Hôm nay,  

Đại Hội Hoằng Pháp:phật Giáovới Phương Tây Thời Đại Mới

19/08/200500:00:00(Xem: 5869)
Bản văn sau đây gửi từ Như Lai Thiền Tự, trình bày về một Đại Hội Hoằng Pháp sắp tổ chức nơi đây. Toàn văn như sau.
Thư Ngõ
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Kính thưa chư Tôn Trưởng Lão, Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng, Ni.
Kính thưa quý cư sĩ Phật tử, các hành giả, học giả, các nhà nghiên cứu, nhà tư tưởng, nhà giáo dục, nhà văn hoá, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội, nhà tâm lý và các chuyên gia Phật Giáo.
Thưa quý Ngài và liệt quý vị:
Các trào lưu hiện đại hoá, khoa học hoá, điện toán hoá, và toàn cầu hoá đã và đang lan tràn, chi phối một cách toàn triệt mọi hành hoạt của con người trên khắp các lãnh vực văn hoá, chính trị, kinh tế, xã hội và tôn giáo. Chúng không chỉ làm lung lay tất cả nền tảng của các lâu đài tư tưởng, triết học, thần học mà còn phá vở tất cả những biên giới hẹp hòi, những cơ cấu lạc hậu, những hệ thống độc tôn, những chủ nghĩa giáo điều đã ngự trị lịch sử văn minh nhân loại suốt từ bao thế kỷ.
Con người và thế giới đang biến đổi theo gia tốc chưa từng có trong lịch sử mà thực trạng đang hiện bày là càng lúc càng tạo nên những khủng hoảng cũng chưa từng có. Từ những khủng hoảng nơi thế giới ngoại tại như các việc gia tăng dân số, thiếu thốn lương thực ô nhiễm môi trường, tàn phá tài nguyên. .. đến các việc suy thoái đạo đức, đổ vỡ gia đình , gia tăng tội ác xã hội mà cực điểm là chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa chống khủng bố bằng bạo lực hiện hữu đồng thời với những sự khủng hoảng trong thế giới nội tại như sự đánh mất niềm tin, sự bùng vở ý thức hệ, sự đánh mất lý tưởng. Tất cả những sự cớ đó tập hợp thành những trận cuồng phong khủng khiếp, những cơn địa chấn kinh hoàng, những lượng sóng thần ác liệt biểu tượng cho những thế lực vô minh bạo hành tàn bạo nhất huỷ diệt tất cả giá trị thiêng liêng nhất và nhân bản nhất của con người.
Viễn ảnh của con người và thế giới thật là tối tăm, mịt mù, và đầy bất trắc!
Trước thực trạng hiện tại và viễn ảnh tương lại của con người và thế giới, Phật giáo nói chung và Phật giáo Việt nam nói riêng phải làm gì và làm như thế nào để có thể kế thừa một cách xứng đáng công cuộc cứu thế của Phật Tổ"
Khởi đi từ những ưu tư cho vận mệnh của con người và thế giới, Đại HộiHoằng Pháp, chủ đề Phật Giáo với Thế Giới Phương Tây Trong Thời Đại Mới được tổ chức vào ngày thứ Sáu 16 tháng 9 năm 2005 tại Như Lai Thiền Tự, thành phố San Diego, California, Mỹ Quốc với sự bảo trợ của Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, Phật Giáo Liên Hiệp Hội, Hội Phật Giáo Như Lai Thiền Tự, Việt Nam Phật Giáo Liên Hiệp Hội, Tổng Hội Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới, Viện Đại Học Westland, Trung Tâm Bảo Tồn và Phát Huy Văn Hoá Dân Tộc và các Trung Tâm Văn Hoá Giáo Dục phụng sự xã hội Phật Giáo.
Đại Hội sẽ là diễn đàn mở rộng để chư Tôn Đức Tăng Già và các bậc thức giả:
- Quán chiếu về thực trạng hiện tại của con người, thế giới và Phật Giáo và dự kiến những chuyển biến có thể xảy ra ở phương tây nơi mà banû chất văn hoá là Duy lý, Duy nghiệm, Duy lợi, Duy vật, Duy thần, độc tôn, cá nhân chủ nghĩa song hành với tư bản chủ nghĩa.
