Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ủy Ban Vận Động Liên Kết Đấu Tranh Tự Do Cho Việt Nam

03/03/200800:00:00(Xem: 2332)

12522 Brookhurst St, # 24 – Garden Grove, CA 92840

E-Mail: cdnvqgac@yahoo.com

Tel. (714)234-8863 Lai Thế Hùng – (714) 719-9443 Hồ Văn Sinh

Fax: (714) 590-8865

                  THƯ MỜI

(với danh sách cập nhật thành phần Ủy Ban Vận Động và

thành phần hưởng ứng, hỗ trợ)

Trân trọng kính mời:

- Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo.

- Quý Vị Đại Diện các Đòan Thể Đấu tranh, Cộng Đồng, Hội Đòan, Phong Trào và các Lực Lượng chống Cộng.

- Quý Cơ Quan Truyền Thông Người Việt Quốc Gia.

Vui lòng bớt chút thời giờ đến tham dự buổi họp bàn về vấn đề Liên Kết Đấu Tranh Tự Do Cho Việt Nam.

Vào lúc: 1 giờ trưa ngày thứ bảy 15 tháng 3 năm 2008.

Tại: Hội Trường Việt Báo Kinh Tế

14841 Moran St, Westminster, CA 92683

Sự hiện diện của Quý Vị là một vinh dự cho Ban Tổ Chức và nói lên tinh thần đòan kết chống Cộng của Tập Thể Người Việt Quốc Gia Hải Ngọai. Trân trọng,

THÀNH PHẦN ỦY BAN VẬN ĐỘNG:

- Cụ PHAN VỸ, Cựu Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Vùng Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn, Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Trung Ương Phong Trào Đấu Tranh Đòi Tự Do Tôn Giáo, Dân Chủ, Nhân Quyền Và Tòan Vẹn Lãnh Thổ Cho Việt Nam (PTĐT) - (Arlington, Virginia).

- Thiếu Tướng LÝ TÒNG BÁ, Chủ Tịch Việt Nam Cộng Hòa Foundation (Santa-An, CA).

- Đại Tá TRƯƠNG NHƯ PHÙNG, Chủ Tịch Tổng Hội Cựu Chiến Sỹ Quân Lực VNCH (Houston, TX).

- Cựu Thẩm Phán PHẠM ĐÌNH HƯNG, Chủ Tịch Hội Đồng Đòan Kết Người Việt Quốc Gia (Santa-Ana, CA).

- Cựu Thẩm Phán TRẦN ĐỨC LAI, Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu (CĐNVQGÂC) - (Mulhouse, Pháp).

- Cựu Dân Biểu PHẠM NGỌC HỢP, Chủ Tịch Ủy Ban Đòan Kết Chống Cộng Nam California (Santa-Ana, CA).

- Cựu Dân Biểu, nhà báo BÙI VĂN NHÂN, Phó Chủ Tịch QN. Ủy Ban Yểm Trợ Dân Chủ Quốc Nội (Santa-Ana, CA).

- Cựu Dân Biểu LÝ HIỀN TÀI, Phó Chủ Tịch Liên Minh Dân Chủ Việt Nam (Baltimore, Maryland).

- Giáo Sư TRÀN TRỌNG ĐẠT, Chủ Tịch Ban Chấp Hành Trung Ương Đại Việt Quốc Dân Đảng (Santa-Ana, CA).

- Bà ĐỒNG THANH Ingalls, Chủ Tịch Hội Đồng Chấp Hành Cộng Đồng Việt Nam Florida (Pinellas Park, FL).

- Luật Sư NGUYỄN THANH PHONG, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New York.

- Ông LAI TƯ MỸ, Sỹ Quan Quân Lực VNCH, Cơ Sở Trưởng Phong Trào Giáo Dân Việt Nam Hải Ngọai Cơ Sở Boston.

- Ông NGUYỄN THANH MINH, Sỹ Quan Quân Lực VNCH, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Thống Nhất Georgia (Atlanta, GA).

- Trung Tá, Nhà Văn TRẦN QUÁN NIỆM, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New Jersey.

- Nhà Thơ, nhà văn VÕ VĂN VIÊN, Chủ Tịch Văn Bút Việt Nam Hải Ngọai Miền Đông Nam Hoa Kỳ (Tampa, FL).

