Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Luật Pháp Và Cộng Đồng: Cấp Dưỡng Sau Khi Ly Dị

24/10/200900:00:00(Xem: 5314)

Luật Pháp Và Cộng Đồng:  Cấp Dưỡng Sau Khi Ly Dị

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GARY E. MASTIN 
Trong bài thảo luận về đề tài Ly Dị kỳ III trong tuần này, tôi xin trình bày với quý độc giả một số chi tiết về vấn đề Cấp Dưỡng Sau Khi Ly Dị.  Sau khi một gia đình bị tan rã, chuyện thường nghe là: bên được cấp dưỡng phàn nàn là tiền cấp dưỡng quá ít trong khi bên phải cấp dưỡng than là tiền phải cấp dưỡng quá nhiều.  Vì vậy, như thế nào là công bằng"
Cấp Dưỡng Cho Con:  Theo luật tiểu bang California, cả cha và mẹ đều có bổn phận phải nuôi dưỡng cho những người con còn vị thành niên của 2 người.  Vì thế, sau khi ly dị, tòa thường ra lệnh bên A phải trả tiền cấp dưỡng hàng tháng cho bên B để giúp bên B có khả năng chăm sóc cho những người con mà bên B được tòa cho quyền nuôi dưỡng.  Những người con này thường phải: a) Dưới 18 tuổi, hoặc b) Đang ở cùng nhà với bên B, chưa đến 19 tuổi, đang đi học trung học toàn thời gian (full-time), và đang phải phụ thuộc vào sự nuôi dưỡng của bên B, hoặc c) Bị tàn tật.  Tòa sẽ phán xử việc cấp dưỡng cho con khi những người con này là con chung của hai bên và khi:
- Hai bên ly dị
- Hai bên ly thân hợp pháp
- Hai bên hủy bỏ hôn thú
- Bên B xác định huyết thống những người con này là của bên A.
- Bên B xin trát tòa xác định bên A đã dùng bạo lực đánh bên B hoặc đánh con.
Con riêng của mỗi bên sẽ không được nhận tiền cấp dưỡng.  Tuy nhiên, những người con này, nếu có, sẽ nằm trong sự tính toán của tòa khi tòa phán xử bên A phải chu cấp cho bên B bao nhiêu.  Một điều rất quan trọng là tòa sẽ không bao giờ bỏ qua vấn đề cấp dưỡng cho con vì đó là quyền lợi riêng của những đứa trẻ này.  Tuy nhiên, tòa có thể:  a) phán xử là vấn đề cấp dưỡng sẽ được cứu xét trong tương lai hay b) đồng ý với sự thỏa thuận giữa hai bên là dù bên A hiện nay không có cấp dưỡng gì cho bên B, những nhu cầu của những đứa trẻ vẫn được chu cấp đầy đủ, .  Điều cần nhớ là tòa có quyền thay đổi vấn đế cấp dưỡng cho con bất kỳ lúc nào trong tương lai khi có sự thay đổi về tình trạng tài chánh của mỗi bên hay khi có những sự thay đổi xảy đến cho những người con này.  Thí dụ: khi bên A được tăng lương hoặc bị sa thải công việc, hoặc khi đứa nhỏ bị tàn tật, v.v…
Ngoài vấn đề bên A phải chu cấp một số tiền hàng tháng để bên B nuôi dưỡng con, tòa thường yêu cầu bên A chia đôi với bên B về những phí tổn khác như: tiền giữ trẻ, những chi phí về sức khỏe hay về chữa răng khi những chi phí này không được bảo hiểm trả, hoặc những phí tổn cần thiết khác của những đứa trẻ này.  Thêm nữa, nếu bên nào có bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm răng qua hãng làm của họ, tòa thường ra lệnh bên đó phải tiếp tục mua bảo hiểm cho những người con.  Nếu phải trả tiền cho những bảo hiểm này, bên trả tiền có thể xin tòa cộng hay trừ những phí tổn đó vào tiền cấp dưỡng.  Nhiều khi tòa cũng ra lệnh cho cả hai bên phải tiếp tục trả những chi phí cho những đứa trẻ này giống như khi họ còn sống chung với nhau.  Lý do là vì tòa thường bênh vực cho những người con và không muốn cho những đứa trẻ này phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống khi cha mẹ của chúng nó, vì ly dị, có những quyết định làm cho những người đứa trẻ này không được sung sướng như xưa.   Thí dụ: Hai vợ chồng kỹ sư đang cho 2 người con của họ học trường tư suốt từ lớp 1 đến nay là lớp 8.  Khi họ ly dị trong năm 2009, nếu tòa thấy điều kiện tài chánh giữa 2 vợ chồng không có gì thay đổi, tòa có thể ra lệnh cả 2 bên phải tiếp tục trả chi phí co 2 người con của họ tiếp tục học trường tư đó. 
