Hôm nay,  

Đại Lão Ht Thích Tâm Châu Thăm, Ban Đạo Từ Lễ Hiệp Kỵ

21/09/200900:00:00(Xem: 4432)

Đại Lão HT Thích Tâm Châu Thăm, Ban Đạo Từ Lễ Hiệp Kỵ

Hình ảnh HT Thích Tâm Châu trong Hội Đồng Chứng Minh.


Ventura, California (Cổ Ngưu)- - Sáng  Thứ Bảy ngày 19 tháng 9 năm 2009 tại Tu Viện An Lạc, Lễ Khai Mạc Ngày Về Nguồn lần thứ III, Hiệp Kỵ Chư Lịch Đại Tổ Sư diễn ra trong bầu không khí trang nghiêm với sự hiện diện của Chư Tôn Đức Tăng Ni  về từ khắp nơi trên thế giới và đồng hương phật tử tham dự tại Tu Viện An Lạc, thành phố Ventura, California, Hoa Kỳ.
Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ, Phật Giáo Kỳ và phút nhập từ bi quán, là lễ Phật cầu nguyện. Kế đó Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm chánh điện của Tu Viện để tham dự buổi thuyết trình và hội thảo về các đề tài: Hiện tình Cộng Đồng Tăng Già Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại do Hòa Thượng Thích Bảo Lạc thuyết trình và đề tài Hướng Đi Của Cộng Đồng Tăng Già Phật Giáo Việt Nam tại hải ngoại do Hòa Thượng Thích Như Điển thuyềt trình.
Lúc 11 giờ trưa, toàn thể Chư Tôn Đức Tăng Ni và đồng hương Phật tử trang nghiêm nghinh đón Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ GHPGVN Trên Thế Giới, Chứng Minh Đạo Sư GHPGVN Thống Nhất Liên Châu đến ban đạo từ. Trong phần đạo từ Hòa Thượng nói qua những biến cố đã xảy ra cho Phật Giáo trong thời gian qua. Hòa Thượng kêu gọi sự đoàn kết của Tăng Ni cũng như đồng bào Phật tử để bảo vệ dân tộc và đạo pháp trước hiểm họa xâm lăng của Trung Cộng và sự bất lực của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam.
Sau khi ban đạo từ, Đại Lão Hòa Thượng cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni thọ trai. Sau đó Đại Lão Hòa Thượng Thượng Thủ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni đến xem phòng triển lãm về hình ảnh và di tích của Đức Phật và những Phật tích quan trọng trên thế giới. Được biết  nhờ vào tài ngoại giao của Thượng Tọa Thích Thông Hải, Viện Chủ  Tu Viện An Lạc, Trưởng ban tổ chức Ngày Về Nguồn kỳ III nên phòng  phòng triển lãm đã được bảo trợ của Bà Guru Audrey E. Kitagawa, là người đứng đầu gia đình tinh thần Quốc Tế Tỉnh Thức. Bà hiện là cố vấn đặc biệt của liên đoàn các hiệp hội Liên Hiệp Quốc, là là Chủ Tịch của ủy ban các tổ chức phi chính phủ có tư cách tham vấn với Liên Hiệp Quốc. Bà cũng là thành viên Uy Ban Quốc Gia hành động toàn cầu để ngăn chặn chiến tranh và Phó Chủ Tịch Hội Đồng xúc tiến thành lập nghị viện tôn giáo thế giới.
Khoảng 500 quan khách Việt, Mỹ và đồng hương Phật tử tham dự lễ khai mạc phòng triển lãm. Thượng Tọa Thích Thông Hải đã cho biết qua về qúa trình hoạt động của Bà và tuyên bố khai mạc phòng triển lãm. Sau khi đi xem một vòng trong khu triển lãm, Đại Lão Hòa Thượng cùng một số Chư tôn đức Tăng Ni và đồng hương đến trước lễ đài để chụp hình lưu niệm.
