Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đại Hội Hoằng Pháp:phật Giáovới Phương Tây Thời Đại Mới

19/08/200500:00:00(Xem: 5088)
Bản văn sau đây gửi từ Như Lai Thiền Tự, trình bày về một Đại Hội Hoằng Pháp sắp tổ chức nơi đây. Toàn văn như sau.
Thư Ngõ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa chư Tôn Trưởng Lão, Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng, Ni.
Kính thưa quý cư sĩ Phật tử, các hành giả, học giả, các nhà nghiên cứu, nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nhà văn hoá, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội, nhà tâm lý và các chuyên gia Phật Giáo.
Thưa quý Ngài và liệt quý vị:
Các trào lưu hiện đại hoá, khoa học hoá, điện toán hoá, và toàn cầu hoá đã và đang lan tràn, chi phối một cách toàn triệt mọi hành hoạt của con người trên khắp các lãnh vực văn hoá, chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo. Chúng không chỉ làm lung lay tất cả nền tảng của các lâu đài tư tưởng, triết học, thần học mà còn phá vở tất cả những biên giới hẹp hòi, những cơ cấu lạc hậu, những hệ thống độc tôn, những chủ nghĩa giáo điều đã ngự trị lịch sử văn minh nhân loại suốt từ bao thế kỷ.
Con người và thế giới đang biến đổi theo gia tốc chưa từng có trong lịch sử mà thực trạng đang hiện bày là càng lúc càng tạo nên những khủng hoảng cũng chưa từng có. Từ những khủng hoảng nơi thế giới ngoại tại như các việc gia tăng dân số, thiếu thốn lương thực ô nhiễm môi trường, tàn phá tài nguyên. .. đến các việc suy thoái đạo đức, đổ vỡ gia đình , gia tăng tội ác xã hội mà cực điểm là chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa chống khủng bố bằng bạo lực hiện hữu đồng thời với những sự khủng hoảng trong thế giới nội tại như sự đánh mất niềm tin, sự bùng vở ý thức hệ, sự đánh mất lý tưởng. Tất cả những sự cớ đó tập hợp thành những trận cuồng phong khủng khiếp, những cơn địa chấn kinh hoàng, những lượng sóng thần ác liệt biểu tượng cho những thế lực vô minh bạo hành tàn bạo nhất huỷ diệt tất cả giá trị thiêng liêng nhất và nhân bản nhất của con người.
Viễn ảnh của con người và thế giới thật là tối tăm, mịt mù, và đầy bất trắc!
Trước thực trạng hiện tại và viễn ảnh tương lại của con người và thế giới, Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt nam nói riêng phải làm gì và làm như thế nào để có thể kế thừa một cách xứng đáng công cuộc cứu thế của Phật Tổ"
Khởi đi từ những ưu tư cho vận mệnh của con người và thế giới, Đại HộiHoằng Pháp, chủ đề Phật Giáo với Thế Giới Phương Tây Trong Thời Đại Mới được tổ chức vào ngày thứ Sáu 16 tháng 9 năm 2005 tại Như Lai Thiền Tự, thành phố San Diego, California, Mỹ Quốc với sự bảo trợ của Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Phật Giáo Liên Hiệp Hội, Hội Phật Giáo Như Lai Thiền Tự, Việt Nam Phật Giáo Liên Hiệp Hội, Tổng Hội Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới, Viện Đại Học Westland, Trung Tâm Bảo Tồn và Phát Huy Văn Hoá Dân Tộc và các Trung Tâm Văn Hoá Giáo Dục phụng sự xã hội Phật Giáo.
Đại Hội sẽ là diễn đàn mở rộng để chư Tôn Đức Tăng Già và các bậc thức giả:
- Quán chiếu về thực trạng hiện tại của con người, thế giới và Phật Giáo và dự kiến những chuyển biến có thể xảy ra ở phương tây nơi mà banû chất văn hoá là Duy lý, Duy nghiệm, Duy lợi, Duy vật, Duy thần, độc tôn, cá nhân chủ nghĩa song hành với tư bản chủ nghĩa.
