Janet Chưa Được Tuyên Thệ; 1 Cử Tri Kiện, Đòi Xét Lại Phiếu

28/02/200700:00:00(Xem: 6262)

Giám đốc Diệp Miên Trường  thuộc Đặc khu Midway City, vị dân cử trẻ nhất California đang yêu cầu Hội đồng Giám Sát Quận Cam tạm hoãn việc tuyên thệ tân Giám Sát Viên.

(LTS: Một đơn kiện ký tên Can Nguyen, một cử tri Mỹ gốc Việt, đã trình lên tòa Cao Tiểu Bang California chiều Thứ Ba, yêu cầu xét lại hàng chục lá phiếu bị gạt bỏ trong khi Ban Tuyển Cử Quận Cam đếm phiếu theo yêu cầu của nghị viên Janet Nguyễn. Sau đây là chi tiết về tình hình Hội Đồng Giám Sát Quận Cam không để cô Janet Nguyễn tuyên thệ nhậm chức Giám Sát hôm Thứ Ba, do ký giả Lê Phương ghi nhận.)

 Báo chí địa phương Việt, Mỹ đồng loạt loan tin  Nghị viên Janet Nguyễn thắng cử và hy vọng sẽ được tuyên thệ chính thức là Giam Sát Viên, Điạ hạt 1  trong buổi họp hàng tuần vào sáng thứ Ba. Nguồn hy vọng của Janet Nguyễn được tuyên thệ để trở thành người phụ nữ trẻ nhất, dân cử gốc Việt đầu tiên trở thành Giám sát Viên đã bị hoãn lại.

Tại phòng hội của  Hội đồng Giám Sát Quận Cam (HĐGSQC)  đông nghẹt với nhiều hệ thống truyền thông, các ủng hộ viên và luật sư của hai ỨCV Janet Nguyễn và  ƯCV Luật sư Nguyễn Quang Trung chờ đợi quyết định của  HĐGSQC.

Mở đầu cho buổi họp lúc 9 giờ sáng, Chủ tịch  Chris Norby yêu cầu Giám đốc Neil Kelley tường trình kết quả việc kiểm lại phiếu do lời yêu cầu của ỨCV Janet Nguyễn và cư dân Gerald Feather. Ông Kellley đưa ra kết quả Janet thắng hơn 7 phiếu và đã xác nhận kết quả này vào 8 giờ tối ngày thứ Hai. Tuy nhiên kết quả này mới chính thức thay đổi trên mạng  lưới của Cơ Quan Tổ chức Bầu Cử Quận Cam (ROV) vào  trưa ngày thứ Ba.  Hiện nay Janet Nguyễn được 10,919 phiếu và Luật sư Trung được 10,912. 

Vào ngày 6  tháng 2, cuộc kiểm phiếu bằng máy, Luật sư  Trung được 10,920 phiếu và Nghị viên Janet Nguyễn được 10,913. Sự việc cùng bằng đó lá phiếu, với hai phương pháp đếm phiếu khác nhau có kết quả khác nhau, sẽ đưa đến việc tranh cãi ngoài toà án trong tương lai gần.

Trong 5 ngày đếm phiếu, luật sư của Janet Nguyễn dùng phương cách đếm phiếu bằng tay để loại bỏ nhiều phiếu bầu khiếm diện của cử tri Việt dành cho Luật sư Trung. Tuy nhiên, khi đếm những lá phiếu bầu trực tiếp  tại phòng phiếu, Luật sư Phil Greer  đã  yêu cầu Cơ Quan ROV đếm số phiếu bầu bằng máy điện tử.  Phương cách đếm phiếu không đồng nhất đã được Luật sư Mike Schroeder, đại diện cho Luật sư Trung đem ra trình bầy trước HĐGSVQC.

