Việt Nam: Đảng Hốt Bạc, Dân Đổ Rác

06/02/200900:00:00(Xem: 7010)
VIỆT NAM: ĐẢNG HỐT BẠC, DÂN ĐỔ RÁC
79 Năm Có Mặt, Mấy Năm Cơm No Áo Ấm "
Phạm Trần
Hoa Thịnh Đốn - Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN)  đã tiêu phí không biết bao nhiều tiền của dân để phô trương kỷ niệm 79 năm  thành lập đảng (3-2-1930 - 3-2-2009) trong khi hàng triệu người  dân đang ngất ngưởng đi kiếm việc làm  không có tương lai.
Cán bộ Tuyên giáo Hà Đăng viết trong Tạp chí Cộng sản (03-2009): "Năm nay là năm kỷ niệm lần thứ 79 ngày thành lập Đảng ta. Những nhiệm vụ của cách mạng trong giai đoạn mới đã khác nhiều so với những nhiệm vụ của cách mạng trong các giai đoạn trước, nhất là của giai đoạn cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp mới bước vào năm thứ ba, khi Bác viết bài báo "Đảng ta".
Hai từ "Đảng ta" từ ấy đã đi vào lòng cán bộ, đảng viên và mỗi người dân nước ta như một biểu hiện sâu đậm của tình cảm trìu mến, thân thương, cần cho cuộc sống như không khí và nước uống. Hai từ "Đảng ta" nói lên nhiều điều mà đến tận ngày nay giá trị vẫn còn nguyên vẹn. Trước hết, đó là vinh dự và trách nhiệm của người chiến sĩ cách mạng được đứng trong hàng ngũ Đảng tiên phong chiến đấu cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội và giải phóng con người. Đó là mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; Đảng coi cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, ngược lại, nhân dân coi Đảng là chính đảng của chính mình. Đó còn là niềm tin của Đảng và toàn dân tộc về sự tất thắng của sự nghiệp độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta."
Đây là thứ lập luận đánh lận con đen của cán bộ chuyên nghề tuyên truyền lúc nào cũng chỉ muốn đồng hóa nhân dân với đảng, coi đảng là "trùm" của mọi thứ, kể cả tài sản của Tổ quốc và xương máu của đồng bào.  Đảng Cộng sản chưa bao giờ được người dân Việt Nam, dù  đi theo Cộng sản trong hòan cảnh  không có  lựa chọn nào khác, bỏ phiếu trao cho trách nhiệm lãnh đạo đất nước, chưa vội nói như Hà Đăng tự bịa rằng "nhân dân coi Đảng là chính đảng của chính mình" .
Thứ "máu thịt giữa Đảng với nhân dân" chẳng qua cũng chỉ sự liên kết chặng đặng đừng, trong hòan cảnh lịch sử bất khả kháng của nhiều người trong suốt chặng đường máu đổ, thịt rơi của 79 năm có mặt đảng Cộng sản trên đất nước.
Ngòai ra, những chữ  "Đảng coi cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân" không diễn ra trong thực tế vì người dân không có quyền gì trong guồng máy nhà nước dưới quyền cai trị của đảng CSVN, kể cả quyền bầu người đại diện cho mình vào các Hội đồng Nhân dân và Quốc hội. Chủ trương "đảng cử dân bầu" là hành động phản dân chủ và phản động hơn cả thể thức tuyển chọn trong các chế độ độc tài, và phong kiến, bởi vì chủ trương "đảng cử dân bầu" là âm mưu mị dân và đánh lừa dân.
Do đó, khi Hà Đăng ngông cuồng nói rằng hai chữ "Đảng ta" cần cho cuộc sống như không khí và nước uống"  là  thứ  ngôn từ của những con người  Cộng sản cuồng tín, bất ổn định tâm thần và xúc phạm đến công lao gìn giữ giống nói và bảo vệ giang sơn của các bậc Tiền nhân.
