Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

VIẾT CHO NGÀY LỄ NHẬT-KỲ (FLAG’S DAY 2008)

06/06/200800:00:00(Xem: 6107)
Quốc-kỳ của Hoa-Kỳ là lá cờ lâu đời đứng hàng thứ ba trên thế-giới.  Xưa hơn cả quốc-kỳ “Union-Jack” của Anh-Quốc và lá cờ “Tam-Tài” của nước Pháp.  Lá cờ Hoa-Kỳ được quốc-hội chính thức chuẩn y vào ngày 14 tháng 6 năm 1777. Cùng ngày này toàn nước Mỹ cũng đã cử hành Lễ chào quốc-kỳ. 

Bài quốc-ca của Hoa-Kỳ nguồn gốc được lấy từ bài thơ của một luật-sư mang tên Francis Scott Key.

Lúc ban đầu, luật lệ đặt ra rằng mỗi tiểu-bang sẽ được tượng trưng bằng một ngôi sao và một đường sọc.  Vì vậy mà có mười ba ngôi sao đi cùng mười ba sọc đỏ và trắng, tượng trưng cho mười ba thuộc-địa nguyên thủy của Hoa-Kỳ.

Màu của lá cờ được giải-thích như sau: màu đỏ là màu của dũng-cảm, chính-nghĩa, nhiệt thành.  Màu trắng là màu của hy-vọng, trinh-nguyên, trong lành của đời sống.  Màu xanh là màu biểu tượng của Thiên-Đàng, lòng mến yêu Thượng-Đế, trung-thành, trân trọng, bình đẳng và tôn trọng sự thật.
Ngôi sao:  đây là một biểu tượng cổ của văn-minh Ấn-Độ, Ai-Cập và Ả-Rập.  Tượng trưng cho chủ quyền và toàn năng cũng như kỳ vọng của dân-tộc.

Giải Ngân-Hà của các ngôi sao trong Hiệp-Chủng-Quốc được giải thích là: mỗi ngôi sao cho một tiểu-bang là biểu tượng của hiến-pháp Hoa-Kỳ, dành quyền tự-trị cho mỗi tiểu-bang, do sự ủy thác của Chính-quyền liên-bang. 

Đến năm 1791&1792, khi hai tiểu-bang Vermont (ngày 4 tháng 3, năm 1791) và tiểu-bang Kentucky (ngày 1 tháng 6, năm 1792) được gia nhập Liên-Bang Hoa-Kỳ, thì số ngôi sao và hàng sọc gia tăng lên con số mười lăm.  Khi số tiều-bang  gia-nhập liên-bang Hoa-Kỳ này ngày càng lên cao.  Người ta nhận thức rằng trên lá cờ sẽ có quá nhiều hàng sọc.  Cho nên đến năm 1818, quốc-hội Hoa-Kỳ thông qua luật giảm con số hàng sọc đỏ, trắng và chỉ giữ là mười ba hàng.  Tượng trưng cho mười ba tiểu-bang nguyên-thủy mà thôi! Nếu tiểu-bang nào gia-nhập liên-bang, sẽ có thêm một ngôi sao trên một lá cờ.

Quốc-Kỳ Hoa-Kỳ được mang ra trận lần đầu tại “Brandywine” vào ngày 11, tháng 9-1777.  Lá cờ Hoa-Kỳ tung bay trên lãnh địa nước ngoài vào ngày 28, tháng 1, năm 1778 tại “Na-Sao” (là đảo-quốc của Bahamas).  Thành “Na-Sao” do quân Hoa-Kỳ chiếm giữ trong cuộc chiến dành độc-lập.
Ngày 21 tháng 8, năm 1959.  Hawaii được chấp thuận là một tiểu-bang gia nhập liên-bang Hoa-Kỳ và sau đó, vào ngày 4 tháng 7, năm 1960 ngôi sao thứ năm mươi (Hawaii) được cộng thêm vào lá cờ này.

Hiện nay lá cờ Hoa-Kỳ có tất cả năm mươi ngôi sao cùng mười ba hàng sọc đỏ và trắng, tượng trưng cho mười ba thuộc địa nguyên thủy của Hoa-Kỳ (Delaware, Pennsylvania, New Jersey, Georgia, Connecticut, Massachusetts, Maryland, South Carolina, New Hampshire, Virginia, New York, North Carolina, Rhode Island).

