Hôm nay,  

Quyền Lợi Thuế Vụ Của Cô Dâu/chú Rể Ngoại Quốc

18/10/200800:00:00(Xem: 12723)

Quyền Lợi Thuế Vụ Của Cô Dâu/Chú Rể Ngoại Quốc

Thúy Chi - IRS/SPEC/Publication 54

Nếu, vào ngày cuối cùng của một năm, bạn hoặc người vợ/chồng mới cưới của bạn đã trở thành công dân (citizen) hoặc thường trú dân (resident alien) Hoa Kỳ, người kia vẫn là cư dân ngoại quốc (non-resident alien), bạn có thể chọn cương vị thường trú dân cho người vợ/chồng ngoại quốc của mình.
 Quy định này bao gồm trường hợp bạn hay vợ/chồng của bạn vẫn là trú dân ngoại quốc vào đầu năm nhưng đã trở thành thường trú dân chính thức trước cuối năm còn người kia vẫn là cư dân người nước ngoài vào cuối năm.
Trường hợp vợ chồng bạn cùng chọn quyết định này, hai điều kiện sẽ được áp dụng:- Nhằm mục đích thuế vụ, vào năm quy định này có hiệu lực, vợ chồng bạn xem như đã là thường trú dân trong cả năm.
- Hai người phải chung hồ sơ thuế lợi tức cho năm đó.
Điều này có nghĩa là cả bạn và cô dâu/chú rể ngoại quốc đều không thể nhận được các quyền lợi về miễn thuế mậu dịch của công dân nước ngoài vào năm quy định này có hiệu lực.
Những năm sau năm hai người chọn quyết định này, bạn có thể khai chung hoặc khai riêng hồ sơ thuế với người phối ngẫu.
Ví dụ 1: Anh Lê Phát là công dân Hoa Kỳ, cưới cô Nguyễn Mỹ Linh có quốc tịch Việt Nam.
 Anh Phát và cô Mỹ Linh cùng quyết định chọn cương vị thường trú dân cho cô Mỹ Linh khi họ khai thuế chung và kèm theo giấy đồng ý của mình.
 Vào năm họ chọn quyết định này và tất cả những năm sau đó, anh Phát và cô Mỹ Linh phải khai mọi nguồn lợi tức họ kiếm được từ những nơi khác trên thế giới, trừ trường hợp hai người đồng ý chấm dứt sự chọn lựa này, hay khi một người, bất kể vợ hay chồng, không còn là công dân/thường trú dân nữa.
 Hai vợ chồng bắt buộc phải khai chung hồ sơ thuế vào năm họ chọn quyết định thay đổi cương vị cư trú này, nhưng cả hai có thể khai chung hay khai riêng hồ sơ thuế trong những năm sau.
Ví dụ 2: Khi Nam và Lan lấy nhau cả hai vẫn còn là trú dân ngoại quốc.
 Vào tháng 6 năm ngoái, Nam trở thành thường trú dân của Hoa Kỳ và duy trì cương vị pháp lý này cho đến cuối năm.
  Hai vợ chồng Nam - Lan cùng quyết định chọn cương vị thường trú dân bằng cách khai chung hồ sơ thuế và làm đơn yêu cầu quyền được cư xử như cư dân chính thức cho Lan.
 Đơn được gởi chung với hồ sơ khai thuế năm 2007.
 Tuy hai người phải khai chung hồ sơ thuế cho năm họ chọn quyết định thay đổi cương vị cư trú này, những năm tiếp theo cả hai có thể chọn khai chung hay khai riêng hồ sơ thuế.
Nếu bạn không muốn chọn tư cách pháp lý thường trú dân cho người vợ/chồng ngoại quốc của mình, bạn có thể khai thuế với cương vị chủ gia đình (head of household).
 Để có thể chọn cương vị khai thuế này, bạn phải trả hơn một nửa tất cả các chi phí duy trì sinh hoạt trong gia đình (more than half the cost of maintaining a household) cho tất cả những người sống phụ thuộc vào bạn, người thân trong nhà, và người vợ/chồng ngoại quốc của bạn.
 Xin tham khảo thêm ấn bản 501 của Sở Thuế Vụ để biết rõ hơn các chi tiết liên quan đến vấn đề này.
Số An Sinh Xã Hội (SSN) của người vợ/chồng mới cướiNếu bạn chọn khai thuế chung với vợ/chồng như với một thường trú dân của Hoa Kỳ, người vợ/chồng của bạn phải có số an sinh xã hội SSN (Social Security Number) hay có mã số thuế vụ ITIN (individual taxpayer identification number).
Bạn có thể nộp đơn xin cấp số SSN cho vợ ở Sở An Sinh Xã Hội hoặc Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ.
 Bạn phải điền đầy đủ các chi tiết trên mẫu đơn SS-5.
 Bạn cũng đồng thời phải cung cấp cho cơ quan này bản sao có chứng thực các giấy tờ cá nhân xác nhận tuổi tác, nhân dáng và quốc tịch của vợ/chồng bạnNếu vợ/chồng bạn chưa đủ điều kiện để được cấp số SSN, cô/ông ấy có thể nộp đơn để xin cấp một mã số thuế vụ.


