Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Danh Sách Ứng Cử Viên Sau Cùng Khu Vực Little Saigon

12/08/200800:00:00(Xem: 6665)
California (CA) – Thời gian ghi danh ứng cử đã tạm đóng sổ vào chiều ngày 8 tháng 8 vừa qua và danh sách sau cùng có nhiều thay đổi ngạc nhiên tại các đơn vị trong khu Little Saigon. Tại hai đơn vị Thành Phố Westminster và Học Khu Garden Grove, danh sách này vẫn có thể thay đổi vì có thành viên dân cử đương nhiệm không ghi danh tái tranh cử nên thời gian ghi danh được gia hạn thêm 5 ngày, cho đến hết ngày thứ tư, 13 tháng 8. Đối với các đơn vị khác, danh sách ứng cử viên xem như đã chính thức.

Học Khu Westminster

Trong kỳ bầu cử này, cử tri sẽ bầu lại hai ghế hiện đang được nắm giữ bởi hai ủy viên đương nhiệm, đó là Ủy Viên Sergio Contreras và Jo-Ann Purcell. Cả hai đã ghi danh tái tranh cử.

Các ứng cử viên khác ghi danh tranh cử đều là người gốc Việt. Ghi danh đầu tiên là ông Frank Trần, một kỹ sư đã từng tranh cử cùng chức vụ trong kỳ bầu cử năm 2006 với tư cách write-in candidate (viết tên ứng cử viên vào). Người kế tiếp ghi danh là Kỹ sư Nguyễn Linh, một nhân vật rất quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam trong các sinh hoạt của giới trẻ, văn hóa và Việt Ngữ trong cộng đồng Việt Nam. Ông Linh là một trong vài người hiếm có trong cộng đồng vừa là cựu sinh viên trường Võ Bị Đà Lạt vừa hoạt động hầu như là toàn thời gian trong các công tác với giới trẻ như tham gia tổ chức đi bộ gây quỹ cho thuyền nhân vào đầu thập niên 90 và nạn nhân bão lụt hay cựu chiến binh. Ông Linh cũng từng là cựu Giám Đốc Trung Tâm Văn Hóa Nguyễn Bá Học, hiện sinh hoạt tích cực trong phong trào giảng dạy Việt Ngữ tại Trường Việt Ngữ Hồng Bàng hay cũng đã giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ban Đại Diện các Trung Tâm Việt Ngữ.

Vào giờ chót có thêm hai người ghi danh tranh cử, đó là anh Ethan Nguyễn và ông Nghĩa Nguyễn, cả hai nhân vật này chưa có thành tích nào đáng ghi nhận trong cộng đồng Việt Nam. Tổng cộng sẽ có 6 ứng cử viên, trong đó có 2 ủy viên đương nhiệm, tranh cử vào 2 ghế trong kỳ bầu cử này.

Thành Phố Westminster

Trong kỳ bầu cử này, hai nghị viên sẽ phải tái tranh cử, đó là Nghị Viên Frank Fry và Nghị Viên Kirmit Mash. Vào giờ chót, Nghị Viên Kermit Mash cho biết ông ta sẽ không tái tranh cử chức nghị viên để tập trung tranh cử vào chức vụ Chánh Án Tòa Thượng Thẩm. Nghị Viên Frank Fry đã ghi danh tái tranh cử. Như vậy, đơn vị Thành Phố Westminster sẽ có một ghế trống và thời gian ghi danh bầu cử sẽ được gia hạn đến ngày thứ tư, 13 tháng 8.

Các ứng cử viên mới từ cộng đồng Việt Nam gồm có Giám Đốc Diệp Miên Trường, hiện là Giám Đốc Đặc Khu Sở Vệ Sinh Midway City cũng là Phụ Tá cho Văn Phòng Dân Biểu Trần Thái Văn. Riêng ông Hà Mạch, cũng đã rút đơn tranh cử nhưng chưa thấy hoàn tất thủ tục tính đến chiều thứ sáu, 8 tháng 8.

Tin tức vào giờ chót cho biết hai người Việt Nam khác cũng đã rút đơn xin tranh cử, đó là cô Tammy Trần, hiện là Giám Đốc Văn Phòng Thượng Nghị Sĩ Lou Correa và có thể anh Phú Nguyễn, là cựu Chủ Tịch Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California. Khi bản tin này được phổ biến, cả hai đã chưa nộp lại đơn xin tranh cử để hoàn tất thủ tục ghi danh tranh cử.

Trong số các ứng cử viên khác, ông Al Krippner cũng không thấy nộp đơn để hoàn tất thủ tục ghi danh tranh cử. Ông Krippner hiện là thành viên của Hội Đồng Giám Đốc Đặc Khu Sở Vệ Sinh Midway, một khu vực nằm gọn trong Thành Phố Westminster, và ông cũng hiện đang tái tranh cử trở lại chức vụ này.

