Vn: Đối Thoại Hay Độc Thoại? Nguyễn Tấn Dũng Không Thuộc Bài Tự Do Báo Chí

16/02/200700:00:00(Xem: 9020)

- Hoa Thịnh Đốn.-  Cuộc được gọi là "Đối thoại"  ngày 09/02/2007 của Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng,với chủ  đề: "Vì một Việt Nam Xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh; hội nhập thành công, phát triển bền vững"  đã biến thành cuộc Độc thọai vì nội dung thảo luận đã được Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương sắp đặt và đạo diễn.

Theo tin báo trong nước, trên 2,000 câu hỏi của nhiều tầng lớp nhân dân đã gửi đến  Ban tổ chức gồm  Website Chính phủ, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Viêt Nam và  Báo Điện tử VietNamNet, nhưng  Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương  do Đào Duy Quát đứng đầu chỉ chọn có 37 Câu hỏi để Dũng trả lời.

Nội dung 37 câu hỏi tập trung vào các lĩnh vực: Chống tham nhũng; Kinh tế và Những hạn chế chưa làm được để giải quyết các tệ nạn Xã hội; Cải cách Hành chính; Nhân sự  Chính phủ và  Chính sách sử dụng nhân tài.

Bài viết này chỉ bàn đến  hai câu hỏi  thời sự liên quan đến "Định hướng Xã hội Chủ nghĩa" và "Cấm Tư nhân hóa Báo chí".

Võ Văn Hoàng (20 tuổi, Hà Tĩnh) hỏi: " Thưa Thủ tướng, Việt Nam gia nhập WTO, đây là Tổ chức Thương mại toàn cầu, chúng ta phải thực hiện nghĩa vụ của WTO.  Như vậy, Việt Nam có giữ được định hướng xã hội chủ nghĩa nữa hay không""

Nguyễn Tấn Dũng: "Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam chúng ta là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sau hơn 11 năm đàm phán, chúng ta đã là thành viên chính thức của WTO. Trung ương Đảng ta đã có nghị quyết, Chính phủ đã có chương trình hành động một cách đồng bộ, vừa cơ bản lâu dài, vừa cấp bách trước mắt để tranh thủ thời cơ thuận lợi, vượt qua thách thức, khó khăn, đưa đất nước ta, nền kinh tế chúng ta phát triển nhanh, bền vững, thực hiện bằng được con đường, mục tiêu chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn. Tôi rất vững tin vào ý chí và sự thành công này của dân tộc Việt Nam ta."

Câu trả lời  của Dũng có vấn đề khi Dũng bảo "Nhân dân đã chọn lựa" cái "Chủ nghĩa Xã hội" Cộng sản hiện nay.

Từ ngày ra đời 70 năm trước của  đảng  CSVN và sau 60 năm cầm quyền của cái Nhà nước  lấy Chủ nghĩa Mác-Lênin và  điều được gọi là Tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng  xây dựng đất nước, chưa bao giờ  người  dân được quyền lựa chọn thể chế  chính trị cho mình. Vậy, nếu không phải Đảng, thì ai đã  đội lên đầu  dân cái "nón" Chủ nghĩa Xã hội"

Vì vậy, bất kỳ người nào trong đảng CSVN mà tuyên truyền chính "nhân dân ta đã lựa chọn"  chế  độ độc tài, độc đảng hiện nay  là  nói  văng mạng lịch sử, không cần biết đúng hay sai và coi thường nhân dân.

Dũng  còn nói: "Chủ nghĩa xã hội của Việt Nam chúng ta là dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh", nhưng những điều mỹ miều này đã không đến với mọi người  dân.  Sự cách biệt giàu-nghèo ngày một gia tăng, mức thu nhập giữa thành thị và nông thôn mỗi ngày mỗi giãn ra.

Dân chủ, công bằng xã hội và văn minh chỉ đến với những kẻ có chức có quyền và may mắn  trong xã hội.

Thực tế trong đời sống đã chứng minh như thế và các cấp Lãnh đạo Đảng và  Nhà nước cũng đã nhìn nhận như thế trong nhiều dịp.