Về phần chư Tôn Đức Tăng Ni tham dự Ngày Về Nguồn, sau đó đã trở lại hội trường tiếp tục tham dự buổi hội thảo qua những đề tài kể trên.
Sau khi thảo luận với nhiều đóng góp trong tinh thần xây dựng, chư Tăng, Ni đã quyết định địa diểm tổ chức Ngày Về Nguồn kỳ IV năm 2010 sẽ được tổ chức tại Chùa Viên Giác, Đức Quốc, do Hòa Thượng Thích Như Điễn đảm nhận vai trò  Trưởng Ban Tổ Chức.
Ngoài ra, Ban Tổ Chức Đại Hội Thường Niên kỳ 1 nhiệm kỳ I của GHPGVNTNHK cũng đã công bố Nghị Quyết đúc kết toàn bộ nội dung và chương trình Phật sự trong 9 điểm chính như sau.
QUYẾT NGHỊ
Đại Hội Thường Niên lần thứ I, nhiệm kỳ I (2008-2012)  của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ


Đại Hội Thường Niên lần thứ I, nhiệm kỳ I (2008-2012) của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ tổ chức ngày 17 và 18 tháng 9 năm 2009 tại Tu viện An Lạc, thành phố Ventura, tiểu bang California, Hoa Kỳ, qui tụ 129 đại biểu Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT từ các tu viện, tự viện, Phật học viện, tịnh xá, trung tâm, các tổ chức hội đoàn Phật giáo và Gia Đình Phật Tử Việt Nam khắp các tiểu bang Hoa Kỳ. Đặc biệt trong Đại Hội này còn có sự quang lâm chứng minh và trao đổi phật-sự của chư tôn đức giáo phẩm đại diện các GHPGVNTN tại Âu Châu (8 vị), Úc Châu-Tân Tây Lan (5 vị), và Canada (5 vị).
Trong hai ngày Đại Hội, toàn thể đại biểu đã thuyết trình, hội thảo qua hai phiên họp Khoáng Đai, tập chú vào chủ đề tình hình Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước, triển khai và đưa ra các đề án quan thiết của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ nói riêng, Liên Châu nói chung, dẫn đến những nhận định chung như sau:
- Giới luật là thọ mạng của chư Phật: nghiêm trì giới luật và tuân thủ các nguyên tắc yết-ma truyền thống của Tăng đoàn là yếu tố nền tảng để củng cố nội lực của giáo hội hầu phát huy sứ mệnh hoằng pháp lợi sinh, đồng thời cũng là phương cách tốt nhất để xây dựng vững chắc niềm tin của phật-tử đối với việc tu tập và hộ trì Tam Bảo;
- Định lực là bản thể của tuệ giác: kiên trì, nhẫn nhục, tinh tấn tu tập, giữ gìn tâm ý thanh tịnh vững chãi trước bát-phong là áo giáp để vượt qua các xuyên tạc, phá hoại nhắm vào tự thân cũng như đoàn thể Phật giáo;
- Trí tuệ là sự nghiệp duy nhất: nỗ lực thực hành giáo pháp và phát huy hơn nữa công tác văn hóa, giáo dục, hoằng pháp là trách vụ dài lâu và cốt thiết của người con Phật để gìn giữ và phát triển đạo vàng trong mọi quốc độ;
Từ các nhận định trên, chúng tôi, toàn thể đại biểu tham dự Đại Hội Thường Niên lần thứ I nhiệm kỳ I của GHPGVNTN Hoa Kỳ đồng tâm quyết nghị như sau:
1. Tích cực hỗ trợ phật-sự và trao đổi hoằng pháp chặt chẽ với các GHPGVNTN Liên Châu trên nền tảng hòa hợp và dân chủ truyền thống của Tăng-đoàn;
2. Tổ chức một đại hội dành cho Ni Bộ để chư Ni có cơ hội phát triển và đóng góp nhiều hơn nữa đối với các phật-sự của giáo hội và Phật giáo;
