Hôm nay,  
Việt Báo Online

Cương Vị Khai Thuế: Chủ Gia Đình

25/07/200800:00:00(Xem: 6422)
Cương Vị Khai Thuế: Chủ Gia Đình
1. Cương vị khai thuế "chủ gia đình" là gì"

Một người thọ thuế có thể khai thuế với cương vị "chủ gia đình" (head of household) chỉ khi tình trạng hôn nhân của người này là "không kết hôn" (unmarried) và người này cung cấp hơn một nửa (50%) các chi phí sinh sống trong gia đình cho cá nhân họ và những người sống phụ thuộc hoặc những thân nhân đủ tiêu chuẩn khác cùng cư ngụ trong nhà.

2. Ai là người đủ tiêu chuẩn để người thọ thuế có thể nhận cương vị chủ gia đình trên hồ sơ thuế của họ"
Để có thể khai thuế với cương vị chủ gia đình (head of household), bạn cần phải có (1) con hoặc cháu đủ tiêu chuẩn (qualifying child), (2) cha, mẹ (qualifying relative); (3) thân nhân khác trong gia đình ngoài cha, mẹ, chẳng hạn, ông, bà, anh, chị, em hội đủ một số các tiêu chuẩn khác (qualifying relative other than your father or mother).

a. Con/cháu  đủ tiêu chuẩn của bạn phải sống chung với bạn hơn 6 tháng trong năm thuế và phải hội đủ một số tiêu chuẩn khác. Nếu con/cháu đủ tiêu chuẩn của bạn

- Còn độc thân, người này là trẻ đủ tiêu chuẩn của bạn, bất kể bạn có thể hay không thể khai miễn giảm cá nhân cho đứa trẻ này trên hồ sơ thuế của bạn hay không.

- Đã kết hôn và bạn có thể khai miễn giảm cá nhân cho người con/cháu này trên hồ sơ thuế của bạn.

b. Cha, mẹ là thân nhân đủ tiêu chuẩn nếu bạn có thể khai miễn giảm cá nhân cho người này trên hồ sơ thuế của mình.

c. Những thân nhân khác ngoài cha, mẹ, nếu sống chung với bạn hơn nửa năm và bạn có thể khai miễn giảm cá nhân cho họ trên hồ sơ thuế.

Những người ngoài những thân nhân kể trên sẽ không thể là người thân đủ tiêu tiêu chuẩn để bạn khai thuế với cương vị chủ gia đình (head of household).

3. Xin nêu một số ví dụ cụ thể để minh họa các mối quan hệ thân thuộc và chung sống góp phần xác định cương vị khai thuế 'chủ gia đình."

Những ví dụ sau đây sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn ai là thân nhân đủ tiêu chuẩn để khai thuế với cương vị người chủ gia đình.

Ví dụ 1: Trẻ em đủ tiêu chuẩn (child).

Con trai của quý vị, chưa kết hôn, sống chung với quý vị cả năm 2006 và đến cuối năm 2006 vẫn còn dưới 18 tuổi. Cháu không tự cung cung cấp các chi phí sinh sống cho mình và không hội dủ điều kiện là con đủ tiêu chuẩn để người khác có thể khai cháu là trẻ đủ tiêu chuẩn trên hồ sơ thuế của họ. Với những điều kiện kể trên, đứa trẻ là con đủ tiêu chuẩn của quý vị, và vì cháu vẫn còn độc thân, nên cháu là người đủ tiêu chuẩn để quý vị khai thuế với cương vị "head of household."

Ví dụ 2: Trẻ em không đủ tiêu chuẩn (child who is not qualifying person).

Tương tự như trường hợp kể trên, ngoại trừ việc đứa trẻ đã 25 tuổi vào cuối năm 2006, và trong năm trẻ có tổng lợi tức là $5,000. Người này không đủ điều kiện là trẻ đủ tiêu chuẩn để quý vị có thể khai thuế với cương vị chủ gia đình vì:

- Không còn trong độ tuổi quy định (age test)

- Có nguồn tổng thu nhập cao hơn quy định (gross income test)

Do đó quý vị không thể nhận người này là con đủ tiêu chuẩn để khai thuế với cương vị "head of household."

