Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Sổ Tay Cuối Năm: Ưu Tư Về ‘dân Chủ Và Nhơn Quyền’ Tại Việt Nam

05/01/200900:00:00(Xem: 6045)

Sổ Tay Cuối Năm: ƯU TƯ VỀ ‘DÂN CHỦ VÀ NHƠN QUYỀN’ TẠI VIỆT NAM 

Phan Văn Song
Tuần lễ qua có một Phái đoàn Nhà Nước Xã hội Chủ nghĩa Việt nam qua Pháp đến thăm Quốc hội Âu châu xin tiền: bị chất vấn về vấn đề tình trạng Nhơn quyền ở Việt nam hiện nay vẫn còn bị xâm  phạm vả nhiều  người không đồng tư tưởng, không đồng ý kiến, vẫn còn bị giam cầm.
Người đại diện và trưởng phái đoàn Việt nam ung dung tự tại trả lời không ngượng miệng là Quốc hội Âu châu chỉ biết nghe những tin thất thiệt và hiểu lầm Việt nam, vả lại quan niệm Nhơn quyền ở Đông phương và Tây phương khác nhau: theo định nghĩa Tây phương, quan niệm Nhơn quyền là quyền của cá nhơn con người, còn ở Đông phương, chúng tôi quan niệm Nhơn quyền là quyền của một cộng đồng, của một tập thể con người: Nhơn quyền ở Việt nam, theo định nghĩa và tư duy của Đảng Cộng sản, là thứ Nhơn quyền do Đảng Cộng sản chỉ đạo.
Quyền tự do Tôn giáo và tự do Tín ngưởng, cũng theo định nghĩa của Đảng Cộng sản, là quyền của một tập thể Cộng sản , nay được song tịch vào việt nam, trước thờ các ông có râu xồm [Mác, Lê Nin, Xì ta lin..], nay tiếp tục thờ một xác chết ướp khô, đệ tử chơn truyền của các vị thánh râu xồm kia, với cuốn Thánh kinh được gọi là Tư tưởng HCM.  Do đó, Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa Việt nam, vốn thuộc Đảng cộng sản, không thể chấp nhận những quan niệm thờ phượng khác.
Về quan niệm Yêu quê hương, yêu Tổ quốc giang san cũng thế: quan niệm yêu quê hương là yêu quê hương xã hội chủ nghĩa, yêu Tổ quốc giang san là Tổ quốc giang san Xã hội chủ nghĩa, núi liền núi sông liền sông, vì thế thà giao núi, giao sông, giao biển, giao đảo cho quan thầy Trung Hoa giữ, cho chắc ăn, hơn là giữ lấy một mình sợ không kham.  Phần dân chúng  thì dân chúng phải biết tuân lệnh, không được biểu tình phản đối...dù chỉ phản đối, đả đảo chống Tàu. 
Biểu tình là một nhơn quyền, dù là thứ nhơn quyền tập thể.  Đó là quyền phát biểu của một tập thể công dân để nói lên sự không đồng ý, không bằng lòng của mình đối với nhà cầm quyền. Nhưng có điều lạ: Biểu tình là nghề ruột của chàng Cộng sản lúc còn nằm vùng ở Việt nam Cộng hòa. Cộng sản đã từng xúi dân chống nhà nước Việt nam Cộng hòa lúc ấy, vậy mà ngày nay vị thủ trưởng Cộng sản Nguyễn Tấn Dũng lại đọc đít-cua ra lệnh Cảnh sát Công an của mình phải dẹp biểu tình: chống biểu tình lại biến thành một quốc sách, và quyền biểu tình, vốn là một Nhơn quyền tập thể dân chủ, củng biến thành một món hàng quôc cấm.
Vậy quan niệm Nhơn quyền, dù là Nhơn quyền của một tập thể, của một cộng đồng, cũng không có ở Đông phưong tuốt luốt, hay có lẽ các ông Cộng sản chỉ muốn nói là “không có ở Đông phưong Cộng sản ». Sao các ông không nói toẹt ra là ở xứ Việt nam Cộng sản chúng tôi chẳng những không tôn trọng Nhơn quyền mà ở xứ chúng tôi thực sự là không có Nhơn quyền. Người dân Việt nam không có quyền gì cả. Và vì không có quyền nên Dân chẳng làm Chủ , vậy thì Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam cũng không có Dân chủ.  Ce qu'il fallait démontrer.  CQFD.