3. Yểm trợ và khích lệ sự hợp nhất và phát triển vững mạnh của Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ nói riêng, trên thế giới nói chung; tạo điều kiện cho phật-tử trẻ tiếp cận đạo Phật và tham gia các phật-sự của giáo hội;
4. Tổng vụ Giáo dục, Tổng vụ Hoằng Pháp và Tổng vụ Cư sĩ phối hợp nghiên cứu việc tổ chức khóa tu học Phật Pháp qui mô cho quần chúng phật-tử tại Hoa Kỳ;
5. Tổng vụ Hoằng Pháp tiến hành việc đào tạo giảng sư để cung cấp cho các đơn vị cơ sở theo nhu cầu;
6. Ủy quyền HT. Thích Nguyên Trí và TT. Thích Nguyên Siêu đứng ra tổ chức đại lễ Phật Đản chung năm 2010, liên hệ phối hợp với Cộng đồng Phật giáo Việt Nam Nam California; ủy quyền HT. Thích Nguyên Trí đứng ra tổ chức Đại Hội Thường Niên lần thứ II, năm 2010 của giáo hội tại Chùa Bát Nhã vào thời gian trước hoặc sau mùa an cư kiết hạ; khóa an cư kiết hạ của giáo hội năm 2010 đã được HT. Thích Quảng Thanh hoan hỷ bảo trợ tổ chức tại Chùa Bảo Quang, thành phố Santa Ana, Nam California;
7. Kiên trì yểm trợ công cuộc giải trừ pháp nạn của GHPGVNTN tại quê nhà;
8. Phản đối các hành vi xâm phạm tự do tôn giáo của Nhà nước CHXN Việt Nam, yêu cầu trả tự do các thành phần đối lập, đấu tranh cho dân chủ tại Việt Nam;
9. Phản đối các công trình khai thác quặng bauxite của Trung quốc trên cao nguyên Việt Nam cũng như hành vi xâm lăng của Trung quốc đối với lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam.
Quyết Nghị này gồm 9 điểm đã được toàn thể Đại Hội, gồm 129 đại biểu Tăng Ni, Cư sĩ và Huynh trưởng GĐPT đồng biểu quyết thông qua lúc 04 giờ 30 ngày 18 tháng 9 năm 2009 tại hội trường Tu viện An Lạc, thành phố Ventura, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Năm học sắp kết thúc, nhiều học sinh đang mong đợi kỳ nghỉ hè. Đối với phụ huynh, đây cũng là thời điểm bận rộn, cố gắng tìm cách để giữ con mình tham gia vào các hoạt động tích cực và có ích khi trường học đang trong kỳ nghỉ. Điều này đồng nghĩa với việc khuyến khích học sinh tham gia học hè, làm việc để kiếm tiền, hoặc cho các em thư giãn. Một lựa chọn thay thế đáng cân nhắc là giúp học sinh tiến xa hơn trong hành trình giáo dục của mình, bằng cách ghi danh khóa học với chương trình kép tại trường cao đẳng cộng đồng tại địa phương.
Hôm nay, Covered California thông báo rằng hơn 158,000 cư dân California vẫn được tiếp tục có bảo hiểm sức khỏe nhờ chương trình ghi danh chuyển đổi từ Medi-Cal sang Covered California trong năm vừa qua. Bắt đầu từ tháng 4 năm 2023, sau khi kết thúc yêu cầu về bảo hiểm liên tục của chính quyền liên bang đưa ra trong đại dịch COVID-19, Medi-Cal đã tiếp tục quá trình gia hạn bằng cách xác định lại khả năng hội đủ điều kiện của hơn 15 triệu thành viên. Vào tháng 5 năm 2023, Covered California và Bộ Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe (Department of Health Care Services - DHCS) đã bắt đầu chương trình ghi danh chuyển đổi từ Medi-Cal sang Covered California. Hai cơ quan này quản lý chương trình Medi-Cal của California.
