Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tranh Ðấu Vì Nhân Quyền

04/10/200700:00:00(Xem: 3678)

Sau bản Tuyên ngôn Nhân quyền LHQ năm 1948, thế giới có các Công ước quốc tế về Nhân quyền, buộc các nước phải tuân theo. Nhưng cho dến nay LHQ không có cách nào thi hành trọn vẹn luật này, ngoài việc khuyến cáo hay gây áp lực từ bên ngoài không có kết quả. Ngoài ra có những tổ chức quốc tế ngoài chính quyền hô hào, vận dộng, nhưng kết quả cũng chẳng có bao nhiêu. Về ngoại giao, nước này cũng có thể làm áp lực với nước khác dể dòi hỏi tôn trọng nhân quyền, nhưng các sức ép dó thường là thủ doạn "mua bán dổi chác", nhằm kiếm lợi riêng theo kiểu ông mất của kia bà chìa của nọ vì quyền lợi kinh tế hay chiến lược quân sự. Nhân quyền bao gồm quyền tự do tôn giáo, tự do ngôn luận và tự do dân chủ ở một nước không phải từ bên ngoài dem lại mà phải do chính nguời dân nước dó dứng lên tranh dấu mới có thể thành dạt dược.

Ở Việt Nam phong trào tranh dấu cho nhân quyền dã dấy lên từ lâu sau khi chế dộ Cộng sản dể lộ bộ mặt dộc tài dộc dảng, dàn áp những người khác chính kiến dòi có một chế dộ dân chủ da nguyên da dảng. Mới dây Khối 8406 dã phổ biến một bức Tâm thư nhân ngày "Quốc nạn 02-09-2007", lên án nhà cầm quyền CSVN dã và dang sách nhiễu vô cớ, bắt bớ tùy tiện, xét xử phi pháp và giam cầm trái luật các nhà dối kháng dân chủ, vốn là những công dân chân thành yêu nước, muốn dóng góp thực sự cho quê hương xã hội. Tôi chú ý dến Tâm thư này vì một doạn kết luận như sau: "Tiến trình dân chủ hóa dất nước qua 4 giai doạn 8 bước, mà Khối 8406 dã công bố vào ngày 22-8-2006 thể hiện rõ tinh thần nhận thức và vận dụng các quy luật một cách khách quan và khoa học, thận trọng và nghiêm túc. Qua dó cho thấy rằng: Những người khởi xướng, tham gia và ủng hộ Khối 8406 không hề chủ quan, nóng vội, duy ý chí...trong những việc làm của mình". Ðoạn này thể hiện tinh thần kêu gọi doàn kết.

Hồi tháng 7 năm nay tại Việt Nam dã có những cuộc biểu tình ôn hòa có trật tự của hàng trăm người dân khiếu oan thưa kiện về những sự hà lạm bóc lột của các cán bộ dảng và nhà nước. Từ mấy năm trước, nhà nước muốn thoa dịu mầm mống chống dối nên dã dưa ra chủ trương cho dân dược khiếu oan. Nhưng các cuộc biểu tình mỗi ngày một lớn, lan rộng từ thôn quê hẻo lánh dến các thành phố lớn như Hà Nội và Saigon. Rút cuộc dân khiếu oan bị Công an chụp mũ là gây bạo loạn, và dùng võ lực giải tán, bắt bớ một số người. Gần dây nhất chúng ta dã dược dọc những tin khẩn báo từ trong nước gửi ra ngoài, trong những ngày 12. 13 và 15 tháng 9, có cả trăm dân chúng từ các tỉnh như An Giang, Long An dến tập trung trước số nhà 210 dường Võ Thị Sáu Saigon, tay cầm biểu ngữ tố cáo chính quyền dịa phương cướp doạt dất dai không bồi thường thỏa dáng.