Như vậy các vị dân biểu Tây phương sẽ hiểu và sẽ không đòi đi thăm Việt nam như anh Dân biểu Quốc hội Âu châu Mario Panella và anh Thượng Nghị sĩ Ý Mario Peducca.  Nhà cầm quyền Việt nam sẽ không phải lo lắng cấm các vị ấy vào Việt nam, e bị tập thể nhơn dân Việt nam hành hung, vì các vị người Tây phương, thiếu ngoại giao và thiếu thông tin, đã cả gan hỏi thăm đến tình trạng giam cầm của Tăng thốngThích Quảng Độ và tình trạng Nhơn quyền ở Việt nam.
Ngành Ngoại giao Việt nam nó cao cả như vậy.  Quan niệm và từ ngữ Khoa học Chánh trị của Việt nam ngày nay đã đi vượt thời gian và không gian, ngay đến cả chúng ta, tuy là những người gốc Việt, đọc sõi việt ngữ, vẫn không hiểu hết chiều sâu đầy triết lý lòng vòng của những quan niệm khoa học chánh trị Cộng sản.
Về những định nghĩa triết học chánh trị ấy, chúng ta thử suy nghĩ và so sánh: Cộng Hòa hay Đế Quốc" Xã hội Nhà Nước hay Xã Hội Dân Sự"  Phát huy Dân Chủ bằng Tổ chức Xã Hội hay bằng Tổ chức Pháp trị"
1. Tổ Chức Pháp trị:
Đó là giấc mơ của các hệ thống cơ chế Nhà nước Dân chủ trên thế giới. Ở Pháp, ngay từ những năm sau Thế Chiến II, 1945, sau mỗi lần có thay đổi chánh phủ lãnh đạo là mỗi lần  đều có nói trong chương trình sự cần thiết là phải sữa đỗi chế độ Luật Pháp Nhà Nước. Ngay cả ngày hôm nay trong các thể chế Cộng hòa, với định nghĩa một đất nước thống nhứt, « một và không phân chia » (un et indivisible), quan niệm phân chia quyền hạn (séparation des pouvoirs) hay  tam quyền phân lập, hay quan niệm phân chia quyền lực cho nhơn dân, dân chủ tham dự, vẫn còn mù mờ không rõ ràng. Tại sao khó khăn như vậy" Có phải tại từ ngàn xưa, quyền lực thường nằm trong tay kẻ cầm quyền :  thời của các Vua Chúa, độc đoán, độc tài "  Ở Pháp, ngay từ những ngày đầu nền Cộng Hòa ( vì Jean  Bodin là người đề nghị nền Cộng Hòa ngay từ thế kỷ thứ XVI),  Jean Bodin (Angers Pháp 1530 – Laon Pháp 1596),  tuy là nhà luật gia với một tư tưởng rất Tân Thế giới (« Không có của cải hay sức mạnh nào bằng con người – il y a ni richesse ni force que l'homme » Six Livres de la République Livre V Chapitre II – Sáu Luận Thư về nền Cộng Hòa, Tập V Chương II), vẫn có  cái suy nghĩ  rằng, dù với một nền Cộng hòa, cũng nên giao quyền lập Pháp cho các Nhà Cầm quyền. Và ngay cả ngày nay, những nhà luật gia hay chánh trị gia tân thời vẫn còn lẫn lộn cầm quyền và làm luật: « Nếu ta cầm quyền ta sẽ ban những Luật như thế nầy .... ». Ở Pháp thiên hạ vẫn còn tôn sùng các vị cầm quyền sáng giá:   Vua Henri IV đã dẹp yên vấn nạn Giáo Chiến, tướng Bonaparte,  những tranh giành ảnh hưởng sau cuộc Đại Cách Mạng, tướng De Gaulle, những vấn nạn do các Đảng Phái...Và ngày nay, với tình hình khủng hoảng kinh tế, một quốc gia như nước Pháp phải trả một cái giá rất đắt, vì phải vòng vo thương thuyết tìm  những giải pháp chánh trị và kinh tế, hoặc phải sử dụng ở chổ nầy những luật phá rào kinh tế (dérèglementation) hoặc phải bãi bỏ ở những chổ khác những rào cản  thuế vụ (niches fiscales), hoặc phải ban bố ơn huệ tài chánh bằng những luật thuế vụ khuyến khích (incitations fiscales), trong khi còn phải áp dụng những biện pháp cải tổ do các nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, thuộc cả hai phe cầm quyền và đối lập đề nghị, theo cả hai trường phái tự do (kinh tế thị trường) và xã hội (kinh tế chỉ đạo).