Ví dụ 3: Người bạn gái (hoặc bạn trai) của của quý vị (girl friend/boyfriend) chung sống với quý vị.
Quý vị và người bạn gái của hoặc bạn trai của quý vị đã sống chung trong cả năm 2006. Mặc dầu người này có thể là người thân dủ tiêu chuẩn (qualifying relative) vì hội đủ điều kiện về tổng thu nhập (gross income test) và quý vị cung cấp hơn một nửa các chi phí sinh sống cho người bạn này (support test), cô bạn gái (hoặc anh bạn trai) này không thể là người đủ tiêu chuẩn để quý vị có thể khai nhận cương vị "head of household."

Ví dụ 4: Con của bạn gái/ hoặc con của bạn trai (girlfriend's child/boyfriend's child).

Các sự kiện trong ví dụ này tương tự như ở ví dụ 3 trừ trường hợp người bạn gái của quý vị có đứa con trai 10 tuổi, và đứa trẻ sống chung với quý vị trong cả năm. Đứa trẻ không phải là trẻ tiêu chuẩn để quý vị khai thuế với cương vị chủ gia đình vì cháu là con đủ tiêu chuẩn để mẹ ruột có thể khai cháu là con đủ tiêu chuẩn trên hồ sơ thuế của cô ấy, nếu có. Do đó, mặc dù người mẹ không khai thuế hay không khai con của mình trên hồ sơ thuế của cô ấy, đứa trẻ vẫn không thể là người đủ tiêu chuẩn để bạn khai thuế với cương vị chủ gia đình.

4. Xin nói rõ hơn về điều kiện "sống chung trong gia đình" của người đủ tiêu chuẩn để người thọ thuế có thể nhận cương vị "head of household" khi khai thuế.

Thông thường, người đủ tiêu chuẩn để bạn khai thuế với cương vị chủ gia đình phải sống chung nhà với quý vị hơn 6 tháng trong năm, ngoại trừ những ngoại lệ sau đây:

1. Ngoại lệ đối với cha mẹ (Special rule for parent):

Nếu người đủ tiêu chuẩn là cha, mẹ của bạn, bạn vẫn có thể khai thuế với cương vị chủ gia đình ngay cả khai họ không cùng sống chung nhà với quý vị. Tuy vậy, bạn phải có thể khai miễn giảm cá nhân cho cha/mẹ trên hồ sơ thuế. Bạn cũng phải cung cấp hơn một nửa các chi phí sinh sống trong cả naum cho cha mẹ tại nơi cư ngụ chính của họ. Nơi cư ngụ chính của cha mẹ có thể tại khu an dưỡng hay nhà dành cho người lớn tuổi, và bạn trả hơn một nửa các chi phí này.

2. Ngoại lệ áp dụng cho người đủ tiêu chuẩn vừa qua đời hoặc mới sinh (special rule for death or birth): Bạn có thể đủ tiêu chuẩn khai thuế với cương vị chủ gia đình nếu người đủ tiêu chuẩn để bạn khai nhận cương vị này qua đời hoặc sinh ra đời trong cùng năm thuế. Bạn phải cung cấp hơn một nửa các chi phí sinh sống cho người này trong thời gian còn sinh tiền hay trong giai đoạn sơ sinh.

Ví dụ: Bạn hiện không kết hôn và có thể khai bà là người đủ tiêu chuẩn để nhận cương vị chủ gia đình trên hồ sơ thuế. Mẹ bạn sống riêng ở một căn hộ cho đến ngày bà qua đời vào tháng 9 năm 2006. Các chi phí sinh sống dành cho người mẹ tại nhà riêng của bà là $6,000 cho đến ngày mẹ bạn qua đời. Bạn giúp trả $4,000 cho các chi phí sinh sống này, em trai của bạn trả $2,000. Mẹ của bạn không có nguồn lợi tức nào khác. Vì bạn đã cung cấp hơn một nửa các chi phí sinh sống cho người mẹ tại nhà riêng của bà trong thời gian bà còn sinh tiền từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2006, khi bà qua đời, bạn có thể khai miễn giảm cá nhân cho người mẹ trên hồ sơ thuế của bạn và nhận cương vị chủ gia đình cho năm 2006.