Càng sống lâu hơn, tỉ lệ người dân California phải đối mặt với bệnh Alzheimer hiện đang cao hơn bao giờ hết. Số người mắc bệnh Alzheimer và các chứng mất trí nhớ (ADRD) dự đoán sẽ tăng gấp đôi trong 20 năm tới.
Ngày 19 tháng 6 năm 2024, vào ngày này cách nay 58 năm, Chủ Tịch Hội Đồng Lãnh Đạo Quốc Gia VNCH, Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu đã ban hành Sắc lệnh lấy ngày 19 tháng 6 hàng năm làm ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Từ sau năm 1975 đến nay, mỗi năm tại hải ngoại, ở đâu có các quân nhân QL/VNCH ở đó có tổ chức kỷ niệm Ngày Quân Lực. Năm nay tại Nam California buổi lễ được long trọng tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ vào lúc 5 giờ 30 chiều Thứ Bảy ngày 15.6.2024 dưới sự chủ tọa của Trung tá Mũ Đỏ La Trinh Tường.
Nếu tháng 11 này tái đắc cử, ông Trump sẽ có nhiều kế hoạch tham vọng hơn: trục xuất và giam giữ di dân quy mô lớn, đóng băng các danh mục nhập cư hợp pháp...
Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Bộ Dịch vụ Chăm sóc Sức khỏe (DHCS) đã bổ sung các dịch vụ “bà đỡ” (doula) dưới dạng phúc lợi được chi trả cho những thành viên Medi-Cal
Khi Ngày Của Cha sắp đến, bạn có suy tư về tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của việc bỏ thuốc lá đối với sức khỏe và làm gương cho những người chung quanh, nhất là thế hệ trẻ không? Cho dù cai thuốc vì sức khỏe của chính mình hay bạn muốn hỗ trợ người thân cai, thực hành các bước để cai có thể tạo nên một thành quả đáng kể.
Pechanga Resort Casino hân hạnh kính mời quý vị đến tham dự chương trình nhạc hội chủ đề “Anh Trai Vượt Thời Gian” sẽ được tổ chức vào lúc 8 giờ tối ngày Thứ Bảy 29 tháng Sáu, 2024 tới đây trên sân khấu Pechanga Theater. Trong thế giới âm nhạc, chúng ta gặp rất nhiều khuôn mặt nam nữ nghệ sĩ trẻ đẹp, tài năng xuất hiện. Hầu hết đều đem đến cho khán giả những chất giọng mới lạ và thu hút. Khách yêu văn nghệ không ngừng được thưởng thức thêm nhiều tiếng hát, lời ca ngày càng phong phú và đa dạng. Trong số những nghệ sĩ đó có những giọng ca nổi bật và ngày càng trở nên điêu luyện, hấp dẫn khiến cho khán giả khó có thể bỏ qua không tìm nghe mỗi khi họ góp tiếng hát trong một chương trình. Sắp tới đây, chúng tôi sẽ mời quý vị đến để gặp, để nghe những giọng ca đó.
Hôm nay, Wilton Rancheria và đối tác Boyd Gaming Corporation đã chính thức công bố và vạch ra kế hoạch thú vị để mở rộng cho Sòng bạc Sky River Casino, khai trương lần đầu tiên vào ngày 15 tháng 8 năm 2022. Nằm ở vị trí thuận tiện ngay gần Quốc lộ Highway 99 ở Elk Grove, các kế hoạch mở rộng trong tương lai cho Sky River Casino bao gồm mở rộng diện tích sàn chơi, thêm phòng Mức cược Cao (High Limit Room), thêm khách sạn hiện đại 300 phòng, spa sang trọng, hồ bơi ngoài trời ngoạn mục, kèm không gian hội họp, sự kiện và giải trí sáng tạo. Điểm nhấn kiến trúc sẽ là sảnh trung tâm mở ấn tượng trong khách sạn, cho phép khách đến thăm tầm nhìn ngoạn mục lên bầu trời phía trên - một trong nhiều điểm đặc trưng tôn vinh mối liên hệ chặt chẽ của Bộ lạc với thiên nhiên.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.