Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tín Thuế Giúp Những Người Lần Đầu Tiên Mua Nhà Để Ở

25/09/200800:00:00(Xem: 13601)
Hoa Thịnh Đốn - Những người mới mua nhà hoặc có dự tính mua một căn nhà để ở lần đầu tiên nên bắt đầu nghĩ đến việc khai để nhận một loại tín thuế mới trên bộ luật ban hành năm 2008 về Nhà Ở và Phục Hồi Kinh Tế (the Housing and Economic Recovery Act of 2008).

Tín thuế này chỉ có hiệu lực trong một thời gian giới hạn và,

- Đối với những căn nhà được mua sau ngày 8 tháng 4 năm 2008 và trước ngày 1 tháng 7 năm 2009 (applies for home purchases after April 8, 2008, and before July 1, 2009).

- Người thọ thuế có thể dùng số tiền được giảm thuế dành cho căn nhà đầu tiên để đóng hay trừ bớt số tiền thuế nợ; nếu không có nợ thuế, người thọ thuế vẫn có thể nhận tín thuế mua nhà ở như một khoản tiền refund sau khi nộp hồ sơ khai thuế. Người mua nhà để ở lần đầu tiên trong thời gian này sẽ nhận đầy đủ tín thuế bằng tiền mặt (dollar for dollar).

- Đây là loại tín thuế mà người nhận có thể nhận trọn số tiền (fully refundable). Điều này có nghĩa là nếu không nợ thuế, người đủ tiêu chuẩn nhận tín thuế vẫn nhận được số tiền dành cho loại tín thuế này; hoặc nếu số tiền thuế họ phải đóng ít hơn tín thuế dành cho họ, họ sẽ nhận được số tiền còn dư sau khi dùng tín thuế để đóng thuế.

Tuy nhiên, loại tín thuế này được áp dụng như loại tiền vay không phải trả lãi (an interest free loan), vì số tiền nhận được dưới dạng tín thuế sẽ phải trả dần trong vòng 15 năm. Chẳng hạn, một người thọ thuế đủ tiêu chuẩn mua một căn nhà trong năm nay và nộp đơn khai thuế 2008 để nhận tín thuế  nhà ở theo quy định của bộ luật năm 2008 với mức cao nhất là $7,500. Bắt đầu từ năm 2010, mỗi năm người này sẽ phải trả dần số tiền đã nhận bằng tín thuế nhà ở. Số tiền phải đóng thêm hằng năm sẽ bằng một phần mười lăm (1/15) tín thuế đã nhận, $7,500 : 15 =  $500.

Những người thọ thuế đủ tiêu chuẩn sẽ sử dụng mẫu đơn 5405 của Sở Thuế Vụ (IRS Form 5405) để khai nhận tín thuế nhà ở. Trước cuối năm nay, mẫu đơn 5405 cùng với hướng dẫn sử dụng mẫu đơn này sẽ được lưu hành chung với những mẫu đơn khai thuế 2008 khác. Người thọ thuế có thể in những mẫu đơn thuế trực tiếp từ mạng thông tin điện tử của sở Thuế Vụ tại địa chỉ www.irs.gov.

Nếu quý vị vừa mua một căn nhà để ở trong thời gian vừa qua, hay quý vị dự tính mua một nhà để ở trong thời gian sắp tới, những câu hỏi - đáp dưới đây có thể giúp quý vị tính xem quý vị có đủ tiêu chuẩn để nhận loại tín thuế đặc biệt về nhà ở này hay không.

Mua những căn nhà nào người thọ thuế có thể nhận được tín thuế nhà ở dành cho người lần đầu tiên sở hữu nhà"

Chỉ những căn nhà được mua để ở trên 50 tiểu bang của Hoa Kỳ và chỉ khi căn nhà được mua trong thời gian quy định từ sau ngày 8 tháng tư năm 2008 đến trước ngày 1 tháng bẩy năm 2009, người mua nhà mới đủ tiêu chuẩn nhận tín thuế nhà ở năm 2008. Những căn nhà mua làm nơi nghỉ mát hoặc mua để cho thuê sẽ không đủ tiêu chuẩn để khai nhận tín thuế. Đối với những căn nhà chủ mua đất rồi xây nhà để ở, ngày mua được tính từ ngày quý vị dọn vào ở trong căn nhà (không phải ngày mua đất hay ngày hoàn tất việc mua căn nhà đang xây cất dở dang).

