Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Tư Tưởng Lung Lay, Đảng Bầy Nhầy

07/08/200900:00:00(Xem: 8421)

VIỆT NAM: TƯ TƯỞNG LUNG LAY, ĐẢNG BẦY NHẦY

Phạm Trần
Hoa Thịnh Đốn - Sau 79 năm họat động, đảng Cộng sản Việt Nam  đã  tự mãn  đến kiêu căng thắng hai Cuộc chiến chống Pháp và chống Mỹ, nhưng xem ra lại đang tự hủy diệt bởi những kẻ nội thù “tự diễn biến” ngay trong lòng Chế độ.
Sự việc này đã được chứng minh bởi  chính Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Ương  Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung Ương và những cán bộ đứng  đầu ngành Tư tưởng và Văn hóa của đảng CSVN.
Rứa viết trên Báo Nhân Dân ngày 3/8 (2009) rằng một trong những nhiệm vụ hiện này là phải : “ Chủ động phòng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điệu tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động "diễn biến hòa bình", gây bạo loạn, lật đổ, hình thành lực lượng đối lập của các thế lực thù địch.”
Trước đó tại Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2008 và triển khai nhiệm vụ năm 2009 (2/3/2009) ,  Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung Ương Đảng cũng yêu cầu cán bộ ngành Tư tưởng phải : “ Chủ động phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” và đấu tranh chống các quan điểm sai trái, bác bỏ các luận điểm tuyên truyền phản động, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng.”
Đáng chú ý là tuy hai người nói cách nhau 5 tháng, nhưng lại cùng sử dụng một câu giống nhau nên không biết ai viết cho ai, hay có cán bộ nào đó đã mớm lời cho cả hai cùng nói như con Vẹt  "
Sự trùng hợp này không quan trọng bằng việc đảng đã  nhìn nhận trong nội bộ hiện nay đang có những cán bộ, đảng viên  “tự diễn biến” và “tự chuyển hướng”, hay nói cách khác là đã “tự ý đi chệch hướng”  ra khỏi lối mòn tụt hậu, lỗi thời và bảo thủ rã rệu của đảng dựa  trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Cộng sản Hồ Chí Minh.
Tình trạng tư tưởng trong đảng viên ngày một xuống dốc  đã được Sang cảnh giác  tại Hội nghị tháng 3/2009 : “Hội nghị Trung ương 9 (khoá X) đã thẳng thắn nhắc nhở : “Công tác tư tưởng còn thiếu sắc bén, thiếu sức thuyết phục, chưa nắm chắc tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những việc mới phát sinh để kịp thời xử lý. Chỉ đạo, quản lý và hoạt động của báo chí, xuất bản, văn hoá, văn nghệ còn nhiều hạn chế, yếu kém, việc khắc phục còn chậm. Một số mặt tiêu cực về tư tưởng có biểu hiện phức tạp và nghiêm trọng hơn, tiềm ẩn nguy cơ gây mất ổn định chính trị - xã hội… Các vấn đề văn hoá, giáo dục, đào tạo chưa được quan tâm đúng mức…”.
“.... Dự báo tình hình năm 2009 và một vài năm tới có thể sẽ khó khăn hơn năm 2008. Các thế lực thù địch tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước, sự nghiệp đổi mới của nhân dân ta quyết liệt hơn. Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên, tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí, những hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực kinh tế, xã hội chưa được khắc phục, gây khó khăn cho sự ổn định và phát triển đất nước.”
Năm tháng sau, Tô Huy Rứa  cũng  báo động trên Báo Nhân Dân (3/8/2009) : “Xu thế hình thành thế giới đa cực với những tương quan chính trị - kinh tế - quân sự mới ngày càng rõ. Trong bối cảnh đó, cùng với tăng cường hợp tác giải quyết những vấn đề toàn cầu, xu hướng cạnh tranh giữa các nước, nhất là các nước lớn sẽ ngày càng gay gắt, quyết liệt hơn, đặc biệt trên các địa bàn chiến lược, trong đó có Biển Đông. Tình hình mới đó sẽ tác động nhiều mặt đối với nước ta cả tích cực và tiêu cực trong thời gian tới... Dự báo tình hình vài ba năm tới có thể sẽ còn khó khăn hơn do kinh tế thế giới còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, do nước ta đã hội nhập sâu vào kinh tế thế giới. Hàng loạt những vấn đề mới, phức tạp đặt ra cần tỉnh táo xử lý trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, mặt khác, các vấn đề an ninh chính trị, an ninh nội bộ, an ninh tư tưởng sẽ diễn biến phức tạp hơn nếu ta không có giải pháp kịp thời, phù hợp. Các thế lực thù địch trong và ngoài nước sẽ lợi dụng để tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước ta....”
CÔNG TÁC TRƯỚC MẮT
Bài viết của Rứa được đưa ra để đánh dấu kỷ niệm 79 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (1/8/1930 - 1/8/2009), nhưng đã  xẩy ra vào lúc có “một bộ phận không nhỏ” cán bộ, đảng viên muốn vượt ra  khỏi gông cùm  Cộng sản hủ lậu.


