Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Hội Nghị Liên Kết Đấu Tranh Tự Do Cho Việt Nam Ra Quyết Nghị Và Tuyên Bố

20/10/200800:00:00(Xem: 2505)

Hội Nghị Liên Kết Đấu Tranh Tự Do Cho Việt Nam Ra Quyết Nghị Và Tuyên Bố:

Giải Thể Chế Độ Độc Tài CSVN, Thiết Lập Thể Chế Tự Do Dân Chủ Tại VN

Hội Nghị Liên Kết Đấu Tranh Tự Do Cho Việt Nam đã phổ biến Thông Cáo Báo Chí sau khi Hội Nghị đã diễn ra vào ngày 18 tháng 10 tại Little Sài Gòn công bố Quyết Nghị 9 điểm và Tuyên Bố Chung gồm 9 điểm. Nguyên Văn Thông Cáo Báo Chí như sau.

THÔNG  CÁO BÁO CHÍ

Nhằm mục đích tạo điều kiện để các tổ chức chính trị và đoàn thể cộng đồng cùng chia sẻ những quan điểm chung về các vấn đề của đất nước và cộng đồng; đồng thời cùng nhau cùng nhau đẩy mạnh những công tác đấu tranh  theo một nỗ lực chung có phối hợp để hỗ trợ giáo dân Thái Hà và Tổng Giáo Phận Hà Nội. Chính vì lẽ đó, Hội Nghị Liên Kết Đấu Tranh Tự Do Cho Việt Nam đã được diễn ra tại Little Saigon, thủ đô người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản hải ngoại, miền Nam California-Hoa Kỳ ngày 18 tháng 10 năm 2008.

Với những trọng điểm “tất cả vì quyền làm người, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền của đồng bào quốc nội và tương lai, hạnh phúc của dân tộc”. Mặc dù thời gian vận động chỉ có 3 ngày, nhưng Hội Nghị đã đạt được những thành quả tốt đẹp “vượt ra ngoài sự dự tưởng” của mọi người. Hội Nghị cũng ghi nhận sự hưởng ứng nồng nhiệt của nhiều đoàn thể đấu tranh, hội đoàn, cộng đồng, phong trào và nhân sỹ chống Cộng khắp nơi, từ Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Âu Châu và Úc Châu. Dưới sự chủ tọa của cựu Chuẩn Tướng Lý Tòng Bá (Chủ Tịch Việt Nam Cộng Hòa Foundation), cựu thẩm phán Phạm Đình Hưng (Chủ Tịch Hội Đồng Đoàn Kết Người Việt Quốc Gia), cựu dân biểu Phạm Ngọc Hợp (Chủ Tịch Ủy Ban Đoàn Kết Chống Cộng), cựu dân biểu Bùi Văn Nhân (nhân sỹ Phật Giáo Hòa Hảo), và ông Nguyễn Tấn Đức (Hội Trưởng Ban Trị Sự Trung Ương Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo Hải Ngoại) cùng Điều Hợp Đoàn: giáo sư Lai Thế Hùng (Chủ Tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Âu Châu), giáo sư Vũ Thành Hoan (Phó Chủ Tịch Ban Thường Vụ Hội Đồng Chủ Tịch Liên Minh Tụ Do Việt Nam), và Thư Ký: nhạc sỹ Hồ Văn Sinh (Phó Tổng Thư Ký Ban Điều Hành Trung Ương Liên Minh Tự Do Việt Nam). Hội Nghị được khai mạc vào lúc 9 giờ 30 sáng, sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, hát quốc ca và phút mặc niệm ghi nhớ công đức dựng nước, giữ nước và mở mang bờ cõi của tiền nhân, những anh hùng nghĩa sỹ và đồng bào đã bỏ mình vì tự do cho dân tộc, cùng với lời giới thiệu thành phần tham dự, lời chào mừng Hội Nghị của GS Lai Thế Hùng, đại diện Ban Tổ Chức và diễn văn khai mạc của cựu Chuẩn Tướng chủ tịch Chủ Tọa Đoàn. Hội Nghị đã sôi nổi thảo luận sau khi lắng nghe Chủ Tọa Đoàn, Điều Hợp Đoàn trình bày lý do, mục đích và phác thảo nhu cầu khẩn thiết hỗ trợ cuộc vùng lên đòi quyền làm người, tự do tôn giáo, nhân quyền của đồng bào quốc nội nói chung và nhất là giáo dân Thái Hà, Tổng Giáo Phận Hà Nội hiện nay. Với những lời phát biểu đầy chân tình và khẩn thiết kêu gọi “quốc ngoại tích cực hỗ trợ quốc nội vùng dậy” của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện, luật sư Bùi Kim Thành (mệnh danh LS của Dân Oan quốc nội, vừa mới được tỵ nạn tại Hoa Kỳ) và của quý ông Trương Văn Đức, Hồ Văn Trọng (nhân sỹ Phật Giáo Hòa Hảo cũng vừa mới được tỵ nạn tai Hoa Kỳ), toàn thể thành viên Hội Nghị đã đồng thanh quyết nghị thành lập Ủy Ban với danh xưng “ỦY BAN LIÊN KẾT ĐẤU TRANH CHO TỰ DO TÔN GIÁO VÀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM” đặt trọng tâm công tác về 3 mặt: quốc tế vận, cộng đồng vận và truyền thông vận. Nhưng trước mắt vẫn là cứu nguy Thái Hà và Tổng Giáo Phận Hà Nội. Đồng thời, Hội Nghị ủy nhiệm GS Lai Thế Hùng vận động và mời gọi các đoàn thể chính trị và các tổ chức cộng đồng người Việt tỵ nạn Cộng Sản hải ngoại sớm hoàn thành  cơ cấu và nhân sự Ủy Ban. Hội Nghị cũng thông qua các văn kiện cơ bản: Quyết Nghi, Tuyên Bố Chung và Đề Án Công Tác (đính kèm). Hội Nghị được bế mạc vào 13 giờ trưa cùng ngày.  

