Db Cao Anh: Vn Cho Tự Do Thờ Phượng Nhưng Không Cho Nói Nghịch Ý Csvn

14/01/201000:00:00(Xem: 5299)

DB Cao Anh: VN Cho Tự Do Thờ Phượng Nhưng Không Cho Nói Nghịch Ý CSVN; Cần Đưa Thêm SV Đi Mỹ Du Học Để Dân Chủ Hóa

Dân biểu Cao Quang Anh.


Tuyết Mai


(LTS. Trong buổi họp báo chiều Thứ Tư 13-1-2010, Dân biểu Cao Quang Anh nói rằng triệt hạ thánh giá ở Đồng Chiêm chỉ là do cán bộ địa phương, không phải chính sách trung ương. DB Ánh cũng nói, cần phải đưa nền giáó dục tốt vào VN, tạo thêm việc làm, mới là kế sách thiết lập nhân quyền, dân chủ. DB Ánh noí, VN đã có tự do thờ phượng, kinh doanh cởi mở hơn nhưng “nói ngược với chính quyền thì rất là thiếu sót ở VN.” DB Ánh cũng noí với CSVN về nhu cầu nhân quyền, nhưng không thấy trả lời. Trước buổi họp báo cũng có một bản văn từ văn phòng DB Cao Quang Anh, lên án tình hình công an dùng bạo lực ở các giáo xứ Đồng Chiêm, Loan Lý, Bàu Sen và tại Tu Viện Bát Nhã. Sau đây là toàn văn bản tin do phóng viên Tuyết Mai thực hiện.)
Vào lúc 2:30 chiều ngày 13 Tháng 1, 2009 Dân Biểu Quốc Hội HK đã mở một cuộc họp báo qua điện thoại. Được hỏi,  CSVN cho triệt hạ thánh giá ở Đồng Chiêm, trong tháng Giêng, DB Cao Quang Ánh  có được biết không" Lúc đó ông ở đâu" DBÁnh trả lời ông được tin tức vụ triệt hạ thánh  giá sau khi Ông đã qua Cambodia hay Lào. DBÁnh nghĩ đây không phải là việc làm của chính quyền, mà của một trong những người cấp nhỏ.
Trong cuộc họp báo này, DB Ánh nhấn mạnh đến vấn đề thiết lập một hệ thống giáo dục cao cấp trong nước để huấn luyện  người dân có đủ kiến thức làm việc, nhất là những việc “high tech”. Ông nói, ông là một người Việt Nam, yêu nước và yêu dân, chúng ta phải làm sao cho dân đỡ khổ, đó là tranh đấu cho tự do tôn giáo, nhân quyền cho tới việc giúp đem một hệ thống giáo dục tốt  vào trong nước cho người VN.
Một câu hỏi khác, Dân biểu về VN với tư cách  là một dân biểu HK, tuy nhiên Dân Biểu  là người Việt Nam, cho nên đa số đồng hương  muốn DB ít nhiều nói với Chính Quyền CS, hay bày tỏ thái độ để CSVN  hiểu rằng VN đang đau khổ cần có tự do, dân chủ để tiến lên với các nứơc văn  minh trên thế giới.  DB có làm gì hay nói gì khi bắt tay với các viên chức CS hay nói chuyện với  báo chí ở VN không"
DBÁnh trả lời,  những vấn đề tự do  tôn giáo và tự do nhân quyền đã được ông nêu ra với nhiều  ngừơi ông đã gặp trong nứơc, từ Tam Tòa đến Bát Nhã, Cha Nguyễn Văn Lý đến Lê Công Định,  tất cả những vấn đề đó ông đã  nói chuyện  không phải với một người mà với tất cả những người mà ông đã gặp ở VN. Có một buổi họp với những người trong phái đoàn và các nhân viên trong Tòa Đại Sứ ở VN, không có báo chí,  vấn đề tự do tôn giáo và nhân quyền được DBÁnh  nêu ra, để họ đáp ứng  những vấn đề  đó .
