Hôm nay,  
Việt Báo Online

Danh Sách Ứng Cử Viên Sau Cùng Khu Vực Little Saigon

12/08/200800:00:00(Xem: 5762)
Danh Sách Ứng Cử Viên Sau Cùng Khu Vực Little Saigon
California (CA) – Thời gian ghi danh ứng cử đã tạm đóng sổ vào chiều ngày 8 tháng 8 vừa qua và danh sách sau cùng có nhiều thay đổi ngạc nhiên tại các đơn vị trong khu Little Saigon. Tại hai đơn vị Thành Phố Westminster và Học Khu Garden Grove, danh sách này vẫn có thể thay đổi vì có thành viên dân cử đương nhiệm không ghi danh tái tranh cử nên thời gian ghi danh được gia hạn thêm 5 ngày, cho đến hết ngày thứ tư, 13 tháng 8. Đối với các đơn vị khác, danh sách ứng cử viên xem như đã chính thức.

Học Khu Westminster

Trong kỳ bầu cử này, cử tri sẽ bầu lại hai ghế hiện đang được nắm giữ bởi hai ủy viên đương nhiệm, đó là Ủy Viên Sergio Contreras và Jo-Ann Purcell. Cả hai đã ghi danh tái tranh cử.

Các ứng cử viên khác ghi danh tranh cử đều là người gốc Việt. Ghi danh đầu tiên là ông Frank Trần, một kỹ sư đã từng tranh cử cùng chức vụ trong kỳ bầu cử năm 2006 với tư cách write-in candidate (viết tên ứng cử viên vào). Người kế tiếp ghi danh là Kỹ sư Nguyễn Linh, một nhân vật rất quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam trong các sinh hoạt của giới trẻ, văn hóa và Việt Ngữ trong cộng đồng Việt Nam. Ông Linh là một trong vài người hiếm có trong cộng đồng vừa là cựu sinh viên trường Võ Bị Đà Lạt vừa hoạt động hầu như là toàn thời gian trong các công tác với giới trẻ như tham gia tổ chức đi bộ gây quỹ cho thuyền nhân vào đầu thập niên 90 và nạn nhân bão lụt hay cựu chiến binh. Ông Linh cũng từng là cựu Giám Đốc Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Bá Học, hiện sinh hoạt tích cực trong phong trào giảng dạy Việt Ngữ tại Trường Việt Ngữ Hồng Bàng hay cũng đã giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ.

Vào giờ chót có thêm hai người ghi danh tranh cử, đó là anh Ethan Nguyễn và ông Nghĩa Nguyễn, cả hai nhân vật này chưa có thành tích nào đáng ghi nhận trong cộng đồng Việt Nam. Tổng cộng sẽ có 6 ứng cử viên, trong đó có 2 ủy viên đương nhiệm, tranh cử vào 2 ghế trong kỳ bầu cử này.

Thành Phố Westminster

Trong kỳ bầu cử này, hai nghị viên sẽ phải tái tranh cử, đó là Nghị Viên Frank Fry và Nghị Viên Kirmit Mash. Vào giờ chót, Nghị Viên Kermit Mash cho biết ông ta sẽ không tái tranh cử chức nghị viên để tập trung tranh cử vào chức vụ Chánh Án Tòa Thượng Thẩm. Nghị Viên Frank Fry đã ghi danh tái tranh cử. Như vậy, đơn vị Thành Phố Westminster sẽ có một ghế trống và thời gian ghi danh bầu cử sẽ được gia hạn đến ngày thứ tư, 13 tháng 8.

Các ứng cử viên mới từ cộng đồng Việt Nam gồm có Giám Đốc Diệp Miên Trường, hiện là Giám Đốc Đặc Khu Sở Vệ Sinh Midway City cũng là Phụ Tá cho Văn Phòng Dân Biểu Trần Thái Văn. Riêng ông Hà Mạch, cũng đã rút đơn tranh cử nhưng chưa thấy hoàn tất thủ tục tính đến chiều thứ sáu, 8 tháng 8.

