Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đại Hội Hoằng Pháp:phật Giáovới Phương Tây Thời Đại Mới

19/08/200500:00:00(Xem: 5470)
Bản văn sau đây gửi từ Như Lai Thiền Tự, trình bày về một Đại Hội Hoằng Pháp sắp tổ chức nơi đây. Toàn văn như sau.
Thư Ngõ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa chư Tôn Trưởng Lão, Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng, Ni.
Kính thưa quý cư sĩ Phật tử, các hành giả, học giả, các nhà nghiên cứu, nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nhà văn hoá, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội, nhà tâm lý và các chuyên gia Phật Giáo.
Thưa quý Ngài và liệt quý vị:
Các trào lưu hiện đại hoá, khoa học hoá, điện toán hoá, và toàn cầu hoá đã và đang lan tràn, chi phối một cách toàn triệt mọi hành hoạt của con người trên khắp các lãnh vực văn hoá, chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo. Chúng không chỉ làm lung lay tất cả nền tảng của các lâu đài tư tưởng, triết học, thần học mà còn phá vở tất cả những biên giới hẹp hòi, những cơ cấu lạc hậu, những hệ thống độc tôn, những chủ nghĩa giáo điều đã ngự trị lịch sử văn minh nhân loại suốt từ bao thế kỷ.
Con người và thế giới đang biến đổi theo gia tốc chưa từng có trong lịch sử mà thực trạng đang hiện bày là càng lúc càng tạo nên những khủng hoảng cũng chưa từng có. Từ những khủng hoảng nơi thế giới ngoại tại như các việc gia tăng dân số, thiếu thốn lương thực ô nhiễm môi trường, tàn phá tài nguyên. .. đến các việc suy thoái đạo đức, đổ vỡ gia đình , gia tăng tội ác xã hội mà cực điểm là chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa chống khủng bố bằng bạo lực hiện hữu đồng thời với những sự khủng hoảng trong thế giới nội tại như sự đánh mất niềm tin, sự bùng vở ý thức hệ, sự đánh mất lý tưởng. Tất cả những sự cớ đó tập hợp thành những trận cuồng phong khủng khiếp, những cơn địa chấn kinh hoàng, những lượng sóng thần ác liệt biểu tượng cho những thế lực vô minh bạo hành tàn bạo nhất huỷ diệt tất cả giá trị thiêng liêng nhất và nhân bản nhất của con người.
Viễn ảnh của con người và thế giới thật là tối tăm, mịt mù, và đầy bất trắc!
Trước thực trạng hiện tại và viễn ảnh tương lại của con người và thế giới, Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt nam nói riêng phải làm gì và làm như thế nào để có thể kế thừa một cách xứng đáng công cuộc cứu thế của Phật Tổ"
Khởi đi từ những ưu tư cho vận mệnh của con người và thế giới, Đại HộiHoằng Pháp, chủ đề Phật Giáo với Thế Giới Phương Tây Trong Thời Đại Mới được tổ chức vào ngày thứ Sáu 16 tháng 9 năm 2005 tại Như Lai Thiền Tự, thành phố San Diego, California, Mỹ Quốc với sự bảo trợ của Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Phật Giáo Liên Hiệp Hội, Hội Phật Giáo Như Lai Thiền Tự, Việt Nam Phật Giáo Liên Hiệp Hội, Tổng Hội Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới, Viện Đại Học Westland, Trung Tâm Bảo Tồn và Phát Huy Văn Hoá Dân Tộc và các Trung Tâm Văn Hoá Giáo Dục phụng sự xã hội Phật Giáo.
Đại Hội sẽ là diễn đàn mở rộng để chư Tôn Đức Tăng Già và các bậc thức giả:
- Quán chiếu về thực trạng hiện tại của con người, thế giới và Phật Giáo và dự kiến những chuyển biến có thể xảy ra ở phương tây nơi mà banû chất văn hoá là Duy lý, Duy nghiệm, Duy lợi, Duy vật, Duy thần, độc tôn, cá nhân chủ nghĩa song hành với tư bản chủ nghĩa.
- Nhận định về những giá trị đích thực của nền văn minh hiện tại với những tiến bộ cực đỉnh của kỹ thuật cơ khí, lại đồng lúc tạo nên những khủng hoảng toàn diện có khả năng huỷ diệt những giá trị thiêng liêng nhất của con người.