Lá cờ Hoa-Kỳ mang một ý-nghĩa đặc biệt, sâu xa, biểu dương thông-điệp của sự tự chủ đối với một quốc-gia chủ quyền cho tự-do cá-nhân, cho lý-tưởng và cho lòng ái-quốc.

Thế còn lá cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu của người Việt-Nam chúng ta thì sao"

Theo những tài liệu của cố giáo-sư Nguyễn-Ngọc-Huy thì lá cờ vàng đã do họa-sĩ: Lê-Văn-Đệ (thời Đệ Nhị Thế-Chiến) vẽ ra rồi trình cho Cựu Hoàng Bảo-Đại chọn trong nhiều mẫu cờ khác nhau tại một cuộc họp ở Hồng-Kông năm 1948.

Tuy nhiên, một số tài-liệu khác cho thấy không phải ngẫu-nhiên mà Cựu Hoàng Bảo-Đại chọn lá cờ này, cũng không phải vì đẹp hoặc vì ý nghĩa: màu vàng tượng trưng cho người Việt-Nam da vàng, màu đỏ ba sọc ngang tượng trưng cho ba giòng máu đỏ Bắc,Trung, Nam. 

Nguyên do chính là vì họa-sĩ họ Lê đã vẽ lại một lá quốc-kỳ từng hiện hữu trên quê-hương Việt-Nam từ năm mươi năm về trước.  Đó là thời kỳ hai vị vua ái-quốc: Thành-Thái và  Duy-Tân còn tại vị. Cờ vàng ba sọc đỏ được dùng làm quốc-kỳ lần đầu tiên là ở trong triều đại của hai vị vua ái-quốc này.  Cả hai vị Thành-Thái và Duy-Tân dều là linh-hồn của cuộc kháng chiến chống Pháp dành độc-lập vào thế-kỷ thứ 20.  Giai-đoạn này đã xảy ra những vụ xừ-tử các vị thủ-lãnh Quang-Phục-Hội như là anh-hùng Thái-Phiên, Trần-Cao-Vân (1916). Biến cố về án lưu đày đi Phi-Châu của Hoàng-Tử Vĩnh-San (tức là Cựu Hoàng: Duy-Tân), người đã bị tử nạn máy bay tại Trung-Phi vào ngày 26 tháng 12, năm 1945.

Cũng chính vì nguồn gốc kháng Pháp hào-hùng của cờ vàng ba sọc đỏ, mà đến năm 1955 Thủ-Tướng Ngô-đình-Diệm đã tổ chức một cuộc “Trung Cầu Dân Ý”, lập ra chế-độ “Đệ- Nhất-Việt-Nam-Cộng-Hòa”.  Quốc-Hội vẫn giữ nguyên quốc-kỳ của một chế độ đã cáo chung. Đến khi có cuộc đảo-chánh năm 1963, chấm dứt nền “Đệ-Nhất-Cộng-Hòa”, lập nên “Đệ-Nhị-Cộng-Hòa”, cờ vàng ba sọc đỏ vẫn được giữ nguyên là quốc-kỳ của Việt-Nam Cộng-Hòa cho đến ngày nay.

Tưởng cũng nên nhắc lại sơ qua về những lá cờ Việt-Nam từ đầu thế-kỷ thứ 19 đến nay:

Lá cờ thứ nhất: “Long-Tinh-Kỳ” (1802-1885): là quốc-kỳ nguyên-thủy của triều-đại nhà Nguyễn.  Đây là tiếng Hán (Long: nghĩa là Rồng, Kỳ: nghĩa là Cờ, Tinh: là ngôi sao trên Trời, cũng có nghĩa là màu đỏ, tượng trưng cho phương Nam và cho lòng nhiệt tình).

Lá cờ thứ hai: “Đại-Nam-Quốc-Kỳ” (1885-1890): vào năm 1885, vì  “Long-Tinh-Kỳ” theo vua Hàm-nghi vào bưng kháng Pháp nên người Pháp không chấp nhận cho vua Đồng-Khánh dùng “Long-Tinh-Kỳ” làm quốc-kỳ nữa.  Triều-đại Đồng-Khánh phải chế ra lá cờ mới với nền vàng, trên nền đỏ có hai chữ:  “Đại-Nam”, mang tên quốc-hiệu nước ta lúc bấy giờ.  Đó là: “Đại-Nam-Quốc-Kỳ”.

