Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nỗi Buồn Tự Do, Nỗi Ðau Dân Chủ

29/10/200700:00:00(Xem: 2506)

Lợi dụng sự ì ạch của quốc tế, dộc tài quân phiệt Miến Ðiện tiếp tục ổn dịnh tình hình, trong máu, nước mắt của Phật Giáo và những nhà dấu tranh cho tự do, dân chủ. Gần 20 năm sau cuộc tắm máu  hồi năm 1988 do dộc tài quân phiệt dùng súng dạn bắn vào người dân không một tấc sắt trong tay dứng lên dòi hỏi dân chủ, chết 3000 người, thế giới cả năm sau mới biết, người dân Miến Ðiện bây giờ mới ngoắc ngoảy lại dược, mới cùng những tăng ni trẻ Phật Giáo  xuống dường dòi dân sinh và dân chủ, tạo thành cuộcbiểu tình có lúc lên dến hàng trăm ngàn người. Nhưng cuộc cách mạng mà báo chí Tây Phương mô tả là "cuộc cách mạng áo cà sa", cho dến giờ phút này, quân phiệt dã dập tắt. Bóng dáng áo cà sa dã vắng ngoài dường phố thủ dô cổ kính Rangoon. Quân dội  áo xanh quàng khăn dỏ và mật vụ giả dạng thường dân máy ảnh trong tay, máy truyền tin và súng lục trong áo, dang lảng vảng trong chùa chiền, dừng núp sau tượng Phật. Trong cuộc dàn áp biểu tình kỳ này, quân phiệt không cho người dân tắm máu như năm 1988, nhưng dùng hình chụp những ngày biểu tình, "bắn sẻ", bắt cóc ban dêm, dánh dập, tra tấn, giam cầm biệt tích, cấm cố - số nạn nhân còn cao hơn năm 1988 nữa. Không có sự can thiệp kịp thời và ủng hộ cụ thể của quốc tế mà dất nước và nhân dân và Phật Giáo Miến Ðiện kỳ vọng, thành phần lãnh dạo cuộc biểu tình và dất nước và nhân dân và Phật Giáo Miến Ðiện coi như  dang nằm trọn trong bàn tay sắt của dộc tài quân phiệt. Xã hội Miến Ðiên dang nằm trong trại. tù lớn siết chặt hơn, canh gác kỹ hơn thuở trước. 

Thực vậy sau bốn tuần lễ cố gắng vươn lên, tinh thần và lực lượng dân chủ dù dược Phật Giáo là tôn giáo  nhiều người theo nhứt -- dã dột quị. Tầng lớp sư sãi trẻ  tiên phong, cựu thủ dô của Miến Ðiện giờ dây như dã tê liệt. 6000 người dang bị dồn vào và nhốt trong những nhà giam chật nức và tồi tàn. Toà án dặc biệt mở rộng, kêu án không ngừng. Các tướng lãnh cầm dầu  dộc tài quân phiệt lập di lập lại, không ngớt lên án phản quốc những người biểu tình trong dó dại da số là những nhà sư, ni cô di trên dường dòi hỏi dân sinh, dân chủ một cách ôn hòa. Họ xả giới nghiêm, mở dường Internet, nhung canh gác, kiểm soát chặt. Quân phiệt cổ võ và tổ chức buộc công chức, công nhân nhà nước di biểu tình  rất trật tự dể ủng hộ chánh phủ. Họ bình dịnh thành phố, dem lại cho Miến Ðiện  một thứ bình yên của bãi tha ma.

Giờ phút này, máu của các nhà sư và ni cô cùng dồng bào Phật tử và của những nhà dấu tranh cho dân chủ dang chảy trong khám, trong các phòng diều tra xét hỏi. Hàng chục người bị tra khảo dến chết. Mưới ba người dã từng dấu tranh cho dân chủ năm 1988, dã bị tra tấn liệt bại phải chở di nhà thương. Ðó là những người dã kêu ca nhà nước quân phiệt tăng giá xăng làm dời sống nghèo khó của dất nước nhân dân Miến Ðiện thêm nghèo khổ. Min Ko Naing, một nhà ly khai nổi danh không thua gì Bà Aung San Suu Kyi ở Miến Ðiện, thọ án 15 năm bây giờ  bị kết án tử hình. Win Shwe, thành viên của Liên Minh Dân Chủ, dảng dối lập, dã ngã gục trong một cuộc thẩm vấn. 6 nhà ly khai còn lại dã bị bắt và dang bị tra tấn, chưa biết ở dâu, ra sao.  Chỉ một nhà sư trẻ trong nhóm tổ chức biểu tình, khéo léo giả dạng, nhuộm tóc vàng, deo cây Thánh Giá thoát dược sang Thái Lan.

