Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

96 Quý Thầy, Quý Ni Sư Về Dự Ngày Về Nguồn Tại Canada

28/09/200700:00:00(Xem: 2498)

Chư Tôn Đức Tăng Ni chụp hình lưu niệm trước chùa Pháp Vân Canada trong ngày Về Nguồn.   

Có tới 96 quý Thầy, quý Sư Cô đã về tham dự Ngày Về Nguồn lần đầu tiên tổ chức tại Chùa Pháp Vân, Mississauga, Canada các ngày 21, 22 và 23 tháng 9-2007.

Thông tin lưu trữ ở đây:

http://www.phapvan.ca/chuaphapvan/News/NgayVeNguon/Nhung%20Su%20Kien_NgayVeNguon.asp

Trong danh sách tham dự của chư tôn đức tăng ni có liệt kê 8 vị từ Châu Âu tới, 4 vị từ Úc, 45 vị từ Hoa Kỳ, 39 vị từ Canada.

Nội dung chính của Ngày Về Nguồn được ghi trong hai bản văn: “Tâm Nguyện Của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại Trong Ngày Về Nguồn” và “Lời Cầu Nguyện” đọc khi bế mạc.

Tóm lược có thể trích vài ý như sau:

“...Nguyện giữ gìn giới hạnh, nuôi dưỡng chí nguyện xuất trần...  Nguyện cho dân tộc Việt Nam chúng con, đã triền miên trong thảm họa của chiến tranh thù hận và phân ly tan tác sớm tìm được con đuờng hóa giải mọi oán cừu oan khiên để người người trên quê hương được sống trong an toàn hạnh phúc và với tự do chân thực như phẩm giá cao quý của mình.  Chủ nghĩa mà chi khi non nước điêu linh! chế độ mà chi khi sinh dân độ thán! Chúng con xin trải hết lòng ra mà cầu nguyện cho không ai còn đem ác tâm mà chà đạp ai,  không ai còn thành kiến mà làm cho ai phải sống kiếp đọa đày...”

Nhìn chung trong danh sách, có rất nhiều vị trưởng lão đã gánh vác Phật Sự suốt một đời, nhiều vị trẻ đang xông xáo làm giềng mối cho việc hoằng pháp nơi xứ người, và không có một vị nào bị điều tiếng gì về giới hạnh.

Sau đây là danh sách tham dự.   Để cho gọn, chữ Hòa Thượng sẽ viết tắt là HT, Thượng Tọa là TT,   Đại Đức là ĐDD, Ni Sư là NS,  Sư Cô là SC, và rút gọn danh hiệu.

CHÂU ÂU:

HT  Minh Tâm (France)

HT  Tánh Thiệt (France)

TT  Quảng Bình (Denmark)

TT  Tịnh Quang (France)

Thượng Toạ  Quảng Hiền (Switzerland)

Thượng Toạ  Thông Trí (Holland)

TT  Nguyên Lộc (France)

SC Diệu Trạm (France)

CHÂU ÚC:

TT  Trường Sanh  (New Zealand)

TT   Nhật Tân (Queensland, Australia)

TT  Thiện Hiền (Sydney, Australia)

TT   Tâm Phương (Melbourne, Australia)

HOA KỲ:

HT  Thắng Hoan (Minnesota)

HT  Nguyên Lai (California)

HT  Trí Chơn (California)

HT  Chơn Thành (California)

Hoà Thượng  Hành Đạo  (California)

HT  Tín Nghĩa (Texas)

HT  Nguyên An (Washington)

HT  Nguyên Trí  (California)

TT Nguyên Hạnh (Texas)

TT  Nguyên Siêu (California)

TT  Minh Dung (California)

TT  Hạnh Tuấn (Illinois)

TT  Nhật Huệ  (California)

TT  Thông Hải (Hawaii)

TT Nguyên Đạt (Texas)

TT Thiện Long (California)

TT Tâm Tường (California)

TT  Nhật Trí (Florida)

TT Minh Hạnh (Illinois)

TT Tâm Thành (California)

TT Ẩn Long  (Oregon)

ĐDD Minh Điền (Virginia)

ĐDD Nguyên Kim (Washington)

ĐDD Bảo Thành (Maryland)

ĐDD  Thiện Lợi (Connecticut)

ĐDD  Quảng Thiện (California)

ĐDD  Thiện Nhân  (California)

ĐDD  Hồng Minh (Memphis TN)

ĐDD   Thanh Tịnh (Indiana)