Nhưng việc phải làm để cải tổ nền Pháp trị, mà chúng tôi nghĩ là rất cần thiết, là cải tổ ngành Tư pháp, vì trên nguyên tắc, ngành Tư pháp  phải được độc lập và thoát khỏi quyền lực chánh trị, và nếu có thể, nên trao quyền kiểm soát cho dân, qua việc nhiệm cách của Quốc hội. Ngành Tư pháp phải được độc lập, phải có nhiều quyền hạn và nhiều trách nhiệm hơn.  Viện Kiểm Soát, hay Tối Cao Pháp Viện phải được độc lập, thoát khỏi ảnh hưởng quyền lực chánh trị và thành viên phải do dân cử. Chương trình và đường hướng chánh trị của ngành Tư pháp phải được đưa ra bàn cải trước Quốc hội hằng năm và biểu quyết.
Ngược lại, tại những quốc gia độc tài, như Việt nam Xã hôi Chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt nam ngày hôm nay, việc phân nhiệm tam quyền, chỉ là hình thức múa rối, bằng cách “Đảng cử dân bầu người dân cử”: nghĩa là Đảng cử tay sai, đồng bọn, ra diễn tuồng “phân nhiệm, chia quyền” với nội bộ bè đảng.  Chỉ những người có thẻ Đảng, có cảm tình với Đảng, tay sai của Đảng, mới đóng vai  vế “hành pháp, lập pháp và tư pháp”.   Đúng là “chia chác” đồng đều theo quy hoạch đảng phiệt, theo hệ thống lớp lang “xã hội chủ nghĩa”...cộng sản. 
2. Cộng hòa, Đế quốc Dân chủ, Quân chủ:
Theo thông lệ, thiên hạ cho Cộng hoà và Dân chủ là hai quan niệm hoặc đối nghịch lẫn nhau hoặc thay thế cho nhau. Theo Aristote,
Cộng hòa là định nghĩa cho một thể chế tổ chức xã hội mà lợi ích hàng đầu là phục vụ cho lợi ích chung - (Rès Publica = phục vụ cho cái chung – pour La Chose Publique). Quyền lực do Pháp luật áp dụng bình đẳng cho mọi thành phần cá nhơn có tự do trong xã hội. Thể chế ngược lại là thể chế độc tài, hay đế quốc.
Dân chủ – quyền lực ở nhơn dân, về phương thức quản trị. Một quốc gia theo chiều hướng dân chủ,có thể dùng phương thức quản trị Quân chủ: Vương Quốc Anh, Vương quốc Bỉ, Đan Mạch, hay dùng phương thức quản trị bằng giai cấp quý phái như thời Cộng hòa Venise, và cả một vài quốc gia cộng hòa ngày nay trên thế giới.
Nếu chúng ta nghiên cứu kỹ, phân tích và đi sâu vào trình độ Văn hóa và giai cấp xã hội, các nhà cầm quyền ngày nay trên các quốc gia tiên tiến đếu xuất thân từ những Trường Đại học chuyên môn về Luật học và Chánh trị học, đặc biệt đào tạo những chánh trị gia lỗi lạc: ở Mỹ là các Học đường Harvard, Columbia, ở Anh, Oxford, Cambridge.  Đặc biệt ở Pháp, có phải các trường Chánh trị học (Sciences politiques) và các Trường Quốc Gia hành Chánh (ENA) đều huấn luyện và cung ứng một giai cấp quý tộc bằng cấp không "  Cả ở những địa hạt quản trị lãnh đạo kinh tế, tài chánh và luật pháp, với phương thức bảo trợ lẫn nhau, các nhân viên Ngân hàng cao cấp là những thành viên (member-associate), các Luật sư cao cấp là những Luật sư associates.  Tất cả các ngành quản trị lãnh đạo đất nước đều phải qua hệ thống bảo trợ nghề nghiệp (cooptation professionnelle). Phần quản trị lãnh đạo thực sự bình dân, do dân cử, chỉ còn ở phần hạ tầng cơ sở... như Xã trưởng các làng xã nhỏ.