 Toàn dân Miến Ðiện dã và dang mong chờ cộng dồng thế giới, mong mỏi Liên hiệp quốc, kỳ vọng tinh thần tư do, dân chủ của các siêu cường từng cổ vỏ tự do, dân chủ. Nhưng phản ứng của quốc tế không dáp ứng sự mong chờ của người dân Miến Ðiện. Nỗi buồn tự do, nỗi dau dân chủ phảng phất khắp nơi. Chuyến di dầu gặp các tướng lãnh quân phiệt và gặp nhà dối lập nổi danh Aung San Suu Kyi, của dặc phái viên Liên hiệp Quốc là Ô. Ibrahim Gambari,  không dem lại một hậu quả gì cụ thể. Toàn lời nói, mà không thấy hành dộng. Quân phiệt hứa dối thoại dể mua thời gian, xoa dịu quốc tế bên ngoài dể làm tê liệt thế lực dối kháng bên trong. Liên Hiệp quốc, Hội Ðồng Bảo An chỉ có thể ra nghị quyết "than phiền", chớ không thể "lên án" chế dộ quân phiệt. Cộng sản Trung Quốc dương thời, và cựu CS Nga dang làm chủ ở Nga, ngăn chận mọi chế tài dối với dộc tài quân phiết Miến Ðiện. Nhu cầu của TC có một dường biển ra An Ðộ Dương, quyền lợi buôn  bán vũ khí và dầu khí của TC và Nga cho dộc tài quân phiệt Miến Ðiện vô hiệu hóa mọi chế tài của Hội Ðồng Bảo An LHQ dối với Miến Ðiện.

Chuyến di thứ hai vận dộng các nước Ðông Nam Á can thiệp  vào tình hình Miến Ðiện kết quả cũng không có chi, bước dầu dã thấy dấu hiệu thất bại. Thủ Tướng Thái Lan Surayud Chulanont,  nói trước chánh quyền của Ong không can thiệp vào tình hình ở Miến Ðiện. 30% nguồn diện của Thái Lan xài là từ Miến Ðiện. Miến diện là khách hàng lớn của TháiLan, nên Thái Lan dưa vào nguyên tắc không xen chủ quyền của nước khác dể không có hành dộng gì dối với chế dộ quân phiệt. Nhưng Thủ Tướng Thái Lan cũng dề nghị mở cuộc thảo luận với nhiều thành phần của tổ chức ASEAN nhứt là những nước chưa có phản ứng gì dến tình hình Miến Ðiện và những nước dang cố gắng tạo ảnh hưởng với nhà cầm quyến Miến Ðiện dể khai thác tài nguyên Miến Ðiện như An Ðộ và Trung Cộng.

Nga trắng trợn hơn, không ngần ngại binh vực chế dộ quân phiệt Miến Ðiện. Nga không thiết tha nguồn dầu lửa của Miến Ðiện mà thiết tha nhà cầm quyền Miến Ðiện là một khách hàng mua vũ khí của Nga. Nga dã ngăn cản nghị quyết  thứ nhứt " lên án" nhà cầm quyền Miến Ðiện lần thứ nhứt do Anh, Pháp, Mỹ dề xướng. Trong nghị quyết thứ hai, Nga dòi hỏi không lên án, không chế tài Miến Ðiện mà chỉ "than phiền" thôi.  Nga dược nhà cầm quyền quân phiết Miến Ðiện trả ơn. Trước ngày Hội Ðồng Bảo An LHQ thông qua nghị quyết thứ hai, than phiền thôi, một phái doàn Miến Ðiện do tư lịnh không quân Miến Ðiện cầm dầu dến Nga.  Bàn bạc mua một hệ thống hỏa tiễn của Nga. 

