Hôm nay,  
Việt Báo Online

Đông Là Đông, Tây Là Tây

09/02/200700:00:00(Xem: 3728)
Đông Là Đông, Tây Là Tây

Đông Là Đông, Tây Là Tây

Đông là Đông, Tây là Tây, sự khác biệt này có thể thấy trong kỳ bầu cử đặc biệt ngày 6 tháng Hai năm 2007,  cử tri  các vùng Santa Ana, Garden Grove, Westminster, Midway City bầu một giám sát viên điền khuyết cho Hội đồng Giám sát Quận Cam.

Nếu "văn là người", thì một bài báo, nhứt là bài báo có tính phân tích một sự kiện quan trọng như kết quả sơ khởi của cuộc bầu cử nói trên, không thể không mang dáng dấp tư tưởng của một hay nhiều người cùng viết. Như bài báo của ba nhà báo Peggy Lowe, Martin Wisckol và  Amy Taxin, trên báo OC Register ngày Thứ Tư  7 thang Hai ngay sau ngày bầu cử.

Ba nhà báo Mỹ nói trên của tờ báo Mỹ trong vùng nhấn mạnh một số việc,  nói lên cái nhìn chánh trị, văn hóa, xã hội  của người Mỹ không giống với cái nhìn chánh trị của người Việt đang cùng sống trên đất Orange County, đang cùng thở không khí Orange County và làm nghĩa vụ cũng như hưởng quyền lợi công dân giống nhau -- trên nguyên tắc pháp qui - ở  Orange County, mà người gốc Việt gọi là Quận Cam.

Một, nội tên gọi và ý nghĩa chánh trị của Orange County, Quận Cam giữa Mỹ và Việt cái nhìn đã khác rồi. Có người cho rằng  những người Việt đến trước còn bị ảnh hưởng tổ chức hành chánh Franco Latin ở nước nhà dịch chữ  Orange County là Quận Cam, không chính xác vì  đơn vị  hành chánh county của Mỹ đất rộng, quyền lớn hơn quận ở VN nhiều. Nhưng "dịch là phản" là chuyện thường. Còn ngôn ngữ là ước lệ,  nhiều người cùng chấp nhận và dùng là thành sinh ngữ, nếu không sẽ thành tử ngữ. Dù sao người Việt đến sau cũng cám ơn người Việt đến trước đã biến Quận Cam này thành nơi quần cư của cộng đồng người Việt lớn nhứt Mỹ, lớn nhứt thế hải ngoại, chỉ sau cộng đồng quốc gia trong nước nhà thôi. Càng cám ơn những người Việt đến trước đã làm sống lại danh xưng Saigòn với Little Saigon, mà người Việt hải ngoại thân thương gọi là thủ đô tinh thần của người Việt.

Hai, ba nhà báo Mỹ nhấn mạnh đến cách bầu khiếm diện của Viêt trong cuộc bầu cử. Nói trên. Phần tiểu tựa làm nổi bật, "phiếu khiếm diện còn lại sẽ kiểm hôm nay" (Remaining absentee ballots will be counted today). Dẫn chứng  thêm tầm quan trọng của phiếu bầu vắng mặt, một ứng cử viên  "cho mình sẽ  được đa số phiếu bầu vắng mặt"

 Dẫn chứng đúng và không khó hiểu. Người Việt khác với người Mỹ. Người Việt sống nội tâm nhiều hơn. 80 năm sống với người Pháp, người Pháp vẫn cho  người Việt là người không thể hiểu thấu nổi (impénétrable). Người Mỹ gốc Việt đặc biệt là thế hệ thứ nhứt, một phần vì lý do ngôn ngữ, lý do tuổi tác, lý do máy bầu rắc rối, và lý do quan trọng nhưt là sư cẩn trọng chọn lựa, thích dùng phiếu bầu vắng mặt. Sô cử tri vắng mặt thường trực này là những người siêng năng và thiết tha với các cuộc bầu cử. Ứng cử viên nào thiết tha với chánh nghĩa đấu tranh cho tự do, dân chủ VN, hiểu nguyện vọng người Mỹ gốc Việt là lọt vào mắt tầng lớp cử tri này. Thêm vào đó gia đình VN là linh hồn, nên tảng của người gốc Việt, nên thế hệ thứ nhứt đã chuyển bí kíp này cho con cháu qua bận bịu, nên số cử tri  gốc Việt bầu khiếm diện ngày càng tăng.  Mất có 39 xu mà lợi nhà ích nước nên người gốc Việt rất ưa thích.