- Nhận định về những giá trị đích thực của nền văn minh hiện tại với những tiến bộ cực đỉnh của kỹ thuật cơ khí, lại đồng lúc tạo nên những khủng hoảng toàn diện có khả năng huỷ diệt những giá trị thiêng liêng nhất của con người.
- Dự kiến trong thời đại mới hay kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của khoa học hoá, kỷ nguyên của sự tụ hội và bùng vỡ của tất cả ngành khoa học sẽ đưa con người đến tận cùng các biên giới của thế giới vi mô cũng như của thế giới vĩ mô. Con người sẽ thụ đắc quyền năng tạo hoá bằng phép nhân bản vô tính sẽ tạo hoá ra muôn vật và tạo hoá chính con người.
- Liễu tri được tính tương đối, mâu thuẩn và sự tương tác, tương dung giữa các đối cực sáng tạo - huỷ diệt, huỷ diệt - sáng tạo - Phật giáo với vũ trụ quan và nhân sinh quan. Vạn pháp duyên khởi với pháp môn thực tại quán và bình đẳng quán, với chủ trương lý sự vô ngại và sự sự vô ngại đã, đang và sẽ cung hiến cho nhân loại con đường Trung Đạo Chánh Đẳng Chánh Giác vượt qua tất cả mê lộ.

- Vâng, Phật Giáo là con đường Giác ngộ, con đường Trung Đạo Chánh Đẳng Chánh Giác, Phật Giáo sẽ cung ứng những giải pháp toàn diện và toàn bích cho tất cả những khủng hoảng thời đại. Nhưng muốn thực hiện được sứ mạng đó, chư Tôn Đức Tăng Già và các vị cư sĩ phải làm gì và làm như thế nào"
Định hướng và phác thảo những chương trình và kế hoạch hoằng pháp cho hiện tại và tương lai là sứ mạng trọng đại của chư Tôn Đức và của các bậc thức giả, những người hằng quan tâm đến tiền đồ của Phật Giáo - Dân tộc - và Nhân loại.
Ban Tổ chức Đại Hội thành khẩn thiết tha mong chờ được cung đón quý ngài và quý liệt vị.
Nguyện cầu mười phương Tam Bảo gia hộ. Nguyện cầu hồng ân và tuệ giác của quý ngài và quý vị sáng rực Đại Hội.
Nguyện cầu ánh sáng giác ngộ chiếu sáng rực rỡ và huy hoàng trong tận cùng tâm thức của muôn loại. Có như thế, thế giới mới tồn tại và con người mới được cứu.
Trân trọng kính chào
Đại Diện Ban Tổ Chức
Sa Môn Thích Minh Tuyên
*
Sau đây là các thông tin chi tiết về Đại Hội Hoằng Pháp.
Đại Hội Hoằng Pháp, Chủ Đề: Phật Giáo Với Phương Tây Trong Thời Đại Mới.
Thời Gian: 3 ngày 16,17, và 18 tháng 9 năm 2005.
Địa Điểm : Pháp Đường NHƯ LAI THIỀN TỰ 3033 Central Ave, San Diego.
Chủ Trì: Đại lão Hoà Thượng Thích Giác Nhiên và chư Tôn Trưởng Lão Hoà Thượng trong Hội Đồng Giáo Phẩm Lãnh Đạo Giáo Hội.
Diễn Giả:
1. Hoà Thượng Thích Giác Lượng
2. Hoà Thượng Thích Minh Tuyên
3. Ni Sư Thích Nữ Tiến Liên
4. GSTS Lê Phước Sang
5. GSTS Trần Quang Thuận
6. GSTS Nguyễn Thanh Liêm
7. GSTS Trịnh Xuân Thuận
8. Huynh Trưởng Tâm Huệ Cao Chính Hựu
9. GSTS Lê Đình Cai
10. KS Lê Công Đa
11. GSTS Trần Mỹ Lương
12. GSTS Đoàn Viết Hoạt
13. GSTS Lê Phục Thuỷ
Đề Tài:
1. Quan Điểm của Giới Tri Thức và các Nhà Khoa Học Tây Phương với Phật Giáo
2. Định Hướng và Phác Thảo Chương Trình Hoằng Pháp của Phật Giáo ở Tây Phương Trong Thời Đại Mới.