- Ông CAO XUÂN KHẢI, Sỹ Quan Quân Lực VNCH, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia New Hampshire – Chủ Tịch Hội Quân Cán Chính VNCH New Hampshire.

- Ông DAVID VŨ, Sỹ Quan Quân Lực VNCH, Chủ Tịch Cộng Đồng Việt Nam Nevada.

- Nhà Thơ PHAN SIÊU, Sỹ Quan Quân Lực VNCH, Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Vùng Greater Vancouver, Canada.

- Bác Sỹ NGUYỄN XUÂN DŨNG, Sỹ Quan Quân Lực VNCH, Cố Vấn Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tacoma, Hội Đồng Cố Vấn PTĐT, UBYTQN.

- Ông NGUYỄN TẤN ĐỨC, Cựu Công Chức VNCH, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Tòan Quốc Hoa Kỳ, Phó Tổng Thư Ký Ủy Ban Lâm Thời Người Việt Quốc Gia Yểm Trợ Những Tiếng Nói Đấu Tranh Quốc Nội (UBYTQN) - (Atlanta, GA).

- Trung Tá NGUYỄN VĂN ĐƯỢC, Chủ Tịch Phong Trào Hải Ngọai Yểm Trợ Quốc Nội Vùng Dậy (PTYTQN) Miền Tây Bắc Hoa Kỳ (Tacoma, WA).

- Ông CAO HỮU THIÊN, Sỹ Quan Quân Lực VNCH, Chủ Tịch PTĐT Miền Tây Bắc Hoa Kỳ (Tacoma, WA).

Thiếu Tá LÊ VĂN SANH, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Trung Ương PTĐT (Houston, TX).

- Kỹ Sư DƯƠNG VĂN LỢI, Chủ Tịch Hội Tù Nhân Và Nạn Nhân Dưới Chế Độ Cộng Sản Việt Nam (Paris).

- Nhà Văn HẢI TRIỀU, Sỹ Quan Quân Lực VNCH, Điều Hợp Nhóm Nhà Văn Quân Đội Quân Lức VNCH (Vancouver, Canada).

- Ông PHAN VĨNH ĐỨC, Sỹ Quan Quân Lực VNCH, Chủ Tịch Hội Cựu Chiến Sỹ VNCH Vùng Greater Vancouver, Canada.

- Ông TRẦN VĂN TRUNG, Sỹ Quan Quân Lực VNCH, Chủ Tịch Hội Võ Khoa Thủ Đức Vùng Greater Vancouver, Canada.

- Kỹ sư TRẦN VĂN NAM, Chủ Tịch PTĐT, UBYTQN tại Canada (Vancouver).

- Ông HỒ SẮC, Sỹ Quan Quân Lực VNCH, Chủ Tịch Ủy Ban Bảo Vệ Chính Nghĩa Quốc Gia Houston và Phụ Cận.

- Ông TRẦN MINH CHIÊU, Phó Chủ Tịch Mặt Trận Việt Nam Tự Do tại Âu Châu (Metz, Pháp).

- Ông LƯU VĂN NGHĨA, Sỹ Quan Quân Lực VNCH, Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Tỵ Nan Cộng Sản Tại Cộng Hòa Liên Ban Đức (Frankfurt).

- Ông LÝ MINH THUẬN, Phó Chủ Tịch Lực Lượng Thanh Niên Việt Nam Tự Do Âu Châu (Moselle, Pháp).

- Ông RAYMOND DEPREZ, Chủ Tịch CĐNVQGÂC tại Pháp (Metz).

- Thiếu Tá TRẦN PHI, Chủ Tịch CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN tại Thụy Sỹ (Lausanne).

- Kỹ Sư TẠ VĂN KHÁNH, Chủ Tịch CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN tại Đức (Saarbrucken).

- Kỹ Sư NGUYỄN MINH CHÍNH, Hội Đồng Điều Hành Trung Ương CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Strasbourg, Pháp).

- Bà LÊ THANH KHAM, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN tại Âu Châu (Nancy, Pháp).

- Ông NGUYỄN TƯỜNG LONG, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Paris).

- Thiếu Tá Nha Sỹ, TRẦN BÌNH THỐNG, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN tại Âu Châu (Nancy, Pháp).