Ba, ba nhà báo Mỹ nhấn mạnh đến tính đảng Cộng Hòa và Dân Chủ trong cuộc bầu cử, nói "người  họ Nguyễn nào [Janet Nguyễn và Trung Nguyễn] thắng không quan trọng, người Việt đầu tiên sẽ vào phục vụ Hội đồng Giám sát Quân Cam, hội đồng năm người, tất cả sẽ là người của đảng Cộng Hòa."  Mịnh họa thêm  "một trong hai người  [gốc Việt] sẽ thay thế ngồi vào cái ghế do một đảng viên Dân Chủ ra đi làm nghị sĩ tiểu bang- là đảng viên đảng Cộng Hòa. Hai người họ Nguyễn này còn gây quỹ nhiều hơn ứng cử viên Bustamante, ứng viên gốc Latino được đảng Cộng Hòa cơ sở ủng hộ. Còn đảng Dân Chủ đã được hội đoàn cảnh sát gồm 1.800 đoàn viên và hội đoàn công chức Quận gồm 13.500 đoàn viên siết hàng ngũ để hậu thuẫn cho ứng cử viên Umberg nhưng số phiếu thua xa của hai người họ Nguyễn.

Người Việt không nhìn sự việc như vậy. Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ đối với người Việt không quan trọng trong cuộc bầu cử này. Không mấy ai người Việt cần biết hai người họ Nguyễn đó theo đảng nào. Cử tri gốc Việt dồn phiếu cho hai người họ Nguyễn vì hai người Việt này có thể hiểu, thương, người Việt, nói lên được tiếng nói của người Việt. Và quan trọng nhứt là do quyết tâm đưa một người Việt vào Hội đồng Giám sát Quân Cam sau 31 chưa người Việt đã đem con tim khối óc, bàn tay xây dựng Quận Cam mà chưa có tiếng nói ở cơ quan quyền lực của Quận.

Người Việt làm chánh trị không bằng "đảng" như Mỹ, mà làm bằng cái " tâm". "Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài". Tâm đây không phải là tâm tình, mà là tâm tư, tâm tưởng, tâm não kết họp khối óc  suy nghĩ đắn đo và con tim gắn bó với chuyện chung để nhìn chương trình ứng cử và con người ứng cử viên. Người Á đông không thực dụng, không đánh giá con người bằng đồng tiền kiếm được hay chức vụ cao thấp. Đảng chánh trị là sản phẩm của chánh trị Tây Phương, nó chỉ là phương tiện, có thể đổi thay một cách dễ dàng.

Bốn,  ba nhà báo Mỹ còn  phân tích dưới nhãn quan chánh trị Mỹ  của mình. Rằng "Cuộc chạy đua ở Little Saigon đặc biệt "ghê tỏm" (nasty), khi hai người họ Nguyễn đấu đá nhau trên truyền thông. Còn Janet thì mướn nhà vận động nổi bật ở Sacramento, gây quỹ được $250,000. Còn Trung được $230,000, kể cả vay riêng $133,000.

Sự thật rất khác với phân tích này. Có người Việt định ra ứng cử vì quyền lợi chung tự động rút lui để lá phiếu Việt được tập trung. Những phe nhóm binh chống của hai ứng cử viên gốc Việt vạch trần ứng cử viên trên truyền thông ít "tiêu cực" hơn người Mỹ, tiêu biểu như Kerry với Bush. Cả hai ứng cử viên Việt vẫn tương kính nhau, không lời lẽ đáng tiếc vì đằng sau con có bà con, cô bác khuyên lơn. Trên phương diện chọn lựa, đó là những điều cần thiết để cuộc bầu cử sôi đọng, giúp cho cử tri thêm dữ kiện để cân nhắc, va  kéo cử tri đến phòng phiếu cho đông.

