Hôm nay,  

Sôi Nổi Ghi Danh Tranh Cử Các Chức Dân Cử Địa Phương; Tranh Cử Chức Nghị Viên Garden Grove Có: Luật Sư Nguyễn Quang Trung, Luật Sư Linh Hồ Và Luật Sư Andrew Hoàng Đỗ...

04/08/200800:00:00(Xem: 4460)

Các vị dân cử khi nêu chính nghĩa cờ vàng ở Calif. (hình hồ sơ)

(California, CA) – Thời hạn ghi danh tranh cử vào các chức vụ dân cử địa phương chưa kết thúc nhưng cuộc tranh cử đã bắt đầu trở nên sôi nổi.  Hầu hết các đơn vị trong khu vực Little Saigon đã có nhiều người ghi danh tranh cử, đặc biệt là các ứng cử viên gốc Việt. Hạn chót ghi danh tranh cử, đóng lệ phí và nộp các văn kiện cần thiết sẽ là 5 giờ chiều ngày thứ sáu, 8 tháng 8.  Tính đến chiều thứ sáu, 1 tháng 8, hồ sơ cập nhật ghi danh bầu cử tại các đơn vị được ghi nhận như sau:

Học Khu Westminster

Đây là một học khu tiểu học nằm phần lớn trong khu vực Little Saigon và có khoảng 10,000 học sinh, trong đó hơn 1/3 là học sinh gốc Việt.  Trong nhiều năm qua, Học Khu Westminster là nơi có nhiều sóng gió nhất, kể cả trong khi không có bầu cử.  Hiện nay, Hội Đồng Giáo Dục chỉ có một ủy viên gốc Việt đầu tiên và duy nhất là Ủy Viên Andrew Nguyễn, được đắc cử vào tháng 11 năm 2006.

Tính đến nay, chỉ có 2 ủy viên đang tại chức ghi danh tái tranh cử, đó là bà Jo-Ann Purcell và ông Sergio Contreras. Nếu không có ai khác ghi danh tranh cử, hai chức vụ này sẽ không phải tranh đua và hai ứng cử viên đương nhiên được đắc cử.

Học Khu Westminster cũng đang vận động để các cư dân thông qua chấp nhận một công khố phiếu để tu bổ các cơ sở trường học trị giá lên đến 130 triệu Mỹ kim.

Thành Phố Westminster

Trong năm nay, hai ghế nghị viên sẽ được tái tranh cử đó là ghế của Nghị Viên Frank Fry và Nghị viên Kermit Marsh. Đây là hai ứng cử viên kỳ cựu của Hội Đồng Thành Phố Westminster. Nghị Viên Frank Fry đã từng tại chức trong Hội Đồng Thành Phố Westminster hơn 30 năm, hiện đã lớn tuổi và sức khỏe có phần yếu kém. Nghị Viên Kermit Marsh là một luật sư và là một thành viên tích cực của Đảng Cộng Hòa tại Quận Cam. Ông Kermit Marsh còn hiện đang tranh cử vào chức vụ Chánh Án Quận Cam. Nếu được đắc cử vào chức chánh án, Ông Kermit Marsh sẽ phải từ chức Nghị Viên Thành Phố. Việc thay thế một trong hai ghế này của các nghị viên đương kim không phải là chuyện dễ. Cả hai ông Frank Fry và Kermit Marsh đã ghi danh tái tranh cử vào chức vụ này.

