Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Việt Nam: Văn Hóa Đảng Là Cái Chi Chi? Đảng Viên Làm Nhiều Việc Vô Văn Hoá Hơn Người Ngoài Đảng

26/09/200800:00:00(Xem: 6501)
Hoa Thịnh Đốn -  Nếu hiểu Văn hoá là “Đời sống tinh thần của con người, lối sống, cách ứng xử có trình độ cao, biểu hiện văn minh” như định nghĩa của Cuốn Đại từ điển Tiếng Việt của  Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt nam thì điều được gọi là “Văn hóa đảng” không phải như thế.

Bởi lẽ,  Giáo sư  Vũ Khiêu ở Việt Nam  đã minh thị: “Đảng Cộng sản Việt Nam chính là một sản phẩm của văn hóa, là sự kết hợp giữa đỉnh cao của văn hóa nhân loại là chủ nghĩa Mác - Lênin với đỉnh cao của phong trào đấu tranh giải phóng của giai cấp công nhân và dân tộc Việt Nam.  Văn hóa dân tộc sản sinh ra văn hóa đảng và văn hóa đảng tác động tích cực vào văn hóa dân tộc để văn hóa dân tộc phát triển theo chiều hướng tiến bộ của thời đại.” (Tạp chí Xây dựng Đảng 12/3/2006)

Giáo  sư Vũ Khiêu có nhầm lẫn không" Điều  đơn gỉan là văn hóa Mác-Lênin không  dính dáng gì với văn hóa dân tộc Việt Nam và Văn hóa dân tộc cũng không có “họ hàng, bà con” gì với Văn hóa đảng.  Do đó nếu nói thứ  văn hóa “ngoại lai”   Mác-Lênin của đảng  CSVN đã “tác động tích cực vào văn hóa dân tộc để văn hóa dân tộc phát triển theo chiều hướng tiến bộ của thời đại” là có ý trộn “Vàng Dân tộc” với “Thau Cộng sản”.  Và càng không đúng khi Giáo sư khẳng định “Văn hóa đảng là một sản phẩm của văn hóa dân tộc”, hay ông bảo: “ Sự khác nhau giữa văn hóa dân tộc với văn hóa đảng là sự khác nhau giữa người cộng sản với bộ phận còn lại của giai cấp công nhân và dân tộc. Văn hóa đảng thể hiện mặt tiên tiến nhất của dân tộc gồm: Nhận thức cách mạng và tình cảm cách mạng.”

Viết như thế  là ông đã nói cùng giọng với đảng khi đảng này  cố ý “đồng hóa dân tộc với đảng”, làm  như đảng của 3 triệu đảng viên cũng  là đảng của  83 triệu  dân!

Giáo sư Vũ Khiêu càng sai lầm hơn khi ông  viết: “Tuyên ngôn của Đảng cộng sản nói về đặc trưng của người cộng sản so với người khác là ở chỗ người cộng sản nhiệt tình hơn và sáng suốt hơn”,  hay: “ Về Đảng cộng sản người ta cũng thường tôn vinh Đảng qua câu nói: Đảng là trí tuệ, danh dự và lương tâm của thời đại. “

Nhưng đảng Cộng sản của Giáo sư Vũ Khôi  chưa bao giờ xứng đáng được coi như thế bởi vì từ  xưa tới nay và từ trên thượng tầng Lãnh đạo xuống tận thôn bản, làng xã, đảng viên đã không ngừng vi phạm Điều lệ đảng để xâm phạm tài sản và quyền lợi của dân.

Những hành vi quan liêu, tham nhũng, lãng phí của công, chạy chức, chạy quyền, bao che cho nhau vi  phạm luật pháp của cán bộ, đảng viên có kể ra cả một đời người cũng không hết.

NÓI VÀ LÀM PHI VĂN HÓA

Bằng chứng nhiều vô kể nhưng chỉ nêu ra đây những việc quan trọng trong số 19 điều Cấm  cán bộ, đảng viên không được làm ghi trong  Quy định số  115-QĐ/TW,  ngày 7-12-2007  của Bộ Chính trị.

