Hôm nay,  
Việt Báo Online

Chủ Nghĩa Cộng sản Phi Nhân Quyền: Hãy Vận Động cho Dự luật Nhân Quyền Việt Nam (HR 3096)

02/10/200700:00:00(Xem: 6146)
Chủ Nghĩa Cộng sản Phi Nhân Quyền: Hãy Vận Động cho Dự luật Nhân Quyền Việt Nam (HR 3096)

Ngày nay khi nói đến những nước Cộng sản là mọi người nghĩ ngay đến “Chế độ độc tài Đảng trị, nạn sùng bái cá nhân độc đoán chuyên quyền, nền chính trị đóng kín và bảo thủ,  kinh tế kém phát triển, khoa học nghệ thuật bị bóp nghẹt, đất nước không có Tự do – Dân chủ. Đặc biệt là hiện tượng vi phạm Nhân quyền ở các nước này diễn ra phổ biến, nhưng lại được chính quyền giải thích là để bảo vệ tính nghiêm minh của luật pháp và phù hợp với chuẩn mực của mỗi quốc gia.” Thứ chuẩn mực và thứ luật pháp gì mà lạ vậy, như thế gọi là Chủ nghĩa Cộng sản hay sao"

 Sự thật chưa bao giờ tồn tại Chủ nghĩa Cộng sản trong thực tiễn, những thứ chúng ta thấy đó chỉ là biểu hiện của quyền lực độc tài, là nền chuyên chính lạc hậu mà những kẻ phản bội đang xây dựng nên. Đây là một xã hội tồn tại nhiều mâu thuẫn đối kháng, trong đó Đảng Cộng sản được nâng lên thành giai cấp thống trị, sử dụng công cụ bạo lực để trấn áp xã hội, sẵn sàng đàn áp những lực lượng không cùng quan điểm chính trị. Tất cả chỉ vì mục đích bảo vệ quyền lợi của thiểu số chóp bu trong Đảng, hoàn toàn không vì lợi ích của quần chúng. Đó không phải là Chủ nghĩa Cộng sản khoa học mà là Chủ nghĩa Cộng sản phi nhân quyền.

 Mác chưa bao giờ khẳng định về sự xuất hiện và tồn tại tất yếu của xã hội Cộng sản Chủ nghĩa, ông cũng chưa từng đưa ra chi tiết về con đường đi lên Chủ nghĩa Cộng sản. Qua những nghiên cứu của mình, Mác giải thích về những quy luật phát triển xã hội, ông chứng minh rằng tiến lên Chủ nghĩa Cộng sản là phù hợp quy luật. Trong tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, ông chỉ ra vai trò của Đảng Cộng sản là đội tiền phong của giai cấp Công nhân, lãnh đạo họ thực hiện cuộc cách mạng vô sản, hướng tới mục tiêu cuối cùng và cao nhất là xây dựng Chủ nghĩa Cộng sản; Đó là một xã hội ở trình độ phát triển cao, mọi cá nhân đều được tự do phát triển các khả năng của mình, được nâng lên tầm vóc mới, xã hội không còn phân chia giai cấp, cách biệt giàu nghèo, vì vậy không còn bạo lực và bất công. Con người có thể tự quản xã hội và nhà nước sẽ tiêu vong, khi đó vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản cũng chấm dứt, không ai quản lý ai mà mọi người đều làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu, coi lao động là vinh quang…

 Đây là lý tưởng Cộng sản, là ước mơ vươn tới một xã hội tốt đẹp trong tương lai. Một lần nữa phải nhấn mạnh rằng đây chỉ là lý tưởng của Mác và các nhà sáng lập chủ nghĩa Cộng sản khoa học, còn thực tiễn phải do kinh nghiệm và khoa học của loài người tìm ra. Không ai có thể khẳng định về sự xuất hiện và tồn tại tất yếu của xã hội Cộng sản chủ nghĩa, kể cả Mác.