3. Hiện Thực Hoá Tinh Thần Từ Bi Ban Vui Cứu Khổ của Phật Giáo Qua các Lĩnh Vực Văn Hoá, Giáo Dục và Phụng Sự Xã Hội.
4. Giáo Lý Tứ Ân: Nền Tảng Đạo Đức Chính Trị PG Và Con Đường Hành Hoạt của Người Phật Tử Thời Đại.
5. Hoằng Truyền Phật Đạo ở Phương Tây Thời đại Mới.
6. Quan Điểm của Nhà Giáo Dục Về Sự Truyền Bá Phật Giáo Trong Xu Thế Văn Hoá Tây Phương.
7. Phật Giáo với Khoa Học.
8. Vai Trò Hộ Pháp và Hoằng Pháp của Người Phụ Nữ Phật Tử.
9. Tổ Chức và Giáo Dục Thanh Thiếu Niên: Nhu Cầu Cấp Thiết của Phật Giáo.
10. Đào Tạo Nhân Sự Kế Thừa.
11. Củng Cố và Kiện Toàn các Định Chế, Tổ Chức Giáo Dục và Hoằng Pháp của Phật Giáo.
12. Phật Giáo Đi Vào Phương Tây.
13. Sự Tương Tác Giữa Nghi và Tín Lực.
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT
Ngày thứ sáu 16-09-2005.
7 - 8 giờ: ghi danh, nhận Cẩm Nang Đại Hội.
8 - 12 giờ: Triển Lãm Văn Hóa Phẩm Phật Giáo.
12 - 1 giờ: Thọ Trai.
2 - 6 giờ chiều:
A. Khai Mạc Đại Hội.
B. Khóang Đại I:
- Tổng Quan về Phật Giáo trong bối cảnh Văn Hóa Xã Hội Tây Phương trong thời đại mới.
1. Thuyết Trình.
2. Tham Luận.
3. Thảo Luận.
6 - 7 giờ: cơm chiều.
7 - 11 giờ: Khóang Đài II.
Định Hướng và Phát Thảo Chương Trình và Kế Họach Hoằng Pháp.
1. Thuyết Trình.
2. Tham Luận.
3. Thảo Luận.
Ngày Thứ Bảy 17-09-2005.
7 - 8 giờ: điểm tâm.
8 - 12 giờ: tham dự Thủy Lục Trai Đàn.
12 - 1 giờ: thọ trai.
2 - 6 giờ: Khóang Đài III.
Kiện Tòan Các Định Chế và Tổ Chức Phật Giáo cho Sứ Mạng Hoằng Pháp.
1. Thuyết Trình.
2. Tham Luận.
3. Thảo Luận.
6 - 7 giờ: cơm chiều
7 - 11 giờ: Khóang Đài IV.
Đề Cử Nhân Sự Đảm Trách các cơ chế tổ chức Hoằng Pháp của Phật Giáo
1.Thảo Luận.
2.Tổng Kết Thành Quả của Đại Hội.
Ngày Chủ Nhật 18-09-2005.
7 - 8 giờ: điểm tâm.
10 giờ: tham dự đại lễ cắt băng khánh thành và lể cầu nguyện cho Hòa Bình Thế Giới
12 giờ: Lễ Phát Nguyện phát huy tinh thần Học Phật Đạo Hành Bồ Tát Đạo.
1 - 2 giờ: thọ trai.
ĐẠI HỘI VIÊN MÃN
Ghi Chú: Tất cả bài thuyết trình xin hoan hỷ đánh máy bằng Vni Unicode email ve ban tổ chức: nhulaithientu@buddhayana.org Nếu quý vị nào không có VNI, Unicode có thể email cho ban tổ chức theo địa chỉ email : nhulaithientu@buddhayana.org. Chúng tôi sẽ gửi Unicode program cho quý vị.
