Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vu Lan - Nén Tâm Hương Cũng Là Đoá Hoa Tâm

01/09/200700:00:00(Xem: 3215)

Phong tục, tập quán không thể thiếu, Phật Pháp không rời pháp thế gian, nên mùa Vu Lan Báo Hiếu vô cùng quan trọng, nó mãi mãi trường tồn và bất diệt, vì Vu Lan là Đạo Hiếu, mà đã nói đến chữ ''Hiếu'', thì không còn phân biệt tôn giáo, chủng tộc, mầu sắc, thời gian, không gian. Thật vậy vì Vu Lan là Đạo Hiếu Hạnh, Vu Lan là Đạo khắc cốt, ghi ơn không những đối với các đấng sinh thành mà còn cả với muôn loài, muôn vật quanh ta. Vậy Vu Lan đây, Đạo Hiếu đây, Đạo ghi ân đây, không chỉ có một ngày, một mùa, mà chúng ta phải nói rằng Vu Lan đây trong từng phút, từng giây, từng sát na, có nghĩa là Vu Lan không bị giới hạn và dính dáng gì với thời gian! Như thế mới thật là nghĩa: "Vu Lan".

Dù muốn, dù không, đã là con người chúng ta ai chẳng là con cái, ai chẳng là cha mẹ, ai chẳng là dâu rể, ai chẳng là chú bác, cô dì, ai chẳng là ông bà, nội ngoại và ai chẳng là họ hàng, bè bạn v...v...

Nhưng là con người đúng nghĩa thì chúng ta không một ai có thể xa rời lòng hiếu thảo và nếu đã hiếu thì lúc nào cũng hiếu đâu phải chỉ hiếu trong một ngày lễ Vu Lan! Tuy nhiên, để nhắc nhở con cháu, và đồng thời, cũng là để nhắc nhở chính chúng ta về lòng hiếu thảo, sự ghi ân và tạ ơn vô cùng cần thiết, nên hàng năm chúng ta vẫn không thể nào thiếu được ngày Đại Lễ Vu Lan truyền thống này.

Ngày Lễ Vu Lan, chúng ta ai cũng có một cảm giác riêng: Kẻ vui, ngưởi buồn lẫn lộn, để rồi lòng chúng ta cùng chùng xuống, cùng bùi ngùi, xúc động, lắng nghe những kỷ niệm, những công lao hiện tiền và quá khứ của chư Phật Tổ, của các vị ân sư, của Tổ Tiên, ông bà, cha mẹ cùng những người thân v...v...

Bằng một Tâm thanh tịnh và chân thành nhất, chúng ta làm đất chuyển, trời rung, sự chiêu cảm cũng sẽ vô cùng bén nhậy, bởi sự thiêng liêng của âm dương đồng nhất và pháp giới dung thông trong từng giây phút Vu Lan hiện hữu và Vu Lan suốt cả cuộc đời...

Để cái gạch nối vô tướng, hữu tướng sâu đậm, trọng đại là chúng ta đây vừa cận kề biết ơn vừa liên hệ mật thiết với Ông Bà, Cha Mẹ, Tổ Tiên, Ân Sư, Thầy Tổ, họ hàng, bạn bè, muôn loài, muôn vật chúng sinh, là một đại gia đình, với gạch nối vô-hình và hữu-hình này trong nghĩa sắc không của Bát Nhã Tâm Kinh,  thật đẹp vô ngần vì nó trọn vẹn cả Đời lẫn Đạo, nếu chúng ta chịu suy tư để hiểu rốt ráo.

Còn gì tuyệt diệu, nhiệm mầu hơn, chúng ta đang hiển hiện nơi đây để cùng nhắc nhở nhau về tấm lòng hiếu thảo, nhắc nhở nhau về ơn nghĩa sinh thành để rồi cùng tán thán, cùng ghi ân và cùng tạ ơn trong buổi lễ Vu Lan này.