5. Các chi phí sinh sống cho một hộ "head of household" bao gồm những chi phí nào"

Các chi phí sinh sống còn được gọi với tên "Keeping up a home."

Để đủ điều kiện khai thuế với cương vị người chủ gia đình, bạn phải cung cấp hơn một nửa các chi phí cho bạn và người đủ tiêu chuẩn (nếu sống chung), hoặc các chi phí sinh sống cho người này (nếu người này không sống chung nhà với bạn). Các chi phí sinh sống trong gia đình thường bao gồm:

o Thuế đất (property taxes)

o Chi phí tiền lãi vay mua nhà (mortgage interest expense)

o Tiền thuê nhà (rent)

o Chi phí điện nước (utility charges)

o Chi phí sửa chữa, tu bổ nhà (upkeep and repairs)

o Phí bảo hiểm nhà ở (property insurance)

o Chi phí thức ăn, đồ uống trong nhà (food consumed on the premises)

o Các chi phí sinh sống khác (other household expenses)

Bạn phải liệt kê các khoản tiền bạn trả và các chi phí người khác trả cho các sinh hoat này. Nếu số tiền bạn trả nhiều hơn một nửa các chi phí này, bạn đủ tiêu chuẩn để  khai thuế với cương vị người chủ gia đình. Bạn không nên cộng các loại chi phí thuốc men, quần áo, tiền học, chi phí đi lại hay bảo hiểm cá nhân vào các chi phí sinh sống này.