 Lý tưởng Cộng sản về lý thuyết, nó gần phù hợp với những nguyên tắc chung được ghi trong Bản tuyên toàn thế giới về Nhân quyền của Liên Hợp Quốc, khẳng định “Sự xâm phạm và coi thường Nhân quyền đã dẫn đến những hành động tàn bạo, xâm phạm đến lương tâm của nhân loại. Việc xây dựng một thế giới trong đó con người được tự do, không phải chịu nỗi sợ hãi và cùng cực được coi là nguyện vọng cao cả nhất của loài người.” Vậy mà ngày nay tại những nước Cộng sản, việc xâm phạm Nhân quyền lại diễn ra phổ biến, đặc biệt phải kể đến các xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do lập hội và tự do tín ngưỡng. Chính quyền can thiệp một cách độc đoán và thô bạo đối với cuộc sống riêng tư cũng như xâm phạm tới danh dự và uy tín của những người không cùng quan điểm chính trị, thậm chí đàn áp bắt bớ họ. Trong khi đó điều 2 Bản tuyên ngôn đã khẳng định: “Mọi người đều được hưởng tất cả những quyền tự do nêu trong Bản tuyên ngôn này, không biệt chủng tộc, màu da, giới tính, ngôn ngữ, tôn giáo, quan điểm chính trị hay các quan điểm khác.”

 Chỉ có thể giải thích rằng đã tồn tại một thứ “Luật sắt” ở những nước Cộng sản, đó là luật của Đảng Cộng sản. Luật này tự cho phép đứng ngoài các chuẩn mực chung của thế giới, đứng ngoài các nguyên tắc ứng xử văn minh của loài người. Đảng Cộng sản duy trì nền chuyên chính lạc hậu, trở lại phương pháp cai trị thời trung cổ, sử dụng “Luật sắt” để trấn áp xã hội. Họ đã đi ngược lại lý tưởng Cộng sản, chà đạp lên lợi ích của quần chúng. Ngày nay không còn tồn tại những người Cộng sản chân chính mà chỉ có những kẻ cơ hội đội lốt Cộng sản, những kẻ này đang từng ngày từng giờ xâm phạm thô bạo các quyền cơ bản của con người, hủy hoại đất nước.

 Không ai có thể phủ nhận chân lý “Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm và quyền lợi.” Khi trích dẫn Bản tuyên ngôn độc lập năm 1776 của nước Mỹ, Hồ Chí Minh đã viết: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được, trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.” Vậy mà Đảng Cộng sản lại xâm phạm mọi quyền của người dân, Đảng chưa bao giờ mưu cầu hạnh phúc cho dân; Làm cho nước nghèo dân khổ, xã hội không có kỷ cương dẫn đến quan chức thì tham tàn còn dân phải chịu oan khuất, ý trí tiến thủ của quốc gia bị thui chột trong khi nạn tham nhũng tràn lan, nền giáo dục yếu kém làm hỏng cả một thế hệ… Nhưng Đảng không quan tâm đến vận mệnh dân tộc, thẳng tay đàn áp những nhà tiên phong đấu tranh cho Dân chủ và Nhân quyền. Tất cả nói lên rằng đây là một chế độ tàn bạo được ngụy trang dưới lá cờ Cộng sản, là một chế độ Phi Nhân quyền.

 Chính quyền Cộng sản quy kết những nhà hoạt động Dân chủ và Nhân quyền là những kẻ lợi dụng chiêu bài Dân chủ và Nhân quyền để chống phá nhà nước" Bảo vệ nhân quyền tại sao lại gọi là chống phá nhà nước, trừ khi nhà nước ấy vi phạm nhân quyền..! Nhân quyền, hay còn gọi là quyền con người, đó là quyền tự nhiên sinh ra đã có, tất cả mọi người đều được hưởng những quyền bình đẳng, không phải là quyền do con người ban cho mà đây là những quy định, chuẩn mực chung của tạo hóa, của tự nhiên đã được con người ý thức và trở thành chân lý. Nếu nhà nước không xâm phạm các quyền đấy thì không ai phải đứng lên để bảo vệ, không ai có thể lợi dụng nhân quyền được. Chính quyền Cộng sản càng tăng cường đàn áp những nhà hoạt động Dân chủ và Nhân quyền, thì họ càng bộc lộ bản chất phi nhân quyền của mình, chính họ mới là những người đang lợi dụng “Lá cờ đỏ búa liềm” để lừa dối nhân dân.