Lá cờ thứ ba:  “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” (1890-1920): dưới hai triều-đại kháng Pháp của vua Thành-Thái và Duy-Tân như đã nói trên.

Lá cờ thứ tư: “Long-Tinh-Kỳ” ( tính từ 1920 đến ngày 10 tháng 3, năm 1945): cờ có nền vàng, một sọc đỏ lớn nằm ngang chia lá cờ làm hai phần, biểu tượng cho Bắc và Trung-Kỳ mà thôi. 

Cũng giai đoạn lịch-sử này lá cờ thứ năm xuất hiện.

Lá cờ thứ năm: “Nam-Kỳ- Thuộc-Địa” (tính từ 1923 cũng đến ngày 10 tháng 3, năm 1945): đây chính là ngày cáo chung của chế-độ do người Pháp bảo hộ.  Tên cờ mang ý nghĩa miền Nam Việt-Nam là thuộc-địa của Pháp. Có nền màu vàng, góc bên trái là cờ “Tam Tài” của Pháp màu xanh, trắng, đỏ.

Lá cờ thứ sáu: “Long-Tinh-Đế-Kỳ” (thời kỳ Nhật chiếm Đông-Dương, từ ngày 11 tháng 3 năm 1945, cũng là ngày vua Bảo-Đại tuyên bố Việt-Nam độc-lập đến ngày 30 tháng 8 năm 1945 là ngày vua Bảo-Đại thoái-vị): Cờ này có nền màu vàng, có sọc ngang màu đỏ lớn bằng một phần ba lá cờ.

Cũng trong giai-đoạn lịch-sử này nước Việt-Nam có thêm:

Lá cờ thứ bảy mang tên: “Quẻ Li” (từ ngày 11 tháng 3 đến ngày 5 tháng 9, năm 1945 trong thời kỳ Nhật chiếm Đông-Dương, đặt dưới chính-phủ Trần-Trọng-Kim): cờ cũng có nền vàng, ba sọc đỏ.  Nhưng sọc đỏ ở giữa đứt khoảng hơi giống hình quẻ-li.

Lá cờ thứ tám: “Nam-Kỳ-Cộng-Hòa-Quốc”: mang màu vàng sọc xanh của chính-phủ lâm thời, tính từ giai-đoạn ngày 1 tháng 6, năm 1946 đến ngày 2 tháng 6, năm 1948.  Đây cũng là ngày mà Cựu Hoàng Bảo-Đại lập quốc-gia Việt-Nam trong Liên-Hiệp Pháp thống nhất ba miền: Bắc, Trung, Nam.
Và cuối cùng là: “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” của Việt-Nam-Quốc và Việt-Nam-Cộng-Hòa:  Trong giai đoạn này, tại Hà-Nội sau khi Việt-Minh rút vào Bưng kháng chiến chống Pháp lúc bấy giờ thì nền hành-chánh nước ta tại miền Bắc và miền Trung tạm thời rơi vào tay người Pháp.  Kế đó, Cựu Hoàng Bảo-Đại được các đảng phái cách-mạng cũng như người Pháp mời ra điều khiển đất nước với tư-cách Quốc-Trưởng.  Ông đòi hỏi Pháp phải công nhận cho Việt-Nam được quyền độc lập và thống nhất ba miền, rồi thành-lập chính-phủ “Trung-Ương-Lâm-Thời-Việt-Nam”, cử tướng Nguyễn-Văn-Xuân làm Thủ-Tướng để điều hành đất nước và thương thảo với người Pháp.  Tiếp theo đó “Hội-Đồng-Đại-Biểu- Nam-Việt-Nam” của “Nam-Kỳ-Cộng-Hòa-Quốc” gởi kiến nghị tán thành chính-phủ trung-ương, chấp nhận sự độc lập và thống nhất thật sự của ba miền Bắc, Trung, Nam. Vì vậy, đến ngày 2 tháng 6, năm 1948, chính-phủ Nguyễn-Văn-Xuân công bố quốc-kỳ và quốc ca Việt-Nam trong Liên-Hiệp Pháp.  Áp dụng cho cả ba miền Việt-Nam.

Lá quốc-kỳ này giống lá cờ trong thời gian 1890 đến 1920 của hai vua Thành-Thái và Duy-Tân, nhưng đây là lần đầu “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” đuợc chính thức dùng cho quốc-gia Việt-Nam, một chế độ không còn thuộc đế-chế của triều Nguyễn nữa.