Đệ Ngũ Cộng hòa Pháp sử dụng phương thức hổn hợp: một nền Công hòa, một Tổng thống dân cử với một quyền hạn quân chủ, với một chánh phủ quý tộc, quan chức hành chánh xuất thân trường ENA. Thậm chí Đảng đối lập, khi Tả lúc Hữu, cùng đếu do các viên chức cùng lò ENA điều khiển. Hiến Pháp thành lập nền Đệ Ngũ Cộng Hòa Pháp nầy phát xuất từ những  ý kiến của Tướng De Gaulle không lấy gì làm  Dân chủ lắm "


Để bổ túc cái thiếu thốn về sanh hoạt Dân chủ ấy, và để thực hiện một nền “Dân Chủ Chân Chính”, dân chúng thường lập những tổ chức Xã hội Công dân. Vì hệ thống chính trị (la Structure politique) thiếu dân chủ, người ta phải tạo ra những “tác viên dân chủ” (des acteurs/actants démocratiques) ấy.  Đó là cách tổ chức xã hội công dân (sociétés civiles), những hội đoàn, (ở Pháp, lập theo luật 1901 - tháng 7 / 1901; ở những quốc gia theo luật anglo-saxon, là những hội đoàn “bất vụ lợi” / non profit organisation), những hội đoàn phi chánh phủ (NGO: non governemental organisations), và các nghiệp đoàn [giáo giới, lao động, báo chí] v.v..  Các tổ chức này là những “tác viên dân chủ” có khả năng tham dự [hoặc ảnh hưởng gián tiếp] vào quyền lực quản trị, hành chánh của Nhà nước.
Vậy chúng ta thấy rõ cần phải kêu gọi cải tổ hệ thống dân chủ ở nhiều địa hạt.  Sau khi đề nghị cải tổ nền Pháp trị, bằng cải tổ lại ngành Tư pháp, chúng ta phải nghĩ ngay đến việc cải tổ cột trụ thứ hai của một nền  Dân chủ tân tiến: đó là ngành  Giáo dục.  Dân chúng tham dự vào Chánh trị chưa đủ.  Dân chúng cần phải có những hành động sáng suốt, có khả năng dành lấy những quyết định chính đáng. Hiện nay, ở các nước tiên tiến và nhứt là ở Pháp, chỉ có một số ít Trường dạy cho Công dân binh thường thành những Chánh trị gia có những hành động quyết định chánh trị. Ngoài hệ thống ưu tú Harvard, Columbia ở Mỹ, Oxford, Cambridge ở Anh và ENA (Quốc Gia hành chánh) ở Pháp, cần có một hệ thống “giáo huấn mở rộng” tìm cách quảng bá và phối hợp quan niệm chánh trị, kinh tế hành chánh vào các ngành nghề khác để tạo những người quản trị đất nước tương lai với những cái nhìn hổ tương với nhau, với những góc độ nghề nghiệp khác nhau, và xa hơn nữa với những tiểu sử giai cấp khác nhau.  Đó là quan niệm “đầu tư kết sinh nhân sự”, nương tựa và bổ túc lẫn nhau để thêm hài hoà, hữu hiệu.
Một lần nữa phải nói đến Việt nam để đo lường cái mức độ xa cách thiếu Dân chủ ấy. Toàn bộ bộ máy Hành chánh do Đảng Cộng sản chỉ đạo. Ghê gớm hơn và quỷ quyệt hơn, tất cả các bực thang  hành chánh đều nhân đôi. Bên cạnh bộ máy Hành chánh của Chánh phủ và Nhà nước, bộ máy Hành chánh do Đảng nằm cạnh kiểm soát. Người dân bị kiểm soát bởi các thế lực chèn kẹp tại nhiều bề diện: diện “thi hành phần xác” do hệ thống hành chánh « dân sự » với những cường hào ác bá, cửa quyền tham nhũng bóc lột, diện chính trị chỉ đạo, do các “apprachik”, người của bộ máy Đảng Cộng sản kiểm soát, nhưng nguy hiểm hơn là ở phần tư tưởng tức là phần hồn.  Tất cả các chánh trị gia Việt Nam, với sở trường quản trị bằng bạo lực và tham nhũng, đều phát xuất ở một lò đào tạo tư tưởng độc nhất, đó là cái giáo đường Chủ nghĩa Cộng sản Mác Lê-nin lỗi thời, cũ rích, đã từng phá sản cả trên 20 năm nay.
