Hôm nay,  

Ngày Đáo Hạn Nộp Hồ Sơ Thuế Năm 2006

28/01/200700:00:00(Xem: 3723)

17-4-2007: Ngày Đáo Hạn Nộp Hồ Sơ Thuế Năm 2006

1. Tại sao năm nay người khai thuế lại có thêm tthời gian để khai và nộp thuế"

Người khai thuế có thêm vài ngày để khai và nộp hồ sơ thuế vì ngày 15 tháng 4 năm 2007 là ngày Chủ Nhật, và ngày làm việc tiếp theo, thứ hai 16 tháng 4 năm 2007 là ngày lễ kỷ niệm chính thức của Quận Columbia (Tổng thống Abraham Lincoln ký quyết định chọn ngày này là ngày giải phóng nô lệ  - The District of Columbia Emancipation Act).

Theo quy định của luật pháp hiện hành, nếu ngày đáo hạn nộp đơn khai và đóng thuế rơi vào những ngày thứ bảy, chủ nhật, hoặc những ngày lễ chính thức khác, ngày đáo hạn sẽ chính thức dời lại vào ngày làm việc tiếp theo. Và theo một điều luật Liên bang ban hành nhiều thập kỷ trước, những ngày lễ được tổ chức kỷ niệm ở Quận Columbia sẽ ảnh hưởng đến các vấn đề thuế vụ trên cả nước, không chỉ riêng Quận Columbia. Sở Thuế Vụ đã bắt đầu lưu tâm đến sự trùng lặp của ngày nộp đơn thuế chung trên toàn quốc và ngày lễ Giải Phóng Nô Lệ cử hành tại địa phương sau khi các mẫu đơn khai thuế và các ấn bản thông tin được gởi đi in để chuẩn bị cho mùa thuế mới.

Trước đây, chỉ riêng người dân Quận Columbia và 6 tiểu bang khác ở miền Đông Hoa Kỳ có ngày đáo hạn chính thức là ngày 17 tháng 4. Quận Columbia và 6 tiểu bang thuộc khu vực làm việc của khu phận thuế vụ Massachusetts, nơi chính quyền và người dân tổ chức kỷ niệm vinh danh các anh hùng vào ngày 16 tháng 4 hằng năm. Như tất cả mọi người khai thuế khác, năm nay người dân ở các khu vực này vẫn phải nộp hồ sơ khai thuế và đóng thuế trước ngày đáo hạn 17 tháng 4.

2. Vào ngày 16 tháng 4 năm nay, Sở Thuế Vụ ở các nơi khác có làm việc hay không"

Có. Ngày Kỷ Niệm Giải Phóng Nô Lệ không phải là ngày lễ chính thức của Hoa Kỳ (a federal holiday). Do đó, các trung tâm thuế vụ sẽ mở cửa làm việc bình thường vào ngày 16 tháng 4 năm nay.

3. Các hướng dẫn sử dụng mẫu đơn khai thuế của tôi ghi rõ tôi phải nộp hồ sơ thuế trước ngày 16 tháng 4 năm 2007. Thông tin này có đúng không"

Điều này không đúng. Vào thời điểm các ấn bản và các hướng dẫn này được kiểm duyệt để in, Sở Thuế Vụ chưa nhận được quyết định thay đổi ngày đáo hạn nộp hồ sơ thuế của năm 2007, nên các văn bản hiện nay sử dụng để khai thuế vẫn ghi ngày đáo hạn khai thuế năm nay là ngày 16 tháng 4.

4. Các mẫu đơn và ấn bản sử dụng để khai thuế năm nay có được điều chỉnh lại không"

Hầu hết các mẫu đơn và các ấn bản đã được gởi đi in và sẽ không được sửa lại. Tuy vậy, nếu quý vị vào mạng thông tin của IRS tại địa chỉ www.irs.gov, thông tin về việc sửa đổi ngày khai và nộp thuế đã được cập nhật.

5. Trên thực tế những ai sẽ được lợi do có sự thay đổi về ngày đáo hạn nộp đơn và đóng thuế năm nay"

Bất cứ ai phải nộp hồ sơ, nộp thuế, phải yêu cầu gia hạn thêm, hoặc cần phải làm thêm một số việc mới có thể hoàn tất hồ sơ thuế vào ngày 16 tháng 4 theo quy định của Bộ Luật Thuế trước đây. Ấn bản 509, Lịch Khai Thuế năm 2007, có liệt kê nhiều sinh hoạt bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi về ngày đáo hạn này. Quý vị có thể tham khảo hoặc in ấn bản này từ mạng thông tin theo địa chỉ sau đây: http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/p509.pdf.

Một số các hoạt động liên quan đến thuế vụ lấy ngày 17 tháng 4 năm 2007 là ngày đáo hạn khai thuế gồm:

-- Hồ sơ khai thuế lợi tức cá nhân tính theo niên lịch 2006, gồm hồ sơ điện tử và hồ sơ giấy khai với các mẫu đơn 1040, 1040A, hoặc 1040EZ.

-- Đơn yêu cầu gia hạn thêm để hoàn tất hồ sơ thuế phải được gởi đi trước ngày đáo hạn này. Đơn xin gia hạn tự động 6 tháng dành người khai thuế cá nhân có chu kỳ khai thuế tính theo niên lịch. Đơn yêu cầu được gia hạn thời gian khai thuế, mẫu 4868, có thể gởi qua mạng thông tin điện tử hoặc bằng mẫu đơn giấy.