Bà Lưu Lệ Ngọc, Đài Việt Nam Hải Ngoại đặt câu hỏi về cảm nghĩ cũng như nội dung chính của cuộc viếng thăm VN. DBÁnh trả lời, mục đích chính của cuộc viếng tham  là ông muốn tìm hiểu thêm về kinh tế, về sự phát triển ở VN, thứ hai là  tìm thiểu thêm về Tự do Tôn Giáo và Nhân quyền trong nước. Vì vậy khi tới VN DBÁnh đã nói chuyện với Đại Sứ HK ở VN,   từ vấn đề Cha Nguyễn Văn Lý tới những vụ xảy ra ở Tam Tòa ,Bát Nhã.  Ông  Đại Sứ Mỹ ở VN cũng trình bày với DBÁnh  những việc làm của Toà ĐS Mỹ ở VN. Những vấn đề trên được nói lại với nhiều người trong Chính Quyền. Ngoài tìm hiểu thêm, mục dích thứ hai là chuyến sẽ đi giúp ông có một đường hướng rõ ràng để  có thể mang lại một  sự  thay đổi  tốt  đẹp cho dân VN của chúng ta. Đó là mục đích chính.
Về cảm nghĩ thì DBÁnh nói ông rất vui và hãnh diện được về nước Việt Nam . Nói chung thì khi ngồi xuống nói chuyện với những người trong Chính quyền VN với tư cách một Dân biểu của HK, đây là một điều đặc biệt,  ông cũng đã  nêu lên những vấn đề tự do tôn giáo, nhân quyền trong nước,  mặc dù Chính quyền không có hứa với ông điều gì nhưng qua sự nói chuyện thì ông thấy phía bên CS cũng  cởi mở, không biết có đáng nghi ngờ không"  DBÁnh nói theo ông thì CS  có sự cởi mở, họ muốn thay đổi, nhưng họ thay đổi nhanh hay chậm thì  ông không biết. DBÁnh nhắc lại nhiều lần, vấn đề  tự do  tôn giáo, tư do nhân quyền,  về Cha Ly, Lê Công Định đã được DBÁnh đưa ra với Chính quyền  và đòi hỏi họ  phải đáp lời.


Trả lời câu hỏi về lập trường của ông trước và sau khi về VN có thay đổi gì không" DBÁnh trả lời ông thấy đây là thời gian chúng ta phải làm sao cho có được tự do, dân chủ cho nước VN. Kinh tế VN đang phát triển. Nói chung thì trong những những vấn đề thay đổi để phát triển,  phải nghĩ tới hệ thống giáo dục ở VN. Chính phủ VN đang mời chính phủ Mỹ và Chính Phủ Mỹ đang giúp. Nhiều trường đại học ở Mỹ đã bắt đầu giúp cho VN.  Đó là một hệ thống bắt buộc họ phải có. Chúng ta phải làm sao đưa nhiều học sinh VN qua Mỹ học hỏi để từ đó mang lại những kiến thức mới , hy vọng đem lại một thay đổi tốt đẹp cho VN.
Ông Tạ Cự Hải hỏi, trong dịp viếng thăm vừa rồi, DBđựơc dịp tiếp xúc với Bộ Ngoại Giao VN thì DB có chuyển đạt đến  Nhà Nước Việt Nam về những nguyện vọng của cộng đồng VN ở hải ngoại đối Chính Phủ VN không"  
DBÁnh  nói,  những ứơc mơ của Cộng Đồng VN ở HK hay ở nước khác thì đều muốn có tự do tôn giáo, nhân quyền cho ngưòi dân ở VN. Những vấn đề này đã được DBÁnh  nêu ra  với đại  diện VN  và phái đoàn. Hy vọng trong một ngày gần đây những quyền này sẽ có được ở VN. Với tư cách là một Dân Biểu trong Chính Phủ Mỹ ông đã đưa ra những  vấn đề  đó  với Chính Quyền VN và đã nói chuyện rất nhiều về các vấn đề đó.