25/06/2019(Xem: 684)
Đất nước bị chia cắt 54 quả thực là thảm họa, nhưng thống nhất 75 là còn khốn nạn hơn.
25/06/2019(Xem: 586)
Người Mỹ gốc Á ngày càng đông tại California. Điều này không quyết định gì nhiều về bầu cử Tổng Thống, vì trong khi cử tri gốc Á ưa bầu cho các ứng cử viên Đảng Dân Chủ, truyền thống toàn tiểu bang cũng là Dân Chủ, nhưng các ghế Dân cử địa phương (như dân biểu liên bang) hẳn là có thể sẽ có nơi vẫn giữ được cho ứng viên Đảng Cộng Hòa.
25/06/2019(Xem: 176)
SAO PAULO - Thành phố lớn nhất Brazil tiếp đón cuộc tuần hành gọi là “Pride Parade” lớn bậc nhất thế giới của cộng đồng LGBT, gồm người đồng tính và người chuyển giới.
25/06/2019(Xem: 204)
GENEVA - Tổ chức mậu dịch thế giới WTO loan báo: 20 nền kinh tế phát triển nhất thế giới (là G-20) đã dựng chướng ngại mới giữa Tháng 10 và Tháng 5, ảnh hưởng các giao thương trị giá gần 336 tỉ MK.
25/06/2019(Xem: 147)
ROME - Thế vận hội Mùa Đông 2026 sẽ được tổ chức tại Italy, là lần thứ nhì trong 20 năm. ABC đưa tin : thành phố đôi Milan-Cortina thắng thầu. Đối thủ tranh thầu là thành phố Stockholm của Thụy Điển.
25/06/2019(Xem: 184)
BRUSSELS - Cảnh sát chống khủng bố của Bỉ cho hay đã bắt giữ 1 người đàn ông có mưu toan tấn công khủng bố tại Tòa Đại Sứ Hoa Kỳ ở thủ đô Brussels vào Thứ Bảy tuần qua 22/06.
25/06/2019(Xem: 203)
PARIS - Tuần này, nước Pháp chuẩn bị chịu đựng 1 đợt nắng nóng khác thường dự báo trên 40 độ C, là kỷ lục Tháng 6.
25/06/2019(Xem: 721)
TEHRAN - Trong lúc loan báo Hoa Kỳ thất bại trong tấn công mạng, Iran ám chỉ có thể nhân nhượng trong thương lượng nếu chính quyền Trump giải tỏa trừng phạt, và đưa những đề nghị mới.
25/06/2019(Xem: 508)
BEIJING - Thuế phạt của chính quyền Trump là lý do sau cùng để các doanh nghiệp kỹ thuật Hoa Kỳ dời sản xuất từ Hoa Lục sang nước khác sau nhiều thập niên lệ thuật công lao động rẻ.
25/06/2019(Xem: 190)
2 người được cứu sống từ đống đổ nát ngày Thứ Hai 24/06 tại thành phố cảng Sihanoukviile của Cambodia. Tai nạn tại công trình xây dựng nhà 7 tầng của 1 Hoa kiều gây thiệt mạng 25 người và 25 người bị thương. Nhà sập trước bình minh, khi nhiều công nhân đang say ngủ.
25/06/2019(Xem: 187)
Phe đối lập Thổ Nhĩ Kỳ và giới truyền thông ủng hộ đã gọi chiến thắng của ứng cử viên Ekrem Imamoglu thuộc đảng Nhân Dân Cộng Hòa trong cuộc bầu cử thị trưởng Istanbul là một chiến thắng của nền Dân Chủ, trong cuộc bầu cử vào Chủ Nhật 23/06 vừa qua.
25/06/2019(Xem: 244)
Mexico đã bố trí gần 15,000 binh sĩ và Vệ Binh Quốc Gia tới biên giới giáp với Hoa Kỳ, theo tổng tham mưu trưởng quân đội cho biết hôm Thứ Hai -- thừa nhận họ đang giam giữ di dân là những người cố vượt biên sau khi chính sách khởi động cắt giảm, theo một phúc trình mới cho biết hôm Thứ Hai.
25/06/2019(Xem: 563)
TT Trump đang ký sắc lệnh hành pháp kêu gọi công khai hóa trước bởi các bệnh viện về giá thực sự đối với các cuộc thử nghiệm bình thường và các thủ tục giải phẫu để giúp giảm chi phí cao, theo các viên chức chính phủ cho biết hôm Thứ Hai.
25/06/2019(Xem: 540)
Chủ Tịch Hạ Viện Hoa Kỳ Dân Biểu Nancy Pelosi, Dân Chủ, California, hôm Thứ Hai nói rằng bà đã nói với Tổng Thống Donald Trump rằng việc vi phạm tình trạng di trú thì không đủ lý do để trục xuất một số người ra khỏi Hoa Kỳ.
25/06/2019(Xem: 588)
Vào ngày Thứ Hai 24/06, Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ sẽ quyết định xem các công ty bảo hiểm có thể sử dụng $12 tỉ từ ngân sách liên bang từ chương trình Obamacare để chữa bệnh cho những người không có bảo hiểm do có tiền án bịnh hay không.
Tin công nghệ
Kỳ 2: Những Mất Mát Không Thể Vãn Hồi
Khoảng cuối tháng 06/2019, theo trang Reuters, Futurewei Technologies, một bộ phận nghiên cứu phát triển công nghệ của Huawei tại Mỹ đã tuyên bố tách ra khỏi tập đoàn để hoạt động độc lập.