Nhiều khuôn mặt mới đã bắt đầu ghi danh tranh cử vào một trong hai ghế này. Ghi danh đầu tiên là anh Diệp Miên Trường, năm 2006 đã đắc cử vào chức vụ Giám Đốc Đặc Khu Sở Vệ Sinh Midway City và phụ tá cho Văn Phòng Dân Biểu Trần Thái Văn. Trong cuộc bầu cử vào tháng 6 vừa qua, Anh Trường cũng đã được đắc cử vào chức vụ Thành Viên Trung Ương Đảng Cộng Hòa Quận Cam. Anh Diệp Miên Trường là một người trẻ nhưng đã tham gia tích cực các sinh hoạt chính trị và cộng đồng tại Quận Cam trong những năm qua. Một ứng cử viên gốc Việt khác là ông Hà Mạch, một thương gia gốc Việt đã tranh cử nhiều lần tại Westminster vào các chức vụ Thị Trưởng và Nghị Viên Thành Phố.
Cùng với các ứng cử viên gốc Việt còn có nhiều ứng cử viên khác như bà Penny Loomer, ông Alin Hamade và ông Al Krippner. Tất cả những ứng cử viên này đề đã tranh cử trước đây nhưng không thành công.

Học Khu Garden Grove

Học Khu Garden Grove là một học khu lớn thứ 3 tại Quận Cam, với hơn 48,000 học sinh, 17,000 học sinh người lớn, trong đó gần 1/3 là học sinh gốc Việt. Học Khu Garden Grove là đơn vị dân cử duy nhất ngoài Việt Nam mà đa số là các thành viên gốc Việt, đó là Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Luật Sư Nguyễn Quang Trung và Tiến Sĩ Nguyễn Lâm KimOanh.

Trong năm nay, sẽ có ba chức Ủy Viên Giáo Dục sẽ phải tái tranh cử, đó là Luật Sư Nguyễn Quang Trung, Tiến Sĩ Nguyễn Lâm KimOanh và bà Linda Reed. Cả ba ủy viên đã chính thức ghi danh tái tranh cử. Tuy nhiên, Luật Sư Nguyễn Quang Trung sẽ tập trung tranh cử vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố Garde Grove.

Bà Linda Reed đã phục vụ trong Hội Đồng Giáo Dục hơn 12 năm và sẽ tái tranh cử vào nhiệm kỳ thứ tư. Bà còn hiện là hiệu trưởng Trường Trung Tiểu Học Warner Intermediate, một trường học xuất xắc thuộc Học Khu Westminster. Luật Sư Nguyễn Quang Trung và Tiến Sĩ Nguyễn Lâm KimOanh đã đắc cử lần đầu tiên vào năm 2004.

Ngoài các ứng cử viên tại chức, người ta nhận thấy còn có nhiều ứng cử viên mới khác. Nổi bật nhất là ông George West, một nhà giáo dục kỳ cựu tại Quận Cam. Ông đã từng là Phụ Tá Giám Đốc Học Khu (Assistant Superintendent) tại Học Khu Fullerton và hiện là Giáo Sư Khoa Trưởng Khoa Sư Phạm tại Trường Đại Học Hope International University. Ông có vợ là một nhà giáo Việt Nam và cháu ngoại hiện đang theo học tại Học Khu Garden Grove. Kế đến là anh John Chương Nguyễn đã từng tranh cử vào chức vụ này vào năm 2006. Anh John Chương hiện là một thầy giáo dạy Việt Ngữ tại Trường Việt Ngữ Hồng Bàng. Người kế đến là bà Linda Zamora, một khuôn mặt mới trong chính trị trong vùng Garden Grove. Bà Linda Zamora cũng đã ghi danh tranh cử vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố Garden Grove trong kỳ bầu cử sắp tới.

Thành Phố Garden Grove

Sôi nỗi nhất trong các đơn vị tranh cử trong khu vực Little Saigon phải nói đến Thành Phố Garden Grove. Trong kỳ bầu cử này sẽ có hai ghế, đó là của ông Mark Rosen sẽ hết nhiệm kỳ được quyền tranh cử (termed-out) và ông Steve Jones, một nghị viên được bổ nhiệm năm 2007 sau khi Nghị Viên Janet Nguyễn được đắc cử vào chức vụ Giám Sát Viên Quận Cam. Ông Steve Jones đã chính thức ghi danh tranh cử lần đầu tiên vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố.

