Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tín Thuế Eitc Và Người Có Lợi Tức Thấp

25/02/200900:00:00(Xem: 5770)
Tín Thuế EITC và Người Có Lợi Tức Thấp
Thúy Chi IRS/SPEC/Publication 3211
Đối với những người kiếm được ít hơn $42,000 một năm, tín thuế EITC có thể giúp đời sống của họ bớt chật vật hơn. Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn, tín thuế EITC năm nay của quý vị có thể lên đến $4,800. Số tiền này có thể giúp quý vị đóng thuế lợi tức liên bang ít hơn, và quý vị còn có thể nhận được tiền refund. Hãy thử hình dung, khi nhận được tín thuế quý vị sẽ dùng số tiền này vào việc gì.
Tín thuế EITC là gì"
Tiền EITC là một loại tín thuế lợi tức của chính phủ Liên bang giúp những người lao động có nguồn thu nhập hằng năm không cao. Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn nhận loại tín thuế này, số tiền nhận được có thể lên đến $4,800 cho năm thuế 2008. Tín thuế EITCgiúp quý vị trả bớt số tiền thuế quý vị phải đóngcho chính phủ Liên bang, hoặc nếu không nợ thuế, tín thuế EITC sẽ trở thành tiền thuế trả lại cho quý vị. Nhưng không chỉ có thế, số tiền này có thể giúp đời sống của quý vị bớt chật vật hơn, nhất là trong tình trạng kinh tế như hiện nay.
Những ai đủ tiêu chuẩn nhận tín thuế EITC cho năm 2008"
Quý vị có thể nhận được tín thuế này nếu quý vị hội đủ một số các yêu cầu theo quy định.
- Quý vị phải có lợi tức từ việc làm, làm công cho người khác (employment) hay làm chủ lấy công việc của mình (self-employment).
- Nguồn lợi tức từ việc làm (earned income) và lợi tức sau khi điều chỉnh của quý vị (adjusted gross income - AGI) phải ít hơn các mức quy định sau:
o--$12,880 ($15,880 nếu khai chung hồ sơ thuế) không có con đủ tiêu chuẩn.
o--$33,995 ($36,995 nếu khai chung hồ sơ thuế) có một con đủ tiêu chuẩn.
o--$38,646 ($41,646 nếu khai chung hồ sơ thuế) có từ hai con đủ tiêu chuẩn trở lên.
- Lợi tức đầu tư của quý vị, chẳng hạn tiền lãi tiết kiệm, phải bằng hoặc thấp hơn $2,950 trong năm 2008.
- Cương vị khai thuế của quý vị không thể là người kết hôn khai riêng hồ sơ thuế (cannot be married filing separately).
- Quý vị phải là công dân Hoa Kỳ, hoặc là người được sinh ra ở nước khác nhưng hiện đang cư trú ở Hoa Kỳ trong suốt năm thuế, hoặc quý vị có thể là người ngoại quốc hiện không cư trú ở Hoa Kỳ nhưng quý vị đã kết hôn với một công dân hay thường trú dân Hoa Kỳ và khai chung hồ sơ thuế với người phối ngẫu.
- Quý vị phải có số an sinh xã hội có hiệu lực (valid Social Security number - SSN).
- Quý vị không thể là con đủ tiêu chuẩn của người khác (cannot be a qualifying child of another person).
- Trường hợp quý vị không có con đủ tiêu chuẩn, quý vị cần phải:
o--Đủ 25 tuổi hay ít hơn 65 tuổi vào cuối năm 2008;
o--Sinh sống ở Hoa Kỳ nhiều hơn sáu tháng trong năm thuế 2008 (Nhân viên và quân nhân phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ làm việc, tác chiến ở ngoài lãnh thổ xem như vẫn sinh sống ở Hoa Kỳ trong thời gian thi hành công vụ), và
o--Không đủ tiêu chuẩn là người sống phụ thuộc vào người khác.