Điều đáng vui mừng và vinh hạnh, Hội Nghi đã được sự tham dự của cụ Nguyễn Thanh Hùng (ứng cử viên Tổng Thống thời đệ II Cộng Hòa), cựu dân biểu Vũ Công Minh, Dr. Robert Lee Trần Trường, nhân sỹ đấu tranh Lưu Quang Phát,… Và nhất là được sự hiện diện đông đảo của quý cơ quan truyền thông quận Cam, như các nhà báo: Vi Anh, Nguyễn Thanh Huy (Việt Báo Kinh Tế), Anh Thành (Viễn Đông), Hoàng Phúc (Saigon Time), Nguyễn Vạn Hùng (Thời Luận), phóng viên truyền hình Lê Huỳnh (Việt Sateline TV), phóng viên truyền hình anh Tuấn (TV 18) và Ttruyền hình Người Việt Quốc Gia TV (Free VN.Net). 

 QUYẾT NGHỊ Của Hội Nghị Liên Kết Đấu Tranh Tự Do Cho Việt Nam do các tổ chức chính trị, đòan thể cộng đồng và cá nhân người Việt tỵ nạn Cộng Sản hải ngọai, nhóm họp tại Little Saigon,thủ đô Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản hải ngoại, miền Nam California, Hoa Kỳ ngày 18 tháng 10 năm 2008.

Trước tình trạng chậm tiến, lạc hậu, bất an của đất nước và thảm cảnh lầm than, đói khổ của quảng đại quần chúng Việt Nam dưới ách thống trị độc tài chuyên chế, khắc nghiệt và tham nhũng của Cộng Sản Hà Nội hiện nay, các nhà lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các tổ chức chính trị, đòan thể cộng đồng và cá nhân người Việt tỵ nạn Cộng Sản hải ngọai, nhóm họp tại thủ đô Người Việt Tỵ Nạn, thành phố Little Saigon, miền Nam California, Hoa Kỳ ngày 18 tháng 10 năm 2008, đồng thanh chấp thuận, cam kết và nỗ lực thực hiện Quyết Nghị :

I.-   Giải thể chế độ độc tài Cộng Sản bằng mọi phương thức.

