Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Cách Mạng Nga, Cách Miệng Việt; Đảng Càng Lý Luận, Biện Chứng Dân Càng Cu Ly

14/11/200800:00:00(Xem: 8832)

VIỆT NAM: CÁCH MẠNG NGA, CÁCH MIỆNG VIỆT; Đảng Càng Lý Luận, Biện Chứng Dân Càng Cu Ly

Phạm Trần
Hoa Thịnh Đốn -  Đảng Cộng sản Việt Nam  (CSVN) đang ôm mộng  chiếm giải  quán quân  trong việc xây dựng lại  khối các nước theo Chủ nghĩa Cộng sản trên toàn thế giới, nhưng  càng ra sức quảng cáo cho "thành công vĩ đại" của Cuộc Cách mạng Tháng 10 Nga, đảng càng lo không giữ được cán bộ, đảng viên gắn bó với  Chủ nghĩa Mác-Lênin.
Tình trạng trái khoáy này phần lớn là do đảng không thống nhất được thời gian  bắt đầu đưa đất nước "qúa độ lên Xã hội Chủ nghĩa" từ lúc nào để lập luận lung tung về mục tiêu của chính sách  Đôåi Mới, bắt đầu  từ năm 1986,  khiến nhiều việc  đảng  hứa với dân bằng miệng cũng chỉ xẩy ra trên giấy trắng.
Bằng chứng  bất nhất này diễn ra trong bài viết của Cán bộ tuyên truyền Nguyễn Đức Bách trên  Tạp chí Tuyên Giáo, tờ báo tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương  trong số ra ngày 18/10/2008, vào dịp đảng CSVN kỷ niệm 91 năm Cuộc Cách mạng tháng 10 Nga (7-11-1917 - 7-11-2008).
Bách viết : "Cuộc cách mạng XHCN Tháng Mười Nga vĩ đại thắng lợi đã mở ra thời đại mới cho nhân loại, lần đầu tiên trong lịch sử loài người, một Nhà nước và chế độ xã hội thực sự do giai cấp công nhân, giai cấp nông dân và nhân dân lao động làm chủ bước vào quá trình xây dựng chế độ XHCN…Từ đó, nhân loại bước vào thời đại quá độ từ CNTB lên CNXH trên phạm vi toàn thế giới."
Như vậy là cái  chuyện "quá độ"  của người  Cộng sản do Nga cầm đầu  bỏ  qua Chế độ Tư bản đi  thẳng lên Chủ nghĩa Xã hội  đã có từ năm 1917, khi Hồ Chí Minh  mới bước vào tuổi 27, chưa biết gì  đến Cộng sản (Tên thật của HCM là Nguyễn Sinh Cung sinh năm 1890).  Theo tài liệu của nhiều Sử gia người nước ngòai, lúc ấy họ Hồ  đang giúp việc  cho một gia đình người Mỹ tại Brooklyn, thành phố Nữu Ước.
Nhưng theo Cương lĩnh năm 1991 thì đảng CSVN chỉ  bước vào cái gọi là "thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội" từ sau khi  họ chiếm được miền Nam  ngày 30/4/1975 để đặt cả nước vào qũy đạo của thế giới Cộng sản.
Cương lĩnh viết: "Thực hiện Cương lĩnh năm 1930, trong suốt 45 năm, Đảng ta do Chủ tịch HCM sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh cách mạng lâu dài, gian khổ và giành được những thắng lợi vĩ đại: làm cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, đưa dân tộc ta tiến vào kỷ nguyên độc lập, tự do; đánh thắng cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp, giải phóng nửa nước, miền Bắc chuyển sang giai đoạn cách mạng xã hội chủ nghĩa; kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, cả nước bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội."
Như vậy là trong thời gian dài 21 năm từ năm 1954 đến 1975,  25 triệu dân sống trên một nửa phần đất nước ở miền Bắc Việt Nam không hề nghe đảng và cả HCM nói đến hai chữ  "qúa độ"  mà tất cả  chỉ biết cắm đầu lao động phục vụ cho một nhà nước Cộng sản do HCM và đảng  CSVN cai trị.
