Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Danh Sách Ứng Cử Viên Sau Cùng Khu Vực Little Saigon

12/08/200800:00:00(Xem: 6168)
California (CA) – Thời gian ghi danh ứng cử đã tạm đóng sổ vào chiều ngày 8 tháng 8 vừa qua và danh sách sau cùng có nhiều thay đổi ngạc nhiên tại các đơn vị trong khu Little Saigon. Tại hai đơn vị Thành Phố Westminster và Học Khu Garden Grove, danh sách này vẫn có thể thay đổi vì có thành viên dân cử đương nhiệm không ghi danh tái tranh cử nên thời gian ghi danh được gia hạn thêm 5 ngày, cho đến hết ngày thứ tư, 13 tháng 8. Đối với các đơn vị khác, danh sách ứng cử viên xem như đã chính thức.

Học Khu Westminster

Trong kỳ bầu cử này, cử tri sẽ bầu lại hai ghế hiện đang được nắm giữ bởi hai ủy viên đương nhiệm, đó là Ủy Viên Sergio Contreras và Jo-Ann Purcell. Cả hai đã ghi danh tái tranh cử.

Các ứng cử viên khác ghi danh tranh cử đều là người gốc Việt. Ghi danh đầu tiên là ông Frank Trần, một kỹ sư đã từng tranh cử cùng chức vụ trong kỳ bầu cử năm 2006 với tư cách write-in candidate (viết tên ứng cử viên vào). Người kế tiếp ghi danh là Kỹ sư Nguyễn Linh, một nhân vật rất quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam trong các sinh hoạt của giới trẻ, văn hóa và Việt Ngữ trong cộng đồng Việt Nam. Ông Linh là một trong vài người hiếm có trong cộng đồng vừa là cựu sinh viên trường Võ Bị Đà Lạt vừa hoạt động hầu như là toàn thời gian trong các công tác với giới trẻ như tham gia tổ chức đi bộ gây quỹ cho thuyền nhân vào đầu thập niên 90 và nạn nhân bão lụt hay cựu chiến binh. Ông Linh cũng từng là cựu Giám Đốc Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Bá Học, hiện sinh hoạt tích cực trong phong trào giảng dạy Việt Ngữ tại Trường Việt Ngữ Hồng Bàng hay cũng đã giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ.

Vào giờ chót có thêm hai người ghi danh tranh cử, đó là anh Ethan Nguyễn và ông Nghĩa Nguyễn, cả hai nhân vật này chưa có thành tích nào đáng ghi nhận trong cộng đồng Việt Nam. Tổng cộng sẽ có 6 ứng cử viên, trong đó có 2 ủy viên đương nhiệm, tranh cử vào 2 ghế trong kỳ bầu cử này.

Thành Phố Westminster

Trong kỳ bầu cử này, hai nghị viên sẽ phải tái tranh cử, đó là Nghị Viên Frank Fry và Nghị Viên Kirmit Mash. Vào giờ chót, Nghị Viên Kermit Mash cho biết ông ta sẽ không tái tranh cử chức nghị viên để tập trung tranh cử vào chức vụ Chánh Án Tòa Thượng Thẩm. Nghị Viên Frank Fry đã ghi danh tái tranh cử. Như vậy, đơn vị Thành Phố Westminster sẽ có một ghế trống và thời gian ghi danh bầu cử sẽ được gia hạn đến ngày thứ tư, 13 tháng 8.

Các ứng cử viên mới từ cộng đồng Việt Nam gồm có Giám Đốc Diệp Miên Trường, hiện là Giám Đốc Đặc Khu Sở Vệ Sinh Midway City cũng là Phụ Tá cho Văn Phòng Dân Biểu Trần Thái Văn. Riêng ông Hà Mạch, cũng đã rút đơn tranh cử nhưng chưa thấy hoàn tất thủ tục tính đến chiều thứ sáu, 8 tháng 8.

Tin tức vào giờ chót cho biết hai người Việt Nam khác cũng đã rút đơn xin tranh cử, đó là cô Tammy Trần, hiện là Giám Đốc Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa và có thể anh Phú Nguyễn, là cựu Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California. Khi bản tin này được phổ biến, cả hai đã chưa nộp lại đơn xin tranh cử để hoàn tất thủ tục ghi danh tranh cử.