II.- Thiết lập một chính thể dân chủ pháp trị và tam quyền phân lập.

III.- Kiến tạo một quốc gia Việt Nam độc lập, hòa bình, tiến bộ và phát triển trên căn bản kết hợp hài hòa giữa quyền lợi  tối thượng của tổ quốc với nhân quyền và phúc lợi của người dân.

IV.- Phục hồi và phát huy các giá trị văn hóa, tinh thần và đạo đức của dân tộc Việt Nam, tái lập luân thường đạo lý, kỷ cương gia đình, trật tự xã hội, kỷ luật quốc gia.

V.- Quyết liệt đẩy mạnh những công tác khẩn thiết sau đây:

1./ Thành lập Ủy Ban Liên Kết Đấu Tranh Cho Tự Do Tôn Giáo Và Nhân Quyền Tại Việt Nam, để đẩy mạnh công tác  quốc tế vận, cộng đồng vận và truyền thông vận, hầu yểm trợ hữu hiệu những tiếng nói đấu tranh (đòi quyền làm người, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và phúc lợi cho toàn dân) của  giáo dân Thái Hà, Tổng Giáo Phận Hà Nội, của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, các vị lãnh đạo tôn giáo, của bác sỹ Nguyễn Đan Quế với lộ trình 9 điểm nhằm dân chủ hóa Việt Nam công bố tại Sài Gòn ngày 18 tháng 3 năm 2005 và của các nhà đấu tranh dân chủ tại quốc nội hiện nay.

2./ Vận động các giới Lập Pháp và Hành Pháp Hoa Kỳ, các quốc gia Âu Châu, Gia Nã Đại, Liên Hiệp Quốc, Quốc Hội Âu Châu, Liên Hiệp Âu Châu, Nghị Viện 47 nước Âu Châu, các quốc gia trong khối ASIAN, Nhật Bản, Nam Hàn, chính phủ và nhân dân các nước yêu chuộng tự do, các tổ chức nhân quyền quốc tế,...hỗ trợ những tiếng nói đấu tranh quốc nội và áp lực Cộng Sản Hà Nội phải thực thi những đòi hỏi về quyền làm người, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền mà đồng bào cả nước đang vùng lên tranh đấu..

3./ Vận động công luận thế giới làm áp lực Cộng Sản Hà Nội trả tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý, LS Nguyễn Văn Đài, LS Lê Thị Công Nhân,..các vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, các nhân vật đấu tranh cho nhân quyền, tự do và dân chủ còn bị Cộng Sản Hà Nội giam cầm.

VI.- Tâm thành bày tỏ sự kính phục, ủng hộ và sát cánh cùng mọi giới đồng bào trong nước tranh đấu đòi quyền làm người, tự do tôn giáo, dân chủ và nhân quyền cho quê hương đất nước.

 VII.-  Quyết liệt tố cáo Cộng Sản Hà Nội vẫn không ngừng gây thêm tội ác cùng muôn vàn thống khổ cho đồng bào quê nhà hiện nay trên mọi diễn đàn quốc tế và mọi công tác tranh đấu.

VIII.- Hỗ trợ triệt để các Nghị Quyết trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ công nhận quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa nền vàng ba sọc đỏ là biểu tượng chính thức của cộng đồng người Việt quốc gia hải ngoại.

IX.- Đồng thanh chấp thuận Bản Tuyên Bố Chung của Hội Nghị Liên Kết Đấu Tranh Tự Do Cho Việt Nam, tại thủ đô người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, thành phố Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ ngày 18 tháng 10 năm 2008 hôm nay.