***

Trải qua bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thời-đại hưng-vong trong lịch-sử, chúng tôi luôn cảm nhận rằng lá “Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ” vẫn là lá quốc-kỳ chính thống của Tổ-Quốc Việt-Nam.  Thể hiện tinh-thần bất khuất, yêu chuộng độc-lập, tự-do và dân chủ của người dân nước Việt.  Đã từng được biểu dương trong thời chiến đấu chống lại chính sách thuộc-địa của thực-dân Pháp.  Tinh-thần đó cao quý hơn tất cả sự hiện hữu của bất cứ chế độ nào.

Sắp đến ngày kỷ-niệm Lễ Nhật-Kỳ (Flag’s Day), cũng là để chuẩn bị cho ngày “Vinh Danh Bố” (Father’s Day).  Chúng tôi xin phép được mượn lời nhạc của một bài hát để xin thưa cùng các bậc Tiền-Bối, những bậc Cha-Ông rằng:

“Vẫn còn đây các con của Mẹ, vẫn còn đây các con của Cha”.  Những người con yêu Việt-Nam, quyết gìn giữ và vinh-danh lá cờ vàng ba sọc đỏ của Tổ-Quốc thân yêu Việt-Nam./.

Chân Quê: sưu tầm và biên soạn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tôi tha phương cầu thực đã lâu nên tiếng mẹ đẻ không khỏi có phần giới hạn. Bữa qua, đứng xếp hàng ở chợ chờ trả tiền thùng bia, chợt nghe loáng thoáng dăm câu đối thoại của mấy người đồng hương mà không khỏi có đôi chút băn khoăn: Vậy chớ chị thuộc diện gì? Nào có “thuộc diện” gì đâu. Mình chỉ là loại … ăn theo thôi mà! Về nhà, xem qua tự điển thì thấy Soha định nghĩa (“ăn theo”) thế này: Khẩu ngữ: Được hưởng hoặc có được nhờ dựa theo cái khác, người khác, không phải do tự bản thân có hoặc làm nên: “Nước lên cá đuối ăn theo, Lái buôn hết gạo bỏ neo cầm chừng.” (Cdao)
Lời người dịch: Các lý giải của Jude Blanchette và Richard McGregor về sự ra đi và kế vị của Tập Cận Bình trong tương lai là một đóng góp hữu ích cho độc giả quan tâm đến sự nghiệp chính trị của Nguyễn Phú Trọng và sự thống trị của ĐCSVN, vì không có sự khác biệt to lớn trong hệ thống chính trị của Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng hai tác giả không nêu lên một khía cạnh thời sự đang tác động cho tình thế là dịch bịnh COVID-19. Cả hai ĐCSTQ và ĐCSVN đều luôn tự hào về các thành tích kinh tế toả sáng mà không cần cải cách tự do chính trị và tự tuyên dương là “cường quốc chống dịch bịnh” hữu hiệu hơn các nước dân chủ phương Tây. Hiện nay, biến chuyển thảm khốc về dịch bịnh tại Việt Nam cho thấy một sự thật khác hẳn và giúp cho người dân có một cơ hội để nhận định đúng đắn hơn về sự lãnh đạo của ĐCSVN.
Ở độ cao hơn 46,000 feet tức là cao hơn 14 kilomets trên vùng sa mạc khô cằn của tiểu bang New Mexico, chiếc phi thuyền không gian màu trắng và bạc đã được hỏa tiễn phóng lên hướng về bầu khí quyển của Trái Đất, cỡi lên một chòm khói khí đốt và nhiên liệu cao su cứng đang cháy rực, theo ký giả Michael Greshko của báo National Geographic. Một vài phút sau, 2 phi công và 4 hành khách của phi thuyền, gồm tỉ phú Richard Branson, đã trôi trên bề mặt của hành tinh chúng ta hơn 53 dặm, tức hơn 85 cây số là độ cao đủ để nhìn thấy độ cong của Trái Đất và trượt qua mối ràng buộc của hấp lực, trong vòng ít nhất vài phút. Chiếc phi thuyền lấp lánh đó -- Virgin Galactic’s V.S.S. Unity – được phóng vào không trung từ một chiếc máy bay lớn hơn để đạt tới độ cao hơn 53 dặm trên bầu trời. Khi nó hoàn tất đường phóng lên, nó xoay cặp đuôi của nó lại, sắp xếp lại hình dạng chiếc phi thuyền để cho phép nó rơi trở lại thượng tầng khí quyển như một trái banh vũ cầu. 15 phút sau khi tách khỏi phi thuyền mẹ,
