Cương Lĩnh Nói Một Đường Đảng Làm Một Nẻo

24/09/201000:00:00(Xem: 5455)

Cương Lĩnh Nói Một Đường Đảng Làm Một Nẻo

Phạm Trần
Cương lĩnh "Xây Dựng Đất Nước Trong Thời kỳ Qúa độ lên Chủ nghĩa Xã hội" (bổ sung, phát triển năm 2011) phổ biến ngày 15 tháng 9 cho nhân dân vạch lá tìm sâu đến ngày 31 tháng 10 năm 2010 có gì mới không mà báo chí đảng đã vội khóac cho Văn kiện này chiếc áo đơm vàng kết bạc như là " tuyên ngôn chính trị của Đảng" để " xác lập con đường xây dựng, lãnh đạo đất nước trong 10 năm tới" "
Nêu câu hỏi như thế có qúa đáng không " Nhất định không, bởi vì Văn kiện quan trọng này dù đã được một Ban nghiên cứu bàn qua tán lại từ năm 2006 trước khi nạp cho  Bộ Chính trị (15 người) họp 2 lần và 3 lần Hội nghị  thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương đảng trong 2 năm 2009 và 2010 cùng hàng chục các cuộc họp nghiên cứu, góp  ý của các Nhà tư tưởng, khoa học, học gỉa, cựu lãnh đạo,  lão thành cách mạng v.v... thế mà có đốt đuốc mà tìm cũng chả thấy gì mới hơn nội dung của Cương lĩnh nguyên thủy năm 1991.
Hãy nghe Ông Nguyễn Đình Lộc, cựu Bộ trưởng Tư pháp nói với báo Tuần Việt Nam ngày 30-8-2010 :" Tôi có tham gia một số hội thảo bàn về văn kiện đại hội XI, lúc đầu nói sẽ sửa đổi cương lĩnh, anh em chờ đợi, hi vọng rất nhiều nhưng bây giờ đọc lại dự thảo sửa đổi thì có thấy sửa gì nhiều đâu. Có người nói đó là bước lùi chứ không phải là cải tiến.
Giải thích vì sao cũng khó. Phải chăng trước hết vì nhận thức của chúng ta" Cũng có thể do ta thỏa mãn với những gì đã đạt được. Có người thấy cương lĩnh như thế là cơ bản lắm rồi."
Không phải chỉ có ông Lộc mới chán nản như thế mà ai đọc  Cương lĩnh mới rồi đem so  với những điều đảng nói trong Cương lĩnh ra đời từ 19 năm trước, cộng thêm với những  việc đảng đã và còn đang làm, nhất là về mặt tự do, dân chủ  thì ai cũng muốn đảng trả lại dân  những khỏan tiền và thời gian các cấp lãnh đạo đã hoang phí để nặn ra Văn kiện đầu Ngô mình Sở này.
CƯƠNG LĨNH NÓI CHO AI "
Trước nhất, đảng viết : "Với những thắng lợi đã giành được trong hơn 80 năm qua, nước ta từ một xứ thuộc địa nửa phong kiến đã trở thành một quốc gia độc lập, tự do, phát triển theo con đường xã hội chủ nghĩa; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ xã hội; đất nước ta đã thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu."
Ngay trong đọan ngắn ngủi này, đảng đã nói không thật 3 điều bởi vì : 1) Nước Việt Nam làm gì đã  có tự do. 2) Dân ta chưa được làm chủ đất nước, làm chủ xã hội vì nếu đã là chủ nhân thì phải được  cán bộ, đảng viên là những người tự  nhận mình là "đầy tớ của nhân dân"  phục vụ  chứ đâu có dám hành hạ dân, sa sút phẩm chất, đạo đức cách mạng, tham nhũng, lãng phí, thối nát và ăn chơi trác táng ngay trước mặt dân như bây giờ " 3) Sau cùng nếu đất nước đã "thoát khỏi nghèo nàn, lạc hậu"  thì tại sao xã hội vẫn còn qúa nhiều bất công, vẫn còn hàng trăm người dân kéo nhau đi khiếu kiện cán bộ cướp đất, cướp nhà, cướp ruộng, cướp vườn của dân. Vẫn còn cách biệt giầu nghèo giữa thành phố và nông thôn, vẫn còn có các cán bộ, đảng viên Tư bản đỏ giầu nứt mắt mà người dân lại chưa ăn bữa sáng đã lo bữa tối "
Cương lĩnh cũng viết : " Đi lên chủ nghĩa xã hội là khát vọng của nhân dân ta, là sự lựa chọn đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ; có nền có nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu; có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện; các dân tộc trong cộng đồng Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển; có Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản lãnh đạo."