Trong số các ứng cử viên khác, ông Al Krippner cũng không thấy nộp đơn để hoàn tất thủ tục ghi danh tranh cử. Ông Krippner hiện là thành viên của Hội Đồng Giám Đốc Đặc Khu Sở Vệ Sinh Midway, một khu vực nằm gọn trong Thành Phố Westminster, và ông cũng hiện đang tái tranh cử trở lại chức vụ này.

Nếu không có gì thay đổi, đơn vị TP Westminster còn có hai ứng cử viên khác, đó là bà Penny Loomer và ông Alin Hamade. Theo dự đoán, có thể có từ 2 đến 3 người gốc Việt ghi danh tranh cử vào Hội Đồng Thành Phố tại Westminster.

Học Khu Garden Grove

Trong kỳ bầu cử này, ba ủy viên sẽ phải tái tranh cử lại, đó là bà Linda Reed, Tiến Sĩ Nguyễn Lâm KimOanh và Luật Sư Nguyễn Quang Trung. Cả hai Ủy viên Linda Reed và Tiến Sĩ Nguyễn Lâm KimOanh đã ghi danh tái tranh cử. Riêng Luật Sư Nguyễn Quang Trung đã quyết định không ghi danh tái tranh cử để tập trung tranh cử vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố Garden Grove.

Có ba ứng cử viên mới ghi danh tranh cử vào 1 trong 3 ghế này. Đầu tiên là Kỹ Sư John Chương Nguyễn, một giáo viên thiện nguyện dạy Việt Ngữ tại Trường Việt Ngữ Hồng Bàng và đã từng tranh cử vào chức vụ này trong kỳ bầu cử năm 2006. Kế đến là Tiến Sĩ George West, một cựu Phụ Tá Giám Đốc Học Khu (Assistant Superientendent) tại Học Khu Fullerton và hiện là Giáo Sư Đại Học Khoa Trưởng Khoa Sư Phạm tại Trường Đại Học Hope International University. Tiến Sĩ George West là một nhà giáo dục rất thông thạo về các chương trình giảng dạy các học sinh thuộc sắc dân thiểu số, gia đình có lợi tức thấp, kể cả chương trình giáo dục nhằm khuyến khích sự phát triển các đặc điểm văn hóa và cộng đồng của học sinh thuộc các sắc dân thiểu số. Một ứng cử viên khác là bà Linda Zamora, một thương gia thuộc thành phố Garden Grove.

Thành Phố Garden Grove

Trong kỳ bầu cử này, cử tri tại TP Garden Grove sẽ bầu hai nghị viên mới, một để thay thế Nghị Viên Mark Rosen không được tái tranh cử vì đã quá 2 nhiệm kỳ và nghị viên kia là ông Steve Jones, trước đây được bổ nhiệm để thay thế Nghị Viên Janet Nguyễn sau khi cô ta được đắc cử vào chức vụ GSV Quận Cam. Ông Steve Jones sẽ tái tranh cử chức vụ đương nhiệm.

Trong số các ứng cử viên gốc Việt gồm có Luật Sư Nguyễn Quang Trung, Luật Sư Linh Hồ và Luật Sư Andrew Hoàng Đỗ. LS Nguyễn Quang Trung hiện là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove và đã từng tranh cử vào chức vụ GSV Quận Cam năm 2007. LS Linh Hồ là cựu phụ tá Văn Phòng Dân Biểu Lou Correa khi ông ta còn là Dân Biểu Tiểu Bang. LS Andrew Hoàng Đỗ hiện là Chánh Văn Phòng GSV Janet Nguyễn.

Trong số các ứng cử viên khác gồm nhiều nhân vật đã tranh cử nhiều lần trong khu vực Thành Phố Garden Grove, trong đó có ông Charles Mitchell, ông Tom Bailor, ông Paul Lucas, bà Robin Peace Marcario, ông Tony Flores và ông Joshua L. Leimbach. Tổng cộng TP Garden Grove sẽ có 10 ứng cử viên tranh cử vào 2 ghế nghị viên thành phố, trong đó có 3 ứng cử viên là người gốc Việt.