Nếu không có gì thay đổi, đơn vị TP Westminster còn có hai ứng cử viên khác, đó là bà Penny Loomer và ông Alin Hamade. Theo dự đoán, có thể có từ 2 đến 3 người gốc Việt ghi danh tranh cử vào Hội Đồng Thành Phố tại Westminster.

Học Khu Garden Grove

Trong kỳ bầu cử này, ba ủy viên sẽ phải tái tranh cử lại, đó là bà Linda Reed, Tiến Sĩ Nguyễn Lâm KimOanh và Luật Sư Nguyễn Quang Trung. Cả hai Ủy viên Linda Reed và Tiến Sĩ Nguyễn Lâm KimOanh đã ghi danh tái tranh cử. Riêng Luật Sư Nguyễn Quang Trung đã quyết định không ghi danh tái tranh cử để tập trung tranh cử vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố Garden Grove.

Có ba ứng cử viên mới ghi danh tranh cử vào 1 trong 3 ghế này. Đầu tiên là Kỹ Sư John Chương Nguyễn, một giáo viên thiện nguyện dạy Việt Ngữ tại Trường Việt Ngữ Hồng Bàng và đã từng tranh cử vào chức vụ này trong kỳ bầu cử năm 2006. Kế đến là Tiến Sĩ George West, một cựu Phụ Tá Giám Đốc Học Khu (Assistant Superientendent) tại Học Khu Fullerton và hiện là Giáo Sư Đại Học Khoa Trưởng Khoa Sư Phạm tại Trường Đại Học Hope International University. Tiến Sĩ George West là một nhà giáo dục rất thông thạo về các chương trình giảng dạy các học sinh thuộc sắc dân thiểu số, gia đình có lợi tức thấp, kể cả chương trình giáo dục nhằm khuyến khích sự phát triển các đặc điểm văn hóa và cộng đồng của học sinh thuộc các sắc dân thiểu số. Một ứng cử viên khác là bà Linda Zamora, một thương gia thuộc thành phố Garden Grove.

Thành Phố Garden Grove

Trong kỳ bầu cử này, cử tri tại TP Garden Grove sẽ bầu hai nghị viên mới, một để thay thế Nghị Viên Mark Rosen không được tái tranh cử vì đã quá 2 nhiệm kỳ và nghị viên kia là ông Steve Jones, trước đây được bổ nhiệm để thay thế Nghị Viên Janet Nguyễn sau khi cô ta được đắc cử vào chức vụ GSV Quận Cam. Ông Steve Jones sẽ tái tranh cử chức vụ đương nhiệm.

Trong số các ứng cử viên gốc Việt gồm có Luật Sư Nguyễn Quang Trung, Luật Sư Linh Hồ và Luật Sư Andrew Hoàng Đỗ. LS Nguyễn Quang Trung hiện là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove và đã từng tranh cử vào chức vụ GSV Quận Cam năm 2007. LS Linh Hồ là cựu phụ tá Văn Phòng Dân Biểu Lou Correa khi ông ta còn là Dân Biểu Tiểu Bang. LS Andrew Hoàng Đỗ hiện là Chánh Văn Phòng GSV Janet Nguyễn.

Trong số các ứng cử viên khác gồm nhiều nhân vật đã tranh cử nhiều lần trong khu vực Thành Phố Garden Grove, trong đó có ông Charles Mitchell, ông Tom Bailor, ông Paul Lucas, bà Robin Peace Marcario, ông Tony Flores và ông Joshua L. Leimbach. Tổng cộng TP Garden Grove sẽ có 10 ứng cử viên tranh cử vào 2 ghế nghị viên thành phố, trong đó có 3 ứng cử viên là người gốc Việt.

Đặc Khu Sở Vệ Sinh Midway City và Hội Đồng Giáo Dục Đại Học Cộng Đồng Coast, Khu Vực 2

Một ứng cử viên gốc Việt đã gây khá nhiều ngạc nhiên trong khu Little Saigon là việc ghi danh tranh cử của ông Joseph Dovinh vào cả hai chức vụ Giám Đốc Sở Vệ Sinh Midway City và Hội Đồng Giáo Dục Đại Học Cộng Đồng Coast, Khu Vực 2. Ông Joseph Đỗvinh hiện là thông dịch viên tại tòa án California và mới đây ông đã tham gia vào Ban Biên Tập của Tuần Báo Viêt Star phát hành trong khu Little Saigon.

