Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Luật Pháp Và Cộng Đồng: Cấp Dưỡng Sau Khi Ly Dị

24/10/200900:00:00(Xem: 5066)

Luật Pháp Và Cộng Đồng:  Cấp Dưỡng Sau Khi Ly Dị

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GARY E. MASTIN 
Trong bài thảo luận về đề tài Ly Dị kỳ III trong tuần này, tôi xin trình bày với quý độc giả một số chi tiết về vấn đề Cấp Dưỡng Sau Khi Ly Dị.  Sau khi một gia đình bị tan rã, chuyện thường nghe là: bên được cấp dưỡng phàn nàn là tiền cấp dưỡng quá ít trong khi bên phải cấp dưỡng than là tiền phải cấp dưỡng quá nhiều.  Vì vậy, như thế nào là công bằng"
Cấp Dưỡng Cho Con:  Theo luật tiểu bang California, cả cha và mẹ đều có bổn phận phải nuôi dưỡng cho những người con còn vị thành niên của 2 người.  Vì thế, sau khi ly dị, tòa thường ra lệnh bên A phải trả tiền cấp dưỡng hàng tháng cho bên B để giúp bên B có khả năng chăm sóc cho những người con mà bên B được tòa cho quyền nuôi dưỡng.  Những người con này thường phải: a) Dưới 18 tuổi, hoặc b) Đang ở cùng nhà với bên B, chưa đến 19 tuổi, đang đi học trung học toàn thời gian (full-time), và đang phải phụ thuộc vào sự nuôi dưỡng của bên B, hoặc c) Bị tàn tật.  Tòa sẽ phán xử việc cấp dưỡng cho con khi những người con này là con chung của hai bên và khi:
- Hai bên ly dị
- Hai bên ly thân hợp pháp
- Hai bên hủy bỏ hôn thú
- Bên B xác định huyết thống những người con này là của bên A.
- Bên B xin trát tòa xác định bên A đã dùng bạo lực đánh bên B hoặc đánh con.
Con riêng của mỗi bên sẽ không được nhận tiền cấp dưỡng.  Tuy nhiên, những người con này, nếu có, sẽ nằm trong sự tính toán của tòa khi tòa phán xử bên A phải chu cấp cho bên B bao nhiêu.  Một điều rất quan trọng là tòa sẽ không bao giờ bỏ qua vấn đề cấp dưỡng cho con vì đó là quyền lợi riêng của những đứa trẻ này.  Tuy nhiên, tòa có thể:  a) phán xử là vấn đề cấp dưỡng sẽ được cứu xét trong tương lai hay b) đồng ý với sự thỏa thuận giữa hai bên là dù bên A hiện nay không có cấp dưỡng gì cho bên B, những nhu cầu của những đứa trẻ vẫn được chu cấp đầy đủ, .  Điều cần nhớ là tòa có quyền thay đổi vấn đế cấp dưỡng cho con bất kỳ lúc nào trong tương lai khi có sự thay đổi về tình trạng tài chánh của mỗi bên hay khi có những sự thay đổi xảy đến cho những người con này.  Thí dụ: khi bên A được tăng lương hoặc bị sa thải công việc, hoặc khi đứa nhỏ bị tàn tật, v.v…
Ngoài vấn đề bên A phải chu cấp một số tiền hàng tháng để bên B nuôi dưỡng con, tòa thường yêu cầu bên A chia đôi với bên B về những phí tổn khác như: tiền giữ trẻ, những chi phí về sức khỏe hay về chữa răng khi những chi phí này không được bảo hiểm trả, hoặc những phí tổn cần thiết khác của những đứa trẻ này.  Thêm nữa, nếu bên nào có bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm răng qua hãng làm của họ, tòa thường ra lệnh bên đó phải tiếp tục mua bảo hiểm cho những người con.  Nếu phải trả tiền cho những bảo hiểm này, bên trả tiền có thể xin tòa cộng hay trừ những phí tổn đó vào tiền cấp dưỡng.  Nhiều khi tòa cũng ra lệnh cho cả hai bên phải tiếp tục trả những chi phí cho những đứa trẻ này giống như khi họ còn sống chung với nhau.  Lý do là vì tòa thường bênh vực cho những người con và không muốn cho những đứa trẻ này phải chịu thiệt thòi trong cuộc sống khi cha mẹ của chúng nó, vì ly dị, có những quyết định làm cho những người đứa trẻ này không được sung sướng như xưa.   Thí dụ: Hai vợ chồng kỹ sư đang cho 2 người con của họ học trường tư suốt từ lớp 1 đến nay là lớp 8.  Khi họ ly dị trong năm 2009, nếu tòa thấy điều kiện tài chánh giữa 2 vợ chồng không có gì thay đổi, tòa có thể ra lệnh cả 2 bên phải tiếp tục trả chi phí co 2 người con của họ tiếp tục học trường tư đó. 