NS Như Hoa (Massachusett)

NS Nguyên Thiện (Indiana)

NS Trí Hoà (Worcester)

NS Như Tâm (Massachusett)

Sư Cô Diệu Tánh (California)

SC Như Chánh (Massachusett)

SCNhư Bảo (Massachusett)

SC Tuệ Trí (Connecticut)

SC Tánh Lạc (Indiana)

SC Thiện Ngọc (Indiana)

SC Quảng Duyên (Indiana)

SC  Nguyên Thể (Indiana)

SC Quảng Tịnh (California)

SC Thanh Hương (New York)

SC Đại Kính (New York)

SC Pháp Niệm (Virginia)

 GIA NÃ ĐẠI:

TT  Thiện Quang (Calgary)

TT Trí Thành (Mississauga)

TT  Bổn Đạt (Ottawa)

TT  Trường Phước (Montreal)

Thượng Toạ   Tâm Hòa (Mississauga)

TT Nguyên Lạc (Mississauga)

TT  Nhật Quán (Mississauga)

TT  Huệ Minh (Toronto)

TT  Trí Dũng (Toronto)

Đaị Đức  Tâm Đăng (Hamilton)

ĐDD  Như Thanh (Toronto)

ĐDD  Trí Thoát (Windsor)

ĐDD  Tâm Minh (Mississauga)

ĐDD  Pháp Ấn (Victoria)

ĐDD Nguyên Mãn (Toronto)

ĐDD  Đạo Chơn (Montreal)

ĐDD  Đạo Hạnh (Kitchener)

ĐDD  Thông Trí (Kingston)

ĐDD  Chân Tuệ (Brampton)

NS Từ Trí (Montreal)

NS Minh An (Vancouver)

SC Từ Diệu (Montreal)

SC Như Đức (Montreal)

SC Viên Tánh (Ottawa)

SC Diệu Hiền (Manitoba)

SC Linh Chí (Windsor)

SC Thanh Quang (Quebec)

Sư Cô   Nữ Chơn Thành (Toronto)

SC Phúc Chính (Toronto)

SC Chân Huệ (Mississauga)

SC Như Hương (Windsor)

SC Hỷ An  (Montreal)

SC Hỷ Lạc (Montreal)

Sư Cô Tịnh Niệm (Montreal)

Sư Cô Phước Hiền (Montreal)

Ni Cô Nhất Nguyện (Montreal)

Ni Cô  Diệu Thuần (Montreal)

Ni Cô Phước Bình (Montreal)

Ni Cô  Tánh Hiền (Ottawa)

Sau đây là bản văn:

TÂM NGUYỆN CỦA TĂNG NI VIỆT NAM HẢI NGOẠI TRONG NGÀY VỀ NGUỒN

Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại hình thành với ý nguyện khai mở một tụ điểm nhân duyên cho sự trở về và đoàn tụ để tiếp nhận nguồn năng lực thanh tịnh hòa hợp của Tăng-đoàn. Nguồn năng lực ấy, do thanh tịnh mà có thể trải ra vô hạn, do hòa hợp mà có thể mở rộng vô biên. Sức mạnh của Tăng-đoàn là từ nơi ấy. Tăng-đoàn là biển lớn thanh tịnh trang nghiêm trùm khắp mọi sinh hoạt của các giáo hội, hệ phái, tông môn. Về mặt bản thể, biển lớn thanh tịnh ấy (thanh tịnh đại hải) bao gồm tất cả những người xuất gia, trưởng tử Như Lai, không giới hạn quốc gia, chủng tộc, hệ phái, giáo hội; về mặt hình thức, Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại là nơi qui tụ của Tăng Ni Việt Nam hành đạo ngoài nước, lấy tăng-đoàn làm cội gốc, đặt sự nghiệp giải thoát giác ngộ lên hàng đầu, và lấy việc hoằng pháp lợi sinh làm gia vụ.

Cá nhân tăng sĩ cho đến các tổ chức giáo hội khi đến với Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại không cần phải rời bỏ tổ chức giáo hội hay hệ phái của mình, vì Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại không phải là một tổ chức hành chánh tập trung: không có tính cách giới hạn, bó buộc hay loại trừ. Mỗi tổ chức giáo hội, hệ phái vẫn tiếp tục duy trì sắc thái riêng của mình trong cơ cấu tổ chức và đường hướng sinh hoạt, mà không bị trở ngại gì với sinh hoạt chung của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại. Hơn thế, từ nơi giao hội và đoàn tụ của Ngày Về Nguồn do Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại khởi xướng, các giáo hội, hệ phái có cơ hội để học hỏi, trao đổi, hỗ trợ nhau trong tất cả những sinh hoạt phật-sự tại địa phương, hay cho tổ chức của mình.