Cấp Dưỡng Cho Người Phối Ngẫu:  Theo luật tiểu bang California, cả người vợ và người chồng đều có bổn phận phải chu cấp lẫn nhau.  Quyền được nhận chu cấp không phân biệt giới tính.  Tòa thường xem xét những yếu tố sau đây khi quyết định về việc cấp dưỡng cho người phối ngẫu:  a) Hai bên đã lập hôn thú với nhau được bao lâu, b) Tuổi và sức khỏe của mỗi bên, c) Lợi tức thu nhập của mỗi bên, d) Chi phí sinh sống của mỗi bên, e) Có nuôi con vị thành niên không, và f) Quá trình và khả năng tự quản lý tài chánh của mỗi bên khi họ còn sống chung với nhau.  Cấp dưỡng cho người phối ngẫu chỉ được cứu xét trong 2 trường hợp sau đây: trường hợp vợ chồng có hôn thú và trường hợp hai người sống chung với nhau hợp pháp (domestic partnership).  Nếu hai bên đã từng sống chung với nhau nhưng mối quan hệ của họ không phải là một quan hệ chính thức được pháp lý nhìn nhận, tòa thường không ra lệnh bên nào phải cấp dưỡng cho bên nào hết.


Cấp dưỡng cho người phối ngẫu được liệt kê ra làm hai loại:  Tạm Thời và Cố Định.  Cấp dưỡng tạm thời xảy ra khi hai bên mới bắt đầu thưa kiện nhau và một bên có nhu cầu cần được cấp dưỡng ngay để sinh sống.  Cấp dưỡng cố định được liệt kê trong văn bản phán xét ly dị của tòa.  Trong văn bản đó sẽ xác định quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên.  Khi phán xét về ly dị, tòa thường chỉ quan tâm đến cách sinh sống của mỗi bên trong án lệnh cuối cùng chứ không trong những án lệnh tạm thời.  Thí dụ: nếu hai vợ chồng trước khi ly dị sống một cuộc sống xa hoa, nhung lụa, tòa sẽ dùng vấn đề đó để yêu cầu bên A sau khi ly dị phải cấp dưỡng cho bên B như thế nào để bên B vẫn có thể sống xa hoa được như cũ.  Trừ khi có những lời cam kết trên giấy trắng mực đen và trừ khi có lệnh của tòa xác định rõ không gì được sửa đổi, tiền cấp dưỡng cho người phối ngẫu có thể thay đổi bất kỳ lúc nào trong tương lai khi hoàn cảnh của mỗi bên có sự thay đổi.  Việc cấp dưỡng cho người phối ngẫu thường chấm dứt khi: a) Tòa đã xác định rõ ràng trong một án lệnh ngày ngưng cấp dưỡng , hoặc b) Người cấp dưỡng hay người được cấp dưỡng qua đời, hoặc c) Người được cấp dưỡng lập gia đình mới.  Ngoài ra, nếu bên B được bên A cấp dưỡng vì bên B đang thất nghiệp, tòa có thể khuyến cáo bên B phải hết sức cố gắng đi tìm việc làm lại.  Nếu không, tòa có thể cúp hay giảm thiểu tiền cấp dưỡng nếu bên B không có thiện chí đi tìm việc.
Theo luật về cấp dưỡng cho người phối ngẫu, thời gian bên A cần phải cấp dưỡng cho bên B thường bằng 1/2 thời gian hai bên đã chung sống với nhau.  Tuy nhiên, có những yếu tố có thể làm tăng lên hay giảm đi thời gian cấp dưỡng này.  Thí dụ: nếu bên B bị tàn tật và không thể đi làm tự nuôi mình được, tòa có thể ra lệnh bên A cấp dưỡng cho bên B lâu hơn. 
Một điều cần chú ý là không giống như bổn phận phải cấp dưỡng cho con, tòa có thể ra lệnh bỏ qua việc cấp dưỡng cho người phối ngẫu.  Có nghĩa là khi hai bên ly dị, bên này có thể không phải cấp dưỡng gì cho bên kia hết.