Cấp Dưỡng Cho Người Phối Ngẫu:  Theo luật tiểu bang California, cả người vợ và người chồng đều có bổn phận phải chu cấp lẫn nhau.  Quyền được nhận chu cấp không phân biệt giới tính.  Tòa thường xem xét những yếu tố sau đây khi quyết định về việc cấp dưỡng cho người phối ngẫu:  a) Hai bên đã lập hôn thú với nhau được bao lâu, b) Tuổi và sức khỏe của mỗi bên, c) Lợi tức thu nhập của mỗi bên, d) Chi phí sinh sống của mỗi bên, e) Có nuôi con vị thành niên không, và f) Quá trình và khả năng tự quản lý tài chánh của mỗi bên khi họ còn sống chung với nhau.  Cấp dưỡng cho người phối ngẫu chỉ được cứu xét trong 2 trường hợp sau đây: trường hợp vợ chồng có hôn thú và trường hợp hai người sống chung với nhau hợp pháp (domestic partnership).  Nếu hai bên đã từng sống chung với nhau nhưng mối quan hệ của họ không phải là một quan hệ chính thức được pháp lý nhìn nhận, tòa thường không ra lệnh bên nào phải cấp dưỡng cho bên nào hết.
Cấp dưỡng cho người phối ngẫu được liệt kê ra làm hai loại:  Tạm Thời và Cố Định.  Cấp dưỡng tạm thời xảy ra khi hai bên mới bắt đầu thưa kiện nhau và một bên có nhu cầu cần được cấp dưỡng ngay để sinh sống.  Cấp dưỡng cố định được liệt kê trong văn bản phán xét ly dị của tòa.  Trong văn bản đó sẽ xác định quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên.  Khi phán xét về ly dị, tòa thường chỉ quan tâm đến cách sinh sống của mỗi bên trong án lệnh cuối cùng chứ không trong những án lệnh tạm thời.  Thí dụ: nếu hai vợ chồng trước khi ly dị sống một cuộc sống xa hoa, nhung lụa, tòa sẽ dùng vấn đề đó để yêu cầu bên A sau khi ly dị phải cấp dưỡng cho bên B như thế nào để bên B vẫn có thể sống xa hoa được như cũ.  Trừ khi có những lời cam kết trên giấy trắng mực đen và trừ khi có lệnh của tòa xác định rõ không gì được sửa đổi, tiền cấp dưỡng cho người phối ngẫu có thể thay đổi bất kỳ lúc nào trong tương lai khi hoàn cảnh của mỗi bên có sự thay đổi.  Việc cấp dưỡng cho người phối ngẫu thường chấm dứt khi: a) Tòa đã xác định rõ ràng trong một án lệnh ngày ngưng cấp dưỡng , hoặc b) Người cấp dưỡng hay người được cấp dưỡng qua đời, hoặc c) Người được cấp dưỡng lập gia đình mới.  Ngoài ra, nếu bên B được bên A cấp dưỡng vì bên B đang thất nghiệp, tòa có thể khuyến cáo bên B phải hết sức cố gắng đi tìm việc làm lại.  Nếu không, tòa có thể cúp hay giảm thiểu tiền cấp dưỡng nếu bên B không có thiện chí đi tìm việc.
Theo luật về cấp dưỡng cho người phối ngẫu, thời gian bên A cần phải cấp dưỡng cho bên B thường bằng 1/2 thời gian hai bên đã chung sống với nhau.  Tuy nhiên, có những yếu tố có thể làm tăng lên hay giảm đi thời gian cấp dưỡng này.  Thí dụ: nếu bên B bị tàn tật và không thể đi làm tự nuôi mình được, tòa có thể ra lệnh bên A cấp dưỡng cho bên B lâu hơn. 
Một điều cần chú ý là không giống như bổn phận phải cấp dưỡng cho con, tòa có thể ra lệnh bỏ qua việc cấp dưỡng cho người phối ngẫu.  Có nghĩa là khi hai bên ly dị, bên này có thể không phải cấp dưỡng gì cho bên kia hết.