Vậy tại  sao mà đảng CSVN lại đưa 2 chữ "qúa độ"  vào chủ trương, đường lối chính trị  của mình từ sau năm 1975   để  đánh lạc hướng những ai nghĩ  rằng họ đã chạy theo Tư bản  mở cửa hội nhập  làm kinh tế để  tồn tại.  Đảng CSVN  lập luận rằng chính sách kinh tế  của họ  là   " Nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước." (Cương lĩnh 1991)
Nhưng có ai hiểu họ muốn nói gì đâu, bởi vì chính sách kinh tế hiện nay của Việt Nam  không có dấu vết  Cộng sản  nên làm gì có vấn đề "theo định hướng xã hội chủ nghĩa"" Mà Xã hội chủ nghĩa là cái gì mà để  cho mức chênh lệch giàu - nghèo  giữa thành thị và nông thôn  cách biệt đến từ 10 đến 90 như hiện nay" Lại còn công bằng xã hội, nông dân bị mất đất, nạn thất nghiệp lên cao hàng năm,  công nhân không ngừng bị bóc lột là những thứ người Cộng sản vẫn đổ cho chế độ Tư Bản  là thủ phạm mà tại sao lại lan rộng  ở Việt Nam từ khi đảng Đổi Mới để "qúa độ" "
Vậy mà lạ thay, những "Nhà lý luận" của đảng CSVN vẫn có thể   nhắm mắt biện bạch ngược chiều rằng trước sau gì chế độ Tự Bản cũng bị diệt vong để  nhân loại  hiên ngang tiến lên Xã hội chủ nghĩa !
Cương lĩnh 1991 viết: "Trước mắt, chủ nghĩa tư bản còn có tiềm năng phát triển kinh tế, nhờ ứng dụng những thành tựu mới của khoa học và công nghệ, cải tiến phương pháp quản lý, thay đổi cơ cấu sản xuất, điều chỉnh các hình thức sở hữu và chính sách xã hội. Tuy vậy, chủ nghĩa tư bản vẫn là một chế độ áp bức, bóc lột và bất công. Mâu thuẫn cơ bản vốn có của chủ nghĩa tư bản giữa tính chất xã hội hoá ngày càng cao của lực lượng sản xuất với chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa ngày càng sâu sắc. Mâu thuẫn giữa các tầng lớp nhân dân rộng rãi với giai cấp tư sản, giữa các tập đoàn tư bản độc quyền, các công ty xuyên quốc gia, các trung tâm tư bản lớn tiếp tục phát triển. Mâu thuẫn giữa các nước tư bản phát triển và các nước đang phát triển ngày càng tăng lên. Chính sự vận động của tất cả những mâu thuẫn đó và cuộc đấu tranh của nhân dân lao động các nước sẽ quyết định số phận của chủ nghĩa tư bản."
 Sau khi đã "say sưa" như thế, họ mơ mộng tiếp : " Các nước độc lập dân tộc và các nước đang phát triển phải tiến hành cuộc đấu tranh rất khó khăn và phức tạp, chống nghèo nàn và lạc hậu, chống chủ nghĩa thực dân mới dưới mọi hình thức, chống sự can thiệp và xâm lược của chủ nghĩa đế quốc nhằm bảo vệ độc lập và chủ quyền dân tộc…. Đặc điểm nổi bật trong giai đoạn hiện nay của thời đại là cuộc đấu tranh giai cấp và dân tộc gay go, phức tạp của nhân dân các nước vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Chủ nghĩa xã hội hiện đứng trước nhiều khó khăn, thử thách. Lịch sử thế giới đang trải qua những bước quanh co; song, loài người cuối cùng nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội vì đó là quy luật tiến hoá của lịch sử."