Năm, ba nhà báo Mỹ nói "Dân biểu Cộng Hòa Trần thái Văn", được xem như một "bố già chánh trị nhiều dị nghị của Little Saigon” (controversial political godfather of Little Saigon). Nhận định này nói lên sự khác biệt văn hóa, một cách trầm trọng giữa Mỹ và Viêt và đi đến một võ đoán hoàn toàn thiếu cơ sở.  Ngay chữ " bố già" chỉ xuất hiện trong ngôn ngữ Việt khi dịch từ cuốn sách nói về Mafia, đặc sản của Mỹ. Xã hội VN dù ở Mỹ là một xã hội bản chất trọng thọ, trọng tình nghĩa hơn quyền lực và đồng tiền. Nên DB Trần thái Văn đứng trước công chúng Việt biết mình là ai, hai tay chấp lại, nói với bà con cô bác Việt thường xưng là “cháu". Trần thái Văn đi trước giúp anh chị em đi sau muốn ra phục vụ cộng đồng Việt, chớ đâu có ép uổng ai vào Cộng Hòa, cấm cản ai ra tranh cử đâu. Trong bảy người liên minh vận động và đắc cử có nhiều khuynh hướng chánh trị, có người thuộc đảng Dân Chủ. Những Anh Chị em đắc cử đó không phải là những cai đội của Bố Già trong cái xã hội đen chánh tri của Little Saigon.

Dù ba nhà báo có dùng chữ "controversial", tức gây dị nghị, tranh luận, cách phân tích, dùng chữ như vậy làm sao tránh cho độc giả Việt khỏi thấy  bị xúc phạm.

Sau cùng muốn hay không muốn một trong hai người Việt sẽ vào làm giám sát viên. Tin mơi nhứt Ls Nguyễn quan Trung coi như đã đắc cử nhờ hơn 7 phiếu; trừ phi có yêu cầu đếm lại. Tập thể người Việt mừng sau 31 năm mới có một giám sát viên tại quận Cam, mừng tập thể người Việt đã chọn người thích hợp cho chức trách. Càng mừng hơn khi sau mùa tranh cử dĩ nhiên khó tránh một ít chinh chạm,  anh  chị em dân cử Việt sẽ bắt tay cùng nhau phục vụ cho người dân trong Quận trong đó có VN. Ý muốn chung của tập thể người Việt là muốn người đại diện cho mình đoàn kết trên mẫu số chung quyền lợi chánh đáng của cộng đồng Việt ở địa phương và khát vọng tự do, dân chủ, nhân quyền  của đồng bào trong nướ

