Hôm nay,  
Việt Báo Online

Sôi Nổi Ghi Danh Tranh Cử Các Chức Dân Cử Địa Phương; Tranh Cử Chức Nghị Viên Garden Grove Có: Luật Sư Nguyễn Quang Trung, Luật Sư Linh Hồ Và Luật Sư Andrew Hoàng Đỗ...

04/08/200800:00:00(Xem: 2678)
Sôi Nổi Ghi Danh Tranh Cử Các Chức Dân Cử Địa Phương; Tranh Cử Chức Nghị Viên Garden Grove Có: Luật Sư Nguyễn Quang Trung, Luật Sư Linh Hồ Và Luật Sư Andrew Hoàng Đỗ...

Các vị dân cử khi nêu chính nghĩa cờ vàng ở Calif. (hình hồ sơ)

(California, CA) – Thời hạn ghi danh tranh cử vào các chức vụ dân cử địa phương chưa kết thúc nhưng cuộc tranh cử đã bắt đầu trở nên sôi nổi.  Hầu hết các đơn vị trong khu vực Little Saigon đã có nhiều người ghi danh tranh cử, đặc biệt là các ứng cử viên gốc Việt. Hạn chót ghi danh tranh cử, đóng lệ phí và nộp các văn kiện cần thiết sẽ là 5 giờ chiều ngày thứ sáu, 8 tháng 8.  Tính đến chiều thứ sáu, 1 tháng 8, hồ sơ cập nhật ghi danh bầu cử tại các đơn vị được ghi nhận như sau:

Học Khu Westminster

Đây là một học khu tiểu học nằm phần lớn trong khu vực Little Saigon và có khoảng 10,000 học sinh, trong đó hơn 1/3 là học sinh gốc Việt.  Trong nhiều năm qua, Học Khu Westminster là nơi có nhiều sóng gió nhất, kể cả trong khi không có bầu cử.  Hiện nay, Hội Đồng Giáo Dục chỉ có một ủy viên gốc Việt đầu tiên và duy nhất là Ủy Viên Andrew Nguyễn, được đắc cử vào tháng 11 năm 2006.

Tính đến nay, chỉ có 2 ủy viên đang tại chức ghi danh tái tranh cử, đó là bà Jo-Ann Purcell và ông Sergio Contreras. Nếu không có ai khác ghi danh tranh cử, hai chức vụ này sẽ không phải tranh đua và hai ứng cử viên đương nhiên được đắc cử.

Học Khu Westminster cũng đang vận động để các cư dân thông qua chấp nhận một công khố phiếu để tu bổ các cơ sở trường học trị giá lên đến 130 triệu Mỹ kim.

Thành Phố Westminster

Trong năm nay, hai ghế nghị viên sẽ được tái tranh cử đó là ghế của Nghị Viên Frank Fry và Nghị viên Kermit Marsh. Đây là hai ứng cử viên kỳ cựu của Hội Đồng Thành Phố Westminster. Nghị Viên Frank Fry đã từng tại chức trong Hội Đồng Thành Phố Westminster hơn 30 năm, hiện đã lớn tuổi và sức khỏe có phần yếu kém. Nghị Viên Kermit Marsh là một luật sư và là một thành viên tích cực của Đảng Cộng Hòa tại Quận Cam. Ông Kermit Marsh còn hiện đang tranh cử vào chức vụ Chánh Án Quận Cam. Nếu được đắc cử vào chức chánh án, Ông Kermit Marsh sẽ phải từ chức Nghị Viên Thành Phố. Việc thay thế một trong hai ghế này của các nghị viên đương kim không phải là chuyện dễ. Cả hai ông Frank Fry và Kermit Marsh đã ghi danh tái tranh cử vào chức vụ này.