3. Phát huy Dân chủ bằng cải tiến Tổ chức Xã hội hay bằng cải tổ nền  Pháp trị"
Khi chúng ta nhìn vào những phúc lợi đang được hưởng ngày nay của những công dân tại các quốc gia tân tiến trong đời sống hằng ngày, chúng ta phải nhìn nhận rằng những tiên tiến ấy là do sự thắng lợi của những đấu tranh để cải tổ Xã hội về điều kiện làm việc, luật lệ làm việc, điều kiện tổ chức ngày giờ giữa những ngày nghỉ, ngày làm việc, lương bổng, đến những luật lệ xã hội, quỹ hưu bổng, tuổi về hưu... thậm chí đến quỹ Sức khoẻ, quỹ An Sinh Xã hội, Giáo dục và cưởng bức giáo dục, nhà ở.
Nhà nước bác ái (Etat providence), vì cưu mang công dân của mình từ lúc mở mắt chào đời đến tuổi già xuống lỗ,  đã tạo nên nền ổn định xã hội, song song với việc củng cố nền Cộng hòa (như nền Cộng hòa Pháp). Thủ tục Tổ chức Xã hội là những yếu tố điển hình của đời sống chánh trị tại đa số các quốc gia Âu châu. Thế nhưng, Thủ tục Tổ chức Xã hội có thể xóa bỏ các tranh chấp giữa những cộng đồng chủng tộc không "  Những tệ nạn xã hội vẫn còn: phân chia nam nữ (gender, sexisme), kỷ thị chủng tộc, hà hiếp kẻ dưới quyền, đuổi người vô cớ ... Thủ tục Tổ chức Xã hội không thể giải quyết mọi vấn đề, vì Thủ tục Tổ chức Xã hội không thay thế được tất cả đời sống chánh trị. Chỉ có Pháp luật mới cải tổ đời sống chánh trị, mới đem những cải thiện vào Xã hội, trên căn bản Pháp luật Chánh trị (droit politique).  Muốn phát huy tổ chức cải thiện xã hội,  cần trước tiên có một nền Pháp Luật Chánh trị tiên tiến, có khả dụng cải tiến và hữu hiệu hoá cơ bản Dân chủ.
Còn Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam"  Danh xưng đó chỉ là một cái vỏ không rỗng tuếch.  Thực sự, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam không phải là một Cộng hòa, vi thiếu nền Pháp trị, vì không có sự phân chia minh bạch về quyền lực.  Tam quyền phân lập ở Việt nam chỉ là một cuộc phân nhiệm do Đảng Cộng sản chỉ đạo. Cũng từng ấy người cán bộ cao cấp lãnh ba nhiệm vụ khác nhau. Kể cả xã hội dân sự và quyền tham dự chánh trị của người dân, Dân biểu là đại diện dân do Đảng đề cử dân  bầu để gọi là, các hội đoàn, đoàn thể do Đảng tổ chức đề cử Ban lãnh đạo và gom lại trong một bộ phận ngoài nhà nước là Mặt Trận Tổ quốc  (nhưng do Đảng kiểm soát). Vì không có Đảng đối lập nên Dân chủ không có, còn định nghĩa Xã hội Chủ nghĩa thì Xã hội và tổ chức xã hội cũng không tìm thấy... Nói như vậy để nhắn với các vị đại diện Nhà Nước Việt nam Xã hội chủ nghĩa chớ tuyên bố định nghĩa từ ngữ các tư tưởng hay quan niệm như Dân Chủ Tự Do Nhân quyền Độc lập làm gì ! Mong quý vị cứ thẳng thừng và hãnh diện tuyên bố: chúng tôi là một nước độc tài, chúng tôi là Đảng Cộng sản, chúng tôi là người Cộng sản... chúng tôi cầm quyền, làm luật, làm toà, làm hội đoàn, làm sản xuất, làm kinh tài, làm tiền, làm mật vụ, làm đủ mọi thứ, vì Đảng, vì quyền lợi của Dân-có-thẻ-Đảng.  Ở Việt nam, chúng tôi không có Tự do, không có Nhân quyền, không có Dân chủ.  Quốc gia Việt nam chúng tôi là một quốc gia theo chế độ Cộng sản quốc tế, chúng tôi không có biên cương giới hạn lãnh thổ gì với anh láng giềng Trung Quốc, hai chúng tôi là một.  Như vậy “đồng bào Việt nam ở Hải ngoại, khúc ruột thừa, thãi” không nên hiểu mù mờ, vớ vẩn, và các anh Tây phương cũng rõ ràng không nên đi thăm Việt nam bậy bạ rủi bị dân chúng Việt nam biểu tình đả đảo phải tông cửa sau mà đi. Tội nghiệp lắm !!!
