Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Đảng Mê Ngủ, Nhà Nước Mê Chơi : Dân Chưa Tìm Ra Gạo, Hơi Đâu Nghe Chuyện Trên Trời?

18/07/200800:00:00(Xem: 6642)
Hoa Thịnh Đốn.- Đảng Cộng sản Việt Nam có thói quen bỏ chuyện lớn, làm to chuyện nhỏ để mê ngủ nhân dân quên đi những khó khăn trong cuộc sống hàng ngày.

Việc này đã được Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng chứng minh thêm lần nữa khi khai mạc Hội nghị Trung ương đảng kỳ 7, từ  9 đến 17-7 (2008) để  thảo luận và thông qua các đề án về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”; “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế”; “Vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn”.

Theo lời Mạnh, “Cũng tại Hội nghị này, Ban Chấp hành Trung ương sẽ nghe báo cáo, thảo luận và cho ý kiến về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2008 và một số vấn đề khác.”

Đáng lẽ ra “tình hình kinh tế - xã hội”  phải được ưu tiên thảo luận mới đúng với hòan cảnh hiện nay của Việt Nam, vì đại đa số 87 triệu dân đang lâm vào cảnh chưa ăn bữa sáng đã lo đi tìm bữa tối để đối phó với tình trạng lạm phát lên cao gần 30 phần trăm, và nạn vật gía leo thang vô tội vạ đang vét sạch túi đồng lương chưa tiêu đã cạn.

Nhưng đảng của Hồ Chí Minh đã vô cảm trước hòan cảnh nghiệt ngã của người dân để ưu tiên thảo luận trong kỳ 7  việc tìm cách “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên” để  “Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.”

Mạnh nói : “ Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên lúc này chẳng những là trách nhiệm và tình cảm của Đảng, của thế hệ đi trước đối với thanh niên, mà còn nhằm bồi dưỡng thế hệ chủ nhân của hiện tại và tương lai đất nước, lực lượng xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.”

Rõ ràng là Mạnh đã chỉ biết đặt quyền lợi  của thiều số  trên 3 triệu đảng viên trên quyền lợi bức thiết của 84 triệu dân còn lại.

Vấn đề vô bổ  thứ hai là việc “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế.”

Tại sao cho đến bây giờ, sau hơn 20 năm Đổi mới, đảng CSVN mới biết mở mắt nhận ra vào trò quan trọng của đội ngũ trí thức trong việc xây dựng đất nước " Nhưng ai cũng biết đảng này chỉ trông vào Trí thức khi họ có nhu cầu để tồn tại như đã chứng minh trong thời kỳ tiền và hậu “Cách mạng Tháng Tám” 1945.
Khi đã nắm được chính quyền, củng cố được vị trí chính trị và quân sự thì Trí thức lần lượt bị loạI ra rìa, và các Đảng phái Cách mạng không là đồng minh với Hồ Chí Minh cũng  lần lượt bị triệt hạ như lịch sử đã  làm chứng.

Nạn nhân sau cùng trong chuỗi dài lịch sử “vắt chanh bỏ vỏ” của đảng CSVN là Mặt trận Dân tộc Giải phóng Miền Nam và Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam (CMLTCHMNVN) của tổ chức này đã bị “loại khỏi chính trường không kèn không trống năm 1976”, chỉ sau một năm quân Cộng sản miền Bắc, được Nga – Tầu yểm trợ, chiếm và thống trị miền Nam.

Hai nhân chứng Trương Như Tảng, Bộ trưởng Tư Pháp và  Bà Bác sỹ Dương Quỳnh Hoa, Thứ trưởng  Bộ Y tế của Chính phủ CMLTCHMNVN đã quay lưng chửi lại đảng CSVN như thế nào, sau 1975, vẫn còn rành rành ra đấy.

Vậy mọi người có thể đọc được gì trong “tư tưởng của đảng” khi  Nông Đức Mạnh tuyên bố trước Hội nghị 7 : “Trước sự chuyển biến nhanh chóng của tình hình quốc tế và trong nước, trí thức ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước và đang đứng trước những đòi hỏi cao và yêu cầu mới, cả thời cơ lớn và những thách thức gay gắt. Đảng cần tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo đối với trí thức. Chúng ta phấn đấu để đến năm 2020, xây dựng được đội ngũ trí thức có chất lượng cao, số lượng đông đảo và cơ cấu hợp lý, từng bước tiến lên ngang tầm với trình độ của trí thức trong khu vực và thế giới. Gắn bó vững chắc giữa Đảng với trí thức, giữa trí thức với Đảng, bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh công - nông – trí.”