Đảng  viên bị cấm:

1- Nói hoặc làm trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng; làm những việc mà pháp luật không cho phép công dân, cán bộ, công chức làm.

Nhưng thực tế chứng minh, như Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư đảng  nói nhiều lần rằng  số đảng viên không làm theo lệnh đảng, vi phạm hàng hà sa số  văn kiện đảng không phải là số nhỏ.

Điều 8 cấm đảng viên không được: “Quan liêu, thiếu trách nhiệm, bao che, báo cáo sai sự thật, để cơ quan, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp phụ trách xảy ra tình trạng mất đoàn kết, tham nhũng, buôn lậu, lãng phí, thất thoát tài sản và các tiêu cực khác”, nhưng các quan chức vẫn  tự do lấy tiền của dân, đòi lót túi, đưa phong bì cho nhau.  Những kẻ có chức, có quyền quay lưng để cấp dưới lãng phí của công cả ngàn tỷ đồng mà vẫn không bị trừng phạt như đảng hứa mà còn được thăng quan, tiến chức.

Đến khỏan cấm ghi trong Điều 9 thì khả năng đảng  “qủan lý” cán bộ, đảng viên  của nhà nước  coi như không còn nữa vì những vi phạm “chiếm nhà”  và “ăn đất” của dân, của nhà nước không chỉ xẩy ra trong phạm vi nhỏ mà diễn ra  khắp nước nên mới có các vụ khiếu kiện đông người và dai dẳng từ Huyện lên  Trung ương, có vụ kéo dài cả chục năm.

Điều này bảo đảng viên không được : “ Làm trái quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong những việc: quản lý nhà, đất, quỹ, thuế; kinh doanh chứng khoán, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước; các hoạt động giám định quản lý và cấp phát các loại giấy đăng ky, giấy chứng nhận, giấy phép; cấp, sử dụng, chứng thực, xác nhận hồ sơ, tài liệu, văn bằng, chứng chỉ; thẩm định, phê duyệt, đấu thầu, giao, nhận dự án; giao đất; tuyển dụng, sắp xếp, bố trí, kỷ luật cán bộ, công chức và người lao động; kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.”

Thực tế, rất ít “công bộc” của dân, cán bộ kinh doanh và người đứng đầu các doanh nghiệp nhà nước  không muốn làm tròn nhiệm vụ  mà số này  rất nhiều. Đám  người này  chẳng những làm ít phá nhiều mà còn bịa ra nhiều kế hoạch xây dựng rởm để lãng phí, gây thiệt hại cho ngân sách cả ngàn tỷ đồng mà không hề bị cách chức hay tru tố. Nhiều kẻ lại được tăng thưởng và cất nhắc lên các chức vụ cao hơn.

Đến Điều ngăn cấm 11  không được tự ý “ban hành các văn bản trái với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước” thì đủ thứ cấp đảng lại không coi đó  là việc không được phép làm mà cứ tự ý “đẻ” ra nhiều “luật miệng”  và nhiều  loại  giấy tờ  và thủ tục hành chính  tùy tiện để  hành dân  móc túi.

Tiếp đến phải  kể  đến những vi phạm công khai từ  điều 12 đến điều 19, nhưng nổi bật nhất là tính “bí mật” kê khai tài sản của cấp lãnh đạo ghi trong điều 13.  Cho đến nay, các hồ sơ kê khai tài sản chỉ được lưu giữ tại các cơ sở đảng nhưng  dân không có quyền được dòm  tớiù, dù có nhiều Luật dành quyền cho dân được giám sát và kiểm tra. Ngay cả Mặt  Trận Tổ Quốc mà Luật tổ chức Mặt trận này đã minh thị  được quyền giám sát cũng không dám soi xét.

Nguyên văn các Điều cấm này như sau:

12- Đưa, nhận, môi giới hối lộ; môi giới làm thủ tục hành chính hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giới hưởng thù lao dưới mọi hình thức trái với quy định của pháp luật. Đưa, nhận hoa hồng hoặc môi giới đưa, nhận hoa hồng trái quy định của pháp luật.

