Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Khi Nào Có Thể Khai Thuế Với Cương Vị Người Chủ Gia Đình?

24/07/200800:00:00(Xem: 8336)
1. Hai vợ chồng tôi lấy nhau 10 năm rồi và có 4 đứa con, có làm giấy hôn thú. Tất cả mọi giấy tờ đều dùng tên chung, chỉ có mỗi khai thuế là riêng (từ khi lấy nhau đến nay), và chồng tôi khai riêng hai đứa con và vợ khai riêng 2 đứa con. Xin cho hỏi khai như vậy có đúng luật hay không, và có nên tiếp tục khai riêng không"

Nếu là vợ chồng kết hôn chính thức hai người có thể khai chung hoặc khai riêng hồ sơ thuế, tùy theo sự chọn lựa nào thích hợp và có lợi nhất. Điều quan trọng là khi khai thuế riêng (và cả khi khai chung hồ sơ thuế), người thọ thuế có áp dụng đúng các quy định của luật thuế vụ hay không.

Khi khai riêng hồ sơ thuế, với mỗi người khai thêm hai đứa con chung (trong số 4 con chung): Nếu hai người chung sống với nhau bất cứ một thời gian nào trong 6 tháng cuối năm, cả hai sẽ không thể khai thuế với cương vị chủ gia đình có con nhỏ (head of household), mà phải khai là người kết hôn khai riêng hồ sơ thuế (married filing separately), dù các con còn dưới 17 tuổi hay dưới 24 tuổi và là học sinh hay sinh viên trọn thời gian (full time students).

Khi khai riêng hồ sơ thuế, hai người đều không thể khai còn độc thân (single) vì chưa chính thức ly dị. Nếu đã khai thuế trong nhiều năm với cương vị "head of household" vì tin rằng với mỗi người khai hai đứa con sẽ đủ tiêu chuẩn là chủ gia đình có con nhỏ, và hai người vẫn chung sống với nhau, quý vị nên khai lại hồ sơ thuế với cương vị là người kết hôn khai riêng và điều chỉnh các khoản lợi tức nhận được cho đúng. Cương vị head of household chỉ thích hợp khi quý vị đã ly dị, chính thức ly thân hay quý vị không hề chung sống với nhau trong năm khai thuế và quý vị có con nhỏ phải nuôi dưỡng. Luật thuế chỉ cho phép những cặp vợ chồng không chung sống với nhau trong ít nhất một thời gian cố định được khai riêng hồ sơ thuế để không phải gánh phần trách nhiệm thuế có thể có trong trường hợp họ còn là vợ chồng.

Với cương vị head of household, người cha hoặc mẹ cũng cần phải chứng minh được việc "nuôi dưỡng" những đứa con sống phụ thuộc vào họ (support test). Quyết định chia số con chung để khai thuế và cả hai người đều được lợi thuế không phải là ý kiến đúng hoàn toàn trong trường hợp này, vì mỗi cương vị khai thuế còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố liên quan khác. Xin quý vị tham khảo thêm tài liệu từ ấn bản số 17 của IRS (Publication 17, Your Federal Income Tax).

Trường hợp quý vị không khai lại hồ sơ thuế đã nộp, quý vị vẫn có thể phải chịu trách nhiệm trên phần tiền thuế còn thiếu của người kia, vì thực tế, việc khai riêng hồ sơ thuế của quý vị chỉ nhằm mục đích tránh thuế hoặc khai man.

2. Ngày 10 tháng 7 năm ngoái, tôi dọn ra sống riêng với đứa con nhỏ mặc dù tôi và chồng tôi lúc ấy chưa chính thức ly dị, tôi có thể khai thuế với cương vị là người chủ gia đình hay không" Tôi có thể khai để nhận được tín thuế EITC hay không" Và tôi có thể khai để được giảm thuế cho các chi phí trông con trong thời gian tôi đi làm hay không"

Quý vị không đủ tiêu chuẩn để khai thuế với cương vị người chủ gia đình có con nhỏ vì quý vị và người chồng chỉ chính thức sống riêng từ ngày 10 tháng 7, chưa đủ thời gian quy định là 6 tháng cuối của năm thuế. Do đó, quý vị chưa được xem như người không kết hôn (considered unmarried) trong thời gian này. Cương vị khai thuế của quý vị trong năm thuế này sẽ là vợ chồng khai chung hồ sơ thuế (married filing jointly) hoặc vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế (married filing separately).

o Nếu phải khai thuế với cương vị vợ chồng khai riêng hồ sơ thuế, quý vị sẽ không thể khai để nhận tín thuế EITC, và cũng không thể khai nhận các khoản thuế giảm cho các chi phí trông con.

o Nếu khai chung hồ sơ thuế với chồng năm nay, quý vị có thể đủ điều kiện để khai nhận các loại tín thuế này.