Hà Đăng còn khoe khoang không biết ngượng : " Nếu như trước kia, mọi nỗ lực của toàn Đảng và toàn dân tộc tập trung vào việc đánh thắng kẻ thù xâm lược, hoàn thành cách mạng giải phóng dân tộc thì ngày nay, mọi cố gắng phải tập trung vào việc xây dựng đất nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Chủ đề trung tâm cuộc chiến đấu của chúng ta trong thập niên đầu thế kỷ XXI, như Đại hội X của Đảng chỉ rõ, là: "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển". Mục tiêu cụ thể là phấn đấu đến năm 2010, đưa nước ta đứng vào hàng ngũ các nước đang phát triển có trình độ thu nhập trung bình và đến năm 2020, cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Và: "Thế kỷ XXI phải là thế kỷ đưa nước ta sánh vai cùng các nước phát triển trên thế giới".
Hà Đăng nói chuyện "phát triển, thu nhập" là hai vấn đề  cần phải có trí tuệ  và sức lao động mà dễ   như uống nước lã thì có phải Hà Đăng  đã cố tình muốn che giấu  thất bại của đảng cầm quyền sau  23 năm Đổi mới (1986-2009) "
Báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy, sau bằng đó thời gian mà  Việt Nam vẫn chưa có được lợi tức  đồng niên cho mỗi đầu người  Việt Nam được  1,000 Dollars  và Việt Nam vẫn còn là một trong số các nước nghèo và chậm tiến  nhất thế giới.  Nhưng tình trạng giầu, nghèo trong xã hội lại giãn ra và sâu thêm giữa thôn quê và thành phố, trong khi tệ nạn tham nhũng đã vượt  qua cả sức chịu đựng của đảng.
KINH TẾ VÀ ĐỜI SỐNG DÂN
Hãy thử tính sổ  9 năm của "thập niên đầu thế kỷ XXI", kể từ  khi đảng khóa X nhận trách nhiệm từ năm 2000 để xem đảng của Hà  Đăng đã  đưa Việt Nam nhích " ra khỏi tình trạng kém phát triển" được mấy phân "
Tại Hội nghị Trung ương đảng kỳ 9 hồi đầu năm 2009, Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư nhìn nhận những yếu kém của Kinh tế : " Về phát triển kinh tế - xã hội, so với khả năng và tiềm lực của đất nước thì những kết quả đạt được còn thấp; ổn định kinh tế vĩ mô chưa thật vững chắc, còn tiềm ẩn các yếu tố bất ổn. Chất lượng tăng trưởng, năng suất, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế thấp; cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm. Những yếu tố bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường chưa được tăng cường đúng mức. Việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh, đối ngoại có lúc, có nơi chưa chặt chẽ. Việc xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa chưa theo kịp yêu cầu."
Mạnh còn cảnh giác : "Từ nay đến hết nhiệm kỳ Đại hội X, tình hình khu vực và trên thế giới còn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Cuộc khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế ở nhiều nước trên thế giới có thể còn kéo dài, sẽ tác động, ảnh hưởng lớn đến tình hình chính trị và kinh tế thế giới trong những năm tới. Ở trong nước, bên cạnh mặt thuận lợi, như tình hình chính trị - xã hội ổn định, lạm phát bước đầu được kiềm chế, kinh tế vĩ mô dần ổn định đang củng cố lòng tin của nhân dân và các nhà đầu tư nước ngoài, tình hình năm 2009 và một vài năm tới được dự báo là sẽ còn khó khăn hơn."

Trong phiên họp hai ngày 3 và 4/2/2009 của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc báo cáo : "Tuy một số sản phẩm chủ yếu như dầu thô, điện, nước sạch…giữ được mức tăng trưởng khá nhưng giá trị sản xuất công nghiệp trên cả nước trong tháng 1/2009 giảm tới 4,4% so với cùng kỳ năm 2008. Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do sản xuất công nghiệp trong tháng 1/2009 tiếp tục bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới, bên cạnh đó có ảnh hưởng do các cơ sở sản xuất ngừng hoạt động trong thời gian nghỉ Tết nguyên đán. Do nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết cổ truyền, chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2009 tăng 0,32% so với tháng trước. Trong đó, hầu hết giá các nhóm hàng hóa, dịch vụ đều tăng ở mức trên dưới 1%.  Kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng đầu năm 2009 ước đạt 3,8 tỷ USD, giảm 19% so với tháng 12/2008 và giảm 24,2% so với cùng kỳ năm 2008. Việc kim ngạch xuất khẩu giảm sút do ảnh hưởng của thị trường thế giới, nên hoạt động xuất, nhập khẩu hiện nay rất khó khăn. Theo số liệu thống kê, lượng khách quốc tế đến Việt Nam trong thời gian qua cũng giảm gần 12% so với cùng kỳ năm trước…"
Quyền trưởng đại diện ngân hàng Thế giới tại Việt Nam từng cảnh báo: "Mặc dù tỷ lệ nghèo tiếp tục giảm, song không có cơ sở nào để Việt Nam tự hài lòng. Không nên phấn khởi trước tốc độ giảm nghèo nhanh chóng mà quên đi thực tế là vẫn có tới 13,5 triệu người đang sống trong cảnh nghèo khổ tại Việt Nam, trong đó có 5 - 6 triệu người nghèo lương thực".