Tại Đặc Khu Sở Vệ Sinh Midway City, ông Joseph Dovinh sẽ đương đầu với hai Giám Đốc Đương Nhiệm, đó là bà Joy L. Neugebauer và ông Al P. Krippner, và hai ứng cử viên khác là ông Frank A. Cobo và bà Vivian Kirkpatrick-Pilger, hầu hết là những thành viên kỳ cựu trong chính trị tại TP Westminster. Bà Neugebauer là cựu Thị Trưởng TP Westminster và đã nhiều năm phục vụ trong Hội Đồng TP Westminster. Bà Vivian Kirkpatric-Pilger là bạn thân và được hậu thuẫn đặc biệt của Thị Trưởng Westminster Margie Rice.

Tại Hội Đồng Giáo Dục Đại Học Cộng Đồng, ông Joseph Dovinh sẽ đương đầu với đương kim Ủy Viên Jerry Patterson, từng là cựu Dân Biểu Liên Bang thuộc Đảng Dân Chủ và đã từng phục vụ trong cùng chức vụ hơn 12 năm. Nếu được đắc cử, ông Joseph Dovinh sẽ là tiếng nói quan trọng cho cộng đồng Việt Nam trong các lãnh vực liên quan đến chương trình giáo dục cho hàng chục ngàn sinh viên Việt Nam gốc Việt tại các trường đại học cộng đồng tại Quận Cam. Đây là một chức vụ quan trọng mà cộng đồng Việt Nam cần có tiếng nói.

Thành Phố Stanton

Trong cuộc tranh cử tại TP Stanton, lần đầu tiên có một ứng cử viên gốc Việt tranh cử vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố Stanton, đó là anh Alex Lâm.