Nhiều khuôn mặt mới đã bắt đầu ghi danh tranh cử vào một trong hai ghế này. Ghi danh đầu tiên là anh Diệp Miên Trường, năm 2006 đã đắc cử vào chức vụ Giám Đốc Đặc Khu Sở Vệ Sinh Midway City và phụ tá cho Văn Phòng Dân Biểu Trần Thái Văn. Trong cuộc bầu cử vào tháng 6 vừa qua, Anh Trường cũng đã được đắc cử vào chức vụ Thành Viên Trung Ương Đảng Cộng Hòa Quận Cam. Anh Diệp Miên Trường là một người trẻ nhưng đã tham gia tích cực các sinh hoạt chính trị và cộng đồng tại Quận Cam trong những năm qua. Một ứng cử viên gốc Việt khác là ông Hà Mạch, một thương gia gốc Việt đã tranh cử nhiều lần tại Westminster vào các chức vụ Thị Trưởng và Nghị Viên Thành Phố.
Cùng với các ứng cử viên gốc Việt còn có nhiều ứng cử viên khác như bà Penny Loomer, ông Alin Hamade và ông Al Krippner. Tất cả những ứng cử viên này đề đã tranh cử trước đây nhưng không thành công.

Học Khu Garden Grove

Học Khu Garden Grove là một học khu lớn thứ 3 tại Quận Cam, với hơn 48,000 học sinh, 17,000 học sinh người lớn, trong đó gần 1/3 là học sinh gốc Việt. Học Khu Garden Grove là đơn vị dân cử duy nhất ngoài Việt Nam mà đa số là các thành viên gốc Việt, đó là Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, Luật Sư Nguyễn Quang Trung và Tiến Sĩ Nguyễn Lâm KimOanh.

Trong năm nay, sẽ có ba chức Ủy Viên Giáo Dục sẽ phải tái tranh cử, đó là Luật Sư Nguyễn Quang Trung, Tiến Sĩ Nguyễn Lâm KimOanh và bà Linda Reed. Cả ba ủy viên đã chính thức ghi danh tái tranh cử. Tuy nhiên, Luật Sư Nguyễn Quang Trung sẽ tập trung tranh cử vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố Garde Grove.

Bà Linda Reed đã phục vụ trong Hội Đồng Giáo Dục hơn 12 năm và sẽ tái tranh cử vào nhiệm kỳ thứ tư. Bà còn hiện là hiệu trưởng Trường Trung Tiểu Học Warner Intermediate, một trường học xuất xắc thuộc Học Khu Westminster. Luật Sư Nguyễn Quang Trung và Tiến Sĩ Nguyễn Lâm KimOanh đã đắc cử lần đầu tiên vào năm 2004.

Ngoài các ứng cử viên tại chức, người ta nhận thấy còn có nhiều ứng cử viên mới khác. Nổi bật nhất là ông George West, một nhà giáo dục kỳ cựu tại Quận Cam. Ông đã từng là Phụ Tá Giám Đốc Học Khu (Assistant Superintendent) tại Học Khu Fullerton và hiện là Giáo Sư Khoa Trưởng Khoa Sư Phạm tại Trường Đại Học Hope International University. Ông có vợ là một nhà giáo Việt Nam và cháu ngoại hiện đang theo học tại Học Khu Garden Grove. Kế đến là anh John Chương Nguyễn đã từng tranh cử vào chức vụ này vào năm 2006. Anh John Chương hiện là một thầy giáo dạy Việt Ngữ tại Trường Việt Ngữ Hồng Bàng. Người kế đến là bà Linda Zamora, một khuôn mặt mới trong chính trị trong vùng Garden Grove. Bà Linda Zamora cũng đã ghi danh tranh cử vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố Garden Grove trong kỳ bầu cử sắp tới.

Thành Phố Garden Grove

Sôi nỗi nhất trong các đơn vị tranh cử trong khu vực Little Saigon phải nói đến Thành Phố Garden Grove. Trong kỳ bầu cử này sẽ có hai ghế, đó là của ông Mark Rosen sẽ hết nhiệm kỳ được quyền tranh cử (termed-out) và ông Steve Jones, một nghị viên được bổ nhiệm năm 2007 sau khi Nghị Viên Janet Nguyễn được đắc cử vào chức vụ Giám Sát Viên Quận Cam. Ông Steve Jones đã chính thức ghi danh tranh cử lần đầu tiên vào chức vụ Nghị Viên Thành Phố.