Vì vậy, Rứa mới hô hào : “Công tác tư tưởng trong tình hình hiện nay cần tập trung thực hiện có hiệu quả cao mục tiêu vừa cơ bản, vừa cụ thể là góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, củng cố, tăng cường sự thống nhất về tư tưởng, chính trị trong Đảng, sự đồng thuận về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tiếp tục giữ vững và mở rộng trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, phát huy mạnh mẽ sức mạnh của nền dân chủ XHCN......Công tác tư tưởng phải góp phần trực tiếp, tích cực thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tổ chức đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu từ nay đến Đại hội XI của Đảng ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, khắc phục một bước quan trọng tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên.”
Tình trạng suy thóai, mất phẩm chất của  nhiều cán bộ, đảng viên  còn được cụ thể hóa tại Cuộc  hội thảo về  “Những giải pháp và điều kiện thực hiện phòng chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên” do  Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức ngày  21-4-2009 tại Hà Nội.
Tạp chí Tuyên giáo viết: “Gần 10 ý kiến trao đổi, thảo luận thẳng thắn những vấn đề đòi hỏi cả lý luận và thực tiễn cần lý giải để tìm ra nguyên nhân căn bệnh suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên hiện nay. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những vấn đề : Những đánh giá trong các văn kiện của Đảng về tình trạng sa sút phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ, đảng viên; những biểu hiện của sự suy thoái, mức độ, tính chất của sự suy thoái; những điều kiện để phòng, chống suy thoái; đặc biệt các ý kiến thảo luận khá sôi nổi về các nguyên nhân và giải pháp nhằm khắc phục sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ đảng viên...”
Trước tình trạng suy thóai tư tưởng trong nội bộ đảng CSVN nghiêm trọng như thế này thì cán bộ ngành tuyên truyền phải làm gì "
Lương Khắc Hiếu, Phó Giao sư, Tiến sỹ ngành Tư tưởng trả lời trên Tạp chí Tuyên giáo ngày 19/7/2009 : “Là người trực tiếp truyền bá hệ tư tưởng và đường lối chính trị của giai cấp công nhân, cán bộ tuyên giáo phải có hiểu biết sâu sắc về lý luận và phương pháp luận của chủ nghĩa Mác - Lênin và khả năng vận dụng chúng vào thực tiễn cách mạng nhà nước. Nắm vững tư tưởng Hồ Chí Minh, cương lĩnh, đường lối, chính sách của Đảng và những đóng góp sáng tạo của Đảng ta vào kho tàng lý luận cách mạng, hiểu biết những kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.  Có thế giới quan khoa học và niềm tin tư tưởng vững chắc, biết đánh giá đúng đắn các hiện tượng và quá trình xã hội đang diễn ra theo lập trường của giai cấp công nhân và của Đảng.
Cần có những hiểu biết cần thiết về những quan điểm tư tưởng khác nhau và đấu tranh không khoan nhượng với quan điểm tư tưởng đi ngược lợi ích giai cấp, lợi ích dân tộc và trái với hệ tư tưởng Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, có dũng khí đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, không dao động trước sự tấn công của kẻ thù tư tưởng, trước âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.”
Phản ảnh về tình trạng yếu kém của ngành tuyên truyền hiện nay,  Phùng Hữu Phú, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung Ương nhìn nhận với Báo Điện tử Trung ương đảng ngày 31/7 (2009): “Tuy có nhiều thành tựu đóng góp vào sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước nhưng trong những năm qua, ngành Tuyên giáo vẫn còn nhiều hạn chế, thiếu sót so với yêu cầu, so với mong muốn của Đảng.
Đội ngũ Đảng viên còn nhiều yếu kém, bất cập, độ nhanh nhạy còn hạn chế. Có những lúc chúng ta còn bị động trước những tình huống nảy sinh trong thực tiễn. Chúng ta chưa đủ sức lý giải một cách thuyết phục những vấn đề phức tạp nảy sinh trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta đấu tranh chưa đủ mạnh, chưa đủ sức thuyết phục với những luồng tư tưởng trái chiều và những luận điệu xuyên tạc, vu khống của những thế lực thù địch, cho nên trên chặng đường phía trước, chúng ta còn rất nhiều việc phải làm, rất nhiều việc phải phấn đấu.”
Chẳng có ai thèm vu khống cho đảng CSVN với những hành động áp bức, hãm hại dân do chính cán bộ, đảng viên gây ra.  Cũng chẳng có “thế lực thù địch”, hay “diễn biến hòa bình” nào có thể ngụy tạo ra  được những hành động  gây chia rẽ, hận thù giai cấp do đảng CSVN chủ động.