Chiếc bánh vẽ này thật là vĩ đại, nhưng cũng rất nhiều lừa  dối bởi vì người dân Việt Nam chưa bao giờ nói với ai rằng "đi lên chủ nghĩa xã hội" là "khát vọng" của chúng tôi.  Xã hội lý tưởng "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; do nhân dân làm chủ, có Nhà nước pháp quyền, có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; con người có cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc"   đến bao giờ mới có, hay sẽ chẳng bao giờ có "
Bởi vì Cương lĩnh đã viết mập mờ rằng: "Đây là một quá trình cách mạng sâu sắc, triệt để, đấu tranh phức tạp giữa cái cũ và cái mới nhằm tạo ra sự biến đổi về chất trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất thiết phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều bước phát triển, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội đan xen."
Nhưng "quá độ lâu dài" là bao nhiêu năm " Đảng CSVN đã "qúa độ" ở miền Bắc 20 năm trước khi chiếm được miền Nam năn 1975 rồi tiếp tục "qúa độ" thêm 35 năm nữa, sau khi thống nhất đất nước, tổng cộng trên nửa Thế kỷ mà đảng CSVN cũng chỉ biết nói viển công rằng : "Mục tiêu tổng quát khi kết thúc thời kỳ quá độ ở nước ta là xây dựng xong về cơ bản nền tảng kinh tế của chủ nghĩa xã hội với kiến trúc thượng tầng về chính trị, tư tưởng, văn hoá phù hợp, tạo cơ sở làm cho nước ta trở thành một nước xã hội chủ nghĩa ngày càng phồn vinh."
Như thế là bao nhiêu năm nữa, những người đứng đấu đảng CSVN có câu trả lời không hay chỉ biết nói như thế để đánh lừa dân và để bảo vệ địa vị cầm quyền  độc tôn cho vinh thần phì gia với nhau "
Về Giáo dục và đào tạo, Cương lĩnh nói đảng: "Có sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam. Phát triển giáo dục và đào tạo cùng với phát triển khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu; đầu tư cho giáo dục và đào tạo là đầu tư phát triển. Đổi mới toàn diện, mạnh mẽ giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển của xã hội; nâng cao chất lượng theo định hướng chuẩn hoá, hiện đại hoá, xã hội hoá, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, tạo cơ hội và điều kiện cho mọi công dân được học tập suốt đời."