Tình thế dó cho thấy dân chúng Việt Nam ngày nay, nhất là dân nghèo bị áp bức ở thôn quê không còn sợ Công An, dã bất chấp bạo lực dàn áp dể nói lên tiếng nói bất khuất của họ. Họ dã có nhiều kiến thức hơn trước nhờ sự phổ biến của kỹ thuật truyền thông hiện dại. Những cuộc biểu tình kêu oan, tố cáo nạn hà lạm của chính quyền dịa phương có thể còn lan rộng trong thời gian tới. Như dã ước lượng dược tình trạng gay cấn còn kéo dài, báo chí dảng và nhà nước CSVN dã dược lệnh dánh phủ dầu, vu cáo có "sự cấu kết của các thế lực thù nghịch và bọn phản dộng lưu vong ở nước ngoài lợi dụng tôn giáo và một số phần tử cơ hội chủ nghĩa trong nước, âm mưu dụ dỗ mua chuộc những người khiếu kiện, kích dộng họ tham gia biểu tình".

Trước những số người vài chục hay trăm, tay không biểu tình khiếu oan, xuất phát từ những dịa phương nhỏ bé, tại sao chế dộ CS phải dùng dao to búa lớn của ngành truyền thông toàn quốc dể chụp mũ dánh phá" Các chiến lược gia từ cổ chí kim dã có câu nói: "Kẻ thù phản ứng mạnh nhất ở nơi dâu, ở nơi dó chúng bị dòn dau nhất". Nhưng các màn dánh bằng báo chí của Cộng sản chỉ là mặt nổi bề ngoài dể hăm dọa, mặt chìm dánh phá mới thật nguy hiểm. Từ bao lâu nay chế dộ CSVN dã bắt giam và dem ra xét xử những người tranh dấu cho tự do dân chủ ở Việt Nam buộc cho họ dủ tội như gây bạo loạn, âm mưu lật dổ chế dộ, mặc dù những người dó không chủ trương bạo dộng, không hề có võ khí trong tay. Ðây cũng là mặt nổi, nhưng từ ít lâu nay trước phản ứng của công luận, họ dã có chút e dè.

Cộng sản sợ nhất là dức tin tôn giáo, dây cũng là chỗ yếu nhất của họ. Từ hơn một thế kỷ trước dây, khi chủ nghĩa Mác-Xít bắt dầu xuất hiện, CS dã coi tôn giáo là khắc tinh nên dã bao lần ra tay dàn áp, trừng trị dể tiêu diệt các tôn giáo dã có từ hàng ngàn năm trước, nhưng rút cuộc CS vẫn thất bại. Chủ nghĩa Mác-Lê chết, tôn giáo vẫn còn. Giữa lúc tình hình thế giới rối ren như ngày nay, tôn giáo dã trở nên mạnh hơn bao giờ hết trong lương tri con người. Bởi vậy trước nguy cơ của các làn sóng biểu tình dân oan và trước sự soi bói của công luận thế giới, chế dộ CSVN tìm cách dánh phá tôn giáo qua mặt chìm, nghĩa là âm thầm tìm cách chia rẽ các tôn giáo. Nguy hiểm nhất, họ dùng các dòn dánh ngầm rất tinh vi dể gây rạn nứt, phân tán ngay trong nội bộ của mỗi tôn giáo.

Chính vì thế diều kiện tất yếu hàng dầu dể bảo vệ các tôn giáo chống những âm mưu hiểm ác của CS là cần phải có tinh thần doàn kết của các tập thể, các cộng dồng tranh dấu cho tự do dân chủ, tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam. Từ ngữ doàn kết có ý nghĩa rộng lớn, suy diễn tùy theo thời thế. Thời nay với kiến thức mở rộng và sự thức tỉnh của lương tri nhân loại, doàn kết không có nghĩa là tập hợp sức mạnh dưới một sự lãnh dạo duy nhất, mà chỉ là sự hợp tác của nhiều tập thể khác nhau về nguồn gốc hay lãnh dạo, cùng theo duổi một chí hướng lấy lương tri và tình người làm kim chỉ nam. Các tôn giáo không thể hòa nhập với nhau nhưng vẫn có thể nương tựa lẫn nhau dể tìm cách tự vệ và phát triển.