 Thế giới đã lên tiếng, những lực lượng tiến bộ của loài người đã lên tiếng, nhân dân Việt Nam yêu chuộng tự do đã lên tiếng. Ngày 19 – 9 – 2007, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua dự luật Nhân quyền cho Việt Nam với tỷ lệ số phiếu áp đảo 414 phiếu thuận trên 3 phiếu chống. Dự luật này mang tên HR-3096, được 13 dân biểu thuộc cả hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ bảo trợ, kết quả này là nhằm phản ứng lại các hành động đàn áp gia tăng trong thời gian gần đây của chính quyền Cộng sản Việt Nam. Chúng ta tin tưởng rằng dự luật này sẽ được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua và trở thành luật. Đây là một thành công rực rỡ, mở ra thời kỳ mới cho cuộc đấu tranh của chúng ta.

 Mác từng nói: “Lịch sử không bao giờ đặt ra vấn đề không thể giải quyết”. Khi mà loài người đã nhận rõ bộ mặt phản bội của Đảng Cộng sản, tin tưởng vào những giá trị tiến bộ của nhân loại, khi đó họ sẽ biết phải làm những gì đúng đắn và chính nghĩa. Vấn đề đã được đặt ra, việc phải làm bây giờ là giải quyết nó.

 Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2007

Đảng DCND http://ddcnd.org/main/

20/09/2019(Xem: 489)
Nguyễn Văn Thu phóng ra làng văn nguyên một tập thơ chữ Hán. Ông tự dịch ra quốc ngữ tất cả.
20/09/2019(Xem: 559)
Hơn một tháng đi xa, nay trở về nhà. Tôi mở cửa sổ nhìn ra công-viên cây xanh sau nhà. Ngôi trường học mẫu giáo vẫn còn đóng cửa ngủ yên. Lũ học trò không còn xuất hiện nô-đùa ồn ào như những ngày còn học
20/09/2019(Xem: 264)
Người ta bảo biển Florida đẹp thì tôi đi, Ừ thì biển đẹp thật, trời xanh mây trắng, nước biển như ngọc…
20/09/2019(Xem: 356)
Mỗi ngày qua đi là thêm một ngày nhà nước Cộng sản Việt Nam mất chủ quyền và không có đồng minh ở Biển Đông.
19/09/2019(Xem: 1012)
Thành Tôn không những là bạn thiết của nhiều văn nghệ sĩ mà còn là người cung cấp những nguồn tư liệu sách xưa người khác không có. Khi ai cần, đến tìm ông, ông sẵn sàng giúp đỡ, chia sẻ và thậm chí còn phục chế, sao lại, hay làm riêng một bản sao tặng lại
19/09/2019(Xem: 415)
Tôi gọi phó phẩm/sản để chỉ những sáng tác dựa trên tác phẩm chánh và khác bộ môn cũng như khác bề dài. Kim Vân Kiều và Lục Vân Tiên có những phó phẩm đặc biệt như tranh vẽ, thơ vịnh, tuồng hát bội, tuồng cải lương, các bản nhạc, bài đờn, và kể cả điêu khắc.
19/09/2019(Xem: 1578)
Họ lấy nhau vì tình, những năm đầu êm đẹp lắm, con cái lần lượt ra đời đủ cả nếp tẻ.
18/09/2019(Xem: 427)
Truyện Thơ Bạch Viên bản khắc của Bửu Hoa Các, Phật Trấn, bắt đầu với thầy Huyền Trang đi tìm nơi mình có thể tu hành. Thầy tìm được chùa Phi Lai đúng ý nên trụ lại đây.
18/09/2019(Xem: 1058)
