc sau lễ khai mạc Cung Nghinh Phật Ngọc Hòa Bình tại Chùa Bát Nhã, Santa Ana.

Cư  Sĩ Nguyên Giác
Tôi đã đến với Phật Ngọc với tâm thành sùng kính, đã trân trọng với từng lời nói lên và với từng câu viết xuống, tất cả đều từ nhất tâm cúng dường trọn thân tâm mình cho Chư Phật.
Trước khi Phật Ngọc tới, tôi đã hoan hỉ chờ đợi, cầu nguyện cho sớm tới ngày cung nghinh. Khi Phật Ngọc tới, tôi tới đề nhìn ngắm, hoan hỉ chụp hình, viết tin, chia sẻ niềm vui với những dòng người lũ lượt tới chiêm bái. Và khi Phật Ngọc chuyển đi, lòng tôi biết rằng có gặp tất có chia lìa, có sinh tất có tử, và thâm cảm thọ nhận pháp vô thường của Chư Phật.
Cùng với chúng sinh trôi nổi giữa cõi tối tăm đau khổ và hướng về Phật Ngọc cầu nguyện, lòng tôi đã vui mừng khi thấy nhân duyên lành đang khơi mở.  Đứng nhìn Phật Ngọc, tôi vui mừng thấy tâm mình là Phật, thấy tâm mình là Ngọc, thấy cõi này là Phật, thấy cõi này là Ngọc... tất cả vọng niệm chỉ trong một sát na đã trở thành hoa niệm bay khắp trời.
Đó là những gì tôi đã cảm nhận qua hai lần gặp Phật Ngọc. Lần đầu ở Tu Viện Pháp Vương, San Diego, lần thứ nhì ở Chùa Bát Nhã, Santa Ana. Trong đời, có những khoảnh khắc không quên được: với tôi, đó là tâm thành hoan hỉ khi chiêm bái Phật Ngọc. Trong đời, có những hình ảnh không quên được: với tôi, đó là khi chiêm bái Phật Ngọc, và hình ảnh này theo tôi nhiều ngày sau, cả khi mở mắt hay nhắm mắt.  Không phaỉ là tuyệt vời hay sao, khi đời người trải qua những cảm nghiệm tinh tuyền như thế.
Trong bản kinh “Tại Gia Bồ Tát Giới Kinh”, bản do ngài Tam Tạng Pháp Sư Đàm Vô Sấm dịch Phạn Hán, và do ngài Thích Tịnh Nghiêm dịch Hán Việt, nơi Phẩm Mười Bảy, tựa đề “Cúng Dường Tam Bảo” đã có những lời như sau, trích:
“...Thiện nam tử! Đức Như Lai là kho tàng của tất cả các pháp, cho nên người trí phải chí tâm siêng cần cúng dường các Đức Phật hiện còn tại thế, hoặc xá lợi, hoặc hình tượng, tháp miếu của các Ngài. Nếu ở nơi hoang vắng không có tượng tháp, thường phải nhớ tưởng, tôn trọng tán thán. Hoặc tự sức mình làm, hoặc khuyến khích người khác làm tượng, tháp. Lúc thấy người khác đang làm, sinh tâm vui mừng. Nếu như người đó đã có đầy đủ thế lực phước đức, phải nên dạy dỗ cho nhiều người khác cùng làm. Sau khi đã cúng dường, không nên tự khinh, hoặc khinh Tam Bảo. Không nên sai bảo người khác làm việc cúng dường cho mình, hoặc không nên vì muốn hơn người khác mà cúng dường. Lúc cúng dường, tâm không hối hận, tâm không sầu não, mà phải chắp tay ca ngợi, cung kính, tôn trọng tán thán Tam Bảo. Nếu dùng một đồng tiền, nhẫn đến vô lượng trân bảo, hoặc cúng dường một sợi tơ, nhẫn đến vô lượng tơ lụa, một cành hoa nhẫn đến vô lượng bông hoa, dùng một bài kệ ca ngợi nhẫn đến vô lượng bài kệ ca ngợi, lạy một lạy nhẫn đến vô lượng lạy, đi nhiễu một vòng nhẫn đến vô lượng vòng, cúng dường như thế, hoặc trong một thời, hoặc trong vô lượng thời, hoặc tự mình làm, hoặc làm cho người khác.
