Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Vài Tháng Đâu Có Lâu

08/09/200500:00:00(Xem: 4742)
- Nghị Quyết Cờ Việt Nam SCR 17 không thông qua kịp trong năm lập pháp 2005, chấm dứt vào ngày 9-9. Chỉ còn có 3 ngày phù du, mà Hạ Viện Cali có cả 360 dự luật dân sinh thiết yếu phải giải quyết. Nhưng làm sao người Mỹ gốc Việt không nóng lòng khi thấy cờ Việt Nam phải chờ vài tháng nữa. Nhưng thời gian vài tháng hưu khóa của Hạ viện Cali, người Mỹ gốc Việt phải chờ đâu có lâu nếu tích cực vận dụng thời gian này một cách tích cực và hữu ích - thay vì than phiền và bực tức -- để phát triễn thêm cuộc vận động cho chín chắn, chắc ăn, và nhiều phiếu, thì NQ sẽ được nhiều tín lực hơn. Có những lý do vững chắc để củng cố niềm tin và hy vọng ấy.

Một, đó là văn thư tên đề dấu đóng của Ô. Chủ Tịch Hạ Viện Fabian Nunez (Dân Chủ ) phúc đáp văn thư của DB Umberg ở Santa Ana, Quận Cam,và 5 đồng viện cũng thuộc Đảng Dân Chủ đề nghị Ô. Chủ Tịch đưa Nghị Quyết ra khoáng đại Hạ Viện thảo luận biểu quyết trước khi năm lập pháp 2005 chấm dứt. Ô Chủ tịch cho biết thời gian còn lại quá eo hẹp, nghị trình đã quá tải, hứa sẽ đưa SCR vào nghị trình năm sau. Như vậy chỉ chờ vài tháng sau hưu khóa mà thôi. Văn thư của Ô Chủ Tịch là một công văn, gởi cho 5 dân biểu, đương nhiên cử tri và công chúng sẽ biết. Nên lời nói là lời danh dự, long trọng, chớ không thể nói đẩy đưa.

Hai, thời gian hưu khóa, chờ Hạ Viện tái nhóm đầu năm 2006 là thời gian tốt để người Mỹ gốc Việt phát triển thêm cuộc vận động cho nhuần nhuyển, chín mùi sẽ chắc ăn hơn. Trong các cuộc tiếp của phái đoàn Ủy Ban Yễm Trợ Cờ Vàng của Nam Cali cho thấy có nhiều dân biểu chưa hiểu lịch sử cây cờ vàng ba sọc đỏ, tưởng đâu chỉ là quốc kỳ của Việt Nam Cộng Hòa thôi, chớ không biết đó là quốc kỳ của nước Việt Nam có trước khi CS cầm quyền ở Việt Nam. Tự ïnhiên CS Hà Nội và tay sai cũng dùng thời gian này để phá đám. Nhưng CS Hà Nội không có lá phiếu như người Việt ở Cali. Mà ở Mỹ sự nghiệp chánh trị của các nhà lập pháp dân cử tùy thuộc lá phiếu của cử tri làm ra chức vụ cho quí vị ấy.

Ba, thời gian tới càng thuận lợi hơn cho người Mỹ gốc Việt vì năm sau 2006 là năm chót của nhiệm kỳ các dân biểu Cali phải chuẩn bị ra ứng cử lại dù chức gì cũng phải nhờ lá phiếu của cử tri. Cử tri dễ nói chuyện phải quấy với úng cử viên cần lá phiếu. Dân biểu đương nhiệm ra ứng cử chức gì đi nữa cũng phải ơn đển nghĩa trả đối với cử tri. Dễ thương lượng, dễ trao đỗi lắm.

Bốn, tuy Ô. Phó Chủ Tịch Hạ Viện Cali là Ô. Leland Yee, theo thông tin của Ủy Ban Yểm Trợ Cờ Vàng Cali, hiện là một cái mô cản trở việc thông qua Nghị Quyết, như cái mô ngày xưa VC đấp trên lộ để cản trở lưu thông. Nhưng mà Ông không phải là người có quyền phủ quyết ý kiến của Ô. Chủ tịch khi lập nghị trình, chiếu nội qui của Viện. Trong khi Nghị Quyết được chuyển qua Hạ Vịên, Ô Yee có đi Việt Nam, được Chủ Tịch Trần Đức Lương, Phó Thủ Tướng Khải, Chủ Tịch Quốc Hội, Chủ Tịch TP HCM tiếp đãi nồng hậu và "làm việc" chặt chẽ. Theo lời một dân biểu thuộc đảng Dân Chủ thân cận với Ô Chủ Tịch Fabian thuật lại cho cử tri người Việt trong đơn vị mình, Ô Yee nói với Ô. Chủ Tịch tất cả những giới chức CS mà Ông Yee đã tiếp xúc, "làm việc" đều không muốn Hạ Viện Cali thông qua Nghị Quyết SCR 17. Báo chí tiếng Việt cũng đã nói rất nhiều về hành tung của Ô. Yee khi đi Việt Nam và sự tiếp đãi qua mức cần thiết của nghi thức ngoại giao của CS Hà Nội đối với Ô Yee. Dĩ nhiên CS không bao giờ muốn cờ Việt Nam được thừa nhận, họ đã lấy màu cờ của Đảng CS làm cờ Việt Nam rồi.. Cái CS muốn trong vụ này là muốn Ô. Yee làm phát ngôn viên, làm luật sư cho VC trong Hạ Viện Cali. CS Hà Nội và Ô. Yee đổi chác ra sao, lợi lộc thế nào sau hai cánh cửa đóng kín của các văn phòng chủ tịch, thủ tướng, chỉ có CS Hà nội và Ô. Yee biết thôi. Nhưng thói thường trong sinh hoạt chánh trị ắt phải có, vì đâu có nhà chánh trị nào ăn không ngồi rồi để làm việc không công.

