Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ask Napca (national Asian Pacific Center On Aging):lệ Phí Medicare Có Gì Thay Đổi Trong Năm 2010

06/01/201000:00:00(Xem: 3785)

Ask NAPCA (National Asian Pacific Center on Aging):Lệ Phí Medicare Có Gì Thay Đổi Trong Năm 2010

Chúng tôi là một trung tâm bảo vệ quyền lợi của những người cao niên Châu-Á ở nước Mỹ, về sức khỏe để cho sinh hoạt phẩm chất tốt hơn. Mỗi hai tuần chúng tôi có đăng một mục trên báo, để quý vị hiểu nhiều hơn những quyền lợi về bảo hiểm sức khỏe, và lợi ích. Chúng tôi sẽ trả lời qúy vị những câu hỏi miễn phí. Xin quý vị gửi cái địa chỉ sau đây (qúy       vị không cần kèm theo một bao thơ có tem, nhưng cần ghi rõ cái địa chỉ của qúy vị, để chúng  tôi gửi thư trả lời): Hỏi NAPCA Mục Riêng Biệt, 1511 Third Ave, Suite 914, Seattle, WA 98101
Câu hỏi:
Tôi muốn biết tiền mua, tiền lệ phí, tiền khấu trừ và tiền phụ trả của Medicare có thay đổi gì trong năm 2010. Xin vui lòng cho biết tin tức trong vấn đề này.
(Độc giả ờ Tiểu Bang Washington)
Trả lời:
Cám ơn lá thư của qúy vị. Chúng tôi sẽ trả lời như sau đây:
Tiền bảo hiểm Medicare có hiệu lực trong năm 2010 như dưới đây:
Phần A: Tiền lệ phí (Bảo Hiểm Bệnh Viện)
- Phần nhiều không phải trả tiền lệ phí hàng tháng cho Phần A, vì qúy vị hoặc người phối ngẫu có 40 tín chỉ (credit) hay hơn.
- Tiền lệ phí cho Phần A là $254.00 mỗi tháng cho những người có từ 30 đến 39 tín chỉ.
- Lệ phí của Phần A là $461.00 mỗi tháng cho những người không hội đủ điều kiện hưởng bảo hiểm bệnh viện miễn phí, hoặc có dưới 30 tín chỉ.
Phần B: Tiền lệ phí (Bảo Hiểm Y-Tế)
Phần nhiều vẫn trả $96.40 trong năm 2010. Những người hưởng An Sinh Xã Hội (SSA) đã trừ Phần B và có mức thu nhập dưới $85,000 (độc thân) hoặc dưới $170,000 (hai vợ chồng) tiền lệ phí của bảo hiểm Phần B không tăng trong năm 2010. Để thêm chi tiết xin coi mục hỏi và đáp Medicare: “Will my Medicare Part B premium increase in 2010"”.
Medicare Phần B lệ phí mỗi tháng là $110.50 trong năm 2010, như vậy là tăng 15% của năm 2009. Medicare Phần B tăng nếu tiền thu nhập trên $85,000 (độc thân) hoặc $170,000 (hai vợ chồng), lệ phí của Phần B có thể cao hơn $110.50 mỗi tháng. Để biết thêm chi tiết xin coi hỏi và đáp Medicare: “2010 Part B Premium Amounts for Persons with Higher Income Levels”
Số tiền Khấu Trừ và Phụ Trả của Medicare năm 2010:
Phần A: (trả cho nằm bệnh viện, phương tiện y-tế và một số việc săn sóc tại nhà). Medicare trả toàn phần cho mỗi người, trừ trừơng hợp Phần A khấu trừ (năm 2010 là $1,100) trong 60 ngày đầu, tiền phụ trả nằm bệnh viện trên 60 ngày và không quá 150 ngày.
Mỗi kỳ phải trả:
- Tiền khấu trừ là $1,100 khi nằm bệnh viện từ 1-60 ngày
- $275 một ngày từ 61-90 ngày nằm bệnh viện
- $550 một ngày từ 91-150 ngày nằm bệnh viện (Lifetime Reserve Days)
- Trả toàn phần những ngày sau 150 ngày
Phụ trả y tá và dụng cụ y-tế:
- $137.50 một ngày từ 21 qua 100 ngày, mỗi thời kỳ (benefit period)
Phần B: (Medicare trả cho khi đi khám bác sĩ, bệnh nhân ngoại trú, săn sóc tại nhà và những dụng cụ y-tế)
- $155.00 một năm (chú ý: quý vị phải trả 20% số tiền Medicare chấp thuận sau khi vượt quá mức khấu trừ $155.00)
Để biết thêm chi tiết về trả tiền Medicare, lệ phí, khấu trừ và phụ trả của năm 2010, tài liệu có từ 16 Tháng 10 năm 2009, tên là “CMS Announces Medicare Premiums, Deductibles for 2010” hặoc có thể truy tầm trên mạng www.cms.gov.