Trong số các ứng cử viên gốc Việt gồm có Luật sư Nguyễn Quang Trung, Luật Sư Linh Hồ và Luật Sư Andrew Hoàng Đỗ. LS Trung hiện là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove và đã từng tranh cử vào chức vụ Giám Sát Viên Quận Cam năm 2007. Luật Sư Linh Hồ từng là thành viên của Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California, phụ tá cho ông Lou Correa lúc ông ta còn là Dân Biểu Tiểu Bang. Luật Sư Andrew Hoàng Đỗ hiện là Chánh Văn Phòng cho GSV Janet Nguyễn. Trong một hai năm gần đây ông đã tham dự một số sinh hoạt chính trị Quận Cam chủ yếu là trong việc vận động tranh cử cho GSV Janet Nguyễn.

Ngoài các ứng cử viên gốc Việt, nhiều nhân vật kỳ cựu khác trong chính trị thành phố Garden Grove cũng đã ghi danh tranh cử. Đáng kể nhất là hai ông Charles Mitchell và Tony Flores, là hai nhân vật đã tranh cử nhiều lần trong gần 10 năm qua và họ luôn luôn thất bại vì sự thành công của các ứng cử viên gốc Việt. Kế đến là ông Paul Lucas là một nhân vật hoạt động nhiều trong các sinh hoạt của Đảng Dân Chủ tại Quận Cam. Trước đây, ông Paul Lucas đã từng tranh cử chức vụ Dân Biểu Tiểu Bang Địa hạt 68 chống lại Dân Biểu Trần Thái Văn vào năm 2006. Các ứng cử viên khác gồm có ông Tom Bailor, bà Robin Peace Marcario và bà Linda Zamora. Bà Linda Zamora hiện cũng ghi danh tranh cử vào chức vụ Ủy Viên Giáo Dục Học Khu Garden Grove.

Trong cuộc bầu cử này, các cử tri tại Thành Phố Garden Grove cũng sẽ cứu xét một dự luật đang được đưa ra trưng cầu dân ý để cho phép các nghị viên đã quá nhiệm kỳ tái tranh cử (termed out) có thể đợi 2 năm để trở lại tranh cử giống như chức vụ Thị Trưởng thay vì 4 năm đối với chức vụ nghị viên như hiện nay. Dự luật này nếu được thông qua sẽ cho phép đương kim nghị viên Mark Rosen được trở lại tranh cử sau 2 năm thay vì 4 năm theo luật hiện nay. Dự luật này sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đối với ảnh hưởng chính trị của cộng đồng người Mỹ gốc Việt vì các nghị viên đương nhiệm cần phải không trở lại tranh cử lâu hơn thì các ứng cử viên mới đại diện cho quyền lợi của cộng đồng mới có cơ hội tranh cử một cách đồng đều.

Cho đến ngày hạn chót ghi danh bầu cử, danh sách trên đây vẫn có thể thay đổi vì có người sẽ đổi ý không nộp đơn để hoàn tất thủ tục hay có những người khác sẽ nộp đơn vào thời hạn chót. Sự thành công hay thất bại của mỗi ứng cử viên đều có ảnh hưởng ít nhiều đến sinh hoạt chính trị của cộng đồng người Mỹ gốc Việt tại khu Little Saigon.