Xin tham khảo thêm các ấn bản 503 và 596 để biết rõ hơn các chi tiết cần thiết. Ấn bản 503  giải thích những trường hợp quý vị có thể khai các chi phí trông con và săn sóc người thân trong gia đình bị bệnh nặng (Publication 503 - Child and Dependent Care Expences); ấn bản 596 trình bày các điều kiện khai nhận tín thuế dành cho người lao động có thu nhập thấp (Publication 596 - Earned Income Tax Credit).

3. Trong cả năm thuế, cha và mẹ của đứa trẻ một tuổi chưa kết hôn nhưng chung sống với nhau, cùng chịu các chi phí sinh sống trong gia đình và chi phí chăm sóc đứa trẻ, cả hai có thể cùng khai là người chủ gia đình trên hồ sơ thuế của mỗi người không"

Chỉ một trong hai người cha và mẹ có thể khai đứa trẻ là con đủ tiêu chuẩn nhận cương vị người chủ gia đình. Đồng thời, người thọ thuế khi chọn cương vị Head of Household cần phải chu cấp hơn một nửa các chi phí sinh sống cho đứa trẻ. Vì lý do này có thể cả hai người đều không thể khai thuế với cương vị người chủ gia đình có con nhỏ. Xin đọc thêm tài liệu từ ấn bản 501 để hiểu rõ hơn (Publication 501 - Exemptions, Standard Deduction, and Filing Information).

4. Đối với cương vị Head of Household, đứa trẻ có cần phải là người sống phụ thuộc vào tôi mới đủ tiêu chuẩn cho tôi khai thuế với cương vị này hay không"

Trong một số các trường hợp, quý vị không cần phải khai đứa trẻ là người sống phụ thuộc vào bạn (dependent) mới đủ tiêu chuẩn khai thuế với cương vị Head of Household. Chẳng hạn, khi đứa trẻ đủ tiêu chuẩn còn nhỏ, hoặc đã lớn nhưng chưa kết hôn; đứa trẻ là con ruột, cháu ruột, con ghẻ, hay con xin nuôi của quý vị.

5. Tôi và chồng đã ly dị. Tôi được quyền nuôi đứa con một tuổi. Năm nay chồng cũ của tôi được quyền khai miễn giảm cá nhân cho đứa con chung trên hồ sơ thuế của anh ấy. Như vậy, có phải tôi sẽ không thể khai thuế với cương vị người chủ gia đình cho năm nay không"

Quý vị vẫn có thể khai thuế với cương vị Head of Household mặc dầu không khai miễn giảm cá nhân cho đứa trẻ trên hồ sơ thuế năm nay nếu quý vị hội đủ tất cả các yêu cầu sau đây:

a. Tính đến cuối năm thuế quý vị vẫn chưa kết hôn lại, hoặc vẫn xem như chưa kết hôn.

b. Quý vị trả hơn một nửa các chi phí sinh sống trong cả năm cho gia đình, gồm chính mình và đứa trẻ.

c. Đứa trẻ phải chung sống với quý vị nhiều hơn nửa năm, ngoại trừ những trường hợp vắng nhà tạm thời như đi nghỉ hè, đi học xa nhà, điều trị tại bệnh viện v.v.

6. Trường hợp tôi và vợ cũ của tôi đã thỏa thuận với nhau mỗi người sẽ khai đứa con trai của chúng tôi trong 6 tháng, tôi phải khai thuế cho đứa con như thế nào"

Miễn giảm cá nhân cho người sống phụ thuộc (dependency exemption) không thể tách để khai thuế. Đứa trẻ thường được xem như con đủ tiêu chuẩn (qualifying child) hay người thân thích đủ tiêu chuẩn (qualifying relative) của cha hoặc mẹ là người được quyền nuôi dưỡng (custodial parent). Người này thường được phép khai miễn giảm cá nhân cho cháu bé nếu hội đủ các điều kiện khác nữa. Tuy nhiên, đứa trẻ cũng có thể là con đủ tiêu chuẩn hoặc thân nhân đủ tiêu chuẩn của người cha/mẹ không chung sống với trẻ nếu người này hội đủ một số các tiêu chuẩn yêu cầu.