Ngày Về Nguồn của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại mang hai mục đích rõ rệt:

Ngày hiệp kỵ chư lịch đại Tổ sư và liệt vị thánh tử đạo: Đây là dịp để Tăng Ni mọi giáo hội và hệ phái có thể vân tập đầy đủ, tổ chức lễ tưởng niệm chung nhằm khắc ghi và tán thán ân đức truyền bá, bảo vệ đạo pháp của tiền nhân. Tưởng niệm công hạnh của chư lịch đại Tổ sư là để nhắc nhở chính mình noi gương theo dấu trong sứ mệnh hoằng truyền chánh pháp;

Tạo nhân duyên đoàn tụ cho Tăng Ni Việt Nam khắp nơi: Đã nhiều năm qua, do hoàn cảnh ly hương vì lý do tị nạn, đoàn tụ, du học hoặc hoằng pháp, Tăng Ni Việt Nam đã chia nhau hành đạo khắp năm châu, chưa hề có cơ hội đoàn tụ đông đủ. Những ngày đại lễ và các đại hội được tổ chức hàng năm tại các tu viện, tự viện, đều được tổ chức riêng biệt và giới hạn trong phạm vi trụ xứ, hệ phái hay giáo hội, chứ không mang tính cách chung của đại thể Tăng-đoàn. Ngày Về Nguồn đáp ứng được nhu cầu đoàn tụ rộng rãi ấy.

Trong 3 Ngày Về Nguồn vừa qua, Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại vân tập nơi đạo tràng Pháp Vân này bằng tâm thanh tịnh hòa hợp, bằng tinh thần hỷ xả khoan dung của người con Phật xuất gia, ngồi lại với nhau trong đạo tình thâm sâu, cùng học hỏi, chia sẻ, cảm thông và sách tấn nhau thể hiện tinh thần của Bảy Pháp Bất Thối mà đức Từ phụ giáo huấn.

Giờ đây, từ dưới chân Đức Phật và trước giác linh chư lịch đại Tổ sư, Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại chúng con với ý thức xây dựng đạo nghiệp tự thân và trách nhiệm với cơ đồ của Phật giáo Việt Nam nơi hải ngoại, xin đem hết tâm thành phát nguyện:

Nguyện giữ gìn giới hạnh, nuôi dưỡng chí nguyện xuất trần để bản thể Tăng-già luôn được tỏa sáng, xứng đáng với ngôi vị chúng trung tôn, là bậc tai mắt của trời người;

Nguyện đặt Tăng đoàn lên trên cá thể để như biển lớn thanh tịnh, đem tinh thần tương ái, tương kính, tương sám và tương thuận mà sống chung với nhau, cùng nhau tụ họp trong hòa hợp ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào;

Nguyện luôn ý thức vai trò và sứ mệnh của hàng trưởng tử Như Lai đối với mạng mạch Chánh Pháp và với cơ đồ của Phật giáo Việt Nam mà lịch đại Tổ sư đã dày công khai sáng và truyền thừa, để trên không phụ ân Thầy-Tổ, dưới cứu độ chúng sinh.

Bình bát, ca-sa, không gia đình, dấn thân vào đạo lớn, người xuất gia chúng con học theo hạnh người xưa: lấy ba cõi làm quán trọ, xem sinh-tử như trò đùa, ngoài thì mong thể hiện uy nghi của bậc đại trượng phu, trong thì nguyện vun bồi giới đức của kẻ xuất trần. Trong nỗ lực kiên cường và cô đơn hướng về mục tiêu tối hậu, chúng con làm sao không khỏi phải vượt qua muôn triệu chướng duyên và thử thách của thế đạo, nhân tâm. Ngoảnh trước, nhìn sau, chỉ có thầy-trò, huynh-đệ là đồng hành pháp lữ. Trong tâm cảm như vậy, chúng con không thể không nhìn nhận nhau, không thể không rơi lệ mừng vui với những ngày đoàn tụ hiếm hoi như thế này trong chuỗi dài dấn thân hành đạo cứu đời.

