Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Ông Nói Gà, Bà Nói Vịt; Tham Nhũng, Mỗi Nơi Chống Một Kiểu

10/10/200800:00:00(Xem: 6334)

 

Phạm Trần

 

Hoa Thịnh Đốn -  Sau 3 năm  thi hành, đảng Cộng sản Việt Nam đã  để cho Luật “Phòng, chống tham nhũng” của họ bị mốc meo, bụi phủ, rêu phong vì các  hành động ông nói gà, bà nói vịt.Thông tín viên Anh Phương của Báo Sài Gòn Giải Phóng giải thích trong bài viết ngày 8-10 (2008) : “ Bàn về công tác PCTN (phòng, chống tham nhũng), nhiều ý kiến trong UBTVQH (Uy ban Thường vụ Quốc hội) bày tỏ sự đồng tình với đánh giá của Ủy ban Tư pháp của QH trong báo cáo giám sát về vấn đề này. Theo đó, nhìn chung, hiệu quả của công tác này chưa đáp ứng được yêu cầu và đòi hỏi của nhân dân. Việc xây dựng thể chế về PCTN chậm, trong đó phải kể tới việc chưa hoàn thành chiến lược quốc gia về PCTN đến năm 2020, đề án kiểm soát thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn... “Theo thống kê thì tình hình điều tra, truy tố tội phạm về tham nhũng giảm, trong khi đó Chính phủ đánh giá tình hình tham nhũng trong năm qua vẫn còn nghiêm trọng, diễn biến phức tạp. Đây là vấn đề cần làm rõ” - báo cáo giám sát viết.” “Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng phân vân về cơ chế trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng: “Nghị quyết của Trung ương, QH đã có, song phải được cụ thể hóa bằng quy chế. Những việc gì người đứng đầu sẽ phải chịu và chịu ở mức độ nào" Chỉ xử lý hành chính, kỷ luật Đảng hay xử lý hình sự" Đây là vấn đề phức tạp cần phải nghiên cứu, làm rõ”. Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai và Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Văn Thuận tán đồng: “Một số vụ án liên quan tham nhũng lúc đầu rầm rộ khởi tố, sau đó cứ kéo dài, kéo dài mãi hoặc kết thúc “đầu voi đuôi chuột”. Cử tri hỏi chúng tôi chẳng biết trả lời sao, vì chính chúng tôi cũng không được biết rõ”. Hai đại biểu trên cùng cho rằng, nạn hối lộ công chức, cán bộ để được việc đang diễn ra nghiêm trọng, thậm chí một thứ “văn hóa cảm ơn” bằng phong bì đang dần dần trở thành tất yếu!”Tuy nhiên, theo bài viết  của Thu Hương thuộc hãng tin Chính phủ Thông Tấn Xã Việt Nam, thì nhà nước lại vẽ ra  đủ thứ hình ảnh tươi sáng, thành công của công tác PCTN : “ Báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) từ tháng 10/ 2007 đến 8/2008, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Hào nêu rõ: Trong gần một năm qua, công tác PCTN tiếp tục có sự chuyển biến tích cực, thể hiện rõ qua sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ. Việc tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách pháp luật về PCTN được đẩy mạnh, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cả hệ thống chính trị và toàn XH. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về PCTN đã hoàn thiện hơn, cơ bản đảm bảo hành lang pháp lý để chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật PCTN.  Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng như công khai, minh bạch hoạt động, kê khai tài sản, thu nhập, xây dựng quy tắc ứng xử, trả lương qua tài khoản… được triển khai toàn diện và tích cực hơn; công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử được đẩy mạnh; qua đó đã phát hiện, xử lý nhiều vụ việc tham nhũng nghiêm trọng. Hợp tác quốc tế trong PCTN tiếp tục được đề cao và tăng cường.” Nhưng những lời “tô son, vẽ phấn” của Lê Tiến Hào không che được con mắt  nghi ngờ  của Quốc hội, bởi vì Thu Hương còn tường thuật : “ Chủ nhiệm UB Tư pháp QH Lê Thị Thu Ba nhận định: Báo cáo trên đã phản ánh khá toàn diện và cụ thể các mặt hoạt động và kết quả công tác PCTN. Tuy nhiên, UB Tư pháp QH cũng chỉ ra một số mặt tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Việc xây dựng thể chế về PCNT mặc dù có cố gắng nhưng vẫn còn chậm. Tổ chức bộ máy chỉ đạo về PCTN ở một số địa phương gặp lúng túng trong quá trình thành lập, nhìn chung hiệu quả hoạt động chưa cao. Việc phát hiện tham nhũng qua thanh tra, giái quyết khiếu nại tố cáo còn hạn chế, trong xử lý có biểu hiện hành chính hoá các vi phạm pháp luật hình sự.  