Trong thời gian 3 năm trước ngày 8 tháng 4 năm 2008, nếu người thọ thuế đã sở hữu bất cứ một căn nhà nào khác, họ sẽ không đủ tiêu chuẩn để nhận tín thuế nhà ở 2008 theo quy định của bộ luật về nhà ở và phục hồi kinh tế. Điều này có nghĩa là những người lần đầu tiên làm chủ một căn nhà và những người trong vòng 3 năm trước ngày mua căn nhà đủ tiêu chuẩn nhận tín thuế nhà 2008 không sở hữu một căn nhà nào khác có thể đủ tiêu chuẩn nhận tín thuế này.

Nếu quý vị mua một căn nhà trong năm 2008 và việc mua nhà này hoàn toàn hợp lệ để nhận tín thuế, quý vị sẽ khai để nhận tín thuế trên hồ sơ thuế năm 2008. Đối với những căn nhà mua trong năm 2009, quý vị có thể chọn năm 2008 hay năm 2009 để khai nhận tín thuế. Cho năm 2008, nếu đã nộp đơn khai thuế, quý vị có thể khai lại hồ sơ thuế (amended 2008 return), hay khai nhận tín thuế vào năm 2009 là năm quý vị mua nhà.

Tín thuế nhà ở sẽ là bao nhiêu"

Tín thuế nhận được sẽ bằng 10 phần 100 (10/100) giá mua căn nhà, với mức cao nhất là $7,500 cho người thọ thuế độc thân hay vợ chồng khai chung hồ sơ thuế. Nếu quý vị là người kết hôn nhưng khai riêng hồ sơ thuế, tín thuế nhận được sẽ là $3,750. Trong hầu hết các trường hợp, mức tín thuế cao nhất sẽ dành co những căn nhà có giá trị từ  $75,000 trở lên, nhưng bất kể số tiền nhận được từ tín thuế nhà ở là bao nhiêu, người thọ thuế cũng vẫn phải trả lại số tiền này trong vòng 15 năm.

Có những giới hạn về lợi tức của người thọ thuế hay không"

Có. Tín thuế sẽ giảm hay bị giới hạn khi người thọ thuế có thu nhập cao.

Tùy thuộc vào nguồn lợi tức sau khi điều chỉnh (MAGI) của người thọ thuế, tín thuế nhà ở sẽ giảm dần. MAGI là tổng lợi tức đã điều chỉnh (adjusted gross income) cộng với các khoản tiền không phải khai để đóng thuế (amounts exluded from income) - chẳng hạn, một số nguồn lợi tức từ nước ngoài (foreign income). Đối với những người kết hôn và khai chung hồ sơ thuế với người phối ngẫu với mức lợi tức từ $150,000 đến $170,000, tín thuế nhà ở của họ sẽ nhỏ dần. (Với nguồn lợi tức của cao hơn $170,000, người mua nhà căn nhà đầu tiên để ở sẽ không nhận được tín thuế). Những người thọ thuế khác có lợi tức trong năm tăng từ từ $75,000 đến $95,000, tín thuế nhận được sẽ giảm dần.

Điều này có nghĩa là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế với MAGI từ  $150,000 trở xuống, sẽ nhận được tín thuế cao nhất , và những người thọ thuế với các cương vị khai thuế (filing status) khác có MAGI từ  $75,000 trở xuống cũng sẽ nhận được mức tín thuế cao nhất.

Những ai không thể nhận được tín thuế nhà ở theo quy định của bộ luật năm 2008 về phục hồi kinh tế và nhà ở"

Nếu ở vào một trong những trường hợp sau đây, quý vị không thể nhận được tín thuế ngay cả khi quý vị mua căn nhà làm nơi cư ngụ chính.

- Lợi tức của quý vị nhiều hơn khoảng lợi tức quy định nhận tín thuế (phase-out range). Người kết hôn và khai chung hồ sơ thuế với MAGI từ  $170,000 trở lên, và những người thọ thuế với cương vị khai thuế khác có lợi tức từ  $95,000 trở lên.

- Quý vị mua nhà từ người thân thuộc (from a close relative) như vợ/shồng, cha/mẹ, ông/bà, hay con/cháu.

- Quý vị không tiếp tục xem căn nhà đang ở như một nơi cư ngụ chính.

- Quý vị bán căn nhà nơi quý vị cư ngụ trước cuối năm.

- Quý vị không phải là thường trú dân của Hoa Kỳ (nonresident alien).

- Quý vị đang hay đã từng khai nhận tín thuế dành cho người lần đầu tiên sở hữu một căn nhà để ở trong khu vực District of Columbia (vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn) cho bất cứ năm thuế nào.

- Nhà quý vị mua được tài trợ bằng công phiếu giúp mua nhà miễn thuế (your home financing comes from tax exempt mortgage revenue bonds).