THAM NHŨNG CAO- TƯ TƯỞNG KÉM
Hà Văn Thịnh cũng nhắc khéo mọi đảng viên trên Báo Lao Động số 21 Ngày 02/02/2009 : "  Đây là lúc chúng ta cần tỉnh táo hơn bao giờ hết và càng cần đến sự đồng tâm, nhất trí của toàn Đảng, toàn dân hơn bao giờ hết. Bên cạnh khó khăn lớn về kinh tế, những vấn đề lớn khác như nạn tham nhũng, bộ máy hành chính chồng chéo, thiếu nội lực mạnh, không ít dự án đầu tư kém hiệu quả..., vẫn là những thách thức không nhỏ."
 "Mặt khác, trong quan hệ quốc tế, những bất đồng của các nước trong khu vực vẫn chưa tìm thấy sự giải quyết thoả đáng, cũng đang tạo nên các quan ngại về sự ổn định. Khi các khó khăn kinh tế tăng lên thì một cách tất nhiên, sự phức tạp về chính trị trên thế giới sẽ nóng lên, tranh chấp quyền lợi, ưu thế sẽ phức tạp hơn..."
Báo Quân đội Nhân dân cũng không khỏi băn khoăn trong bài Xã Luận: "Kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Đảng chúng ta rất tự hào với truyền thống vẻ vang của Đảng, nhưng cũng không khỏi băn khoăn về đội ngũ đảng viên hôm nay, có những người chưa làm theo lời Bác dạy; chưa đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân. Trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc, do tác động của mặt trái cơ chế thị trường, lại thiếu ý thức rèn luyện thường xuyên nên một bộ phận không nhỏ đảng viên đã xa rời mục tiêu lý tưởng của Đảng, thoái hóa, biến chất, quan liêu, lộng hành, tham ô, tham nhũng, lãng phí của công, làm vơi đi lòng tin của dân với Đảng."
Cũng trên Báo  của Quân đội  ngày 03/02/2009,  Tác gỉa Nguyễn Mạnh Hưởng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ không ngần ngại nói ra những cái xấu đang nổi cộm trong đảng : "Yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới đòi hỏi phải tăng cường hơn nữa mối quan hệ Đảng - dân và đặt ra nội dung mới đối với việc tăng cường mối quan hệ đó. Vấn đề có tầm quan trọng hàng đầu hiện nay trong việc củng cố, tăng cường mối quan hệ Đảng - dân là chúng ta phải kiên quyết khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên...."
 "...Hiện nay cần đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống tham nhũng, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu và cấp ủy các cấp đấu tranh khắc phục sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; nêu cao tính đảng, tính tiền phong gương mẫu trong quá trình tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. "Các cấp ủy và tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước, các đoàn thể nhân dân, cán bộ lãnh đạo, trước hết là cán bộ cấp cao, phải trực tiếp tham gia và đi đầu trong việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí."
TRỒNG CÂY VÀ CÚNG VÁI
Trong bối cảnh đảng suy đồi, dân sống đói như thế  mà  đảng vẫn xum xeo, hoang phí kỷ niệm 79 năm thành lập đảng và 40 năm Di Chúc Hô Chí Minh (1969) thì  sự  lãng phí khác đã xẩy ra có quan hệ đến HCM được Báo Lao Động phản ảnh trong số ra ngày 03-02-09, qua bài viết của Lâm Chí Công.