- Ông NGUYỄN DUY PHƯƠNG, Chủ Tịch Hội Cựu Quân Nhân Quân Lực VNCH Vùng Bas-Rhin, Pháp, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN tại Âu Châu (Strasbourg).

- Ông CAO TẤN HƯNG, Sỹ Quan Quân Lực VNCH, Hội Đồng Điều Hành Trung Ương CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Strasbourg, Pháp).

- Kỹ Sư NGUYỄN VĂN ÍCH, Đại Diện CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN tại Tiệp.

- Ông VŨ THANH BÌNH, Đại Diện CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN tại Ba Lan.

- Ông LÊ ANH DŨNG, Đại Diện CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN tại Áo.

- Ông ĐÒAN QUANG THỦY, Đại Diện CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN tại Thụy Điển.

- Ông TRẦN VĂN SƠN, Đại Diện CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN tại Đan Mạch.

- Ông VŨ MẠNH HÙNG, Đại Diện CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN tại Na-Uy.

- Bà NGUYỄN QUỲNH HOA, Đại Diện CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN tại Phần Lan.

- Kỹ Sư NGÔ NGỌC HIẾU, Đại Diện CĐNVQGÂC tại Anh Quốc, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành Trung Ưong PTYTQN (London).

- Ông LÊ MINH TRIẾT, Hội Đồng Điều Hành Trung Ương CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN tại Âu Châu (Paris).

- Nhạc Sỹ NGUYỄN NGỌC CHINH, Phó Tổng Thư Ký PTĐT, UBYTQN (Fort Worth, TX).

- Ông NGUYỄN HỮU DÕNG, Sỹ Quan Quân Lực VNCH, Chủ Tịch Diễn Đàn Dân Chủ Việt Nam, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Koln, Đức).

- Ông TRẦN TỈNH LÊ, Hội Đồng Điều Hành Trung Ương CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Munchen, Đức).

- Ông LÊ VĂN HIỆP, Phó Chủ Tịch PTYTQN, PTĐT, UBYTQN tại Pháp (Lorraine, Pháp).

- Ông NGUYỄN VĂN TUẤN, Hội Đồng Điều Hành CĐNVQGÂC, Phó Chủ Tịch Đòan Thanh Niên Việt Nam Tự Do Âu Châu (Strasbourg, Pháp).

- Ông HÒANG VĂN SƠN, Hội Đồng Chấp Hành PTYTQN, PTĐT, UBYTQN tại Đức (Lebach, Đức).

- Bà DƯƠNG KIM HOA, Hội Đồng Chấp Hành PTYTQN, PTĐT, UBYTQN tại Đức (Lebach, Đức).

- Nhạc sỹ HỒ VĂN SINH, Chủ Tịch Hội Cử Tri Việt Mỹ California (Santa-Ana).

- Giáo Sư LAI THẾ HÙNG, Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Trung Ương CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Strabourg, Pháp).

THÀNH PHẦN HƯỞNG ỨNG VÀ HỖ TRỢ:

- Hòa Thượng THÍCH THANH ĐẠM, Phó Chủ Tịch Giáo Hội Việt Nam Trên Thế Giới, Hội Đồng Cố Vấn PTĐT, UBYTQN (W.DC).

- Hòa Thượng THÍCH THẮNG HOAN, Hội Đồng Giáo Phẩm Giáo Hội Phật Giáo VNTN Hải Ngọai, Hội Đồng Cố Vấn UBYTQN (New Orleans, LA).

- Thượng Tọa THÍCH VÂN ĐÀM, Giáo Hội Phật Giáo VNTN Viện Hóa Đạo II Hải Ngọai (W.DC).

- Thượng Tọa THÍCH NGUYÊN TÂM, Giáo Hội Phật Giáo VNTN Viện Hóa Đạo II Hải Ngọai, Hội Đồng Cố Vấn UBYTQN (New Orleans, LA).

- Ông NGUYỄN VĂN CỘI, Cố Vấn Chỉ Đạo Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngọai, Hội Đồng Cố Vấn PTĐT, UBYTQN (Pittburgh, PA).