Cách khai và nhận quyền được cư xử như một thường trú dân Hoa Kỳ cho vợ/chồng là người ngoại quốcBạn phải nộp đơn xin được cư xử như một thường trú dân cho vợ/chồng cùng với hồ sơ thuế của năm đầu tiên hai vợ chồng bạn khai chung.
 Đơn yêu cầu cần nêu rõ:- Vào ngày cuối cùng của năm thuế, một người đã là công dân hay thường trú dân của Hoa Kỳ, người kia vẫn còn là trú dân ngoại quốc, và hai người cùng quyết định việc người vợ/chồng chưa phải là thường trú dân được cư xử như một thường trú dân chính thức của Hoa Kỳ cho cả năm; và- Tên, địa chỉ, số SSN (hay số ITIN) của mỗi người.
 (Trường hợp vợ/chồng đã qua đời và người còn sống vẫn muốn chọn quyết định này, bạn cần phải ghi rõ tên và địa chỉ của người quyết định giùm người quá cố, chẳng hạn, cha, mẹ, hay chính người vợ/chồng còn sống).
Nói chung, bạn thường chọn quyết định này khi khai chung hồ sơ thuế với người phối ngẫu.
 Tuy nhiên, nếu bạn đã nộp đơn khai thuế rồi, và đã không chọn quyền được cư xử như một thường trú dân cho vợ/chồng, bạn vẫn có thể khai lại hồ sơ thuế với mẫu đơn 1040X để yêu cầu lại.
 Bạn cần phải kèm theo đơn khai lại hồ sơ thuế bản sao của mẫu đơn thuế đã nộp trước đây, mẫu 1040, 1040A, hay 1040EZ, và ghi rõ chữ "AMENDED"  trên đầu mẫu đơn khai lại hồ sơ thuế.
 Nếu bạn quyết định nhận quyền lợi này bằng cách khai lại hồ sơ thuế, cả hai vợ chồng bạn đồng thời phải khai lại tất cả những hồ sơ thuế nào đã nộp sau năm bạn chọn phương pháp này.
Bạn thường phải khai lại hồ sơ thuế trong vòng 3 năm tính từ ngày bạn nộp đơn khai thuế lợi tức liên bang lần thứ nhất của năm đó, hoặc 2 năm tính từ ngày bạn đóng tiền thuế của năm đó, tùy theo trường hợp nào xảy ra sau.
 Khi quyết định chọn được đối xử như một thường trú dân bị đình chỉQuyền được cư xử như một thường trú dân không áp dụng cho những năm tiếp theo nếu bất cứ thời gian trong năm bạn hay vợ/chồng của bạn không còn là công dân hay thường trú dân của Hoa Kỳ nữa.
Ví dụ: Anh Dick Brown kết hôn với cô Judy, và vào ngày 31 tháng 12 năm 2004 anh  đã trở thành thường trú dân của Hoa Kỳ.
 Hai người chọn quy định được đối xử như một thường trú dân cho Judy và khai chung hồ sơ thuế lợi tức năm 2004.
 Vào ngày 10 tháng Giêng năm 2006, anh Dick không còn là cư dân thường trú của Hoa Kỳ nữa; Judy cũng không được tiếp tục xem như một thường trú dân chính thức của Hoa Kỳ, nhưng vì cả hai đã có một số ngày là thường trú dân trong năm 2006, hai người có thể khai chung hoặc khai riêng hồ sơ thuế cho năm này.
 Trong năm 2007, vì cả hai vợ chồng đều không phải là thường trú dân Hoa Kỳ một ngày nào, quyền được đối xử như một thường trú dân của họ bị treo (đình chỉ).
 Nếu trong năm 2008 tình trạng cư trú như một thường trú dân của Dick được phục hồi, cả hai lại tiếp tục nhận quyền được cư xử như những thường trú dân chính thức.
Khi nào quyền chọn được cư xử như thường trú dân chấm dứtMột khi đã chọn được cư xử như một thường trú dân, quyền lợi này sẽ được duy trì cho những năm tiếp theo trừ khi xảy ra tình trạng bị đình chỉ như vừa nêu trong ví dụ kể trên, hoặc phải chấm dứt do quyết định này bị hủy bỏ, do người phối ngẫu qua đời, ly dị hay khi hai vợ chồng chính thức sống ly thân, hoặc do có liên quan đến những những chứng lý không hợp pháp.
 Nếu việc chọn lựa này chấm dứt do bất kỳ lý do nào vừa kể, không người nào, vợ  hoặc chồng, có thể lập lại sự chọn lựa này cho bất cứ năm thuế nào sau này.
Muốn biết rõ hơn các chi tiết cần thiết, xin tham khảo ấn bản 54 - IRS Publication 54, Tax Guide for U.S. Citizens and Resident Aliens Abroad.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.