Còn Mỹ và Liên Au thì nói nghe rất hùng hồn, chế tài quân phiệt Miến Ðiện. Nhưng thực chất những chế tài này rất hạn chế. Washington bất dộng hóa tài sản  ở Mỹ của các tướng lãnh. Nhưng  tài sản của những tướng lãnh Miến Ðiện chánh yếu gởi ở Singapour. Cấm 14 tướng lãnh và gia dình không dược nhập cảnh Mỹ. Nhưng diều này không có gì mới. Luật cấm vận Miến Ðiện của Mỹ dã qui dịnh việc này mà Bộ Ngoại Giao Mỹ lâu nay không thực hiện, không lập danh sách cấm doán, bây giờ mới làm. Còn Liên Au chế tài, cấm nhập cảng qui kin, dá quí, gổ quí (gổ giá tị) nhưng không cấm nhập cảng dầu lửa của Miến Ðiện.

Tổng Thống Bush dã từng long trọng nói trong bài diễn văn nhậm chức lần thứ nhì vào ngày 20 Tháng Giêng năm 2005: "Tất cả những ai dang sống dưới thể chế dộc tài và tuyệt vọng có thể hiểu rằng Hoa Kỳ sẽ không làm ngơ trước sự dàn áp, hay tha thứ cho những kẻ áp bức các bạn. Khi các bạn dứng lên tranh dấu cho tự do, chúng tôi sẽ dứng chung cùng các bạn". Cuộc biểu tình của Phật Giáo và người dân Miến diện là một cuộc dứng lên tiêu biểu của người dân, một cuộc dàn áp tiêu biểu của dộc tài quân phiết áp bức. Mỹ có làm, nhưng làm chiếu lệ, làm chưa dủ. Ðáng buồn thay cho tự do,  dáng  dau thay cho dân chủ, mà nước Mỹ muốn hay không muốn cũng là nơi các dân tộc bị áp bức trên thế giới dang hướng về.

Nhưng những nhà dấu tranh cho dộc lập tự do khi xưa và tự do dân chủ bây giờ dã biết dộc lập tự do, tự do dân chủ không do ngoại bang dem dến. Ðó là công trình và sư nghiệp của quốc gia dân tộc. Một lần vấp ngã là một lầntrưởng thành hơn. Cuộc cách mạng áo cà sa kỳ này ở Miến Ðiện ít người chết ít hơn năm 1988 với sinh viên là cốt cán, nhưng ảnh hưởng trong quần chúng nhân dân và chánh quyền các nước và tổ chức quốc tế lớn hơn rất nhiều. Lịch sử không bao giờ ngưng. Kiên nhẫn là mẹ dẻ của thành công lớn. Người ta tin Phật Giáo và nhân dân Miến Ðiện sẽ biến dau thương thành hành dộng trong tương lai.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Các ngôi sao vẫn đang hình thành trong các thiên hà vệ tinh của Dải Ngân hà?
Hải quân Mỹ sẽ tái lập Hạm đội Đại Tây Dương để đáp ứng "thách thức hàng hải chưa từng có" tại khu vực khi Nga ngày càng mạnh hơn.
Một lỗi bảo mật lớn cho phép kẻ tấn công kiểm soát toàn bộ iPhone từ xa trong phạm vi WiFi. Hacker sẽ có thể tải về toàn bộ dữ liệu trên iPhone, thậm chí là kích hoạt camera lẫn microphone của máy để theo dõi người dùng trong thời gian thực.
Chính quyền Trump đã cấm nhập khẩu bông từ Tổ chức Sản xuất và Xây dựng Tân Cương, với lý do tổ chức bị cáo buộc sử dụng lao động cưỡng bức.
Hôm thứ Tư (02/12/2020), các quan chức an ninh hàng đầu của Mỹ cho biết, hơn 1.000 nhà nghiên cứu Trung Quốc đã rời đi trong bối cảnh nước Mỹ bắt đầu xử lý những cáo buộc đánh cắp công nghệ.