Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ông Nguyên Khôi, Đài Phát Thanh Quê Hương Ơû Bắc California, Phỏng Vấn Linh Mục Phan Văn Lợi

26/03/200500:00:00(Xem: 5018)
Dưới đây là trích đoạn một số phát biểu từ Huế của Lịch mục Phan Văn Lợi bình luận Lời kêu gọi cho Dân chủ đa nguyên của Hòa thượng Thích Quảng Độ khi trả lời phỏng vấn ký giả Nguyên Khôi trên Đài Quê hương trong chương trình phát về Việt Nam :

"Tôi đã có hân hạnh được nghe chính bức thư của Hòa Thượng Thích Quảng Độ trước, rồi những cuộc phỏng vấn sau đó thực hiện với Hòa Thượng, chẳng hạn như là do phóng viên Ỷ Lan, vì thế cũng thấy được thêm rất nhiều điều về tâm tư, tình cảm của ngài Hòa Thượng.

"Xin thưa trước hết là tôi xin khẳng định ngay là tôi hoàn toàn nhất trí, hoàn toàn đồng thuận với lời chúc Xuân của ngài Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Tôi tán thành bức thư và lời kêu gọi đó 100%. Về lời kêu gọi nầy lồng trong một lời chúc Xuân thì tôi xin có 2 ý kiến. Ý kiến thứ nhất là về thái độ của Hòa Thượng, và ý kiến thứ hai là nội dung của lời kêu gọi.

"Về thái độ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ thì tôi xin bày tỏ sự CẢM PHỤC CỦA TÔI về sự can đảm của Hòa Thượng, về ý chí sáng suốt và về ý thức trách nhiệm của Hòa Thượng. Sự can đảm là cho dù đã trải qua bao nhiêu năm tháng ngục tù quản chế, và hiện cũng đang nằm trong tình trạng quản chế, nhưng mà Hòa Thượng vẫn không ngừng lên tiếng, lên tiếng không mỏi mệt cho tự do tôn giáo và tự do dân chủ tại quê nhà, dù biết rằng bao nhiêu nguy hiểm có thể rình chực mình. Đó là sự can đảm đáng làm gương cho mọi người. Tôi cảm phục ý chí sáng suốt của Hòa Thượng. Hòa Thượng đã nhận rõ tình thế và truy nguyên được tất cả mọi tệ nạn xã hội tại Việt Nam. Hòa Thượng đã cho thấy rằng tất cả sự tụt hậu về kinh tế, suy đồi về đạo đức, xuống cấp về giáo dục và về mọi mặt, không phải là hậu quả của chiến tranh, không phải là do quản lý chưa được chặt chẽ, do những thế lực ngoại thù và nội thù, hay là do chưa có đường lối đúng đắn như các nhà lãnh đạo Cộng Sản thường đưa ra để trốn tránh trách nhiệm. Hòa Thượng thấy rằng tất cả cái tệ hại trong xã hội Việt Nam bây giờ chỉ phát xuất từ một chỗ mà thôi, đó là sự độc đảng, độc tài toàn trị mà đảng Cộng Sản Việt Nam đang thực thi, đang tự cho mình là người có quyền quyết định vận mệnh của dân tộc, đưa ra mọi đường lối và bắt tất cả phải theo dù rằng những hậu quả trước mắt cho thấy đã hoàn toàn sai lầm và tai hại. Chúng tôi cũng rất cảm phục ý thức trách nhiệm của Hòa Thượng. Ngài thật là một vị lãnh đạo tinh thần rất xứng đáng, Ngài đã nói rằng các vị tu sĩ không làm chính trị, nhưng phải có lập trường chính trị. Điều đó chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Các tu sĩ Phật Giáo, Công Giáo hay của mọi tôn giáo khác dù không tham gia vào chính trường nhưng mà cũng phải có một thái độ chính trị, phải thực thi chức năng là làm công việc giáo hóa cho mọi người, nhất là phải giáo hóa cho những nhà cầm quyền. Bởi vì tự bản chất, các tôn giáo là nhà giáo dục của quần chúng, là lương tâm của xã hội. Hòa Thượng đã thử nghiệm truyền thống, nối tiếp truyền thống của bao nhiêu vị quốc sư Phật Giáo rất là thời danh trong lịch sử Việt Nam để mà góp tiếng xây dựng cho đất nước, dân tộc qua chuyện đưa ý kiến với nhà cầm quyền, nhất là nhà cầm quyền Cộng Sản hiện nay.