Nhưng thực tế của nền giáo dục lạc hậu, từ chương, bất bình đẳng, bất công, kỳ thị đã làm cho bao nhiêu trăm ngàn con em và thanh thiếu niên mất học vì nhà nghèo thì đảng có biết không "


Đã có bao nhiêu hội nghị giáo dục khuyến cáo nhà nước phải đào tạo lại đội ngũ giáo viên, giảng viên và thay đổi cách dạy, sách học, và cách thi cử mà đảng có nghe đâu "
Những chuyện mua, bán bằng cấp, chuyện người gỉa bằng thật hay người thật bằng giả, mua điểm, chạy trường, thi hộ, không đủ điểm mà vẫn lên lớp, được điểm cao, tệ nạn tự ý nâng cao  số học sinh tốt nghiệp để bảo vệ địa vị của các Hiệu trưởng, thầy cô dù học trò không đủ tiêu chuẩn cũng nhan nhản ra đấy mà đảng không biết hay sao mà Cương lĩnh vẫn lý tưởng khoe khoang những chủ trương "trời ơi đất hỡi" như thế "
Tiến sỹ Nguyễn Quang A, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển (Institutes of Development Studies - IDS) , khi tuyên bố đóng cửa Viện này vào ngày 14-09-2009 để phản đối việc Nhà nước cấm không cho phổ biến công khai các nghiên cứu của Viện, đã viết : " Ví dụ nổi bật nhất là cải cách giáo dục - một vấn đề sống còn của sự phát triển đất nước, một yêu cầu bức xúc của xã hội đang được dư luận và giới nghiên cứu trong và ngoài nước rất quan tâm, phản biện công khai sôi nổi từ nhiều năm nay nhằm thực hiện những nghị quyết của Đại hội Đảng và các Hội nghị Trung ương Đảng về cải cách giáo dục. Tuy vậy, sự phản biện này chưa được đánh giá và tiếp thu nghiêm túc."
Như vậy thì  "sứ mệnh nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, góp phần quan trọng xây dựng nền văn hoá và con người Việt Nam"  của  đảng CSVN  xác quyết trong Cương lĩnh có nghĩa lý gì không hay chỉ là những lời ở đầu môi chót lưỡi  như bao nhiêu năm qua "
Đối với đội ngũ Trí thức, Cương lĩnh cũng chỉ vuốt ve hời hợt bằng một câu ngắn : "Đào tạo, bồi dưỡng, phát huy mọi tiềm năng và sức sáng tạo của đội ngũ trí thức để tạo nguồn lực trí tuệ và nhân tài cho đất nước. Xây dựng đội ngũ những nhà kinh doanh có tài, những nhà quản lý giỏi. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước."
Viết như thế thì đảng có  biết ngượng không "
Hành động coi rẻ Trí thức đã xẩy ra  vào ngày 24-7-2009 khi  Nhà nước CSVN cưỡng ép Trí thức để kiểm soát bằng  Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg của Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng.
Quyết định này  ấn định  danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ  để nghiên cứu có hiệu lực từ ngày 15-09-2009.
Thái độ coi Trí thức là đồ bỏ được quy định trong Điều 2 nói về  : "Trách nhiệm của cá nhân thành lập tổ chức khoa học và công nghệ"  gồm 2 điểm:
1. Chịu trách nhiệm toàn diện về hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ do mình thành lập, tuân thủ các quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các pháp luật có liên quan
2. Chỉ hoạt động trong lĩnh vực thuộc Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này. Nếu có ý kiến phản biện về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước cần gửi ý kiến đó cho cơ quan Đảng, Nhà nước có thẩm quyền, không được công bố công khai với danh nghĩa hoặc gắn với danh nghĩa của tổ chức khoa học và công nghệ."
Như vậy rõ ràng mục đích của Quyết định 97 là ngăn cấm không cho các Tổ chức nghiên cứu của giới Trí thức  độc lập được phổ biến cho dân chúng biết kết luận nghiên cứu và phản biện của họ  đối với chủ trương, chính sách của đảng và nhà nước trên  danh nghĩa tập thể của Tổ chức.
Ngược lại các Tổ chức  chỉ  được  phép gửi  kết qủa nghiên cứu và ý kiến của họ đến  các cơ quan của đảng và nhà nước.
Vì hành động phản dân chủ, coi thường đóng góp của Trí thức mà 16 Nhà Trí thức được coi như  hàng  đầu  của Việt Nam trong nhiều lịnh vực của  Viện Nghiên cứu Phát triển (IDS) duy nhất ở Việt Nam đã tuyên bố giải tán kể từ  ngày 14-09-2009, một ngày trước khi Quyết định 97 cí hiệu lực, để bảo vệ uy tín và nhân cách.
Viện này do Nhà giáo nổi tiếng Hoàng Tụy làm Chủ tịch Hội đồng qủan trị và Tiến sỹ  Nguyễn Quang A, Viện trưởng.