Dũng nói  trong cuộc Đối thoại: "Năm 2006 đã khép lại, đúng như các bạn đã nêu là vẫn còn tồn tại những vấn đề kinh tế-xã hội nổi cộm, yếu kém. Chúng ta phải nghiêm túc nhìn nhận rằng còn rất nhiều bất cập, yếu kém, khuyết điểm, không thể chủ quan, thỏa mãn, xem thường. Nổi lên là:

Thứ nhất là: Quy mô của nền kinh tế còn rất nhỏ, nước ta vẫn là một nước nghèo (bình quân năm 2007 mới có 720 USD/đầu người) nằm trong khoảng 40 nước có thu nhập thấp của thế giới, thu nhập đầu người đứng thứ 7 trong 10 nước ASEAN.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm.

Chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh (cả cấp độ quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm) vẫn còn thấp, trong khi chúng ta đã là thành viên của WTO.

Hạ tầng kinh tế-xã hội còn rất yếu kém.

Chất lượng nguồn nhân lực còn thấp.

Thứ hai là: Vẫn còn nhiều vấn đề bức xúc về văn hóa xã hội như: việc làm cho người lao động và đời sống của đồng bào ở nông thôn, nhất là vùng sâu, vùng xa, đồng bào các dân tộc thiểu số; chất lượng trong giáo dục đào tạo; tệ nạn về ma túy, mại dâm/HIV; tai nạn giao thông... đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực giải quyết tốt hơn, quyết liệt hơn.

Thứ ba là: Tham nhũng, lãng phí vẫn còn nghiêm trọng, vẫn là nguy cơ và là thách thức đối với chúng ta.

Thứ tư là: Nền hành chính quốc gia và quản lý nhà nước tuy có bước tiến bộ nhưng vẫn còn nhiều yếu kém, khuyết điểm. Thủ tục hành chính vẫn còn rắc rối, phiền hà, làm cản trở sự phát triển, gây bất bình trong nhân dân.

Nguyên nhân có rất nhiều, có cả khách quan và chủ quan. Là người đứng đầu Chính phủ, tôi nhận phần trách nhiệm của mình về những yếu kém, khuyết điểm nói trên."

Nhận lỗi là món qùa "nước bọt" truyền thống quen thuộc,  không làm ai ngạc nhiên,  của  các tầng lớp lãnh đạo đảng CSVN.  Năm 1976, Phạm Văn Đồng, khi giữ chức Thủ tướng, cũng đã "xin nhận trách nhiệm trước đồng bào và Quốc hội" khi báo cáo khó khăn trong tình hình kinh tế.  Nhưng tụt hậu, yếu kém vẫn cứ diễn ra trong các năm sau đó mà Đồng và Tố Hữu, khi ấy là Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế có "sứt mẻ"  gì đâu"

BÁO CHÍ TƯ NHÂN

Về vấn đề "Tư nhân hóa Báo chí",  Phạm Dương Quốc Tuấn  hỏi: "Kính chào Thủ tướng! Vì sao Thủ tướng lại ký chỉ thị nghiêm cấm tư nhân hoá báo chí dưới mọi hình thức" Như vậy, có đi ngược lại mục tiêu tự do dân chủ mà Thủ tướng phấn đấu hay không""

Dũng đáp:  "Đúng, tôi có ký chỉ thị nhằm tăng cường sự quản lý của Nhà nước về báo chí để phát huy tối đa nhất, tốt nhất vai trò của báo chí của chúng ta trong sự nghiệp xây dựng và phát triển về mọi mặt của đất nước. Để mỗi tờ báo, tạp chí (với hơn 600 tờ báo, tạp chí) của chúng ta thật sự là cơ quan ngôn luận, thật sự là diễn đàn dân chủ của các tầng lớp nhân dân; để mỗi tờ báo, mỗi tạp chí là một ngọn cờ chiến đấu của nhân dân ta vì mục tiêu một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh."

"Trong chỉ thị tôi ký có nghiêm cấm không được tư nhân hóa báo chí với bất cứ hình thức nào và không được để bất cứ thế lực nào chi phối báo chí để phục vụ ý đồ riêng trái pháp luật, gây phương hại cho đất nước. Đây là chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ đúng theo quy định của pháp luật hiện hành, đúng theo ý chí  nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân ta, đồng bào ta, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước ta. Mọi việc làm tốt, làm hay của báo chí phải được trân trọng và khen thưởng thỏa đáng, kịp thời, đồng thời mọi vi phạm về hoạt động báo chí cũng phải được xem xét, xử lý nghiêm minh đúng pháp luật."