19/02/2019(Xem: 181)
Westminster (Bình Sa)- - Hoa Hậu Kiều Ngân, thành viên CLBTNS, người đứng ra tổ chức và bảo trợ cho đêm tiệc dạ vũ gây quỹ để yểm trợ cho Tài Năng Trẻ Câu Lạc Bộ Tình Nghệ Sĩ đã đến thăm tòa soạn Việt Báo vào lúc 11 giờ sáng thứ Hai ngày 18 tháng 2 năm 2019 cùng đi với Hoa Hậu Kiều Ngân có nhà thơ Nguyễn Tiến Quỳnh Giao, Cố Vấn CLBTNS, trong dịp nầy Hoa Hậu Kiều Ngân cho biết một đêm tiệc dạ vũ gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều đến 11 giờ đêm ngày 24 tháng 2 năm 2019 tại nhà hàng Golden Sea Restaurant 9802 W. Katella Ave Anaheim. CA 92804, vé hoàn toàn miễn phí, quý đồng hương tham dự xin gọi báo trước về số điện thoại: (714) 403-9315 để ban tổ chức tiện việc sắp xếp chổ ngồi.
19/02/2019(Xem: 181)
Garden Grove (Bình Sa) --Tại hội trường Thư Viện Việt Nam, 10872 Westminster Ave Suite #214 - 216, Garden Grove, CA 92843, vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy ngày 16 tháng 2 năm 2019, Thư Viện Việt Nam tổ chức buổi họp mặt đầu năm, tưởng niệm Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng và nhà văn Nguyễn Đức Lập. Là hai trong 5 thành viên sáng lập Thư Viện Việt đã qua đời , hiện còn lại 3 thành viên đó là Giáo Sư nhà văn Trần Lam Giang, Bác Sĩ Võ Trọng Di và nhà báo Du Miên.
19/02/2019(Xem: 125)
Thời tiết vùng Tây Bắc ngày hôm nay đã trở lại bình thường, bầu trời trong sáng, nắng ấm áp trở lại sưởi ấm lòng người sau những ngày tuyết rơi nặng nề phủ kín đầy đường phố khắp mọi nơi khiến gây nhiều trở ngại và kém không khí vui nhộn trong việc đón mừng Tết Nguyên Đán như những năm trước đây.
19/02/2019(Xem: 111)
18/02/2019(Xem: 199)
17/02/2019(Xem: 519)
Garden Grove (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm cứ vào dịp Tết Đài Truyền Hình VNA-TV 57.3 đều tổ chức văn nghệ mừng Xuân.
17/02/2019(Xem: 225)
16/02/2019(Xem: 495)
Garden Grove (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm, Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Trần Qúy Cáp Hội An đều tổ chức tiệc Tân Xuân Hội Ngộ, tiệc tân Xuân năm Kỷ Hợi 2019 được tổ chức tại nhà hàng Dimond Seafood Palace 8058 Lampson Ave Garden Grove vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật ngày 10 tháng 2 năm 2019, Hội cựu học sinh Trần Quý Cáp, Hội An Nam California do cựu học sinh Trần Văn Căn đã được quý Thầy Cô và các cựu học sinh tín nhiệm nên bầu anh làm Hội trưởng liên tục trong nhiều năm qua để tiếp tục duy trì những sinh hoạt của hội.
16/02/2019(Xem: 244)
15/02/2019(Xem: 512)
Anaheim (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm sau Tết gia đình Mũ Đỏ Orange County và vùng phụ cận lại tổ chức buổi dạ tiệc Tân Niên mừng Xuân Kỷ Hợi 2019, dạ tiệc năm nay với chủ đề “Mũ Đỏ và Mùa Xuân” đã diễn ra vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật ngày 10 tháng 2 năm 2019 tại nhà hàng Golden Sea, Nam California, khoảng 600 người tham dự buổi dạ tiệc, ngoài các chiến hữu trong đại gia đình mũ đỏ và thân hữu còn có qúy vị quan khách, đại diện các hội đoàn, đoàn thể thuộc các quân binh chủng bạn, một số các cơ quan truyền thông.
