Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Giờ Phút Của Quân Đội Nhân Dân

14/12/200700:00:00(Xem: 7078)

Trung Cộng đang xâm chiếm hai quần đảo Hoàng sa và Trường Sa của Việt Nam, một phần máu thịt của quốc gia dân tộc Việt Nam. Quốc Vụ Viện Trung Quốc của TC đã chánh thức sáp nhập hai quần đảo của Việt Nam vào  huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam của Trung Cộng. Đảng CS Việt Nam cầm quyền bất tài vô tướng, khôn nhà dại chợ, chỉ giỏi ăn hiếp đồng bào lại khiếp nhược trước quân Tàu. Thủ Tướng Nguyễn tấn Dũng đến cái phim kích dâm Vàng Anh cũng có ý kiến chỉ đạo giải quyết. Nhưng trước cảnh quốc phá gia vong Trường Sa, Hoàng Sa lại câm như hến. Phát ngôn viên ngoại giao  Lê Dũng chỉ phản đối chiếu lệ, những lời sáo mòn lạt như nước ốc mỗi lần TC xâm thực đất và biển Việt Nam. Lớp trẻ Việt Nam biểu tình, Đảng cầm quyền sợ  Anh Cả Đỏ giận, ra lịnh cấm.

Đảng độc quyền CS Hà nội là chánh phạm trong vụ này. Cụ thể là Thủ Tướng Phạm văn Đông đã nhơn danh Đảng Nhà Nước CS Hà nội gởi công hàm  cho Thủ Tướng TC  công nhận vùng biển và hai đảo này thuộc chủ quyền Trung Quốc khi TC đánh hai đảo cho Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam trấn giữ.  Đảng CS cầm quyền đã phản lại quyền lợi quốc gia dân tộc, phản quốc một cách quán hành và cố ý để nhận viện trợ của TC hầu cướp và bám quyền thống trị cho đảng CS. Xem quyền lợi quốc gia dân tộc rẻ hơn quyền lợi của Đảng CS.

Trước cơn quốc phá gia vong do đảng cầm quyền phản quốc gây ra, trước cái quốc nhục do đảng cầm quyền vì quyền lợi đảng phái riêng tư đem lại cho đất mẹ, trước tình trạng khẩn trương mất đất mất biển, người dân Việt chỉ còn kỳ vọng vào Quân Đội.  Dân Việt Nam đang chờ; Tổ quốc Việt Nam đang đợi. Quân Đội là lực lượng có thể cứu vãn tình thế, Quân Đội không làm thì ai làm đây.

Giờ phút này là giờ phút của Quân đội Nhân dân muốn được gọi là Quân Đội Nhân Dân Việt Nam. Đây là thời diểm để Quân Đội Nhân Dân Việt Nam tỏ ra " trung với nước, hiếu với dân; nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng." Đây là cơ hội bằng vàng để thực hiện sự thống nhứt lòng dân ở Bắc ở Trung, ở Nam, ở Hải ngoại. Giờ phút đó, thời điểm đó, cơ hội đó tối ưu để Quân Đội trở về với nhân dân bảo toàn đất tổ.

Chỉ cần Quân đội giản dị đứng lên, lãnh trách nhiệm trước lịch sử, trước quốc dân là có thể bảo toàn đất tổ, đánh lấy lại hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Chỉ cần điều một sư đoàn bao vây Bắc Bộ Phủ, Phủ Chủ Tịch, Phủ Thủ Tướng để nói là "bảo vệ an ninh" Bộ Chánh trị của Đảng CS và chánh phủ, là bất động hóa đầu não guồng máy thống trị của đảng cầm quyền CS. Tay chân của Đảng sẽ rụng rời ở các địa phương. Hủy bỏ điều 4 Hiến Pháp, giải tán Đảng cầm quyền CS là trả lại quyền làm chủ đất nước cho nhân dân. Là lịch sử Việt Nam sẽ vượt qua thời kỳ đen tối, nhân dân Việt Nam vượt qua thời khổ nhục.   

Chỉ có Quân Đội mới đủ thế lực, nhanh nhẹn chống đỡ thù trong giặc ngoài trong hiện tình Tổ Quốc bị xâm lăng này. Chỉ có Quân đội mới có thể đảo chánh dẹp bỏ nhà cầm quyền cộng sản, đảng trị toàn diện để xây dựng chánh quyền của dân, do dân, vì dân. Chỉ có Quân Đội mới đủ cứng rắn để trừng trị quốc nạn tham nhũng mà đảng viên là tham quan ô lại, sâu dân, mọt nước và Đảng CS là mẹ đẻ. Chỉ có Quân Đội mới đủ mạnh dạn cho công an, mật vụ, bảo vệ chánh trị chuyên môn trốn chui trốn nhủi ở hậu phương trong thời chiến để thời bình ló mặt ra vinh vang ăn hiếp đồng bào, trấn áp các nhà tu, côn đồ với dân trí thức, đánh đập dân nghèo đi khiếu kiện. Chỉ cần nghe tin Quân Đội động binh đánh thù trong là tự thực dân CS và giặc ngoài là bá quyền TC xâm lược cấu kết nhau, đưa quân đi cứu lấy Hoàng Sa và Trường Sa, giành lại bờ cõi, trả lại quyền sống bất khả tương nhượng cho đồng bào - Quân đội khỏi cần kêu gọi, đồng bào Việt Hải Ngoại sẽ tranh nhau lên máy bay, đem tiền bạc, tài năng, kinh nghiệm, con tim khối óc Việt Nam về xây dựng nước nhà. Một chiến dịch quốc tế vận cho nước nhà sẽ làm Việt Nam thành đồng minh của các siêu cường mà người Việt hải ngoại định cư và nhập quốc tịch. Đồng bào Miền Nam từ Bến Hải trở vô lâu nay bị CS Hà nội cào bằng, khai thác như  dân thuộc địa, sẽ không còn coi người ngoài Bắc vào lợi dụng thế lực Đảng ăn hiếp dân Nam, gọi là dân Ngụy, lấn chiếm làm dân Mìền Nam tróc gốc, ở thành vào hẻm mà ở, ở quê vô ngọn mà ở nên dân Miền Nam tức giận gọi là "Bắc Kỳ Đểu"; nạn kỳ thị Bắc Nam tự khắc, tự động hóa giải và hòa giải, hòa hợp.

