Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Quyền Lợi Thuế Vụ Của Cô Dâu/chú Rể Ngoại Quốc

18/10/200800:00:00(Xem: 12101)

Quyền Lợi Thuế Vụ Của Cô Dâu/Chú Rể Ngoại Quốc

Thúy Chi - IRS/SPEC/Publication 54

Nếu, vào ngày cuối cùng của một năm, bạn hoặc người vợ/chồng mới cưới của bạn đã trở thành công dân (citizen) hoặc thường trú dân (resident alien) Hoa Kỳ, người kia vẫn là cư dân ngoại quốc (non-resident alien), bạn có thể chọn cương vị thường trú dân cho người vợ/chồng ngoại quốc của mình.
 Quy định này bao gồm trường hợp bạn hay vợ/chồng của bạn vẫn là trú dân ngoại quốc vào đầu năm nhưng đã trở thành thường trú dân chính thức trước cuối năm còn người kia vẫn là cư dân người nước ngoài vào cuối năm.
Trường hợp vợ chồng bạn cùng chọn quyết định này, hai điều kiện sẽ được áp dụng:- Nhằm mục đích thuế vụ, vào năm quy định này có hiệu lực, vợ chồng bạn xem như đã là thường trú dân trong cả năm.
- Hai người phải chung hồ sơ thuế lợi tức cho năm đó.
Điều này có nghĩa là cả bạn và cô dâu/chú rể ngoại quốc đều không thể nhận được các quyền lợi về miễn thuế mậu dịch của công dân nước ngoài vào năm quy định này có hiệu lực.
Những năm sau năm hai người chọn quyết định này, bạn có thể khai chung hoặc khai riêng hồ sơ thuế với người phối ngẫu.
Ví dụ 1: Anh Lê Phát là công dân Hoa Kỳ, cưới cô Nguyễn Mỹ Linh có quốc tịch Việt Nam.
 Anh Phát và cô Mỹ Linh cùng quyết định chọn cương vị thường trú dân cho cô Mỹ Linh khi họ khai thuế chung và kèm theo giấy đồng ý của mình.
 Vào năm họ chọn quyết định này và tất cả những năm sau đó, anh Phát và cô Mỹ Linh phải khai mọi nguồn lợi tức họ kiếm được từ những nơi khác trên thế giới, trừ trường hợp hai người đồng ý chấm dứt sự chọn lựa này, hay khi một người, bất kể vợ hay chồng, không còn là công dân/thường trú dân nữa.
 Hai vợ chồng bắt buộc phải khai chung hồ sơ thuế vào năm họ chọn quyết định thay đổi cương vị cư trú này, nhưng cả hai có thể khai chung hay khai riêng hồ sơ thuế trong những năm sau.
Ví dụ 2: Khi Nam và Lan lấy nhau cả hai vẫn còn là trú dân ngoại quốc.
 Vào tháng 6 năm ngoái, Nam trở thành thường trú dân của Hoa Kỳ và duy trì cương vị pháp lý này cho đến cuối năm.
  Hai vợ chồng Nam - Lan cùng quyết định chọn cương vị thường trú dân bằng cách khai chung hồ sơ thuế và làm đơn yêu cầu quyền được cư xử như cư dân chính thức cho Lan.
 Đơn được gởi chung với hồ sơ khai thuế năm 2007.
 Tuy hai người phải khai chung hồ sơ thuế cho năm họ chọn quyết định thay đổi cương vị cư trú này, những năm tiếp theo cả hai có thể chọn khai chung hay khai riêng hồ sơ thuế.
Nếu bạn không muốn chọn tư cách pháp lý thường trú dân cho người vợ/chồng ngoại quốc của mình, bạn có thể khai thuế với cương vị chủ gia đình (head of household).
 Để có thể chọn cương vị khai thuế này, bạn phải trả hơn một nửa tất cả các chi phí duy trì sinh hoạt trong gia đình (more than half the cost of maintaining a household) cho tất cả những người sống phụ thuộc vào bạn, người thân trong nhà, và người vợ/chồng ngoại quốc của bạn.
 Xin tham khảo thêm ấn bản 501 của Sở Thuế Vụ để biết rõ hơn các chi tiết liên quan đến vấn đề này.
Số An Sinh Xã Hội (SSN) của người vợ/chồng mới cướiNếu bạn chọn khai thuế chung với vợ/chồng như với một thường trú dân của Hoa Kỳ, người vợ/chồng của bạn phải có số an sinh xã hội SSN (Social Security Number) hay có mã số thuế vụ ITIN (individual taxpayer identification number).
Bạn có thể nộp đơn xin cấp số SSN cho vợ ở Sở An Sinh Xã Hội hoặc Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ.
 Bạn phải điền đầy đủ các chi tiết trên mẫu đơn SS-5.
 Bạn cũng đồng thời phải cung cấp cho cơ quan này bản sao có chứng thực các giấy tờ cá nhân xác nhận tuổi tác, nhân dáng và quốc tịch của vợ/chồng bạnNếu vợ/chồng bạn chưa đủ điều kiện để được cấp số SSN, cô/ông ấy có thể nộp đơn để xin cấp một mã số thuế vụ.