Người cha hay mẹ chung sống với đứa trẻ cần phải ký tên trên mẫu đơn 8332 hoặc một giấy đồng ý tương tự và giao cho người cha/mẹ không chung sống với đứa trẻ để người này kèm theo hồ sơ thuế của họ khi khai miễn giảm cá nhân cho đứa trẻ. Mẫu đơn 8332 là giấy cho phép người khác khai miễn giảm cá nhân cho đứa con của cặp vợ chồng ly dị hay ly thân (Form 8332 - Release of Claim to Exemption for Child of Divorced or Separated Parents). Điều cần lưu ý là nếu người cha hoặc mẹ chung sống với đứa trẻ đồng ý với ngoại lệ này, họ không thể nhận được tín thuế trẻ em (child tax credit).

Muốn biết thêm chi tiết về việc khai để nhận tín thuế cho trẻ em của cha mẹ đã ly dị hay ly thân, xin tham khảo thêm ấn bản số 504 (Publication 504 - Divorced or Separated Individuals).

7. Lệnh tòa án có thể quyết định ai là người có thể khai miễn giảm cá nhân cho một đứa trẻ hay không" Án lệnh có thay thế được các yêu cầu của Sở Thuế Vụ hay không"

Sở Thuế Vụ căn cứ vào Luật pháp Liên bang (Federal Law) để quyết định ai có thể nhận được quyền khai miễn giảm cá nhân cho một người sống phụ thuộc. Xin đọc thêm tài liệu liên quan đến những người ly dị hay ly thân trên ấn bản 504.