Tin tức vào giờ chót cho biết hai người Việt Nam khác cũng đã rút đơn xin tranh cử, đó là cô Tammy Trần, hiện là Giám Đốc Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa và có thể anh Phú Nguyễn, là cựu Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California. Khi bản tin này được phổ biến, cả hai đã chưa nộp lại đơn xin tranh cử để hoàn tất thủ tục ghi danh tranh cử.

Trong số các ứng cử viên khác, ông Al Krippner cũng không thấy nộp đơn để hoàn tất thủ tục ghi danh tranh cử. Ông Krippner hiện là thành viên của Hội Đồng Giám Đốc Đặc Khu Sở Vệ Sinh Midway, một khu vực nằm gọn trong Thành Phố Westminster, và ông cũng hiện đang tái tranh cử trở lại chức vụ này.

Nếu không có gì thay đổi, đơn vị TP Westminster còn có hai ứng cử viên khác, đó là bà Penny Loomer và ông Alin Hamade. Theo dự đoán, có thể có từ 2 đến 3 người gốc Việt ghi danh tranh cử vào Hội Đồng Thành Phố tại Westminster.

Học Khu Garden Grove

Trong kỳ bầu cử này, ba ủy viên sẽ phải tái tranh cử lại, đó là bà Linda Reed, Tiến Sĩ Nguyễn Lâm KimOanh và Luật Sư Nguyễn Quang Trung. Cả hai Ủy viên Linda Reed và Tiến Sĩ Nguyễn Lâm KimOanh đã ghi danh tái tranh cử. Riêng Luật Sư Nguyễn Quang Trung đã quyết định không ghi danh tái tranh cử để tập trung tranh cử vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố Garden Grove.

Có ba ứng cử viên mới ghi danh tranh cử vào 1 trong 3 ghế này. Đầu tiên là Kỹ Sư John Chương Nguyễn, một giáo viên thiện nguyện dạy Việt Ngữ tại Trường Việt Ngữ Hồng Bàng và đã từng tranh cử vào chức vụ này trong kỳ bầu cử năm 2006. Kế đến là Tiến Sĩ George West, một cựu Phụ Tá Giám Đốc Học Khu (Assistant Superientendent) tại Học Khu Fullerton và hiện là Giáo Sư Đại Học Khoa Trưởng Khoa Sư Phạm tại Trường Đại Học Hope International University. Tiến Sĩ George West là một nhà giáo dục rất thông thạo về các chương trình giảng dạy các học sinh thuộc sắc dân thiểu số, gia đình có lợi tức thấp, kể cả chương trình giáo dục nhằm khuyến khích sự phát triển các đặc điểm văn hóa và cộng đồng của học sinh thuộc các sắc dân thiểu số. Một ứng cử viên khác là bà Linda Zamora, một thương gia thuộc thành phố Garden Grove.

Thành Phố Garden Grove

Trong kỳ bầu cử này, cử tri tại TP Garden Grove sẽ bầu hai nghị viên mới, một để thay thế Nghị Viên Mark Rosen không được tái tranh cử vì đã quá 2 nhiệm kỳ và nghị viên kia là ông Steve Jones, trước đây được bổ nhiệm để thay thế Nghị Viên Janet Nguyễn sau khi cô ta được đắc cử vào chức vụ GSV Quận Cam. Ông Steve Jones sẽ tái tranh cử chức vụ đương nhiệm.

Trong số các ứng cử viên gốc Việt gồm có Luật Sư Nguyễn Quang Trung, Luật Sư Linh Hồ và Luật Sư Andrew Hoàng Đỗ. LS Nguyễn Quang Trung hiện là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove và đã từng tranh cử vào chức vụ GSV Quận Cam năm 2007. LS Linh Hồ là cựu phụ tá Văn Phòng Dân Biểu Lou Correa khi ông ta còn là Dân Biểu Tiểu Bang. LS Andrew Hoàng Đỗ hiện là Chánh Văn Phòng GSV Janet Nguyễn.