Luật sư Schroerder cũng nhắc lại lập luận việc đếm phiếu không hoàn tất  toàn phần như luật định vì hai luật sư Phil Greer (đại diện cho Janet Nguyễn) và Fred Woocher (đại diện cho  ông Gerald Feather – on behalf of Janet Nguyễn) mỗi bên chỉ kiểm phiếu  có một nửa và  mỗi bên chỉ trả tiền chi phí  đếm phiếu có 50%, và  như vậy  việc kiểm phiếu chưa hoàn tất, và sự xác nhận kết quả việc kiểm phiếu  không hợp lệ và yêu cầu hủy bỏ.

Luật sư Schroerder nhắc lại ngày 7 tháng Hai vừa qua, khi Luật sư Trung  được thông báo thắng cử  với 7 phiếu, khách hàng của ông đã không được tuyên thệ, và phải chờ đợi  hơn 1 tuần để Janet có cơ hội yêu cầu đếm  lại phiếu (recount). Nay ông cũng yêu  cầu HĐGSVQC để cho Luật sư Trung có cơ hội đồng đều, đủ thì giờ để   sửa soạn việc pháp lý chưa được giải quyết của  Cơ quan ROV không được giải quyết hợp lý.

Ông Schroeder còn đưa ra một vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của hai ỨCV.  Cả hai ƯCV Janet Nguyễn và Trung Nguyễn đều là dân cử. Bất cứ ỨCV nào được tuyên thệ, người đó phải từ bỏ chức vụ dân cử đang nắm giữ ngay lập tức. Trường hợp 10-20 ngày sau, nếu toà án có phán quyết lật ngược quyết định của Cơ quan ROV, lúc đó người được tuyên thệ sẽ mất  chức Giám Sát Viên, và người này  không thể trở về chức  vụ dân cử cũ của mình nữa. Trường hợp này xẩy ra sẽ là một vấn nạn pháp lý trầm trọng cho mọi phía đã làm cho toàn thể Hội đồng quan tâm. Luật sư của HĐGSVQC đã xác nhận vấn đề nan giải này.

Sau lời yêu cầu để cho Janet Nguyễn được tuyên thệ của Luật sư Phil Greer,  nhiều ủng hộ viên của đôi bên được quyền phát biểu trong vòng 3 phút để nói lên quan điểm chống hay ủng hộ  việc để Janet  Nguyễn được tuyên thệ.

Bà July Trần, một ủng hộ viên của Luật sư Trung đã nhắc lại nguyên tắc căn bản là mỗi phiếu đều được đếm (every vote counts) và ý định của cử tri (voter’s intent), bà yêu cầu xin xét lại những lá phiếu bị hủy bỏ vì nhiều cử tri mới đi bầu lần đầu tiên hoặc nhiều vị cao niên Việt không thông hiểu luật lệ bầu cử nên đã viết lên lá phiếu.

Nên biết, sau 5 ngày kiểm lại phiếu bầu khiếm diện vừa, những quan sát viên của đôi bên đều nhìn nhận những lá phiếu  bầu khiếm diện của cử tri Việt nam có vấn đề nhiều nhất so với các dân khác. Hàng trăm lá phiếu bầu khiếm diện đã đưa đến việc tranh cãi.

Có lá phiếu bầu cho Luật sư Trung,  cử tri còn viết thêm "đừng nói xấu người  khác",  bên cạnh tên Janet Nguyễn.

Có phiếu lúc đầu cử tri chọn Janet Nguyễn. Sau khi đổi ý, cử tri  xóa ô đen  và viết bên cạnh Janet  Nguyễn,  viết chữ "bỏ" (void) và tô đen khung vuông có tên Trung Nguyễn. 

Có phiếu, cử tri viết tên Trung Nguyễn hàng cuối cùng, sau đó gạch đi, và  tô đen vào khung có tên Trung Nguyễn. Đồng thời cử tri này khẳng định thêm một lần nữa bằng các viết "I certified that vote for Trung Nguyễn” (Tạm dịch: Tôi bầu cho Trung Nguyễn) và ký tên phía dưới.