Tóm lại, có nhiều trường hợp hai người vẫn chính thức kết hôn nhưng khai riêng hồ sơ thuế. Khi khai riêng hồ sơ thuế, cương vị của họ phải là "married filing separately." Nếu muốn khai riêng, và với cương vị head of household, họ phải KHÔNG chung sống với nhau trong ít nhất 6 tháng cuối của năm thuế, đồng thời mỗi người đã tự cung cấp hơn 50% các chi phí sinh sống cho người sống phụ thuộc vào họ (qualifying child or qualifying relative).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tôi tha phương cầu thực đã lâu nên tiếng mẹ đẻ không khỏi có phần giới hạn. Bữa qua, đứng xếp hàng ở chợ chờ trả tiền thùng bia, chợt nghe loáng thoáng dăm câu đối thoại của mấy người đồng hương mà không khỏi có đôi chút băn khoăn: Vậy chớ chị thuộc diện gì? Nào có “thuộc diện” gì đâu. Mình chỉ là loại … ăn theo thôi mà! Về nhà, xem qua tự điển thì thấy Soha định nghĩa (“ăn theo”) thế này: Khẩu ngữ: Được hưởng hoặc có được nhờ dựa theo cái khác, người khác, không phải do tự bản thân có hoặc làm nên: “Nước lên cá đuối ăn theo, Lái buôn hết gạo bỏ neo cầm chừng.” (Cdao)
Lời người dịch: Các lý giải của Jude Blanchette và Richard McGregor về sự ra đi và kế vị của Tập Cận Bình trong tương lai là một đóng góp hữu ích cho độc giả quan tâm đến sự nghiệp chính trị của Nguyễn Phú Trọng và sự thống trị của ĐCSVN, vì không có sự khác biệt to lớn trong hệ thống chính trị của Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng hai tác giả không nêu lên một khía cạnh thời sự đang tác động cho tình thế là dịch bịnh COVID-19. Cả hai ĐCSTQ và ĐCSVN đều luôn tự hào về các thành tích kinh tế toả sáng mà không cần cải cách tự do chính trị và tự tuyên dương là “cường quốc chống dịch bịnh” hữu hiệu hơn các nước dân chủ phương Tây. Hiện nay, biến chuyển thảm khốc về dịch bịnh tại Việt Nam cho thấy một sự thật khác hẳn và giúp cho người dân có một cơ hội để nhận định đúng đắn hơn về sự lãnh đạo của ĐCSVN.
Ở độ cao hơn 46,000 feet tức là cao hơn 14 kilomets trên vùng sa mạc khô cằn của tiểu bang New Mexico, chiếc phi thuyền không gian màu trắng và bạc đã được hỏa tiễn phóng lên hướng về bầu khí quyển của Trái Đất, cỡi lên một chòm khói khí đốt và nhiên liệu cao su cứng đang cháy rực, theo ký giả Michael Greshko của báo National Geographic. Một vài phút sau, 2 phi công và 4 hành khách của phi thuyền, gồm tỉ phú Richard Branson, đã trôi trên bề mặt của hành tinh chúng ta hơn 53 dặm, tức hơn 85 cây số là độ cao đủ để nhìn thấy độ cong của Trái Đất và trượt qua mối ràng buộc của hấp lực, trong vòng ít nhất vài phút. Chiếc phi thuyền lấp lánh đó -- Virgin Galactic’s V.S.S. Unity – được phóng vào không trung từ một chiếc máy bay lớn hơn để đạt tới độ cao hơn 53 dặm trên bầu trời. Khi nó hoàn tất đường phóng lên, nó xoay cặp đuôi của nó lại, sắp xếp lại hình dạng chiếc phi thuyền để cho phép nó rơi trở lại thượng tầng khí quyển như một trái banh vũ cầu. 15 phút sau khi tách khỏi phi thuyền mẹ,
Câu chuyện của Giannis Antetokounmpo là câu chuyện của những người di dân Mỹ. Bất kể đến từ đâu, bất kể màu da, bất kể chủng tộc, giá trị của người di dân chỉ có thể được đánh giá trên sự phấn đấu và những đóng góp của họ cho quê hương mới.
Như vậy, thì “mạng xã hội” đã lũng đoạn thành công và làm tha hóa đảng Cộng sản chưa, hay là, nói như lời để lại ngày 15/09/2017 của Cố Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ của CSVN tại Bắc Kinh (Trung Cộng) rằng: ”ĐCSVN nay đã hoàn toàn biến chất, trở nên quá hư hỏng, khó có thể sửa chữa được! Đảng đã đánh mất mình, không còn xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nữa.”
Sóng radio, sóng ánh sáng lan tỏa trong không gian như thế nào ta đã biết. Chỉ còn một thắc mắc: Nguyên do nào khiến một vi phân tử, thí dụ như photon, “bay” nhanh đến thế – có thể nhanh nhất trong Vũ Trụ. Theo truyền thống, trước hết, thỉnh ý tiền nhân. Lên Gúc, tra cứu sách báo khoa học, không thấy các ngài – như Einstein, Newton – dạy bảo gì rõ ràng, dứt khoát về vụ này. Đành trông chờ ở các bậc cao minh của thời đại chúng ta.
Trong bóng hậu trường đàm phán có các sự thật khác mà hồi ký của Khrushchev hé lộ một phần trong chi tiết. Khrushchev kể lại nội dung trao đổi giữa Chu Ân Lai với Hồ Chí Minh. Về diễn tiến trận Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh cho biết tình hình chiến sự là tuyệt vọng, nếu không ngừng bắn sớm, Việt Minh không thể chống Pháp trong lâu dài. Trước nguy cơ này, Viêt Minh, khi cùng đường, có thể tháo chạy qua biên giới tìm nơi trú ẩn và xin Trung Quốc tiến quân sang Việt Nam, như đã làm ở Triều Tiên.
Với riêng những người dân Việt Nam, còn có thêm câu trả lời rằng, chính phủ Mỹ của tổng thống Joe Biden hiện nay cũng là một ân nhân khi đã viện trợ và chấp thuận các hãng chế tạo thuốc ngừa Covid của Mỹ được phép bán thuốc cho Việt Nam vì nội các tiền nhiệm của Trump đã từ chối tham gia chương trình viện trợ nhân đạo COVAX cho thế giới. Chích mũi thuốc Pfizer hay Moderna, hy vọng người dân Việt Nam sẽ nhớ đến điều này.
Đạo đức của thị trường không phải kinh doanh lương thiện mà chính ở chổ đầu tư khôn ngoan và chính chắn sẽ được thị trường tưởng thưởng, bằng ngược lại liều lỉnh hay lảng phí sẽ bị đào thải. Bàn tay vô hình thường xuyên tẩy sạch các sai lầm thì thị trường mới sinh hoạt tự do và lành mạnh. Sách báo kinh tế Hoa Kỳ lại nhắc đến “moral hazard” hay là rủi ro đạo đức. Giống như cháu hư tại bà tức có can thiệp từ bên ngoài - thường là do bàn tay hữu hình của nhà nước – dung dưỡng bao che khiến thị trường trở nên ỷ lại không cải sửa thói hư tật xấu. Thị trường không tự sửa sai sẽ có ngày vấp ngã giết chết nền kinh tế.
“Các ‘đại gia’ đó đã trở về Việt Nam từ thập niên 1990 khi đất nước bắt đầu mở cửa để đổi mới. Họ đầu tư chủ yếu vào bất động sản và xây dựng quan hệ là hai thứ tài sản có lợi nhất trong thời quá độ. Với túi tiền và kinh nghiệm tham nhũng ở Liên Xô và Đông Âu cũ, họ là những người cơ hội (như ‘carpetbaggers’) đặc trưng của thời kỳ tích tụ tư bản hoang dã.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.