13- Kê khai không đầy đủ tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật; trốn, trì hoãn nộp thuế; mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định của pháp luật; tham gia hoạt động rửa tiền.

14- Dùng công quỹ xây dựng công trình, mua sắm trang thiết bị, phương tiện làm việc, đi lại, thông tin liên lạc vượt quá định mức và sử dụng trái quy định của pháp luật.

15- Dùng công quỹ để tiếp khách, tặng quà trái quy định của pháp luật hoặc để xây đựng các công trình vui chơi giải trí cho một số ít người. Cho thuê, cho mượn tài sản của Nhà nước được giao quản lý, sử dụng trái quy định của pháp luật.

17- Tổ chức, thạm gia đánh bạc, số đề, cá cược, cho vay trái quy định của pháp luật, sử dụng các chất ma tuý; uống rượu, bia đến mức bê tha, mất tư cách và các tệ nạn xã hội khác.

18- Mê tín, hoạt động mê tín (hành nghề đồng cốt, thầy cúng, thầy bói; lập đền, miếu trái phép; ủng hộ hoặc tham gia tôn giáo bất hợp pháp).

19- Tổ chức việc cưới, các ngày lễ, tết, sinh nhật, kỷ niệm ngày cưới; mừng thọ, mừng nhà mới, lên chức, chuyển công tác nhằm vụ lợi.

Nhìn chung thì tất cả nhựng vi phạm của đảng viên, đi ngược lại Quy định số  115-QĐ/TW  ngày 7-12-2007, đều là những hành động  phản văn hóa, dù văn hoá dân tộc hay văn hóa đảng của người Cộng sản theo quan điểm của Giáo sư Vũ  Khiêu.

Nhưng tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ Năm, khoá VIII họp tháng 7-1998 “về xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc” đảng CSVN đã nhìn nhận tình trạng “vô văn hóa”  lan tràn trong đảng.

Ban Chấp hành Trung ương  đảng thời Lê Khả Phiêu nói: “Nghiêm trọng hơn là sự suy thoái về đạo đức, lối sống ở một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có cả cán bộ có chức quyền. Nạn tham nhũng, dùng tiền của Nhà nước tiêu xài phung phí, ăn chơi sa đoạ, không được ngăn chặn có hiệu quả. Hiện tượng quan liêu, cửa quyền sách nhiễu nhân dân, kèn cựa địa vị, cục bộ địa phương, bè phái, mất đoàn kết khá phổ biến. Những tệ nạn đó gây sự bất bình của nhân dân, làm tổn thương uy tín của Đảng, của Nhà nước”.

Hà Văn Tải  thể hiện tình trạng “vô văn hóa” này  trong Tạp chí Xây dựng Đảng ngày  9/1/2008: “Đi vào thực tế, ở những địa phương, đơn vị xảy ra tham nhũng, đau lòng thay, đó không phải là ai khác mà hầu hết là đảng viên. Có nơi, kẻ tham nhũng là những cán bộ chủ chốt hay cấp uỷ, những người đứng đầu chính quyền, hay đơn vị kinh tế.  Ở những nơi này, sự suy thoái về đạo đức, văn hoá, lối sống của những người tham nhũng đã và đang gây ra những tổn thương chưa lường hết cho mai sau.”

Tải viết tiếp:  “Hành vi tham nhũng của họ ảnh hưởng xấu và chi phối lớn trong tổ chức đảng và xã hội nơi đó.  Ở những nơi bị phanh phui và kết án về tham nhũng thì tình trạng trù dập người ngay, người trung thực để tâng bốc, bao che, đề bạt những người ăn cánh, cùng bè phái, cơ hội là rõ ràng. Quyền uy khi đã lọt vào tay những kẻ tham nhũng thì trắng đổi thành đen, vàng thau lẫn lộn, những bất bình vì oan trái trong một bộ phận nhân dân cứ ngấm ngầm. Bọn tham nhũng đã tung ra những mánh khoé mua chuộc, lôi kéo một số cán bộ và nhân dân đồng thời lại có những hành vi ức hiếp, đe doạ, cô lập những người đấu tranh. Không những thế, họ đã làm thương tổn đến cả đạo lý trong gia đình, tình cảm đối với đồng chí, bạn bè. Lẽ sống của họ là đồng tiền, là phương tiện vật chất choáng ngợp, là những tham vọng tầm thường, xa lạ với đạo đức, văn hoá của người cộng sản…”