Năm 2010 tiền lệ phí cho Phần B của những người có lợi tức cao.
Sở An Sinh Xã Hội sẽ căn cứ vào mức thu nhập khai báo với sở thuế của hai năm trước để định số tiền lệ phí (nếu không đủ, SSA sẽ dùng tiền thu nhập khai báo của ba năm trước đó). Thí dụ họ sẽ căn cứ vào khai thuế lợi tức năm 2008 để tính tiền phải đóng cho năm 2010. Nếu số lợi tức bị giảm từ năm 2008, có thể xin căn cứ vào những năm gần hơn để định số tiền lệ phí, nhưng vẫn phải nằm trong điều kiện ấn định.
Bảng chiết tính dưới đây cho số tiền lệ phí hàng tháng của Phần B, căn cứ vào lợi tức. Bảng số này sẽ thay đổi mỗi năm. Có cả tiền phạt vì ghi danh trễ.
Bảng 1: Phần B lệ phí mỗi tháng
Người hưởng khai thuế
lợi tức độc thân Người hưởng khai thuế lợi tức chung
Lệ phí cho Phần B trong năm 2010
Số lợi tức hàng năm
$96.40 do SSA khấu trừ
2009
$110.50  những trường
hợp khác 
$85,000 hoặc ít hơn 
$170,000 hoặc ít hơn
$154.70
(tăng thêm $44.20
do IRMAA) 
$85,001-$107,000 
$170,001-$214,000
$221.00
(tăng thêm $110.50
do IRMAA) 
$107,001-$160,000 
$214,001-$320,000
$287.30
(tăng thêm $176.80
do IRMAA) 
$160,001-$214,000
$320,001-$428,000
$353.60
(tăng thêm $243.10
do IRMAA) 
Trên $214,000 
Trên $428,000
Bản 2: Phần B Số tiền lệ phí mỗi tháng
Người hưởng có gia đình, nhưng khai thuế lợi tức độc thân vợ chồng
vẫn sống chung trong những năm khai thuế lợi tức. 2010 lệ phí mỗi tháng Người hưởng có gia đình nhưng
mỗi người khai thuế lợi tức riêng
$96.40 người hưởng do SSA
Khấu trừ năm 2009
$110.50 những trường hợp khác 
$85,000 hoặc ít hơn
$287.30
(tăng thêm $176.80 do IRMAA) 
$85,001-$129,000
$353.60
(tăng thêm $243.10 do IRMAA)
Trên $129,000
Trường hợp không trả nổi tiền lệ phí hàng tháng, quý vị nên liên lạc với Medical Assistance (Medicaid) của Tiểu Bang để xem có đủ điều kiện được giúp đỡ không. Nhiều Tiểu Bang gọi văn phòng Medicaid là Public Aid Office, Public Assistance office hoặc Medical Assistance office của Tiểu Bang.
INCOME RELATED MONTHLY ADJUSTMENT AMOUNT (IRMAA)
Sở thuế sẽ cung cấp những dữ kiện của qúy vị khai cho văn phòng An Sinh Xã Hội sau khi chiết tính tiền lợi tức, trừ những tiền miễn thuế để chiết tính ra số tiền lệ phí hàng tháng (IRMAA).  An Sinh Xã Hội sẽ cộng chung tất cả tiền thu nhập, tiền lời và tiền được miễn thuế, để điều chỉnh ra tổng số lợi tức, gọi là (MAGI).
Số lợi tức này (MAGI) sẽ có hiệu lực mỗi năm từ 1 Tháng giêng đến ngày 31 Tháng 12. Văn phòng An Sinh Xã Hội sẽ chiết tính lại số tiền đóng cho Medicare Phần B cho năm tới sau khi nhận được báo cáo của sở thuế.
Để biết thêm chi tiết về trả tiền Medicare, lệ phí, khấu trừ và phụ trả của năm 2010, tài liệu có từ 16 Tháng 10 năm 2009, tên là “CMS Announces Medicare Premiums, Deductibles for 2010” hoặc có thể sưu tầm trên mạng www.cms.gov.