Đặc Khu Sở Vệ Sinh Midway City và Hội Đồng Giáo Dục Đại Học Cộng Đồng Coast, Khu Vực 2

Một ứng cử viên gốc Việt đã gây khá nhiều ngạc nhiên trong khu Little Saigon là việc ghi danh tranh cử của ông Joseph Dovinh vào cả hai chức vụ Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City và Hội Đồng Giáo Dục Đại Học Cộng Đồng Coast, Khu Vực 2. Ông Joseph Đỗvinh hiện là thông dịch viên tại tòa án California và mới đây ông đã tham gia vào Ban Biên Tập của Tuần Báo Viêt Star phát hành trong khu Little Saigon.

Tại Đặc Khu Sở Vệ Sinh Midway City, ông Joseph Dovinh sẽ đương đầu với hai Giám Đốc Đương Nhiệm, đó là bà Joy L. Neugebauer và ông Al P. Krippner, và hai ứng cử viên khác là ông Frank A. Cobo và bà Vivian Kirkpatrick-Pilger, hầu hết là những thành viên kỳ cựu trong chính trị tại TP Westminster. Bà Neugebauer là cựu Thị Trưởng TP Westminster và đã nhiều năm phục vụ trong Hội Đồng TP Westminster. Bà Vivian Kirkpatric-Pilger là bạn thân và được hậu thuẫn đặc biệt của Thị Trưởng Westminster Margie Rice.

Tại Hội Đồng Giáo Dục Đại Học Cộng Đồng, ông Joseph Dovinh sẽ đương đầu với đương kim Ủy Viên Jerry Patterson, từng là cựu Dân Biểu Liên Bang thuộc Đảng Dân Chủ và đã từng phục vụ trong cùng chức vụ hơn 12 năm. Nếu được đắc cử, ông Joseph Dovinh sẽ là tiếng nói quan trọng cho cộng đồng Việt Nam trong các lãnh vực liên quan đến chương trình giáo dục cho hàng chục ngàn sinh viên Việt Nam gốc Việt tại các trường đại học cộng đồng tại Quận Cam. Đây là một chức vụ quan trọng mà cộng đồng Việt Nam cần có tiếng nói.

Thành Phố Stanton

Trong cuộc tranh cử tại TP Stanton, lần đầu tiên có một ứng cử viên gốc Việt tranh cử vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố Stanton, đó là anh Alex Lâm.