Các Nhà Trí thức  của IDS đã lên án Quyết định 97 là " phản khoa học , phản tiến bộ và  phản dân chủ"
Họ nói rằng nếu chấp nhận hoạt động theo Quyết định 97 thì họ "không thể làm tròn trách nhiệm công dân và nghĩa vụ người trí thức của mình."
Bằng chứng thứ hai đảng coi thường Trí thức được chứng minh qua vụ đảng đã bỏ ngòai tai chống đối quyềt liệt của hàng ngàn chữ ký chống việc đảng để cho các Công  ty của Trung Hoa vào khai thác Bauxite ở Tây Nguyên (hai tỉnh Lâm Đồng và Đăk Nông). Đảng bỏ ngòai tai cả lời yêu cầu  đình chỉ khai thác Bauxite bằng văn thư của Võ Nguyên Giáp, đại tướng.
Như thế có phải đảng CSVN đã nuốt lời phát huy "sức sáng tạo của đội ngũ trí thức" và cũng dã chà đạp lên Nghị quyết số 27 - NQ/T.Ư "Về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" ban hành tháng 10-2008.
Ban Chấp hành Trung ương đảng đã cam kết: "Thực hành dân chủ, tôn trọng và phát huy tự do tư tưởng trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo của trí thức vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho hoạt động nghề nghiệp của trí thức. Trọng dụng trí thức trên cơ sở đánh giá đúng phẩm chất, năng lực và kết quả cống hiến; có chính sách đặc biệt đối với nhân tài của đất nước."
Nhưng đảng có giữ lời không hay chỉ nói đãi môi để chứng minh ta đây cũng có văn hóa và biết trọng dụng nhân tài "
Còn vô vàn chuyện đảng viết trong Cương lĩnh bổ sung, báo cáo Chính trị và Dự thảo Chiến lược Phát triển Kinh tế-Xã hội 2011-2020  không phản ảnh sự thật của xã hội, nhưng ít tỷ dụ cụ thể nêu trên cũng qúa đủ để mọi người thấy rõ mặt trái của các Văn kiện này.
Chẳng qua các tài liệu này, nhất là Dự thảo Cương lĩnh  "Xây Dựng Đất Nước Trong Thời kỳ Qúa độ lên Chủ nghĩa Xã hội" (bổ sung, phát triển năm 2011) cũng chỉ chứa đựng  mớ lý luận cũ như giẻ rách. Chúng chỉ  để  cho đảng viên đọc  cho nhau nghe  khóai lỗ tai chứ trong thực tế thì đảng đã "đánh trống bỏ dùi" và  "nói một đàng làm một nẻo" từ lâu rồi.
Nếu có  lập lại cả ngàn lần nữa cũng chưa chắc  chọc cười  được ai . -/-
Phạm Trần
(09/010)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Đầu năm mới Qúy Mão không ai muốn nghe chuyện xui, nhưng dân gian và báo chí của đảng CSVN lại chỉ nói đến những nguy cơ tiềm ẩn đang đe dọa sự sống còn của chế độ...
✱ HĐ Tham Mưu Trưởng LQ/JCS: Tổng thống Kennedy và Johnson đều không tin tưởng vào các cố vấn quân sự của họ, vì cho rằng các tướng lĩnh và đô đốc thiếu sự tinh tế về mặt chính trị - Giới quân sự bất bình vì "coi lực lượng quân sự là công cụ để thương lượng về mặt ngoại giao". ✱ McNamara: Một khi bổ sung quân số sẽ tăng thêm chi phí về nhân sự, về chính trị và kinh tế do cuộc chiến gây ra, làm suy giảm khả năng của quốc gia một khi cuộc chiến kéo dài. ✱ JCS: McNamara chủ trương tìm kiếm một giải pháp hòa đàm về cuộc chiến - thúc giục Hà Nội đi đến bàn đàm phán hòa bình...
