Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Onecare Response Form: Không Cần Trả Lời

12/10/200500:00:00(Xem: 4797)
Chủ Nhựt ngày 9 tháng 10, liên tiếp hai lần trong ngày, Đài Truyền Hình SBTN chiếu cuộc phỏng vấn truyền hình Dược sĩ Trần Thu Hằng về mẩu biểu trả lời cho OneCare (OneCare Response Form ) mà nhiều bà con cô bác có Meicare và Medical (Medi_ Medi) vô cùng thắc mắc.
Dược sĩ Trần Thu Hằng là Chủ Tịch Tổ hợp Dược Phòng Độc lập Việt Mỹ đã từng đứng đơn thưa CalOptima về tội kỳ thị chũng tộc, đã đối xử bất công, như bớt thuốc, đổi thuốc, chỉ định bác sĩ, và dược phòng, không thanh toán tiến thầy, tiền thuốc đối với người hưởng Medicare và Medical khi có chiuện ra khỏi ở Quận Cam là nơi tọa lạc Little Saigon, thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn CS.
Đối với mẩu biểu OneCare Response Form mà OneCare gần đây vận động người có Medi- Medi ký, theo Ds Hằng, bà con cô bác có Medical và Medicare không cần trả lời cho OneCare hay Caloptima. Trả lời là mắc bẫy. Ds phân tích như sau;
Một, CalOptima/ One Care chỉ là nhà thầu không có quyền bó buộc người có Medi- Medi phải trả lời cái gì cả, đó là vi phạm quyền tự do chọn lựa. Chỉ có Medicare mới có quyền luật định làm điều ấy, chiếu Luật Cải Tổ Medicare đã được TT Bush ban hành và có hiệu lực vào ngày 1-1- 2006.
Theo thể thức mới luật qui định, Medicare của liên bang là cơ quan từ 1-1-06 đứng ra chi trả tiền thầy, tiền thúốc, tiền nhà thương, chớ Medicaid ở Cali gọi là MediCal không còn nhiệm vụ trả tiền thuốc nữa. CalOptima là nhà thầu MediCal ở Quận Cam do vậy không có quyền buộc người có Medi- Medi phải làm cái này, không làm cái kia như hồi đó tới giờ nữa.
Medicare sẽ là cơ quan hướng dẫn người có Medi- Medi. Medicare qua cơ quan trực thuộc là CMS sẽ gởi cẩm nang về để hướng dẫn phải làm cái gì để thụ hưởng quyền lợi tốt nhứt mà các nhà lập pháp mong mỏi, qua Luật Cải Tổ Medicare TT Bush đã ban hành.
Ds Hằng trưng dẫn Tiết 6 (section) của Cẩm Nang này ghi rõ mọi hướng dẫn cần thiết cho người hưởng Medi- Medi.
1 / Ngày 31-12- 006, là ngày chót MediCal trả tiền thuốc. Nói khác ngày 1-1- 2006 là ngày Medicare bắt đầu trả tiền thuốc thay cho Medicare.
2 / Ngày 15-11- năm 2005 là ngày người có Medi- Medi bắt đầu chọn chương trình nào mình cho là tốt nhứt.
3 / Ngày 31-12- 2005 là ngày chót phải cho Medicare biết mình chọn chương trình nào.
Theo hướng dẫn bằng giấy trắng mực đen qua tài liệu chánh thức của Medicare là cơ quan luật cải Tổ Medicare qui định làm việc này, thi nếu tính thời điểm 15-10-2005 là ngày Medicare bắt đầu gởi cẫm nang đến người hưởng Medi- Medi và ngày 21-12-2005, thì người có Medi- Medi có 2 tháng rưởi tức 75 ngày để suy nghĩ và chọn lựa.
Không có gì gấp gáp, cấp bách, để hấp tấp cả.
Hai, OneCare Response Reform là một cái bẫy ký vào gởi đi, là vướn vào CalOptima, khó thoát, như hồi đó tới giờ . Ds Hằng phân tích nội dung của mẩu biểu của One Care đang vận động bà con, cô bác ký vào.
One Care đưa ra ba chọn lựa, chọn lựa nào cũng lọt vào CalOptima.
a) Chọn lựa đầu là Onecare, ai chọn thì phải ghi tên bác sĩ PCP ( tạm gọi theo thói quen là bác sĩ gia đình ) với số trước tịch hành nghề của Ông ấy.