Vâng, để cùng nhắc nhở nhau về lòng hiếu thảo thì không thể nào chúng ta không nhắc đến đức Mục-Kiền-Liên thời Đức Phật, một gương đại hiếu, toàn vẹn cả về Đời lẫn Đạo, lòng cực hiếu-thảo ấy bất-diệt muôn thuở, đã và sẽ còn tồn-tại mãi mãi trong những người con có hiếu hoặc nếu không thì cũng noi theo gưông tuyệt-vời ấy, thì mới mong trọn bề chữ hiếu được, tại sao vậy"

Chúng ta ai cũng thừa biết là: ai cho thân mình, ai cho máu, cho thịt, cho xương, cho răng, cho tóc mình" Ai cho mình bú mớm, ai nuôi-nấng mình cực khổ trăm bề cho đến khi khôn lớn, rồi lại vẫn còn phải lo làm sao cho mình có ăn, có học, có nghề và dựng vợ, gả chồng, thậm chí có những bậc cha mẹ đã tròn bổn-phận đối với con, lại tiếp-tục lo đến cháu...

Ôi bao mồ-hôi, bao nước mắt, bao xương máu, bao tiền bạc, bao sức-lực đã dốc hết cho con! Không ai trong chúng ta không biết rằng cha mẹ là những người chung-thủy, tân-tụy, bao-dung nhất trên đời, vì cha mẹ đã cho chúng ta hết và cho đến không còn gì để cho nữa.

Đã hiểu thế, đã thấy Đạo Hiếu ngay trước mắt, nếu chúng ta không thể trọn vẹn được thì nói chi đến những chuyện mơ hồ, xa xôi kiếm Đạo gì" Và làm sao mà kiếm được!

Muốn trả hiếu, đền ơn cha mẹ, chúng ta có chẻ thân, đốt xác bao đời, bao kiếp cũng chẳng làm sao mà trả được cái công-ơn trời biển này, nếu nói xa rộng hơn thì việc trả hiếu riêng cho cha mẹ thôi vẫn chưa đủ, thế còn ông bà, thầy tổ, đất nước, trời phật và muôn loài chúng sinh hữu tình, vô tình trong đời này cũng như hằng-hà sa-số không đếm được cha mẹ, thầy tổ v...v... của chúng ta trong quá khứ thì sao"

Thật là vô cùng nan-giải! Vì bằng bất cứ cách nào, chúng ta dùng để trả hiếu, đền ơn như: trả bằng tiền tài, trả bằng danh vọng, trả bằng công lao, trả bằng lòng kính trọng, thương xót đến đâu chăng nữa, cũng vẫn chỉ là trả được trong muôn một mà thôi.

Vậy muốn trọn vẹn chữ hiếu cũng như muốn trả ơn được muôn loài thì chỉ có một cách là noi gương đức Mục-Kiền-Liên mà tu; Nói như thế không có nghĩa là tất cả mọi người trong chúng ta đều phải xuất gia đi tu, mà chỉ tùy hoàn cảnh mà tu, tu hành có nhiều cách: Tu tại gia, tu xuất gia, chúng ta tu cách nào cũng đều đạt được mục đích tối thượng là trọn vẹn cả hai mặt Đạo và Đời.    

Để kết luận là chúng ta đang từ lòng hiếu thảo, nghĩa báo đền, nếu tiến lên một bước sâu sắc hơn là chúng ta biến Đạo Hiếu Vu Lan thành Đạo giải thoát. Đạo giải thoát là Đạo Giác Ngộ, muốn giác ngộ phải được  mang thân con người, vì chỉ có thân người như chúng ta là có đầy đủ Sáu Căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nên mới có thể tu hành đến giác ngộ, giải thoát được. Vậy thì tại sao chúng ta không dùng ngay thân này như một chiếc đò để đưa chúng ta từ bến mê về bến giác; Có nghĩa là dùng thân này để tu hành sao cho hết vô minh, vì hết vô minh là giác ngộ. Khi đã giác ngộ là đã giải thoát khỏi phiền não, sinh tử, là giải thoát được chính mình và sẽ giải thoát được người, trong đó đương nhiên có tất cả các cha mẹ và muôn loài...Bởi vì quốc độ của một người giác ngộ, thì pháp giới dung thông:

"Một là tất cả, tất cả là một''

Với Nhất Tâm Thanh Tịnh, tuyệt đối chú tâm là đang  chiêu cảm, đang dung thông, hòa đồng pháp giới, đang đồng nhất âm dương... Giây phút này, chính chúng ta là quá khứ, là hiện tại, là tương lai, là Nén Tâm Hương vi diệu và cũng là Đóa Hoa Tâm để kính dâng lên cho buổi Lễ Vu Lan báo hiếu, ngày hôm nay và mãi mãi...

Đóa Hoa Cài Áo

Chúng ta đang ở trong thế giới tương đối, thì đương nhiên phải bị ảnh hưởng với đời sống nay khái niệm tương đối này, trong suốt cuộc đời.

Vì đang sống và đang chấp từng khái niệm với những cảnh giới hiện hữu, tương đối này là thật có, nên lúc nào chúng ta cũng đắm chìm trong ý niệm phân biệt hình tướng, danh từ, lời nói nhị biên tương đối này; Vâng, suốt cả cuộc đời chúng ta hầu như hoàn toàn bị chi phối bởi cái ý niệm kiên cố Nhị Biên: tốt/xa^'u, có/kho^ng, cao/tha^'p, sang/he`n, yêu/ghe't, sinh/tu+" đó.

Bởi chấp thật tất cả mọi vật, mọi sư, mọi hình tướng, mọi danh từ, mọi lời nói, mọi khái niệm đều là tương đối, nên mới có sinh, có tử, rồi ngay đến những bông hoa cũng bị liên hệ mang những nghĩa này, nghĩa kia! Vô tình chúng ta đã ngộ nhận Thật Tướng của vạn Pháp!

Nhưng sự thật trong Đạo Phật thâm sâu, Đệ Nhất Nghĩa thì sự mất còn, chết sống không ảnh hưởng gì đến Phật Pháp vì Chân Tâm, Phật Tính, không tùy thuộc vào sinh tử, nó siêu việt Nhị Biên Tương Đối, siêu việt vũ trụ vạn vật, nhưng nó lại không tách rời mọi hình tướng, muôn hình, vạn trạng của thế gian, vũ trụ này. Chân Tâm Phật Tính đây, ngay nơi chúng ta, và ở ngay muôn loài, muôn vật.

Với sự thấu hiểu và niềm tin tuyệt đối như thế, nên chúng ta biết chắc rằng: Ông Bà, Cha Mẹ, Cửu Huyền, Thất Tổ và ngay cả những đóa hoa, cũng đều đang cùng một lý sự vẹn toàn. Bởi thế, chúng tasẽ cùng đón nhận những bông hoa vi diệu muôn mầu sắc và không mầu sắc này để cài lên áo, để nhận ra rằng những Đóa Hoa mà chúng ta đang cài đó, nó chính là Hoa, nó chính là chúng ta và nó cũng chính là Cha Mẹ, Cửu Huyền Thất Tổ, vì Pháp Giới Dung Thông Sắc Không Đồng Nhất, nó không biến mất khi chúng ta chết, nó cũng không phải tái tạo khi chúng ta sinh ra, có nghĩa là nó bất biến thường hằng, cho nên nó không phải mầu sắc của tang tóc hay không tang tóc.

Thiền Viện Sùng Nghiêm

11561 Magnolia Street

Garden Grove, CA 92641

Web Site : ThienvienSungNghiem.Com

Email : Sungnghiem@Hotmail.com

Phone: (714) 636-0118

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.