Lời ghi chú: Nếu qúy vị là người thu nhập thấp (low income) và tài sản ít, đã hưởng bảo hiểm
y-tế (Medicare), thì cũng có thể xin được tiền phụ thêm (Low Income Subsidy) của chính phủ tiểu bang, họ giúp đỡ cho một số tiền về mua thuốc theo toa. Nếu qúy vị nào đã đủ tư cách mà chưa xin bảo hiểm y-tế Phần D (bảo hiểm mua thuốc theo toa), nếu qúy vị đã được chấp nhận thì sẽ không bị phạt. Đồng thời qúy vị đã có Medicare và Medicaid, trong trừơng hợp cần thì qúy vị có thể thay đổi chương trình khác, mỗi tháng chỉ được đổi một lần. Nếu qúy vị có gì thắc mắc, cứ xin vui lòng gọi cho NAPCA số điện thọa nói tiếng Việt miễn phí này: 1-800-582-4336 để được hướng dẫn và giúp đỡ.
 (NAPCA xin trả lời qúy vị)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong cú sốc ban đầu do COVID-19 gây ra, các chính phủ và ngân hàng trung ương ứng phó bằng những đợt bơm tiền mặt khổng lồ là chuyện có thể dễ hiểu. Nhưng hiện nay, các nhà hoạch định chính sách cần lùi một bước và xem lại các hình thức kích hoạt nào thật sự cần thiết và nguy cơ nào gây nhiều hại hơn lợi. Các chính phủ trên khắp thế giới đang phản ứng mạnh mẽ với cuộc khủng hoảng COVID-19 bằng cách ứng phó kết hợp về tài chính và tiền tệ, nó đã đạt tới 10% GDP toàn cầu. Tuy nhiên, theo Cơ quan Kinh tế và Xã hội thuộc Liên Hiệp Quốc đánh giá tổng quát mới nhất, các biện pháp vực dậy này có thể không thúc đẩy cho tiêu dùng và đầu tư nhiều như các nhà hoạch định chính sách hy vọng.
Bạch Thái Bưởi, theo Wikipedia: “Là một doanh nhân người Việt đầu thế kỷ 20. Lúc sinh thời, ông được xếp vào danh sách bốn người giàu có nhất Việt Nam vào những năm đầu của thế kỷ 20 (nhất Sĩ, nhì Phương, tam Xường, tứ Bưởi)… Xuất thân từ tầng lớp nghèo, ông luôn quan tâm đến đời sống của giới thợ thuyền. Ông dành chế độ an sinh cho các nhân viên của mình. Ông trợ cấp cho học sinh nghèo có chí du học… Năm 1921, Bạch Thái Bưởi cho ra đời tờ báo hàng ngày mang tên Khai hóa nhật báo với tôn chỉ: ‘Một là giúp đồng bào ta tự khai hoá, dạy bảo lẫn nhau... mở mang con đường thực nghiệp. Hai là giãi bày cùng Chính phủ bảo hộ những yêu cầu thiết thực, chính đáng của quốc dân. Ba là diễn giải những ý kiến, những lợi ích, tác hại của các công việc Chính phủ đang làm...’
Sự căng thẳng thẳng giữa nước Mỹ và Trung cộng mỗi ngày mỗi gia tăng. Thật vậy, kể từ ngày 25-9-2018, tổng thống Donald Trump đọc trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, kêu gọi các nước trên Thế giới: “Chống lại xã hội chủ nghĩa và những đau khổ do nó đã gây ra cho nhân loại.” Mời xem link: https://youtu.be/q6XXNWC5Koc?t=95. Từ đấy, khiến cho Trung cộng lo âu phập phồng vì cả Thế giới phê phán chủ nghĩa cộng sản gay gắt.
Kết quả bầu cử Thị xã vòng nhì hôm 28/6 vừa qua khoát cho nước Pháp bộ áo mới màu xanh. Bộ áo Pháp lần đầu tiên được mặc. Các Thị xã xưa nay do Thị trưởng xã hội, phe Hữu hay thuộc xu hướng khác nay phần lớn lọt vào tay đảng Xanh. Cả những Thị xã cho tới nay vẫn nằm trong tay cộng sản cũng bị đảng Xanh cướp mất. Giới chánh trị đều ngẩn ngơ trước thực tế hoàn toàn bất ngờ này. Nhiều nhà chánh trị học, nhà báo chánh trị bắt tay ngay vào việc tìm hiểu tại sao bổng nhiên xuất hiện làn sóng xanh chiếm gần hết các thành phố lớn nhỏ của Pháp? Tại sao chỉ có 4/10 người đi bầu? Vậy người được bầu thắng cử hay làn sóng cử tri vắng mặt mới thật sự thắng cử?