Làm tại Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ ngày 18 tháng 10 năm 2008.

Toàn thể thành viên Hội Nghị “đồng quyết nghị”

HỘI NGHỊ LIÊN KẾT ĐẤU TRANH TỰ DO CHO VIỆT NAM

ĐỀ ÁN CÔNG TÁC

Để cụ thể hóa thế liên kết và hỗ tương liên hòan đấu tranh giữa các tổ chức chính trị và đòan thể cộng đồng người Việt quốc gia trong công tác yểm trợ những tiếng nói đấu tranh đòi quyền làm người, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền và toàn vẹn lãnh thổ cho Việt Nam của đồng bào quốc nội; tòan thể thành viên Hội Nghị Liên Kết Đấu Tranh Tự Do Cho Việt Nam tại Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ ngày 18 tháng 10 năm 2008, với tinh thần tự lực tự cường, tòan thể thành viên, đồng cam kết và quyết tâm: - Phát huy thanh thế, bồi đắp tiềm năng đấu tranh và kiện toàn tổ chức. - Ngọai vận trên mọi bình diện, trong nhiều lãnh vực và dưới mọi hình thức - Móc nối, liên lạc với các tổ chức và cá nhân đấu tranh trong nước; đồng thời chấp thuận ĐỀ ÁN CÔNG TÁC đấu tranh trong 8 tháng tới đây (từ ngày 18 tháng 10 năm 2008 đến ngày 18 tháng 5 năm 2009), không kể những công tác đấu tranh đột xuất:

I. Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 10 tháng 12 năm 2008: Phối hợp với các đoàn thể đấu tranh, phong trào, cộng đồng người Việt quốc gia tại Âu Châu tổ chức Chiến Dịch quốc tế vận, truyền thông vận và cộng đồng vận ở một số quốc gia tại Âu Châu.

1. Quốc tế vận : Lập những phái đoàn tiếp xúc và đạo đạt thỉnh nguyện thư đến chính giới lập pháp, hành pháp các nước Âu Châu, như: Pháp, Anh, Đức,... Quốc Hội Âu Châu, Liên Hiệp Âu Châu, Nghị Viện 47 nước Âu Châu, Liên Hiệp Quốc Genève,.... Mỹ Châu, như: Hoa Kỳ, Gia Nã Đại, Liên Hiệp Quốc New York, và nếu có thể, một số quốc gia trong vùng Đông Nam Á, như: Nhật Bản, Nam Hàn, Thái Lan, Đài Loan, Singapour,..để vận động sự hỗ trợ và làm áp lực bạo quyền Cộng Sản Hà Nội trả tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Luật Sư Nguyễn Văn Đài, Luật Sư Lê Thị Công Nhân và tất cả các nhà đấu tranh dân chủ, các tù nhân lương tâm hiện còn bị bạo quyền giam giữ; cũng như phải chấm dứt quản thúc Đại Lão Hòa Thương Thích Quảng Độ,…đồng thời, thực thi lộ trình 9 điểm nhằm dân chủ hóa Việt Nam của Bác Sỹ Nguyễn Đan Quế và những yêu sách đòi quyền làm người, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền cho dân tộc của Cố Đại Lão Tăng Thống Thích Huyền Quang, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, các Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải, Phan Văn Lợi,…

2. Truyền thông vận: Tiếp xúc và vận động các giới truyền thông các nước Âu Châu và quốc tế để xin hỗ trợ và tiếp tay cổ võ lộ trình 9 điểm nhằm dân chủ hóa Việt Nam của Bác Sỹ Nguyễn Đan Quế và những yêu sách đòi quyền làm người, tự do tôn giáo, dân chủ, nhân quyền của Cố Đại Lão Tăng Thống Thích Huyền Quang, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, các Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Chân Tín, Nguyễn Hữu Giải, Phan Văn Lợi,,…