15/02/2019(Xem: 245)
14/02/2019(Xem: 641)
Thượng Nghị Sĩ Umberg nói thêm: Vào cuối tuần vừa qua, chúng tôi có dịp tham gia cuộc Diễn hành Tết hàng năm tại Little Saigon. Lòng yêu nước không ngừng từ cộng đồng người Việt là yếu tố làm cho cả tiểu bang và quốc gia của chúng ta mạnh mẽ hơn
14/02/2019(Xem: 671)
thứ Bảy 9 tháng 2 nhằm mùng 5 Tết Nguyên Đán năm Kỷ Hợi 2019, Thượng Nghị Sĩ tiểu bang Tom Umberg đã giành trọn một ngày để tham dự các cuộc lễ hội Diễn hành Tết và hai Hội chợ Tết tại Mile Square Regional Park và Orange County Fair
14/02/2019(Xem: 281)
Garden Grove (Bình Sa)- - Tại Tượng Đài Vua Quang Trung, góc đường Euclid và đường Emperor Quang Trung, thành phố Garden Grove vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật, ngày 10 tháng 2 năm 2019 (nhằm ngày mùng 6 âm lịch năm Kỷ Hợi.)
14/02/2019(Xem: 404)
Garden Grove (Bình Sa)- - Sau nhiều năm bỏ hoang khu nhà sắt tọa lạc tại số 10080 Garden Grove Blvd, (bên cạnh khách sạn Ramada) thành phố Garden Grove nay sẽ biến thành khu chung cư cho người cao niên với tên gọi là Garden Brook Senior Village.
Tin công nghệ
Khoảng giữa tháng 02/2019, một tài liệu xuất bản bởi Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ (U.S. Patent and Trademark Office) cho thấy Apple đã sở hữu bản quyền đối với hệ thống nhận dạng gương mặt dùng để mở khóa cửa xe hơi. Được biết, Apple nộp bằng sáng chế từ đầu năm 2017 nhưng đến tháng 02/2019 mới được thông qua.
Khoảng giữa tháng 02/2019, giới chức trách Anh cho rằng Facebook và các hãng công nghệ lớn khác nên tuân thủ bộ quy tắc đạo đức bắt buộc để xử lý vấn nạn tin giả, lạm dụng dữ liệu người dùng và bắt nạt các công ty nhỏ hơn.
Khoảng giữa tháng 02/2019, theo nghiên cứu mới nhất của Viện Khoa học Máy tính Quốc tế ở California (ICSI), rất nhiều ứng dụng di động đã và đang thu thập và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân của người dùng smartphone Android để định hướng quảng cáo hiệu quả hơn.
Trước đây không lâu, một số nguồn tin đã dự đoán về ống kính chuyên chụp chân dung Sony 135mm ngàm E sẽ được ra mắt vào cuối tháng 02/2019. Đến giữa tháng 02/2019, giới truyền thông đã có trên tay thư mời về sự kiện ra mắt sản phẩm mới của Sony, là ống kính Sony FE 135mm f/1.8 GM (mã SEL135F18GM). Theo trang Sony Rumors, vẫn có hy vọng vào một số ống kính ngàm E khác như 100mm f/1.4, 500mm f/4.0 và 600mm f/4.0 sẽ được ra mắt trong sự kiện.
Trong tương lai, Google Chrome sẽ chặn các website khỏi việc phát hiện xem liệu người dùng có đang sử dụng chế độ Ẩn danh (Incognito mode) hay không để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng.
Hiện nay chất thải nhựa đang là vấn đề đau đầu của mọi quốc gia. Theo thống kê từ Liên Hiệp Quốc, trong vòng 65 năm, con người thải ra môi trường 8.3 tỷ tấn rác thải nhựa, và mới chỉ tái chế được có 9% trong số đó. Mỗi năm, 8 triệu tấn chất thải nhựa bị trôi ra biển, khiến các loài động vật gặp ảnh hưởng nghiêm trọng.
