Hôm nay,  

Đông Là Đông, Tây Là Tây

09/02/200700:00:00(Xem: 4273)

Đông Là Đông, Tây Là Tây

Đông là Đông, Tây là Tây, sự khác biệt này có thể thấy trong kỳ bầu cử đặc biệt ngày 6 tháng Hai năm 2007,  cử tri  các vùng Santa Ana, Garden Grove, Westminster, Midway City bầu một giám sát viên điền khuyết cho Hội đồng Giám sát Quận Cam.

Nếu "văn là người", thì một bài báo, nhứt là bài báo có tính phân tích một sự kiện quan trọng như kết quả sơ khởi của cuộc bầu cử nói trên, không thể không mang dáng dấp tư tưởng của một hay nhiều người cùng viết. Như bài báo của ba nhà báo Peggy Lowe, Martin Wisckol và  Amy Taxin, trên báo OC Register ngày Thứ Tư  7 thang Hai ngay sau ngày bầu cử.

Ba nhà báo Mỹ nói trên của tờ báo Mỹ trong vùng nhấn mạnh một số việc,  nói lên cái nhìn chánh trị, văn hóa, xã hội  của người Mỹ không giống với cái nhìn chánh trị của người Việt đang cùng sống trên đất Orange County, đang cùng thở không khí Orange County và làm nghĩa vụ cũng như hưởng quyền lợi công dân giống nhau -- trên nguyên tắc pháp qui - ở  Orange County, mà người gốc Việt gọi là Quận Cam.

Một, nội tên gọi và ý nghĩa chánh trị của Orange County, Quận Cam giữa Mỹ và Việt cái nhìn đã khác rồi. Có người cho rằng  những người Việt đến trước còn bị ảnh hưởng tổ chức hành chánh Franco Latin ở nước nhà dịch chữ  Orange County là Quận Cam, không chính xác vì  đơn vị  hành chánh county của Mỹ đất rộng, quyền lớn hơn quận ở VN nhiều. Nhưng "dịch là phản" là chuyện thường. Còn ngôn ngữ là ước lệ,  nhiều người cùng chấp nhận và dùng là thành sinh ngữ, nếu không sẽ thành tử ngữ. Dù sao người Việt đến sau cũng cám ơn người Việt đến trước đã biến Quận Cam này thành nơi quần cư của cộng đồng người Việt lớn nhứt Mỹ, lớn nhứt thế hải ngoại, chỉ sau cộng đồng quốc gia trong nước nhà thôi. Càng cám ơn những người Việt đến trước đã làm sống lại danh xưng Saigòn với Little Saigon, mà người Việt hải ngoại thân thương gọi là thủ đô tinh thần của người Việt.

Hai, ba nhà báo Mỹ nhấn mạnh đến cách bầu khiếm diện của Viêt trong cuộc bầu cử. Nói trên. Phần tiểu tựa làm nổi bật, "phiếu khiếm diện còn lại sẽ kiểm hôm nay" (Remaining absentee ballots will be counted today). Dẫn chứng  thêm tầm quan trọng của phiếu bầu vắng mặt, một ứng cử viên  "cho mình sẽ  được đa số phiếu bầu vắng mặt"

 Dẫn chứng đúng và không khó hiểu. Người Việt khác với người Mỹ. Người Việt sống nội tâm nhiều hơn. 80 năm sống với người Pháp, người Pháp vẫn cho  người Việt là người không thể hiểu thấu nổi (impénétrable). Người Mỹ gốc Việt đặc biệt là thế hệ thứ nhứt, một phần vì lý do ngôn ngữ, lý do tuổi tác, lý do máy bầu rắc rối, và lý do quan trọng nhưt là sư cẩn trọng chọn lựa, thích dùng phiếu bầu vắng mặt. Sô cử tri vắng mặt thường trực này là những người siêng năng và thiết tha với các cuộc bầu cử. Ứng cử viên nào thiết tha với chánh nghĩa đấu tranh cho tự do, dân chủ VN, hiểu nguyện vọng người Mỹ gốc Việt là lọt vào mắt tầng lớp cử tri này. Thêm vào đó gia đình VN là linh hồn, nên tảng của người gốc Việt, nên thế hệ thứ nhứt đã chuyển bí kíp này cho con cháu qua bận bịu, nên số cử tri  gốc Việt bầu khiếm diện ngày càng tăng.  Mất có 39 xu mà lợi nhà ích nước nên người gốc Việt rất ưa thích.

Ba, ba nhà báo Mỹ nhấn mạnh đến tính đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trong cuộc bầu cử, nói "người  họ Nguyễn nào [Janet Nguyễn và Trung Nguyễn] thắng không quan trọng, người Việt đầu tiên sẽ vào phục vụ Hội đồng Giám sát Quân Cam, hội đồng năm người, tất cả sẽ là người của đảng Cộng Hòa."  Mịnh họa thêm  "một trong hai người  [gốc Việt] sẽ thay thế ngồi vào cái ghế do một đảng viên Dân Chủ ra đi làm nghị sĩ tiểu bang- là đảng viên đảng Cộng Hòa. Hai người họ Nguyễn này còn gây quỹ nhiều hơn ứng cử viên Bustamante, ứng viên gốc Latino được đảng Cộng Hòa cơ sở ủng hộ. Còn đảng Dân Chủ đã được hội đoàn cảnh sát gồm 1.800 đoàn viên và hội đoàn công chức Quận gồm 13.500 đoàn viên siết hàng ngũ để hậu thuẫn cho ứng cử viên Umberg nhưng số phiếu thua xa của hai người họ Nguyễn.