Công sản ở VN hiện nay (qũi bảo hiểm xã hội, ngân hàng nhà nước, ngân qũi quốc gia) xem ra đều đã trở thành những rổ tép khô – đã đổ – ráo trọi. Đất đai, thuộc quyền sở hữu của toàn dân, cũng thế. Cũng bị vơ vét hay cướp bóc một cách thản nhiên giữa ban ngày, ban mặt.
18/09/2019(Xem: 842)
Những ngày cuối tuần ở Hồng Kông trời vẫn có mưa. Mà dù nắng hay dẫu có mưa đi nữa, thì vẫn có hàng trăm, hàng ngàn, hàng trăm ngàn người vẫn cùng nhau đi trong mưa.
18/09/2019(Xem: 666)
Bắc Kinh không được tận dụng các lợi thế kinh tế của thị trường Hồng Kông cùng lúc lại muốn xoá tan bản sắc chính trị và xã hội của người dân Hồng Kông. Quốc Hội Mỹ nên nhanh chóng thông qua việc chống dự luật của Bắc Kinh vi phạm nhân quyền tại Hồng Kông,
18/09/2019(Xem: 619)
Trong mấy tháng qua, các cuộc biểu tình triền miên và rầm rộ ở Hồng Kông thu hút sự chú ý của không ít người Việt ở trong và ngoài nước.
18/09/2019(Xem: 636)
Ăn uống vốn là lẽ đương nhiên và hết sức thường tình của con người cũng như mọi loài khác trên thế gian này.
17/09/2019(Xem: 759)
Mục đích chính yếu nội dung bài viết này, chúng tôi chỉ muốn trình bầy về tình yêu trai gái của người quốc gia, có lương tâm, có lòng nhân ái, có tình người, không phân biệt tôn giáo hay giai cấp trong một xã hội tự do dân chủ
17/09/2019(Xem: 1006)
Sau hơn ba mươi năm nghề ‘thầy thuốc’ ông ta về hưu ở tuổi sáu mươi chín. Ông ở nhà lo cơm nước cho vợ. Chiều, vợ đi làm về, có sẵn một bữa cơm sốt canh nóng cho hai vợ chồng là tình nghĩa biết chừng nào.
Tin công nghệ
Vào một ngày cuối tuần tràn ngập ánh nắng ở Los Angeles, Netflix đã biến bến tàu Santa Monica - một trong những điểm du lịch sầm uất nhất của thành phố, trở thành một nơi có không gian 3 chiều. Bến tàu Santa Monica trở thành thị trấn Indiana vào những năm 1980, nơi bộ phim nổi tiếng "Stranger Things" (tựa tiếng Việt: Cậu bé mất tích) được thực hiện. Những công trình kiến trúc hơn 100 năm tuổi được trang trí để phù hợp với bối cảnh của bộ phim, cùng đu quay khổng lồ nhấp nhánh ánh đỏ bên bờ biển Thái Bình Dương. Đêm trước hôm đó, một bữa tiệc xa hoa đã được tổ chức.
Từ lâu, giới thạo tin đã tin rằng, Samsung sẽ thực hiện một cuộc cách mạng lớn trên Galaxy S11 ra mắt vào đầu năm 2020, sau những thay đổi chưa tích cực trên thế hệ Galaxy S10.
Khoảng giữa tháng 09/2019, một nhóm nhà khoa học tại Đại học Michigan, Mỹ đã phát triển được tấm pin năng lượng Mặt Trời trong suốt như kính cửa sổ. Với khám phá mới, họ kỳ vọng pin năng lượng Mặt Trời sẽ không chỉ là những tấm panel tối màu lắp trên mái nhà, mà thay vào đó có thể trở thành cửa sổ từng ngôi nhà cho ánh sáng chiếu qua, hoặc lắp toàn bộ kính xung quanh những tòa nhà cao tầng, vừa đẹp vừa có thể tạo ra năng lượng sạch.