"Đảng, Nhà nước và nhân dân ta vui mừng về những bước trưởng thành vượt bậc, về sự phát triển rất nhanh và toàn diện của các loại hình báo chí Việt Nam. Chúng ta đánh giá rất cao sự đóng góp tích cực, quan trọng của báo chí vào thành tựu chung của đất nước trong sự nghiệp đổi mới suốt 20 năm qua. Chúng ta luôn mong muốn và tạo mọi điều kiện thuận lợi để báo chí Việt Nam tiếp tục vươn lên, phát huy ưu điểm, tiến bộ, ra sức khắc phục những yếu kém để làm tốt hơn nữa vai trò quan trọng của mình; đóng góp xứng đáng hơn nữa vào sự nghiệp phát triển đất nước, luôn xứng đáng với truyền thống tốt đẹp và lòng tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta."

Một lần nữa, Dũng đã nói những lời nghe chói tai không có thật  trong sinh hoạt báo chí hiện nhay ở Việt Nam.  Khi  Dũng khoe  Chỉ thị  37/2006/CT-TTg, ngày 29-11-06 "Về việc thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí" là nhằm  bảo đảm Báo chí do đảng lãnh đạo phải "thật sự là diễn đàn dân chủ của các tầng lớp nhân dân" là  xuyên tạc quyền Tự do Báo chí của người dân đã ghi trong Hiến pháp.

Câu trả lời của  Dũng nên chỉ dành riêng cho  nhóm công dân được ăn bổng lộc của  đảng  chứ  đâu đã đến lượt "các tầng lớp nhân dân".   Báo chí và Người làm báo trong nước chỉ  có nhiệm vụ duy nhất là phục vụ đảng và tuyền truyền, vận động nhân dân thi hành các chính sách của  đảng.  Cả dân và người làm báo đếu không có sự chọn lựa nào khác.

Diễn đàn của dân trên báo chí, nếu có, cũng chỉ  là những lời ta thán về những  khó khăn  chồng chất trong đời sống hàng ngày chứ  có ai dám phê bình lãnh đạo bất tài, tố cáo cán bộ, đảng viên quan liêu, tham nhũng và chỉ trích chính sách của nhà nước"

Nên khi Dũng bào chữa cho hành động  cấm báo chí tư nhân  là để  ngăn chặn "bất cứ thế lực nào chi phối báo chí để  phục vụ ý đồ riêng trái pháp luật, gây phương hại cho đất nước" là  Dũng cố tình giấu đi cái tâm địa độc tài của một nhà nước  độc quyền luôn cả  dư luận.

Dũng còn ngụy biện  khi bảo Chỉ thị chống tư nhân hóa Báo chí đã làm "đúng theo ý chí  nguyện vọng của tuyệt đại đa số nhân dân ta, đồng bào ta, phù hợp với điều kiện lịch sử cụ thể của đất nước ta".

Có ai trong nhân dân được hỏi ý kiến đâu vì ai cũng biết, Chỉ thị 37/2006/CT-TTg, ngày 29-11-06,  là  bản văn  phản dân chủ đã  chống lại quyền Tự do ngôn luận của người dân  ghi trong Hiến pháp.

Hành động tước bỏ quyền Tự do ngôn luận của nhân dân của Nhà nước đã rõ như thế mà khi  Vũ Thanh Hữu  hỏi: "Thưa Thủ tướng, trong cuộc sống hàng ngày ông yêu điều gì nhất và ghét cái gì nhất"" Nguyễn Tấn Dũng còn dám trả lời: "Tôi yêu nhất, quý nhất là sự trung thực và tôi cũng ghét nhất, giận nhất là sự giả dối."

Vậy khi ký Chỉ thị cấm Tư nhân hóa Báo chí,  Dũng có  nghĩ là mình đã "giả dối" với lương tâm của một Thủ tướng không, hay vì  đã quen sống với "giả dối" nên  có  chà đạp lên  Hiến pháp  một lần nữa cũng chả sao" -/-