- Dự kiến trong thời đại mới hay kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của khoa học hoá, kỷ nguyên của sự tụ hội và bùng vỡ của tất cả ngành khoa học sẽ đưa con người đến tận cùng các biên giới của thế giới vi mô cũng như của thế giới vĩ mô. Con người sẽ thụ đắc quyền năng tạo hoá bằng phép nhân bản vô tính sẽ tạo hoá ra muôn vật và tạo hoá chính con người.
- Liễu tri được tính tương đối, mâu thuẩn và sự tương tác, tương dung giữa các đối cực sáng tạo - huỷ diệt, huỷ diệt - sáng tạo - Phật giáo với vũ trụ quan và nhân sinh quan. Vạn pháp duyên khởi với pháp môn thực tại quán và bình đẳng quán, với chủ trương lý sự vô ngại và sự sự vô ngại đã, đang và sẽ cung hiến cho nhân loại con đường Trung Đạo Chánh Đẳng Chánh Giác vượt qua tất cả mê lộ.

- Vâng, Phật Giáo là con đường Giác ngộ, con đường Trung Đạo Chánh Đẳng Chánh Giác, Phật Giáo sẽ cung ứng những giải pháp toàn diện và toàn bích cho tất cả những khủng hoảng thời đại. Nhưng muốn thực hiện được sứ mạng đó, chư Tôn Đức Tăng Già và các vị cư sĩ phải làm gì và làm như thế nào"
Định hướng và phác thảo những chương trình và kế hoạch hoằng pháp cho hiện tại và tương lai là sứ mạng trọng đại của chư Tôn Đức và của các bậc thức giả, những người hằng quan tâm đến tiền đồ của Phật Giáo - Dân tộc - và Nhân loại.
Ban Tổ chức Đại Hội thành khẩn thiết tha mong chờ được cung đón quý ngài và quý liệt vị.
Nguyện cầu mười phương Tam Bảo gia hộ. Nguyện cầu hồng ân và tuệ giác của quý ngài và quý vị sáng rực Đại Hội.
Nguyện cầu ánh sáng giác ngộ chiếu sáng rực rỡ và huy hoàng trong tận cùng tâm thức của muôn loại. Có như thế, thế giới mới tồn tại và con người mới được cứu.
Trân trọng kính chào
Đại Diện Ban Tổ Chức
Sa Môn Thích Minh Tuyên
*
Sau đây là các thông tin chi tiết về Đại Hội Hoằng Pháp.
Đại Hội Hoằng Pháp, Chủ Đề: Phật Giáo Với Phương Tây Trong Thời Đại Mới.
Thời Gian: 3 ngày 16,17, và 18 tháng 9 năm 2005.
Địa Điểm : Pháp Đường NHƯ LAI THIỀN TỰ 3033 Central Ave, San Diego.
Chủ Trì: Đại lão Hoà Thượng Thích Giác Nhiên và chư Tôn Trưởng Lão Hoà Thượng trong Hội Đồng Giáo Phẩm Lãnh Đạo Giáo Hội.
Diễn Giả:
1. Hoà Thượng Thích Giác Lượng
2. Hoà Thượng Thích Minh Tuyên
3. Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên
4. GSTS Lê Phước Sang
5. GSTS Trần Quang Thuận
6. GSTS Nguyễn Thanh Liêm
7. GSTS Trịnh Xuân Thuận
8. Huynh Trưởng Tâm Huệ Cao Chính Hựu
9. GSTS Lê Đình Cai
10. KS Lê Công Đa
11. GSTS Trần Mỹ Lương
12. GSTS Đoàn Viết Hoạt
13. GSTS Lê Phục Thuỷ
Đề Tài:
1. Quan Điểm của Giới Tri Thức và các Nhà Khoa Học Tây Phương với Phật Giáo
2. Định Hướng và Phác Thảo Chương Trình Hoằng Pháp của Phật Giáo ở Tây Phương Trong Thời Đại Mới.