Nếu chọn OneCare là chọn CalOptima, tức là tiếp tục kéo dài thân phận của người bị CalOptima đổi thuốc, bớt kỳ thuốc, bị bắt làm con tin y tế trong Quận Cam, ra ngoài Quận bịnh hoạn móc tiền túi ra trả như hồi đó tới giờ.
Cần phải nói thêm khi vào OneCare rồi muốn rút ra rất khó vì OneCare thuộc tiểu bang, nên phải xin Tiểu bang đồng ý xong mới xin đổi qua Medicare thuộc liên bang được.
b) Chọn lựa kế là Original Medicare Prescription Drug Plan. Nhưng lập lờ không nói rõ đó là Fee For Service, tức là tiền thuốc do Medicare trả trực tiếp tùy theo dịch vụ có lợi nhứt cho người thụ hưởng, không qua nhà thầu ăn xới ăn bớt . Dù vậy OneCare vẫn còn gài thêm một cái bẫy. Đó là câu: " Tôi sẽ tiếp tục nhận lảnh quyền lợi MediCal của tôi qua CalOptima= I will continue to receive my Medi_Cal benefits through CalOptima." Tức là, quyền lợi thuốc men sẽ tiếp tục do MediCal qui định sẽ tiếp tục do CalOptima ban phát như phúc lợi hồi đó tới giờ. Và người có MediCal dù chon Medicare Prescription Drug Plan, vẫn tiếp tục bị CalOptima đổi thuốc, bớt thuốc, bắt làm con tin y tế trong Quận Cam, đo ngoài Quận bịnh hoạn mó ctiền túi ra trả.

c) Chọn lựa chót; Chọn lựa một chương trình Advantage Plan khác. Nhưng CalOptima vẫn gài một cái bẫy như trên. Đó là câu: "Tôi sẽ tiếp tục nhận lãnh quyền lợi MediCal của tôi qua CalOptima; I will continue to receive my Medi_Cal benefits through CalOptima." quyền lợi thuốc men do Medical qui định sẽ tiếp tục do CalOptima ban phát như hồi đó tới giờ, người có MediCal dù chon Medicare Prescription Drug Plan, vẫn tiếp tục bị CalOptima đổi thuốc, bớt kỳ thuốc, bắt làm con tin y tế trong Quận Cam, đo ngoài Quận bịnh hoạn móc tiền túi ra trả.
d) OneCare xin gởi mẩu biểu trả lời chậm nhứt là 31-10-2005, làm như chuyện này cấp bách lắm vậy. Người bị OneCare "đề nghị" trả lời chỉ có 30 ngày tối đa để suy nghĩ, so sánh và chọn lựa, trong khi luật Cải tổ Medicare dành cho người có Medi- Medi 2 tháng rưởi để trả lời.
Ba, OneCare/ Caloptima lập lờ đánh lận con đen cả với DB Trần Thái Văn. Cái bẫy do OneCare/ Caloptima gài người có Medi- Medi, OneCare/ Caloptima giấu luôn đối với DB Trần Thái Văn. Trong văn thư đề ngày 23-8- 05, do chính Ô. Tổng Giám Đốc Cal Optima, Richard Chambers đích thân ký tên gởi cho DB Trần thái Văn để trả lời về những can thiệp cho cử tri Mỹ gốc Việt của vị DB, Ô Chambers viết, "không trễ hơn ngày 1 tháng 10, 2005, hội viên của CalOptima sẽ nhận một mẩu biểu, để chọn một trong ba chương trình hầu được phục vụ y tế trong năm 2006. (1) chương OneCare hợp nhứt phúc lợi Medicare và MediCal vào một chương trình độc chiết.(2) Chương trình MA, hay (3) chương trình Medicare truyền thống (fee-for-service) và chọn lựa, hoặc hoạc được đưa vào chương trình PDP ( phẩn D về thuốc ).
Tuyệt nhiên O. Chambers không cho DB Trần Thái Văn biết hai câu lòng thòng gài bẫy cử tri của DB, trong mẩu biểu thúc phải trả lời sớm, khi không chọn OneCare. Đó Đó là câu: "Tôi sẽ tiếp tục nhận lãnh quyền lợi MediCal của tôi thông qua CalOptima; I will continue to receive my Medi_Cal benefits through CalOptima" khi không chọn Onecare mà muốn chọn Original Medicare ( Fee for Service) hay Medicare Advantage Plan.