- Thượng Tọa THÍCH TÁNH THIỆT, Phó Chủ Tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phãt Giáo VNTN Âu Châu, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTĐT, UBYTQN (Trụ Trì Chùa Thiện Minh, Lyon, Pháp).

- Thượng Tọa THÍCH NHƯ ĐIỂN, Tổng Thư Ký Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Phật Giáo VNTN Âu Châu, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Chùa Viên Giác, Hannover, Đức).

- Thượng Tọa THÍCH QUẢNG HIỀN, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội PGVNTN Âu Châu, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Trụ trì chùa Trí Thủ, Bern, Thụy Sỹ).

- Đại Đức THÍCH THIỆN PHÁP, Giáo Hội Phật Giáo VNTN, Hội Đồng Cố Vấn PTĐT, UBYTQN (Arlington, TX).

- Đại Đức THÍCH HẠNH TẤN, Giáo Hội Phật Giáo VNTN Âu Châu, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Trụ trì chùa Viên Giác, Hannover, Đức).

- Đại Đức THÍCH QUẢNG ĐẠO, Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội PGVNTN Âu Châu, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Chùa Khánh Anh, Bagneux, Paris).

- Hiền Tài NGUYỄN THANH LIÊM, Sỹ Quan Quân Lực VNCH, Đại Đạo Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh, Hội Đồng Cố Vấn PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (San-José, CA).

- Giáo Sỹ LÊ TRỊNH, Sỹ Quan Quân Lực VNCH, Chánh Trị Sự Đại Đạo Cao Đài Miền Trung, Hội Đồng Cố Vấn PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Falls Church, VA).

- Mụs Sư NGUYỄN CÔNG HUẤN, Hội Thánh Cơ Đốc, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Bern, Thụy Sỹ).

- Linh Mục TỐNG THIỆN LIÊN, Hội Đồng Cố Vấn PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Dallas, TX).

- Linh Mục ĐINH XUÂN MINH, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Mainz, Đức).

- Linh Mục PHẠM VĂN TUỆ, Hội Đồng Cố Vấn UBYTQN (New Orleans, LA).

- Bác Sỹ NGUYỄN QUỐC QUÂN, Chủ Tịch Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản (Falls Church, Virginia).

- Ông NGUYỄN RÔ, Cựu Công Chức VNCH, Hội Đồng Cố Vấn PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Dallas, TX).

- Nhà Thơ NGUYỄN CHÍ THIỆN, Hội Đồng Cố Vấn PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Santa-Ana, CA).

- Nhà Thơ TRÚC GIANG, Cố Vấn Trung Tâm Văn Bút Tây Bắc Hoa Kỳ (San Jose, CA).

- Nhạc Sỹ, Giáo Sư Tiến Sỹ LÊ MỘNG NGUYÊN, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Paris).

- Tiến Sỹ NGUYỄN HỌC TẬP, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Ý Đại Lợi).

- Ông NGUYỄN CAO ĐƯỜNG, Hội Đồng Cố Vấn PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Paris).

- Giáo Sư BÙI BÁCH DIỆP, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Bruxelles, Bỉ).

- Bác Sỹ BÙI HÒANH, Hội Đồng Cố Vấn PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Houston, TX).

- Ông Peter NGUYỄN, Hội Đồng Cố Vấn PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (New Orleans, LA).

- Nhà Văn CHU CHI NAM, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Paris).

- Trung Tá Bác Sỹ NGUYỄN GIA TIẾN, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Lausanne, Thụy Sỹ).

- Trung Tá TRẦN HỮU KINH, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Lausanne, Thụy Sỹ).

- Ông VŨ VĂN CHẨM, Sỹ Quan Quân Lực VNCH, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Bern, Thụy Sỹ).

- Ông TRẦN VĂN THỌ, Sỹ Quan Quân Lực VNCH, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Bern, Thụy Sỹ).