3. Hiện Thực Hoá Tinh Thần Từ Bi Ban Vui Cứu Khổ của Phật Giáo Qua các Lĩnh Vực Văn Hoá, Giáo Dục và Phụng Sự Xã Hội.
4. Giáo Lý Tứ Ân: Nền Tảng Đạo Đức Chính Trị PG Và Con Đường Hành Hoạt của Người Phật Tử Thời Đại.
5. Hoằng Truyền Phật Đạo ở Phương Tây Thời đại Mới.
6. Quan Điểm của Nhà Giáo Dục Về Sự Truyền Bá Phật Giáo Trong Xu Thế Văn Hoá Tây Phương.
7. Phật Giáo với Khoa Học.
8. Vai Trò Hộ Pháp và Hoằng Pháp của Người Phụ Nữ Phật Tử.
9. Tổ Chức và Giáo Dục Thanh Thiếu Niên: Nhu Cầu Cấp Thiết của Phật Giáo.
10. Đào Tạo Nhân Sự Kế Thừa.
11. Củng Cố và Kiện Toàn các Định Chế, Tổ Chức Giáo Dục và Hoằng Pháp của Phật Giáo.
12. Phật Giáo Đi Vào Phương Tây.
13. Sự Tương Tác Giữa Nghi và Tín Lực.
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT
Ngày thứ sáu 16-09-2005.
7 - 8 giờ: ghi danh, nhận Cẩm Nang Đại Hội.
8 - 12 giờ: Triển Lãm Văn Hóa Phẩm Phật Giáo.
12 - 1 giờ: Thọ Trai.
2 - 6 giờ chiều:
A. Khai Mạc Đại Hội.
B. Khóang Đại I:
- Tổng Quan về Phật Giáo trong bối cảnh Văn Hóa Xã Hội Tây Phương trong thời đại mới.
1. Thuyết Trình.
2. Tham Luận.
3. Thảo Luận.
6 - 7 giờ: cơm chiều.
7 - 11 giờ: Khóang Đài II.
Định Hướng và Phát Thảo Chương Trình và Kế Họach Hoằng Pháp.
1. Thuyết Trình.
2. Tham Luận.
3. Thảo Luận.
Ngày Thứ Bảy 17-09-2005.
7 - 8 giờ: điểm tâm.
8 - 12 giờ: tham dự Thủy Lục Trai Đàn.
12 - 1 giờ: thọ trai.
2 - 6 giờ: Khóang Đài III.
Kiện Tòan Các Định Chế và Tổ Chức Phật Giáo cho Sứ Mạng Hoằng Pháp.
1. Thuyết Trình.
2. Tham Luận.
3. Thảo Luận.
6 - 7 giờ: cơm chiều
7 - 11 giờ: Khóang Đài IV.
Đề Cử Nhân Sự Đảm Trách các cơ chế tổ chức Hoằng Pháp của Phật Giáo
1.Thảo Luận.
2.Tổng Kết Thành Quả của Đại Hội.
Ngày Chủ Nhật 18-09-2005.
7 - 8 giờ: điểm tâm.
10 giờ: tham dự đại lễ cắt băng khánh thành và lể cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới
12 giờ: Lễ Phát Nguyện phát huy tinh thần Học Phật Đạo Hành Bồ Tát Đạo.
1 - 2 giờ: thọ trai.
ĐẠI HỘI VIÊN MÃN
Ghi Chú: Tất cả bài thuyết trình xin hoan hỷ đánh máy bằng Vni Unicode email ve ban tổ chức: nhulaithientu@buddhayana.org Nếu quý vị nào không có VNI, Unicode có thể email cho ban tổ chức theo địa chỉ email : nhulaithientu@buddhayana.org. Chúng tôi sẽ gửi Unicode program cho quý vị.
Xin Quý Vị về tham dự hoan hỷ cho biết trước để ban tổ chức tiếp đón, sắp xếp phương tiện đi lại và cư trú được chu đáo.
ĐT liên lạc: Như Lai Thiền Tự: 619-563-5817 , Như Lai Thiền Viện: 619-283-3334,
HT Thích Minh Tuyên: 619-709-4842, HT Thích Minh Hồi: 619-895-8137

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hằng năm, anh chị em nghệ sĩ tổ chức giỗ tổ Hát Bội ở miền Nam California. Năm nay, giỗ tổ được tổ chức vào lúc 1 giờ trưa, Chủ Nhật ngày 25/09/2022, tại thư viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave., Suites 214 & 215 Garden Grove, CA 92843. Các nghệ sĩ mặc áo dài màu sắc rực rỡ. Hát bội là một bộ môn nghệ thuật được đồng bào ở Việt Nam yêu chuộng trước năm 1975. Các diễn viên tập dượt rất công phu, vừa diễn vừa hát, tiếng hát nhịp nhàng với tiếng đàn, tiếng trống. Khán thính giả đầu bạc lẫn đầu xanh lắng nghe từng lời hát.