Các vụ việc tham nhũng do cơ quan, tổ chức phát hiện rất hạn chế, phần lớn do các cơ quan chức năng, phương tiện thông tin đại chúng, quần chúng nhân dân phát hiện, yêu cầu xử lý.” Bên cạnh tệ nạn Tham nhũng, Ủy ban Thường vụ còn được nghe Báo cáo về công tác thi hành Tiết kiệm chống Lãng phí (THTK,CLP) trong các cơ quan nhà nước. Theo nhận xét của Ủy Ban Tài chính và Ngân sách của Quốc Hội thì : “ Hệ thống văn bản pháp luật lên quan đến THTK, CLP còn nhiều hạn chế, các quy định của pháp luật chưa tạo ra động lực để khuyến khích tự giác thực hiện, chế tài xử lý vi phạm quá nhẹ, chưa ngăn chặn được tình trạng lãng phí. Nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức và cá nhân chưa thực sự chuyển biến; một bộ phận cán bộ, công chức chưa gương mẫu thực hiện.”  “Công tác tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, chế độ trách nhiệm chưa được phân định rõ ràng, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan nên còn tình trạng buông lỏng quản lý, thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành. Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về tiết kiệm chống lãng phí, xây dựng ý thức tiết kiệm cho nhân dân chưa được quan tâm đúng mức; công tác giám sát của cơ quan dân cư chưa đáp ứng yêu cầu. Nhiều sai phạm, lãng phí được phát hiện nhưng chậm khắc phục, chưa xử lý nghiêm minh để răn đe chung.”Như thế là tất cả những gì đảng nói hay, nói tốt về công tác chống quan liêu, tham nhũng, tiết kiệm và lãng phí từ trước tới nay đều là nước bọt cả.TỰ VẠCH ÁO XEM LƯNGViệc này cũng chẳng khác gì  việc  đảng CSVN vào tháng 7 năm 2006, đã  triệu tập  Hội nghị 3  chỉ để thảo luận về công tác  Phòng, chống Tham nhũng sau khi ban hành Luật  ngày 29 tháng 11 năm 2005. Nghị quyết  4  ra đời sau Hội nghị 3 về  “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí”  đã nhìn nhận : “ Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí còn nhiều hạn chế, khuyết điểm, hiệu quả  thấp. Tham nhũng, lãng phí vẫn diễn ra nghiêm trọng ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều lĩnh vực với phạm vi rộng, tính chất phức tạp, gây hậu quả xấu về nhiều mặt, làm giảm sút lòng tin của nhân dân, là một trong những nguy cơ lớn đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ ta.”Từ đó đến ngày 8-10 (2008) khi Nhà nước báo cáo tại Phiên họp 13 của  Ban Thường vụ Quốc hội thì tình hình được gọi là “đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” tệ hại hơn nhiều.Hãy đọc Chu Ninh viết trên Báo Đại Đòan Kết ngày 19-08-2008 : “Sau 2 năm thực hiện Nghị quyết 04 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí - kết quả hoạt động của hệ thống các công cụ chức năng đã tỏ rõ sự khiêm tốn so với quyết tâm như tinh thần của một chủ trương đặc biệt quan trọng và bức thiết….” “… Cho đến thời điểm này, chưa thể nói kết quả ít vụ việc tham nhũng được xử lý trước pháp luật là dấu hiệu lạc quan trong công tác bài trừ “giặc nội xâm”, rằng tệ nạn những kẻ có quyền hành bòn rút của dân của nước đã được đẩy lùi căn bản. Trái lại, bức xúc gay gắt từ trong lòng đời sống xã hội tiếp tục chứng tỏ những hạn chế của hoạt động phòng, chống tham nhũng. Tham nhũng không chỉ xảy ra đối với những chủ thể gắn liền với đặc quyền quản lý vật chất tài sản công, mà nó xuất hiện ở mọi ngóc ngách có sự kết hợp giữa quyền lực và sự thiếu công khai minh bạch, vắng cơ chế cạnh tranh, giám sát hữu hiệu. Hiệu quả của công tác chống tham nhũng nhiều