Những Điều Cần Chú Ý: 
1) Quý vị phải tuân hành lệnh cấp dưỡng do tòa ra lệnh.  Nếu không, quý vị sẽ có thể bị bỏ tù.  Ngoài ra, tiều thuế refund của quý vị sẽ bị tịch thu và tất cả những giấy phép quý vị đang nắm trên tay sẽ bị đình chỉ ngay.  Thí dụ như giấy phép lái xe (driver's license), giấy phép hành nghề thương mại (real estate's license, doctor's license, attorney's license, insurance agent's license), v.v…  Thêm nữa, những người đang có thẻ thường trú nhân (Green Card) sẽ không được cho vào quốc tịch Mỹ nếu còn nợ tiền cấp dưỡng. 
2) Khi trả tiền cấp dưỡng, tốt nhất quý vị cần phải giữ lại những bằng chứng.  Thi dụ như copy của những ngân phiếu đã trả tiền hay biên lai nhận tiền khi trả bằng tiền mặt. 
3) Nếu quý vị trả những chi phí cho những người con đang sống với người phối ngẫu cũ – thí dụ như trả tiền cho con đang học võ – nên chú ý là tòa có thể không cho phép quý vị khấu trừ tiền trả những phí tổn này vào tiền cấp dưỡng nuôi con hàng tháng, mặc dù người phối ngẫu của quý vị đã đồng ý.  Tòa có thể coi những sự trả tiền này là quà tặng của quý vị cho những người con.  Vì thế, tốt hơn hết là quý vị: a) trả tiền cấp dưỡng hàng tháng đúng y như tòa đã quy định và b) để người phối ngẫu dùng tiền cấp dưỡng này tự trả những phí tổn đó.
4) Nếu bên A không thể trả nổi tiền cấp dưỡng như đã được ra lệnh hay không thể trả nổi tiền cấp dưỡng đang thiếu bên B, bên A có thể nộp đơn yêu cầu tòa thay đổi án lệnh cũ.  Cần chú ý là dưới pháp lý, giấy thỏa thuận xóa nợ ký giữa bên A và bên B có thể sẽ không đủ bảo vệ bên A.  Bên A cần có án lệnh mới của tòa cho phép không cần phải trả tiền thiếu bên B.  Như vậy mới hoàn toàn được bảo đảm.
5) Khi bên phải cấp dưỡng hay bên được cấp dưỡng tự mình nghỉ việc, tòa thường sẽ không giảm đi hay tăng thêm tiền cấp dưỡng hàng tháng.
Để kết luận, như tôi đã đề cập trong bài thảo luận Ly Dị kỳ II, quý vị nên liên lạc với văn phòng luật sư Gary E. Mastin hoặc với một văn phòng luật sư chuyên môn riêng của mình để quý vị có thể bảo vệ quyền lợi tối đa cho mình, cho con mình, và để không bị áp bức, thiệt thòi trong khi ly dị…  Xin mời quý độc giả đón đọc bài thảo luận kỳ tới về đề tài “Lái Xe Khi Say” (DUI)
VĂN PHÒNG LUẬT SƯ GARY E. MASTIN
Tiếng Việt:  (714) 893-5522
Tiếng Anh:  (310) 567-8666
Chú ý: Đây là bài thảo luận về luật pháp để giúp cộng đồng người Việt (Public Services for the Vietnamese Community).  Những điều bàn thảo trong bài này chỉ là những tóm tắt chung về luật lệ.  Bài thảo luận này không phải là cẩm nang của những luật lệ đang hiện hành, những quy định của chính phủ, hay những sự cố vấn riêng của một người luật sư.  Quý độc giả, khi quyết định bất cứ vấn đề gì liên quan đến luật pháp, không nên hoàn toàn dựa vào những sự thảo luận ở đây và nên thảo luận riêng với một người luật sư chuyên môn để bảo vệ tối đa quyền lợi của mình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trước khi tiếp tục bàn về chính sách kinh tế tưởng cũng nên tìm hiểu giữa cái nghèo ở Việt Nam và ở Mỹ khác nhau như thế nào?
Diễn văn của Tổng thống (TT) Đức Frank-Walter Steinmeier ngày 13. 2. 2020 tại Dresden Kỉ niệm 75 năm ngày ném bom Dresden vào ngày 13 tháng 2 năm 1945 - Bài phát biểu tại Cung Văn hóa
Xoay quanh Hiệp định thương mại tự do EU - Việt Nam EVFTA, tôi thấy rất nhiều nhà trí thức cấp tiến, luật sư, tiến sĩ, nhà đấu tranh dân chủ tỏ ra vui mừng và “tràn đầy hy vọng” khi Hiệp định này được EU bỏ phiếu thông qua hôm 12/2 vừa rồi.