Trong số các ứng cử viên khác gồm nhiều nhân vật đã tranh cử nhiều lần trong khu vực Thành Phố Garden Grove, trong đó có ông Charles Mitchell, ông Tom Bailor, ông Paul Lucas, bà Robin Peace Marcario, ông Tony Flores và ông Joshua L. Leimbach. Tổng cộng TP Garden Grove sẽ có 10 ứng cử viên tranh cử vào 2 ghế nghị viên thành phố, trong đó có 3 ứng cử viên là người gốc Việt.

Đặc Khu Sở Vệ Sinh Midway City và Hội Đồng Giáo Dục Đại Học Cộng Đồng Coast, Khu Vực 2

Một ứng cử viên gốc Việt đã gây khá nhiều ngạc nhiên trong khu Little Saigon là việc ghi danh tranh cử của ông Joseph Dovinh vào cả hai chức vụ Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City và Hội Đồng Giáo Dục Đại Học Cộng Đồng Coast, Khu Vực 2. Ông Joseph Đỗvinh hiện là thông dịch viên tại tòa án California và mới đây ông đã tham gia vào Ban Biên Tập của Tuần Báo Viêt Star phát hành trong khu Little Saigon.

Tại Đặc Khu Sở Vệ Sinh Midway City, ông Joseph Dovinh sẽ đương đầu với hai Giám Đốc Đương Nhiệm, đó là bà Joy L. Neugebauer và ông Al P. Krippner, và hai ứng cử viên khác là ông Frank A. Cobo và bà Vivian Kirkpatrick-Pilger, hầu hết là những thành viên kỳ cựu trong chính trị tại TP Westminster. Bà Neugebauer là cựu Thị Trưởng TP Westminster và đã nhiều năm phục vụ trong Hội Đồng TP Westminster. Bà Vivian Kirkpatric-Pilger là bạn thân và được hậu thuẫn đặc biệt của Thị Trưởng Westminster Margie Rice.

Tại Hội Đồng Giáo Dục Đại Học Cộng Đồng, ông Joseph Dovinh sẽ đương đầu với đương kim Ủy Viên Jerry Patterson, từng là cựu Dân Biểu Liên Bang thuộc Đảng Dân Chủ và đã từng phục vụ trong cùng chức vụ hơn 12 năm. Nếu được đắc cử, ông Joseph Dovinh sẽ là tiếng nói quan trọng cho cộng đồng Việt Nam trong các lãnh vực liên quan đến chương trình giáo dục cho hàng chục ngàn sinh viên Việt Nam gốc Việt tại các trường đại học cộng đồng tại Quận Cam. Đây là một chức vụ quan trọng mà cộng đồng Việt Nam cần có tiếng nói.

Thành Phố Stanton

Trong cuộc tranh cử tại TP Stanton, lần đầu tiên có một ứng cử viên gốc Việt tranh cử vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố Stanton, đó là anh Alex Lâm.

Cuộc tranh cử đã bắt đầu tại Quận Cam, đặc biệt là tại khu Little Saigon. Cộng đồng Việt Nam cần đẩy mạnh thêm số người ghi danh đi bầu và tỉ lệ tham gia bầu cử để có thể hỗ trợ cho các ứng cử viên đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Các cử tri gốc Việt cũng cần suy xét chính chắn để chọn người xứng đáng đại diện cho chính mình.