3. Quần chúng vận: Phối hợp và tổ chức với các đoàn thể đấu tranh, cộng đồng, phong trào người Việt quốc gia các nơi có cùng mục đích và lập trường chung, thực hiện:

- Những buổi tập họp biểu tình, meeting, cầu nguyện tại: .Hoa Thịnh Đốn, New York,… (Hoa Kỳ), Montréal, Toronto, Vancouver,…(Gia Nã Đại) ; Paris (Pháp), Berlin (Đức), Bruxelles (Bỉ), London (Anh), Strasbourg (Pháp), Genève (Thụy Sỹ), Rôme,…

- Những buổi hội thảo, những cuộc tiếp xúc với các đòan thể đấu tranh, cộng đồng người Việt quốc gia nơi có đông đồng hương tỵ nạn cư ngụ tại các nước Hoa Kỳ, Âu Châu và Gia Nã Đại.

II. Cổ võ, vận động và tích cực tham gia:

1. Ngày Nhân Quyền Cho Việt Nam 11 tháng 5 năm 2009 do Ủy Ban Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản tổ chức tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Trong dịp này, phối hợp tổ chức:

- Những cuộc tiếp xúc và đạo đạt thỉnh nguyện thư đến các chính giới Lập Pháp Lưỡng Viện Quốc Hội, Bộ Ngọai Giao và Phủ Tổng Thống tòa Bạch Ốc; Hoa Kỳ.

- Tập họp biểu tình trước sứ quán bạo quyền CSHN.

- Tập họp cầu an trước điện Capitol, trước tòa Bạch Ốc.

2. Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế tại New York tháng 6 năm 2009. Trong dịp này, phối hợp tổ chức:

- Những cuộc tiếp xúc và đạo đạt thỉnh nguyện thư đến Phủ Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Phái Bộ Ngọai Giao các nước bên cạnh Liên Hiệp Quốc, như: Hoa Kỳ, Anh, Đức, Pháp,…

- Tập họp cầu an, biểu tình trước trụ sở Liên Hiệp Quốc.

- Hội luận với đồng hương tham dự Ngày Diễn Hành Văn Hóa Quốc Tế.

III. Quốc tế vận một số quốc gia trong vùng Đông Nam Á: Trường hợp có phương tiện và thời giờ, sẽ lập phái đòan công tác ở một số quốc gia, như: Nhật Bản, Đài Loan, Nam Hàn, Singapour,…

Little Saigon, thủ đô người Việt tỵ nạn Cộng Sản, Nam California, Hoa Kỳ ngày 18 tháng 10 năm 2008.

Tòan thể thành viên Hội Nghị Liên Kết Đấu Tranh Tự Do Cho Việt Nam “đồng chấp thuận”.

TUYÊN BỐ CHUNG

của

Hội Nghi Liên Kết Đấu Tranh Tự Do Cho Việt Nam tại Little Saigon, thủ đô người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản, miền Nam California, Hoa Kỳ,  ngày 18 tháng 10 năm 2008.

Chúng tôi gồm các nhà lãnh đạo tinh thần các tôn giáo, đại diện các đoàn thể đấu tranh, hội đoàn, các tổ chức cộng đồng, phong trào và nhân sỹ người Việt tỵ nạn Cộng Sản hải ngoại, tham dự Hội Nghi Liên Kết Đấu Tranh Tự Do Cho Việt Nam ngày 18 tháng 10 năm 2008, Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ, thủ đô của người Việt tỵ nạn Cộng Sản hải ngọai,

NHẬN ĐỊNH RẰNG:

1. Trong lúc các tân quốc gia độc lập ở Á châu như Singapore, Đại Hàn, Đài Loan đã.tiến mạnh trên đường xây dựng dân chủ và phát triển kinh tế trong hòa bình, Cộng Sản Hà Nội vẫn tiếp tục trung thành với chủ nghĩa Cộng Sản ngoại lai và duy trì chế độ độc tài toàn trị để phục vụ các đặc quyền đặc lợi của tập đoàn lãnh đạo và cán bộ, đảng viên Cộng Sản.