KẾT LUẬN:  Sự tương khắc giữa những Nhơn quyền (cá nhơn) và những Luật lệ Nhà nước (cộng đồng).
Xã hội là một tổ chức lấy Cá nhơn con người làm trung tâm. Luật Pháp là một tổ chức lấy cộng đồng làm trọng điểm.  Hai quan niệm ấy có bề mâu thuẩn với nhau chăng"  Như vậy Nhơn quyền và luật lệ Nhà nước có nhiều xung khắc. Từ ngàn xưa, luật lệ Nhà nước đã được phát xuất ra ngay từ những thời quân chủ thạnh hành, thế kỷ thứ XVI, thế kỷ thứ XVII để bảo đảm những thành tựu về nền Độc lập, về Chủ quyền của đất đai mình, và hệ thống hóa những liên hệ giữa nhà cầm quyền và công dân. Nhơn quyền trái lại sanh sau đẻ muộn vào thế kỷ thứ XVIII, được nhìn nhận như những quyền tự nhiên và bất khả kháng của con người (công dân) đối với Nhà nước cầm quyền, và được công bố qua những Bản Tuyên Ngôn Nhân quyền của thế kỷ thứ XVIII.  Nhưng sự tương khắc ấy không phải lúc nào cũng có, vì Nhân quyền chỉ được tôn trọng khi các Quốc gia cam  kết bảo đảm sự tôn trọng.  Đó là chủ trương của các Quốc gia có nền Pháp trị, hay các quốc gia có nền Cộng hòa trọng Hiến.  Vì thế khi được đặt một câu hỏi về Nhân quyền và Nhà nước, nhà Triết học Emmanuel  Kant (sanh năm 1724 Kưnigsberg – mất năm 1804 Kưnigberg) của thời đại Ánh Sáng (époque des Lumières) đã không ngần ngại trả lời rằng chỉ có một cách hòa giải Nhơn quyền với Luật Nhà nước là phải có một nền cộng hòa toàn diện (république universelle) và một nền hòa bình vĩnh cửu (une paix perpétuelle).
Nhưng còn về phần những liên quan (ngoại giao) chánh trị giữa các Quốc gia với nhau" Đế quốc, độc tài, đảng trị, dân chủ " Muốn có hòa bình, muốn có hòa giải, hai rào cản phải được né tránh: một  là  phương thức ngoại giao chánh trị úp úp mở mở, đu giây giữa sự khủng bố và sự tránh chấp biểu diển sứ mạnh của các Quốc gia có Pháp trị và những Quốc gia độc tài.  Hai, sử dụng lòng nhân đạo, bác ái vô biên của quần chúng (Đạo Đức).  Nhưng chỉ biết tố cáo các Quốc gia Pháp trị không làm tròn phận sự ngăn cản những sự xâm phạm Nhơn quyền của các quốc gia độc tài.  Giữa giải pháp quá thực tế của “real politics” và cái nhìn quá lý tưởng của Đạo đức, một con đường trung dung có thể có chổ đứng, đó là con đường của quyền Xen lấn Nhân đạo, thường được gọi là Xâm  phạm chủ quyền nhơn đạo (ingérence humanitaire) và các Tòa Án quốc tế .  
Mong thay !
Đối với Việt nam, con đường Xen lấn Nhơn đạo là những chương trình giúp đở người Dân Việt nam kết lực tạo quyền, nhưng không giúp đỡ, a tòng với nhà cầm quyền Việt nam, nếu những điều kiện Nhơn quyền dành cho con người vẫn còn khiếm khuyết, bị chà đạp. Cũng đừng quên nhắc nhở cho các nhà lãnh đạo Việt nam nhứt là những Đảng viên Đảng Cộng sản Việt nam là họ vẫn là những người nhận trách nhiệm về những tội ác do Đảng Cộng sản Việt nam gây ra từ 70 năm nay: Cải cách Ruộng đất ở miền Bắc  từ 1949 đến 1956, Thảm sát Tết Mậu Thân Huế 1968, Cải tạo thương nghiệp và Chế độ lao tù tập thể và cưỡng bách lao động dành cho các quân cán chánh và gia đình của chánh quyền miền Nam sau ngày 30 thánh Tư 1975.   Tòa Án Quốc tế có thể được thành lập để xét xử họ, như đã từng xét xử những bị can quốc tế dã man vô nhân đạo khác trên thế giới.