Ông Tạ Cự Hải  hỏi nhận xét của DBÁnh như thế nào về các quyền tự do, dân chủ, nhân quyền hiện  nay ở VN. DBÁnh trả lời,  ông có dịp  nói chuyện với  hai  ba người tư nhân có tên tuổi,   cùng làm trong Tòa Đại sứ của Mỹ, và thân nhân của ông. Qua những lời nói của những ngừơi mà ông có dịp tiếp xúc thì họ nói đời sống ở  Việt Nam và nói chung về vấn đề thương mãi,  họ có tự do làm việc hơn hồi trứơc.  Cho nên theo nhận xét thì dân chúng có   tự do làm việc. Vấn đề thờ phượng, họ cũng  có tự do thờ phượng, còn vấn đề có quyền lên tiếng  nói ngược với chính quyền thì rất là thiếu sót ở VN. Nếu muốn VN càng ngày càng mạnh và càng tiến thì ngừơi dân cần có quyền lên tiếng để phát biểu,  để thay đổi tốt đẹp trong xã hội . Nói chung, thì họ nghe nhưng họ không  trả lời chính xác những câu hỏi. Mặc dầu DBÁnh  biết họ không trả lời, nhưng cũng đặt ra vấn đề để thảo luận.
DBÁnh nói ông nghĩ chúng ta phải tiếp tục đẩy những vấn đề  tự do, dân chủ,  nhân quyền trong nước, đâyy là lúc VN cần thay đổi, nếu muốn càng ngày càng tiến bộ. Trong một hệ thống dân chủ thì bắt buộc cần có hơn một đảng, để người dân có quyền lựa chọn. Chúng ta phải đẩy mạnh vần đề dân chủ cho VN . Ông  nói, ông sẽ tiếp tục làm những việc  đó, làm sao đem tớ  imột sự phát triển, một sự thay đổi trong nước,  chẳng hạn như mang vô VN  hệ thống giáo dục, hệ thống thuế má, hệ thống luật lệ.  Hiện tại  có nhiều công ty ngại vô làm ăn  ở VN vì hệ thống còn  thiếu sót. Chúng ta ở trong nứơc tự do có thể đóng góp việc đó.
Cô Ngọc Giao hỏi  HK sẽ làm gì trong khả năng của họ để mà mang dân chủ vào VN. DB Ánh nói chúng ta tiếp tục  vận động, một vấn đề chúng ta phải vấn động mạnh hơn là mang một hệ thống giáo dục của Mỹ vô  VN, đó là vấn đề mà Chính phủ VN đã mời giúp họ. Vấn đề thứ hai là vấnđề sinh viên   đi  học ở ngoại quốc. Có nhiều người có  khả năng qua Mỹ học, vì vậy DBÁnh đã đòi hỏi cần thay đổi thủ tục xem xét ai có điều kiện đi học. Nếu chúng ta đưa nhiều em ra ngoại quốc học, các em có thể đem những kiến thức  mới  về giúp trong nước. Cùng lúc chúng ta cũng đòi hỏi vấn đề tự do nhân quyền , tự do, dân chủ . Trong vấn đề trả tự do cho những người đang bị cầm tù, DBÁnh cho biết ông có đòi hỏi nhưng Chính Phủ VN có thực hiện hay không thì chúng ta phải chờ đợi để xem xét họ có làm theo ước muốn của  chúng tôi hay không.  Trong thời gian đó  chúng tôi phải cần có những đường hướng khác đề mang tới một sự thay đổi . Chúng ta làm hai ba việc một lúc.
Cuộc họp báo kéo dài trong 45 phút, chấm dứt 3:15Pm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hội Chợ Tết lần thứ 41 Với chủ đề “Hướng Về Quê Hương” do Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam tổ chức, đã diễn ra tưng bừng trong ba ngày từ 27 đến 29 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày mùng 7,8,9 Tháng Giêng năm Quý Mão 2023 tại OC Fair & Event Center với hàng chục ngàn người tham dự.
Như thông lệ hằng năm, tại Tượng Đài Vua Quang Trung, góc đường Euclid và đường Emperor Quang Trung, thành phố Garden Grove, vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 29 tháng 1 năm 2023, Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định Nam California do BS. Nguyễn Chí Vỹ làm Hội Trưởng, đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ Niệm Chiến Thắng Đống Đa năm Kỷ Dậu 1789 và Tưởng Niệm Đại Đế Quang Trung
Tại Tượng Đài Đức Thánh Trần vào lúc 10 giờ sáng thứ Bảy, ngày 28 tháng 1, 2023, Hội Đồng Quản Trị Đền Thờ Đức Trần Hưng Đạo và Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản &Tay Sai đã tổ chức Lễ Thượng Kỳ đầu năm Quý Mão 2023 trước tượng đài Đức Trần Hưng Đạo trên đại lộ Bolsa Avenue (đại lộ Trần Hưng Đạo
Sky River Casino ăn Tết Nguyên Đán thật hào hứng với chương trình 'Quẹt & Trúng - Swipe & Win*'!