QÚA ĐỘ - ĐỔI MỚI
Vì mang trong người dòng máu "ngủ say, mơ tưởng hão huyền" như vậy từ thế hệ đảng viên này qua lớp cán bộ khác nên ngay từ Bản Hiến pháp tu chính đầu tiên sau 1975, đảng CSVN đã tìm cách lừa dối nhân dân như  đã viết trong đọan đầu của Điều 15 : "  Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ một xã hội mà nền kinh tế phổ biến là sản xuất nhỏ tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội, bỏ quan giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa, xây dựng một xã hội có kinh tế công - nông nghiệp hiện đại, văn hoá và khoa học, kỹ thuật tiên tiến, quốc phòng vững mạnh, có đời sống văn minh và hạnh phúc." (Hiến Pháp năm 1980)
Vào ngày 27 tháng 3 năm 1982,  trong "Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng, tại Đại  hội đại biểu toàn quốc lần thứ V",  Lê Duẩn, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương  còn bổ túc thêm cho "qúa độ" : "Toàn bộ những thành tựu cách mạng vĩ đại mà nhân dân ta đã giành được bằng bao nhiêu xương máu và mồ hôi qua nửa thế kỷ đấu tranh dưới sự lãnh đạo của Đảng, đã được phản ánh tập trung trong Hiến pháp mới. Đó là Hiến pháp của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Hiến pháp của thời kỳ quá độ tiến lên chủ nghĩa xã hội. Hiến pháp mới đã thể chế hoá đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng và quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tạo ra một chỗ dựa quan trọng, một vũ khí sắc bén để nhân dân ta tiếp tục đấu tranh xây dựng và bảo vệ chế độ mới."
Như vậy có phải năm 1980 là cái mốc thời gian đã được "luật hóa" bởi Hiến pháp về chuyện "qúa độ" hay đó chỉ là cách nói mới để không bị thừa nhận việc đảng đi theo kinh tế của Chủ nghĩa Tư bản để cứu nguy chế độ"
Đến Đại hội đảng VI   (từ 15 đến 18 tháng 12 năm 1986)  thì  mới vỡ lẽ ra rằng "thời  kỳ qúa độ" của  đảng CSVN  chỉ là cách nói  nhưng không ai biết  bắt đầu từ  chỗ nào, có mấy giai đọan và dài bao nhiêu năm.
Trong Báo cáo  ngày 15 tháng 12 năm 1986 về "Phương hướng, mục tiêu chủ yếu phát triển kinh tế, xã hội trong 5 năm 1986-1990", Võ Văn Kiệt, Uỷ viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành  Trung ương Đảng (khoá V), Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng,  cũng chỉ nói  bâng quơ : "Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã đánh giá những thành tựu đạt được trong 5 năm qua, kiểm điểm những mặt yếu kém, phân tích những sai lầm, khuyết điểm, đề ra mục tiêu và nhiệm vụ kinh tế, xã hội cho những năm còn lại của chặng đường đầu tiên của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.   Báo cáo này trình bày những phương hướng và mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, xã hội trong 5 năm 1986-1990, để chỉ đạo việc xây dựng kế hoạch 5 năm 1986-1990."
Thế là mọi người chỉ  còn biết đóan xem đảng muốn đưa dân đi đâu vì ngay  cả đảng cũng chả biết cái mặt mũi thiên đàng "xã hội chủ nghĩa" nó như thế nào, hình thù ra sao và ở tận phương  trời góc biển nào !
Bình thường, mỗi nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Trung ương đảng là 5 năm. Chính phủ và Quốc hội cũng theo chu kỳ này, nhưng nếu tính từ sau 1975 đến 2008 thì thời kỳ "qúa độ" đã 33 tuổi đời.  Mà nếu  đảng CSVN "qúa độ" từ năm 1980, theo như Hiến pháp tu chính sau 1975, thì "qúa độ' cũng đã vào năm thứ 28.
Nhưng càng thêm tuổi ,  "qúa độ" càng gìa đi trong khi  đời sống nhân dân thì lại cằn cỗi thêm và đất nước  càng tụt hậu, chậm tiến hơn so với các dân tộc xung quanh.
Như vậy chủ trương "đổi mới" nhưng không "đồi mầu", hay "hội nhập" mà "không hòa tan" của đảng CSVN có giúp ích gì cho dân cho nước, hay chỉ làm cho dân nghèo đi mà nước thì cứ mãi đì đẹt đi sau trong số các nước nghèo nhất thế giới"
Vậy mà cái loa tuyên truyền Nguyễn Đức Bách, Phó Giáo sư-Tiến sỹ, vẫn cứ cảng cổ ra để viết : "Thực tiễn lịch sử của nhân loại, của Cách mạng Tháng Mười Nga và thực tiễn xây dựng chế độ XHCN sau nhiều thập kỷ ở các nước XHCN, trong đó có Việt Nam (cả thành tựu, sai sót lẫn khủng hoảng, đổ vỡ…) đã giúp chúng ta trong quá trình Đổi mới nhận thức đúng và đủ hơn về tính chất XHCN và về CNXH để vận dụng vào con đường đi lên CNXH của nước ta..."