- Nhận định về những giá trị đích thực của nền văn minh hiện tại với những tiến bộ cực đỉnh của kỹ thuật cơ khí, lại đồng lúc tạo nên những khủng hoảng toàn diện có khả năng huỷ diệt những giá trị thiêng liêng nhất của con người.
- Dự kiến trong thời đại mới hay kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của khoa học hoá, kỷ nguyên của sự tụ hội và bùng vỡ của tất cả ngành khoa học sẽ đưa con người đến tận cùng các biên giới của thế giới vi mô cũng như của thế giới vĩ mô. Con người sẽ thụ đắc quyền năng tạo hoá bằng phép nhân bản vô tính sẽ tạo hoá ra muôn vật và tạo hoá chính con người.
- Liễu tri được tính tương đối, mâu thuẩn và sự tương tác, tương dung giữa các đối cực sáng tạo - huỷ diệt, huỷ diệt - sáng tạo - Phật giáo với vũ trụ quan và nhân sinh quan. Vạn pháp duyên khởi với pháp môn thực tại quán và bình đẳng quán, với chủ trương lý sự vô ngại và sự sự vô ngại đã, đang và sẽ cung hiến cho nhân loại con đường Trung Đạo Chánh Đẳng Chánh Giác vượt qua tất cả mê lộ.

- Vâng, Phật Giáo là con đường Giác ngộ, con đường Trung Đạo Chánh Đẳng Chánh Giác, Phật Giáo sẽ cung ứng những giải pháp toàn diện và toàn bích cho tất cả những khủng hoảng thời đại. Nhưng muốn thực hiện được sứ mạng đó, chư Tôn Đức Tăng Già và các vị cư sĩ phải làm gì và làm như thế nào"
Định hướng và phác thảo những chương trình và kế hoạch hoằng pháp cho hiện tại và tương lai là sứ mạng trọng đại của chư Tôn Đức và của các bậc thức giả, những người hằng quan tâm đến tiền đồ của Phật Giáo - Dân tộc - và Nhân loại.
Ban Tổ chức Đại Hội thành khẩn thiết tha mong chờ được cung đón quý ngài và quý liệt vị.
Nguyện cầu mười phương Tam Bảo gia hộ. Nguyện cầu hồng ân và tuệ giác của quý ngài và quý vị sáng rực Đại Hội.
Nguyện cầu ánh sáng giác ngộ chiếu sáng rực rỡ và huy hoàng trong tận cùng tâm thức của muôn loại. Có như thế, thế giới mới tồn tại và con người mới được cứu.
Trân trọng kính chào
Đại Diện Ban Tổ Chức
Sa Môn Thích Minh Tuyên
*
Sau đây là các thông tin chi tiết về Đại Hội Hoằng Pháp.
Đại Hội Hoằng Pháp, Chủ Đề: Phật Giáo Với Phương Tây Trong Thời Đại Mới.
Thời Gian: 3 ngày 16,17, và 18 tháng 9 năm 2005.
Địa Điểm : Pháp Đường NHƯ LAI THIỀN TỰ 3033 Central Ave, San Diego.
Chủ Trì: Đại lão Hoà Thượng Thích Giác Nhiên và chư Tôn Trưởng Lão Hoà Thượng trong Hội Đồng Giáo Phẩm Lãnh Đạo Giáo Hội.
Diễn Giả:
1. Hoà Thượng Thích Giác Lượng
2. Hoà Thượng Thích Minh Tuyên
3. Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên
4. GSTS Lê Phước Sang
5. GSTS Trần Quang Thuận
6. GSTS Nguyễn Thanh Liêm
7. GSTS Trịnh Xuân Thuận
8. Huynh Trưởng Tâm Huệ Cao Chính Hựu
9. GSTS Lê Đình Cai
10. KS Lê Công Đa
11. GSTS Trần Mỹ Lương
12. GSTS Đoàn Viết Hoạt
13. GSTS Lê Phục Thuỷ
Đề Tài:
1. Quan Điểm của Giới Tri Thức và các Nhà Khoa Học Tây Phương với Phật Giáo
2. Định Hướng và Phác Thảo Chương Trình Hoằng Pháp của Phật Giáo ở Tây Phương Trong Thời Đại Mới.