Câu chuyện của Giannis Antetokounmpo cũng là câu chuyện của những người di dân Mỹ. Bất kể đến từ đâu, bất kể màu da, bất kể chủng tộc, giá trị của người di dân chỉ có thể được đánh giá trên sự phấn đấu và những đóng góp của họ cho quê hương mới.
Như vậy, thì “mạng xã hội” đã lũng đoạn thành công và làm tha hóa đảng Cộng sản chưa, hay là, nói như lời để lại ngày 15/09/2017 của Cố Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ của CSVN tại Bắc Kinh (Trung Cộng) rằng: ”ĐCSVN nay đã hoàn toàn biến chất, trở nên quá hư hỏng, khó có thể sửa chữa được! Đảng đã đánh mất mình, không còn xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nữa.”
Sóng radio, sóng ánh sáng lan tỏa trong không gian như thế nào ta đã biết. Chỉ còn một thắc mắc: Nguyên do nào khiến một vi phân tử, thí dụ như photon, “bay” nhanh đến thế – có thể nhanh nhất trong Vũ Trụ. Theo truyền thống, trước hết, thỉnh ý tiền nhân. Lên Gúc, tra cứu sách báo khoa học, không thấy các ngài – như Einstein, Newton – dạy bảo gì rõ ràng, dứt khoát về vụ này. Đành trông chờ ở các bậc cao minh của thời đại chúng ta.
Trong bóng hậu trường đàm phán có các sự thật khác mà hồi ký của Khrushchev hé lộ một phần trong chi tiết. Khrushchev kể lại nội dung trao đổi giữa Chu Ân Lai với Hồ Chí Minh. Về diễn tiến trận Điện Biên Phủ, Hồ Chí Minh cho biết tình hình chiến sự là tuyệt vọng, nếu không ngừng bắn sớm, Việt Minh không thể chống Pháp trong lâu dài. Trước nguy cơ này, Viêt Minh, khi cùng đường, có thể tháo chạy qua biên giới tìm nơi trú ẩn và xin Trung Quốc tiến quân sang Việt Nam, như đã làm ở Triều Tiên.
Với riêng những người dân Việt Nam, còn có thêm câu trả lời rằng, chính phủ Mỹ của tổng thống Joe Biden hiện nay cũng là một ân nhân khi đã viện trợ và chấp thuận các hãng chế tạo thuốc ngừa Covid của Mỹ được phép bán thuốc cho Việt Nam vì nội các tiền nhiệm của Trump đã từ chối tham gia chương trình viện trợ nhân đạo COVAX cho thế giới. Chích mũi thuốc Pfizer hay Moderna, hy vọng người dân Việt Nam sẽ nhớ đến điều này.
Đạo đức của thị trường không phải kinh doanh lương thiện mà chính ở chổ đầu tư khôn ngoan và chính chắn sẽ được thị trường tưởng thưởng, bằng ngược lại liều lỉnh hay lảng phí sẽ bị đào thải. Bàn tay vô hình thường xuyên tẩy sạch các sai lầm thì thị trường mới sinh hoạt tự do và lành mạnh. Sách báo kinh tế Hoa Kỳ lại nhắc đến “moral hazard” hay là rủi ro đạo đức. Giống như cháu hư tại bà tức có can thiệp từ bên ngoài - thường là do bàn tay hữu hình của nhà nước – dung dưỡng bao che khiến thị trường trở nên ỷ lại không cải sửa thói hư tật xấu. Thị trường không tự sửa sai sẽ có ngày vấp ngã giết chết nền kinh tế.
“Các ‘đại gia’ đó đã trở về Việt Nam từ thập niên 1990 khi đất nước bắt đầu mở cửa để đổi mới. Họ đầu tư chủ yếu vào bất động sản và xây dựng quan hệ là hai thứ tài sản có lợi nhất trong thời quá độ. Với túi tiền và kinh nghiệm tham nhũng ở Liên Xô và Đông Âu cũ, họ là những người cơ hội (như ‘carpetbaggers’) đặc trưng của thời kỳ tích tụ tư bản hoang dã.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.