Thiện nam tử! Nếu có thể chí tâm cúng dường Phật pháp tăng như vậy, như lúc Ta còn tại thế, hoặc sau khi diệt độ, sự cúng dường cũng nên như thế, không nên có sự khác biệt. Khi gặp tháp miếu, nên dùng vàng, bạc, đồng, sắt, tràng phan, bảo cái, âm nhạc, hương, dầu, đèn mà cúng dường. Nếu thấy chim, thú giẵm đạp làm hư hỏng, cũng nên sửa sang, quét dọn sạch sẽ. Nếu thấy chỗ gió lớn, nước, lửa làm hư hỏng, cũng nên sửa sang, quét dọn sạch sẽ. Nếu tự mình không đủ sức, nên khuyên người khác tô, sửa. Khi tô, sửa, nên dùng chất liệu như vàng, bạc, đồng, thiết, đất, gỗ. Nếu có bụi bặm, phải quét tước, lau dọn, nếu có chỗ nhơ nhớp, nên dùng nước thơm mà rửa.


Nếu như xây dựng bảo tháp hoặc bảo tượng, xây xong, nên dùng các loại tràng phan, bảo cái, hương, hoa mà cúng dường. Nếu như không đủ khả năng sắm sửa trân bảo, thì có thể dùng cây, đất để xây dựng tượng tháp, xây xong cũng dùng tràng phan, bảo cái, hương hoa và các loại âm nhạc mà cúng dường...”(hết trích)
Lần đầu nhìn thấy Phật Ngọc là ở San Diego. Tôi lái xe chở vợ con từ Quận Cam tới Tu Viện Pháp Vương. Lúc đó là một ngaỳ trước Lễ Khai Mạc. Trời mưa tầm tã. Tôi đứng nhìn, chụp hình chư Tăng sửa soạn cho lễ, chiếc trống khổng lồ được đưa ra khỏi chính điện một cách cẩn trọng và gian nan. Làm sao quên được hình ảnh các ông tăng thanh niên xúm lại khiêng chiếc trống giữa lúc mưa lấm tấm.
Lý do tới một ngày trước lễ bởi vì, tôi nghỉ việc vào Thứ Bảy, và Lễ Khai Mạc Chiêm Bái là vào Chủ Nhật. Đứng trước Phật Ngọc đặt nơi trang trọng nhất trên đồi ở khuôn viên Tu Viện Pháp Vương, tôi hỏi đứa con trai, rằng con thấy gì không. Cậu nhóc 15 tuổi rồi, nói tiếng Việt giọng lơ lớ rằng thấy, con thấy ông Phật. Lúc đó, Thầy Thích Nguyên Siêu đang hướng dẫn chư Tăng khiêng bàn ghế, sửa soạn sân khấu. Có một số người cũng tới trước một ngày như chúng tôi, có cả người Mỹ, và tất nhiên là người Việt đông hơn.
Tôi nói với cậu con, rằng con may mắn lắm. “You are so lucky, man.”
Cậu nhóc hỏi lại, “Why"” (Tại sao)
Tôi nói, có những người họ nhỉn mà không thấy, họ nghe mà không biết, họ đọc mà không hiểu. Tội nghiệp. Cậu nhóc nói, thì ông Phật xanh này cũng vậy thôi, chỉ đẹp hơn các tượng khác.
Cậu con tôi đã từng làm trưởng một lớp Thiền Thiếu Nhi ở một thiền viện Quận Cam trong vài năm, tới năm 13 tuổi mới nói rằng con xin ba mẹ cho ở nhà, vì ngồi Thiền ở nhà cũng được, nếu ba muốn con phải ngồi. Thế là lúc đó, tôi xin cho cậu nhóc nghỉ lớp Thiền, và đẩy vào Hướng Đạo để chạy nhảy.
Lần thứ nhì gặp Phật Ngọc là tại Chùa Bát Nhã, nơi hiện vẫn còn trong Lễ Chiêm Bái cho tới hết chủ nhật 31-10-2010. Tôi sửa soạn để chở vợ con đi xem, lúc đó là 8 giờ tối Thứ Tư, vài ngày trước Lễ Khai Mạc Chiêm Bái.
Tôi hỏi cậu con mình, rằng con muốn đi xem Phật Ngọc không, ba sẽ chở đi cùng mẹ. Cậu con nói, rằng con không muốn xem, vì con đã xem rồi. Cũng cần ghi thêm rằng, khi cậu bé mới 4 tuổi, mỗi cuối tuần tôi đã  chở con mình đi khoảng 10 chùa khác nhau, tới mỗi chùa tôi đưa cậu 1 đô la để nhét vào Thùng Phứơc Sương và dạy lời nguyện, “I wish for everybody OK, happy... and all will become a Buddha.” Liên tục nhiều năm như thế, cho tới khi việc làm quá nhiều, sức mình quá mệt, và cậu nhóc được đẩy vào chùa học Thiền. Thôi được, con cứ ở nhà.