Những Điều Cần Chú Ý: 
1) Quý vị phải tuân hành lệnh cấp dưỡng do tòa ra lệnh.  Nếu không, quý vị sẽ có thể bị bỏ tù.  Ngoài ra, tiều thuế refund của quý vị sẽ bị tịch thu và tất cả những giấy phép quý vị đang nắm trên tay sẽ bị đình chỉ ngay.  Thí dụ như giấy phép lái xe (driver's license), giấy phép hành nghề thương mại (real estate's license, doctor's license, attorney's license, insurance agent's license), v.v…  Thêm nữa, những người đang có thẻ thường trú nhân (Green Card) sẽ không được cho vào quốc tịch Mỹ nếu còn nợ tiền cấp dưỡng. 
2) Khi trả tiền cấp dưỡng, tốt nhất quý vị cần phải giữ lại những bằng chứng.  Thi dụ như copy của những ngân phiếu đã trả tiền hay biên lai nhận tiền khi trả bằng tiền mặt. 
3) Nếu quý vị trả những chi phí cho những người con đang sống với người phối ngẫu cũ – thí dụ như trả tiền cho con đang học võ – nên chú ý là tòa có thể không cho phép quý vị khấu trừ tiền trả những phí tổn này vào tiền cấp dưỡng nuôi con hàng tháng, mặc dù người phối ngẫu của quý vị đã đồng ý.  Tòa có thể coi những sự trả tiền này là quà tặng của quý vị cho những người con.  Vì thế, tốt hơn hết là quý vị: a) trả tiền cấp dưỡng hàng tháng đúng y như tòa đã quy định và b) để người phối ngẫu dùng tiền cấp dưỡng này tự trả những phí tổn đó.
4) Nếu bên A không thể trả nổi tiền cấp dưỡng như đã được ra lệnh hay không thể trả nổi tiền cấp dưỡng đang thiếu bên B, bên A có thể nộp đơn yêu cầu tòa thay đổi án lệnh cũ.  Cần chú ý là dưới pháp lý, giấy thỏa thuận xóa nợ ký giữa bên A và bên B có thể sẽ không đủ bảo vệ bên A.  Bên A cần có án lệnh mới của tòa cho phép không cần phải trả tiền thiếu bên B.  Như vậy mới hoàn toàn được bảo đảm.
5) Khi bên phải cấp dưỡng hay bên được cấp dưỡng tự mình nghỉ việc, tòa thường sẽ không giảm đi hay tăng thêm tiền cấp dưỡng hàng tháng.
Để kết luận, như tôi đã đề cập trong bài thảo luận Ly Dị kỳ II, quý vị nên liên lạc với văn phòng luật sư Gary E. Mastin hoặc với một văn phòng luật sư chuyên môn riêng của mình để quý vị có thể bảo vệ quyền lợi tối đa cho mình, cho con mình, và để không bị áp bức, thiệt thòi trong khi ly dị…  Xin mời quý độc giả đón đọc bài thảo luận kỳ tới về đề tài “Lái Xe Khi Say” (DUI)
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GARY E. MASTIN
Tiếng Việt:  (714) 893-5522
Tiếng Anh:  (310) 567-8666
Chú ý: Đây là bài thảo luận về luật pháp để giúp cộng đồng người Việt (Public Services for the Vietnamese Community).  Những điều bàn thảo trong bài này chỉ là những tóm tắt chung về luật lệ.  Bài thảo luận này không phải là cẩm nang của những luật lệ đang hiện hành, những quy định của chính phủ, hay những sự cố vấn riêng của một người luật sư.  Quý độc giả, khi quyết định bất cứ vấn đề gì liên quan đến luật pháp, không nên hoàn toàn dựa vào những sự thảo luận ở đây và nên thảo luận riêng với một người luật sư chuyên môn để bảo vệ tối đa quyền lợi của mình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hôm nay 24/11/20, theo tin AFP, ông TT.Trump bật đèn xanh cho ông Joe Biden đắc cử Tổng thống trong cuộc bầu cử hôm 3/11 tiếp cận chương trình chuyển giao quyền lực tuy ông Trump vẫn chưa thừa nhận sự thắng cử của ông Biden.
Trước hết chúng ta hãy biết ơn chính nền dân chủ. Trong mùa bầu cử này, chúng ta đã thấy những con số kỷ lục về số người Mỹ thực hiện quyền thiêng liêng nhất của họ, đó là quyền bỏ phiếu để bày tỏ ý nguyện của họ qua lá phiếu. Hơn 150 triệu người đã đi bỏ phiếu. Đó là điều phi thường. Nếu quý vị muốn biết điều gì đang đập tận trong trái tim nước Mỹ thì đó là nền dân chủ.