Trẻ em đủ tiêu chuẩn là gì"
Trẻ em đủ tiêu chuẩn là trẻ hội đủ các yêu cầu về quan hệ gia đình (relationship), tuổi tác (age) và cư trú cùng nhà (residency) với quý vị. Số tiền nhận được từ tín thuế dành cho người có lợi tức thấp sẽ nhiều hơn nếu quý vị có thể khai những đối tượng sau đây là trẻ đủ tiêu chuẩn nhận EITC của quý vị:
- Con trai ruột, con gái ruột, con riêng của chồng, vợ, con nhận nuôi, em trai hay em gái ruột, em trai, em gái là con riêng của cha mẹ kế, hay con cái của những thân vừa kể.
- Vào cuối năm thuế, tuổi của những đứa trẻ này là:
o--Dưới 19, hay
o--Dưới 24 và là sinh viên/học sinh theo học trọn thời gian, hoặc
o--Bị tàn tật vĩnh viễn và hoàn toàn vào bất cứ thời điểm nào trong năm thuế. (Tuổi tác trong trường hợp này không là vấn đề cần quan tâm).
- Sống chung với quý vị ở Hoa Kỳ hơn 6 tháng trong năm.
Con xin về nuôi (an adopted child) bao gồm những đứa trẻ quý vị xin nuôi dưỡng được xem như con đẻ của quý vị.
Con nhận nuôi (a foster child) là bất kỳ đứa trẻ nào quý vị được cơ quan có thẩm quyền hay tòa án cho phép quý vị được quyền chăm sóc.
Nếu hai người có cùng một đứa trẻ đủ tiêu chuẩn để nhận tín thuế, ai sẽ được quyền khai đứa trẻ"
Trường hợp hai hay nhiều người có cùng một đứa trẻ đủ tiêu chuẩn để khai nhận tín thuế EITC, miễn giảm cá nhân của người sống phụ thuộc, tín thuế trẻ em, đủ tiêu chuẩn nhận cương vị khai thuế chủ gia đình có con nhỏ, hay tín thuế giúp trả các chi phí trông con và chăm sóc người sống phụ thuộc, thì chỉ một người được quyền khai đứa trẻ là con đủ tiêu chuẩn để nhận được tất cả các quyền lợi thuế vụ kể trên.
Quý vị phải tự quyết định ai sẽ là người nhận những quyền lợi này (bao gồm tín thuế EITC) khi khai đứa trẻ là con đủ tiêu chuẩn của mình. Nếu quý vị không thể thỏa thuận với nhau được, và ít nhất có hai người đồng thời khai cùng một đứa trẻ để nhận được quyền lợi thuế vụ, khi đó các quy định phân định quyền lợi (tie-breaker rules) sẽ được áp dụng.
Quy định "tie-breaker rules" là gì"
Các tiêu chuẩn phân định quyền lợi xác định một đứa trẻ là con đủ tiêu chuẩn của một người chỉ khi:
- Người này là cha (hoặc mẹ) duy nhất của đứa trẻ.
- Người cha hay mẹ sống chung với đứa trẻ một khoảng thời gian dài hơn thời gian người cha hay mẹ kia chung sống với đứa trẻ trong cùng năm, và cha mẹ của đứa trẻ không khai chung hồ sơ thuế với nhau, hoặc 
- Trường hợp thời gian đứa trẻ chung sống với cha hoặc mẹ bằng nhau và cha mẹ đứa trẻ không khai chung hồ sơ thuế, người cha hay mẹ nào có mức lợi tức sau khi điều chỉnh AGI cao nhất  sẽ được quyền khai đứa trẻ là con đủ tiêu chuẩn, hoặc 

- Nhiều người cùng nuôi dưỡng đứa trẻ nhưng không ai là cha mẹ ruột của đứa trẻ, người nào có mức AGI cao nhất sẽ được quyền khai đứa trẻ là trẻ đủ tiêu chuẩn của mình.
Số an sinh xã hội hợp lệ là gì (SSN)"
Quý vị (và người phối ngẫu nếu khai chung hồ sơ thuế) cần phải có số an sinh xã hội hợp lệ (valid SSN) để khai nhận tín thuế EITC. Bất cứ đứa trẻ đủ tiêu chuẩn nào có tên khai trên Schedule EIC cũng cần phải có số an sinh xã hội hợp lệ. Số an sinh xã hội do Sở An Sinh Xã hội (the Social Security Administration) cấp. Muốn được cấp một số an sinh xã hội, quý vị phải là công dân Hoa Kỳ hay quý vị phải chứng minh với Sở An Sinh Xã Hội tình trạng nhập cư, tuổi tác, và giấy tờ tùy thân của quý vị.