Thì ra, chỉ khi đối mặt với nhu cầu của hội nhập với Thế giới văn minh và đứng trước sự thay đổi qúa mau của khoa học và kỹ thuật  lãnh đạo đảng CSVN mới nhận thấy họ cần phải có sự tiếp tay của đội ngũ Trí thức, những người có học, biết suy nghĩ phóng khóang và  nhìn xa hơn lớp cán bộ, đảng viên bảo thủ.
Nhưng đảng vẫn còn coi thường, hạ thấp để “cai trị” trí thức nên  Mạnh đã  đặt Trí thức đứng sau cùng, dưới cả Công nhân và Nông dân (Công-Nông-Trí).

Thuở xưa, Cha Ông ta  không bao giờ dám đặt hàng Sỹ  đứng sau lưng các thành phần khác trong xã hội nên mới  sắp theo thứ tự Sỹ-Nông-Công-Thương để tỏ lòng ngưỡng mộ và tôn trọng nhân tài.

Vì thái độ coi Trí thức không bằng  đảng viên nên dù nhiều nơi đã trải thảm đỏ để mời sinh viên giỏi ra trường về làm việc vẫn rất ít người hưởng ứng.

Ngay cả công chức-chuyên viên đang làm việc cho Nhà nước cũng phải bỏ việc chạy qua các công ty tư nhân hay nước ngoài, hoặc tự làm để có đồng lương khá hơn số lương chết đói của nhà nước và thái độ coi thường trí thức của các Thủ trưởng, Giám đốc ít học  của đảng.

Một bài báo trong nước ngày 17/06/2008 viết : “Chỉ trong một thời gian ngắn, các quận huyện, sở ngành trên địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với sự ra đi của nhiều cán bộ công chức (CBCC) thạo việc. Trong một báo cáo gửi Bộ Nội vụ mới đây, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài thống kê:  từ tháng 7-2003 đến tháng 12-2007, TPHCM có 6.422 CBCC, viên chức thôi việc. Trong đó khối quản lý nhà nước (kể cả CBCC xã-phường): 698 người; khối sự nghiệp Giáo dục: 3.034 người; khối sự nghiệp Y tế: 849 người và sự nghiệp khác là 1.841 người. Đây là con số thống kê chưa đầy đủ.”

Nhiều Trí thức trong nước đã công khai than phiền họ không được giao công việc với sở trường chuyên môn của họ, hoặc được giao thì lại không đủ phương tiện làm việc. Ngoài ra, thủ tục làm việc qua hệ thống quan liêu, bè phái  và thủ tục hành chính rườm rà của đảng và nhà nước còn là một gánh nặng khác đối với đội ngũ trí thức nên mức đóng góp rất kém so với nhu cầu.

Tình trạng này cũng được Mạnh nhìn nhận trong diễn văn khai mạc kỳ họp 7: “Tuy nhiên, số lượng, chất lượng và cơ cấu của đội ngũ trí thức chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Số chuyên gia đầu ngành còn thiếu, đội ngũ kế cận hẫng hụt. Trong nước chưa có nhiều tập thể khoa học mạnh. Hoạt động nghiên cứu khoa học còn nhiều mặt thiếu gắn bó mật thiết với thực tiễn. Các thành tựu nghiên cứu và ứng dụng đạt được rất đáng trân trọng, song so với tầm thế giới và khu vực còn khoảng cách khá xa. Công tác xây dựng đội ngũ trí thức có nhiều kết quả, nhưng cũng còn không ít hạn chế, khuyết điểm.”