Trong số các ứng cử viên gốc Việt gồm có Luật sư Nguyễn Quang Trung, Luật Sư Linh Hồ và Luật Sư Andrew Hoàng Đỗ. LS Trung hiện là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove và đã từng tranh cử vào chức vụ Giám Sát Viên Quận Cam năm 2007. Luật Sư Linh Hồ từng là thành viên của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California, phụ tá cho ông Lou Correa lúc ông ta còn là Dân Biểu Tiểu Bang. Luật Sư Andrew Hoàng Đỗ hiện là Chánh Văn Phòng cho GSV Janet Nguyễn. Trong một hai năm gần đây ông đã tham dự một số sinh hoạt chính trị Quận Cam chủ yếu là trong việc vận động tranh cử cho GSV Janet Nguyễn.

Ngoài các ứng cử viên gốc Việt, nhiều nhân vật kỳ cựu khác trong chính trị thành phố Garden Grove cũng đã ghi danh tranh cử. Đáng kể nhất là hai ông Charles Mitchell và Tony Flores, là hai nhân vật đã tranh cử nhiều lần trong gần 10 năm qua và họ luôn luôn thất bại vì sự thành công của các ứng cử viên gốc Việt. Kế đến là ông Paul Lucas là một nhân vật hoạt động nhiều trong các sinh hoạt của Đảng Dân Chủ tại Quận Cam. Trước đây, ông Paul Lucas đã từng tranh cử chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang Địa hạt 68 chống lại Dân Biểu Trần Thái Văn vào năm 2006. Các ứng cử viên khác gồm có ông Tom Bailor, bà Robin Peace Marcario và bà Linda Zamora. Bà Linda Zamora hiện cũng ghi danh tranh cử vào chức vụ Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove.

Trong cuộc bầu cử này, các cử tri tại Thành Phố Garden Grove cũng sẽ cứu xét một dự luật đang được đưa ra trưng cầu dân ý để cho phép các nghị viên đã quá nhiệm kỳ tái tranh cử (termed out) có thể đợi 2 năm để trở lại tranh cử giống như chức vụ Thị Trưởng thay vì 4 năm đối với chức vụ nghị viên như hiện nay. Dự luật này nếu được thông qua sẽ cho phép đương kim nghị viên Mark Rosen được trở lại tranh cử sau 2 năm thay vì 4 năm theo luật hiện nay. Dự luật này sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đối với ảnh hưởng chính trị của cộng đồng người Mỹ gốc Việt vì các nghị viên đương nhiệm cần phải không trở lại tranh cử lâu hơn thì các ứng cử viên mới đại diện cho quyền lợi của cộng đồng mới có cơ hội tranh cử một cách đồng đều.