- Nếu quý vị là người ngoại quốc và không phải là thường trú dân của Hoa Kỳ và trên thẻ an sinh xã hội của quý vị ghi rõ dòng chữ: VALID FOR EMPLOYMENT ONLY WITH INS/DHS AUTHORIZATION, quý vị hiện có số an sinh xã hội có hiệu lực để khai nhận tín thuế EITC.
- Nếu quý vị được cấp một số an sinh xã hội chỉ nhằm mục đích nhận được phúc lợi do chính phủ Liên bang cấp, chẳng hạn phúc lợi y tế (Medicaid), số an sinh xã hội này không dùng để khai nhận tín thuế EITC được. Trên các thẻ an sinh xã hội loại này thường ghi: NOT VALID FOR EMPLOYMENT.
- Nếu quý vị (hay người phối ngẫu của quý vị, khi khai chung hồ sơ thuế) có số ITIN là mã số khai thuế, quý vị không thể khai nhận tín thuế EITC.
- Nếu một đứa trẻ có số ITIN hay ATIN (số ATIN là mã số cấp cho con nuôi của quý vị trong thời gian chờ đợi được hợp thức hóa là con nuôi chính thức của quý vị), quý vị cũng không thể khai đứa trẻ là trẻ đủ tiêu chuẩn nhận tín thuế EITC.
"Earned income" là gì"
"Earned income" là nguồn lợi tức quý vị kiếm được qua quá trình làm việc lãnh lương hay qua các hoạt động lao động tự do của mình. Sau đây là một số ví dụ bao gồm nguồn lợi tức kiếm được từ việc làm:
- Lương, thù lao lao động, tiền thưởng phải đóng thuế (taxable wages, salaries and tips).
- Lợi tức ròng từ các hoạt động tự doanh (net earnings from self-employment).
- Tổng lợi tức nhận được như một nhân viên theo quy định của luật pháp đối với một số người, trên một số công việc đặc biệt (a statutory employee).
Lợi tức kiếm được từ việc làm không bao gồm:
- Các nguồn phúc lợi không phải đóng thuế dành cho nhân viên (nontaxable employee benefits) chẳng hạn các khoản trợ cấp giáo dục (education assistance).
- Các khoản trợ cấp hưu trí (pensions), tiền trợ cấp ly hôn (alimony), trợ cấp nuôi con (child support), và các khoản trợ cấp tạm thời dành cho những gia đình cần được giúp đỡ (Temporary Assistance for Needy Families - TANF).
Ngoài ra còn có một số các quy định đặc biệt về các khoản lợi tức đặc biệt áp dụng cho quân nhân trong  các lực lượng quân đội Hoa Kỳ đang phục vụ ở chiến trường, các thành viên của giáo phẩm, và những người có nguồn lợi tức hưu tàn tật.
Làm sao tôi tính được tín thuế EITC của tôi là bao nhiêu"
Nếu quý vị đủ tiêu chuẩn khai nhận tín thuế EITC, quý vị có thể tự tính được số tiền dành cho quý vị, hoặc để IRS tính giúp quý vị. Bằng cách nào quý vị cũng vẫn phải tham khảo thêm ấn bản 596 để biết được các yêu cầu khai và nhận tín thuế loại tín thuế này; các mẫu tính toán và các ví dụ trên ấn bản 596 sẽ hướng dẫn quý vị cách tính tín thuế.
Điều cần nhớ:
- Nếu quý vị khai có trẻ đủ tiêu chuẩn để nhận tín thuế EITC, quý vị phải điền đầy đủ mẫu Schedule EIC và đính kèm mẫu đơn này chung với hồ sơ thuế của quý vị.
- Vào năm 1997 hoặc sau đó, tín thuế EITC của quý vị bị từ chối, hay số tiền dành cho quý vị trên tín thuế này bị giảm bớt sau khi hồ sơ khai thuế của quý vị bị kiểm tra, để có thể khai nhận tín thuế EITC cho năm 2008, quý vị có thể phải kèm thêm mẫu đơn 8862 chung với hồ sơ thuế (Form 8862 - Information to Claim Earned Income Credit After Disallance).
