Lễ Đại Tường Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giáchàng Ngàn Tăng, Ni, Phật Tử Khắp Nơi Trang Nghiêm Tưởng Niệm

04/10/200800:00:00(Xem: 7016)

Chư Tôn Đức Tăng Ni

Chân Như

Kính tường thuật

"Đại Lão Hòa Thượng Huyền Không Thích Mãn Giác đã về với Phật, nhưng hình ảnh Hòa Thượng còn mãi với thời gian. Cuộc đời của Hòa Thượng là hình ảnh của trái tim tha thiết sống vì Đạo, sống vì Người. Bao giờ và lúc nào, Hòa Thượng vẫn sống với Đại Nguyện vì Quê Hương và Đạo Pháp. Và bao giờ và lúc nào, Hòa Thượng vẫn là chỗ quay về nương tựa của mọi người.

Hòa Thượng đã ra đi, bây giờ tất cả mọi người trong chúng ta, khi nghĩ đến Ngài, đều ngậm ngùi rợi lệ.  Nhưng, tấm gương sống vì Đạo, sống cho Đạo của Hòa Thượng luôn là hình ảnh sáng ngời trong tâm chúng ta.

Hiện nay, trong hoàn cảnh ngổn ngang của Phật Giáo Việt Nam hiện tại, hình ảnh của Hòa Thượng, mà cũng là hình ảnh của Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ là hướng về của Tăng Ni và Phật tử của Tổng Hội.

"Trước hoàn cảnh hiện tại tấm lòng sống vì Đạo, sống cho Đạo của Cố Hòa Thượng sẽ nhắc nhở cho mọi người cố gắng tu học vững bền, và hết lòng sống cho Quê Hương, hết lòng xây dựng Đạo Pháp được trường tồn, giúp đỡ mọi người được sống an lạc.

Chúng ta, những người ở lại, sẽ nguyện bước theo chân Thầy Tổ, chung sức chung lòng, để xây dựng lại những gì đổ nát cho Phật Giáo Việt Nam.

Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ sẽ được Chư Tôn Đức Tăng Ni cùng ngồi lại với nhau, tay nắm tay, lòng chung lòng để xây dựng lại ngôi nhà Phật Giáo được đẹp hơn, viên mãn hơn.  Xin nguyện cầu chư Phật gia hộ cho tất cả chúng ta."

Trên đây là lời tâm huyết của Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh, Viện Chủ Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam, Houston (Texas) đã đại diện Môn Đồ Pháp Quyến, và đại diện cho Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ phát biểu trong Lễ Đại Tường Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác, Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, đã được Chùa Việt Nam Los Angeles, tổ chức trang trọng vào hai ngày 20 và 21 tháng 9 năm 2008, nhằm ngày 22 tháng 8 năm Mậu Tý, tại Chùa Việt Nam Los Angeles, 863 S. Berendo St, Los Angeles, CA 90005.

Buổi Lễ Đại Tường của Đại Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác có hai phần:  Lễ Trai Đàn Chẩn Tế, Khai Kinh vào 10:00 giờ sáng Thứ Bảy 20 tháng 9 năm 2008 và Lễ Tưởng Niệm chính thức cử hành lúc 11:00 giờ trưa Chủ Nhật ngày 21-9-2008.
Về phía Chư Tôn Giáo Phẩm, chúng tôi nhận thấy GHPGVNTN (Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất) tại Âu Châu có:  HT Thích Minh Tâm, Viện Chủ chùa Khánh Anh (Paris), HT Thích Tánh Thiệt, Viện Chủ chùa Thiện Minh Lyon, và Chư Tôn Đức ở Âu Châu.  Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất tại Hoa Kỳ gồm có:  HT Thích Trí Chơn, HT Thích Nguyên Lai, HT Thích Hạnh Đạo, Viện Chủ (VCh) chùa Phổ Đà (Santa Ana), HT Thích Minh Thông, VCh chùa Vĩnh Nghiêm (Pomona), HT Thích Nguyên Trí, VCh chùa Bát Nhã (Santa Ana), HT Thích Phước Thuận, VCh chùa Trí Phước (Westminster), HT Thích Minh Tuyên, chùa Như Lai San Diego, HT Thích Nguyên Hạnh, VCh Trung Tâm PG chùa Việt Nam, Houston (Texas), HT Thích Hạnh Đạt, Viện Trưởng TV Kim Cang (Georgia), HT Thích Giác Sĩ, VCh Tịnh Xá Giác Lý (Westminster), HT Thích Trí Đức (Riverside).  Chư Thượng Tọa gồm có:  TT Thích Minh Mẫn, VCh Chùa Huệ Quang (Santa Ana), TT Thích Chơn Lễ, TT Thích Tâm Bình, chùa Việt Nam, Houston (Texas), TT Thích Từ Lực, VCh chùa Phổ Từ, Hayward, TT Thích Phước Sung, VCh chùa Pháp Hoa (Rosemead), TT Thích Bổn Đạt, VCh chùa Phổ Đà, Ottawa (Canada), TT Thích Chơn Minh, VCh chùa Quan Âm, San Jose và độ 100 Chư Tôn Thương Tọa, Đại Đức khác.