Có  nhiều lá phiếu nhầm lẫn, thay vì tô đen  vào khung  vuông  của Luật sư Trung có tên ở vị trí cuối cùng trong  số 10 ỨCV, cử tri Việt lại tô đen lên  ô trống cuối cùng.

Có trường hợp lá phiếu, sau khi tô đen vào khung vuông của Luật sư Trung,  cử  tri viết thêm chữ "Good Luck” (Chúc may mắn) và vẽ  cánh hoa bên cạnh.

Hàng trăm lá phiếu loại này của Luật sư Trung đã bị loại, Giám sát viên Bill Campbell đã hỏi lại Cơ quan ROV đã có viết lưu ý luật lệ này trong các tài liệu bầu cử  gửi đến mỗi cử tri. Ông Kelley xác nhận là không.

Bốn Giám sát viên Jonh Morlach, Chris Norby, Bill Campbell và Pat Bates đều có quan tâm  hàng đầu đến quyền bỏ phiếu, nhất là “ý định của cử tri” cần được đưa lên hàng đầu, nên các chữ viết trên lá phiếu để bầy tỏ   “quyền tự do ngôn luận”cần được cân nhắc lại.

Ông Campbell cho rằng  Cơ quan ROV đã theo tiêu chỉ của luật bầu cử,  không có vi phạm luật lệ  khi loại bỏ những lá phiếu đó. Tuy nhiên, luật lệ này  quá cứng rắn làm  mất đi “quyền tự do ngôn luận”  của cử tri. Bốn vị Giám Sát Viên muốn vấn đề được giải quyết để tôn trọng “ý định của cử tri” lên hàng đầu.

Sau cùng Hội Đồng Giám Sát Quận Cam  đã đồng quyết định 4/4  hoãn lại để cứu xét   việc cho Janet Nguyễn  được tuyên thệ đến  thứ Ba Tuần tới.

Nguồn tin đáng tin cậy cho biết Luật sư Mike Schroeder, đại diện Luật sư Trung để   nộp đơn tranh chấp bầu cử (election contest) ngoài toà án vào buổi  chiều cùng ngày. Kết quả bầu Giám Sát Viên sẽ được quyết định tại tòa án trong tương lai gần.

Tin giờ chót. Vụ án đã được nộp tại Toà án Tối cao Califorinia. Bạn đọc có thể bấm vào hàng phiá dưới để có thêm chi tiết: http://www.ocblog.net/1st_SD_Election_Contest_Suit.pdf