Người Việt không nhìn sự việc như vậy. Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ đối với người Việt không quan trọng trong cuộc bầu cử này. Không mấy ai người Việt cần biết hai người họ Nguyễn đó theo đảng nào. Cử tri gốc Việt dồn phiếu cho hai người họ Nguyễn vì hai người Việt này có thể hiểu, thương, người Việt, nói lên được tiếng nói của người Việt. Và quan trọng nhứt là do quyết tâm đưa một người Việt vào Hội đồng Giám sát Quân Cam sau 31 chưa người Việt đã đem con tim khối óc, bàn tay xây dựng Quận Cam mà chưa có tiếng nói ở cơ quan quyền lực của Quận.

Người Việt làm chánh trị không bằng "đảng" như Mỹ, mà làm bằng cái " tâm". "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Tâm đây không phải là tâm tình, mà là tâm tư, tâm tưởng, tâm não kết họp khối óc  suy nghĩ đắn đo và con tim gắn bó với chuyện chung để nhìn chương trình ứng cử và con người ứng cử viên. Người Á đông không thực dụng, không đánh giá con người bằng đồng tiền kiếm được hay chức vụ cao thấp. Đảng chánh trị là sản phẩm của chánh trị Tây Phương, nó chỉ là phương tiện, có thể đổi thay một cách dễ dàng.

Bốn,  ba nhà báo Mỹ còn  phân tích dưới nhãn quan chánh trị Mỹ  của mình. Rằng "Cuộc chạy đua ở Little Saigon đặc biệt "ghê tỏm" (nasty), khi hai người họ Nguyễn đấu đá nhau trên truyền thông. Còn Janet thì mướn nhà vận động nổi bật ở Sacramento, gây quỹ được $250,000. Còn Trung được $230,000, kể cả vay riêng $133,000.

Sự thật rất khác với phân tích này. Có người Việt định ra ứng cử vì quyền lợi chung tự động rút lui để lá phiếu Việt được tập trung. Những phe nhóm binh chống của hai ứng cử viên gốc Việt vạch trần ứng cử viên trên truyền thông ít "tiêu cực" hơn người Mỹ, tiêu biểu như Kerry với Bush. Cả hai ứng cử viên Việt vẫn tương kính nhau, không lời lẽ đáng tiếc vì đằng sau con có bà con, cô bác khuyên lơn. Trên phương diện chọn lựa, đó là những điều cần thiết để cuộc bầu cử sôi đọng, giúp cho cử tri thêm dữ kiện để cân nhắc, va  kéo cử tri đến phòng phiếu cho đông.

Năm, ba nhà báo Mỹ nói "Dân biểu Cộng Hòa Trần thái Văn", được xem như một "bố già chánh trị nhiều dị nghị của Little Saigon” (controversial political godfather of Little Saigon). Nhận định này nói lên sự khác biệt văn hóa, một cách trầm trọng giữa Mỹ và Viêt và đi đến một võ đoán hoàn toàn thiếu cơ sở.  Ngay chữ " bố già" chỉ xuất hiện trong ngôn ngữ Việt khi dịch từ cuốn sách nói về Mafia, đặc sản của Mỹ. Xã hội VN dù ở Mỹ là một xã hội bản chất trọng thọ, trọng tình nghĩa hơn quyền lực và đồng tiền. Nên DB Trần thái Văn đứng trước công chúng Việt biết mình là ai, hai tay chấp lại, nói với bà con cô bác Việt thường xưng là “cháu". Trần thái Văn đi trước giúp anh chị em đi sau muốn ra phục vụ cộng đồng Việt, chớ đâu có ép uổng ai vào Cộng Hòa, cấm cản ai ra tranh cử đâu. Trong bảy người liên minh vận động và đắc cử có nhiều khuynh hướng chánh trị, có người thuộc đảng Dân Chủ. Những Anh Chị em đắc cử đó không phải là những cai đội của Bố Già trong cái xã hội đen chánh tri của Little Saigon.

Dù ba nhà báo có dùng chữ "controversial", tức gây dị nghị, tranh luận, cách phân tích, dùng chữ như vậy làm sao tránh cho độc giả Việt khỏi thấy  bị xúc phạm.

Sau cùng muốn hay không muốn một trong hai người Việt sẽ vào làm giám sát viên. Tin mơi nhứt Ls Nguyễn quan Trung coi như đã đắc cử nhờ hơn 7 phiếu; trừ phi có yêu cầu đếm lại. Tập thể người Việt mừng sau 31 năm mới có một giám sát viên tại quận Cam, mừng tập thể người Việt đã chọn người thích hợp cho chức trách. Càng mừng hơn khi sau mùa tranh cử dĩ nhiên khó tránh một ít chinh chạm,  anh  chị em dân cử Việt sẽ bắt tay cùng nhau phục vụ cho người dân trong Quận trong đó có VN. Ý muốn chung của tập thể người Việt là muốn người đại diện cho mình đoàn kết trên mẫu số chung quyền lợi chánh đáng của cộng đồng Việt ở địa phương và khát vọng tự do, dân chủ, nhân quyền  của đồng bào trong nướ

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.