Cách khai và nhận quyền được cư xử như một thường trú dân Hoa Kỳ cho vợ/chồng là người ngoại quốcBạn phải nộp đơn xin được cư xử như một thường trú dân cho vợ/chồng cùng với hồ sơ thuế của năm đầu tiên hai vợ chồng bạn khai chung.
 Đơn yêu cầu cần nêu rõ:- Vào ngày cuối cùng của năm thuế, một người đã là công dân hay thường trú dân của Hoa Kỳ, người kia vẫn còn là trú dân ngoại quốc, và hai người cùng quyết định việc người vợ/chồng chưa phải là thường trú dân được cư xử như một thường trú dân chính thức của Hoa Kỳ cho cả năm; và- Tên, địa chỉ, số SSN (hay số ITIN) của mỗi người.
 (Trường hợp vợ/chồng đã qua đời và người còn sống vẫn muốn chọn quyết định này, bạn cần phải ghi rõ tên và địa chỉ của người quyết định giùm người quá cố, chẳng hạn, cha, mẹ, hay chính người vợ/chồng còn sống).
Nói chung, bạn thường chọn quyết định này khi khai chung hồ sơ thuế với người phối ngẫu.
 Tuy nhiên, nếu bạn đã nộp đơn khai thuế rồi, và đã không chọn quyền được cư xử như một thường trú dân cho vợ/chồng, bạn vẫn có thể khai lại hồ sơ thuế với mẫu đơn 1040X để yêu cầu lại.
 Bạn cần phải kèm theo đơn khai lại hồ sơ thuế bản sao của mẫu đơn thuế đã nộp trước đây, mẫu 1040, 1040A, hay 1040EZ, và ghi rõ chữ "AMENDED"  trên đầu mẫu đơn khai lại hồ sơ thuế.
 Nếu bạn quyết định nhận quyền lợi này bằng cách khai lại hồ sơ thuế, cả hai vợ chồng bạn đồng thời phải khai lại tất cả những hồ sơ thuế nào đã nộp sau năm bạn chọn phương pháp này.
Bạn thường phải khai lại hồ sơ thuế trong vòng 3 năm tính từ ngày bạn nộp đơn khai thuế lợi tức liên bang lần thứ nhất của năm đó, hoặc 2 năm tính từ ngày bạn đóng tiền thuế của năm đó, tùy theo trường hợp nào xảy ra sau.
 Khi quyết định chọn được đối xử như một thường trú dân bị đình chỉQuyền được cư xử như một thường trú dân không áp dụng cho những năm tiếp theo nếu bất cứ thời gian trong năm bạn hay vợ/chồng của bạn không còn là công dân hay thường trú dân của Hoa Kỳ nữa.
Ví dụ: Anh Dick Brown kết hôn với cô Judy, và vào ngày 31 tháng 12 năm 2004 anh  đã trở thành thường trú dân của Hoa Kỳ.
 Hai người chọn quy định được đối xử như một thường trú dân cho Judy và khai chung hồ sơ thuế lợi tức năm 2004.
 Vào ngày 10 tháng Giêng năm 2006, anh Dick không còn là cư dân thường trú của Hoa Kỳ nữa; Judy cũng không được tiếp tục xem như một thường trú dân chính thức của Hoa Kỳ, nhưng vì cả hai đã có một số ngày là thường trú dân trong năm 2006, hai người có thể khai chung hoặc khai riêng hồ sơ thuế cho năm này.
 Trong năm 2007, vì cả hai vợ chồng đều không phải là thường trú dân Hoa Kỳ một ngày nào, quyền được đối xử như một thường trú dân của họ bị treo (đình chỉ).
 Nếu trong năm 2008 tình trạng cư trú như một thường trú dân của Dick được phục hồi, cả hai lại tiếp tục nhận quyền được cư xử như những thường trú dân chính thức.
Khi nào quyền chọn được cư xử như thường trú dân chấm dứtMột khi đã chọn được cư xử như một thường trú dân, quyền lợi này sẽ được duy trì cho những năm tiếp theo trừ khi xảy ra tình trạng bị đình chỉ như vừa nêu trong ví dụ kể trên, hoặc phải chấm dứt do quyết định này bị hủy bỏ, do người phối ngẫu qua đời, ly dị hay khi hai vợ chồng chính thức sống ly thân, hoặc do có liên quan đến những những chứng lý không hợp pháp.
 Nếu việc chọn lựa này chấm dứt do bất kỳ lý do nào vừa kể, không người nào, vợ  hoặc chồng, có thể lập lại sự chọn lựa này cho bất cứ năm thuế nào sau này.
Muốn biết rõ hơn các chi tiết cần thiết, xin tham khảo ấn bản 54 - IRS Publication 54, Tax Guide for U.S. Citizens and Resident Aliens Abroad.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.