Đối với những kẻ “xảo trá với lịch sử, vô ơn với chiến sĩ” thì không có tư cách gì để đại diện cho dân tộc Việt Nam. Họ không được mời tham dự Lễ Kỷ Niệm Một Trăm Năm Kết Thúc Thế Chiến Thứ Nhất, theo tôi, là chuyện chả có gì đáng để phàn nàn cả.
Ngày 12/2/2020 Nghị viện châu Âu chính thức thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, với đa số ủng hộ là 401 phiếu, 192 phiếu chống, và 40 phiếu trắng.
Điều đáng nói là những tranh luận chính trị và kinh tế xem ra khô khan, xa vời và vô bổ nhưng lại tác động lên công ăn việc làm và tương lai của từng gia đình và mỗi chúng ta.
Nhưng các nghị viên EU tuyên bố rằng các thỏa ước thương mại với Viêt Nam có thể tạm ngưng nếu Việt Nam lại vi phạm nhân quyền. Điều đó có nghiã là các nghị viện EU không quan tâm đến những vụ vi phạm nhân quyền trong quá khứ của Nhà nước Việt Nam.
Đàn ông và Đàn bà là cả hai thế giới khác biệt nhau. Họ khác nhau về thể chất, về tinh thần, về cách suy nghĩ, cũng như về cách hành sự trong cuộc sống. Bởi những nguyên nhân này mà thường xảy ra biết bao nhiêu là chuyện hục hặc, hiểu lầm lẫn nhau, cơm không lành canh không ngọt, khắc khẩu, ảnh hưởng không nhỏ đến hạnh phúc gia đình…
Ở thời điểm 30/4/1975 chỉ có trên 1,000 người Việt tại Úc, gồm những phụ nữ lập gia đình với Úc, sinh viên du học ở lại Úc, sinh viên đang du học, viên chức đang làm việc hay tu nghiệp, tu sĩ công giáo tu học và trẻ mồ côi sang Úc vào tháng 4/1975.
Tôi nghe nhà báo Du Uyên kể chuyện pháo từ hôm trong Tết mà mãi tới bữa nay vẫn còn hơi bị ù tai: “Nguyễn Đức Khánh, 31tuổi, quê ở Nghệ An, làm việc tại một công ty kính cường lực ở Saigon hơn 10 năm nay. Vài năm nay, kinh tế vợ chồng anh ổn định hơn, nhất là khi mua được căn chung cư trả góp 15 năm. Để gia đình tự hào, anh hay... ‘chém gió’ vui vui mình lương cao, vài ba lần lỡ lời mình là giám đốc kinh doanh của công ty.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 8215)
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
(Xem: 6620)
Vợ chồng ai cũng vậy, sau một thời gian dài sống chung thì thế nào tâm tánh cũng phải thay đổi chút chút…Chịu đựng nhau được hay không là chuyện riêng rẽ của từng gia đình và từng cá nhân mỗi người.
(Xem: 6565)
WASHINGTON (VB) -- Sở Hàng Không Liên Bang (FAA) nói rằng ngành hàng không rất là may mắn vì suýt nữa là có thể rớt thêm 15 chuyến bay trên phi cơ Boeing 737 MAX.
(Xem: 6141)
Lời tòa soạn: Gần đây, nhiều ý kiến, tranh cãi gay gắt về vai trò và công trạng sáng lập chữ quốc ngữ, đặc biệt xung quanh nhà truyền giáo người Bồ Đào Nha Alexandre de Rhodes. Việt Báo xin trích đăng lại bài viết của tác giả Mai Kim Ngọc trong mục VVNM năm 2013, bài viết là một tham khảo kỹ lưỡng về chữ quốc ngữ và vai trò của Alexandre de Rhodes, và tác giả đề cập đến sự “vô phép” trong Phép Giảng Ngày khi người tu sĩ Đắc Lộ này nói về Tam Giáo của nước chủ nhà.
(Xem: 5252)
Mỹ đánh thuế lên thép nhập cảng từ Việt Nam lên tới 456% đối với các sản phẩm thép mà VN sử dụng nguyên vật liệu được nhập cảng từ Nam Hàn và Đài Loan, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 17 tháng 12. Bản tin VOA cho biết thêm thông tin như sau.