3. Hiện Thực Hoá Tinh Thần Từ Bi Ban Vui Cứu Khổ của Phật Giáo Qua các Lĩnh Vực Văn Hoá, Giáo Dục và Phụng Sự Xã Hội.
4. Giáo Lý Tứ Ân: Nền Tảng Đạo Đức Chính Trị PG Và Con Đường Hành Hoạt của Người Phật Tử Thời Đại.
5. Hoằng Truyền Phật Đạo ở Phương Tây Thời đại Mới.
6. Quan Điểm của Nhà Giáo Dục Về Sự Truyền Bá Phật Giáo Trong Xu Thế Văn Hoá Tây Phương.
7. Phật Giáo với Khoa Học.
8. Vai Trò Hộ Pháp và Hoằng Pháp của Người Phụ Nữ Phật Tử.
9. Tổ Chức và Giáo Dục Thanh Thiếu Niên: Nhu Cầu Cấp Thiết của Phật Giáo.
10. Đào Tạo Nhân Sự Kế Thừa.
11. Củng Cố và Kiện Toàn các Định Chế, Tổ Chức Giáo Dục và Hoằng Pháp của Phật Giáo.
12. Phật Giáo Đi Vào Phương Tây.
13. Sự Tương Tác Giữa Nghi và Tín Lực.
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT
Ngày thứ sáu 16-09-2005.
7 - 8 giờ: ghi danh, nhận Cẩm Nang Đại Hội.
8 - 12 giờ: Triển Lãm Văn Hóa Phẩm Phật Giáo.
12 - 1 giờ: Thọ Trai.
2 - 6 giờ chiều:
A. Khai Mạc Đại Hội.
B. Khóang Đại I:
- Tổng Quan về Phật Giáo trong bối cảnh Văn Hóa Xã Hội Tây Phương trong thời đại mới.
1. Thuyết Trình.
2. Tham Luận.
3. Thảo Luận.
6 - 7 giờ: cơm chiều.
7 - 11 giờ: Khóang Đài II.
Định Hướng và Phát Thảo Chương Trình và Kế Họach Hoằng Pháp.
1. Thuyết Trình.
2. Tham Luận.
3. Thảo Luận.
Ngày Thứ Bảy 17-09-2005.
7 - 8 giờ: điểm tâm.
8 - 12 giờ: tham dự Thủy Lục Trai Đàn.
12 - 1 giờ: thọ trai.
2 - 6 giờ: Khóang Đài III.
Kiện Tòan Các Định Chế và Tổ Chức Phật Giáo cho Sứ Mạng Hoằng Pháp.
1. Thuyết Trình.
2. Tham Luận.
3. Thảo Luận.
6 - 7 giờ: cơm chiều
7 - 11 giờ: Khóang Đài IV.
Đề Cử Nhân Sự Đảm Trách các cơ chế tổ chức Hoằng Pháp của Phật Giáo
1.Thảo Luận.
2.Tổng Kết Thành Quả của Đại Hội.
Ngày Chủ Nhật 18-09-2005.
7 - 8 giờ: điểm tâm.
10 giờ: tham dự đại lễ cắt băng khánh thành và lể cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới
12 giờ: Lễ Phát Nguyện phát huy tinh thần Học Phật Đạo Hành Bồ Tát Đạo.
1 - 2 giờ: thọ trai.
ĐẠI HỘI VIÊN MÃN
Ghi Chú: Tất cả bài thuyết trình xin hoan hỷ đánh máy bằng Vni Unicode email ve ban tổ chức: nhulaithientu@buddhayana.org Nếu quý vị nào không có VNI, Unicode có thể email cho ban tổ chức theo địa chỉ email : nhulaithientu@buddhayana.org. Chúng tôi sẽ gửi Unicode program cho quý vị.
Xin Quý Vị về tham dự hoan hỷ cho biết trước để ban tổ chức tiếp đón, sắp xếp phương tiện đi lại và cư trú được chu đáo.