Ngày Về Nguồn đã mở ra như thế, chỉ là thời gian ngắn ngủi và tụ điểm nhỏ hẹp cho những kẻ “phát túc siêu phương,” nhưng cũng nguyện được là điểm sáng trang nghiêm của biển lớn Tăng-già.

Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ-tát Ma-ha-tát.

Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại tham dự Ngày Về Nguồn lần thứ I năm 2007 tại Chùa Pháp Vân, Mississauga, Canada.

*

Và sau đây là bản văn Lời Cầu Nguyện.

LỜI CẦU NGUYỆN

(đọc trong Lễ Hồi Hướng Bế Mạc)

 TT. Thích Tâm Hòa trưởng ban tổ chức đọc Lời Cầu Nguyện trong buổi lễ Bế Mạc ngày Về Nguồn 23/9/2007   

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

Chúng con, Tăng Ni Việt Nam đang tu học  và hành đạo ở nhiều nơi trên thế giới cùng nhau tụ họp tại Đạo Tràng Pháp Vân, Gia Nã Đại, một lòng hướng về Tam Bảo thường trụ trong mười phương, chí thành kính cẩn dâng lời cầu nguyện:

-- Nguyện cho Phật Pháp được trường tồn để soi sáng đường đi cho dân tộc và nhân loại chúng con.  Nguyện cho nền Phật giáo ở Việt Nam mà lịch đại tổ sư đã dày công khai sáng vun bồi mãi mãi là nền móng đạo đức, là nguồn sống tâm linh của giống nòi Việt Nam.  Giữa lúc thế đạo ngửa nghiêng, nhân tâm ly tán với bao chướng nạn dẫy đầy này, chúng con còn mong ước nào hơn là mong cho các bậc Hùng Sư Đại Sỹ cất lên đuợc tiếng nói của Từ Bi, Trí Tuệ giữa muôn trùng sóng gió tai ương; mong cho những tâm hồn cao cả đã vì không nỡ để Thánh giáo suy, không đành nhìn chúng sanh khổ mà dấn thân vào đạo lớn mỗi mỗi đều thành tựu đuợc hạnh nguyện của mình để cho nền Đạo được vững bền trên quê hương.

-- Nguyện cho dân tộc Việt Nam chúng con, đã triền miên trong thảm họa của chiến tranh thù hận và phân ly tan tác sớm tìm được con đuờng hóa giải mọi oán cừu oan khiên để người người trên quê hương được sống trong an toàn hạnh phúc và với tự do chân thực như phẩm giá cao quý của mình.  Chủ nghĩa mà chi khi non nước điêu linh! chế độ mà chi khi sinh dân độ thán! Chúng con xin trải hết lòng ra mà cầu nguyện cho không ai còn đem ác tâm mà chà đạp ai,  không ai còn thành kiến mà làm cho ai phải sống kiếp đọa đày.  Tai trời ách nước đã nhiều!  Chúng con xin hết dạ cầu mong cho mưa thuận gió hòa, cho kẻ đói được cơm, người đau được thuốc, cho không ai còn vùi thân trong cảnh gió lạnh mưa sa não nùng.

Nguyện cho loài người trên mặt đất này không ai còn sống trong ngục tù của chủ nghĩa hận thù cuồng tín và tham vọng cuồng si.  Kỳ thị và bất công đang tạo nên bao mối xung đột.  Khủng bố và chiến tranh đang gieo rắc bao chết chóc đau thương ở khắp mọi nơi.  Từ tận đáy lòng, chúng con xin cho từ tâm mở rộng, đèn tuệ sáng soi để cho người người đuợc sống với nhau trong tình huynh đệ bao la và để cho mặt đất này trở thành một nơi chốn tốt đẹp hơn cho loài người và cả muôn loài đều an lạc.