-- Ngày đáo hạn đóng thuế của năm 2006, bất kể tiền thuế được gởi đi qua tuyến điện tử (bằng thẻ tín dụng/credit card, hay thẻ chi trả/debit card), hoặc bằng chi phiếu gởi qua bưu điện.

-- Đối với người khai thuế cá nhân theo niên lịch, ngày đáo hạn đóng các khoản tiền thuế phỏng định của quý 1 năm 2007 là ngày 17 tháng 4 năm 2007. Trong một vài trường hợp hiếm hoi, ngày đáo hạn 17 tháng 4 năm 2007 có thể  ảnh hưởng đến những khoản tiền thuế phỏng định của các quý 2, 3 và 4 nếu người thọ thuế có các hoạt động phải đóng thuế tính theo chu kỳ năm tài chính (fiscal year) thay vì năm lịch (calendar year).

-- Ngày đáo hạn khai để nhận tiền refund của năm 2003, áp dụng luật 3-năm đáo hạn thông thường (the regular three-year statute of limitations).

-- 17 tháng 4 năm nay là ngày cuối cùng những người khai thuế theo niên lịch có thể bỏ tiền bỏ vào các quỹ hưu Roth hoặc Traditional IRA cho năm 2006.

-- Ngày đáo hạn nộp hồ sơ khai thuế lợi tức và đóng thuế của các doanh nghiệp, bao gồm các các doanh nghiệp "S-Corporation", sử dụng mẫu đơn khai thuế 1120 (Form 1120), mẫu 1120-A (form 1120-A) và mẫu 1120-S (Form 1120-S) khai thuế theo năm tài chính chấm dứt vào ngày 31 tháng 1 năm 2007.

-- Đối với các doanh nghiệp khai và nộp thuế theo niên lịch, ngày đáo hạn đóng các khoản tiền thuế phỏng định của quý 1 năm 2007 là ngày 17 tháng 4 năm 2007. Trong một vài trường hợp, ngày đáo hạn 17 tháng 4 năm 2007 có thể  ảnh hưởng đến những khoản tiền thuế phỏng định của các quý 2, 3 và 4 nếu các doanh nghiệp này hoạt động theo chu kỳ năm tài chính (fiscal year) không phải theo niên lịch (calendar year).

-- Hồ sơ khai và nộp thuế lợi tức năm 2006 cho các quỹ tín dụng và tài sản, sử dụng mẫu đơn 1041 (Form 1041).

-- Đối với các quỹ tín dụng và tài sản, tiền thuế phỏng định của quý 1 năm 2007 sẽ có ngày đáo hạn là ngày 17 tháng 4 năm 2007. Có nhiều trường hợp, tiền thuế phỏng định của các quý 2, 3 hoặc 4 có thể bị ảnh hưởng nếu các quỹ tín dụng và tài sản này hoạt động theo chu kỳ năm tài chính, không phải năm lịch.

-- Hồ sơ khai thuế 2006 của các công ty hợp tác kinh doanh (partnership returns), sử dụng mẫu đơn khai thuế 1065 (Form 1065).

-- Hồ sơ thuế khai hằng năm để báo các các hoạt động của cơ sở sử dụng mẫu đơn 990 (Form 990) và hồ sơ khai lợi tức không liên quan đến cơ sở hoạt động miễn thuế (Form 990-T) có chu kỳ hoạt động năm tài chính chấm dứt vào ngày 30 tháng 11 năm 2006.

-- Hồ sơ khai thuế năm 2006 của một số các quỹ tín dụng nhân viên, các quỹ hưu trí và quỹ tiết kiệm giáo dục của cơ quan, sử dụng mẫu đơn 990-T (Form 990-T).

-- Ngày này cũng là ngày đáo hạn nộp đơn xin gia hạn cho tất cả các loại hồ sơ khai và nộp thuế.

-- Ngày đáo hạn chủ phải nộp tiền thuế tạm thu tháng Ba năm 2006 của nhân viên năm nay cũng sẽ là ngày 17 tháng 4. Thông thường, các công ty nhỏ phải gởi tiền thuế tạm thu của nhân viên theo chu kỳ hằng tháng.

-- Các doanh nghiệp lớn hơn, phải gởi tiền thuế tạm thu của nhân viên vào ngày sau ngày thu thuế. Nếu ngày phải gởi tiền rơi vào ngày 15 hoặc ngày 16 tháng 4 năm 2006, ngày đáo hạn các công ty này phải gởi tiền là ngày 17 tháng 4 năm 2007.

Muốn biết thêm thông tin về các hoạt động khác có thể bị ảnh hưởng bởi quy định về ngày đáo hạn này, xin tham khảo thêm tài liệu trên mạng thông tin tại địa chỉ www.irs.gov/pub/irs-pdf/p509.pdf.

6. Ngày đáo hạn nộp hồ sơ và nộp thuế của năm 2008 cũng sẽ là ngày 17 tháng 4"

Không phải. Vì nếu tính theo niên lịch, lễ kỷ niệm ngày Giải Phóng Nô Lệ của năm 2008 không gây trở ngại cho lịch đáo hạn nộp đơn và tiền thuế của năm tới. Ngày đáo hạn nộp đơn pháp định là ngày 15 tháng 4, sang năm 2008, ngày này rơi vào ngày thứ ba trong tuần. Ngày Giải Phóng Nô Lệ năm 2011 sắp đến sẽ có thể ảnh hưởng đến ngày đáo hạn nộp thuế thông lệ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.