- Ông TRẦN VĂN DIỆM, Sỹ Quan Quân Lực VNCH, Hội Đồng Cố Vấn CĐNVQGÂC, PTYTQN, PTĐT, UBYTQN (Bern, Thụy Sỹ).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Xin mời quý vị cùng đến ăn Tết Trung Thu với chúng tôi ở Pechanga Resort Casino, với chương trình Xổ Số Trung Thu $50,000 vào ngày Thứ Bảy 26 Tháng Chín. Tổng cộng sẽ có 105 người trúng các giải EasyPlay và tiền mặt. Thêm một chương trình Xổ Số Trung Thu $50,000 nữa cũng sẽ được tổ chức vào ngày Thứ Bảy 3 Tháng Mười.
Chiến lược bầu cử của PIVOT nhắm vào vài điểm chính. Thứ nhất, hiểu biết là quyền lực. Thứ hai, cơ hội và khả năng đi bầu là quyền lực. Thứ ba, đi bầu là quyền lực. Cuối cùng và quan trọng nhất, cộng đồng chúng ta có khả năng thay đổi đường hướng của xứ sở này bằng cách chọn các nhà lãnh đạo tài giỏi và buộc họ phải chịu trách nhiệm, vì lợi ích của các thế hệ tương lai.
Năm nay hầu hết mọi người chúng ta đều phải ở nhà nhiều hơn từ trước đến nay. Trong khi chúng ta tiếp tục chùi rửa và khử trùng hằng ngày, giữ cho nhà cửa sạch sẽ và thơm tho cũng là điều quan trọng, nhất là nếu có người hút thuốc sống chung trong nhà.
Vào Thứ Sáu, ngày 25 tháng Chín, 2020 là ngày cuối cùng để cộng đồng có thể tham gia cuộc khảo sát trực tuyến (online survey) của Thành Phố Garden Grove để cung cấp thông tin hướng tới việc tạo ra một chiến lược nhà ở cộng đồng trong tám năm tới.
Tại bãi cỏ trước khu chợ Á Đông trên đường Bolsa, đối diện Thương Xá Phước Lộc Thọ, thành phố Westminster, Nam California, vào lúc 5:00 chiều Thứ Bảy, ngày 19 tháng 9 năm 2020 một cuộc biểu tình tự phát để ủng hộ Tổng Thống Trump và tố cáo tội ác của Trung Cộng, gây nên Đại dịch Covid-19
Thượng Nghị Sĩ Tom Umberg chào mừng 60 vị phụ nữ được đề cử danh hiệu "Women of Distinction 2020 - District 34" và công bố bà Ly Nguyễn là "Woman of The Year 2020-District 34".
Thiên thời, địa lợi, nhân hoà, anh chị em trong Ban Điều Hợp CLBTNT quyết định họp mặt sau 6 tháng cách ly, và thế là một buổi tu học đã diễn ra thành công tốt đẹp ngoài dự tính ở sân sau vưòn Thanh Tâm nhà anh Tuệ Quán.
Người phụ trách về Ngân khố Tiểu bang California Fiona Ma, Nghị sĩ Ash Kalra, và các nhà lãnh đạo từ Cộng đồng Doanh nghiệp Người Mỹ gốc Á và Đảo Thái Bình Dương Chủ trì Hội nghị Bàn tròn Từ xa Kêu gọi sự ủng hộ của Dự luật 16 để tạo Sân chơi bình đẳng và Tăng cơ hội cho AAPI, Phụ nữ và Doanh nghiệp thiểu số
VAfB là sự tập hợp của những người Mỹ gốc Việt từ các nguồn gốc khác nhau và các tiểu bang khác nhau với cùng mục đích cuối cùng là khôi phục sự lãnh đạo mạnh mẽ sẽ thống nhất tất cả người Mỹ thông qua kinh nghiệm, lòng nhân ái, năng lực và sự trung thực cũng như mang lại sự tin tưởng và tôn trọng của bạn bè và đồng minh của chúng ta trên khắp thế giới.
Hiện tại, quý vị có thể tạo nên sự khác biệt trong cách mà các cộng đồng của chúng ta được nhìn nhận và nhận được các sự hỗ trợ nếu quý vị dành ra vài phút để hoàn thành Thống Kê Dân Số 2020. Chúng ta không thể để người ngoài coi cộng đồng của chúng ta là cổ hủ và cứng nhắc. Bây giờ, chúng ta đang trong một cuộc khủng hoảng. Đai dịch Coranavirus đã cho thấy có quá ít thông tin trên toàn quốc về ảnh hưởng của đại dịch này lên các cộng đồng người Mỹ gốc Á và người gốc đảo Thái Bình Dương.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.