Cái thời bao cấp (thổ tả) ấy, may quá, đã xa như dĩ vãng. Sau khi Đảng dũng cảm nhìn vào sự thực, quyết tâm đổi mới toàn diện, và cương quyết bẻ lái con tầu tổ quốc (theo hướng kinh tế thị trường) thì bộ mặt của xã hội đã hoàn toàn thay đổi ...
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, gồm có 9 chương và 23 điều khoản. Nội dung mà Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ VNDCCH, Chính phủ VNCH và Chính phủ CMLTMNVN đồng thuận không phải là thoả hiệp giữa hai phe thắng và thua, mà nhằm quy định việc ngưng mọi cuộc giao tranh, Hoa Kỳ rút quân trong vòng 60 ngày ra khỏi Việt Nam, QĐNDVN được ở lại miền Nam; bù lại, Hà Nội trao trả các tù binh Hoa Kỳ, VNCH và MTGPMN cùng hoạt động trên lãnh thổ của mình...
Tại sao rất ít người Việt đọc sách Việt? Tôi muốn nói đến sách văn chương, sách triết học, sách khoa học. Đây là ba nguồn kiến thức, tư tưởng lớn của nhân loại. Nếu lấy ra hết ba loại hiểu biết này, con người chỉ là đàn bò nhai lại và tranh cãi. Nếu một người không có hiểu biết nào từ ba nguồn cung cấp trên, người đó không thể khác hơn con bò. Tuy nhiên, việc này không bao giờ xảy ra.
Hôm thứ Sáu 13/1/2023 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp Thủ tướng Kishida Fumio của Nhật Bản tại phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc. Chương trình nghị sự của hai nguyên thủ quốc gia hẳn phải đề cập đến hiểm họa an ninh từ Trung quốc, mà cả hai quốc gia trong thời gian những năm gần đây đều đặt lên trọng tâm hàng đầu
Làm sao để giữ vững tư tưởng trong Quân đội và Công an là vấn đề sống còn năm 2023 của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Lý do vì năm con Mèo (Quý Mão) có Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XIII, dự trù vào khoảng tháng Sáu, để bỏ phiếu tín nhiệm các cấp Lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua, chạy chức, chiếm quyền lãnh đạo. Và kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ đặt nền tảng cho Đại hội đảng khóa XIV để bầu lên Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới nhiệm kỳ 2026-2031...
Chứ chả lẽ cái chết thảm thiết của bà Cát Hanh Long và của hàng bao nhiêu triệu lương dân khác nữa (ở khắp ba miền đất nước, từ hơn nửa thế kỷ nay) thì đất/trời có thể dung tha được hay sao?
✱ Lê Đức Thọ: Bây giờ về phần thỏa thuận chúng tôi đã đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành như thế nào? ✱ Kissinger: Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi sẽ đánh máy lại từ tiếng Anh của chúng tôi và ông có một bản sao của bản văn. Chúng tôi sẽ nỗ lực tận tâm nhất để đảm bảo rằng mọi thứ chúng ta đã đồng ý đều được hợp nhất. ✱ TT Thiệu: Nếu chúng tôi không thể ký thỏa hiệp này trước cuộc bầu cử, thời liệu Hoa Kỳ có cần phải công bố cho người dân biết rằng họ vẫn có ý định ký kết thỏa hiệp này không? ✱ TT Nixon: Tôi phải có câu trả lời của ông (TT Thiệu) trước 1200 giờ Washington, ngày 21 tháng 1 năm 1973...
Sau 13 năm, cuối cùng thì Bác sĩ David Sinclair và các đồng nghiệp đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Điều gì thúc đẩy quá trình lão hóa? Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, Sinclair, giáo sư di truyền học và đồng giám đốc của Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research tại Trường Y Harvard (Harvard Medical School), đã phác họa ra một chiếc đồng hồ lão hóa, khi ta vặn chiều kim là có thể đẩy nhanh hoặc đảo ngược quá trình lão hóa của các tế bào.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.