- Quý vị đã sinh sống và sở hữu một căn nhà vào bất cứ thời điểm nào trong vòng 3 năm trước ngày quý vị mua hoặc dự tính mua căn nhà để ở trong thời gian qui định từ ngày 8 tháng 4 năm 2008 đến ngày 1 tháng 7 năm 2009. Ví dụ: nếu quý vị đã mua một căn nhà vào ngày 1 tháng 7 năm 2008, quý vị sẽ không thể nhận tín thuế nhà ở cho căn nhà này nếu quý vị đã từng sở hữu, hay có phần sở hữu trong một căn nhà được dùng làm nơi cư ngụ chính khác vào bất cứ thời điểm nào từ ngày 2 tháng 7 năm 2005 đến ngày 1 tháng 7 năm 2008.

Tín thuế nhà ở được hoàn lại như thế nào"

Tín thuế nhà ở dành cho người lần đầu tiên sở hữu một căn nhà tương tự như một khoản tiền vay mà người vay tiền không phải trả lãi. Nói chung, người thọ thuế nhận được tín thuế này phải trảdần số tiền đã nhận được trong vòng 15 năm bắt đầu từ năm thứ hai sau năm họ mua căn nhà hay năm khai nhận tín thuế. Số tiền hoàn lại mỗi năm sẽ là số tiền thuế người này phải đóng ngoài số tiền thuế họ phải thanh toán khi khai thuế lợi tức cho năm đó. Chẳng hạn, nếu quý vị nhận được tín thuế lần đầu tiên mua nhà để ở nhà ở $7,500 sau khi nộp hồ sơ thuế năm 2008, quý vị sẽ bắt đầu trả dần số tiền này trên hồ sơ thuế từ năm 2010. Nói chung, hằng năm từ năm 2010 đến năm 2024, quý vị sẽ phải hoàn lại $500 như một khoản tiền thuế đến hạn.

Quý vị nên điều chỉnh lại các khoản tiền thuế tạm thu (withholding tax payments) hoặc tiền thuế phỏng định (estimated tax payments) để tránh tình trạng quý vị phải đóng thêm nhiều thuế vì đã không đóng đủ số thuế tạm thu hoặc thuế phỏng định.

Tuy nhiên, có một số trường hợp ngoại lệ áp dụng trên quy định hoàn trả tín thuế, bao gồm:

--Nếu quý vị qua đời, bất kể khoản tín thuế về nhà ở của quý vị còn lại là bao nhiêu, số tiền sẽ không tiếp tục trả cho chính phủ. Nếu quý vị khai chung hồ sơ thuế với người phối ngẫu, mua nhà, nhận tín thuế và quý vị qua đời, người vợ hay chồng còn sống của quý vị sẽ chỉ phải trả nửa tín thuế còn lại thuộc trách nhiệm thanh toán của họ.

--Nếu quý vị không tiếp tục sử dụng căn nhà đã mua và nhận được tín thuế khi mua căn nhà này, quý vị phải thanh toán đầy đủ khoản tín thuế còn lại trong năm việc ngưng sử dụng căn nhà như một nơi cư ngụ chính xảy ra. Trường hợp này bao gồm tình trạng căn nhà của quý vị trở thành nhà nghỉ mát, căn nhà thứ hai, nhà cho thuê hay chuyển thành nơi kinh doanh. Có các quy định riêng cho các hình thức thay đổi. Người thọ thuế được khuyến khích tham vấn với chuyên viên thuế đẻ quyết định về các kết quả thuế vụ liên quan đến việc thay đổi này.

--Nếu quý vị bán căn nhà này, khoản tín thuế còn lại cũng sẽ phải được thanh toán trước ngày đáo hạn nộp đơn thuế của năm quý vị bán nhà. Nếu căn nhà được bán lại cho một người không thân thuộc với quý vị, khoản tín thuế phải đóng được giới hạn bằng số tiền quý vị được lời từ căn nhà (capital gain on the sale). Nếu quý vị bán nhà và bị lỗ, hay huề vốn, tín thuế còn lại có thể được giảm hay được xóa. Người thọ thuế cũng cần phải tham vấn với chuyên viên thuế để quyết định về các kết quả thuế vụ liên quan đến việc bán căn nhà này.

--Nếu quý vị nhượng lại căn nhà cho người phối ngẫu, hay hành động này là hậu quả của việc sắp xếp ly hôn với người phối ngẫu trước, người này có trách nhiệm đóng tất cả khoản tín thuế trả dần hằng năm.

Thúy Chi

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.