Bài báo viết : "Cùng có chung tên bệnh là hình thức, thời gian gần đây xuất hiện hội chứng tìm kiếm may mắn từ cõi âm. Nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đã lạm dụng quá mức các hoạt động viếng, cúng bái, cầu may tại các nghĩa trang liệt sĩ, chùa chiền..."
 Về phong trào "trồng cây nhớ ơn Bác", Lâm Chí Công cho biết : " Mùa xuân là Tết trồng cây - lãnh tụ HCM là người khởi xướng và chính tay Người làm công việc đó một cách đều đặn, hằng ngày, hằng năm. Học tập và làm theo Người, hàng chục triệu đồng bào Việt đã không ngừng nghỉ công việc trồng và chăm sóc cây. Thế nhưng, trên thực tế vẫn có nhiều nơi biến việc trồng cây ngày tết thành một "bệnh hình thức", gây lãng phí không ít tiền của, hiệu quả không những rất thấp, mà trái lại còn gây những tác dụng ngược."
Nhiều xã - phường, quận - huyện, tỉnh - thành tổ chức rình rang ngày tết trồng cây, xe hơi đậu kín cả quãng đường dài, cán bộ trong trang phục, giày vớ sang trọng chủ yếu "biểu diễn" để truyền hình quay phim, còn việc trồng cây thực chất thì đã do những người lao động ở các công ty cây xanh đô thị đảm trách cả rồi. Có những địa phương, tổng số cây trồng được chưa bằng một nửa số ôtô con tham gia
Tết trồng cây; còn nếu tính số cây sống sau mỗi đợt "phát động phong trào" như thế sẽ cho con số tỉ lệ còn thấp hơn nhiều."
 "Cùng có chung tên bệnh là hình thức", Công kể tiếp, " thời gian gần đây xuất hiện hội chứng tìm kiếm may mắn từ cõi âm. Nhiều doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị đã lạm dụng quá mức các hoạt động viếng, cúng bái, cầu may tại các nghĩa trang liệt sĩ, chùa chiền...
Có những lễ cúng tại nghĩa trang, chỉ riêng vàng mã đốt tại đó phải chở bằng một chuyến xe, cùng với đó là lễ tạ vật chất rất tốn kém. Vấn đề không chỉ là sự lãng phí tiền của, mà điều đáng lo ngại là ý nghĩa của các hoạt động tri ân không chừng đã và sẽ bị nhuốm màu mê tín ngày càng trầm trọng hơn..."
Đáng nói là những cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước này đã không coi ngày kỷ niệm 79 năm thành lập đảng quan trọng bằng việc thi đua đi lễ cầu may, đốt vàng mã, mua lễ vật cúng viếng những con người mà họ tin có quyền uy hơn "Bác và Đảng".
Hiện tượng này có nên coi là "suy thóai tư tưởng" không, hay cả hai chuyện lãng phí tiền của trong việc "trồng cây nhớ Bác" và lễ cúng các vong hồn, thần thánh tại các Miếu, Đền và Nghĩa trang còn mang ý nghĩa "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" của cán bộ, đảng viên sau 79 năm có mặt của đảng "
Vậy  vào dịp liên hoan này, có ai trong đảng dám tính sổ xem đảng đã dành được bao nhiêu năm để làm cho dân có đủ cơm ăn, áo mặc và tất cả mọi người được học hành như giấc mơ của Hồ Chí Minh  khi còn sống, hay đảng đã hốt hết để dân đi đổ rác  " -/-
Phạm Trần
(02/09)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong bài phát biểu kết thúc hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày giữa Chủ tịch nhà nước Trung quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm tháng Ba vừa qua, Tập bảo Putin: “Ngay lúc này đây, chúng ta đang chứng kiến sự thay đổi chưa từng thấy trong suốt trăm năm qua, và chúng ta cùng nhau đẩy mạnh sự thay đổi ấy.” Hiển nhiên, không ai kỳ vọng Tập sang Moskva gặp Putin để thuyết phục Putin chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược phi chính nghĩa ở Ukraine, hầu trả lại hòa bình cho xứ sở đó. Không, không ai ngây thơ đến độ cả tin như thế. Ngược lại là đằng khác, vì Nga càng có mặt lâu dài ở Ukraine, Trung quốc càng có lợi, càng “thừa nước đục thả câu.”
Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn thuộc đảng Dân Tiến đã đến New York vào thứ Tư 29 tháng 3, khởi đầu cho chuyến thăm kéo dài 10 ngày, mà theo bà nhằm mục đích gặp gỡ và củng cố quan hệ với các đối tác hợp tác dân chủ.
Năm 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảnh giác về tình trạng “nhạt Đảng, khô Đoàn, xa rời chính trị" của một bộ phận Thanh niên, nhưng 6 năm sau vấn đề suy thoái tư tưởng mới được “khắc phục một bước”. Tại sao lại chậm rùa bò như thế?
Có lẽ cũng không “êm ả” lắm đâu nhưng vẫn đỡ “sốc” hơn là cuộc sống trong một quốc gia Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc mà mọi người buộc “phải ngậm chặt miệng để giữ lấy sinh mạng” – theo như nguyên văn lời của nhà thơ Thái Hạo khi viết về loài cuốc, một giống chim đang dần tuyệt chủng tại Việt Nam!
Cách nay hơn một năm, hôm 4 tháng 02/22, Putin tới Bắc Kinh thăm Xi để xác nhận thêm một lần nữa mối hữu nghị « không biên giới » giữa hai người. Có lẽ vì xúc động mà Xi đã gọi Putin là « người bạn tốt nhất » của mình...
Ngay tại Việt Nam mà qui vị lãnh đạo có ai thiết tha gì đến chuyện bảo vệ ngư dân, ngư trường, biển đảo, môi trường, và sức khoẻ của người dân đâu (tất cả chỉ chăm lo vơ vét thôi) thì trách chi những anh quan sứ...
Đảng CSVN tìm mọi cách để cổ võ dân đọc báo đảng, nhưng họ lại tìm vào mạng xã hội nhiều hơn. Đây là mối lo không nhỏ của lãnh đạo đảng mà còn của báo chí, vì thị trường thương mại và ảnh hưởng trong dư luận đã bị chia phần. Tình trạng này đã đươc thảo luận tại 3 ngày Hội báo Toàn quốc, được tổ chức tại Hà Nội từ 17 đến 19/3/2023.
Chuyến đi của Tập Cận Bình tới Moscow được truyền thông nhà nước Trung Quốc thổi phồng lên với các bài báo minh họa hình ảnh hai nhà lãnh đạo nâng ly chúc mừng, nhấn mạnh tình hữu nghị bền chặt giữa Trung Quốc và Nga. Tập Cận Bình được mô tả là một nhà lãnh đạo thế giới có thể thách thức Washington. Rõ ràng là Trung Quốc không ngại tăng cường quan hệ với Nga vào thời điểm mà các nhà lãnh đạo khác ngược lại, đang xa lánh. Tại Moscow, Tập Cận Bình cho biết một chương mới trong mối quan hệ giữa hai nước đã bắt đầu, ông cũng đã mời Vladimir Putin đến thăm Trung Quốc vào cuối năm nay. Hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược và làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế kéo dài đến năm 2030.
Vài năm sau này, cụm từ lỗi thằng đánh máy, xem chừng, thưa hẳn trên những trang báo của nước CHXHCNVN. Hỏi thăm mới biết rằng (với thời gian, cùng tuổi đời) mấy chả đều đã lần lượt chuyển qua từ trần ráo nạo...
Khi Putin xua quân xâm lăng Ukraine, quân đội Nga ra sức cướp bốc, bắn giết dân chúng Ukraine, hãm hiếp phụ nữ ở những thành phố ngoại ô Kiev như Irpin, Boutcha, Hostomel. Đây là những tội phạm chiến tranh được LHQ cho điều tra và lập hồ sơ để truy tố Putin ra Tòa án Quốc tế Đặc biệt. Nhưng về mặt chiến thuật, những hành động tàn bạo này có phải do chủ trương và được Putin vận dụng như một thứ vũ khí chiến tranh hay không?
AZCPOS - Order online directly to POS system
Thầy THÍCH PHÁP HÒA sẽ có buổi thuyết pháp tại chùa Bảo Quang vào thứ bẩy ngày 22 tháng 4 năm 2023, lúc 2 giờ chiều
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.