 "…Trong Đổi mới, Đảng và Nhà nước ta càng đặc biệt chú ý vận dụng, phát huy tính chất dân chủ XHCN của cách mạng Tháng Mười Nga và của CNXH hiện thực để "từng bước hoàn thiện nền dân chủ XHCN…của dân, do dân, vì dân". Đặc biệt là từ dân chủ trong Đảng và Nhà nước ta ở Trung ương cho đến thực hiện "quy chế dân chủ ở cơ sở" như là mục tiêu cuối cùng gắn trực tiếp đến quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích của mỗi người dân…"
Rõ ràng là Bách đã nói như  cái vòi nước máy. Nước sẽ chảy ra hoài khi có người bơm. Nhưng điều được gọi là "nền dân chủ Xã hội Chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân" là ở đâu đó chứ ở Việt Nam, dưới quyền cai trị độc tài và độc đảng hiện nay người dân làm gì có quyền gì"
Ngay cả quyền đi bầu của công dân thiêng liêng và làm chủ đất nước chân chính cũng bị đảng nắm giữ và chỉ thả ra khi nào đảng cần dân làm theo lệnh mình như đã chứng minh trong các cuộc  "đảng cử dân bầu" Quốc hội và các Hội đồng nhân dân.
Nhân dân Nga và các nước chư hầu Đông Aâu đã đứng lên làm cách mạng từ năm 1989   để đạp đổ gông cùm Cộng sản, dành lại quyền sống làm người dưới ánh mặt trời. Chỉ riêng người dân Việt Nam, sau hơn 30 năm chiến tranh chém giết lẫn nhau mới có được chút hòa bình đắt đỏ thì lại tiếp tục bị nô lệ cho đói nghèo, lạc hậu và mất dân chủ, tự do trong thời bình  với đảng CSVN.
Đó là nỗi cay đắng của dân tộc mà chỉ những người không được chia phần trong chế độ hiện nay mới thấy được sự khác biệt giữa Cách Mạng và Cách Miệng như thế nào. -/-
Phạm Trần
(11/08)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trước hết, để tránh mọi ngộ nhận, xin nói ngay rằng đây là chuyện của cá hồi, và chỉ riêng có cá hồi mà thôi. Nói theo tiếng Mỹ là cá hồi only. Chớ còn cá chim, cá chuồn, cá chép, cá chốt, cá lóc, cá lạt, cá lìm kìm, cá mập, cá mú, cá măng, cá cơm, cá cam, cá cờ, cá trê, cá trích, cá trẻm, cá heo, cá hương, cá hố, cá lù đù, cá lìm kìm, cá lia thia, cá đổng, cá đối, cá đèn cầy, cá bè, cá bẹ, cá bống – bất kể là bống kèo, bống dừa, hay bống đá – hoặc bất cứ một loại cá thổ tả nào khác đều hoàn toàn (và tuyệt đối) không có dính dáng gì tới vụ này.
Tôi đến thăm anh vào một buổi chiều cuối năm, trong lúc anh ngồi đối diên với tác phẩm phù điêu“Măt Trời Tự Do”-một công trình anh hoàn thành một năm sau khi anh và gia đình đến Mỹ theo diên H.O. Sau khi mời tôi uống với anh một chén trà ấm, anh kể cho tôi nghe “môt góc đời” của anh: - Tôi là lính trận.
Nhờ bị thất tình, anh Phó tỉnh trở thành nhà thơ. Nhà thơ Nguyên Trần, Nguyễn Tấn Phát. Trên danh nghĩa thì anh chỉ dưới một người mà trên vạn người. Anh là người có quyền lực thứ hai trong tỉnh. Về hệ thống ngang thì các ty sở chuyên môn trong khu vực đều trực thuộc tòa tỉnh.
Tiếng khóc ai oán của chị Nhung con cụ Lê Đình Kình - người bị lực lượng cưỡng chế giết chết ở Đồng Tâm - như một nhát dao xuyên suốt tất cả trái tim những ai lắng nghe nó. Cho dù họ là người của chính quyền hay các nhà hoạt động, những người khác hẳn nhau về chính kiến.