ĐT liên lạc: Như Lai Thiền Tự: 619-563-5817 , Như Lai Thiền Viện: 619-283-3334,
HT Thích Minh Tuyên: 619-709-4842, HT Thích Minh Hồi: 619-895-8137

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Tại Viện Bảo Tàng Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (Museum of the Republic of Vietnam) tại số 9842 Bolsa Ave, Sute #205, Thành Phố Westminster, CA 92683, vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật, ngày 11 tháng 10, 2020 nhạc sĩ Xuân Điềm cùng Ban Tù Ca Xuân Điềm đã tổ chức buổi lễ trao tặng kỷ vật gồm một cây đàn Guitare của cố nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông và cây đàn Banjo của nhạc sĩ Xuân Điềm cho cho Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, Giám Đốc Bảo Tàng Viện QLVNCH.
THỨ BẢY ngày 31 tháng 10 năm 2020 từ 9g sáng đến 8g tối: Khóa tu một ngày - CHỦ NHẬT ngày 01 tháng 11 năm 2020 từ 9h sáng đến 1h chiều: Lễ Vía Quan Thế Âm Bồ Tát (ngày 19 tháng 09 âm lịch)
Vào lúc 12 giờ trưa Thứ Sáu ngày 9 tháng 10 năm 2020, Nghị Viên Thành Phố Garden Grove ông Phát Bùi, cũng là Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, đang ra tranh cử chức Thị Trưởng Thành Phố Garden Grove, cùng phu nhân đã đến thăm Tòa Soạn Việt Báo trên đường Garden Grove, Thành Phố Garden Grove.
Trong một lá thư gởi Ngoại Trưởng Mike Pompeo ghi ngày 14 tháng 10 2020, ba Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda, Alan Lowenthal, Lou Correa đã dẫn đầu cùng 12 đồng viện khác bày tỏ sự lo ngại sâu sắc về những phản ứng đầy bạo lực của chính quyền CSVN đối với vụ tranh chấp đất đai với người dân xã Đồng Tâm,
Nhà tôi ở Tuy Hòa thuộc Miền Trung nằm sát con sông nhỏ cho nên mỗi năm vào mùa mưa khoảng tháng 9 tháng 10 là lụt; có năm lụt nhỏ có năm lụt lớn. Nhìn con sông trở nên vạm vỡ, nước chảy cuồn cuộn trôi ra biển mà hiểu được sức mạnh của thiên nhiên.
Tin tức từ báo chí và các nguồn tin từ các trang mạng Việt Nam toàn cầu cho biết mưa lớn và lũ lụt tàn khốc đã tràn ngập khắp các tỉnh miền Trung và Nam Trung Bộ Việt Nam (Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên) từ ngày 07.10.2020
Văn phòng Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda sẽ tổ chức văn phòng di động để phục vụ cử tri Địa Hạt 48 tại vùng Little Saigon vào ngày Thứ Bảy mỗi tuần trong tháng 10.
Ban Phục Vụ Cộng Đồng Thành Phố Garden Grove xin giới thiệu đến cộng đồng và các em nhỏ chương trình ‘Jack O’Lantern Jamboree’ nhân mùa Halloween năm nay. Chương trình được điều chỉnh để giữ an toàn và bảo vệ sức khỏe theo những quy định Tiểu bang giữa dịch Covid-19, và được tổ chức vào Thứ Sáu, 23 tháng 10 tại Garden Grove Park, địa chỉ là 9301 Westminster Boulevard.
Caltrain - một huyết mạch quan trọng cho hành khách đi lại giữa San Francisco, vùng Peninsula và Silicon Valley - đang ở trên bờ vực bị đóng cửa. Nó chủ yếu dựa vào doanh thu vé mà số lượng hành khách lại bị giảm mạnh vì đại dịch. Nhưng hàng ngàn công nhân cần thiết phải phụ thuộc vào nó mỗi ngày vì họ không có điều kiện làm việc tại nhà, và một khi đại dịch chấm dứt, nhu cầu đi lại đối với các dịch vụ Caltrain sẽ quay trở lại.
Các Viên chức Đắc cử của AAPI, các Lãnh đạo Cộng đồng và những Người Nổi tiếng kêu gọi những Người Ủng hộ ủng hộ cơ hội bình đẳng cho mọi người bằng cách bỏ phiếu Có cho Dự Luật 16
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.