Phạm Trần

(02/07)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, gồm có 9 chương và 23 điều khoản. Nội dung mà Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ VNDCCH, Chính phủ VNCH và Chính phủ CMLTMNVN đồng thuận không phải là thoả hiệp giữa hai phe thắng và thua, mà nhằm quy định việc ngưng mọi cuộc giao tranh, Hoa Kỳ rút quân trong vòng 60 ngày ra khỏi Việt Nam, QĐNDVN được ở lại miền Nam; bù lại, Hà Nội trao trả các tù binh Hoa Kỳ, VNCH và MTGPMN cùng hoạt động trên lãnh thổ của mình...
Tại sao rất ít người Việt đọc sách Việt? Tôi muốn nói đến sách văn chương, sách triết học, sách khoa học. Đây là ba nguồn kiến thức, tư tưởng lớn của nhân loại. Nếu lấy ra hết ba loại hiểu biết này, con người chỉ là đàn bò nhai lại và tranh cãi. Nếu một người không có hiểu biết nào từ ba nguồn cung cấp trên, người đó không thể khác hơn con bò. Tuy nhiên, việc này không bao giờ xảy ra.
Hôm thứ Sáu 13/1/2023 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp Thủ tướng Kishida Fumio của Nhật Bản tại phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc. Chương trình nghị sự của hai nguyên thủ quốc gia hẳn phải đề cập đến hiểm họa an ninh từ Trung quốc, mà cả hai quốc gia trong thời gian những năm gần đây đều đặt lên trọng tâm hàng đầu
Làm sao để giữ vững tư tưởng trong Quân đội và Công an là vấn đề sống còn năm 2023 của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Lý do vì năm con Mèo (Quý Mão) có Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XIII, dự trù vào khoảng tháng Sáu, để bỏ phiếu tín nhiệm các cấp Lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua, chạy chức, chiếm quyền lãnh đạo. Và kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ đặt nền tảng cho Đại hội đảng khóa XIV để bầu lên Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới nhiệm kỳ 2026-2031...
Chứ chả lẽ cái chết thảm thiết của bà Cát Hanh Long và của hàng bao nhiêu triệu lương dân khác nữa (ở khắp ba miền đất nước, từ hơn nửa thế kỷ nay) thì đất/trời có thể dung tha được hay sao?
✱ Lê Đức Thọ: Bây giờ về phần thỏa thuận chúng tôi đã đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành như thế nào? ✱ Kissinger: Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi sẽ đánh máy lại từ tiếng Anh của chúng tôi và ông có một bản sao của bản văn. Chúng tôi sẽ nỗ lực tận tâm nhất để đảm bảo rằng mọi thứ chúng ta đã đồng ý đều được hợp nhất. ✱ TT Thiệu: Nếu chúng tôi không thể ký thỏa hiệp này trước cuộc bầu cử, thời liệu Hoa Kỳ có cần phải công bố cho người dân biết rằng họ vẫn có ý định ký kết thỏa hiệp này không? ✱ TT Nixon: Tôi phải có câu trả lời của ông (TT Thiệu) trước 1200 giờ Washington, ngày 21 tháng 1 năm 1973...
Sau 13 năm, cuối cùng thì Bác sĩ David Sinclair và các đồng nghiệp đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Điều gì thúc đẩy quá trình lão hóa? Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, Sinclair, giáo sư di truyền học và đồng giám đốc của Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research tại Trường Y Harvard (Harvard Medical School), đã phác họa ra một chiếc đồng hồ lão hóa, khi ta vặn chiều kim là có thể đẩy nhanh hoặc đảo ngược quá trình lão hóa của các tế bào.
Lời báo động muộn màng này cũng đã giúp tôi hiểu ra lý do mà sư Minh Trí – sau khi xuất gia, từ bỏ mọi hoạt động chính trị, đã hết lòng tận tụy chăm lo cho những lớp học Việt Ngữ, ở Kampuchea, cho đến… hơi thở cuối!
Trong bài viết sau đây, Henry Kissinger đã cảnh báo về một cuộc thế chiến mới có thể xảy ra và phương cách tốt nhất là tìm cách tạo cho Nga một cơ hội đàm phán trong danh dự. Ý kiến của Kissinger còn nhiều điểm chưa thuyết phục, cần được thảo luận sâu xa hơn...
Trong hơn ba năm - chính xác là 1,016 ngày - Trung Quốc đã đóng cửa với cả thế giới. Hầu hết sinh viên nước ngoài rời khỏi đất nước khi bắt đầu đại dịch. Khách du lịch đã ngừng đến tham quan. Các nhà khoa học Trung Quốc đã ngừng tham dự các hội nghị nước ngoài. Các giám đốc điều hành người nước ngoài bị cấm quay trở lại công việc kinh doanh của họ ở Trung Quốc. Vì vậy, khi Trung Quốc mở cửa biên giới vào ngày 8 tháng 1, từ bỏ những tàn tích cuối cùng của chính sách “không covid”, việc đổi mới tiếp xúc thương mại, trí tuệ và văn hóa sẽ có những hậu quả to lớn, mà phần nhiều là lành tính.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.