NGƯỜI CẦY MẤT RUỘNG

Vấn đề thứ ba được thảo luận tại Hội nghị 7 là vấn đề “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, nhưng tại sao phải đợi đến khi nông dân mất ruộng cầy cho các khu công nghiệp mở mang bừa bãi, cho các sân Golf kiếm tiền khách nước ngoài và Tư bản đỏ;  sau nhiều cuộc khiếu kiện chiếm đất, oan sai dai dẳng và sau khi nông dân buộc phải bỏ nghề nông đi làm nghề khác  thì đảng mới thấy nguy cơ có ngày nông dân nổi loạn "

Hãy nghe Bà Phạm Thị Chi Lan, nguyên Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)  nói với Báo Đại Đòan Kết ngày 14-7-2008 : “ Bây giờ, nếu đem so thu nhập của người nông dân với các ngành nghề khác rõ ràng có một khoảng cách khá xa. Như ở Thái Bình, hơn 40% nông dân bỏ ruộng để đi làm việc khác. Thu nhập một hộ một năm khoảng 15 đến 20 triệu trong khi đi làm ngoài nhiều khi thu nhập có thể cao gấp vài ba lần. Tôi thấy bây giờ, ở các vùng nông thôn, lực lượng lao động trẻ bỏ làng đi nhiều quá. Ở quê chỉ còn lại người già, phụ nữ và trẻ em. Họ không thể đủ sức làm tăng năng suất, do vậy sản lượng lại càng thấp. Mà sản lượng thấp thì phải nhập. Đó chính là cái vòng luẩn quẩn.”

Vì vậy, cuộc thảo luận tại Hội nghị 7 của đảng CSVN về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn” chẳng qua cũng chỉ nhằm xoa dịu những bất mãn đã tràn đầy ly của nông dân.

Mạnh nhìn nhận những khuyết điểm đó khi nói : “Tuy nhiên, thành tựu đạt được chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế và yêu cầu phát triển, vẫn tồn tại nhiều khó khăn, yếu kém, khuyết điểm. Nông nghiệp phát triển kém bền vững, sức cạnh tranh thấp, chưa phát huy tốt các nguồn lực; chuyển dịch cơ cấu và đổi mới cách thức sản xuất còn chậm, phổ biến vẫn là sản xuất nhỏ, phân tán. Công nghiệp, dịch vụ nông thôn phát triển chậm, thiếu quy hoạch, quy mô nhỏ, chưa thúc đẩy mạnh mẽ chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động ở nông thôn. Các hình thức tổ chức sản xuất chậm đổi mới, chưa đáp ứng yêu cầu giải phóng nguồn lực, thúc đẩy phát triển sản xuất hàng hoá ở nông thôn. Nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng kinh tề - xã hội còn yếu, môi trường ngày càng ô nhiễm, khả năng thích ứng, đối phó với thiên tai còn hạn chế. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân nông thôn còn thấp, chênh lệch giàu nghèo đang có xu hướng doãng ra; số hộ nghèo còn lớn; phát sinh nhiều vấn đề xã hội bức xúc.”

Như vậy đảng của Mạnh đã biết nông dân và nhân dân lao động đang phải bươn chải để sống còn như thế nào trong hòan cảnh của nền kinh tế đang bị đe dọa tụt hậu. Nhưng nếu chỉ nói cho mát lòng dân để hy vọng dân sẽ quên khi đói thì dù có xây dựng được mấy thế hệ Thanh niên nối nghiệp, hay có đào tạo được thêm mấy trăm ngàn Trí thức sẵn sàng làm tay sai cho đảng thì nông dân vẫn còn xa với ruộng, công nhân vẫn chưa thoát khỏi  kiếp lao động làm tôi cho nước ngoài.

Đã đến lúc đảng thức dậy chưa hay còn mê ngủ để cho Nhà nước rong chơi lãng phí với đồng tiến đóng thuế của dân " -/-