nơi chưa đáp ứng kỳ vọng của nhân dân. Chính những cán bộ giữ trọng trách trong các cơ quan có trách nhiệm cũng băn khoăn về kết quả phát hiện xử lý tham nhũng thấp, chưa có tác dụng răn đe, cảnh tỉnh cán bộ, đảng viên, dẫn đến tham nhũng không được ngăn chặn kịp thời…” “….Thực tiễn chống tham nhũng thời gian qua cho thấy sự bưng bít, câu kết để khỏa lấp sai phạm luôn là “lá khiên” che chắn vững chắc cho tham nhũng tồn tại ở nhiều nơi. Bởi phần lớn các vụ tiêu cực bị phát hiện, hoặc công luận và người dân cung cấp, hoặc do rò rỉ tố cáo chính từ nội bộ nơi có tham nhũng hoành hành. Đó là những trường hợp màng lưới che đậy tham nhũng bị đổ vỡ bất khả kháng, khi ấy các hành vi phạm pháp mới bị lọt vào quy trình giải quyết, thụ lý của các cơ quan pháp luật. Hiện tượng công cụ chức năng của các cơ quan, đơn vị, địa phương không tự phát hiện xử lý tham nhũng cho đến trước khi có sự phát giác sai phạm từ bên ngoài, thể hiện dấu hiệu cố kết bền chặt của những nhóm đối tượng đồng lợi ích phi pháp. Tham nhũng ngày sẽ càng tinh vi phức tạp và tiếp tục thách thức lớn hơn đối với quyết tâm phòng chống của toàn xã hội.”Nhận xét của Chu Ninh không mới vì Nghị quyết 4 năm 2006 cũng đã viết ra nhiều nguyên nhân đưa đến thất bại, như : “Nhiều tổ chức đảng, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tính nghiêm trọng, sự nguy hại của tệ tham nhũng, lãng phí, nên lãnh đạo không chặt chẽ, thiếu kiểm tra, đôn đốc, thậm chí còn nể nang, né tránh, dung túng, bao che cho tham nhũng, lãng phí; chưa thực sự dựa vào dân và chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.”“Công tác cán bộ nói chung và việc quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên, công chức nói riêng còn nhiều yếu kém. Một bộ phận không nhỏ đảng viên, cán bộ, công chức suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống. Không ít cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành, kể cả cán bộ lãnh đạo cao cấp, còn thiếu gương mẫu trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức; chưa đi đầu trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và thực hành tiết kiệm.”Như vậy thì liệu sau phiên họp 13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa kết thúc ngày 8-10 (2008), các công tác “Phòng, chống tham nhũng” và “Thi hành tiết kiệm, Chống lãng phí” sẽ khá hơn không hay cũng chỉ là dịp để cho các Đại biểu dân có thêm cuộc vui “đánh trống bỏ dùi” như  họ đã từng làm trước đây " -/-Phạm Trần(10-08)<"xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
‘Tổng thu nhập một tháng trên một khẩu của chúng tôi là 40.000 đồng …’ 40.000 đồng có giá trị như thế nào lúc này. Đó là giá của 2 bát phở, giá của 4 lít xăng, giá của hai xuất cơm trưa văn phòng, giá của một cuốc xe ôm trên đoạn đường 10km, giá của hơn một bao thuốc lá 555, giá của 3 ly cà phê… Tôi biết sẽ có rất nhiều người không thể tin rằng tổng thu nhập hàng tháng của một khẩu trong hầu hết những gia đình nông dân lại chỉ với một con số ‘kinh hoàng’ như thế.”
Các lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa có thể tiếp tục than phiền về tình trạng kinh tế khó khăn và các chương trình của Biden có khuynh hướng xã hội, nhưng khi nhìn những thống kê về dư luận quần chúng thì rõ ràng quan điểm của Đảng Cộng Hòa không phản ảnh đúng với nhận thức của đa số dân Mỹ.
Nhạc Sĩ Tô Hải và Cựu Đại Tá Bùi Tín là hai nhân vật đã có dịp theo dõi và tham gia cuộc sống trong thời gian hai biến cố kể trên xảy ra, đã phục vụ chính quyền Cộng Sản trong Quân Đội Nhân Dân, trong văn nghệ và báo chí, sau đó đã đổi thái độ. Ngày 11/8/ 2018, hơn một tuần lễ trước ngày có thể coi là mở đầu cho định mệnh của hai ông, hai ông cùng qua đời, cùng ở tuổi 91. Câu hỏi được đặt ra là hai ông đã nhận định ra sao về ngày 19/8/1945 này?