Qua bao nhiêu mùa lễ Tạ Ơn trên đất Hoa Kỳ, năm nào tôi cũng thầm tạ ơn đất nước này đã cho tôi một nếp sống tự do, một mái nhà ấm cúng dung dưỡng gia đình tôi từ ngày tôi rời Việt Nam. Năm nay là lần đầu tiên tôi nghĩ mình nên trải lòng biết ơn sâu xa này xuống mà nói thành lời. Nguyên nhân chính có lẽ vì biến cố đại dịch và sự mâu thuẫn chính trị của nước Mỹ tác động mạnh đến tôi và cuộc sống của triệu triệu người dân.
Xét lại lịch sử đảng, bài học hàng hàng lớp lớp Thanh niên-Trí thức đã xếp bút nghiên theo tiếng gọi kháng chiến chống Pháp giàng độc lập trước 1945, để sau này phải hối hận vì đã sai lầm để cho đảng Cộng sản cướp công kháng chiến, biến hành động gọi là Cách mạng tháng Tám thành bệ phóng cho đảng lên nắm quyền cai trị độc tài Cộng sản.
Số dân Việt Nam đang trôi nổi ở xứ Chùa Tháp thì không. Họ là thứ sắc dân vô tổ quốc (stateless ethnic Vietnamese, theo như cách gọi chính thức của các N.G.O đang hoạt động ở Cambodia) nên không có quyền sở hữu tài sản hay đất đai, và buộc phải chấp nhận một nếp sống rất bồng bềnh, và vô cùng bấp bênh – như hiện cảnh.
Một vài ghi chép lại trong nhiều tháng qua là như vậy. Câu chuyện về những người Việt ủng hộ Trump và chống Trump sẽ vẫn kéo dài thêm một thời gian nữa. Nó sẽ khép lại, hay mở rộng thêm còn tùy vào nghiệp lực của nước Mỹ, của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Qui luật nhân quả vẫn sẽ vận hành như một qui luật muôn đời của vũ trụ.
Đã vài tuần kể từ lần cuối tôi liên lạc với quý vị. Trong thời gian đó, chúng tôi đã gắng sức làm việc để thành lập một nội các thể hiện các giá trị mà chúng tôi đã đưa ra là, hàn gắn sự chia rẽ quốc gia sâu đậm tại quốc nội và khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng ta ở quốc ngoại.
Giữa những giờ phút ngự trị bởi các con số khổng lồ chóng mặt, những tranh cãi dao búa, một câu nói của ông Joe Biden đã nhắc nhở tới chiều sâu của một cuộc bầu cử dân chủ: đằng sau mỗi lá phiếu là một con người. Câu nói như một công án thiền. Tường chừng chìm lỉm trong những tiếng la hét, reo hò, bên này giận dữ, bên kia vui mừng.
Tổng thống Donald Trump sau khi lên nhậm chức đã nhanh chóng ký quyết định rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và nay nhìn trở lại cuộc tranh cử 2016, tôi tin rằng nếu giả sử bà Hillary Clinton thắng cử, bà cũng khó có thể đưa nước Mỹ gia nhập TPP.
Khi còn tại chức, bà Phan Thúy Thanh – Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao của nước CHXHCNVN – có nuôi một con két nói năng rất sõi. Một hôm, nó xổ lồng bay mất. Bà Thanh nhờ báo đăng để tìm lại con thú cưng nhưng báo chưa kịp ra mà đã có người đến gõ cửa. Hỏi: Sao biết là con vẹt này của tôi. Đáp: Nó chối leo lẻo suốt ngày nên nhà cháu biết ngay là của bà chứ còn ai vào đây nữa.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Mắt thường chúng ta có thể nhìn thấy bao xa?
Theo nhà dịch tễ học hàng đầu của Thụy Điển, hầu như không có dấu hiệu nào cho thấy miễn dịch cộng đồng đang giúp nước họ chống lại Covid-19
Theo dự báo mới nhất của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), đại dịch Covid-19 sẽ gây thiệt hại lớn cho ngành hàng không toàn cầu trong giai đoạn 2020-2021.
Sau khi các hãng dược phẩm Mỹ và Anh lần lượt công bố kết quả thử nghiệm khả quan vaccine phòng Covid-19, Nga cũng tuyên bố sẽ bán vaccine Covid-19 với giá rẻ hơn và đặt mục tiêu sản xuất 1 tỷ liều trong năm 2021
Theo trang Financial Times, Facebook đang lên kế hoạch “lấy lòng” ông Biden bằng các chiến dịch tập trung vào Covid-19 và biến đổi khí hậu.