19/10/2019(Xem: 826)
Gần hai thập niên CSVN chuyển hệ tư duy, đổi sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hôi chủ nghĩa. CS mở cửa cho đầu tư ngoại quốc vào nhưng khoá chặt cửa chánh trị vẫn độc tài đảng trị toàn diện. Đến thời TT Trump là một tổng thống công khai chống CS, chống Chủ Nghĩa Xã hội.
19/10/2019(Xem: 124)
ROME - Tổ Chức Lương Nông Quốc Tế (FAO) cho hay: bản tin ngắn của thông tấn Trung Đông là al- Jazeera loan báo về số người đói tăng khắp thế giới, và ở mức báo động tại các nước xếp hạng đang phát triển, gồm 1 số vùng thuộc châu Phi.
19/10/2019(Xem: 114)
PARIS - Với nỗ lực ngoại giao che chắn của Trung Cộng, Pakistan cảm thấy tin tưởng sẽ không tiếp tục có tên trong “sổ đen tài trợ khủng bố” của 1 cơ chế liên chính phủ.
19/10/2019(Xem: 129)
LONDON - Nhà lãnh đạo hành pháp của Vương Quốc UK đang chạy đua với thời gian, để thuyết phục Hạ Viện thông qua đề án Brexit của ông được EU công nhận công bằng và cân đối.
19/10/2019(Xem: 144)
IDLID - Dân quân SDF của phe Kurd tại Syria đồng ý đáp ứng hưu chiến, sau cuộc vận động chính quyền lâng bang Thổ Nhĩ Kỳ bởi nỗ lực của PTT Hoa Kỳ Mike Pence và ngoại trưởng Pompeo.
19/10/2019(Xem: 92)
KABUL - Hồ sơ của phái bộ LHQ (hay UNAMA) ghi: 4,313 thương vong của thường dân do bom đạn gây ra tại Afghanistan từ Tháng 7 đến Tháng 9, là chưa từng thấy.
19/10/2019(Xem: 239)
BEIJING - Các phát biểu chê trách phong trào xuống đường tại Hong Kong vào ngày 18/10, đã biến Thủ Tướng của đảo Sư Tử trở thành hiệp sĩ của truyền thông Hoa Lục sống dưới chế độ toàn trị, theo tường thuật của báo Anh ngữ phát hành tại Hong Kong.
19/10/2019(Xem: 234)
HONG KONG - Hung thủ gây án mạng dẫn tới đề luật dẫn độ gây bất ổn trong mấy tháng qua tại đặc khu Hong Kong đang định nộp mình.
19/10/2019(Xem: 193)
ANKARA - Khả năng theo đuổi chiến địch biên giới đánh đuổi dân quân SDF của phe Kurd tại Syria lệ thuộc điều xẩy ra với nội tệ là tiền lira xa bãi chiến trường, là thị trường hối đoái.
19/10/2019(Xem: 196)
VIRGINIA, Alabama - Chỉ còn 2 tháng đến ngày nhập học năm đầu của trường cao đẳng, Connor Bruce Croll dọa nổ bom.
19/10/2019(Xem: 265)
MIAMI - Vào ngày 18/10, trung tâm báo bão quốc gia (NHC-Miami) đưa tin: 1 hệ thống bão nhiệt đới đang chuyển thành bão có cấp độ và tên gọi là Nestor đang trực chỉ vùng ven Vịnh Mexico giữa Louisiana và Florida.
19/10/2019(Xem: 195)
NEW ORLEANS - Theo CBS ngày 18/10, có thể Louisiana sẽ là tiểu bang trước nhất không có dịch vụ phá thai hợp pháp, kể từ khi dịch vụ được hợp pháp hóa vào năm 1973.
19/10/2019(Xem: 323)
DALLAS - Không lâu sau khi phô trương tăng truởng kinh tế tiếp tục tăng trưởng như là điểm sáng nhất trong gần 3 năm lãnh đạo hành pháp, TT lại quay sang công kích các nhà lập pháp của đảng DC trong lúc vận động cử tri Texas tại Dallas tối Thứ Năm 17/10.
19/10/2019(Xem: 213)
HAMBURG - Bruno Dey 17 tuổi khi gia nhập đơn vị hành quyết trong sư đoàn “trại tử thần của Hitler”. Hôm Thứ Năm 17/08, cựu binh 93 tuổi này ra tòa với tội đồng lõa theo hồ sơ về 5,320 án mạng sau 73 năm.
19/10/2019(Xem: 266)
WASHINGTON - TT Trump coi chiến trường đông bắc Syria như sân chơi, khi ví von rằng 2 đứa trẻ đánh nhau, cứ cho đấm đá 1 lúc trước khi can thiệp.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 10/2019, theo một báo cáo mới của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, đến năm 2030, tới 40% dân số thế giới sẽ bị cận thị.