Khoảng giữa tháng 02/2019, chuyên gia phân tích Ming-Chi Kuo, người thường xuyên đưa ra những nhận định chính xác về Apple, đã công bố một bản tóm tắt các thiết bị sắp được ra mắt của Apple trong năm 2019. Theo đó, ông Kuo cho rằng Apple sẽ ra mắt một chiếc MacBook Pro 16 inch với thiết kế hoàn toàn mới, một chiếc màn hình 31 inch độ phân giải 6K, 2 chiếc iPad Pro mới và một loạt nâng cấp đáng chú ý khác.
Quý vị đã bao giờ nhìn thấy một con rồng trên bầu trời? Dù những con rồng bay thực tế không tồn tại, một cực quang hình rồng khổng lồ đã diễn ra trên bầu trời Iceland vào đầu tháng 02/2019. Cực quang được gây ra bởi một lỗ hổng trong quầng sáng của Mặt trời đã đẩy các hạt tích điện vào một cơn gió Mặt trời theo từ trường liên hành tinh thay đổi đến từ quyển của Trái đất.
Các nhà nghiên cứu tại Thung lũng Silicon đang tìm cách tiêu diệt loài muỗi – những con vật nhỏ bé hút máu gây phiền toái tột độ cho loài người, các thử nghiệm hiện đang được thực hiện tại Hạt Fresno thuộc bang California. Dự án trừ khử muỗi do Alphabet Inc. – công ty mẹ của Google hậu thuẫn, với một mục đích cao cả duy nhất: triệt tiêu mọi mầm bệnh lây qua đường muỗi trên toàn thế giới.
Hiện nay, smartphone màn hình gập là xu hướng được chờ đợi nhất với hàng loạt các thiết bị của Samsung, Huawei, Xiaomi chuẩn bị ra mắt. Tuy nhiên, LG, công ty vừa ra mắt mẫu TV cuộn đầu tiên trên thế giới, lại không đi theo xu hướng mới.
Khoảng giữa tháng 02/2019, theo nghiên cứu mới được đăng tải trên Science, những bằng chứng khoa học mới chỉ ra sâu dưới chân chúng ta vài trăm kilomet, có những rặng núi ngầm sừng sững ngự trị, chiều cao phải ngang ngửa với dãy Himalayas hùng vĩ. Các nhà khoa học đã dựng lại bản đồ ngầm bằng dữ liệu lấy được từ cơn địa chấn mạnh xảy ra tại Bolivia năm 1994.
Khoảng giữa tháng 02/2019, Evan Blass (evleaks) đã đăng tải hình ảnh của một chiếc tablet sắp ra mắt của Samsung là Galaxy Tab S5e. Dựa trên cách thức đặt tên mà Samsung đã lựa chọn cho Galaxy S10, nhiều khả năng Galaxy Tab S5e sẽ là phiên bản giá rẻ của Galaxy Tab S5, tương tự như việc Galaxy S10e là phiên bản giá rẻ của Galaxy S10.
TCL vốn nổi tiếng bởi các sản phẩm TV giá rẻ, hay các loại điện thoại mang thương hiệu BlackBerry Mobile và Alcatel, hiện đang phát triển ít nhất 5 thiết bị khác nhau sử dụng màn hình uốn dẻo, bao gồm 2 chiếc tablet, 2 chiếc smartphone, và một chiếc điện thoại uốn dẻo có thể cuộn lại thành một chiếc smartwatch
Trong năm 2018, theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), số ca mắc bệnh sởi tại Châu Âu tăng kỷ lục. Cụ thể, WHO cho biết số lượng bệnh nhân sởi đã tăng 30% trong năm 2018. Một trong những nguyên nhân khiến bệnh sởi lây lan là phong trào chống tiêm vaccine tại nhiều nước ở Châu Âu và Mỹ.
Khoảng giữa tháng 02/2019, tại một hội nghị dành riêng cho Philippines, Google tuyên bố sẽ mở rộng chương trình Google Station để bắt đầu cung cấp WiFi miễn phí tại các khu vực công cộng, đông dân cư ở Philippines.