Từ lâu Mỹ chỉ đối xử với CS Hà nội như đối tác kinh tế vì  nhân dân và chánh quyền Mỹ theo truyền thống sau Đệ Nhị Thế Chiến không bao giờ đồng minh với nước CS. Nhưng với chánh quyền Việt Nam mới vì dân, do dân, của dân, và với quốc tế vận của người Mỹ gốc Việt, không khó cho Mỹ trở thành đồng minh của nước và chánh quyền Việt Nam mới. Các đồng minh của Mỹ trong vùng như Nhựt, Úc, Phi sẽ đứng về phía Việt Nam. Còn lâu TC mới dám đánh Việt Nam. Với chánh quyền mới, Việt Nam mới phủ nhận những cam kết, mật ước cắt đất dâng biển của chế độ CS Hà nội cho TC.  Công lý quốc tế sẽ đứng về phía Việt Nam.

Quân Đội trong thời cơ  hiếm có này mà không làm, thì sẽ chịu số kiếp thời chiến bị Đảng lùa đi chiến trường, chết không cho báo tử, đem xương máu đổi lấy bát cơm độn bo bo, tô canh đại dương lỏng le không cái. Còn thời bình thì bị đẩy đi vùng sơn lam chướng khí để gọi là làm kinh tế quốc phòng. Không có gì vô lý cho bằng anh chánh trị viên đánh giặc miệng cho Đảng lại đi chỉ huy một sĩ quan chỉ huy trưởng dạn dày khói lửa, nhiều thương tích, chiến công, bảo phải đánh thế này, mà không đánh thế kia.

Quân Đội không làm thì Đảng còn đè ép nữa. Ong Nguyễn Minh Triết, nhân vật số 4 của Đảng, một người không có một ngày mặc quân phục, mà đi dạy đời Quân Đội. Lấy con ngáo ộp Đảng CS ra mà hù quân đội. Hiu hiu tự đắc nói với tướng lãnh, sĩ quan Quân Đội của Tổng Cục Chiến Tranh Chính Trị, ngày 27 tháng 8, 07, rằng bỏ điều 4 Hiến Pháp là tự sát.

Đảng đã biết, đã nghi Quân Đội rồi đó. Nghi Quân đội chỉ "trung với nước, hiếu với dân", chớ không "trung với Đảng". Đảng đã biết 99% quân số của Quân đội xuất nhân từ nhân dân. Quân đội sẽ không bắn vào dân như công an mật vụ được Đảng mua chuộc bằng quá nhiều quyền lợi và quyền hạn sau khi Ong Nguyễn tấn Dũng là một tướng công an lên làm thủ tướng. Đảng đã biết Quân Đội luôn đứng về phía nhân dân  trong các cuộc cách mạng giải thể CS ở Đông Au và Liên xô. Đảng đã biết đảng viên là thậm tối thiểu số với quân đội và nhân dân đa số áp đảo. Đảng đã biết không thể đè bẹp tinh thần quốc gia dân tộc, tánh bất khuất, lòng yêu nước thương nòi rất cao của người dân Việt. Đảng CS đã bắt đầu sợ Quân Đội nên mới có lời hăm he như vậy.

"Bản chất CS là đa nghi hơn Tào Tháo. Tổ chức CS là môi trường khép kín. CS không bao giờ chấp nhận khác biệt, đối lập, thỏa hiệp, tương nhượng. Ai không theo Đảng là thù địch. Ô Nguyễn minh Triết là người thứ tư  trong Đảng mà đã hăm quân đội "mẻ răng" như vậy, thì Bộ Chánh Trị của Đảng còn hầm hừ cỡ nào. Quân Đội Coi chừng bị Đảng "thịt'.

Quân đội không làm để tự cứu và cứu dân, cứu nước thi ai làm việc bảo toàn đất tổ, trừng trị Đảng mãi quốc cầu vinh. Làm để  không hổ thẹn với người đi trước, đất nước ông bà có công dựng nước. Để không tự hổ thẹn với mình là người Tổ Quốc giao nhiệm vụ gìn giữ cõi bờ.. Để không hổ thẹn với những thế hệ đi sau cho quân đội là vô trách nhiệm, khiếp nhược trước quốc nhục ngoại xâm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.