Khoảng giữa tháng 09/2019, Bob Iger - Giám đốc điều hành của Disney, đồng thời cũng vừa từ chức khỏi Hội đồng quản trị của Apple sẽ ra mắt một cuốn sách vào cuối tháng. Iger đã chia sẻ một số trích đoạn quan trọng về Steve Jobs - đối tác, đồng nghiệp và là người bạn thân thiết của ông.
Tựa những sợi tơ trời – mảnh dẻ và tinh tế - những sợi khí sốc, phát sáng được phủ khắp trời phía Chòm sao Thiên Nga (Chòm Cygnus).
Khoảng giữa tháng 09/2019, có vẻ như Facebook vẫn chưa có ý định từ bỏ phát triển các thiết bị phần cứng, nhằm kết nối mọi người trên thế giới. Hãng đã tiếp tục ra mắt Portal TV, một thiết bị giúp biến chiếc TV thành công cụ chat video.
Lệnh cấm của Mỹ đối với Huawei vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng đến công ty, khi tư cách thành viên của họ trong nhiều nhóm lợi ích khác nhau liên tục bị đe dọa
Giá dầu hiện đã qua thời kỳ hoàng kim do sự bùng nổ của ngành khai thác dầu đá phiến, nhu cầu từ Trung Quốc giảm mạnh còn Tổ Chức Các Nước Xuất Khẩu Dầu Mỏ (OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries) không đồng ý cắt giảm thêm sản lượng
Galaxy Fold là chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Samsung. Bên cạnh đó, nó cũng là thiết bị đầu tiên với thiết kế như vậy từ một thương hiệu lớn. Việc phát hành sản phẩm được lên kế hoạch cho tháng 04/2019 nhưng đã phải hoãn lại do một số lỗi kỹ thuật.
Hồi năm 2016, Ủy Ban Châu Âu EC yêu cầu Apple trả lại 13 tỷ Euro, tương đương 14.3 tỷ USD tiền thuế cho Ireland. EC cho rằng doanh nghiệp Mỹ nhận nhiều lợi ích thuế "bất hợp pháp" trong 20 năm. Cả chính phủ Ireland lẫn Apple đều phản đối yêu cầu được đưa ra.
Trong khi bay từ Munich đến Singapore hồi đầu tháng 09/2019, một hành khách đã chụp được hình ảnh của một cơn bão sét đang diễn ra và bắt gặp một điều bất ngờ: tia sét khổng lồ.
Biến đổi khí hậu không chỉ gây ra những cơn bão, những đợt nắng nóng mà còn đang khiến tất cả mọi người ốm yếu hơn. Từ hen suyễn, dị ứng theo mùa, bệnh tim mạch, bệnh phổi cho đến cả nguy cơ chấn thương và rủi ro y tế đều được thúc đẩy bởi biến đối khí hậu.
Khoảng giữa tháng 09/2019, một số nguồn tin cho biết, Apple sắp đầu tư một khoản tiền lớn vào Corning để đẩy mạnh quá trình phát triển kính cường lực cho iPhone
Khoảng giữa tháng 09/2019, Facebook đã công bố chi tiết về Hội đồng giám sát tối cao chuyên nhiệm về các quyết định nội dung – có quyền phản bác ý kiến của CEO Mark Zuckerberg.
Khoảng giữa tháng 09/2019, các nhà khoa học tại Viện MIT đã phát minh ra một vật liệu đen hơn cả Vantablack – loại vật liệu phủ của chiếc BMW X6 siêu đen. Vật liệu mới được làm bằng sợi nano carbon với cấu trúc xếp dọc (CNT) phủ trên các lá nhôm khắc chlorine (clo). Kết quả là nó có thể hấp thụ đến 99.995% ánh sáng chiếu vào.