Tháng 06/2019, sau 4 năm sử dụng chiếc kính HoloLens trong hoạt động kinh doanh, Airbus đã công bố hợp tác với Microsoft để bán các chương trình được thiết kế riêng cho HoloLens cho các công ty khác trong ngành công nghiệp hàng không và phòng thủ.
Có vẻ như chính phủ Mỹ đang rất nghiêm túc với việc ngăn cản những nhà mạng viễn thông lớn tránh xa những thiết bị cơ sở hạ tầng mạng viễn thồng 5G được sản xuất tại Trung Quốc, không chỉ riêng Huawei.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo trang GeekWire, Microsoft có một danh sách các dịch vụ online mà hãng cấm nhân viên mình sử dụng để đảm bảo bí mật kinh doanh không bị đối thủ biết được, trong đó có nhiều cái tên quen thuộc cho môi trường làm việc hiện đại như Slack, Google Docs, Amazon Web Services...
Kỳ 1: Ngày Âm Nhạc Hóa Tàn Tro
Khoảng cuối tháng 06/2019, hàng loạt công ty lớn của Hàn Quốc bao gồm Samsung Electronics, Hyundai Motor, Kia Motors và LG Electronics đang chuyển sản xuất ra khỏi Trung Quốc trong nỗ lực giảm sự phụ thuộc quá mức vào Trung Quốc khiến họ dễ chịu tổn thương từ sự cạnh tranh dâng cao tại địa phương, căng thẳng địa chính trị cũng như nhiều yếu tố kinh tế khác. Các yếu tố thường tác động nặng nề nhất đến những công ty lớn.
Khoảng cuối tháng 06/2019, Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) xác nhận máy tính của Phòng thí nghiệm Tên lửa đẩy (JPL) bị hack năm 2018.
Tháng 06/2019, Huawei nộp đơn kiện Bộ Thương mại Mỹ - động thái mới nhất trong trận chiến giữa Huawei và chính phủ Donald Trump. Mỹ cho rằng thiết bị viễn thông Huawei có thể bị Trung Quốc lợi dụng để gián điệp và dĩ nhiên Huawei một mực bác bỏ cáo buộc.
Khoảng giữa tháng 06/2019, các nhà lập pháp thành phố San Francisco đã bỏ phiếu đồng thuận việc cấm toàn bộ việc bán các sản phẩm thuốc lá điện tử ở thành phố. Đây được coi là 1 đòn giáng vào công ty Juul Labs, công ty sản xuất thuốc lá điện tử lớn ở Mỹ có trụ sở chính ở thành phố San Francisco.
Tính đến tháng 06/2019, cuộc chiến tranh thương mại Mỹ - Trung đang ngày càng leo thang. Mỹ áp đặt hàng rào thuế quan lên các sản phẩm nhập khẩu từ Trung Quốc, nhưng điều đó cũng khiến các công ty của Mỹ chịu tổn thất nặng nề.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo báo cáo mới công bố, các nhà khoa học đã phát hiện ra một cặp ngoại hành tinh (exoplanet - hành tinh ngoài Hệ Mặt Trời) ở một hệ sao gần chúng ta, chúng có kích cỡ tương đương với Trái Đất.
Khoảng giữa tháng 06/2019, theo phát ngôn viên của Google, công ty đã ngừng sản xuất hai mẫu tablet chưa ra mắt và sẽ không có thiết bị nào kế nhiệm cho chiếc Pixelbook Slate. Thay vào đó, công ty sẽ chuyển hướng nguồn lực và tập trung hơn vào dòng laptop Pixelbook.
Facebook đang có dự án cực kỳ tham vọng, tạo ra trật tự tài chính mới cùng dịch vụ tiền ảo Libra của hãng, hợp tác với 27 đối tác lớn như Visa, Uber, Mastercard, PayPal, Coinbase… Nhưng chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi Facebook công bố dự án mới, các nhà lập pháp Mỹ đã lên tiếng lo ngại. Khoảng giữa tháng 06/2019, nghị sĩ Maxine Waters, chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính của nghị viện Mỹ đã lên tiếng cho biết Facebook nên ngừng phát triển Libra, và lôi danh sách scandal trong những năm qua của Facebook ra để biện luận cho ý kiến của bà.
Hồi đầu năm 2019, HMD Global đã phải đối mặt với búa rìu dư luận sau khi người ta phát hiện ra một số chiếc Nokia 7 Plus gửi dữ liệu thiết bị về Trung Quốc. HMD đã lên tiếng xin lỗi về sự cố. Đến khoảng giữa tháng 06/2019, hãng đã đưa ra những giải pháp nhằm đảm bảo vụ việc không tái diễn.