Cuộc tranh cử đã bắt đầu tại Quận Cam, đặc biệt là tại khu Little Saigon. Cộng đồng Việt Nam cần đẩy mạnh thêm số người ghi danh đi bầu và tỉ lệ tham gia bầu cử để có thể hỗ trợ cho các ứng cử viên đại diện cho quyền lợi và tiếng nói của cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Các cử tri gốc Việt cũng cần suy xét chính chắn để chọn người xứng đáng đại diện cho chính mình.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
‘Tổng thu nhập một tháng trên một khẩu của chúng tôi là 40.000 đồng …’ 40.000 đồng có giá trị như thế nào lúc này. Đó là giá của 2 bát phở, giá của 4 lít xăng, giá của hai xuất cơm trưa văn phòng, giá của một cuốc xe ôm trên đoạn đường 10km, giá của hơn một bao thuốc lá 555, giá của 3 ly cà phê… Tôi biết sẽ có rất nhiều người không thể tin rằng tổng thu nhập hàng tháng của một khẩu trong hầu hết những gia đình nông dân lại chỉ với một con số ‘kinh hoàng’ như thế.”
Các lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa có thể tiếp tục than phiền về tình trạng kinh tế khó khăn và các chương trình của Biden có khuynh hướng xã hội, nhưng khi nhìn những thống kê về dư luận quần chúng thì rõ ràng quan điểm của Đảng Cộng Hòa không phản ảnh đúng với nhận thức của đa số dân Mỹ.
Nhạc Sĩ Tô Hải và Cựu Đại Tá Bùi Tín là hai nhân vật đã có dịp theo dõi và tham gia cuộc sống trong thời gian hai biến cố kể trên xảy ra, đã phục vụ chính quyền Cộng Sản trong Quân Đội Nhân Dân, trong văn nghệ và báo chí, sau đó đã đổi thái độ. Ngày 11/8/ 2018, hơn một tuần lễ trước ngày có thể coi là mở đầu cho định mệnh của hai ông, hai ông cùng qua đời, cùng ở tuổi 91. Câu hỏi được đặt ra là hai ông đã nhận định ra sao về ngày 19/8/1945 này? Người viết xin vắn tắt ghi lại sau đây để người đọc tiện theo dõi và hiểu rõ hơn quan điểm của hai ông, đồng thời cũng xin ghi thêm một vai chi tiết liên quan tới ngày 19/8/1945 ít được mọi người biết tới hay chỉ biết mơ hồ, trong đó có chuyện tấm ảnh của Tướng Cọp Bay Chennault ký tặng Hồ Chí Minh, chuyện Việt Minh lấy đồ trong cung vua đem ra chợ bán, chuyện bốn tấn bạc người Nhật trả lại cho Chính Phủ Việt Nam, chuyện Việt Minh tịch thu của cải của nhà giầu...
Tuy nhiên, khi Chính phủ áp dụng giãn cách nhà với nhà, người với người, cấm ra đường nếu “không có lý do chinh đáng”, khoanh vùng, lập chốt kiểm soát cho tới ban hành lệnh giới nghiêm tại Sài Gòn từ 6 giớ tối đến 6 giớ sáng thì tình hình kinh tế và xã hội xáo trộn rất nhanh. Đời sống người dân bị đảo lộn, gặp muôn vàn khó khăn do mất việc, giảm việc, cạn kiệt tài chính vì dù không có việc làm nhưng vẫn phải ăn để sống, vẫn phải trả tiền thuê nhà, điện nước v.v…
Tôi tha phương cầu thực đã lâu nên tiếng mẹ đẻ không khỏi có phần giới hạn. Bữa qua, đứng xếp hàng ở chợ chờ trả tiền thùng bia, chợt nghe loáng thoáng dăm câu đối thoại của mấy người đồng hương mà không khỏi có đôi chút băn khoăn: Vậy chớ chị thuộc diện gì? Nào có “thuộc diện” gì đâu. Mình chỉ là loại … ăn theo thôi mà! Về nhà, xem qua tự điển thì thấy Soha định nghĩa (“ăn theo”) thế này: Khẩu ngữ: Được hưởng hoặc có được nhờ dựa theo cái khác, người khác, không phải do tự bản thân có hoặc làm nên: “Nước lên cá đuối ăn theo, Lái buôn hết gạo bỏ neo cầm chừng.” (Cdao)
Lời người dịch: Các lý giải của Jude Blanchette và Richard McGregor về sự ra đi và kế vị của Tập Cận Bình trong tương lai là một đóng góp hữu ích cho độc giả quan tâm đến sự nghiệp chính trị của Nguyễn Phú Trọng và sự thống trị của ĐCSVN, vì không có sự khác biệt to lớn trong hệ thống chính trị của Trung Quốc và Việt Nam. Nhưng hai tác giả không nêu lên một khía cạnh thời sự đang tác động cho tình thế là dịch bịnh COVID-19. Cả hai ĐCSTQ và ĐCSVN đều luôn tự hào về các thành tích kinh tế toả sáng mà không cần cải cách tự do chính trị và tự tuyên dương là “cường quốc chống dịch bịnh” hữu hiệu hơn các nước dân chủ phương Tây. Hiện nay, biến chuyển thảm khốc về dịch bịnh tại Việt Nam cho thấy một sự thật khác hẳn và giúp cho người dân có một cơ hội để nhận định đúng đắn hơn về sự lãnh đạo của ĐCSVN.
Ở độ cao hơn 46,000 feet tức là cao hơn 14 kilomets trên vùng sa mạc khô cằn của tiểu bang New Mexico, chiếc phi thuyền không gian màu trắng và bạc đã được hỏa tiễn phóng lên hướng về bầu khí quyển của Trái Đất, cỡi lên một chòm khói khí đốt và nhiên liệu cao su cứng đang cháy rực, theo ký giả Michael Greshko của báo National Geographic. Một vài phút sau, 2 phi công và 4 hành khách của phi thuyền, gồm tỉ phú Richard Branson, đã trôi trên bề mặt của hành tinh chúng ta hơn 53 dặm, tức hơn 85 cây số là độ cao đủ để nhìn thấy độ cong của Trái Đất và trượt qua mối ràng buộc của hấp lực, trong vòng ít nhất vài phút. Chiếc phi thuyền lấp lánh đó -- Virgin Galactic’s V.S.S. Unity – được phóng vào không trung từ một chiếc máy bay lớn hơn để đạt tới độ cao hơn 53 dặm trên bầu trời. Khi nó hoàn tất đường phóng lên, nó xoay cặp đuôi của nó lại, sắp xếp lại hình dạng chiếc phi thuyền để cho phép nó rơi trở lại thượng tầng khí quyển như một trái banh vũ cầu. 15 phút sau khi tách khỏi phi thuyền mẹ,
Câu chuyện của Giannis Antetokounmpo cũng là câu chuyện của những người di dân Mỹ. Bất kể đến từ đâu, bất kể màu da, bất kể chủng tộc, giá trị của người di dân chỉ có thể được đánh giá trên sự phấn đấu và những đóng góp của họ cho quê hương mới.
Như vậy, thì “mạng xã hội” đã lũng đoạn thành công và làm tha hóa đảng Cộng sản chưa, hay là, nói như lời để lại ngày 15/09/2017 của Cố Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ của CSVN tại Bắc Kinh (Trung Cộng) rằng: ”ĐCSVN nay đã hoàn toàn biến chất, trở nên quá hư hỏng, khó có thể sửa chữa được! Đảng đã đánh mất mình, không còn xứng đáng là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội nữa.”
Sóng radio, sóng ánh sáng lan tỏa trong không gian như thế nào ta đã biết. Chỉ còn một thắc mắc: Nguyên do nào khiến một vi phân tử, thí dụ như photon, “bay” nhanh đến thế – có thể nhanh nhất trong Vũ Trụ. Theo truyền thống, trước hết, thỉnh ý tiền nhân. Lên Gúc, tra cứu sách báo khoa học, không thấy các ngài – như Einstein, Newton – dạy bảo gì rõ ràng, dứt khoát về vụ này. Đành trông chờ ở các bậc cao minh của thời đại chúng ta.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.