Cuộc tranh cử đã bắt đầu tại Quận Cam, đặc biệt là tại khu Little Saigon. Cộng đồng Việt Nam cần đẩy mạnh thêm số người ghi danh đi bầu và tỉ lệ tham gia bầu cử để có thể hỗ trợ cho các ứng cử viên đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Các cử tri gốc Việt cũng cần suy xét chính chắn để chọn người xứng đáng đại diện cho chính mình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Ông mô tả mình là một người chủ trương “tôn trọng sự sống – (pro-life),” ủng hộ Tu chính án số 2 (quyền sở hữu vũ khí,) cổ võ một bộ máy chính quyền nhỏ, một kế hoạch quốc phòng mạnh mẽ, và là một người bảo thủ tôn trọng quốc ca” đã nói là hiện nay nước Mỹ không còn là một quốc gia dân chủ gương mẫu, và rằng “chúng ta cần phải có một Tổng Thống cho tất cả mọi người Mỹ, chứ không phải chỉ cho một nửa nước Mỹ.”
Nước. Nước từ đâu cứ dâng lên; lên rồi rút, rút rồi lại lên, ngập tràn đồng ruộng, ao hồ, vườn tược, làng quê, và phố thị của nhiều tỉnh thành miền Trung. Cuồng phong bão tố từ đại dương cuộn xoáy vào đất liền, kéo theo những cơn mưa xối xả ngày đêm.
Vấn đề không phải là để truy thù hay báo oán. Truyền thống văn hoá bao dung dân tộc Việt không cho phép bất cứ ai thực hiện điều đó. Tuy nhiên, quá khứ cần phải được thanh thoả – và không thể thanh thỏa bằng một (hay vài) cuốn truyện– để chúng ta đều cảm thấy được nhẹ lòng, và an tâm hơn khi hướng đến tương lai.
Làm thương mại, nhất là làm trong nghề buôn bán nhà cửa, muốn mọi người thương mình rất khó. Chín người thương mình cũng có một người ghét mình. Ăn ở cho mọi người thương mình chỉ có chân thành mới làm được.
Rừng điêu tàn thì đất nước suy vong; đây mới chính là cội rễ của vấn đề.bChúng ta cứu giúp đồng bào bị nạn nhưng chính chúng ta có ai nghĩ đến cội nguồn của vấn đề là nạn phá rừng cưa gỗ tàn phá đất nước. Tác động tới môi trường, phá rừng vẫn đang tiếp diễn và đang làm thay đổi khí hậu và địa lý.
Trưa ngày 16/10/2020, một thanh niên người Tchétchène, tên Abdoullakh Anzarov, đã cắt cổ Thầy giáo Sử Địa, ông Samuel Paty, ngay trước trường Trung học Le Bois d'Aulne nơi ông đang dạy, ở Thành phố Conflans-Sainte-Honorine, ngoại ô Tây-Bắc cách Paris chừng 40km Paris.
Tôi rất hãnh diện đã ủng hộ đạo luật lịch sử, mang 130,000 người tị nạn đầu tiên từ các nước Việt Nam, Lào, và Campuchia đến Hoa Kỳ vào năm 1975 và đã thông qua nghị quyết chào đón họ. Tôi đã bỏ phiếu chấp thuận gia tăng ngân quỹ để giúp những người Việt mới đến định cư và sau này tôi đã đồng bảo trợ cho đạo luật dẫn đến sự hình thành của hệ thống di trú theo quy chế tị nạn hiện hành. Tinh thần cứu giúp người tị nạn, chào đón họ đến với tự do sau khi trốn thoát chế độ đàn áp, là giá trị nền tảng của chúng ta và của Hoa Kỳ. Cũng do giá trị đó mà nước Mỹ trở thành biểu tượng của tự do và hy vọng, dẫn đầu thế giới không chỉ bằng sức mạnh của một cường quốc mà bằng hành động cụ thể làm gương cho thế giới. Trong vai trò tổng thống, tôi cam kết sẽ giữ cho nước Mỹ là quốc gia luôn chào đón người tỵ nạn và di dân, và chúng ta ghi nhận sức mạnh phi thường của Hoa Kỳ đến từ xã hội đa dạng và đa sắc tộc của chúng ta.
Hai Dự thảo “Báo cáo Chính trị” (BCCT) và “Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII”, gọi ngắn là “Xây dựng, chỉnh đốn đảng”, dành cho Đại hội đảng XIII vào đầu tháng Giêng năm 2021, đã bộc lộ bản tính tham quyền cố vị và tư duy giáo điều
Tại Hoa Kỳ, tháng 10 được chọn là tháng nâng cao hiểu biết về ung thư vú. Theo thông tin từ trang web của Hiệp Hội Ung Thư Vú Quốc Gia (National Breast Cancer Foundation), trung bình cứ 2 phút thì có một phụ nữ được chẩn đoán bị ung thư vú tại đất nước có hệ thống y tế đứng đầu thế giới này. Theo trang web của Hội Ung Thư Việt Mỹ (Vietnamese American Cancer Foundation), ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ người Việt nhưng lại có rất ít thông tin về những gì người mắc bệnh đã từng trải qua. Đây một tổ chức vô vụ lợi có văn phòng tại miền Nam Cali được thành lập từ năm 2002 với sứ mệnh ủng hộ và tranh đấu cho quyền lợi của bệnh nhân ung thư.
Dân Việt Nam và các dân tộc trên thế giới tùy theo ảnh hưởng môi trường của nơi cư trú, văn hóa tập tục truyền từ đời này qua đời khác, cách sinh sống, tôn giáo khác nhau, họ có các hình thức mai táng khác biệt riêng mà tôi xin dần dà trình bày ra đây để gọi là góp thêm chút ý kiến với quý vị:
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.