Về phía Chư Ni có:  Sư Bà Thích Nữ Diệu Từ, VCh chùa Diệu Quang (Santa Ana), Quý Sư Bà ở Georgia, Ni Si Từ Trí (Houston), Ni Sư Như Ngọc, VCh chùa A Di Đà (Westminster), Sư Cô Hoa Tâm, VCh chùa Liên Hoa (Las Vegas) và độ gần 50 Ni Sư, Sư Cô khác, độ 150 Chư Tôn Đức Tăng Ni hiện diện hôm nay.

Sân chùa Việt Nam hôm nay được những chiếc y vàng của chư tôn đức "nhuộm vàng" cả:

"Khói hương quyện cảnh mơ màng

Hư không là chiếc y vàng quấn thân"

(Thơ Đạt Đạo - Huyền Không)

Về phía các đoàn thể Phật tử có các đoàn thể sau:  Đoàn Cựu Sinh Viên Đại Học Vạn Hạnh, đoàn cư sĩ Phật tử Orange County, Đạo tràng Pháp Hoa Orange County, đoàn Huynh trưởng GĐPT miền Quảng Đức, đoàn Thanh niên Sinh Viên Trung Tâm PG Thích Thiên Ân (chùa A Di Đà), các GĐPT miền Nam Cali, đoàn Phật tử tại các chùa Nam Cali:  Huệ Quang, Phổ Đà, Bát Nhã, A Di Đà, Tịnh Xá Giác Lý, Chùa Vạn Hạnh (San Diego), chùa Phổ Quang (San Diego), đoàn Phật tử của Tịnh Xá Kiều Đàm (San Jose) và nhiều đoàn thể Phật tử khác quanh vùng.

Quý Phật tử đã đứng tràn cả ra đường Berendo, và đường số 9 (Los Angeles).  Cả ngàn Phật tử đã đứng chật cả vùng quanh chùa, để tưởng niệm bậc Cao Tăng Thạc Đức:  Hòa Thượng Thiền Sư Thích Mãn Giác.

Thượng Tọa Tiến Sĩ Thích Nguyên Tâm (chùa Việt Nam Los Angeles), giữ vai trò MC của buổi Đại Lễ, đã trân trọng giới thiệu Chư Tôn Đức.

Tiếp theo, Thượng Tọa Thích Như Minh, trụ trì chùa Việt Nam Los Angeles, đã tác bạch như sau:  "Kính bạch Chư Tôn Giáo Phẩm, Chư Thượng Tọa, Đại Đức, Tăng Ni.  Hôm nay ngày Lễ Đại Tường của Bổn Sư, Ân Sư chúng con, Đại Lão Hòa Thượng Thích Mãn Giác, Hội Chủ Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ.  Chúng con, đại diện môn đồ pháp quyến, xin đê đầu đảnh lễ cung thỉnh Chư Tôn Đức hoan hỉ chứng minh cho Lễ Đại Tường của Bổn Sư, Ân Sư của chúng con.  Chúng con xin cảm tạ Chư Tôn Đức và xin nguyện cầu Chư Phật gia hộ Chư Tôn Đức pháp thể khang an, chúng sanh vị độ, Phật sự viên thành trong Hồng Ân Chư Phật"

Sau đó, Thượng Tọa Như Minh cũng cám ơn quý vị Phật tử và đồng hương đã về chùa ngày hôm nay, để tưởng niệm vị cao tăng khả kính đã an nhiên thị tịch hai mùa thu trước đây.

Hòa Thượng Thích Hạnh Đạt, Viện Trưởng Tu Viện Kim Cang (Georgia) đã kính cẩn tuyên đọc tiểu sử Cố Đại Lão Hòa Thượng Hội Chủ.

Thượng tọa Thích Minh Thông, Viện Chủ chùa Vĩnh Nghiêm (Pomona), đã tán thán công đức của Cố Đại Lão Hòa Thượng Mãn Giác. Và Hòa Thượng Minh Thông cũng nói đến tình pháp hữu thâm giao của nhị vị Hòa Thượng trong thời gian dài hơn 40 năm qua.

