Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vn: Đối Thoại Hay Độc Thoại? Nguyễn Tấn Dũng Không Thuộc Bài Tự Do Báo Chí

16/02/200700:00:00(Xem: 8787)

- Hoa Thịnh Đốn.-  Cuộc được gọi là "Đối thoại"  ngày 09/02/2007 của Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng,với chủ  đề: "Vì một Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; hội nhập thành công, phát triển bền vững"  đã biến thành cuộc Độc thọai vì nội dung thảo luận đã được Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương sắp đặt và đạo diễn.

Theo tin báo trong nước, trên 2,000 câu hỏi của nhiều tầng lớp nhân dân đã gửi đến  Ban tổ chức gồm  Website Chính phủ, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Viêt Nam và  Báo Điện tử VietNamNet, nhưng  Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương  do Đào Duy Quát đứng đầu chỉ chọn có 37 Câu hỏi để Dũng trả lời.

Nội dung 37 câu hỏi tập trung vào các lĩnh vực: Chống tham nhũng; Kinh tế và Những hạn chế chưa làm được để giải quyết các tệ nạn Xã hội; Cải cách Hành chính; Nhân sự  Chính phủ và  Chính sách sử dụng nhân tài.

Bài viết này chỉ bàn đến  hai câu hỏi  thời sự liên quan đến "Định hướng Xã hội Chủ nghĩa" và "Cấm Tư nhân hóa Báo chí".

Võ Văn Hoàng (20 tuổi, Hà Tĩnh) hỏi: " Thưa Thủ tướng, Việt Nam gia nhập WTO, đây là Tổ chức Thương mại toàn cầu, chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ của WTO.  Như vậy, Việt Nam có giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa nữa hay không""

Nguyễn Tấn Dũng: "Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam chúng ta là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sau hơn 11 năm đàm phán, chúng ta đã là thành viên chính thức của WTO. Trung ương Đảng ta đã có nghị quyết, Chính phủ đã có chương trình hành động một cách đồng bộ, vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách trước mắt để tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua thách thức, khó khăn, đưa đất nước ta, nền kinh tế chúng ta phát triển nhanh, bền vững, thực hiện bằng được con đường, mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn. Tôi rất vững tin vào ý chí và sự thành công này của dân tộc Việt Nam ta."

Câu trả lời  của Dũng có vấn đề khi Dũng bảo "Nhân dân đã chọn lựa" cái "Chủ nghĩa Xã hội" Cộng sản hiện nay.

Từ ngày ra đời 70 năm trước của  đảng  CSVN và sau 60 năm cầm quyền của cái Nhà nước  lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và  điều được gọi là Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng  xây dựng đất nước, chưa bao giờ  người  dân được quyền lựa chọn thể chế  chính trị cho mình. Vậy, nếu không phải Đảng, thì ai đã  đội lên đầu  dân cái "nón" Chủ nghĩa Xã hội"

Vì vậy, bất kỳ người nào trong đảng CSVN mà tuyên truyền chính "nhân dân ta đã lựa chọn"  chế  độ độc tài, độc đảng hiện nay  là  nói  văng mạng lịch sử, không cần biết đúng hay sai và coi thường nhân dân.

Dũng  còn nói: "Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam chúng ta là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", nhưng những điều mỹ miều này đã không đến với mọi người  dân.  Sự cách biệt giàu-nghèo ngày một gia tăng, mức thu nhập giữa thành thị và nông thôn mỗi ngày mỗi giãn ra.

Dân chủ, công bằng xã hội và văn minh chỉ đến với những kẻ có chức có quyền và may mắn  trong xã hội.

Thực tế trong đời sống đã chứng minh như thế và các cấp Lãnh đạo Đảng và  Nhà nước cũng đã nhìn nhận như thế trong nhiều dịp.

Dũng nói  trong cuộc Đối thoại: "Năm 2006 đã khép lại, đúng như các bạn đã nêu là vẫn còn tồn tại những vấn đề kinh tế-xã hội nổi cộm, yếu kém. Chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận rằng còn rất nhiều bất cập, yếu kém, khuyết điểm, không thể chủ quan, thỏa mãn, xem thường. Nổi lên là:

Thứ nhất là: Quy mô của nền kinh tế còn rất nhỏ, nước ta vẫn là một nước nghèo (bình quân năm 2007 mới có 720 USD/đầu người) nằm trong khoảng 40 nước có thu nhập thấp của thế giới, thu nhập đầu người đứng thứ 7 trong 10 nước ASEAN.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm.

Chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh (cả cấp độ quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm) vẫn còn thấp, trong khi chúng ta đã là thành viên của WTO.

Hạ tầng kinh tế-xã hội còn rất yếu kém.

Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp.

Thứ hai là: Vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc về văn hóa xã hội như: việc làm cho người lao động và đời sống của đồng bào ở nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, đồng bào các dân tộc thiểu số; chất lượng trong giáo dục đào tạo; tệ nạn về ma túy, mại dâm/HIV; tai nạn giao thông... đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực giải quyết tốt hơn, quyết liệt hơn.

Thứ ba là: Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, vẫn là nguy cơ và là thách thức đối với chúng ta.

Thứ tư là: Nền hành chính quốc gia và quản lý nhà nước tuy có bước tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều yếu kém, khuyết điểm. Thủ tục hành chính vẫn còn rắc rối, phiền hà, làm cản trở sự phát triển, gây bất bình trong nhân dân.

Nguyên nhân có rất nhiều, có cả khách quan và chủ quan. Là người đứng đầu Chính phủ, tôi nhận phần trách nhiệm của mình về những yếu kém, khuyết điểm nói trên."

Nhận lỗi là món qùa "nước bọt" truyền thống quen thuộc,  không làm ai ngạc nhiên,  của  các tầng lớp lãnh đạo đảng CSVN.  Năm 1976, Phạm Văn Đồng, khi giữ chức Thủ tướng, cũng đã "xin nhận trách nhiệm trước đồng bào và Quốc hội" khi báo cáo khó khăn trong tình hình kinh tế.  Nhưng tụt hậu, yếu kém vẫn cứ diễn ra trong các năm sau đó mà Đồng và Tố Hữu, khi ấy là Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế có "sứt mẻ"  gì đâu"

BÁO CHÍ TƯ NHÂN

Về vấn đề "Tư nhân hóa Báo chí",  Phạm Dương Quốc Tuấn  hỏi: "Kính chào Thủ tướng! Vì sao Thủ tướng lại ký chỉ thị nghiêm cấm tư nhân hoá báo chí dưới mọi hình thức" Như vậy, có đi ngược lại mục tiêu tự do dân chủ mà Thủ tướng phấn đấu hay không""

Dũng đáp:  "Đúng, tôi có ký chỉ thị nhằm tăng cường sự quản lý của Nhà nước về báo chí để phát huy tối đa nhất, tốt nhất vai trò của báo chí của chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển về mọi mặt của đất nước. Để mỗi tờ báo, tạp chí (với hơn 600 tờ báo, tạp chí) của chúng ta thật sự là cơ quan ngôn luận, thật sự là diễn đàn dân chủ của các tầng lớp nhân dân; để mỗi tờ báo, mỗi tạp chí là một ngọn cờ chiến đấu của nhân dân ta vì mục tiêu một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh."

"Trong chỉ thị tôi ký có nghiêm cấm không được tư nhân hóa báo chí với bất cứ hình thức nào và không được để bất cứ thế lực nào chi phối báo chí để phục vụ ý đồ riêng trái pháp luật, gây phương hại cho đất nước. Đây là chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, đúng theo ý chí  nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân ta, đồng bào ta, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước ta. Mọi việc làm tốt, làm hay của báo chí phải được trân trọng và khen thưởng thỏa đáng, kịp thời, đồng thời mọi vi phạm về hoạt động báo chí cũng phải được xem xét, xử lý nghiêm minh đúng pháp luật."

"Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vui mừng về những bước trưởng thành vượt bậc, về sự phát triển rất nhanh và toàn diện của các loại hình báo chí Việt Nam. Chúng ta đánh giá rất cao sự đóng góp tích cực, quan trọng của báo chí vào thành tựu chung của đất nước trong sự nghiệp đổi mới suốt 20 năm qua. Chúng ta luôn mong muốn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để báo chí Việt Nam tiếp tục vươn lên, phát huy ưu điểm, tiến bộ, ra sức khắc phục những yếu kém để làm tốt hơn nữa vai trò quan trọng của mình; đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp phát triển đất nước, luôn xứng đáng với truyền thống tốt đẹp và lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta."

Một lần nữa, Dũng đã nói những lời nghe chói tai không có thật  trong sinh hoạt báo chí hiện nhay ở Việt Nam.  Khi  Dũng khoe  Chỉ thị  37/2006/CT-TTg, ngày 29-11-06 "Về việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí" là nhằm  bảo đảm Báo chí do đảng lãnh đạo phải "thật sự là diễn đàn dân chủ của các tầng lớp nhân dân" là  xuyên tạc quyền Tự do Báo chí của người dân đã ghi trong Hiến pháp.

Câu trả lời của  Dũng nên chỉ dành riêng cho  nhóm công dân được ăn bổng lộc của  đảng  chứ  đâu đã đến lượt "các tầng lớp nhân dân".   Báo chí và Người làm báo trong nước chỉ  có nhiệm vụ duy nhất là phục vụ đảng và tuyền truyền, vận động nhân dân thi hành các chính sách của  đảng.  Cả dân và người làm báo đếu không có sự chọn lựa nào khác.

Diễn đàn của dân trên báo chí, nếu có, cũng chỉ  là những lời ta thán về những  khó khăn  chồng chất trong đời sống hàng ngày chứ  có ai dám phê bình lãnh đạo bất tài, tố cáo cán bộ, đảng viên quan liêu, tham nhũng và chỉ trích chính sách của nhà nước"

Nên khi Dũng bào chữa cho hành động  cấm báo chí tư nhân  là để  ngăn chặn "bất cứ thế lực nào chi phối báo chí để  phục vụ ý đồ riêng trái pháp luật, gây phương hại cho đất nước" là  Dũng cố tình giấu đi cái tâm địa độc tài của một nhà nước  độc quyền luôn cả  dư luận.

Dũng còn ngụy biện  khi bảo Chỉ thị chống tư nhân hóa Báo chí đã làm "đúng theo ý chí  nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân ta, đồng bào ta, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước ta".

Có ai trong nhân dân được hỏi ý kiến đâu vì ai cũng biết, Chỉ thị 37/2006/CT-TTg, ngày 29-11-06,  là  bản văn  phản dân chủ đã  chống lại quyền Tự do ngôn luận của người dân  ghi trong Hiến pháp.

Hành động tước bỏ quyền Tự do ngôn luận của nhân dân của Nhà nước đã rõ như thế mà khi  Vũ Thanh Hữu  hỏi: "Thưa Thủ tướng, trong cuộc sống hàng ngày ông yêu điều gì nhất và ghét cái gì nhất"" Nguyễn Tấn Dũng còn dám trả lời: "Tôi yêu nhất, quý nhất là sự trung thực và tôi cũng ghét nhất, giận nhất là sự giả dối."

Vậy khi ký Chỉ thị cấm Tư nhân hóa Báo chí,  Dũng có  nghĩ là mình đã "giả dối" với lương tâm của một Thủ tướng không, hay vì  đã quen sống với "giả dối" nên  có  chà đạp lên  Hiến pháp  một lần nữa cũng chả sao" -/-