2. Lợi dụng độc tài chuyên chính vô sản, bạo quyền Cộng Sản Hà Nội trong 33 năm qua đã kìm kẹp, áp bức, bóc lột nhân dân, đưa đất nước đến bờ vực thẳm nghèo đói, lầm than khốn khổ, đảo lộn luân thường đạo lý, làm băng hoại xã hội, hủy diệt tất cả các giá trị đạo đức, văn hóa và truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa của dân tộc Việt Nam.

3. Bất chấp quốc tế công pháp và luật pháp quốc gia, Cộng Sản Hà Nội đã chà đạp thô bạo nhân quyền, tước đoạt tất cả các quyền tự do dân chủ của người dân, đàn áp tôn giáo, đồng thời quốc doanh hóa các tôn giáo và tín ngưỡng, giam cầm, đánh đập và tù đày hoặc cô lập nhiều vị lãnh đạo tinh thần, nhân vật bất đồng chánh kiến với đảng Cộng Sản và đồng bào biểu tình khiếu kiện cán bộ Cộng Sản cướp đoat nhà đất của nhân dân và phản đối Trung Quốc thôn tính hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam

4. Trước sự sụp đổ của nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, Cộng Sản Hà Nội đã bắt chước quan thầy Trung Cộng đổi mới kinh tế nửa vời nhưng không cải cách chính trị. Chính sách kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa đã biến tập đòan lãnh đạo Cộng Sản Hà Nội thành những nhà tư bản đỏ, giúp các cán bộ, đảng viên Cộng Sản trở thành những tỷ phú, triệu phú sống xa hoa, phung phí trước sự nghèo đói của quảng đại quần chúng, tạo lập một giai cấp tư bản và đại địa chủ đỏ đầy quyền thế tại nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa nghèo đói ngang hàng với nước Bangladesh.

5. Để trả nợ chiến tranh cho Trung Cộng, Cộng Sản Hà Nội đã không ngần ngại dâng hiến chánh thức cho thiên triều Bắc Kinh hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa năm 1958, một phần đất liền rộng 1,000 km2 dọc theo biên giới Hoa-Việt năm 1999, một vùng biển rộng lớn trên 10,000 km2 trong Vịnh Bắc Việt và vô số tài nguyên của lãnh hải Việt Nam năm 2000. Tội bán nước của  Cộng Sản Hà Nội còn tệ hại hơn hành động mãi quốc cầu vinh của Hồ Quý Ly, Trần Ích Tắc và Lê Chiêu Thống trong lịch sử Việt Nam.

6. Ngoài độc quyền thống trị trên 85 triệu đồng bào quốc nội, Cộng Sản Hà Nội còn âm mưu sai khiến Mặt Trận Tổ Quốc thi hành Nghị Quyết 36 của Bộ Chính Trị Cộng đảng để phá hoại sự đoàn kết của 3 triệu người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại hải ngoại và vô hiệu hóa các hoạt động chống Cộng của tập thể người Việt quốc gia yêu nước ở quốc nội và hải ngoại.

7. Các hành động bán nước, áp bức, bóc lột, tham nhũng và bách hại giáo dấn Thái Hà, Tổng Giáo Phận Hà Nội và nhân dân của bạo quyền Cộng Sản Hà Nội cùng các bất công xã hội, khoảng cách giàu nghèo quá lớn giữa giai cấp tư bản đỏ và quảng đại quần chúng, sự đàn áp tôn giáo, các phong trào khiếu kiện cán bộ Cộng Sản cướp nhà đất của dân oan, các cuộc biểu tình của giáo dân đòi lại đất của các tôn giáo là những yếu tố bất ổn chính trị sẽ thúc đẩy 85 triệu đồng bào quốc nội vùng dậy, đập tan gông cùm Cộng Sản, theo chân các phong trào nhân dân nổi dậy đã nổ ra tại các tỉnh Thái Bình, Đồng Nai, Xuân Lộc, Thái Hà – Hà  Nội và nhiều nơi khác từ Bắc chí Nam, từ miền núi đến đồng bằng, khắp ba miền quê hương hiện nay.