Anh Thân Trọng Nhân, đại diện Cựu Sinh Viên Đại Học Vạn Hạnh đọc bài diễn văn như sau:  "Trong bồi hồi xúc cảm đó, chúng con tự dặn với lòng và dặn dò với nhau chúng con lắng lòng cho dịu bớt những bi lụy tiếc thương để nhận thức rằng Ôn vẫn còn quanh đây trong từng chiếc lá, nụ hoa, áng mây, ánh nắng, vầng trăng ... Ôn vẫn luôn hiện diện trong từng đứa con để mỗi khi làm được điều gì tốt lành đẹp đẽ cho gia đình, bằng hữu hay tha nhân, đó là chúng con đã biểu hiện tấm lòng nhân hậu của Ôn vậy..."

Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh phát biểu cảm tưởng

Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh, Viện Chủ Trung Tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam, Houston đã thay mặt Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ, chùa Việt Nam Los Angeles, các đệ tử xuất gia, tại gia của Hòa Thượng, môn đồ pháp quyến, thế quyến để nói lời cảm tạ và kính chúc Chư Tôn Đức Tăng Ni và quý Phật tử gần xa được vạn sự cát tường và hoan hỉ.

Lễ Đại Tường được kết thúc bằng Lễ Trai Tăng của gần 150 Chư Tôn Đức Tăng Ni tại chánh điện chùa Việt Nam Los Angeles.

Bữa cơm chay ấm áp đạo tình dành cho quý Phật tử xa gần đã kết thúc phần nghi lễ Tưởng Niệm buổi sáng.

Nhân dịp này, môn đồ pháp quyến và thế quyến của Hòa Thượng đã ấn hành quyển 'Suối Nguồn Đạo Học và Văn Hóa Văn Nghệ' của Huyền Không Thích Mãn Giác.  Quyển này gồm gần 500 trang, in lại các bài viết về Đạo học, về Văn Hóa Việt Nam, Văn Nghệ, các Tiểu Luận của Huyền Không Thích Mãn Giác.

Lễ Trai Đàn Chẩn Tế được tiếp tục lúc 3:00 giờ chiều trưa Chủ Nhật 21 tháng 9 năm  Lễ Khai Kinh Bạch Phật đã bắt đầu lúc 10:00 giờ sáng thứ Bảy 20 tháng 9 năm 2008.  Chiều thứ Bảy, lối 30 vị Tăng Ni trẻ đã tụng Kinh Thủy Sám nơi chánh điện chùa Việt Nam từ 3:00 PM đến 8:00 PM. 

Trưa Chủ Nhật, lúc 3:00 PM, Lễ Đại Trai Đàn Chẩn Tế lại tiếp tục để hồi hướng công đức cầu nguyện Thế Giới Hòa Bình, Chúng Sanh An Lạc, và Đại Lễ Trai Đàn Chẩn Tế cũng cầu siêu cho chư Hương Linh được về với Phật.

Giọng tụng kinh đạo vị của Chư Tăng đã làm ấm lòng mọi người. Chúng tôi đã thành tâm lạy Phật nguyện cầu Giác Linh Đại Lão Hòa Thượng cao đăng Phật quốc, và nguyện cầu cho tình thương được chan hòa trong thế giới đầy hận thù này.

"Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tạn thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành"