 “ …Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được tiến hành là dịp tốt để xây dựng môi trường văn hoá, đạo đức, thúc đẩy công cuộc xây dựng và chỉnh đốn Đảng, gạt bỏ những kẻ tham nhũng từ trong nội bộ, làm cho văn hoá đảng phát triển lên tầm cao mới…”

 “ …Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chủ trương, chính sách trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng và đã thu được những kết quả nhất định. Nhưng cuộc đấu tranh này còn gay go, quyết liệt và lâu dài. Phải chăng cuộc đấu tranh này là “trận chiến đấu cuối cùng”; Đảng và nhân dân ta phải chiến thắng trong cuộc đấu tranh này thì mới bảo đảm được sự vững mạnh của Đảng, bảo đảm thắng lợi của công cuộc xây dựng CNXH. Phải khơi dậy, phát huy văn hoá đảng trong mỗi đảng viên, tổ chức đảng, trong quần chúng để chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, chiến thắng tham nhũng. Đảng và Nhà nước khuyến khích đảng viên và nhân dân làm giàu chính đáng, làm giàu bằng văn hoá, bằng đầu óc thông minh và bàn tay sạch.”

Như vậy thì Văn hóa đảng là cái chi chi, hay đảng của Hồ Chí Minh không có văn hóa như người Cộng sản vẫn khoe nên cán bộ, đảng viên mới xuống cấp như ngày nay"