22/10/2019(Xem: 179)
Đêm về khuya cảnh vật trở nên tĩnh mịch vô cùng, ánh đèn ngủ trên tường tỏa ánh sáng dìu dịu , tiếng tích tắc đều đều của đồng hồ quả lắc như ru người và vật vào giấc ngủ say.
22/10/2019(Xem: 180)
Một cái nhìn nhanh về lịch sử cận đại của Afghanistan
21/10/2019(Xem: 313)
Hôm nay, thứ Bảy 19-10-2019, tại Thư Viện Tully thành phố San Jose, California, nhóm Phật tử trẻ do Huynh trưởng Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ đến từ Sacramento, phối hợp cùng một số Huynh trưởng, Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam trong vùng Bắc Cali tổ chức một “Hội Chợ Sách” (Book Fair).
21/10/2019(Xem: 1477)
Tôi vốn tính hiếu kỳ lại đang vô cùng rảnh rỗi nên nghe qua câu chuyện (“kỳ cục”) như thế thì không khỏi “động lòng bốn phương,” muốn thực hiện ngay một chuyến “Đông Du” cho biết đó biết đây.
20/10/2019(Xem: 700)
Thứ bày 19/10/2019 tại Thư Viện Tully thành phố San Jose bắc California, Nhóm Phật tử do Huynh trưởng Tâm Thường Định Bạch Xuân Phẻ đến từ Sacramento, cùng một số Huynh trưởng, Đoàn sinh GĐPT trong vùng Bắc Cali tổ chức một Hội chợ sách
20/10/2019(Xem: 954)
Người xuất gia từ bỏ đời sống thế tục là để cất bước hướng về một “phương trời siêu tuyệt” (1). Phương trời ấy, lý tưởng ấy, là giải thoát, giác ngộ; là mục tiêu tối hậu cuối con đường đầy khổ nhọc, gian truân.
19/10/2019(Xem: 1006)
Tác phẩm viết bằng song ngữ Anh-Việt, ấn hành lần đầu là năm 2017, lần tái bản này năm 2019 với nhiều bổ sung. Bìa là tranh vẽ Thầy Tuệ Sỹ của họa sĩ Đỗ Trung Quân.
19/10/2019(Xem: 469)
Công an xã Đông Thành huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long liền gởi giấy mời đồng đạo Nguyễn Ngọc Tân đến làm việc với công an địa phương vào ngày Thứ Hai 21-10-2019
19/10/2019(Xem: 467)
Nó đi laị lồng lộn trong phòng, đụng đâu đá đó chán bèn nằm ườn trên giường, lăn lộn rồi kéo mền trùm kín đầu..
19/10/2019(Xem: 490)
Trương Ba, tuổi còn trẻ, lại giỏi tài đánh cờ tướng, tiếng tăm bay tới bên Tàu. Lúc bấy giờ, bên Tàu có ông Kỵ Như cũng nổi tiếng là vua cờ, nghe danh Trương Ba, bèn qua Việt nam, tìm tới Trương Ba để thi tài cao thấp.
18/10/2019(Xem: 983)
Cũng như thời gian bà con ta đã từng sống với ngục tù Cộng Sản, các nạn nhơn của chế độ Cộng Sản – một chế độ coi thường nhơn quyền, coi thường tình thương nhơn loại, nên chế độ đối đãi người tù thường đặt vào hạng chót.
18/10/2019(Xem: 669)
Cường độ sợ Tầu và miệt thị Trí thức đã gia tăng trong ngôn ngữ và hành động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và của Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN.
18/10/2019(Xem: 640)
Thế là gã thành thi sĩ, sau bao nhiêu năm đăng rải rác trên báo. Giờ gã in riêng cho mình một tập. Bạn bè, người thân chúc mừng nhiều lắm.
17/10/2019(Xem: 431)
Tuyển tập Thong Dong Khắp Mọi Nẻo Đường của Tiến Sĩ Bạch Xuân Phẻ (Cư sĩ Tâm Thường Định) tập trung nhiều bài viết trong nhiều chủ đề -- Giáo Dục, Quê Hương, Đạo Pháp, Văn Học Nghệ Thuật
17/10/2019(Xem: 765)
Tôi cũng là người may mắn, vì nếu rời Oakland sớm hơn chút nữa thì xe của tôi cũng đã nằm dưới đường xa lộ Cypress hai tầng bị xập khi động đất, làm 42 người thiệt mạng
Tin công nghệ