 HỘI NGHỊ LIÊN KẾT ĐẤU TRANH TỰ DO

CHO VIỆT NAM LONG TRỌNG TUYÊN BỐ:

1.- Đã đến lúc tập thể 3 triệu người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại hải ngoại phải liên kết chặt chẻ với nhau để đối phó hữu hiệu với các âm mưu thâm độc của Cộng Sản Hà Nội nhằm chia rẽ khối người Việt quốc gia và vô hiệu hóa cuộc đấu tranh đòi nhân quyền, dân quyền và các quyền tự do căn bản của đồng bào quốc nội

2.- Khẳng định lập trường đấu tranh giải thể chế độ độc tài toàn trị của Cộng Sản Hà Nội để xây dựng một nước Việt Nam tự do, dân chủ, nhân bản và phú cường.

3.- Thỉnh cầu Liên Hiệp Quốc, Hoa Kỳ và các quốc gia đã ký kết hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973 và hiệp định Geneve ngày 20 tháng 7 năm 1954 cho thực hiện quyền dân tộc tư quyết của nhân dân Việt nam căn cứ theo hai hiệp định quốc tế nầy.

4.- Thỉnh cầu Hoa Kỳ, các cường quốc và tổ chức phi chánh phủ (NGO) áp lực bạo quyền Cộng Sản Hà Nội trả tự do cho Linh Mục Nguyễn văn Lý, Luật Sư Nguyễn văn Đài, Luật Sư Lê Thị Công Nhân, các nhân vật bất đồng chánh kiến với Cộng Sản Hà Nội và các tù nhân lương tâm còn đang bị giam giữ trong ngục tù Cộng Sản.

5.- Kêu gọi Liên Hiệp Quốc, các cường quốc, các tổ chức nhân quyền và tập thể 3 triệu người  Việt tỵ nạn Cộng Sản tại hải ngoại hỗ trợ các cuộc đầu tranh của đồng bào quốc nội đòi quyền sống, quyền làm người, quyền mưu cầu hạnh phúc và các quyền tự do căn bản của người dân Việt Nam.

6.- Triệt để ủng hội giáo dân và giáo sĩ Thái Hà và Toà Tổng Giám Mục Hà Nội trong cuộc đấu tranh cho công lý và nhân quyền.

7.- Khẩn thiết kêu gọi đồng hương tỵ nạn đề cao cảnh giác trước chiêu bài “Mặt Trận Tổ Quốc mở rộng”, nhản hiệu “Trung Tâm Thương Mại” của Cộng Sản Hà Nội và Nghị Quyết 36 của Bộ Chính Trị Cộng đảng đang được bọn cán bộ Cộng Sản và bọn tay sai, đón gió, trở cờ chấp hành để tiếp tục phỉnh gạt và lừa bịp  người  Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại.

8.- Xác quyết: không hòa giải hòa hợp, hay cầu hòa thoả hiệp với Cộng Sản Hà Nội dưới mọi hình thức.

9.- Ngày nào bạo quyền Cộng Sản Hà Nội còn ngự trị trên quê hương, tập thể 3 triệu người Việt tỵ nạn Cộng Sản ở hải ngoại vẫn phải kiên định lập trường, giữ vững niềm tin và tiếp tục đấu tranh cho đến khi giải thể chế độ Cộng Sản độc tài, độc đảng để dựng lại một chính thể dân chủ pháp trị và nhân bản trên đất nước Việt Nam.

Làm tại Little Saigon, Nam California, Hoa Kỳ

 Ngày 18 tháng  năm 2008.