Và ngòai  bản thân tham nhũng, thối nát của đảng, không ai có khả năng tạo được “những luồng tư tưởng trái chiều và những luận điệu xuyên tạc” để lũng đọan, tha hóa đội ngũ cán bộ, đảng viên.
Vì vậy nếu có nhiều đảng viên đang “tự diễn biến” , “tự chuyển hóa” thì cũng là chuyện bình thường.  Ngay trong lòng đảng mà  đã rỗ như tổ Ong thì còn chỗ nào lành để không hòa tan " . -/-
Phạm Trần
(08/09)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Bà Vivien Tsou, giám đốc Diễn đàn Phụ nữ Mỹ gốc Á Thái Bình Dương, cho biết: “Mặc dù trọng tâm là sự thù ghét người gốc Á, nhưng tất cả đều bắt nguồn từ quan điểm da trắng thượng đẳng, và bất cứ ai cũng có thể trở thành “Con dê tế thần bất cứ lúc nào”.
Tổ chức Người Bảo Vệ Nhân Quyền cho biết hiện có 276 tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Việt Nam. Nhà đương cuộc Hà Nội đối xử với họ ra sao? Tồ Chức Ân Xá Quốc Tế nhận định: “Các nhà tù ở Việt Nam có tiếng là quá đông và không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế tối thiểu. Vietnamese jails are notoriously overcrowded and fail to meet minimum international standards.”
Nếu so sánh ta sẽ thấy các cuộc biểu tình giữa Việt Nam và ba nước kia khác nhau: ở Việt Nam, yếu tố Trung Quốc là mầm mất nước, nguyên nhân chánh làm bùng phát các cuộc biểu tình. Còn ở Miến Điện, Hồng Kông và Thái Lan, nguyên nhân thúc đẩy giới trẻ xuống đường là tinh thần dân chủ tự do, chống độc tài.
Ma túy đang là tệ nạn gây nhức nhối cho toàn xã hội Việt Nam, nhưng Đảng và Nhà nước Cộng sản chỉ biết tập trung nhân lực và tiền bạc vào công tác bảo vệ Chủ nghĩa Mác-Lenin và làm sao để đảng được độc tài cầm quyền mãi mãi.
Tôi sinh ra ở Sài Gòn, nơi vẫn được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông. Chỉ tiếc có điều là ngay tại chỗ tôi mở mắt chào đời (Xóm Chiếu, Khánh Hội) thì lại không được danh giá hay ngọc ngà gì cho lắm.
Một ngày không có người Mexican có thể sẽ không dẫn đến tình trạng xáo trộn quá mức như cách bộ phim hài "A day without a Mexican" đã thể hiện nhưng quả thật là nước Mỹ sẽ rất khó khăn nếu thiếu vắng họ. Xã hội sẽ bớt phần nhộn nhịp vì sự tươi vui và tràn đầy sức sống của một sắc dân phần lớn là chân thật và chăm chỉ.
Công cuộc chống độc tài vẫn đang tiếp tục và đang trả những cái giá cần phải trả cho một tương lai tốt đẹp hơn. Chị là một trong số những người chấp nhận tự đóng góp vào những phí tổn đó cho toàn dân tộc. Chị là: NGUYỄN THÚY HẠNH.
Dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa người dân không chỉ bình đẳng về chính trị mà còn có cơ hội bình đẳng về kinh tế, nên mặc dù chiến tranh khoảng chênh lệch giàu nghèo giữa nông thôn và thành thị, giữa những người ở thành thị với nhau không mấy khác biệt.
Nếu so sánh với nuôi con thì có 2 việc là cho ăn và dạy dỗ. Ăn uống phải đầy đủ và điều độ (không mặn, ngọt, béo v.v…) để cơ thể khỏe mạnh. Giáo dục không gò bó thì trẻ hoặc hư hay cương cường tự lập, trái lại rầy la đánh đập hay nuông chiều thì trẻ sinh ra nhút nhát, kém tự tin hoặc ỷ lại. NHTƯ ví với bàn tay Midas nuôi dưỡng thức ăn (tiền) cho nền kinh tế, trong khi bàn tay hữu hình (hay thô bạo) của nhà nước (gồm Hành Pháp và Quốc Hội ở Mỹ) có quyền hạn thả lỏng hay siết chặc thị trường.
Bắt đầu từ đây thì xu hướng nịnh nọt nở rộ và tràn lan ra khỏi lãnh vực thơ văn, vào đến tận nhà vệ sinh công cộng – theo ghi nhận của nhà báo Bút Bi : Thấy tóc sếp đen thì nịnh: “Anh lo nghĩ nhiều mà giữ được tóc đen vậy thì tài tình quá!”, tóc sếp bạc thì âu lo: “Anh suy tư công việc nhiều quá nên để lại dấu ấn trên mái tóc anh”. Sếp ốm: “Quanh năm suốt tháng lo cho người khác nên anh chẳng nghĩ đến tấm thân gầy guộc của mình”. Sếp mập: “Anh quả là khổ, làm việc nhiều quá đến không có thời gian tập thể dục...”
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.