Tôi dã từng nói và viết khoa học và tôn giáo là hai con dường khác nhau của tư duy nhân loại, bề ngoài tuy trái nghịch nhưng vẫn có thể cộng năng, nghĩa là cộng tác sức mạnh dể giúp lẫn nhau cùng tiến. Chính trong ý niệm dó, tôi nhấn mạnh dến sự hợp tác giữa các tôn giáo dể giúp nhau tự bảo vệ trước những dòn dánh phá của Cộng sản. Tôi hoàn toàn ủng hộ những tập thể nào chủ trương một sự hợp tác hay liên minh như vậy. Tôi không phải là người theo dạo Chúa, nhưng tôi kính trọng Thiên chúa giáo, cũng như kính trọng mọi dức tin tôn giáo khác. Các tôn giáo lớn dã tồn tại qua hàng ngàn năm trên thế giới, dó là vì tôn giáo nào cũng rao giảng tình thương, lòng bác ái, dức từ bi hỉ xả và tính thiện lương. Nếu không có dức tin tôn giáo, loài người dã chém giết lẫn nhau và tự tiêu diệt từ lâu rồi. Từ thời tiền sử, cuộc sống của con người dã gặp quá nhiều hoạn nạn, thiên tai, chiến tranh và không ít những bệnh nan y do sự tiến bộ của một nền văn minh quá thiên về vật chất gây ra. Thiên Chúa dã sáng tạo ra loài người, tại sao Người không cho con người dược sống an nhàn và hạnh phúc mà bắt chúng ta phải chịu biết bao tai ương thống khổ như vậy" Ðó là những thử thách Thượng Ðế dặt ra dể xem con người có xứng dáng dược tồn tại trên cõi thế này hay không.

Thiên Chúa dã ban cho loài người một quyền quý giá nhất là quyền dược tự do lựa chọn. Những người tranh dấu cho nhân quyền Việt Nam thường hay nói dến dân chủ da nguyên, tôi nghĩ dến kiến thức da nguyên, và giờ dây cũng nên nói dến tôn giáo da nguyên. Sức mạnh vô dịch của dức tin tôn giáo là ở chỗ này. Bởi vì một trong những quyền hàng dầu của dân chủ là gì nếu không phải là quyền tự quyết tức là quyền dược tự do lựa chọn. Nhưng ngộ lỡ con người chọn lầm thì sao" Ðây mới là chỗ vi diệu nhất của ý Trời. Muốn tránh khỏi sự lựa chọn nhầm lẫn, con người phải luôn luôn mở rộng kiến thức qua sự học hỏi dể tiến lên, chớ không ù lì dậm chân dứng nguyên một chỗ trong mù quáng dễ bị kẻ ác lợi dụng. Nhưng có nhiều kiến thức cũng chưa dủ, con người còn cần phải phải mở rộng lương tri dể phân biệt thiện ác. Lương tri bắt nguồn từ dức tin tôn giáo. Nếu có kiến thức mà không có tôn giáo cũng hỏng. Ngược lại nếu chỉ có tôn giáo mà không có kiến thức cũng không xong.

Tôi tin loài người sẽ có dủ bản năng vượt qua mọi thử thách dể tiến dến mảnh dất của một ngày mai an lành, hạnh phúc, một cuộc sống hoan lạc, dầy tình người vĩnh cửu. Nói loài người là nói chung cho cả thế giới, cũng như nói dến mỗi dân tộc dang sống trên Ðịa Cầu, trong dó có dân tộc Việt Nam chúng ta dang chịu biết bao thử thách dau thương. Người dân Việt trong nước, các tập thể và các cá nhân dấu tranh cho nhân quyền dang nhìn về phía chúng ta ngóng chờ. Họ chờ cái gì" Chờ chúng ta biết ngồi lại với nhau trong bối cảnh da nguyên da dạng phức tạp ở nước ngoài dể dạt dược một sự doàn kết trong dồng thuận cho họ dược nhờ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.