Tuy nhiên, khi Chính phủ áp dụng giãn cách nhà với nhà, người với người, cấm ra đường nếu “không có lý do chinh đáng”, khoanh vùng, lập chốt kiểm soát cho tới ban hành lệnh giới nghiêm tại Sài Gòn từ 6 giớ tối đến 6 giớ sáng thì tình hình kinh tế và xã hội xáo trộn rất nhanh. Đời sống người dân bị đảo lộn, gặp muôn vàn khó khăn do mất việc, giảm việc, cạn kiệt tài chính vì dù không có việc làm nhưng vẫn phải ăn để sống, vẫn phải trả tiền thuê nhà, điện nước v.v…
Tôi tha phương cầu thực đã lâu nên tiếng mẹ đẻ không khỏi có phần giới hạn. Bữa qua, đứng xếp hàng ở chợ chờ trả tiền thùng bia, chợt nghe loáng thoáng dăm câu đối thoại của mấy người đồng hương mà không khỏi có đôi chút băn khoăn: Vậy chớ chị thuộc diện gì? Nào có “thuộc diện” gì đâu. Mình chỉ là loại … ăn theo thôi mà! Về nhà, xem qua tự điển thì thấy Soha định nghĩa (“ăn theo”) thế này: Khẩu ngữ: Được hưởng hoặc có được nhờ dựa theo cái khác, người khác, không phải do tự bản thân có hoặc làm nên: “Nước lên cá đuối ăn theo, Lái buôn hết gạo bỏ neo cầm chừng.” (Cdao)
Lời người dịch: Các lý giải của Jude Blanchette và Richard McGregor về sự ra đi và kế vị của Tập Cận Bình trong tương lai là một đóng góp hữu ích cho độc giả quan tâm đến sự nghiệp chính trị của Nguyễn Phú Trọng và sự thống trị của ĐCSVN, vì không có sự khác biệt to lớn trong hệ thống chính trị của Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng hai tác giả không nêu lên một khía cạnh thời sự đang tác động cho tình thế là dịch bịnh COVID-19. Cả hai ĐCSTQ và ĐCSVN đều luôn tự hào về các thành tích kinh tế toả sáng mà không cần cải cách tự do chính trị và tự tuyên dương là “cường quốc chống dịch bịnh” hữu hiệu hơn các nước dân chủ phương Tây. Hiện nay, biến chuyển thảm khốc về dịch bịnh tại Việt Nam cho thấy một sự thật khác hẳn và giúp cho người dân có một cơ hội để nhận định đúng đắn hơn về sự lãnh đạo của ĐCSVN.
Ở độ cao hơn 46,000 feet tức là cao hơn 14 kilomets trên vùng sa mạc khô cằn của tiểu bang New Mexico, chiếc phi thuyền không gian màu trắng và bạc đã được hỏa tiễn phóng lên hướng về bầu khí quyển của Trái Đất, cỡi lên một chòm khói khí đốt và nhiên liệu cao su cứng đang cháy rực, theo ký giả Michael Greshko của báo National Geographic. Một vài phút sau, 2 phi công và 4 hành khách của phi thuyền, gồm tỉ phú Richard Branson, đã trôi trên bề mặt của hành tinh chúng ta hơn 53 dặm, tức hơn 85 cây số là độ cao đủ để nhìn thấy độ cong của Trái Đất và trượt qua mối ràng buộc của hấp lực, trong vòng ít nhất vài phút. Chiếc phi thuyền lấp lánh đó -- Virgin Galactic’s V.S.S. Unity – được phóng vào không trung từ một chiếc máy bay lớn hơn để đạt tới độ cao hơn 53 dặm trên bầu trời. Khi nó hoàn tất đường phóng lên, nó xoay cặp đuôi của nó lại, sắp xếp lại hình dạng chiếc phi thuyền để cho phép nó rơi trở lại thượng tầng khí quyển như một trái banh vũ cầu. 15 phút sau khi tách khỏi phi thuyền mẹ,
Câu chuyện của Giannis Antetokounmpo cũng là câu chuyện của những người di dân Mỹ. Bất kể đến từ đâu, bất kể màu da, bất kể chủng tộc, giá trị của người di dân chỉ có thể được đánh giá trên sự phấn đấu và những đóng góp của họ cho quê hương mới.
Như vậy, thì “mạng xã hội” đã lũng đoạn thành công và làm tha hóa đảng Cộng sản chưa, hay là, nói như lời để lại ngày 15/09/2017 của Cố Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ của CSVN tại Bắc Kinh (Trung Cộng) rằng: ”ĐCSVN nay đã hoàn toàn biến chất, trở nên quá hư hỏng, khó có thể sửa chữa được! Đảng đã đánh mất mình, không còn xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nữa.”
Sóng radio, sóng ánh sáng lan tỏa trong không gian như thế nào ta đã biết. Chỉ còn một thắc mắc: Nguyên do nào khiến một vi phân tử, thí dụ như photon, “bay” nhanh đến thế – có thể nhanh nhất trong Vũ Trụ. Theo truyền thống, trước hết, thỉnh ý tiền nhân. Lên Gúc, tra cứu sách báo khoa học, không thấy các ngài – như Einstein, Newton – dạy bảo gì rõ ràng, dứt khoát về vụ này. Đành trông chờ ở các bậc cao minh của thời đại chúng ta.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.