Cuối Năm 2008
Phan Văn Song

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Với bối cảnh này, Tổng thống Biden thừa nhận ông sẽ phải đối phó với một nước Mỹ phân hóa trầm trọng hơn bao giờ hết, cộng thêm với nạn dịch Thế kỷ và một nền Kinh tế suy thoái với 6.7% người Mỹ thất nghiệp. Con số này tương đương với khoảng 40 triệu người cần được trợ giúp khẩn cấp. Tổng thống Biden nói với nhân dân Mỹ rằng ông biết rất rõ phải làm gì trong cương vị Tổng thống để hàn gắn vết thương chia rẽ do các khuynh hướng bạo lực và cường quyền gây ra, nhanh chóng ngăn chặn dịch Covid 19 và phục hồi kinh tế.
Một nền dân chủ lâu đời, bén rễ hơn ba trăm năm qua của một cường quốc hàng đầu thế giới bỗng dưng trở thành nền “cộng hòa chuối” (banana republic)[1] qua cuộc bầu cử tổng thống 2020, với tố cáo gian lận, kiện tụng rồi trở thành bạo loạn sau đó, tưởng như chỉ có thể xảy ra ở một nước độc tài kém phát triển nào đó ở Nam Mỹ hay mãi tận châu Phi xa xôi. Tại sao lại có thể xảy ra những chuyện kỳ lạ như thế với một nền dân chủ được xem như mẫu mực để thế giới noi theo?
Khi Facebook và Twitter quyết định đóng cửa vĩnh viễn tài khoản của Tổng thống Trump, sau nhiều lần cảnh cáo, dư luận bùng lên tranh luận về quyền tự do phát biểu và Tu chính án Số 1 trong Hiến pháp Hoa Kỳ. Từ ngày lên làm lãnh đạo, ông Trump đã dùng tài khoản twitter để nói chuyện thẳng với những ai có kết nối với tài khoản của ông. Twitter của tổng thống có 80 triệu người theo dõi và ông đã dùng nó như là phương tiện phát ngôn chính, vào bất cứ khi nào ông thấy cần, kể cả lúc đêm khuya hay khi trời còn tờ mờ sáng. Ông viết vài hàng về những gì ông suy nghĩ mà chẳng cần tham khảo ý kiến với cố vấn hay những người làm chính sách trong nội các. Ông bốp chát, khinh miệt những người không đồng ý hay chê bai ông. Nhiều lần Twitter và Facebook đã dán lời cảnh báo trước những phát tán của ông, khi cho rằng tổng thống không nói đúng sự thật. Cho tới khi biến cố 6/1 xảy ra, là sự việc nhiều người ủng hộ Tổng thống Trump tràn vào trụ sở Quốc Hội làm loạn,
Chiến tranh ở Việt Nam sôi động nhất là vào thập niên 70. Nam ký giả nhà binh thì nhiều, nhưng nữ ký giả chỉ có Phan Trần Mai, thuộc binh chủng Nhảy Dù, sau khi giải ngũ về làm cho nhật báo Trắng Đen. Chúng tôi gặp nhau vào mùa hè đỏ lửa, lúc ở địa đầu giới tuyến, tỉnh Quảng Trị.
Hôm nay công sở và trường học cùng một số hãng xưởng đã được nghỉ lễ ngày Martin Luther King Jr. Day để đón mừng sinh nhật và tưởng niệm ông. MLK sinh ngày 15 tháng Một năm 1929 nhưng ngày MLK Day được chọn là ngày thứ Hai thứ ba trong tháng Một hàng năm, tức hôm nay. Ngoại trừ sinh nhật tổng thống George Washington và Abraham Lincoln được kết hợp và đón chào như một ngày lễ liên bang qua Ngày Tổng Thống - President Day, ông là công dân Hoa Kỳ duy nhất có ngày sinh đã được Quốc Hội chuẩn thuận và tổng thống Ronald Reagan thông qua vào năm 1983, trở thành ngày lễ liên bang chính thức, nhằm tưởng niệm và vinh danh một nhân vật lịch sử vĩ đại của nước Mỹ. Người mà cái tên hầu như hiện diện khắp nước Mỹ qua những bảng tên đường, các trung tâm, tổ chức, phong trào xã hội dân sự.