Toàn thể thành viên Hội Nghị Liên Kết Đấu Tranh Tự Do Cho Việt Nam “đồng tuyên bố”..

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Journey at Pechanga là địa điểm tổ chức Tranh Giải Golf Pro-Am Character Media Thường Niên lần thứ 14 vào hai ngày 5 và 6 Tháng Tư, 2021. Dịp này đánh dấu năm thứ 8 sân Golf hạng tranh giải vô địch xây dựng trong khung cảnh Temecula đồi lũng chập chùng này là địa điểm đứng ra tổ chức cuộc tranh giải trong vai trò của một nhà bảo trợ chính thức.
Tại khu đậu xe đối diện Thương Xá Phước Lộc Thọ vào lúc 4 giờ chiều Thứ Bảy, 19 Tháng Tư, một cuộc biểu tình chống kỳ thị người gốc Á “Stop The Hate” do Thành Phố Westminster tổ chức với thành phần ban tổ chức gồm có các ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí (Phó Thị Trưởng, Trưởng Ban Tổ Chức), Thị Trưởng Tạ Đức Trí, LS Trần Thái Văn cựu Dân Biểu Tiểu Bang, LS Nguyễn Quốc Lân Ủy Viên Học Khu Garden Grove.
Văn Phòng Vận Động Tranh Cử của cựu Dân Biểu Liên Bang Harley Rouda xin mời quí vị cư dân gốc Việt vùng Little Saigon ghi danh để được giúp đỡ miễn phí trong ngày trợ giúp điền đơn nhập tịch
Tính đến nay, Ủy Ban đã nhận được $56,525.73 do quý ân nhân ủng hộ. Bản danh sách cập nhật của tất cả các ân nhân đóng góp vào dự án xây dựng tượng đài đã được công bố trên trang nhà của Ủy Ban ở địa chỉ www.quangtrimonument.com. Các chi tiết và thể thức đóng góp cũng được trình bày chi tiết tại trang nhà này.
Trên bãi biển Huntington, nơi các tờ rơi KKK vừa được phân phát, các người bà tại Quận Cam cầu xin tình yêu trong một thông điệp trên cao: ‘HÃY NGỪNG SỰ THÙ GHÉT’ (NO HATE)
Mạng lưới điện của tiểu bang đang khai thác ngày càng nhiều các nguồn năng lượng sạch, có thể tái tạo; khi có nắng to và gió mạnh. Hầu hết người dân California đều có thể chọn lựa sử dụng năng lượng sạch từ các hãng cung cấp điện hiện tại. Có cái khó là buổi chiều muộn và tối, khi nhu cầu về năng lượng lên đỉnh điểm. Vào lúc này, sẽ dễ phải dùng điện đang được sản xuất từ các nguồn năng lượng truyền thống, thải ra khí độc.
“Vì cơn đại dịch COVID-19, cha mẹ các em nhỏ dưới 5 tuổi nào có những rào cản về học vấn, nghèo khó, hay khuyết tật, đã gặp khó khăn để có được các thông tin và tài nguyên giá trị, là những thứ vô cùng thiết yếu trong giai đoạn này,” Giám Đốc Điều Hành Camille Maben của First 5 California đã nói. “Bộ Vật Dụng cho Quý Vị Mới Làm Cha Mẹ lấp đầy khoảng trống đó bằng cách mang các nguồn tài nguyên nuôi dạy con cái cần thiết đến tận cửa cho những vị này.”
Mọi người dân California từ 16 tuổi trở lên sẽ đủ điều kiện để tiêm chủng COVID-19 vào ngày 15 tháng 4. Tiêm chủng là một trong những cách quan trọng nhất để chấm dứt đại dịch COVID-19, và tôi kêu gọi mọi người nên chủng ngừa khi đến lượt mình để họ có thể bảo vệ chính họ, những người thân yêu của họ và cộng đồng của chúng ta.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.