Cho đến ngày hạn chót ghi danh bầu cử, danh sách trên đây vẫn có thể thay đổi vì có người sẽ đổi ý không nộp đơn để hoàn tất thủ tục hay có những người khác sẽ nộp đơn vào thời hạn chót. Sự thành công hay thất bại của mỗi ứng cử viên đều có ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt chính trị của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại khu Little Saigon.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Đại Hội Thánh Mẫu với chủ đề “Đức Bà Là Hòm Bia Thiên Chúa” do Giáo Phận Orange tổ chức năm thứ 3 tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang trong khuôn viên Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô , giáo phận Orange vào hai ngày 12 và 13 tháng 7 năm 2024. Đại Hội Thánh Mẫu được tổ chức với mục đích cổ võ lòng sùng kính Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, thể hiện tâm tình yêu mến Đức Mẹ của giáo dân Việt Nam, do đó hàng chục ngàn tín hữu từ khắp nơi đã về Quận Cam tham dự đại lễ được tổ chức hết sức trang nghiêm, sốt sắng. Đại Hội Thánh Mẫu năm nay khai mạc vào chiều Thứ Sáu ngày 12 tháng 7, 2024 và bế mạc vào tối Thứ Bảy ngày 13.7.2024.
Tại QD Venue, thành phố Westminster, số 7722 Garden Grove, Westminster, CA 92683, vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 14 tháng 7 năm 2024, Hội HO Cứu Trợ Thương Binh và Qủa Phụ Việt Nam Cộng Hòa đã tổ chức thành công Đại Nhạc Hội Cảm Ơn Anh Kỳ Thứ 18 với số tiền sơ khởi thu được $170,000. Như thông lệ hằng năm Đại Nhạc Hội Cám Ơn Anh Người Thương Binh Việt Nam Cộng Hòa tổ chức nhằm gây quỹ giúp các thương phế binh VNCH đang sống lây lất tại quê nhà.
Đại diện bên Thành Phố Garden Grove sẽ cung cấp thông tin về Chương Trình Giúp Mua Nhà Lần Đầu, hỗ trợ tiền down-payment lên đến $110,000 dưới dạng khoản vay không lãi suất cho những ai hội đủ điều kiện.
Thuyền ở đây là 2 gia đình thuyền nhân tị nạn, và bến là 2 quốc gia tự do, đang dang tay đón nhận họ. Bất chấp mọi sự đánh phá, vu cáo và bịa đặt của bọn Cộng Sản Việt Nam cùng lũ tay sai, chính phủ Canada và Hoa Kỳ vẫn đưa tay đón nhận các hồ sơ tị nạn do tổ chức VOICE đệ trình và VOICE Canada bảo trợ. Từ tờ báo Nhân Dân của đảng, cho đến cơ quan truyền thông VTV của nhà nước CSVN, chúng đã liên tục tuyên truyền xảo trá, và gọi nỗ lực định cư của VOICE là “trục lợi của những kẻ buôn người?”, như bài báo đính kèm. Chúng cũng tuyên truyền rằng, chương trình đào tạo Xã Hội Dân Sự là để “chống phá nhà nước….”!
Khi thế giới đang hào hứng đón mừng Thế Vận Hội 2024, ASQ Trung Tâm Cai Thuốc Lá Dành Cho Người Việt khuyến khích những người hút thuốc hãy nhắm tới mục tiêu “đạt huy chương vàng” và quyết tâm cai thuốc lá vĩnh viễn.
Trân trọng kính mời đồng hương, và văn hữu tham dự buổi ra mắt 3 tác phẩm văn học miền Nam của nhà văn Nam Sơn Trần Văn Chi, gồm: 1. Tình Nghĩa Giáo Khoa Thư 2. Triều Nguyễn và Công Cuộc Mở Đất Phương Nam 2. Hương Vị Ngày Xưa và Món Ngon Miền Nam Thời gian và địa điểm: 2:00PM Chủ Nhật, 4 Tháng Tám, 2024
Như lời khai từ của Hoà thượng Thích Thông Hải khi giới thiệu Giảng sư Chánh Định, ngài nói: “Đây được coi như là buổi tu học “mở hàng” cho những chương trình tu học sắp tới của Chùa Bảo Quang, thành ra sư cố gắng làm sao cho chương trình được khởi sắc.” Và quá thật vậy, mặc dầu rơi vào ngày thứ sáu trong tuần nhưng Phật tử đồng hương đã đáp lời mời nồng nhiệt và có mặt từ 8g sáng trước giờ bắt đầu.
Vào tháng 1 năm 2024, Medi-Cal đã loại bỏ điều kiện giới hạn tài sản, nghĩa là tài khoản ngân hàng, nhà ở, chiếc xe thứ hai. Hiện nay, việc xét duyệt khả năng hội đủ điều kiện chỉ tính đến thu nhập và số người trong gia đình.
Mục đích của việc tung tin giả là kiếm phiếu của cộng đồng gốc Hoa vốn thường theo dõi các mạng truyền thông xã hội bằng tiếng Hoa. Điều này cũng đúng với những cộng đồng thiểu số khác, trong đó có cộng đồng gốc Việt.
Đến với chương trình này, khán giả có dịp hiểu rõ hơn sự gắn bó suốt 60 năm của anh Tuệ và phong trào Du Ca, từ những ngày đầu thành lập cho đến khi anh nhắm mắt lìa đời để trở về trong vòng tay của Chúa.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.