Xin Quý Vị về tham dự hoan hỷ cho biết trước để ban tổ chức tiếp đón, sắp xếp phương tiện đi lại và cư trú được chu đáo.
ĐT liên lạc: Như Lai Thiền Tự: 619-563-5817 , Như Lai Thiền Viện: 619-283-3334,
HT Thích Minh Tuyên: 619-709-4842, HT Thích Minh Hồi: 619-895-8137

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Cúm gia cầm và biến thể mới của Covid-FLiRT là hai loại dịch bệnh có khả năng lây lan đang được các chuyên gia y tế quan tâm.
Lễ Phật Đản ở các chùa Miền Nam California qua phóng sự bằng hình
Trường Cao Đẳng Cộng Đồng California Đang Giúp Tôi Vươn Tới Ước Mơ Của Mình—Và Bạn Cũng Sẽ Được Như Vậy!
Các chuyên gia trình bày việc thu thập dữ liệu đầy đủ, cụ thể hơn sẽ giúp sử dụng các nguồn lực liên bang nhiều hơn cho các cộng đồng sắc tộc hiện đang phải đối mặt với những thách thức lớn về sức khỏe.
Westminster, CA – Học Khu Westminster hân hoan tổ chức mừng lễ tốt nghiệp của các học sinh đầu tiên trong chương trình Song Ngữ Tiếng Việt (VDLI) tiên phong của học khu. Đây là khóa học sinh đầu tiên ra trường và các em sẽ được ghi nhận tại buổi lễ tốt nghiệp đặc biệt được tổ chức vào thứ Ba, ngày 28 tháng Năm, lúc 6:00 giờ chiều tại phòng Gymnasium của Trường Trung Cấp Warner (14171 Newland St, Westminster, CA 92683).
Tháng 5 là một tháng thú vị đối với cộng đồng người Mỹ gốc Á và đảo Thái Bình Dương (AAPI). Tháng Di sản AAPI tháng 5 không chỉ là một lễ kỷ niệm kéo dài một tháng nhằm tri ân các thế hệ AAPI đã định hình nên lịch sử đất nước chúng ta, mà còn là lúc chúng ta tôn vinh và ghi nhận thế hệ cha ông đã dũng cảm hy sinh cho tự do của chúng ta. Khi chúng ta kỷ niệm Ngày Chiến Sĩ Trận Vong, kỷ niệm những gì cộng đồng của chúng ta đã đạt được và hy sinh, tôi khuyến khích tất cả chúng ta ngay tại California này hãy góp phần tôn vinh cộng đồng của mình bằng cách giữ cho cộng đồng không có rác và sạch đẹp.
Chùa Liên Hoa tọa lạc tại số 9561 Bixby Ave, Thành phố Garden Grove do Đại Lão Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới làm Viện Chủ đã trang nghiêm tổ chức Đại Lễ Phật Đản Phật Lịch 2568-DL.2024 vào lúc 11 giờ sáng Chủ Nhật ngày 19 Tháng 5 năm 2024, với sự tham dự của hàng trăm đồng hương Phật tử. Chư tôn đức chứng minh ngoài Đại Lão HT. Thích Chơn Thành còn có Hòa Thượng Thích Tâm Vân cùng một số chư tôn đức Tăng, chư tôn đức Ni đến từ các chùa và tu viện tại Miền Nam California.
Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng đã tổ chức lễ mãn khóa niên học 2023 - 2024 vào lúc 1 giờ trưa Chủ Nhật ngày 19 tháng 5 năm 2024, tại hội trường Jordan Intermediate School, 9821 Woodbury road, Garden Grove
Giải thích về tình trạng thanh thiếu niên gốc Việt trong nhiều năm qua gặp nhiều vấn đề về sức khỏe tinh thần, bà Tricia cho rằng một phần nguyên nhân là vì những xung đột về văn hóa thường có trong một gia đình gốc Việt.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.