Khoảng cuối tháng 10/2019, theo báo cáo của hãng nghiên cứu Temasek, Châu Á có thể vượt Bắc Mỹ trở thành trung tâm vốn đầu tư mạo hiểm thế giới vào năm 2020.
Khoảng cuối tháng 10/2019, Boeing tiếp tục hứng chịu khủng hoảng sau khi trang Reuters công bố loạt tin nhắn nội bộ.
Khoảng cuối tháng 10/2019, Quantum Stealth được phát triển bởi Hyperstealth (một công ty chuyên nghiên cứu chế tạo các giải pháp ngụy trang có trụ sở tại Canada) là công nghệ giúp cho khái niệm viễn tưởng "áo tàng hình" hay "người tàng hình" trở nên gần gũi hơn bao giờ hết.
Khoảng giữa tháng 10/2019, các nhà phát triển trình duyệt tại Mozilla đang làm việc để tạo ra tính năng tự động dịch thuật nội dung trang web tiếng nước ngoài, giống hệt như những gì Google Chrome đang làm.
Một dự báo của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) được hãng tin Bloomberg trích dẫn nói rằng đến năm 2024, nhóm 20 nền kinh tế đóng góp nhiều nhất trong tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ có thay đổi.
Theo Brightside, rất nhiều công ty thích in hình trên bao bì, hàm ý nói rằng nước quý vị mua đến từ một dòng suối hay thác nước đẹp và trong vắt như tranh vẽ. Nhưng sự thật là không ít lần nước đóng chai quý vị mua thực sự chỉ là nước máy được cho vào chai nhựa, giống hệt với nước lấy từ vòi ở nhà. Điều khác biệt duy nhất là chiến dịch tiếp thị trị giá hàng triệu USD đằng sau nó.
Khoảng giữa tháng 10/2019, theo dữ liệu của hãng tin Reuters, Trung Quốc cho biết tổng sản phẩm trong nước (GDP) của họ trong Quý 3 tăng 6% so với cùng kỳ năm 2018, mức tăng thấp nhất trong vòng ít nhất 27.5 năm.
Khoảng giữa tháng 10/2019, các nhà nghiên cứu của Thụy Sĩ đã đưa ra kết luận tiếng sáo êm dịu sẽ có khả năng giúp phát triển não bộ cho trẻ sinh non.
Facebook đã thất bại trong một nỗ lực ngăn vụ kiện tập thể trị giá đến 35 tỷ USD liên quan đến cáo buộc vi phạm Đạo luật bảo mật thông tin sinh trắc học Illinois, cụ thể là lạm dụng dữ liệu nhận diện gương mặt người dùng.
Thay vì trả lãi, các ngân hàng Thụy Sĩ sẽ bắt đầu tính phí đối với các khoản tiền gửi của khách hàng. Khoảng giữa tháng 10/2019, ngân hàng Credit Suisse cho biết sẽ áp dụng lãi suất âm (-0.75%) với các khoản tiền gửi từ 2 triệu Francs Thụy Sĩ (khoảng 2 triệu USD).
Nhà quản lý quỹ đầu cơ hàng đầu thế giới Ray Dalio nói rằng chu kỳ kinh doanh toàn cầu hiện nay đang ở giai đoạn "lún sâu" và nền kinh tế thế giới đang có ít nhất hai điểm tương đồng với hồi thập niên 1930 - thời kỳ Đại Suy Thoái.
Các nhà quảng cáo và marketing trên Internet đang có những động thái cứng rắn với Facebook khi gửi văn bản khiếu nại lên tòa án tại Mỹ, tố cáo Facebook cố tình khai khống lượt xem và thời lượng xem video clip trên tran mạng xã hội.
Khoảng giữa tháng 10/2019, theo trang The Elec của Hàn Quốc, Samsung có thể đang thử nghiệm và chuẩn bị sản xuất quy mô lớn màn hình có camera trước giấu phía dưới panel OLED
Công nghệ đang được ứng dụng trong mọi mặt của đời sống, từ đảm bảo an ninh tại sân bay, phòng chống tội phạm cho tới phân loại rác tại Trung Quốc.
Một lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trên Galaxy S10 được phát hiện sau khi Lisa Neilson, người dùng tại Anh, phát hiện điện thoại của cô có thể mở khóa bằng các dấu vân tay chưa ghi danh.