Phạm Trần
(07/08)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Ông mô tả mình là một người chủ trương “tôn trọng sự sống – (pro-life),” ủng hộ Tu chính án số 2 (quyền sở hữu vũ khí,) cổ võ một bộ máy chính quyền nhỏ, một kế hoạch quốc phòng mạnh mẽ, và là một người bảo thủ tôn trọng quốc ca” đã nói là hiện nay nước Mỹ không còn là một quốc gia dân chủ gương mẫu, và rằng “chúng ta cần phải có một Tổng Thống cho tất cả mọi người Mỹ, chứ không phải chỉ cho một nửa nước Mỹ.”
Nước. Nước từ đâu cứ dâng lên; lên rồi rút, rút rồi lại lên, ngập tràn đồng ruộng, ao hồ, vườn tược, làng quê, và phố thị của nhiều tỉnh thành miền Trung. Cuồng phong bão tố từ đại dương cuộn xoáy vào đất liền, kéo theo những cơn mưa xối xả ngày đêm.
Vấn đề không phải là để truy thù hay báo oán. Truyền thống văn hoá bao dung dân tộc Việt không cho phép bất cứ ai thực hiện điều đó. Tuy nhiên, quá khứ cần phải được thanh thoả – và không thể thanh thỏa bằng một (hay vài) cuốn truyện– để chúng ta đều cảm thấy được nhẹ lòng, và an tâm hơn khi hướng đến tương lai.
Làm thương mại, nhất là làm trong nghề buôn bán nhà cửa, muốn mọi người thương mình rất khó. Chín người thương mình cũng có một người ghét mình. Ăn ở cho mọi người thương mình chỉ có chân thành mới làm được.
Rừng điêu tàn thì đất nước suy vong; đây mới chính là cội rễ của vấn đề.bChúng ta cứu giúp đồng bào bị nạn nhưng chính chúng ta có ai nghĩ đến cội nguồn của vấn đề là nạn phá rừng cưa gỗ tàn phá đất nước. Tác động tới môi trường, phá rừng vẫn đang tiếp diễn và đang làm thay đổi khí hậu và địa lý.
Trưa ngày 16/10/2020, một thanh niên người Tchétchène, tên Abdoullakh Anzarov, đã cắt cổ Thầy giáo Sử Địa, ông Samuel Paty, ngay trước trường Trung học Le Bois d'Aulne nơi ông đang dạy, ở Thành phố Conflans-Sainte-Honorine, ngoại ô Tây-Bắc cách Paris chừng 40km Paris.
Tôi rất hãnh diện đã ủng hộ đạo luật lịch sử, mang 130,000 người tị nạn đầu tiên từ các nước Việt Nam, Lào, và Campuchia đến Hoa Kỳ vào năm 1975 và đã thông qua nghị quyết chào đón họ. Tôi đã bỏ phiếu chấp thuận gia tăng ngân quỹ để giúp những người Việt mới đến định cư và sau này tôi đã đồng bảo trợ cho đạo luật dẫn đến sự hình thành của hệ thống di trú theo quy chế tị nạn hiện hành. Tinh thần cứu giúp người tị nạn, chào đón họ đến với tự do sau khi trốn thoát chế độ đàn áp, là giá trị nền tảng của chúng ta và của Hoa Kỳ. Cũng do giá trị đó mà nước Mỹ trở thành biểu tượng của tự do và hy vọng, dẫn đầu thế giới không chỉ bằng sức mạnh của một cường quốc mà bằng hành động cụ thể làm gương cho thế giới. Trong vai trò tổng thống, tôi cam kết sẽ giữ cho nước Mỹ là quốc gia luôn chào đón người tỵ nạn và di dân, và chúng ta ghi nhận sức mạnh phi thường của Hoa Kỳ đến từ xã hội đa dạng và đa sắc tộc của chúng ta.
Hai Dự thảo “Báo cáo Chính trị” (BCCT) và “Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII”, gọi ngắn là “Xây dựng, chỉnh đốn đảng”, dành cho Đại hội đảng XIII vào đầu tháng Giêng năm 2021, đã bộc lộ bản tính tham quyền cố vị và tư duy giáo điều
Tại Hoa Kỳ, tháng 10 được chọn là tháng nâng cao hiểu biết về ung thư vú. Theo thông tin từ trang web của Hiệp Hội Ung Thư Vú Quốc Gia (National Breast Cancer Foundation), trung bình cứ 2 phút thì có một phụ nữ được chẩn đoán bị ung thư vú tại đất nước có hệ thống y tế đứng đầu thế giới này. Theo trang web của Hội Ung Thư Việt Mỹ (Vietnamese American Cancer Foundation), ung thư vú là loại ung thư thường gặp nhất ở phụ nữ người Việt nhưng lại có rất ít thông tin về những gì người mắc bệnh đã từng trải qua. Đây một tổ chức vô vụ lợi có văn phòng tại miền Nam Cali được thành lập từ năm 2002 với sứ mệnh ủng hộ và tranh đấu cho quyền lợi của bệnh nhân ung thư.
Dân Việt Nam và các dân tộc trên thế giới tùy theo ảnh hưởng môi trường của nơi cư trú, văn hóa tập tục truyền từ đời này qua đời khác, cách sinh sống, tôn giáo khác nhau, họ có các hình thức mai táng khác biệt riêng mà tôi xin dần dà trình bày ra đây để gọi là góp thêm chút ý kiến với quý vị:
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.