Bốn và sau cùng, chiêu dụ, tiếp thị là một việc thông thường trong nền kinh tế tự do. Nhưng chiêu dụ bằng cách lập lờ đánh lận con đen, in hàng chữ dùng kiến lúp đọc cũng không rõ cho người lớn tuổi và bịnh hoạn có Medi- Medi, hay gài một bẫy ở một nơi không ai để ý để trói buộc người tham gia chương trình, là một việc làm không thực thà và coi thường quần chúng. Kiểu làm đó của nhiều hãng quảng cáo như các hãng chiêu dụ thẻ tín dụng đã bị phản tác dụng, gậy ông đập lưng ông, một cách trầm trọng. Thống kê xã hội học cho biết, 10.000 thư chiêu dụ xin thẻ tín dụng, chưa được 1 thư đáp ứng.
Ba mưới năm sống ở Mỹ, 30 năm đem bàn tay khối óc ra xây dựng Quận Cam từ những con đường bụi với nhừng cánh đồng trồng hoa mầu rẻ tiền, người Mỹ gốc Việt không còn là những người FOB (fresh off boat, mới khỏi tàu) nữa. Cha lú thì có chú khôn, huống hồ gì gia đình người Việt hầu như không có nhà nào không có con cháu tốt nghiệp đại học 4 năm; tỷ lệ tốt nghiệp đại học 4 năm của thế hệ thứ một rưởi và thứ hai của người Mỹ gốc Việt đã ngang với người Mỹ Trắng, khoảng 26%.
Cả năm nay nhiều bác sĩ , dược sĩ trẻ gốc Việt ở Quận Cam đã bám sát, yểm trợ hết mình cuộc đấu tranh chống CalOptima kỳ thị, bất công của đồng bào thế hệ thứ nhứt có Medicare Medical ở Quận Cam, là nơi người Việt quần cư đông nhứt nước Mỹ. Tổ hợp Dược Phòng Độc lập Việt Mỹ đã đưa Caloptima ra tòa về tội kỳ thị. Nhiều cuộc hội thảo qui tụ hàng năm bảy trăm người. Nhiều cuộc biều tình trước CalOptima. Do vậy sau khi OneCare/ CalOptima gởi mẩu biểu OneCare Response Form đến bà con cô bác người Việt, là có phản ứng tức khắc.
Nhiều trí thức y, dược khoa lên truyền thông phân tích lợi hại và hướng dẫn đồng bào đừng nghe CalOptima mà mắc, đừng tin One Care mà lầm. Có tin chánh thức sẽ có cuộc hội thảo và hướng dẫn về Medicare và Medical liên tiếp 3 ngày tại Hội Trường Báo Người Việt.
Và Tổ Hợp Dược Phòng Độc Lập Việt Mỹ đã giúp thảo một mẩu biểu để ba con gởi thẳng lên Medicare nói lên sự chọn lựa của mình để CalOptima/ OneCare không lợi dụng gài bẫy được.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Dự báo có thêm các trận mưa bão mùa đông ở miền Nam, quý vị và gia đình có thể làm theo chín bước sau đây để giữ an toàn. Khi có mưa bão lớn và lũ lụt, điều quan trọng là phải lập kế hoạch từ trước và chuẩn bị sẵn sàng. Hãy làm theo những lời khuyên này để giúp đảm bảo rằng quý vị và người thân được an toàn và thoải mái khi các trận bão xảy ra ở Miền Nam California.
Vào chiều ngày 24-1-2021, một nhóm người Mỹ gốc Việt đã mang thức ăn đến tặng cho khoảng một trung đội của Guam National Guards đang dưỡng sức ở khách sạn Hyatt tại National Harbor, Maryland. Chỉ huy trung đội này là hai đại úy Atalib và Campell. Sinh hoạt ý nghĩa này do ông Hoàng Duy Linh khởi xướng và tổ chức. Ông là một người rất năng động, từng ra tranh cử chức nghị viện quận Fairfax, Virginia.
Tại đây mọi người đã cùng nhau chuẩn bị hằng trăm phần ăn tươi với những thức ăn ngon mua từ Costco và các khu chợ Việt, Mỹ cùng các nhà hàng. Tất cả được bỏ vào hộp riêng mỗi phàn ăn cũng như quà tặng vào một túi cho mỗi người, mỗi phần ăn trị giá là $5.00. Sau khi vào hộp xong, tất cả quý thiện nguyện viên chia nhau lãnh một số phần ăn lên xe đem đi phân phát cho những người vô gia cư đang sống rải rác khắp nơi trong một số các thành phố thuộc Quân Cam.