Nhưng tin cũng cho biết thêm khi một người đại diện một tổ chức đấu tranh có thế lực của người Mỹ gốc Việt trong vùng ứng cử của Ô Yee, trong một buổi ăn sáng do Ô. Yee mời, đưa bản sao thư Ô. Chủ Tịch Hạ Viện cho Ô Yee xem, thì Ô Yee đổi thái độ chống đối Nghị Quyết ngay. Lý giải, có thể Ông giả đò để đánh lận con đen. Có thể Ông hiểu là với cương vị Phó Chủ Tịch, Ông không có quyền phủ quyết quyết định ghi vào nghị trình của Ô. Chủ Tịch vốn là người đồng đảng Dân Chủ nhưng vị thế cao hơn Ông và có quyền điều hành và lãnh đạo Hạ Viện cũng cao hơn Ông.

Năm, tổng hợp tin tức và theo tường trình của DB Trần Thái Văn, bất cứ lúc nào Nghị Quyết SCR 17 hễ đưa ra được khoáng đại Hạ Viện, là sẽ được biểu quyết thông qua một cách dễ dàng. Lý do rất giản dị. Đây là một Nghị Quyết có tính lưỡng đảng, bên Dân Chủ, Cộng Hòa đều có người ủng hộ ở Quốc Hội. Tác giả và những người đồng bảo trợ có Dân Chủ lẫn Cộng Hòa. Thí dụ ở Thượng Viện tác giả là Nữ TNS Ducheney (Dân Chủ, vùng cưcï Nam TP San Diego rất ít người Việt), ở Hạ Viện đồng tác giả là DB Trần Thái Văn (Cộng Hòa, vùng Quận Cam). Trở ngại chánh hiện tại là sự chống phá của CS Hà Nội mà một vài dân biểu vì quyền lợi cá nhân hay phe nhóm riêng tư có dính líu quyền lợi với CS Hà Nội.

Sau cùng, việc tạm hoãn chưa đưa Nghị Quyết SCR 17 ra khoáng đại Hạ Viện biểu quyết trước khi năm lập pháp chấm dứt vào ngày 9-9 vì nghị trình thời gian chót của năm, Hạ viện đã quá tải với quá nhiều nhiều dự luật cấp bách dân sinh, trọng yếu hơn SCR 17. Người Mỹ gốc Việt cư dân Cali nóng lòng. Nhưng thời gian hưu khóa của Hạ Viện sẽ thành thuận lợi nếu phát triễn cuộc vận động cho chín chắn hơn, chắc ăn hơn, sâu sát hơn.. Thí dụ như viết thơ, trưng bằng cớ, sự kiện, dư luận báo chí, cho tất cả 80 dân biểu biết về việc CS Hà Nội đang xen vào chuyện chánh trị nội bộ của chánh quyền và nhân dân Cali, về liên quan nhân quả của chuyến đi Việt Nam CS của Ô Phó Chủ Tịch Leland Yee và sự chống đối của Ông đối với chống Nghị Quyết. Thí dụ như bằng cách này hay cách khác trình bày cho quí vị dân biểu biết thừa nhận quốc kỳ Việt Nam đã có trước khi VC cầm quyền, được người Mỹ gốc Việt xem là di sản văn hóa của mình -- việc làm đó phù họp với quyền phát biểu của Hiến Pháp Mỹ, không một chút trở ngại nào đối với bang giao và giao thương Washington -Hà Nội như CS đã cượng lý.

Một đự thảo luật hay nghị quyết ra đời được hay không, một páhần lớn là do sự ủng hộ của những những nhà lập pháp. Có thể vì lý do thời gian pháp nhiệm, nhiệm kỳ, vì lý do kỹ thuật nghị trường, hay vì lý do xảo thuật nghị trường các tay phù thủy chánh trị dìm lại. Nhưng cũng chỉ một giai đoạn nào đó thôi. Sau cùng rồi ra chánh nghĩa của đa số củng thắng.

Huống hồ Nghi quyết SCR 17 đã đước Thượng Viện thông qua, có trên phân nửa dân biểu Cộng hòa lẫn Dân Chủ đã minh thị hứa ủng hộ. Năm lập pháp 2005 chấm dứt chưa giải quyết kịp. Lời hứa của Ông Chủ tích đưa qua năm sau. Năm lập pháp 2006 là năm thứ hai của nhiệm kỳ, Hạ Viện sẽ xét những gì tồn đọng của năm thứ nhứt, chớ không phải như khi pháp nhiệm chấm dứt, tất cả dự luật, nghị quyết phải bắt đầu lại từ đầu. Nên chi chờ có mấy tháng để phát triển cuộc vận động thêm chín chắn, thêm phiếu ủng hộ Nghị Quyết SCR 17, thời gian hưu khóa này - nghĩ một cách tích cực-- là một thuận lợi.
Các thông tin về cờ vàng sẽ lưu tại http://www.covang.com/.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.