Phật Ngọc, tuyệt vời. Đêm Thứ Tư, tôi thỉnh Thầy Thích Nguyên Trí ra đứng bên các bạn thanh niên đang chiên taù hũ sưả soạn cho Lễ An Vị hôm sau. Thầy cười vui như mở hội. Các thanh thiếu niên, các bà cụ trong bếp nhà chùa lúc đó cũng cười vui như mở hội.
Tuyệt vời là Phật Ngọc. Xin trân trọng góp lời ca ngợi Phật Ngọc.
Sau đây là các thông tin về Phật Ngọc trong tuần này.
Lễ Cung Nghinh và Chiêm Bái Phật Ngọc tại Chùa Bát Nhã, 803 S. Sullivan St, Santa Ana, Ca 92704. Tel: 714-675-8226/(714) 571-0473
Lịch trình như sau:
- Đại Lễ Chiêm bái Phật Ngọc từ Thứ Bảy 23/10 đến Chủ Nhật 31/10 từ 9 AM - 10 PM.
- Hằng ngày từ thứ Ba 19/10 đến Chủ Nhật 31/10 có những khóa tụng kinh cầu nguyện từ 5:30 AM đến 8 PM.
Hằng ngày có 6 chổ đậu xe:
1. 405 W. 5th St, Santa Ana (730 chổ),
2. 200 W. Santa Ana Blvd, Santa Ana, CA (700 chổ),
3. 801 W. Civic Center Dr, Santa Ana, CA (230 chổ),
4. 901 W. Civic Center Dr, Santa Ana, CA (250 chổ).
5. Santa Ana High School, 520 W. Walnut Ave, Santa Ana, CA  92701
6. Valley High School, 1801 S. Greenville St.Santa Ana, CA 92704
Hằng ngày từ 9 AM - 9 PM có taxi miễn phí rước Phật tử từ Chùa Bảo Quang, chùa Huệ Quang và nhà in Mekong (góc 1st & Sullivan), School bus đón từ chợ ABC hoặc đi xe bus số 64 & 66 đến chùa Bát Nhã.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sky River Casino ăn Tết Nguyên Đán thật hào hứng với chương trình 'Quẹt & Trúng - Swipe & Win*'!
Trên Đại Lộ Bolsa (Đại Lộ Trần Hưng Đạo) vào sáng Chủ Nhật 22 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày Mùng Một Tết Quý Mão, hàng ngàn đồng hương đã tham dự cuộc diễn hành Tết do Thành Phố Westminster tổ chức với chủ đề “Xuân Hy Vọng”.
Nhờ ngày Tết rơi vào các ngày nghỉ cuối tuần ở Hoa Kỳ, không khí đón Tết tưng bừng và rầm rộ diễn ra tại các cơ sở tôn giáo, các chùa, nhà thờ, thánh thất, hội quán… Trong khi một số cơ sở tôn giáo trang nghiêm làm nghi thức đón Tết, một số chùa tổ chức văn nghệ Xuân và trực tiếp truyền hình, và một số nơi đốt pháo rền vang trước sân chùa, sân nhà thờ, thánh thất, hội quán… Phóng viên Việt Báo đã đi viếng Tết nhiều chùa để ghi nhận bầu không khí Tết trang nghiêm đậm đà hồn dân tộc.
Bất cứ nơi nào trên trái đất này, lòng mộ đạo của con nguời vẫn đầy ắp trong tim dù mưa hay nắng, dù mùa Đông hay mùa Xuân. Mọi người sinh ra là đã có sự tín ngưỡng ở trong lòng, vì thế dù gặp khó khăn thế nào con người cũng vượt qua. Người nghèo hay người giàu cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, người nào có lòng tín ngưỡng và cầu nguyện một cách nhiệt thành sẽ được phù hộ, sẽ được ban phước lành.
Chùa Phật Tổ trân trọng thông báo mùng 1 Tết tức ngày 22 tháng 1 và rằm tháng giêng tức ngày 5 tháng 2 năm 2023 Quý Phật Tử có thể đậu xe tại Long Beach City College Pacific Coast Campus 1305 E Pacific Coast Highway, Long Beach 90806 ( lệ phí cho mỗi chiếc xe $2 trả cho college ) sẽ có xe đưa đón về Chùa Lễ Phật và dùng cơm chay. Kính chúc quý Phật tử gần xa năm Quý Mão thân tâm Thường An Lạc. A di dà Phật.