Vừa rời nhà thì trời lấm tấm mưa, đường trơn và tối nên tôi lái xe rất chậm – dù thuở ấy tuổi đời còn trẻ. Phải qua đêm nay, đêm giao thừa, tôi mới bước qua tuổi ba mươi – nếu tính theo âm lịch. Tam thập nhi lập nhưng tôi đang hơi lập cập vì vừa bắt đầu một cuộc đời mới, đời tị nạn.
«Giáo lý của người cách mạng » (*) của Serge Netchaïev là một bản văn gồm có 26 nguyên tắc nền tảng dành rìêng cho người làm cách mạng. Lê-nin, dĩ nhiên, là người thuộc lòng bức cẩm nang này. Đây có thể nói là tài liệu cội nguồn hướng dẫn người cộng sản làm cách mạng cướp chánh quyền, cầm quyền và giữ chánh quyền từ năm 1917 cho tới ngày nay.
Khoảng cách giàu nghèo tăng vọt không những ở Tây Phương mà còn khắc nghiệt hơn nhiều tại các nước đang phát triễn. Hiện Trung Quốc có nhiều tỷ phú hơn Hoa Kỳ trong khi nhiều tập đoàn đại gia mọc lên nhanh chóng ở Ấn Độ, Việt Nam. Ngược lại đa số công nhân vẫn còn sống chui rút trong các ổ chuột ở những thành phố lớn. Hai câu hỏi đặt ra là (1) tại sao tại Á Châu không trổi dậy phong trào dân túy phản kháng như ở Âu-Mỹ, và (2) liệu chênh lệch giàu nghèo trong các nước đang mở mang có sẽ thu hẹp dần hay ngày càng thêm sâu rộng?
Công cuộc Cách mang Công Nghệ lần thứ Tư-CMCN-4.0-đang ập vào nước ta như vũ bão, có tác động sâu sắc tận gốc rễ của xã hội. Do đó bộ Thông tin-Truyền thông đã gửi đi nhiều thông điệp về cuộc CMCN-4.0 tới mọi người dân, mọi gia đình, doanh nghiêp, tổ chức Nhà nước, các đoàn thể xã hội, với hy vọng tận dụng những thành quả của CMCN-4.0 sẽ là công cụ hữu hiệu để Viêt Nam thưc hiện bỏ đi gánh nặng của quá khứ
Điều đáng trân trọng nơi cư sĩ Nguyên Giác là tác giả bám chặt kinh điển và lời dạy của chư Tổ, không dám phóng túng cho nên nội dung có thể khô khan, nhưng “chắc ăn” và nó giúp độc giả ngộ được “Tông Chỉ Phật” mà không lạc vào đường tà.
Bỏ mả, hay bãi mả là điều bắt buộc trong nếp sống du canh. Tục tảo mộ hằng năm, chắc chắn, chỉ bắt đầu khi nhân loại tiến đến giai đoạn định canh. Còn tôi thì phải mãi cho đến cuối 2014, mới được rủ đi tảo mộ (lần đầu) khi đang lơ ngơ giữa một chiều Xuân, nơi đất lạ.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 6161)
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
(Xem: 5197)
Lời tòa soạn: Gần đây, nhiều ý kiến, tranh cãi gay gắt về vai trò và công trạng sáng lập chữ quốc ngữ, đặc biệt xung quanh nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha Alexandre de Rhodes. Việt Báo xin trích đăng lại bài viết của tác giả Mai Kim Ngọc trong mục VVNM năm 2013, bài viết là một tham khảo kỹ lưỡng về chữ quốc ngữ và vai trò của Alexandre de Rhodes, và tác giả đề cập đến sự “vô phép” trong Phép Giảng Ngày khi người tu sĩ Đắc Lộ này nói về Tam Giáo của nước chủ nhà.
(Xem: 4944)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 4443)
Mỹ đánh thuế lên thép nhập cảng từ Việt Nam lên tới 456% đối với các sản phẩm thép mà VN sử dụng nguyên vật liệu được nhập cảng từ Nam Hàn và Đài Loan, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 17 tháng 12. Bản tin VOA cho biết thêm thông tin như sau.
(Xem: 3666)
Một viên chức tại một thành phố vùng Vịnh San Francisco Bay Area đưa ra độc chiêu để xóa sổ nạn vô gia cư: một tàu du thuyền khổng lồ có thể chứa tới 1,000 người vô gia cư, trong thời kỳ này giữa lúc chi phí đời sống tăng vọt đắt đỏ và nhà cửa không có đủ.