Theo các điều khoản của bộ luật quyền riêng tư mới được đề xuất, CEO Facebook Mark Zuckerberg có thể sẽ phải chịu hình phạt nặng nhất là ngồi tù 20 năm. Bộ luật mới sẽ khiến các giám đốc điều hành phải chịu trách nhiệm hình sự do những sai lầm của công ty làm tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng.
Nhiều người vẫn thường nghe nói về Web 2.0 và có lẽ cả Web 3.0 mà nhà sản xuất trình duyệt Opera yêu thích. Nhưng liệu có ai đã bao giờ nghe nói về "Xã hội 5.0"?
Khoảng giữa tháng 10/2019, Interbrand công bố báo cáo “Thương hiệu toàn cầu tốt nhất 2019” với sự thống trị của các hãng công nghệ như Facebook rơi khỏi top 10
Mạng 5G cung cấp tốc độ tải dữ liệu nhanh hơn nhiều so với 4G. Khoảng giữa tháng 10/2019, theo Cơ quan quản lý viễn thông IMDA của Singapore, ít nhất 50% diện tích đất nước sẽ được phủ sóng 5G độc lập vào cuối năm 2022.
Tháng 10/2019, hãng hàng không Qantas Airways của Australia sẽ khai thác một chuyến bay thương mại dài nhất trong lịch sử. Dự kiến, máy bay sẽ cất cánh ở New York vào ngày 18/10/2019, chuyến bay sẽ vượt qua 16,200 km trong suốt 19 giờ 30 phút để hạ cánh ở Sydney.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Mozilla đang xuất bản các giai thoại về việc xem YouTube có thể trở nên tồi tệ như thế nào, thông qua một trang web riêng.
Apple đã rất thành công trong kinh doanh thiết bị đeo với Apple Watch, chiếc smartwatch phổ biến nhất trên thế giới. Công ty cũng sản xuất một trong những thiết bị đeo tai (ear-worn devices) bán chạy nhất thế giới – AirPods. Chuyên gia phân tích uy tín Ming-Chi Kuo còn tiết lộ rằng Apple Glass AR sẽ chính thức ra mắt vào đầu năm 2020.
Lúc 10 giờ của một buổi sáng cuối tháng 11/2017, nhân viên ngân hàng tại Freiburg, Đức phát hiện thấy hệ thống báo cây ATM đã gặp lỗi. Vụ việc được trình báo lên cơ quan chức năng, và theo lời người trong cuộc, cái máy ATM đã bị nhiễm một loại malware có tên là “Cutlet Maker”, có khả năng ép máy ATM nhả ra tất cả tiền có trong máy.
Khoảng giữa tháng 10/2019, trận lũ lụt ở Nhật Bản từ bão Hagibis đã phá huỷ 1/3 đoàn tàu cao tốc tương lai có giá trị khoảng 32.8 tỷ Yên (300 triệu USD)
Từ lâu, ánh sáng xanh phát ra từ các thiết bị điện tử như smartphone, laptop, tivi... đã bị buộc tội là nguyên nhân gây mất ngủ, thậm chí tổn thương mắt. Ánh sáng xanh có bước sóng ngắn, có nghĩa là nó mang năng lượng cao và có thể làm hỏng các mô tế bào thị giác.
Khoảng giữa tháng 10/2019, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã triệt phá thành công một trong các trang web khai thác trẻ em lớn nhất trên Dark Web.
Khoảng giữa tháng 10/2019, hãng nước ngọt Coca Cola thông báo đã sản xuất thành công lô vỏ chai đầu tiên làm từ nhựa của các loại chất thải nhựa đang trôi nổi trên các đại dương.
Khoảng giữa tháng 10/2019, trang Bloomberg đưa tin nhà sáng lập Faraday Future - Jia Yueting đã nộp đơn xin phá sản tại tòa án Delaware.
Ứng dụng chia sẻ video nổi tiếng TikTok đã mở một văn phòng tại Mountain View, California – cách trụ sở chính của Facebook chỉ vài phút đi bộ. TikTok dường như đang tiếp cận đến "lãnh thổ" của Facebook - theo đúng nghĩa đen.