Phạm Trần

(02/07)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Mùa hè năm 2022, Hoa Kỳ đã chứng kiến một sự thay đổi đáng kể về cách đa số các thẩm phán Tối Cao Pháp Viện luận giải về Hiến pháp.Vào cuối nhiệm kỳ, tòa án đã bác bỏ quyền phá thai theo hiến pháp lâu đời, mở rộng quyền sử dụng súng và phán quyết rằng tôn giáo có thể đóng vai trò lớn hơn trong các tổ chức công cộng.
Bài này được viết theo lời đề nghị của bạn Tâm Thường Định --- một nhà giáo, một huynh trưởng Gia Đình Phật Tử, và là một nhà văn trong nhóm chủ biên Tạp chí Phật Việt --- rằng “nhờ anh viết bài gì để giúp hoằng pháp.” Bản thân người viết không có đủ tầm nhìn để viết về những suy nghĩ chiến lược; việc đó xin để các bậc tôn túc như Thầy Tuệ Sỹ và nhiều vị khác suy nghĩ. Trong khi đó, trong và ngoài nước đang có hàng ngàn bậc thiện tri thức, ở cả tứ chúng tăng ni cư sĩ, nơi người muốn học Phật có thể tìm nghe pháp, tìm học pháp, cũng như đã có hàng trăm ngàn bài viết giá trị về Phật học trên mạng… do vậy bài này sẽ dựa vào Kinh Phật để nói về một đề tài ít được chú ý: thiền tập với pháp ấn, câu hữu với định. Pháp định nơi đây sẽ tập trung vào sơ thiền. Những sai sót có thể có, xin được sám hối.
Hiến pháp có một giá trị tự tại, nghĩa là, không cần quy chiếu hay trưng dẫn các luật khác để tạo ra giá trị chấp hành...
Lâu nay ta thường nghe nói thanh niên là rường cột của Quốc gia, nhưng tuổi trẻ Việt Nam thời Cộng sản đã xuống cấp trên mọi phương diện từ thể chất đến tinh thần và từ gia đình ra xã hội. Vậy đâu là nguyên nhân?
Rõ ràng toàn là những đòi hỏi quá đáng và … quá quắt. Ngay đến bác Hồ mà còn không bảo vệ được cả vợ lẫn con, bác Tôn cũng chỉ có mỗi một việc làm là… sửa xe đạp cho nó qua ngày đoạn tháng thì bác Quang biết làm sao hơn và làm gì khác được?
✱ VOA: Trên cương vị tổng thống, ông Trump đôi khi chia sẻ thông tin, bất kể mức độ nhạy cảm của nó. Ông ngẫu hứng cung cấp thông tin bảo mật cấp độ cao cho bộ trưởng ngoại giao Nga ✱ VOA: Những tài liệu này cần được bảo mật là việc rất nghiêm trọng- đặc biệt là đối với Mar-a-Lago, những khách nước ngoài ở đó - tạo ra một mối đe dọa đến an ninh quốc gia ✱ VOA: John Kelly khởi động một nỗ lực để cố gắng hạn chế những người có quyền tiếp cận ông Trump tại Mar-a-Lago, nhưng nỗ lực này thất bại khi Trump từ chối hợp tác...
Hôm thứ Sáu 23-9 trên tạp chí Project-Syndicate, nhà báo Laurence Tubiana cho rằng không có gì là hay, là tốt một khi châu Âu theo đuổi chính sách đa phương hóa theo tiêu chuẩn hai mặt (double standard) trong cuộc chiến Ukraine, vì cộng đồng Âu còn nhiều vấn đề ưu tiên giải quyết...
Đại Hội Đồng Liên Hiêp Quốc lần thứ 77 đã khai mạc tại New York hôm 20-9-2022, trong bối cảnh thế giới đối mặt với hàng loạt khủng hoảng, đang bị chia rẽ vì nhiều vấn đề: Cuộc chiến Ukraine, khủng hoảng khí hậu, mất an ninh lương thực, khủng hoảng năng lượng, và nạn dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt...
Truyện dài chống tham nhũng, lãng phí ở Việt Nam đã được thi hành từ Trung ương xuống địa phương, nhưng tham nhũng cứ trơ ra là vì sao? Thắc mắc này không phải đến thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới có mà từ khuya lắm rồi, ít nhất cũng từ khóa đảng VII thời ông Đỗ Mười làm Tổng Bí thư (28 tháng 6 năm 1991 - 26 tháng 12 năm 1997). Nhưng tại sao tình trạng này cứ kéo dài mãi và không có dấu hiệu suy giảm mà còn biến chứng, lan nhanh mặc dù nhà nước đã tung ra nhiều biện pháp phòng ngừa và chữa trị...
Tôi đã trót có dăm ba lời về nón cối, mũ cối, và dép râu nên (lỡ trớn) cũng xin được thưa luôn, đôi câu, về cái nón tai bèo...
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.