Bạn tôi, tất cả, phần lớn đều là lính ráo. Chúng tôi không chỉ có chung những năm cầm súng, và một quãng đời tù, mà còn chia chung rất nhiều … cố tật! Hễ gặp nhau là uống, và câu chuyện trên bàn rượu trước sau gì rồi cũng xoay quanh kỷ niệm về đám chiến hữu hồi còn chinh chiến: những thằng đã chết, những đứa đang vất vưởng ở quê nhà, hay lưu lạc (đâu đó) nơi đất lạ xứ người.
Đọc các bản tin về ngày lễ nhậm chức của Tổng Thống tân cử Joe Biden cùng Phó TT Kamala Harris với chủ đề Nước Mỹ Đoàn Kết (America United), bên cạnh những thông tin áp đảo về vấn đề an ninh, có thể nhiều người còn thấy con số 191,500 lá cờ đủ kích cỡ tượng trưng cho người dân không thể đến tham dự cùng 56 bệ đèn được cắm và dựng quanh khu vực tổ chức.
Kết quả bầu cử tại Georgia cho thấy quyền lực chính trị ở Mỹ thay đổi chỉ vỏn vẹn 10 ngàn lá phiếu nhất là đến từ dân thiểu số. Cho nên đảng Dân Chủ dưới thời Biden sẽ gấp rút đẩy mạnh các chính sách nhập cư và an sinh xã hội nhằm biến đỏ thành xanh ở các tiểu bang như Arizona, Georgia hay ngay cả Florida và Texas vốn là những thành trì của đảng Cộng Hòa cho đến nay.
Bao lâu nữa thì hệ thống môi sinh nơi quê hương tôi sẽ bị hủy hoại, đến độ không sinh vật nào có thể sống được ở nơi này? Khi cái vòng sống liên tục vô thủy vô chung đó có một mắt xích bị hỏng, khi môi trường sinh thái ở một nơi nào đó bị mất quân bằng, có bao nhiêu sinh vật sẽ bị ảnh hưởng – và bị ảnh hưởng tận cùng rốt ráo ra sao?
Tôi đã phỏng vấn các nhà tư tưởng hàng đầu về 101 đề tài riêng biệt – từ tiền bạc tới nợ nần, các hệ thống cung cấp tới mậu dịch, việc làm tới máy robots, báo chí tới chính trị, nước tới thực phẩm, biến đổi khí hậu tới nhân quyền, thương mại điện tử tới an ninh mạng, tuyệt vọng tới tinh thần lành mạnh, giới tính tới kỳ thị chủng tộc, nghệ thuật tới văn học, và ngay cả hy vọng và hạnh phúc.Những người tôi phỏng vấn gồm chủ tịch của Viện Khoa Học Quốc Gia Hoa Kỳ, cựu giám đốc CIA, cựu tư lệnh đồng minh tối cao NATO, cựu thủ tướng Ý và nhà thiên văn học hoàng gia Anh. Tôi đã “Zoom” – chữ này đã trở nên một động từ chỉ sau một đêm – với Kishore Mahbubani tại Singapore, Yolanda Kakabadse tại Quito, Judith Butler tại Berkeley, California, Alice Ruhweza tại Nairobi và Jeremy Corbyn tại London. Đối với tập mới nhất của chúng tôi, cựu Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon từ Hán Thành. Đối với tôi, đó thật sự là lý do của điều tôi học được. Trong số những thứ khác, nó giúp tôi hiểu tại sao
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.
Tiến sĩ Anthony Fauci, cố vấn y tế của Tổng thống Mỹ Joe Biden, đã lên tiếng cảm ơn WHO vì dẫn dắt nỗ lực ứng phó Covid-19, trái ngược với chỉ trích thời ông Trump.
Loạt sắc lệnh được ký nhanh chóng ngay trong ngày làm việc đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhà Trắng nhằm thực hiện những lời hứa tranh cử của ông.
Ông Joe Biden chính thức trở thành tổng thống thứ 46 của Hoa Kỳ và cũng là tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.
Giá dầu thế giới tăng cùng với thị trường chứng khoán Mỹ trong phiên giao dịch hôm thứ Ba (19/01/2021), một ngày trước lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Joe Biden,