Mở lịch Việt Nam ra, thấy đề ngày tết Nguyên Đán sắp tới là ngày Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2023. Thử xét lại xem có thật đúng như vậy không, ngộ nhỡ năm nay cũng rơi vào trường hợp Tết Việt Nam đến trước Tết Trung Hoa một ngày như đã có lần xảy ra trước đây. Biết đâu chừng năm nay mùng Một Tết Trung Hoa lại là Chủ Nhật January 22, nhưng Tết Việt Nam là thứ Bảy January 21? Quyển lịch đang dùng biết là nó được tính theo múi giờ Trung Hoa hay múi giờ Việt Nam? Xin mời nhìn vào cách các nhà soạn Âm lịch xác định ngày Tết tùy theo múi giờ địa phương. (Quy Ước: Dưới đây, các tháng Âm lịch viết bằng chữ, như tháng Hai, Ba, hay Giêng, Chạp. Các tháng Dương lịch viết bằng số, như tháng 2, 3, hay January, December).
Trên thế giới chỉ có dân tộc Việt Nam nói riêng và nói chung là dân Á Đông (Tầu, Nhật, v.v…) là yêu mến ngày Tết và trọng mùa xuân hơn cả. Mùa xuân là mùa đem lại sức sống mới cho vạn vật: cây cối đâm chồi nẩy nụ, rồi hoa đua nở, cầm thú vui tươi và người người như trẻ ra. Người ta sửa soạn đón xuân ăn Tết với niềm vui rộn rã tràn ngập tâm hồn. Và người Việt Nam ăn Tết lâu hơn mọi dân tộc khác.
Chúng ta đã cảm thấy hân hoan khi đón chào năm mới Quý Mão 2023 sắp đến. Mọi người chắc hẳn sẽ cùng bên nhau ăn uống. Hút thuốc và uống rượu là những điều thường được làm khi đoàn tụ với người thân và bằng hữu để đón Tết. Thế nhưng việc hút thuốc cùng nhau hay mời nhau điếu thuốc có thật sự cần thiết để đón mừng năm mới không? Tiến sĩ Shu-Hong Zhu, Giáo sư Y Học Gia Đình và Sức Khoẻ Cộng Đồng tại Đại học California, San Diego (UCSD) cho biết: “Khói thuốc lá có hơn 7.000 loại hóa chất và khoảng 70 chất trong số đó được biết là gây ung thư. Hít phải khói thuốc lá do người khác hút có thể tác hại như là tự hút và cũng có thể gây hại cho thú cưng. Cách tốt nhất để ăn mừng là tránh những nơi hút thuốc, không mời mọc thuốc lá và bỏ hút thuốc."
Sky River Casino ăn Tết Nguyên Đán thật hào hứng với chương trình 'Quẹt & Trúng - Swipe & Win*'! Trong một thời gian giới hạn vào ngày 29 Tháng Một, 2023, từ 8AM tới 8PM, mọi Hội Viên Sky River Rewards có thể kiếm được 88 Điểm Tier Credit khi chơi những máy kéo và bài bàn ưa chuộng của mình! Sau đó, chỉ cần quẹt thẻ của mình ở bất kỳ một kiosk khuyến mãi nào để nhận giải thưởng.
Yaamava’ Resort & Casino at San Manuel hôm nay đã công bố lễ hội mừng Tết Nguyên Đán, bao gồm phần trang hoàng đậm chất truyền thống, biểu diễn múa lân để mang lại may mắn và tài lộc, nhiều đợt rút thăm thắng tiền mặt và các giải thưởng, cũng như những món ăn thịnh soạn tại Serrano Buffet. Lễ đón Tết Nguyên Đán tại Yaamava’ sẽ bắt đầu với phần trang hoàng lễ hội nhằm tôn vinh truyền thống thường niên của người Châu Á. Ý tưởng thiết kế năm nay được kiến tạo nhằm đưa khách tham quan vào một dòng chảy tương tác của các thiết kế phối hợp chặt chẽ mang lại sức sống và vận may của chú thỏ. Với chủ đề “Yaamava’s Great Fortune”, vô số chú thỏ đã được giao nhiệm vụ mang lại sức mạnh, tuổi thọ và may mắn
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.