Chân Như kính tường thuật

Chớm Thu Mậu Tý, 20 tháng 9 năm 2008.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Đầu năm mới Qúy Mão không ai muốn nghe chuyện xui, nhưng dân gian và báo chí của đảng CSVN lại chỉ nói đến những nguy cơ tiềm ẩn đang đe dọa sự sống còn của chế độ...
✱ HĐ Tham Mưu Trưởng LQ/JCS: Tổng thống Kennedy và Johnson đều không tin tưởng vào các cố vấn quân sự của họ, vì cho rằng các tướng lĩnh và đô đốc thiếu sự tinh tế về mặt chính trị - Giới quân sự bất bình vì "coi lực lượng quân sự là công cụ để thương lượng về mặt ngoại giao". ✱ McNamara: Một khi bổ sung quân số sẽ tăng thêm chi phí về nhân sự, về chính trị và kinh tế do cuộc chiến gây ra, làm suy giảm khả năng của quốc gia một khi cuộc chiến kéo dài. ✱ JCS: McNamara chủ trương tìm kiếm một giải pháp hòa đàm về cuộc chiến - thúc giục Hà Nội đi đến bàn đàm phán hòa bình...
Cái thời bao cấp (thổ tả) ấy, may quá, đã xa như dĩ vãng. Sau khi Đảng dũng cảm nhìn vào sự thực, quyết tâm đổi mới toàn diện, và cương quyết bẻ lái con tầu tổ quốc (theo hướng kinh tế thị trường) thì bộ mặt của xã hội đã hoàn toàn thay đổi ...
Hiệp định về chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình ở Việt Nam được ký kết ngày 27 tháng 1 năm 1973 tại Paris, gồm có 9 chương và 23 điều khoản. Nội dung mà Chính phủ Hoa Kỳ, Chính phủ VNDCCH, Chính phủ VNCH và Chính phủ CMLTMNVN đồng thuận không phải là thoả hiệp giữa hai phe thắng và thua, mà nhằm quy định việc ngưng mọi cuộc giao tranh, Hoa Kỳ rút quân trong vòng 60 ngày ra khỏi Việt Nam, QĐNDVN được ở lại miền Nam; bù lại, Hà Nội trao trả các tù binh Hoa Kỳ, VNCH và MTGPMN cùng hoạt động trên lãnh thổ của mình...
Tại sao rất ít người Việt đọc sách Việt? Tôi muốn nói đến sách văn chương, sách triết học, sách khoa học. Đây là ba nguồn kiến thức, tư tưởng lớn của nhân loại. Nếu lấy ra hết ba loại hiểu biết này, con người chỉ là đàn bò nhai lại và tranh cãi. Nếu một người không có hiểu biết nào từ ba nguồn cung cấp trên, người đó không thể khác hơn con bò. Tuy nhiên, việc này không bao giờ xảy ra.
Hôm thứ Sáu 13/1/2023 vừa qua, Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden tiếp Thủ tướng Kishida Fumio của Nhật Bản tại phòng Bầu Dục Tòa Bạch Ốc. Chương trình nghị sự của hai nguyên thủ quốc gia hẳn phải đề cập đến hiểm họa an ninh từ Trung quốc, mà cả hai quốc gia trong thời gian những năm gần đây đều đặt lên trọng tâm hàng đầu
Làm sao để giữ vững tư tưởng trong Quân đội và Công an là vấn đề sống còn năm 2023 của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Lý do vì năm con Mèo (Quý Mão) có Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ Khóa đảng XIII, dự trù vào khoảng tháng Sáu, để bỏ phiếu tín nhiệm các cấp Lãnh đạo từ Trung ương xuống địa phương. Cuộc bỏ phiếu này sẽ là cơ hội cho các cấp tranh đua, chạy chức, chiếm quyền lãnh đạo. Và kết quả cuộc bỏ phiếu này sẽ đặt nền tảng cho Đại hội đảng khóa XIV để bầu lên Tổng Bí thư và Bộ Chính trị mới nhiệm kỳ 2026-2031...
Chứ chả lẽ cái chết thảm thiết của bà Cát Hanh Long và của hàng bao nhiêu triệu lương dân khác nữa (ở khắp ba miền đất nước, từ hơn nửa thế kỷ nay) thì đất/trời có thể dung tha được hay sao?
✱ Lê Đức Thọ: Bây giờ về phần thỏa thuận chúng tôi đã đồng ý, chúng ta sẽ tiến hành như thế nào? ✱ Kissinger: Để tránh nhầm lẫn, chúng tôi sẽ đánh máy lại từ tiếng Anh của chúng tôi và ông có một bản sao của bản văn. Chúng tôi sẽ nỗ lực tận tâm nhất để đảm bảo rằng mọi thứ chúng ta đã đồng ý đều được hợp nhất. ✱ TT Thiệu: Nếu chúng tôi không thể ký thỏa hiệp này trước cuộc bầu cử, thời liệu Hoa Kỳ có cần phải công bố cho người dân biết rằng họ vẫn có ý định ký kết thỏa hiệp này không? ✱ TT Nixon: Tôi phải có câu trả lời của ông (TT Thiệu) trước 1200 giờ Washington, ngày 21 tháng 1 năm 1973...
Sau 13 năm, cuối cùng thì Bác sĩ David Sinclair và các đồng nghiệp đã tìm được câu trả lời cho câu hỏi: Điều gì thúc đẩy quá trình lão hóa? Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cell vào ngày 12 tháng 1 năm 2023, Sinclair, giáo sư di truyền học và đồng giám đốc của Paul F. Glenn Center for Biology of Aging Research tại Trường Y Harvard (Harvard Medical School), đã phác họa ra một chiếc đồng hồ lão hóa, khi ta vặn chiều kim là có thể đẩy nhanh hoặc đảo ngược quá trình lão hóa của các tế bào.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.