Những năm gần đây sự việc Trung Quốc chiếm đảo, vét cát dưới đáy biển xây dựng căn cứ quân sự, xây phi trường, đặt tên lửa tại biển Đông khiến người ta vô tâm quên mất rằng cánh tay dài của Đại Hán đã vươn qua biển thò đến tận Phnom Penh tự thuở nào. Dưới mắt nhiều quan sát viên quốc tế thì Campuchia ngày nay là một tỉnh của Trung Quốc, và Thủ tướng Hun Sen là một bí thư tỉnh ủy của Đảng Cộng sản Trung Quốc, không hơn không kém.Trung Quốc thiết lập căn cứ quân sự trên đất Campuchia là mối đe dọa nghiêm trọng cho các quốc gia khác trong vùng Đông Nam Á, và Hoa Kỳ chắc chắn không thể không nhận ra hiểm họa to lớn đó. Trong buổi tường trình lên Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ hôm tháng Giêng năm 2019, Giám đốc Sở Tình báo Quốc gia, lúc đó là ông Dan Coats, đã cảnh báo rằng “Campuchia đang có nguy cơ biến thành một quốc gia độc tài, và điều đó sẽ mở đường cho Trung Quốc thiết lập các căn cứ quân sự trên miền đất ấy.”
Ngày 22 tháng 6 năm 2020, dự luật An Ninh Quốc Gia về Hồng Kông được đưa ra tại quốc hội của Đảng Cộng Sản Trung Hoa để thông qua, và đêm 30 tháng 6 rạng sáng ngày 1 tháng 7, 2020, sau một phiên họp kín của Ủy Ban Thường Vụ Đại Biểu Nhân Dân (mà thế giới gọi là quốc hội bù nhìn tại Bắc Kinh) dự luật này đã trở thành luật. Ngày mà Luật An Ninh Quốc Gia về Hồng Kông này ra đời cũng trùng ngày mà Hồng Kông được trao trả lại cho China 23 năm trước 01-07-1997 theo thể chế “một nước hai chế độ” (one country two systems). Theo đó Hồng Kông vẫn còn quyền tự trị trong 50 năm từ 1997 đến 2047, và trên lý thuyết Hồng Kông chỉ lệ thuộc vào Bắc Kinh về quân sự và ngoại giao mà thôi.
“Ngày 11/07/1995: Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton và Thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt thông báo quyết định bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa 2 nước.” Với quyết định lịch sử này, Hoa Kỳ và Việt Nam Cộng sản đã ghi dấu “gác lại qúa khứ, hướng tới tương lai” được 25 năm vào ngày 11/07/2020. Nhưng thời gian ¼ Thế kỷ bang giao Mỹ-Việt đã đem lại những bài học nào cho hai nước cựu thù, hay Mỹ và Việt Nam Cộng sản vẫn còn những cách biệt không hàn gắn được ?
Trước 1975, ở bùng binh ngã Sáu (kế góc đường Gia Long và Lê Văn Duyệt) có cái biển nhỏ xíu xiu: Sài Gòn – Nam Vang 280 KM. Mỗi lần đi ngang qua đây, tôi đều nhớ đến cái câu ca dao mà mình được nghe từ thưở ấu thơ: Nam Vang đi dễ khó về… Bây giờ thì đi hay về từ Cambodia đều dễ ợt nhưng gần như không còn ma nào muốn hẻo lánh tới cái Xứ Chùa Tháp nghèo nàn này nữa. Cũng nhếch nhác ngột ngạt thấy bà luôn, ai mà tới đó làm chi… cho má nó khi. Thời buổi này phải đi Sing mới đã, dù qua đây rất khó và về thì cũng vậy – cũng chả dễ dàng gì.
Càng gần ngày tranh cử, càng nhiều người biểu lộ yêu mến Tổng thống Donald Trump và ngược lại cũng lắm người bày tỏ chán ghét ông Trump. Có những người ghét ông chỉ vì họ yêu chủ nghĩa xã hội, yêu chủ nghĩa vô chính phủ, lợi dụng cơ hội ông George Floyd bị cảnh sát đè cổ chết đã chiếm khu Capitol Hill, nội đô Seattle, tiểu bang Washington, trong suốt ba tuần trước khi bị giải tán. Nhân 244 năm người Mỹ giành được độc lập từ Anh Quốc, và sau biến cố George Floyd, thử xem nền dân chủ và chính trị Hoa Kỳ sẽ chuyển đổi ra sao?
Tôi có dịp sống qua nhiều nơi và nhận thấy là không nơi đâu mà những từ ngữ “tổ quốc,” “quê hương,” “dân tộc” … được nhắc đến thường xuyên – như ở xứ sở của mình: tổ quốc trên hết, tổ quốc muôn năm, tổ quốc anh hùng, tổ quốc thiêng liêng, tổ quốc bất diệt, tổ quốc muôn đời, tổ quốc thân yêu, tổ quốc trong tim … “Quê hương” và “dân tộc” cũng thế, cũng: vùng dậy, quật khởi, anh dũng, kiên cường, bất khuất, thiêng liêng, hùng tráng, yêu dấu, mến thương …
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.