Trên Đại Lộ Bolsa (Đại Lộ Trần Hưng Đạo) vào sáng Chủ Nhật 22 tháng 1 năm 2023 nhằm ngày Mùng Một Tết Quý Mão, hàng ngàn đồng hương đã tham dự cuộc diễn hành Tết do Thành Phố Westminster tổ chức với chủ đề “Xuân Hy Vọng”.
Nhờ ngày Tết rơi vào các ngày nghỉ cuối tuần ở Hoa Kỳ, không khí đón Tết tưng bừng và rầm rộ diễn ra tại các cơ sở tôn giáo, các chùa, nhà thờ, thánh thất, hội quán… Trong khi một số cơ sở tôn giáo trang nghiêm làm nghi thức đón Tết, một số chùa tổ chức văn nghệ Xuân và trực tiếp truyền hình, và một số nơi đốt pháo rền vang trước sân chùa, sân nhà thờ, thánh thất, hội quán… Phóng viên Việt Báo đã đi viếng Tết nhiều chùa để ghi nhận bầu không khí Tết trang nghiêm đậm đà hồn dân tộc.
Bất cứ nơi nào trên trái đất này, lòng mộ đạo của con nguời vẫn đầy ắp trong tim dù mưa hay nắng, dù mùa Đông hay mùa Xuân. Mọi người sinh ra là đã có sự tín ngưỡng ở trong lòng, vì thế dù gặp khó khăn thế nào con người cũng vượt qua. Người nghèo hay người giàu cũng có lúc gặp khó khăn trong cuộc sống, người nào có lòng tín ngưỡng và cầu nguyện một cách nhiệt thành sẽ được phù hộ, sẽ được ban phước lành.
Chùa Phật Tổ trân trọng thông báo mùng 1 Tết tức ngày 22 tháng 1 và rằm tháng giêng tức ngày 5 tháng 2 năm 2023 Quý Phật Tử có thể đậu xe tại Long Beach City College Pacific Coast Campus 1305 E Pacific Coast Highway, Long Beach 90806 ( lệ phí cho mỗi chiếc xe $2 trả cho college ) sẽ có xe đưa đón về Chùa Lễ Phật và dùng cơm chay. Kính chúc quý Phật tử gần xa năm Quý Mão thân tâm Thường An Lạc. A di dà Phật.
Mở lịch Việt Nam ra, thấy đề ngày tết Nguyên Đán sắp tới là ngày Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2023. Thử xét lại xem có thật đúng như vậy không, ngộ nhỡ năm nay cũng rơi vào trường hợp Tết Việt Nam đến trước Tết Trung Hoa một ngày như đã có lần xảy ra trước đây. Biết đâu chừng năm nay mùng Một Tết Trung Hoa lại là Chủ Nhật January 22, nhưng Tết Việt Nam là thứ Bảy January 21? Quyển lịch đang dùng biết là nó được tính theo múi giờ Trung Hoa hay múi giờ Việt Nam? Xin mời nhìn vào cách các nhà soạn Âm lịch xác định ngày Tết tùy theo múi giờ địa phương. (Quy Ước: Dưới đây, các tháng Âm lịch viết bằng chữ, như tháng Hai, Ba, hay Giêng, Chạp. Các tháng Dương lịch viết bằng số, như tháng 2, 3, hay January, December).
Trên thế giới chỉ có dân tộc Việt Nam nói riêng và nói chung là dân Á Đông (Tầu, Nhật, v.v…) là yêu mến ngày Tết và trọng mùa xuân hơn cả. Mùa xuân là mùa đem lại sức sống mới cho vạn vật: cây cối đâm chồi nẩy nụ, rồi hoa đua nở, cầm thú vui tươi và người người như trẻ ra. Người ta sửa soạn đón xuân ăn Tết với niềm vui rộn rã tràn ngập tâm hồn. Và người Việt Nam ăn Tết lâu hơn mọi dân tộc khác.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.