Nam Mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sacramento, CA - Hôm nay, Thượng Nghị Sĩ Thomas J. Umberg (D-Santa Ana) thông báo rằng trong tháng Ba này, nhằm tôn vinh "Tháng Lịch Sử của Phụ Nữ -The National Women's History Month", ông sẽ tổ chức buổi lễ vinh danh "Những Người Phụ Nữ Tiêu Biểu Trong Năm" tại Địa hạt Thượng Viện 34 của ông.
Hàng trăm ngọn đèn sẽ được thắp sáng để ghi nhớ với sự cảm động cho khoản phí tàn phá của COVID-19 Kể từ khi tình trạng khẩn cấp được tuyên bố ở California một năm trước, vào ngày 4 tháng 3 năm 2020
Hôm nay, Ủy Ban Điều Hành Edison International đã gửi thư này cho toàn thể các nhóm nhân viên Edison International, Southern California Edison và Edison Energy. Chúng tôi đứng về phía cộng đồng người Mỹ gốc Châu Á Đảo Thái Bình Dương và sẽ không từ bỏ quan điểm sống theo giá trị của chúng ta bây giờ và luôn luôn như vậy.
Hôm qua, Thành phố Garden Grove, cùng với nhà phát triển bất động sản Sterling Organization có trụ sở tại Florida, và A.R. Mays Construction, đã có buổi lễ động thổ tại khu Pavilion Plaza West, một khu thương mại mới để chào đón chợ Sprouts Farmers Market đầu tiên tại Garden Grove. Khu đất rộng 7 acre nằm trong khu vực mua sắm đông đúc, trên đường Brookhurst và Chapman Avenue, phía nam trung tâm The Promenade. Chợ Sprouts Farmers Market sẽ thay thế siêu thị Vons Pavilion đã bị bỏ trống.
Thực hiện một bước nữa để hoàn thành trách nhiệm của Thống đốc Gavin Newsom trong việc xây dựng mạng lưới vắc-xin trên toàn tiểu bang có thể kiểm soát vắc-xin nhanh nhất khi có sẵn, California thông báo hôm nay rằng họ đang trên đà tạo ra khả năng thực hiện 3 triệu lượt tiêm chủng mỗi tuần trước ngày 1 tháng 3.
Vào lúc 2:30 trưa ngày Thứ Năm 25/02/2021, tại bãi đậu xe của Advance Beauty College đã có cuộc tụ họp đông đảo của cộng đồng gốc Á cùng các viên chức địa phương để biểu lộ sự đoàn kết chống lại nạn thù ghét người gốc Á trong đại dịch covid 19. Rất đông các cơ quan truyền thông gốc Việt và dòng chính (ABC7, NBC4) đã đến và đưa tin về sự kiện mang tính thời sự này. Buổi tụ họp được tổ chức bởi Nail It For America, một tổ chức phi lợi nhuận hỗ trợ cho ngành nail gốc Việt rất nhiều trong thời gian đại dịch. Ted Nguyễn và Tâm Nguyễn là hai điều hợp viên của chương trình. Các viên chức địa phương tham dự được ghi nhận chủ yếu từ thành phố Garden Grove (Thị Trưởng Steve Jones, Nghị Viên Phát Bùi, Nghị Viên Thu Hà, Phó Cảnh Sát Trưởng Amir El Farra…), Hội Đồng Giám Sát Quận Cam (Andrew Đỗ), Văn Phòng Biện Lý Quận Cam… Nhiều tổ chức cộng đồng gốc VIệt và Gốc Á khác cũng có mặt để biểu lộ sự đoàn kết để cùng chống lại tệ nạn thù hận, bảo vệ người cao niên gốc Á tại Quận Cam.
Ủy Ban Xây Dựng Tượng Đài xin kêu gọi toàn thể đồng hương, thương gia, giới truyền thông, đặc biệt là các đoàn thể cựu quân nhân trong cộng đồng tích cực tham gia đóng góp để giúp dự án này có thể thành công tốt đẹp.
Theo thông lệ hàng năm, mỗi độ Xuân về, sau Tết Nguyên Đán, vào khoảng giữa tháng 2, đầu tháng 3, các Liên Đoàn Hướng Đạo Việt Nam thuộc Miền Tây Nam Hoa Kỳ có một sinh hoạt rất đặc sắc gọi là “Lễ Chào Cờ Đầu Năm.” Mục đích của Lễ Chào Cờ Đầu Năm là: Giúp các em gìn giữ truyền thống, văn hóa và tập tục Việt Nam. Đây cũng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của Hội Đồng Trung Ương – Hướng Đạo Việt Nam.
hành phố Garden Grove, phối hợp với Fair Housing Foundation, tổ chức buổi hội thảo công bằng về nhà ở miễn phí qua mạng vào Thứ Ba, ngày 9 tháng Ba, 2021, từ 5:00 giờ chiều đến 6:30 chiều, qua Zoom hoặc qua điện thoại, để cung cấp các dịch vụ tư vấn, giáo dục và hòa giải liên quan đến luật công bằng về nhà ở.
Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47) bảo trợ hai dự luật liên quan đến quỹ trợ cấp COVID-19 của liên bang dành cho các doanh nghiệp, cá nhân và gia đình trong thời gian đại dịch.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.