Phạm Trần

(09-08)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Sau 18 năm không dụ dỗ được người Việt Nam ở nước ngoài bằng Nghị quyết 36, ngày 26/3/2004, Bộ Chính trị của đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) lại tung ra Kết luận mới ngày 12/08/2021, tập trung vào “công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới”, đặt trọng tâm “Đổi mới nội dung, phương thức và tư duy về công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại.”
Cả hai nhà lãnh đạo nữ này đều là những nhân vật xuất chúng, những phụ nữ đầu tiên giữ các vị trí lãnh đạo cao cấp bậc nhất trên đất nước họ. Hình ảnh hai bà kề vai sát cánh trên trường thế giới bất chấp một siêu cường do đàn ông thống trị chuyên đi bắt nạt các quốc gia nhỏ hơn, quả là một thách thức tương phản và là một biểu tượng dũng cảm của thời đại...
Chuyến thăm của bà Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi ở Đài Loan tạo thêm sự đe doạ mới của Trung Quốc đối với hòn đảo này, nó được tạo ra do nhu cầu duy trì việc kiểm soát đối với tình hình ở eo biển Đài Loan sau những chiến thắng bầu cử liên tục của đảng ủng hộ sự độc lập của Đài Loan...
✱ NY Post/Marc Short: Nếu đám đông tiến gần hơn tới Phó Tổng thống, tôi nghĩ rằng sẽ có một vụ thảm sát ở Điện Capitol xảy ra vào ngày hôm đó. ✱ Thực tế là các công tố viên hiện đang dồn nỗ lực của họ đối với các hành động của chính Trump là một tiết lộ mới. ✱ Cựu TT Trump: Tôi chỉ đang làm công việc của mình với tư cách là Tổng thống, và tìm kiếm Công bằng và Sự thật - Cuộc bầu cử đã được kiểm tra và bị đánh cắp! ✱ Các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa cảnh báo rằng bất kỳ vụ truy tố nào của Bộ Tư pháp đối với cựu TT Trump sẽ biến thành một trận chiến chính trị, ✱ Ủy Ban Quốc gia của Đảng Cộng hòa sẽ ngừng thanh toán các chi phí pháp lý của cựu TT Trump nếu ông tuyên bố tranh cử Tổng thống vào năm 2024 ✱ NYP/Wick: Hầu hết số tiền nhận được (qũi pháp lý $250 mil.) đã chuyển đến các thực thể khác mang lại lợi ích trực tiếp cho gia đình và bạn bè của Trump chứ không phải là chi cho “các vụ kiện tụng liên quan đến bầu cử”...
Một người sống được gần một trăm tuổi, còn sinh lực dồi dào, nên chưa ra đi, đó là chuyện xưa nay hiếm. Hơn nữa, trong tác phẩm mới nhất: Tinh thần lãnh đạo, sáu nghiên cứu trong chiến lược thế giới (Leadership - Six Studies in World Strategy)...
Đạt loa phường trên đầu dân, chính quyền coi dân chỉ là bầy đàn… Một bài nghị luận đanh thép của nhà phản biện Phạm Đình Trọng về sự việc nhà nước cộng sản Việt Nam dự tính tái lập loa phường. Việt Báo trân trọng giới thiệu...
Ở Việt Nam thời Cộng sản năm 2022, chuyện gì cũng bàn, tọa đàm, thi hành, thanh tra rồi giám sát. Cuối cùng lại có thêm Hội nghị nghiệm thu để biết tốt, xấu hay còn dở dang giữa đường. Có rất nhiều dự án, kế hoạch và Nghị quyết đã được học tập và thi hành nhiều năm, nhưng cuối cùng người ta chỉ biết nhìn nhau lắc đầu: Tại sao cứ như thế mãi?
✱ US.ACMH: Hai nhà lãnh đạo tôn giáo Trí Quang và Tâm Châu đều lên tiếng chống tham nhũng, hoạt động kém hiệu quả của chính phủ,và sự tồn tại của chế độ lệ thuộc vào ảnh hưởng của Mỹ. ✱ Các tướng lĩnh TQLC Hoa Kỳ trong Quân đoàn I ca ngợi sự hợp tác của Thi và khen ngợi sự tận tâm của ông ta đối với công cuộc bình định. ✱ Các tướng lĩnh Nam Việt Nam đã thông báo ngắn gọn cho Lodge và Westmoreland trước cuộc hành quân và được họ chấp thuận. Westmoreland cung cấp máy bay không quân Hoa Kỳ chuyên chở quân đội chính phủ ✱ Westmoreland không muốn quân Mỹ can thiệp, Ông ra lệnh tạm thời di tản người Mỹ khỏi Huế và Đà Nẵng, cấm tất cả quân nhân Mỹ rời doanh trại, [và] ngừng tất cả các hoạt động cho đến khi tình hình lắng xuống. ✱ Với sự chấp thuận của Tướng Westmoreland, Walt với một đoàn xe của Lực lượng TQLC Hoa Kỳ đã ngăn chặn lực lượng của Yêu tiến vào căn cứ không quân Mỹ và cử Đại tá Chaisson đứng ra đàm phán…
Bản đồ thứ ba về thế giới thời hậu Chiến tranh Lạnh bắt nguồn từ cái thường được gọi là “Lý thuyết Hiện thực” (Realist Theory) về quan hệ quốc tế. Theo lý thuyết này, các quốc gia thực sự là chủ thể quan trọng duy nhất trong các vấn đề thế giới, mối quan hệ giữa các quốc gia là một mối quan hệ hỗn loạn (anarchy), và do đó để đảm bảo sự tồn tại và an ninh của họ, các quốc gia luôn cố gắng tối đa hóa quyền lực của mình... Một cái nhìn viễn kiến về mối hiểm họa xung đột giữa các quốc gia trên thế giới, của nhà Chính trị học lừng danh Samuel P. Huntington, do Bác sĩ Hồ Văn Hiền chuyển ngữ và chú thích. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Nhà nước CSVN vẫn tiếp tục đàn áp Tôn giáo dưới nhiều hình thức, gây khó khăn cho người hành đạo và theo đạo, đặc biệt đồng bào dân tộc ở miền núi và vùng cao. Đồng thời, “Luật Tín ngưỡng, tôn giáo vẫn duy trì một quy trình đăng ký và công nhận các nhóm tôn giáo gồm nhiều bước.”
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.