Thông tin này dựa vào bản báo cáo của Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (NVC). Kể từ tháng 3 năm 2020, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng duyệt xét đơn xin chiếu khán nhập cư của Bộ Ngoại giao. Các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ đang làm việc để tiếp tục các dịch vụ chiếu khán thông thường càng nhanh càng tốt. Tuy nhiên, đại dịch tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng chiếu khán mà các đại sứ quán và lãnh sự quán có thể xét duyệt. Vào những thời điểm khác nhau, quá trình duyệt xét của lãnh sự bị chậm lại hoặc tạm dừng vì các lệnh đóng cửa tại địa phương và toàn quốc; việc hạn chế đi lại; các quy định về kiểm dịch của nước sở tại; và nỗ lực của các đại sứ quán và lãnh sự quán Hoa Kỳ để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.
AARP đã công bố kết quả mới từ cuộc khảo sát hàng năm của mình có tên Mirror/Mirror: Women’s Reflections on Beauty, Age and Media™. Nghiên cứu cho thấy 60% phụ nữ Người Mỹ Gốc Á và Người Đảo Thái Bình Dương (Asian American and Pacific Islander, AAPI) trên 50 tuổi bị phân biệt đối xử với tần suất “ít nhất là vài lần”.
Tổ chức phi lợi nhuận Tiếp Cận Tiếng Việt (ViệtLA) hân hạnh tài trợ cuộc thi làm lồng đèn tại Lễ Hội Tết Trung Thu đầu tiên của Thành Phố Santa Ana. Lễ hội được tổ chức vào Thứ Bảy, 01 Tháng 10, 2022
Social Movement Festival (SMF) lần đầu tiên được tổ chức với chủ đề “Tiềm năng Phong trào Xã hội: Bài học từ các biến động xã hội” sẽ được diễn ra vào ngày 5 tháng 11, 2022 trên nền tảng Zoom.
Lời bài hát Tình Ca Tình Người là lời tự bạch chính xác nhất về nhạc sĩ Trúc Hồ. Đối với Trúc Hồ, Tình Yêu không thể tách rời Tình người. Và Tình Người mới là thứ tình yêu vĩnh cửu, đem lại một thế giới bình an mà mọi người đều mơ ước…
Dân Biểu Liên Bang Alan Lowenthal (CA-47) trong tuần này đã đệ trình dự luật nhằm chấm dứt trục xuất một số người gốc tỵ nạn Đông Nam Á đã đến Hoa Kỳ sau các sự kiện như cuộc chiến Việt Nam, chiến dịch diệt chủng của Khmer Đỏ, và cuộc chiến bí mật tại Lào.
Ngày 20/9/2022, ngày giỗ của cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác (1929-2006), một bậc Cao Tăng đã hiến trọn đời cho lý tưởng phụng sự chánh pháp và dân tộc. Trong nhiều cương vị và trọng nhiệm, cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác đã tận tụy đem hết sức mình góp phần xây dựng cho cuộc đời thêm đẹp, Phật Pháp thêm hưng thịnh. Lễ Huy Nhật lần thứ 16 của Hòa Thượng Thích Mãn Giác được tổ chức tại chùa Phổ Đà, thành phố Santa Ana.
Văn Phòng Vận Động Tranh Cử Jay Chen- ứng cử viên Dân Biểu Liên Bang Địa Hạt 45- xin mời quí vị cư dân gốc Việt vùng Little Saigon ghi danh tham dự miễn phí ngày thực tập phỏng vấn thi quốc tịch 29 Tháng 09 2022.
Vào sáng ngày Thứ Bảy 17/09/2022, tại khu Đền Thờ Đức Thánh Trần trên khu phố Bolsa- Trần Hưng Đạo thành phố Westminster đã diễn ra lễ Húy Nhật Đức Thánh Trần Hưng Đạo lần thứ 722.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.