Nếu muốn nhận được tiền tạm ứng tín thuế "advance EITC" tôi cần phải làm gì"
Để nhận trước một phần tín thuế qua các kỳ lương trong năm, quý vị cần phải:
- Đi làm và nhận thù lao hay được trả lương
- Có thể đủ điều kiện nhận được tín thuế dành cho người có lợi tức thấp
- Có thể có ít nhất một trẻ đủ tiêu chuẩn
- Điền đầy đủ vào mẫu đơn W-5 (Form W-5, Earned Income Credit Advance Payment Certificate) và đưa cho chủ hay cơ quan nơi quý vị làm việc.
Sau này nếu quý vị nhận thấy mình không đủ tiêu chuẩn nhận tín thuế lợi tức thấp, quý vị sẽ phải điền lại một mẫu W-5 khác và nộp lại cho chủ để yêu cầu ngưng nhận tạm ứng tín thuế EITC. Cuối năm khi khai thuế, quý vị sẽ phải trả lại tất cả các khoản tiền tạm ứng đã nhận trong năm.
Muốn được giúp đỡ người thọ thuế cần phải làm gì"
- Tìm đọc thêm thông tin về tín thuế EITC và các mẫu đơn khai nhận tín thuế này tại địa chỉ www.irs.gov/eitc. Nếu đủ tiêu chuẩn nhận tín thuế EITC, phần trao đổi thông tin trên mục "EITC  Assistant" có thể báo cho quý vị biết ngay.
- Đến điểm VITA để nhờ các tình nguyện viên giúp khai và chuẩn bị hồ sơ thuế miễn phí cho quý vị.
- Sử dụng hệ thống khai thuế Free File tại địa chỉ www.irs.govđể khai thuế cho mình. Mạng khai thuế điện tử miễn phí này sẽ nối thông tin của bạn vào nhu liệu khai thuế của các công ty điện tử tư nhân được cài đặt sẵn.
- Tìm được một chuyên viên hay dịch vụ khai thuế đủ tiêu chuẩn hành nghề.
- Xin gọi số 1-800-TAX-1040 khi muốn được giúp đỡ về các vấn đề thuế vụ và tìm địa chỉ của các điểm khai thuế miễn phí VITA.
- Muốn nhận được các mẫu đơn và các ấn bản thuế vụ miễn phí xin vui lòng gọi số 1-800-TAX-3676.
- Nếu quý vị có nhu cầu sử dụng các dụng cụ hỗ trợ thính thị TTY/TTD, xin gọi số 1-800-TAX-4059.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Một vài ghi chép lại trong nhiều tháng qua là như vậy. Câu chuyện về những người Việt ủng hộ Trump và chống Trump sẽ vẫn kéo dài thêm một thời gian nữa. Nó sẽ khép lại, hay mở rộng thêm còn tùy vào nghiệp lực của nước Mỹ, của cộng đồng người Việt ở Mỹ. Qui luật nhân quả vẫn sẽ vận hành như một qui luật muôn đời của vũ trụ.
Đã vài tuần kể từ lần cuối tôi liên lạc với quý vị. Trong thời gian đó, chúng tôi đã gắng sức làm việc để thành lập một nội các thể hiện các giá trị mà chúng tôi đã đưa ra là, hàn gắn sự chia rẽ quốc gia sâu đậm tại quốc nội và khôi phục vai trò lãnh đạo của chúng ta ở quốc ngoại.
Giữa những giờ phút ngự trị bởi các con số khổng lồ chóng mặt, những tranh cãi dao búa, một câu nói của ông Joe Biden đã nhắc nhở tới chiều sâu của một cuộc bầu cử dân chủ: đằng sau mỗi lá phiếu là một con người. Câu nói như một công án thiền. Tường chừng chìm lỉm trong những tiếng la hét, reo hò, bên này giận dữ, bên kia vui mừng.
Tổng thống Donald Trump sau khi lên nhậm chức đã nhanh chóng ký quyết định rút khỏi Hiệp Định Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP) và nay nhìn trở lại cuộc tranh cử 2016, tôi tin rằng nếu giả sử bà Hillary Clinton thắng cử, bà cũng khó có thể đưa nước Mỹ gia nhập TPP.