Chương trình Ước Mơ Việt sẽ tổ chức CHƯƠNG TRÌNH CHÚC TẾT TÂN SỬU để con em chúng ta vẫn được vui hưởng không khí ngày Tết. Qua màn ảnh ZOOM của chương trình Ước Mơ Việt này, các gia đình Việt Nam ở hải ngoại từ khắp mọi nơi trên thế giới sẽ: - trao đổi với nhau về những sinh hoạt, phong tục ngày Tết, những câu ca dao, tục ngữ, hay những bài đồng dao về Tết, về con trâu. - chúc Tết ông bà, cha mẹ, họ hàng ... và sẽ được nhận phong bao mừng tuổi. - mặc áo dài - hát nhạc Xuân giúp vui (nếu muốn, không bắt buộc).
Pechanga Resort Casino đang sẵn sàng chào đón quý vị cùng đến ăn Tết Tân Sửu 2021 với thật nhiều sinh hoạt giải trí lễ tết, môn chơi và chương trình khuyến mãi trong Tháng Hai này. Xổ Số Tết Nguyên Đán $100K EasyPlay & Tiền Mặt. Tặng Bao Lì Xì May Mắn $5,000. Trang Hoàng Dịp Tết Nguyên Đán
Dân Biểu Janet Nguyễn đã đệ trình AB 231, một dự luật sẽ vĩnh viễn miễn trừ những người làm nail khỏi đạo luật AB 5. AB 5 là một đạo luật được Cơ Quan Lập Pháp thông qua vào năm 2019, xác định lại định nghĩa của một nhân viên.
Thống đốc Gavin Newsom cho biết: “Không có ưu tiên nào cao hơn việc phân phối các loại vắc xin này một cách hiệu quả và công bằng càng nhanh càng tốt cho những ai đang đối diện với hậu quả nặng. “Những người từ 65 tuổi trở lên hiện là nhóm tiếp theo đủ điều kiện để bắt đầu nhận vắc xin. Đối với những người chưa đủ điều kiện tiêm vắc-xin, sẽ sắp đến lượt bạn. Chúng tôi đang làm mọi cách để đưa thêm vắc xin vào tiểu bang ”.
Nhiều đoàn thể đã lên tiếng hỗ trợ Dự Án Xây Dựng Tượng Đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị. Bắt đầu với Gia Đình Mũ Đỏ Trung Ương bao gồm có hội Gia Đình Mũ Đỏ, tức cựu quân nhân lực lượng nhảy dù trong QLVNCH, một đơn vị đã đóng góp những chiến công lịch sử trong trận chiến tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị trong Mùa Hè Đỏ Lửa năm 1972.
Trong tuyên bố của mình, ông Rouda nói rằng không ngạc nhiên khi thấy bà Michelle Steel đứng về phía những kẻ nổi loạn và bỏ phiếu chống lại cuộc luận tội. Bởi vì bà ta đã có một lịch sử lâu dài gắn bó với những kẻ chủ thuyết âm mưu, thượng tôn da trắng và những phần tử khủng bố nội địa trong suốt chiều dài sự nghiệp chính trị của mình.
Vào ngày 11 tháng 1 năm 2021, trong phiên họp thường lệ của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ, được thực hiện bằng trực tuyến, các thành viên tham dự đã bầu tân Ban Thường Vụ của Hội Đồng Liên Tôn Việt Nam tại Hoa Kỳ cho nhiệm kỳ 2021 đến 2023
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Hôm thứ Tư (27/01/2021), Bộ An ninh Nội địa Mỹ ban bố tình trạng báo động khủng bố toàn quốc do mối đe dọa tiềm tàng từ phần tử cực đoan phản đối ông Joe Biden làm tổng thống.
Hôm thứ Tư (27/01/2021), Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết lệnh phong tỏa ở Anh có thể kéo dài đến ngày 08/03/2021, cùng thời điểm trường học được phép mở cửa trở lại.
Hôm thứ Hai (25/01/2021), thượng viện Mỹ đã phê chuẩn bà Janet Yellen là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Bộ Tài chính.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cảnh báo nguy cơ "Chiến tranh Lạnh mới" nếu lãnh đạo thế giới không gác lại đối đầu khi phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.
Một đám cháy đã bùng phát tại Viện Huyết thanh ở bang Maharashtra, Ấn Độ, nơi đang sản xuất hàng triệu liều vaccine Covid-19.