Kết  quả cuộc đếm lại phiếu  của Cơ Quan ROV tính đến ngày 27 tháng 2, năm 2007

Janet Nguyễn: 10,919

Trung Nguyễn: 10,912

Tom Umberg:  9,725

Carlos Bustamante: 7,460

Mark Rosen: 2,181

Brett Franklin: 1,739

Kirmit Marsh:  1,335

Larry Phan:   417

Lupe Moreno: 383

Benny Diaz:  273

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hội Chợ Tết lần thứ 41 Với chủ đề “Hướng Về Quê Hương” do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tổ chức, đã diễn ra tưng bừng trong ba ngày từ 27 đến 29 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày mùng 7,8,9 Tháng Giêng năm Quý Mão 2023 tại OC Fair & Event Center với hàng chục ngàn người tham dự.
Như thông lệ hằng năm, tại Tượng Đài Vua Quang Trung, góc đường Euclid và đường Emperor Quang Trung, thành phố Garden Grove, vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 29 tháng 1 năm 2023, Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định Nam California do BS. Nguyễn Chí Vỹ làm Hội Trưởng, đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ Niệm Chiến Thắng Đống Đa năm Kỷ Dậu 1789 và Tưởng Niệm Đại Đế Quang Trung
Tại Tượng Đài Đức Thánh Trần vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng 1, 2023, Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Trần Hưng Đạo và Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản &Tay Sai đã tổ chức Lễ Thượng Kỳ đầu năm Quý Mão 2023 trước tượng đài Đức Trần Hưng Đạo trên đại lộ Bolsa Avenue (đại lộ Trần Hưng Đạo
Sky River Casino ăn Tết Nguyên Đán thật hào hứng với chương trình 'Quẹt & Trúng - Swipe & Win*'!
Trên Đại Lộ Bolsa (Đại Lộ Trần Hưng Đạo) vào sáng Chủ Nhật 22 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày Mùng Một Tết Quý Mão, hàng ngàn đồng hương đã tham dự cuộc diễn hành Tết do Thành Phố Westminster tổ chức với chủ đề “Xuân Hy Vọng”.
Nhờ ngày Tết rơi vào các ngày nghỉ cuối tuần ở Hoa Kỳ, không khí đón Tết tưng bừng và rầm rộ diễn ra tại các cơ sở tôn giáo, các chùa, nhà thờ, thánh thất, hội quán… Trong khi một số cơ sở tôn giáo trang nghiêm làm nghi thức đón Tết, một số chùa tổ chức văn nghệ Xuân và trực tiếp truyền hình, và một số nơi đốt pháo rền vang trước sân chùa, sân nhà thờ, thánh thất, hội quán… Phóng viên Việt Báo đã đi viếng Tết nhiều chùa để ghi nhận bầu không khí Tết trang nghiêm đậm đà hồn dân tộc.
Bất cứ nơi nào trên trái đất này, lòng mộ đạo của con nguời vẫn đầy ắp trong tim dù mưa hay nắng, dù mùa Đông hay mùa Xuân. Mọi người sinh ra là đã có sự tín ngưỡng ở trong lòng, vì thế dù gặp khó khăn thế nào con người cũng vượt qua. Người nghèo hay người giàu cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, người nào có lòng tín ngưỡng và cầu nguyện một cách nhiệt thành sẽ được phù hộ, sẽ được ban phước lành.
Chùa Phật Tổ trân trọng thông báo mùng 1 Tết tức ngày 22 tháng 1 và rằm tháng giêng tức ngày 5 tháng 2 năm 2023 Quý Phật Tử có thể đậu xe tại Long Beach City College Pacific Coast Campus 1305 E Pacific Coast Highway, Long Beach 90806 ( lệ phí cho mỗi chiếc xe $2 trả cho college ) sẽ có xe đưa đón về Chùa Lễ Phật và dùng cơm chay. Kính chúc quý Phật tử gần xa năm Quý Mão thân tâm Thường An Lạc. A di dà Phật.
Mở lịch Việt Nam ra, thấy đề ngày tết Nguyên Đán sắp tới là ngày Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2023. Thử xét lại xem có thật đúng như vậy không, ngộ nhỡ năm nay cũng rơi vào trường hợp Tết Việt Nam đến trước Tết Trung Hoa một ngày như đã có lần xảy ra trước đây. Biết đâu chừng năm nay mùng Một Tết Trung Hoa lại là Chủ Nhật January 22, nhưng Tết Việt Nam là thứ Bảy January 21? Quyển lịch đang dùng biết là nó được tính theo múi giờ Trung Hoa hay múi giờ Việt Nam? Xin mời nhìn vào cách các nhà soạn Âm lịch xác định ngày Tết tùy theo múi giờ địa phương. (Quy Ước: Dưới đây, các tháng Âm lịch viết bằng chữ, như tháng Hai, Ba, hay Giêng, Chạp. Các tháng Dương lịch viết bằng số, như tháng 2, 3, hay January, December).
Trên thế giới chỉ có dân tộc Việt Nam nói riêng và nói chung là dân Á Đông (Tầu, Nhật, v.v…) là yêu mến ngày Tết và trọng mùa xuân hơn cả. Mùa xuân là mùa đem lại sức sống mới cho vạn vật: cây cối đâm chồi nẩy nụ, rồi hoa đua nở, cầm thú vui tươi và người người như trẻ ra. Người ta sửa soạn đón xuân ăn Tết với niềm vui rộn rã tràn ngập tâm hồn. Và người Việt Nam ăn Tết lâu hơn mọi dân tộc khác.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.