Khi còn tại chức, bà Phan Thúy Thanh – Phát Ngôn Viên Bộ Ngoại Giao của nước CHXHCNVN – có nuôi một con két nói năng rất sõi. Một hôm, nó xổ lồng bay mất. Bà Thanh nhờ báo đăng để tìm lại con thú cưng nhưng báo chưa kịp ra mà đã có người đến gõ cửa. Hỏi: Sao biết là con vẹt này của tôi. Đáp: Nó chối leo lẻo suốt ngày nên nhà cháu biết ngay là của bà chứ còn ai vào đây nữa.
Chuyến viếng thăm phòng Bầu Dục đầu tiên của tôi diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc bầu cử, khi theo truyền thống lâu đời thì vợ chồng Tổng Thống Bush đã mời Michelle và tôi đi thăm nơi sắp là nhà. Ngồi trên công xa của cơ quan mật vụ, chúng tôi chạy ngang qua vòng cung quanh co cổng Tây viên vào Bạch Ốc, cố lưu giữ dăm điều nơi chúng tôi sẽ dọn vào dưới ba tháng nữa.
Ông Biden thắng cử vẫn bị ông Trump kịch liệt bác bỏ vì cho rằng việc kiểm phiếu không minh bạch. Mãi cho tới hôm 15/11 vừa qua, lần đầu tiên sau tám ngày thông báo kết quả bầu cử, ông Trump lên tiếng trên tweet «ông Biden thắng cử». Nhưng liền đó, ông lại nhắc «ứng cử viên dân chủ đã gian lận để đạt được kết quả đó».
Hai tuần sau ngày tổng tuyển cử 3/11, việc đếm phiếu đã gần hoàn tất. Tuy chưa chính thức nhưng cựu Phó Tổng thống Joe Biden coi như thắng cử với 79 triệu phiếu phổ thông và 306 phiếu cử tri đoàn, Tổng thống Donald Trump được 73.3 triệu phiếu và 232 phiếu cử tri đoàn.
Các phụ nữ sẽ có ít nhất 14 ghế trong Quốc Hội Thứ 117, đạt mức kỷ lục mới đối với đại diện phụ nữ.Trong năm 2018, toàn quốc đã bầu 127 phụ nữ -- và 48 phụ nữ da màu – vào Hạ Viện và Thượng Viện. Vào ngày 3 tháng 1 sắp tới, ít nhất 141 phụ nữ, gồm 51 phụ nữ da màu sẽ được tuyên thệ nhậm chức. 8 cuộc tranh cử liên quan đến phụ nữ chưa được tuyên bố tính tới ngày 16 tháng 11, có nghĩa là con số này có thể sẽ còn cao hơn.
Nhân mùa lễ Tạ Ơn, xin nói một lời cảm ơn cái quốc gia này, cảm ơn tất cả những mối quan hệ tương tác qua lại, cảm ơn sự cộng sinh giữa người với người, người với vạn vật muôn loài nhưng trên hết là cảm ơn cha mẹ đã cho con cái hình hài này, cho con sự sống này.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ ân xá cho cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn
Thị phần của Huawei trên thị trường điện thoại thông minh (smartphone) toàn cầu có thể sẽ sụt giảm về mức chỉ còn 4% trong 2021 - một cú sụt giảm nghiêm trọng với nhà sản xuất đã từng dẫn đầu trong lĩnh vực vào mùa hè năm 2020.
Tổng thống Donald Trump vẫn chưa thừa nhận thua cử, nhưng nhiều doanh nghiệp Mỹ đã sẵn sàng bước tiếp và đang chuẩn bị cho thời kỳ ông Joe Biden làm tổng thống.
Trung Quốc đã phóng tàu thám hiểm Chang'E 5 trên một tên lửa hành trình từ Long March 5 từ Trung tâm Phóng Vũ trụ Văn Xương trên đảo Hải Nam, đánh dấu việc phát động sứ mệnh trở lại Mặt Trăng đầu tiên trên thế giới sau hơn 40 năm, kể từ năm 1976.
Nhật Bản và Trung Quốc đã nhất trí nối lại lưu thông giữa hai nước, tiếp tục trao đổi về nhóm đảo tranh chấp trên biển Hoa Đông.