"Về ý kiến thứ 2 là nội dung lời kêu gọi của Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Về lời kêu gọi này ta thấy có 3 điểm. Đó là lời kêu gọi rất đúng lúc. Thứ 2, lời kêu gọi rất hợp lòng người, thuận lòng trời. Và thứ 3 là lời kêu gọi mang đầy tính nhân đạo, nhân bản. Lời kêu gọi đó đúng lúc là bởi vì đất nước lúc nầy hơn bao giờ hết cần có dân chủ đa nguyên, đa đảng để có thể hội nhập vào cộng đồng thế giới, để có thể đi vào trào lưu dân chủ tiến bộ của khắp hoàn vũ, để có thể tham gia những tổ chức quốc tế như là Tổ chức Thương mại quốc tế chẳng hạn như vậy. Chính vì thấy thái độ, lập trường độc đảng, chính sách độc tài đã làm cho đất nước ra tụt hậu. Vì vậy mà lời kêu gọi của Hòa Thượng rất đúng lúc.

Lời kêu gọi đó rất hợp lòng người và thuận lòng trời, bởi vì nhân dân Việt Nam đã quá chán ngán, đã quá phẫn nộ khi thấy tình trạng đất nước bây giờ, đặc biệt sau 30 năm mà đảng Cộng Sản không làm được một cái gì gọi là tiến bộ ích lợi thực sự về mặt tinh thần, về mặt kinh tế, về mặt giáo dục cho đất nước Việt Nam. Mọi sự như lời Hòa Thượng nói trong lời kêu gọi của Ngài đều đi xuống dốc, biến nước Việt Nam chúng ta đang ở trong một thời kỳ đen tối và sa sút nhất trong lịch sử của dân tộc. Vì vậy mà toàn dân đều mong muốn phải có một sự thay đổi tận căn, phải dẹp bỏ chế độ độc tài toàn trị nầy. Tất cả mọi người đều mong muốn như vậy, mặc dù số người lên tiếng không phải là nhiều nhưng chắc chắn đó là lòng trời và lòng người đều cùng chung một nhịp là mong muốn đất nước phải có dân chủ đa nguyên, đa đảng.

"Lời kêu gọi đó mang một đặc tính thứ 3 là mang tính nhân đạo. Hòa Thuợng đã lấy từ tâm của một vị chân tu để mời gọi người Cộng Sản, chính quyền Cộng Sản phải làm theo đạo lý trường cửu của dân tộc là nước nâng thuyền chứ đừng để nước lật thuyền. Nước tức là dân. Phải để cho dân ủng hộ mình, để cho dân thực sự tin vào mình. Và muốn như vậy thì chỉ có thể xảy ra trong một cuộc bầu cử tự do đa đảng. Muốn cho dân tín nhiệm thì người dân phải có tự do để chọn lựa những người tài đức, những đảng nào có đường lối đứng đắn. Hòa Thượng không muốn đất nước chúng ta có những cuộc đảo chính đổ máu. Hòa Thượng nói với người Cộng Sản rằng, "đừng tuởng có công an cho nhiều, súng ống cho nhiều, nhà tù cho nhiều thì sẽ giữ được đất nước". Đó là hoàn toàn sai lầm, chỉ có một điều giữ được đất nước và làm cho đất nước tiến lên là lòng dân mà thôi. Phải có một thế trận nhưng thế trận đây không phải là thế trận của công an, của quân đội, của Mặt trận luôn bao vây người ta, nhưng mà thế trận lòng dân, phải làm cho lòng dân thật sự yêu mến nhà cầm quyền.

Cho nên đó là lời kêu gọi mà Hòa Thượng đã nói lên cái gì mà tất cả chúng ta đều ao ước. Và cuối cùng, tôi thấy ngài Hòa Thượng Thích Quảng Độ thật là một tấm gương cho tất cả mọi nhà lãnh đạo tinh thần, nhất là các nhà lãnh đạo tinh thần tại Việt Nam. Lãnh đạo tinh thần chính là hướng dẫn cái tâm tư, tình cảm của người dân đi theo lẽ phải, nói lên sự thật, đòi hỏi công lý bằng tiếng nói can đảm của mình, thái độ bất khuất của mình. Hòa Thuợng Thích Quảng Độ thật sự là một tấm gương mà đáng cho tất cả mọi vị lãnh đạo tinh thần phải noi theo. Tôi cũng nguyện noi theo tấm gương của Hòa Thượng Thích Quảng Độ, và nhân đây, qua đài phát thanh Quê Hương tôi xin được bày tỏ lòng cám ơn sâu sắc, sự kính phục của tôi đối với Hòa Thượng Thích Quảng Độ. Cũng nhân dịp này nữa, tôi cũng hòan toàn đồng ý với cụ Hoàng Minh Chính trong bài trả lời phỏng vấn của phóng viên Ỷ Lan, chúng tôi cũng rất cảm phục giọng nói mạnh mẽ, hăng hái, dù cụ đã 85 tuổi, một tinh thần cương nghị rất là MINH, rất là CHÍNH. Tôi mong rằng tiếng nói của tất cả các nhà dân chủ và những nhà lãnh đạo tinh thần trong nước Việt Nam cũng như ở ngoài sẽ phối hợp nhau lại để làm cho lời kêu gọi dân chủ của Hòa Thượng Thích Quảng Độ mau được thành công, mau được thành tựu".
(VB đăng theo bản do Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế phổ biến)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.